Kód IBAN není zobrazena v sestavách, 11000001 a 11000002 v holandské verzi aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009

Šablona: CPR – Šablona pro Fiacx kód aplikace Navision

Chyba č: 207238 (Údržba obsahu)

Kód IBAN není zobrazen přehled návrhů sestavy (11000001) a sestavy Přehled Historie plateb (11000002) v holandské verzi aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009. Tento problém přetrvává i po použití změn kódu v KB2976107. Postupujte podle pokynů změny kódu sekce Chcete-li vyřešit tento problém. K tomuto problému dochází v následujících produktů:

 • Holandské verze aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Holandské verze aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Pokud není tato oprava hotfix k volnému stahování (tj. v článku není uvedena veřejná adresa URL opravy hotfix), vyžaduje její distribuce technickým vedoucím, členem týmu a vedoucím přičemž následující předpoklady:

 • Opravu hotfix mohou získat zákazníci se vyskytla chyba, která je uvedena v části "Příznaky".

 • Musí sledovat zákazníci Chcete-li odeslat a dodat v další aktualizaci service Pack, až bude k dispozici (Pokud bude vydána aktualizace service pack).

Tato oprava hotfix Microsoft Dynamics NAV Service Pack není plánováno.

Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu. Nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Dynamics NAV odhlášeni systému. To zahrnuje služby Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

 • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.

 • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015

  objektu.

Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.

Chcete-li vyřešit tento problém, změňte kód v sestavě přehled Historie plateb (11000002) takto:

Existující kód 1

...DataSetFieldName=Payment_History_Line__Description_4_ }
{ 105 ;TextBox ;13350;1269 ;4500 ;423 ;SourceExpr="Description 3";
DataSetFieldName=Payment_History_Line__Description_3_ }

// Delete the following lines.
{ 106 ;TextBox ;4200 ;1692 ;4500 ;423 ;SourceExpr="Account Holder Name";
DataSetFieldName=Payment_History_Line__Account_Holder_Name_ }
{ 107 ;TextBox ;4200 ;1269 ;4500 ;423 ;SourceExpr=NoSourceName;
DataSetFieldName=NoSourceName }
{ 108 ;TextBox ;13350;846 ;4500 ;423 ;SourceExpr="Description 2";
DataSetFieldName=Payment_History_Line__Description_2_ }
{ 109 ;TextBox ;13350;423 ;4500 ;423 ;SourceExpr="Description 1";
DataSetFieldName=Payment_History_Line__Description_1_ }
{ 110 ;TextBox ;4200 ;423 ;3900 ;423 ;HorzAlign=Left;
SourceExpr=Identification;
DataSetFieldName=Payment_History_Line_Identification;
Format=Kenmerk <Text> }
{ 111 ;TextBox ;2250 ;1269 ;1800 ;423 ;HorzAlign=Left;
SourceExpr="Account No.";
DataSetFieldName=Payment_History_Line__Account_No__ }
{ 112 ;TextBox ;2250 ;1692 ;1800 ;423 ;HorzAlign=Left;
SourceExpr="Bank Account".IBAN;
DataSetFieldName=Bank_Account__IBAN_ }
{ 113 ;TextBox ;2250 ;423 ;1800 ;423 ;HorzAlign=Left;
SourceExpr=FORMAT(Date);
DataSetFieldName=FORMAT_Date_ }
{ 114 ;TextBox ;2250 ;846 ;1800 ;423 ;HorzAlign=Left;
// End of the deleted lines.

SourceExpr=Amount;
AutoFormatType=1;
AutoFormatExpr="Currency Code";
...

Změněný kód 1

...DataSetFieldName=Payment_History_Line__Description_4_ }
{ 105 ;TextBox ;13350;1269 ;4500 ;423 ;SourceExpr="Description 3";
DataSetFieldName=Payment_History_Line__Description_3_ }

// Add the following lines.
{ 106 ;TextBox ;5850 ;1692 ;4500 ;423 ;SourceExpr="Account Holder Name";
DataSetFieldName=Payment_History_Line__Account_Holder_Name_ }
{ 107 ;TextBox ;5850 ;1269 ;4500 ;423 ;SourceExpr=NoSourceName;
DataSetFieldName=NoSourceName }
{ 108 ;TextBox ;13350;846 ;4500 ;423 ;SourceExpr="Description 2";
DataSetFieldName=Payment_History_Line__Description_2_ }
{ 109 ;TextBox ;13350;423 ;4500 ;423 ;SourceExpr="Description 1";
DataSetFieldName=Payment_History_Line__Description_1_ }
{ 110 ;TextBox ;5850 ;423 ;3900 ;423 ;HorzAlign=Left;
SourceExpr=Identification;
DataSetFieldName=Payment_History_Line_Identification;
Format=Kenmerk <Text> }
{ 111 ;TextBox ;2250 ;1269 ;3450 ;423 ;HorzAlign=Left;
SourceExpr="Account No.";
DataSetFieldName=Payment_History_Line__Account_No__ }
{ 112 ;TextBox ;2250 ;1692 ;3450 ;423 ;HorzAlign=Left;
SourceExpr="Bank Account".IBAN;
DataSetFieldName=Bank_Account__IBAN_ }
{ 113 ;TextBox ;2250 ;423 ;3450 ;423 ;HorzAlign=Left;
SourceExpr=FORMAT(Date);
DataSetFieldName=FORMAT_Date_ }
{ 114 ;TextBox ;2250 ;846 ;3450 ;423 ;HorzAlign=Left;
// End of the added lines.

