Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Příznaky

Jde o takovouto situaci:

 • V počítači systémem Windows Vista nebo systémem Windows Server 2008 nakonfigurovat proxy server v aplikaci Windows Internet Explorer.

 • Přístup k webu Microsoft Office SharePoint Server pomocí protokol WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) protocol (protokol WebDav).

V tomto scénáři výzva neočekávaně k zadání pověření třikrát. Však očekáváte, že se dostanete na web přímo.

Například se zobrazí výzva k zadání pověření třikrát, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • Otevřete soubor Microsoft Office ze serveru SharePoint Server.

 • Chcete-li otevřít soubor, pomocí sady systému Microsoft Office 2007 v počítači klienta se systémem Windows Vista, která má proxy server nakonfigurován.

Poznámky

 • Tento problém se nevyskytuje v počítači se systémem Windows XP.

 • Je podobný problém, který nastane v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, podrobné informace naleznete v tématu .

Příčina

V systému Windows Vista aplikace Internet Explorer používá služba Webový klient při přístupu k prostředkům WebDAV pomocí aplikace Internet Explorer. Služba Webový klient používá k provedení síťové vstupně-výstupních operací se vzdáleným hostitelem služby Windows HTTP Services (WinHTTP). Však WinHTTP neodešle pověření uživatele na serveru SharePoint Server když klient přistupuje k serveru SharePoint Server prostřednictvím serveru proxy. Proto na serveru SharePoint Server zobrazí výzvu k pověření uživatele.

Řešení

Oprava hotfix je k dispozici řešení tohoto problému. Po instalaci této opravy hotfix, musíte vytvořit položku registru s názvem "AuthForwardServerList". Další informace naleznete v části "Informace o registru".

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Důležité opravy hotfix systému Windows Vista a Windows Server 2008 jsou součástí stejné balíčků. Pouze jeden z těchto produktů však může být uvedena na stránce "Hotfix požadavek". Chcete-li požádat o balíčku oprav hotfix vztahující se k systému Windows Vista a Windows Server 2008, stačí pouze vyberte produkt, který je uveden na stránce.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí daný počítač používat jeden z následujících kroků:

 • Systém Windows Vista

 • Windows Vista Service Pack 1

 • Windows Server 2008

Požadavek na restartování

Máte k restartování počítače po instalaci této opravy hotfix.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné dříve vydané opravy hotfix.

Informace o registrech

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

postup zálohování a obnovení registru v systému WindowsChcete-li povolit tuto opravu hotfix, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Spustit, typ
  regedit do pole Zahájit hledání a stiskněte klávesu ENTER.

 2. Vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters

 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz
  Novýa potom klepněte na tlačítko Víceřetězcová hodnota.

 4. Zadejte AuthForwardServerLista stiskněte klávesu ENTER.

 5. V nabídce Úpravy klepněte na tlačítko
  Upravit.

 6. V poli Údaj hodnoty zadejte adresu URL serveru SharePoint a klepněte na tlačítko OK.
  Poznámka: Můžete také zadat seznam adres URL v poli Údaj hodnoty . Další informace naleznete v části "Seznam URL vzorku" v tomto článku.

 7. Ukončete Editor registru.

Po vytvoření této položky registru služby Webový klient přečte hodnotu položky. Pokud klientský počítač pokusí o přístup adresu URL, která odpovídá některé výrazy v seznamu, uživatelských pověření jsou odesílány k ověření uživatele a uživatel není vyzván k pověření.

Poznámky

 • Po úpravě registru je nutné restartovat službu Webový klient.

 • Změna registru lze použít na všechny novější operační systém Windows i (žádné konkrétní opravy hotfix, je nutné, pouze registr).

