Shrnutí

Implementace letního času se v různých zemích liší. Některé země nemusí sledovat letní čas, zatímco jiné země mohou každý rok měnit data zahájení a koncová data pro letní čas. Tento článek popisuje, jak aktualizovat systém Windows tak, aby používal nejnovější pravidla globálního časového pásma.

Vydané aktualizace

Následující aktualizace letního času byly pro systém Windows vydány od roku 2010.

Poznámka: Kumulativní aktualizace jsou kumulované všechny předchozí změny. Nejnovější kumulativní aktualizace je jediná, která je požadována. Staré aktualizace není nutné explicitně instalovat.

Důležité

Před provedením postupů uvedených v tomto článku je třeba mít na zřeteli problémy, které mohou ovlivnit aplikaci Microsoft Outlook. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

931667 jak adresovat změny časových pásem pomocí nástroje pro aktualizaci dat časového pásma pro aplikaci Microsoft Office Outlook

Prohlášení

Tento článek bude aktualizován, jakmile budou oznámeny nové změny časového pásma. Zákazníci, kteří chtějí časové pásmo aktualizovat pomocí souborů registru, musí toto řešení před nasazením plně otestovat.

Úvod

V mnoha zemích se počáteční data a koncová data pro letní čas (DST) mění z roku na rok. Země navíc mohou změnit svou strategii, jak rozpozná letní čas, nebo mohou změnit místní časový posun od koordinovaného světového času (UTC). Tento článek obsahuje informace o aktualizaci registru v systému Microsoft Windows tak, aby vyhovovaly těmto typům probíhajících změn. Všechny počítače by měly být aktualizovány tak, aby zahrnovaly tyto aktualizace časového pásma bez ohledu na to, zda jsou umístěny v měnícím se časovém pásmu. Je to způsobeno tím, že některé aplikace mohou používat databázi místního časového pásma k provádění výpočtů s datem a časem pro události, ke kterým dochází jinde na světě. Nainstalujte aktualizace časových pásem co nejdříve. Tím se minimalizuje počet prodlev, které budou mít schůzky aplikace Outlook a serveru Exchange nebo události kalendáře naplánované během tohoto období.

Nejnovější aktualizace DST

Nejnovější aktualizaci letního času pro systém Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4519108 DST změny v systému Windows pro ostrov Norfolk a ostrov Fidži: říjen 2019

Nápověda a podpora pro DST

Ukázky v tomto článku aktualizují pravidla globálních časových pásem, která jsou používána v systému Windows od prosince 2011. Další informace o tom, jak mohou změny letního času ovlivnit jiné produkty společnosti Microsoft, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nápověda a podpora letního času

 

Možný vliv na kalendáře aplikace Microsoft Office Outlook

Před instalací aktualizací popsaných v tomto článku si uvědomte možné problémy, které mohou ovlivnit aplikaci Outlook. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

jak adresovat změny časových pásem pomocí nástroje pro aktualizaci dat časového pásma pro aplikaci Microsoft Office Outlook

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4519108 DST změny v systému Windows pro ostrov Norfolk a ostrov Fidži: říjen 2019

DST změny

 • Norfolský ostrov

  Letní čas (DST) na ostrově Norfolk začne Austrálie v 02:00 (2 AM) první neděli v říjnu aktuálního roku (6. října 2019). Skončí v 02:00 (2 dopoledne) první neděli v dubnu následujícího roku (3. dubna 2020).

  Tento harmonogram (první neděle v říjnu do první neděle v dubnu) bude zachován po každém následujícím kalendářním roce.

 • Ostrov Fidži

  DST na ostrově Fidži v běžném roce začíná v 02:00 (2 AM) v neděli 10, 2019 a končí v 03:00 (3 ráno) v neděli 12. ledna 2020.