SourceExpr=Amount;
AutoFormatType=1;
AutoFormatExpr="Currency Code";
...

Existující kód 2

...{ 13 ;Label    ;11250;423 ;1950 ;423 ;HorzAlign=Right;
CaptionML=ENU=Description;
DataSetFieldName=DescriptionCaption }

// Delete the following lines.
{ 8 ;TextBox ;4200 ;0 ;2850 ;423 ;HorzAlign=Left;
SourceExpr=Status;
DataSetFieldName=Payment_History_Line_Status;
Format=Status <Text> }
{ 16 ;TextBox ;4200 ;846 ;1500 ;423 ;SourceExpr="Currency Code";
DataSetFieldName=Payment_History_Line__Currency_Code_ }
{ 61 ;Shape ;0 ;0 ;4050 ;423 ;ShapeStyle=HorzLine }
// End of the deleted lines.

}
}
{ PROPERTIES
...

Náhradní kód 2

...{ 13 ;Label    ;11250;423 ;1950 ;423 ;HorzAlign=Right;
CaptionML=ENU=Description;
DataSetFieldName=DescriptionCaption }

// Add the following lines.
{ 8 ;TextBox ;5850 ;0 ;2850 ;423 ;HorzAlign=Left;
SourceExpr=Status;
DataSetFieldName=Payment_History_Line_Status;
Format=Status <Text> }
{ 16 ;TextBox ;5850 ;846 ;1650 ;423 ;SourceExpr="Currency Code";
DataSetFieldName=Payment_History_Line__Currency_Code_ }
{ 61 ;Shape ;0 ;0 ;5700 ;423 ;ShapeStyle=HorzLine }
// End of the added lines.

}
}
{ PROPERTIES
...

Existující kód 3

...<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Report xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2005/01/reportdefinition" xmlns:rd="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/reporting/reportdesigner">
<Body>

// Delete the following line.
<Height>13.52495cm</Height>

<ReportItems>
<Table Name="Table1">
<DataSetName>DataSet_Result</DataSetName>
...

Změněný kód 3

...<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Report xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2005/01/reportdefinition" xmlns:rd="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/reporting/reportdesigner">
<Body>

// Add the following line.
<Height>13.536cm</Height>

<ReportItems>
<Table Name="Table1">
<DataSetName>DataSet_Result</DataSetName>
...

Existující kód 4

...<Width>1.3cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>

// Delete the following line.
<Width>0.75cm</Width>

</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>0.6cm</Width>
...

Náhradní kód 4

...<Width>1.3cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>

// Add the following line.
<Width>1.75cm</Width>

</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>0.6cm</Width>
...

Existující kód 5

...<Field Name="Our_Document_No_Caption">
<DataField>Our_Document_No_Caption</DataField>
</Field>
<Field Name="Detail_Line__Currency_Code_">
<DataField>Detail_Line__Currency_Code_</DataField>
</Field>
...

Změněný kód 5

...<Field Name="Our_Document_No_Caption">
<DataField>Our_Document_No_Caption</DataField>
</Field>

// Add the following lines.
<Field Name="Your_Document_No_Caption">
<DataField>Your_Document_No_Caption</DataField>
</Field>
// End of the added lines.

<Field Name="Detail_Line__Currency_Code_">
<DataField>Detail_Line__Currency_Code_</DataField>
</Field>
...

Existující kód 5

...<Field Name="Vendor_Ledger_Entry__External_Document_No__">
<DataField>Vendor_Ledger_Entry__External_Document_No__</DataField>
</Field>

// Delete the following lines.
<Field Name="Your_Document_No_Caption">
<DataField>Your_Document_No_Caption</DataField>
</Field>
// End of the deleted lines.

<Field Name="Vendor_Ledger_Entry_Entry_No_">
<DataField>Vendor_Ledger_Entry_Entry_No_</DataField>
</Field>
...

Změněný kód 5

...<Field Name="Vendor_Ledger_Entry__External_Document_No__">
<DataField>Vendor_Ledger_Entry__External_Document_No__</DataField>
</Field>
<Field Name="Vendor_Ledger_Entry_Entry_No_">
<DataField>Vendor_Ledger_Entry_Entry_No_</DataField>
</Field>
...

Existující kód 6

...<PageWidth>21cm</PageWidth>
<RightMargin>0cm</RightMargin>
<TopMargin>2cm</TopMargin>

// Delete the following line.
<Width>17.9cm</Width>

<rd:DrawGrid>true</rd:DrawGrid>
<rd:GridSpacing>0.423cm</rd:GridSpacing>
<rd:ReportID>39ad1153-3bfe-4ce3-b12a-1470b491c4fe</rd:ReportID>
...

Náhradní kód 6

...<PageWidth>21cm</PageWidth>
<RightMargin>0cm</RightMargin>
<TopMargin>2cm</TopMargin>

// Add the following line.
<Width>18.95291cm</Width>

<rd:DrawGrid>true</rd:DrawGrid>
<rd:GridSpacing>0.423cm</rd:GridSpacing>
<rd:ReportID>39ad1153-3bfe-4ce3-b12a-1470b491c4fe</rd:ReportID>
...


Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

 • Holandské verze aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Holandské verze aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Odkazy

VSFT DynamicsNAVSE: 359258

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použitípro další aspekty.

Autor: avannini
Writer: v-six
Odborný recenzent: avannini
Editor:

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×