Seznam adres URL vzorku

Následuje seznam URL vzorku:

https://*.Contoso.comhttp://*.dns.live.com
*.microsoft.com
https://172.169.4.6

Tento seznam adres URL umožňuje služba Webový klient k odeslání pověření následující cestou:

 • Jakékoli šifrovaný kanál na podřízenou doménu domény, jehož název je Contoso.com

 • Žádné nezabezpečené kanál je podřízená doména domény, jehož název je dns.live.com

 • Žádný kanál serveru, jejichž název končí ". microsoft.com"

 • Jakékoli šifrovaný kanál na hostitele, jehož adresa IP je 172.169.4.6

Poznámka: Po konfiguraci tohoto seznamu URL pověření automaticky ověří serverům WebDAV i když jsou tyto servery na Internetu.

Způsoby předejít v seznamu URL

 • Nepřidávejte na konci adresy URL znak hvězdička (*). Když toto provedete, může způsobit bezpečnostní riziko. Nepoužívejte například následující adresa URL:

  http://*.dns.live.*

 • Před a za řetězec není přidat znak hvězdička (*). Když toto provedete, služba Webový klient může zasílat pověření uživatele další servery. Například následující příklady:

  • Přidat následující adresu URL do seznamu:

   http://*Contoso.com
   V tomto příkladu služba také odešle pověření uživatele na http://any_extra_charactersContoso.com

  • Přidat následující adresu URL do seznamu:

   http://Contoso*.comV tomto příkladu služba odešle také pověření uživatele http://Contosoany_extra_characters.com

 • V seznamu URL nepoužívejte UNC název hostitele. Nepoužívejte například následující název:

  *.contoso.com@SSL

 • V seznamu Adresa URL nezahrnujte název sdílené položky nebo čísla portu, který má být použit. Například nepoužívejte následující:

  • http://*.dns.live.com/DavShare

  • http://*dns.live.com:80

 • V seznamu URL nepoužívejte IPv6.

Důležité: Tento seznam URL nemá vliv na nastavení zóny zabezpečení. Tento seznam adres URL se používá pouze pro konkrétní účel předávání pověření k serverům WebDAV. Seznam je vytvořen jako restriktivně co nejvíce vyhnout všem problémům se zabezpečením. Také protože není k dispozici žádné zvláštní odepřít seznamu, pověření jsou předávány všechny servery, které odpovídají tomuto seznamu.

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Poznámky k informacím o souborech pro systém Windows Vista a Windows Server 2008

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky.

  Verze

  Výrobek

  Milník

  Složka služby

  6.0.6000.20xxx

  Systém Windows

  RTM

  LDR

  6.0.6001.22xxx

  Aktualizace Windows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

 • Service Pack 1 je integrována do systému Windows Server 2008. Proto se soubory verze RTM týkají pouze na systém Windows Vista. Soubory verze RTM mají číslo verze 6.0.0000.xxxxxx.

 • Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) instalované pro každé prostředí jsou uvedeny samostatně . MUM a MANIFEST soubory a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení (atributy nejsou uvedeny) jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované 32bitové verze systémů Windows Vista a Windows Server 2008

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Davclnt.dll

6.0.6000.20912

54,272

09-Sep-2008

03:19

x86

Davclnt.dll

6.0.6001.22260

54,272

09-Sep-2008

05:27

x86

Mrxdav.sys

6.0.6000.20912

113,152

09-Sep-2008

00:48

x86

Mrxdav.sys

6.0.6001.22260

113,664

09-Sep-2008

02:54

x86

Webclnt.dll

6.0.6000.20912

197,632

09-Sep-2008

03:23

x86

Webclnt.dll

6.0.6001.22260

198,656

09-Sep-2008

05:27

x86

Pro všechny podporované 64bitové verze systému Windows Vista a Windows Server 2008