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4507704 -DST změny v systému Windows pro Brazílii a Maroko

Poznámka: Tato aktualizace byla revidována dne 13. srpna 2019, aby byla použita pro systém Windows Embedded POSReady 2009

DST změny

 • Brazílie

  Brazílie již nepozoruje letní čas (DST). Brazílie měla začít sledovat DST první neděli v listopadu (Tento rok 3. listopadu), jak je popsáno v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base:

  4093753 časové pásmo a změny letního času v systému Windows pro Brazílii, Maroko a Svatý Tomáš a Princův ostrov

  Tato změna ovlivní E. Jižní Ameriku (běžný čas a střední brazilské standardní časové pásmo).

 • Maroko

  Oprava: Základní čas časového pásma "Standard Maroka" v systému Windows nebyl správně aktualizován na čas UTC + 01:00 očekávaný v aktualizaci systému Windows DST, která byla nainstalována v květnu 21, 2019 (KB 4501226). Místo toho zobrazí systémové hodiny nesprávný základní čas UTC + 02:00.

  Tato aktualizace resetuje základní čas na čas UTC + 01:00.

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4501226 -DST změny v systému Windows pro Maroko a palestinskou samosprávu

DST změny

 • Maroko

  Jak již bylo v minulých letech, Maroko pozastavuje období DST pro pozorování muslimského měsíce Ramadan z 03:00 v neděli, 5. května 2019, 02:00 v neděli, 9. června 2019, v gregoriánském kalendáři. Během tohoto období se hodiny vrací zpět na standardní čas, aby se zkrátily večery, což muslimům ulehčuje sledování Ramadan během denního světla.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  DST končí

  DST pokračuje

  Maroko (běžný čas)

  (UTC + 01:00) Casablanca

  5. května 2019 v 03:00

  9. června 2019 v 02:00

 • Palestinská samospráva

  Letní čas v palestinské samosprávě začal letos v pátek, 29. března 2019.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Počáteční datum DST

  Koncové datum DST

  Západní břeh (běžný čas)

  (UTC + 02:00) Gaza, Hebron

  29. března 2019 v 00:00

  26. října 2019 v 01:00

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base: Všechny použitelné verze systému Windows kromě systému Windows XP Embedded POSReady 2009

4490128 -změny časových pásem v oknech pro Svatý Tomáš a Princův ostrov a Čyzylorda

Systém Windows XP Embedded POSReady 2009

4487990 -změny časových pásem v oknech pro Svatý Tomáš a Princův ostrov a Čyzylorda

Změny časového pásma

 • Svatý Tomáš a Princův ostrov

  Od 1. ledna 2019, v 02:00, se Svatý Tomáš přesunul z časového pásma UTC + 01:00 na UTC + 00:00.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Staré časové pásmo

  Nové časové pásmo

  Svatý Tomáš (běžný čas)

  (UTC + 00:00) Tomáše

  (UTC + 01:00) Tomáše

  (UTC + 00:00) Tomáše

 • Čyzylorda

  21. prosince 2018 v 00:00 místní čas se region Qyzylorda Kazachstán přesunul od časového pásma UTC + 06:00 do času UTC + 05:00. Zákazníci nyní mohou přepnout do nového časového pásma pro program Qyzylorda, který je zobrazen jako (UTC + 05:00) Qyzylorda.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Staré časové pásmo

  Nové časové pásmo

  Čyzylorda (běžný čas)

  (UTC + 05:00) Čyzylorda

  (UTC + 06:00) Astana

  (UTC + 05:00) Čyzylorda

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Všechny použitelné verze systému Windows kromě systému Windows XP Embedded POSReady 2009

4486459 -DST změny v systému Windows pro Chile

Systém Windows XP Zapuštěné POSReady 2009

4487989 -DST změny v systému Windows pro Chile

DST změny

 • Chile

  Od roku 2019 začíná období DST pro chilskou republiku o půlnoci první neděli v září a končí o půlnoci první neděli v dubnu. Aktuální pozorování DST v Chile končí o půlnoci v sobotu 6. dubna 2019.

