Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

ÚVOD

Je k dispozici aktualizace prostředí Windows Recovery pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Tato aktualizace řeší potíže, kdy se nesprávně spustí prostředí Windows Recovery. K těmto potížím může dojít, pokud použijete nástroj Syskey k povolení šifrování pro databázi účtů systému Windows a pak několikrát zadáte nesprávné heslo. Tato aktualizace vyžaduje specifickou konfiguraci bitové kopie pro obnovení systému Windows, WINRE.WIM.

 • Pokud je verze systému Windows, kterou používáte, nakonfigurována výrobcem OEM, obraťte se se žádostí o další informace na tohoto výrobce.

 • Pokud je verze systému Windows, kterou používáte, nakonfigurována vaší organizací, obraťte se se žádostí o další informace na tým podpory IT vaší organizace.

 • Pokud jste výrobce OEM nebo člen týmu podpory IT a měli byste být schopni nakonfigurovat tuto aktualizaci, použijte postup v následujícím oddílu.

Další informace

Pokud použijete nástroj Syskey k povolení šifrování a pak na přihlašovací obrazovce nesprávně zadáte heslo, prostředí Windows Recovery se nesprávně spustí. Aktualizace tento problém vyřešila.

Prostředí Windows RE (Windows Recovery Environment) je rozšiřitelná platforma pro obnovení, která je založena na prostředí Windows PE (Windows Preinstallation Environment). Pokud se počítač nespustí, systém Windows automaticky převezme služby při selhání do tohoto prostředí a nástroj Oprava spouštění systému automatizuje diagnostiku a opravy. Další informace o prostředí Windows RE naleznete v článku na webu Technet: Co je prostředí Windows RE?

Nástroj Syskey poskytuje další úroveň ochrany před softwarem pro prolomení hesel. Nástroj Syskey využívá techniky silného šifrování ke zvýšení zabezpečení informací o heslech účtů, které jsou uloženy v databázi správce účtů zabezpečení (SAM) nebo v adresářových službách. Další informace o prostředí nástroji Syskey naleznete v článku na webu Technet: Přehled technických informací o nástroji Syskey.


Informace o postupu při aktualizaci bitových kopií pro obnovení systému Windows

Upozornění: Tento oddíl obsahuje kroky, které by měl provádět kvalifikovaný technický pracovník obeznámený s mechanismem obnovení systému Windows. V případě nesprávného provedení těchto kroků by mohly nastat závažné problémy. Nesprávné kroky mohou způsobit, že mechanismus obnovení systému Windows bude v neopravitelném stavu. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Pro zvýšení ochrany proveďte nejprve kompletní zálohu systému. Mějte rovněž na paměti, že budete možná potřebovat instalační média systému Windows, která byla původně použita k instalaci operačního systému.

Další informace o postupech a terminologii použité v tomto článku naleznete na následujících webových stránkách společnosti Microsoft:

Následující postup by měl provést uživatel s oprávněním správce pomocí administrátorského příkazového řádku. Tyto postupy obsahují pouze kroky pro obecnou instalaci. Pro vaši instalaci mohou být vyžadovány jiné kroky.

Vyhledání a zkopírování nainstalované verze souboru WinRE.wim

Za předpokladu, že soubor WinRE.wim je v systému již nakonfigurován, použijte následující postup: 1. Zadejte následující příkaz pro vyhledání umístění nainstalovaného souboru bitové kopie prostředí Windows RE (WinRE.wim):

  reagentc /info

  Poznámky:

  • U souboru WinRE.wim mohou být nastaveny atributy skrytého a systémového souboru. K odebrání těchto atributů použijte příkaz Attrib.

  • Soubor WinRE.wim může být umístěn ve skrytém adresáři nebo oddíle. K vyhledání skrytých složek a souborů použijte příkaz DIR /A. Pokud je to nezbytné, zrušte skrytí oddílu pomocí nástroje Diskpart.

 2. Poznamenejte si umístění souboru WinRE.wim, například <jednotka_WinRE>\WindowsRE\<GUIID>.

 3. Zkopírujte aktuálně nainstalovaný soubor WinRE.wim do místní složky, například do složky C:\WinRE. Tato místní složka se musí lišit od umístění instalace. Ověřte, zda máte k dispozici zálohu souboru C:\WinRE\WinRE.wim.

Vyhledání a zkopírování souboru WinRE.wim z instalačního média

Za předpokladu, že soubor WinRE.wim v systému není nakonfigurován, použijte následující postup:

 1. Vyhledejte soubor WinRE.wim na instalačním médiu systému Windows, které bylo použito k instalaci operačního systému.

 2. Vytvořte následující místní složky:

  • C:\OS_Image

  • C:\OS_Image\Mount

  • C:\Winre

 3. Zkopírujte soubor Install.wim z instalačního média systému Windows do složky C:\OS_Image. Je-li instalační médium umístěno v jednotce D, bude soubor Install.wim umístěn ve složce D:\sources.