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Davclnt.dll

6.0.6000.20912

72,704

09-Sep-2008

03:38

x64

Davclnt.dll

6.0.6001.22260

72,704

09-Sep-2008

04:46

x64

Mrxdav.sys

6.0.6000.20912

137,728

09-Sep-2008

01:12

x64

Mrxdav.sys

6.0.6001.22260

137,728

09-Sep-2008

02:02

x64

Webclnt.dll

6.0.6000.20912

215,040

09-Sep-2008

03:43

x64

Webclnt.dll

6.0.6001.22260

216,576

09-Sep-2008

04:47

x64

Mrxdav.sys

6.0.6001.22260

113,664

09-Sep-2008

02:54

x86

Davclnt.dll

6.0.6000.20912

54,272

09-Sep-2008

03:19

x86

Davclnt.dll

6.0.6001.22260

54,272

09-Sep-2008

05:27

x86

Webclnt.dll

6.0.6000.20912

197,632

09-Sep-2008

03:23

x86

Webclnt.dll

6.0.6001.22260

198,656

09-Sep-2008

05:27

x86

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Další informace

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Další informace o souborech pro systém Windows Vista a Windows Server 2008

Další soubory pro všechny podporované 32bitové verze systémů Windows Vista a Windows Server 2008

Název souboru

Package_1_for_kb956943~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

1,777

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_2_for_kb956943~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

2,163

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_3_for_kb956943~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

2,228

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_4_for_kb956943~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

2,228

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_for_kb956943_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

1,408

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_for_kb956943_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

1,641

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_for_kb956943_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

1,712

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_for_kb956943_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

1,408

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_for_kb956943_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

1,431

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

X86_2526aa671a8ec10afa24a6c947c9b5a6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_670037d6948904f3.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

1,059

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

X86_8381892dfe4ac8ab1093a88c75fa500e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_697defb4bd448d13.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

709

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

X86_95d9fa924e502c42b94287474b6af9c8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_72d0b8881974dc43.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

1,412

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

X86_e97c4508b44361df6452e70a74fd9289_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_309500a2085c725e.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

1,412

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

X86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_9267fbd86e3c924a.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

5,069

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

04:14

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

X86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_941628686b8d7f1b.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

5,069

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

06:18

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

X86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_134577d0e1b8fc60.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

13,639

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

04:11

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

X86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_14f3a460df09e931.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

13,642

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

06:16

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

X86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_53c05c55cfaefb47.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,904

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

04:15

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

X86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_556e88e5ccffe818.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,904

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

06:20

Platforma

Není k dispozici

Další soubory pro všechny podporované 64bitové verze systému Windows Vista a Windows Server 2008

Název souboru

Amd64_5d7d2dcfd309e11fbe96cddf600e0b29_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_df54047a69e613ff.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

2,126

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_bf21b62b21e63f03896eb8dac6514a49_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_f99db9dc3774f694.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

2,126

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_ccafe47bd7b3464011998163182c41e8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_0244cc26a0c95135.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

2,478

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_ee86975c269a0380.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

5,087

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

03:59

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_f034c3ec23eaf051.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

5,087

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

05:05

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_6f6413549a166d96.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

13,903

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

03:55

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_71123fe497675a67.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

13,906

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

05:01

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_afdef7d9880c6c7d.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,934

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

04:01

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_b18d2469855d594e.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,934

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

05:07

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_1_for_kb956943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

2,860

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_2_for_kb956943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

2,922

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_3_for_kb956943~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

2,696

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_for_kb956943_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

1,416

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_for_kb956943_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

1,375

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_for_kb956943_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

1,721

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_for_kb956943_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

1,416

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Package_for_kb956943_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

1,438

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

17:46

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

Wow64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_7b66ea36cbc81c62.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

8,609

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

06:06

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

X86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_9267fbd86e3c924a.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

5,069

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

04:14

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

X86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_941628686b8d7f1b.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

5,069

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

06:18

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

X86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20912_none_53c05c55cfaefb47.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,904

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

04:15

Platforma

Není k dispozici

Název souboru

X86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22260_none_556e88e5ccffe818.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,904

Datum (čas UTC)

09-Sep-2008

Čas (UTC)

06:20

Platforma

Není k dispozici

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×