  Na Velikonočním ostrově se datum zahájení a ukončení letního období vyskytuje jeden den před hlavním pozorováním v Chile v 10 hodin odpoledne v obou dnech.

  Poznámka: Oblast Magalkoridorů v současné době nedodržuje DST. Tato změna tedy není ovlivněna. ////

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Nové počáteční datum DST

  Nové koncové datum DST

  Chile (běžný čas)

  (UTC-04:00) Santiago

  8. září 2019, v 00:00

  7. dubna 2019, v 00:00

  (UTC-06:00) Velikonoční ostrov

  7. září 2019, v 22:00

  6. dubna 2019, v 22:00

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4468323 -v systému Windows pro Maroko a Volgograd změny časových pásem

DST změny

 • Maroko Marocké království je nyní trvale nastaveno na čas UTC + 01:00 namísto dřívějšího plánu na návrat k času UTC + 00:00, 28. října 2018.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Staré koncové datum DST

  Nové koncové datum DST

  Maroko (běžný čas)

  (UTC + 01:00) Casablanca

  28. října 2018

  Not applicable

Změny časového pásma

 • Volgograd Volgogradská oblast, Rusko, trvale přepínané z času UTC + 03:00 až UTC + 04:00, 28. října 2018. Zákazníci nyní mohou přepnout do nového časového pásma pro Volgograd, které se zobrazí jako (UTC + 04:00) Volgograd.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Staré časové pásmo

  Nové časové pásmo

  Volgograd (běžný čas)

  (UTC + 04:00) Volgograd

  (UTC + 03:00) Moskva, Sankt Petěrburg, Volgograd

  (UTC + 04:00) Volgograd

Další změny časového pásma

 • Rusko

  Následující změna názvu časového pásma byla provedena kvůli vytvoření časového pásma Volgograd.

  Staré časové pásmo

  Nové časové pásmo

  (UTC + 03:00) Moskva, Sankt Petěrburg, Volgograd

  (UTC + 03:00) Moskva, Petrohrad

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4462901 -DST změny v systému Windows pro Fidži (říjen 2018)

DST změny

 • Fidži Aktuální pozorování letního času na Fidži skončí druhou neděli v lednu 2019. Datum bylo přesunuto z neděle, 20. ledna 2019, ve 3 ráno do neděle, 13. ledna 2019, ve 3 ráno.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Staré koncové datum DST

  Nové koncové datum DST

  Fidži (běžný čas)

  (UTC + 12:00) Fidži

  20. ledna 2019, 03:00

  13. ledna 2019, 03:00

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4339284 -časové pásmo a změny letního času v systému Windows pro Severní Koreu

Změny časového pásma

 • Severní Korea 4. května v 23:30 se Severní Korea přesunula z časového pásma UTC + 8:30 do časového pásma UTC + 9:00. Když se v pátek téměř dosáhlo místního standardního času, Květen 4, 2018, 23:30, hodiny se obrátily vpřed o půl hodiny do soboty, 5. května 2018, 24:00 (půlnoc) místního standardního času.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Nové časové pásmo

  Nové časové pásmo

  Severní Korea (běžný čas)

  (UTC + 09:00) Pchjongjangu

  (UTC+08:30)

  (UTC+09:00)

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4130978 -časové pásmo a změny letního času v systému Windows pro Maroko a západní břeh a Gazu

Změny časového pásma

 • Maroko Maroko pozastavuje období letního času (DST) pro pozorování muslimského měsíce Ramadan od 03:00 v neděli, 13. května, 2018, 02:00 v neděli, 17. června 2018, v gregoriánském kalendáři.

  Během tohoto období se hodiny vrací zpět na standardní čas, aby se zkrátily večery, což muslimům ulehčuje sledování Ramadan během denního světla.