 4. Zadejte následující příkaz DISM pro připojení souboru Install.wim:

  DISM /mount-wim /wimfile:C:\OS_Image\Install.wim /index:1 /MountDir:C:\OS_Image\mount

 5. Zadejte následující příkaz pro zkopírování bitové kopie prostředí Windows RE (WinRE.wim) z připojené bitové kopie systému Windows do složky C:\WinRE:


  Copy C:\OS_image\mount\windows\system32\recovery\WinRE.wim C:\winre\

 6. Zadejte následující příkaz pro odpojení připojené bitové kopie systému Windows:


  DISM /unmount-wim /MountDir:C:\OS_Image\mount /discard

 7. Odeberte složky C:\OS_Image a C:\OS_Image\Mount společně se souborem Install.wim, který byl do nich zkopírován.

Založení balíčku aktualizace zabezpečení KB2883457 do souboru WinRE.wim

 1. Zkopírujte balíček aktualizace zabezpečení KB2883457 do složky C:\WindowsUpdate.

 2. Vytvořte následující místní složku:

  • C:\WinRE\Mount

 3. Zadejte následující příkaz pro připojení souboru WinRE.wim:


  DISM /mount-wim /wimfile:C:\winre\WinRE.wim /index:1 /MountDir:C:\winre\mount

 4. Zadejte následující příkaz pro vložení balíčku zabezpečení do připojeného souboru WinRE.wim:


  DISM /image:C:\Winre\mount /Add-Package /Packagepath:C:\WindowsUpdate

 5. Zadejte následující příkaz pro ověření, zda integrace balíčku zabezpečení proběhla úspěšně:


  DISM /image:C:\winre\mount /Get-Packages

 6. Zadejte následující příkaz pro zápis změn do souboru WinRE.wim:


  DISM /unmount-wim /MountDir:C:\Winre\mount /commit

Nasazení nebo zkopírování změněného souboru WinRE.wim

Pokud je soubor WinRE.wim již nainstalován a nakonfigurován, postupujte takto:

 1. Přesuňte soubor C:\WinRE\WinRE.wim do složky, kde byl soubor WinRE.wim umístěn dříve, například do složky <jednotka_WinRE>\WindowsRE\<GUIID>. V případě zobrazení výzvy přepište stávající soubor WinRE.wim.

 2. Pomocí atributu Attrib obnovte původní nastavení atributů skrytého a systémového souboru.

 3. Pokud byl oddíl <jednotka_WinRE> dříve skryt, skryjte jej znovu pomocí nástroje Diskpart.

 4. Nasaďte a nakonfigurujte vlastní bitovou kopii prostředí Windows RE, pokud nebyla umístěna na instalačním médiu.

 5. Složky C:\WinRe a C:\WinRE\Mount nyní lze odstranit.

Ověření a v případě potřeby vrácení zpět

 1. Ověřte, zda můžete spustit upravené prostředí WINRE a zda můžete použít dříve nakonfigurované funkce obnovení.

 2. Pokud se ověření nezdaří, ověřte, zda jste provedené změny vrátili zpět. Postupujte takto:

  1. Pokud byl soubor WinRE.wim zkopírován z instalačního média, zrušte konfiguraci a odeberte jej.

  2. Pokud jste změnili již nakonfigurovaný soubor WinRE.wim, nahraďte upravený soubor WinRE.wim záložní kopií.

Informace o souborech ke stažení

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:


Pro všechny podporované verze systému Windows 7 pro platformu x86

Stáhnout balíček

Pro všechny podporované verze systému Windows 7 pro platformu x64

Stáhnout balíček

Pro všechny podporované verze systému Windows Server 2008 R2 pro platformu x64

Stáhnout balíček

Datum vydání: 8. října 2013

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o souborech

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:

  Verze

  Produkt

  Milník

  Složka služby

  6.1.7601. 18xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601. 22xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.

Poznámka: Nainstalované soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) nejsou uvedeny.


Pro všechny podporované verze systému Windows 7 pro platformu x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Bootrec.exe

6.1.7601.18246

299,008

28-Aug-2013

00:59

x86

Recenv.exe

6.1.7601.18246

602,112

28-Aug-2013

00:59

x86

Startrep.exe

6.1.7601.18246

528,896

28-Aug-2013

00:59

x86

Bootrec.exe

6.1.7601.22435

299,008

28-Aug-2013

01:02

x86

Recenv.exe

6.1.7601.22435

602,112

28-Aug-2013

01:03

x86

Startrep.exe

6.1.7601.22435

528,896

28-Aug-2013

01:02

x86

Pro všechny podporované verze systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2 pro platformu x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Bootrec.exe

6.1.7601.18246

365,056

28-Aug-2013

01:14

x64

Recenv.exe

6.1.7601.18246

742,400

28-Aug-2013

01:14

x64

Startrep.exe

6.1.7601.18246

620,032

28-Aug-2013

01:14

x64

Bootrec.exe

6.1.7601.22435

365,056

28-Aug-2013

01:16

x64

Recenv.exe

6.1.7601.22435

741,888

28-Aug-2013

01:16

x64

Startrep.exe

6.1.7601.22435

620,032

28-Aug-2013

01:16

x64


Poděkování

Společnost Microsoft děkuje následujícím osobám, které spolupracovaly na zvýšení ochrany zákazníků:

 • Meronu Sellemovi za spolupráci při řešení potíží s nástrojem Oprava spuštění systému prostředí Windows RE

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×