Šablona: CPR – Šablona pro opravu kódu aplikace Navision

CHYBA č: 170630 (Údržba obsahu)


Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics NAV ve všech zemích a všechna národní prostředí jazyka. 

Příznaky

Vytvoření objednávky Mezipodnikového bez zadání kódu měny v aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2009 se předpokládá. Odeslání mezipodnikové objednávky. V takovém případě si všimnete, že není naplněna kód měny v řádku transakce mezipodnikové pošty k odeslání. Očekáváte místní měnu, kterou chcete být vyplněné jako kód měny.
K tomuto problému dochází v následujících produktů:

  • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Pokud není tato oprava hotfix k volnému stahování (tj. v článku není uvedena veřejná adresa URL opravy hotfix), vyžaduje její distribuce technickým vedoucím, členem týmu a vedoucím přičemž následující předpoklady:

  • Opravu hotfix mohou získat zákazníci se vyskytla chyba, která je uvedena v části "Příznaky".

  • Musí sledovat zákazníci Chcete-li odeslat a dodat v další aktualizaci service Pack, až bude k dispozici (Pokud bude vydána aktualizace service pack).

Tato oprava hotfix aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV není plánováno.Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu. Nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Dynamics NAV odhlášeni systému. To zahrnuje služby Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

  • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.

  • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015 objekt.Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.
Chcete-li vyřešit tento problém, změňte kód ve funkci CreateOutboxSalesDocTrans v procedura "ICInboxOutboxMgt" (427) takto:

Existující kód 1

..."IC Transaction No." := OutboxTransaction."Transaction No.";
"IC Partner Code" := OutboxTransaction."IC Partner Code";
"Transaction Source" := OutboxTransaction."Transaction Source";
IF SalesLine.Type = SalesLine.Type::" " THEN
"IC Partner Reference" := '';
CopyDocDimToDocDim(TempDocDim,DATABASE::"Sales Line",SalesHeader."Document Type",SalesHeader."No.",SalesLine."Line No.");
DimMgt.CopyDocDimtoICDocDim(DATABASE::"IC Outbox Sales Line","IC Transaction No.","IC Partner Code","Transaction Source",
"Line No.",TempDocDim);
...

Změněný kód 1

..."IC Transaction No." := OutboxTransaction."Transaction No.";
"IC Partner Code" := OutboxTransaction."IC Partner Code";
"Transaction Source" := OutboxTransaction."Transaction Source";

// Add the following line.
"Currency Code" := ICOutBoxSalesHeader."Currency Code";

IF SalesLine.Type = SalesLine.Type::" " THEN
"IC Partner Reference" := '';
CopyDocDimToDocDim(TempDocDim,DATABASE::"Sales Line",SalesHeader."Document Type",SalesHeader."No.",SalesLine."Line No.");
DimMgt.CopyDocDimtoICDocDim(DATABASE::"IC Outbox Sales Line","IC Transaction No.","IC Partner Code","Transaction Source",
"Line No.",TempDocDim);
...

Existující kód 2

..."IC Partner Code" := OutboxTransaction."IC Partner Code";
"IC Transaction No." := OutboxTransaction."Transaction No.";
"Transaction Source" := OutboxTransaction."Transaction Source";
CopyDocDimToDocDim(
TempDocDim,DATABASE::"Purchase Line",PurchHeader."Document Type",PurchHeader."No.",PurchLine."Line No.");
DimMgt.CopyDocDimtoICDocDim(
DATABASE::"IC Outbox Purchase Line","IC Transaction No.","IC Partner Code","Transaction Source",
"Line No.",TempDocDim);
...

Náhradní kód 2

..."IC Partner Code" := OutboxTransaction."IC Partner Code";
"IC Transaction No." := OutboxTransaction."Transaction No.";
"Transaction Source" := OutboxTransaction."Transaction Source";

// Add the following line.
"Currency Code" := ICOutBoxPurchHeader."Currency Code";

CopyDocDimToDocDim(
TempDocDim,DATABASE::"Purchase Line",PurchHeader."Document Type",PurchHeader."No.",PurchLine."Line No.");
DimMgt.CopyDocDimtoICDocDim(
DATABASE::"IC Outbox Purchase Line","IC Transaction No.","IC Partner Code","Transaction Source",
"Line No.",TempDocDim);
...


Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

  • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Odkazy

VSFT DynamicsNAVSE: 285841

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použití pro další aspekty.

Autor: michalk
Zapisovatel: v-ivz
Odborný recenzent: franfieg
Redaktor:

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×