  13. května jsou hodiny obrátily zpět na 03:00 až 02:00 pro ukončení pozorování DST.    17. června jsou hodiny nastaveny na 02:00 až 03:00, aby se obnovila pozorování DST.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  DST končí

  DST pokračuje

  Maroko (běžný čas)

  (UTC + 00:00) Casablanca

  13. května 2018 v 03:00

  17. června 2018, 02:00

 • Západní břeh a Gazu Nyní jsou k dispozici aktualizace pro západní břeh a Gazu. Poskytnuté prozatímní pokyny byly použity v časovém pásmu "(UTC + 03:00) Turecko". Po nainstalování nejnovějších aktualizací se však uživatelé mohou vrátit do pásma "(UTC + 02:00) Gaza, Hebron".

  Název klíče časového pásma

  Zobrazovaný název nového časového pásma

  Gaza (běžný čas)

  (UTC + 02:00) Gaza, Hebron

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4093753 -časové pásmo a změny letního času v systému Windows pro Brazílii, Maroko a Svatý folii a Princův ostrov

Změny časového pásma

 • Brazílie Počínaje letošním rokem Brazílie zahájí své dodržování DST první neděli v listopadu namísto třetí neděle v říjnu. Hodiny v Brazílii se přesunou o jednu hodinu dopředu na 4. listopadu 2018 v 00:00 hodin.

  Název klíče časového pásma

  Staré počáteční datum DST

  Nové počáteční datum DST

  Východní Jižní Amerika (běžný čas)

  Střední Brazílie (běžný čas)

  Neděle, 21. října

  Neděle, listopad 4

 • Maroko Maroko pozastavuje období letního času (DST) pro pozorování muslimského měsíce Ramadan od 03:00 v neděli, 13. května, 2018, 02:00 v neděli, 17. června 2018, v gregoriánském kalendáři.

  Během tohoto období se hodiny vrací zpět na standardní čas, aby se zkrátily večery, což muslimům ulehčuje sledování Ramadan během denního světla.

  Systém Windows Update bude k dispozici v dubnu pro systémy Windows XP Embedded, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 a Windows Server 2012. Pro systém Windows 8,1 a novější verze nejsou vyžadovány žádné aktualizace systému Windows, protože tyto systémy tyto úpravy automaticky dělají.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  DST končí

  DST pokračuje

  Maroko (běžný čas)

  (UTC + 00:00) Casablanca

  13. května 2018 v 03:00

  17. června 2018, 02:00

 • Svatý Tomáš a Princův ostrov Svatý Tomáš a Princův ostrov se přesunuté od času UTC + 00:00 až UTC + 01:00 dne 2018 v 01:00 hodin. Pro tento region se zavádí nové časové pásmo, "(UTC + 01:00) Svatý Foliant".

  Název klíče časového pásma

  Zobrazovaný název nového časového pásma

  Svatý Foliant (běžný čas)

  (UTC + 01:00) Svatý Foliant

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4074837 -časové pásmo a změny letního času v systému Windows pro Namibii a Turky a Caicos

Změny časového pásma

 • Namibie Namibijská republika trvale změnila své časové pásmo od času UTC + 01:00 do UTC + 02:00, 3. září 2017, v 02:00. DST byl původně naplánován na 1, 2018 v 02:00 hodin.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazovaný název starého časového pásma

  Zobrazovaný název nového časového pásma

  Namibie (běžný čas)

  (UTC + 01:00) Windhoek

  (UTC + 02:00) Windhoek

 • Turci a ostrovy Caicos Turci a Caicos budou přepínat od času UTC-04:00 (celý rok) do UTC-05:00, 11. března 2018, v 03:00 hodin. Tato změna zahrnuje zahájení letního dodržování ve stejném harmonogramu jako Spojené státy.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazovaný název starého časového pásma

  Zobrazovaný název nového časového pásma

  Turci a Caicos (běžný čas)

  (UTC-04:00) Turci a Caicos

  (UTC-05:00) Turci a Caicos

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4051956 -časové pásmo a změny letního času v systému Windows pro Severní Kypr, Súdán a Tongu

Změny časového pásma

 • Severní Kypr

  Severní Kypr nastavil hodiny zpět o jednu hodinu na letní čas (DST) 29. října 2017, poté co se v uplynulém roce neprojevily žádné změny v letním čase. Doporučujeme, aby všichni uživatelé změnili nastavení časového pásma z "Istanbulu" do nové položky "Athény, Bukurešť".

  Název klíče časového pásma

  Staré časové pásmo

  Nové časové pásmo

  GTB (běžný čas)

  (UTC + 03:00) Istanbul

  (UTC + 02:00) Athény, Bukurešť

 • Súdánu

  Súdánská republika přešla od času UTC + 03:00 do UTC + 02:00 11. listopadu 2017. Pro přizpůsobení této změny bylo vytvořeno nové časové pásmo.

  Název klíče časového pásma

  Nové časové pásmo

  Súdán (běžný čas)

  (UTC + 02:00) Chartúm

 • Tonga

  Tonga království zrušila v letošním roce své dodržování DST. Dříve bylo naplánováno zahájení DST na 5. listopadu 2017. V Tonze již není pozorován DST.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Staré počáteční datum DST

  Tonga (běžný čas)

  (UTC + 13:00), ostrov Nuku' Alofa

  5. listopadu, 2017

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4049068 -změny časových pásem v systému Windows pro Fidži

Změny časového pásma

 • Fidži

  Republika Fidži končí svou první letní dobou (DST) v 2018 dne 14. ledna místo 21.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Staré koncové datum DST

  Nové koncové datum DST

  Fidži (běžný čas)

  (UTC + 12:00), Fidži

  21. ledna 2018

  14. ledna 2018

Další opravy dat

 • Kromě nedávno přidaných a revidovaných informací jsme v systému Windows zlepšují dosavadní přesnost údajů o časovém pásmu Maroka (běžný čas).

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4020322 -DST změny v systému Windows pro Haiti a Maroko

Změny časového pásma

 • Haiti

  Haiti nedávno pokračovalo v dodržování letního času a nastavováním hodin o jednu hodinu dopředu. DST na Haiti má skončit 5. listopadu 2017 v 02:00.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Koncové datum DST

  Haiti (běžný čas)

  (UTC-05:00) Haiti

  5. listopadu 2017 v 02:00

 • Maroko V tomto roce pokračuje marocký DST od 2. července 2017 v 02:00 a končí 29. října 2017 na 03:00.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Počáteční datum DST

  Koncové datum DST

  Maroko (běžný čas)

  (UTC-00:00) Casablanca

  2. července 2017, v 02:00

  29. října 2017, v 03:00

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4023136 -2017-změny Maroko v Ramadan DST (Chile)

Změny časového pásma

 • Maroko

  Maroko pozastavuje období letního času (DST) pro pozorování muslimského měsíce Ramadan od 03:00 v neděli, 21. května, 2017, 02:00 v neděli, 2. července 2017, v gregoriánském kalendáři.

  Během tohoto období se hodiny vrací zpět na standardní čas, aby se zkrátily večery, což muslimům ulehčuje sledování Ramadan během denního světla.   21. května jsou hodiny otoky zpět na 03:00 až 02:00 pro ukončení pozorování DST.   2. července jsou hodiny nastaveny na 02:00 až 03:00, aby se obnovila pozorování DST.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  DST končí

  DST pokračuje

  Maroko (běžný čas)

  (UTC + 00:00) Casablanca

  21. května 2017 v 03:00

  2. července 2017 v 02:00

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

4015193 -DST změny v systému Windows pro Magalkoridory (Chile)

Změny časového pásma

 • Chile Chile oznámilo, že oblast Magalkoridorů a chilské antarktické oblasti zůstanou na denním úsporním čase (DST) neomezeně.

  14. května 2017 se pevninské Chile vrátí do časového pásma UTC-04:00, zatímco oblast Magalkoridorů a Chilská antarktická oblast se přesunou do času UTC-03:00. Doporučujeme, aby uživatelé v oblastech Magalkoridorů a chilských antarktických oblastí přepli do tohoto nového časového pásma

  Oblasti

  Staré časové pásmo

  Nové časové pásmo

  Magallanes Chilská Antarktidy

  (UTC-04:00) Santiago

  (UTC-03:00) Punta Arenas

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

DST změny v systému Windows pro Severní Cypress, Mongolsko a ruský Saratov

Změny časového pásma

 • Kypru Severní Kypr přestal pozorovat letní čas. Tato nová politika byla v platnosti 30. října 2016. Směrem dopředu, zůstane oblast nastavená na UTC + 03:00.

  Název klíče časového pásma

  Staré časové pásmo

  Časové pásmo pro použití vpřed

  Kypr (běžný čas)

  (UTC + 02:00) Athény, Bukurešť

  (UTC + 03:00) Istanbul

 • Saratov (Ruská federace) Ruská vláda nedávno oznámila, že časové pásmo Saratov bylo přesunuto od času UTC + 03:00 do UTC + 04:00. Tato změna se projevila v 02:00 dne 4. prosince 2016.

  Název klíče časového pásma

  Staré časové pásmo

  Nové časové pásmo

  Saratov (běžný čas)

  (UTC + 03:00) Moskva, Sankt Petěrburg, Volgograd

  (UTC + 04:00) Saratov

 • Tonga V loňském roce začala Tonga znovu zavádět DST, počínaje 02:00 dne 6. listopadu 2016. Pro tento rok skončila DST v Tonga na 03:00 z 15. ledna 2017.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno DST

  Začátek letního

  DSt konec

  Tonga (běžný čas)

  (UTC + 14:00) Ostrov nuku' Alofa

  6. listopadu 2016, 02:00

  15. ledna 2017, 03:00

 • Mongolsku Mongolsko už nepozoruje DST kupředu. DST v Mongolsku byl původně naplánován na 25. března 2017.

Nová časová pásmaPředstavujeme časové pásmo (UTC + 13:00) koordinovaný světový čas + 13. Toto nové časové pásmo se používá v malých tichomořských oblastech, jako jsou Phoenixské ostrovy a Atatoll Fakaofo.

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

na západním břehu a v Gaze se datum ukončení DST na 29. října 2016

Změny časového pásma

 • Západní břeh a Gazu Společnost Microsoft oznámila, že koncové datum pozorování letního času (DST) na západním břehu a v oblastech Gazy za 2016 bylo přesunuto od 20. října do října 29. Očekáváme, že konečné datum zůstane čtvrté říjnové soboty až do dalšího oznámení. Tato změna ovlivní následující časové pásmo.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Západní břeh (běžný čas)

  (UTC + 02:00) Gaza, Hebron

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Turecko ukončí dodržování DST

Změny časového pásma

 • Krůta Turecko oznámilo, že již nebude sledovat letní čas. Tato změna se projevila 7. září 2016. V zemi bylo naplánováno ukončení dodržování DST 30. října 2016. Místo toho zůstane Turecko trvale nastaveno na časové pásmo UTC + 3 a nebude se vracet k času UTC + 2.

  Název klíče časového pásma

  Staré zobrazované jméno

  Nový zobrazovaný název

  Turecko (běžný čas)

  (UTC + 02:00) Istanbul

  (UTC + 03:00) Istanbul

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

září 2016 Změna časového pásma pro Novosibirsk

Změny časového pásma

 • Novosibirsku Rusko oznámilo, že Novosibirské území se pohybuje od času UTC + 06:00 do UTC + 07:00, 24. července 02:00. Také bylo vytvořeno časové pásmo Omsk pro posun UTC + 06:00.

  Název klíče časového pásma

  Nový zobrazovaný název

  N. střední Asie (běžný čas)

  (UTC + 07:00) Novosibirsk

  Omsk (běžný čas)

  (UTC + 06:00) Omsk

  Poznámka: Žádné časové pásmo nepozoruje letní čas.

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2016 – Egypt ruší DST

Změny časového pásma

 • Egyptem Egypt natrvalo zrušil pozorování letního času (DST). Úprava letního období pro letošní rok měla začít v pátek, 8. července 2016, o půlnoci (24:00). Tato změna ovlivní následující časové pásmo.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Egypt (běžný čas)

  (UTC + 02:00) Káhira

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

červen 2016 DST a aktualizace časových pásem pro systém Windows

Změny časového pásma

 • Venezuele Venezuela si v květnu 1, 2016 a o 30 minut upřesní hodiny. Tato změna nastaví standardní časový posun Venezuely z "(UTC-04:30) Caracas" na "(UTC-04:00) Caracas."

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Posun starého časového pásma

  Nový posun časového pásma

  Venezuela (běžný čas)

  (UTC-04:00) Caracas

  UTC-04:30

  UTC-04:00

 • Egyptem Egypt oznámil, že v letošním roce bude pozorovat DST počínaje pátkem, 8. července 2016 o půlnoci a končí v pátek, 28. října 2016, o půlnoci.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Začátek letního

  DST konec

  Egypt (běžný čas)

  (UTC + 02:00) Káhira

  8. července 2016, 00:00

  28. října 2016, 00:00

 • Magadan, Ruská federace Rusko přemístilo oblast Magadské oblasti od času UTC + 10:00 do UTC + 11:00 dne 24. Tato aktualizace změní zobrazení časového pásma Magadan na "(UTC + 11:00) Magadan".

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Posun starého časového pásma

  Nový posun časového pásma

  Magadan (běžný čas)

  (UTC + 11:00) Magadan

  UTC+10:00

  UTC+11:00

 • Tomsk, Ruská federace Rusko přestěhovala oblast Tomská oblast od času UTC + 06:00 do UTC + 07:00 dne Květen 29. Tato aktualizace zavádí časové pásmo systému Windows pro oblast Tomsk. Po instalaci aktualizace doporučujeme uživatelům v novém časovém pásmu přepnout na "(UTC + 07:00) Tomsk", protože toto časové pásmo bude správně zohledňovat historická časová data pro tuto oblast.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Posun starého časového pásma

  Nový posun časového pásma

  Tomsk (běžný čas)

  (UTC + 07:00) Tomsk

  UTC+06:00

  UTC+07:00

 • Maroko Období DST pro Maroko pokračuje po muslimském měsíci Ramadan (02:00 v neděli, 10. července 2016, 03:00 v neděli, 30. října 2016, v gregoriánském kalendáři).

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Začátek letního

  DST konec

  Maroko (běžný čas)

  (UTC + 00:00) Casablanca

  10. července 2016, 02:00

  30. října 2016, 03:00

Následující časová pásma byla přidána buď proto, že jsou v současné době nezastoupena nebo protože mají jedinečnou historii změn v posledních letech.

Umístění

ID/Key

Zobrazované jméno

Aleutské ostrovy, Aljaška

Aleuz (běžný čas)

(UTC-10:00) Aleutské ostrovy

Marquesas ostrovy

Marquesas (běžný čas)

(UTC-09:30) Marquesas ostrovy

Gambier ostrovy

UTC-09

(UTC-09:00) Koordinovaný světový čas-09

Pitcairnovy ostrovy; Wolfram, Kanada; Clarion Island, Mexiko; Clippertonův ostrov

UTC-08

(UTC-08:00) Koordinovaný světový čas-08

Kuba

Kuba (běžný čas)

(UTC-05:00) Havana

Turci & ostrovy Caicos

Turci a Caicos (běžný čas)

(UTC-04:00) Turci a Caicos

Svatý Pierre a Miquelon

Svatý Pierre (běžný čas)

(UTC-03:00) Svatý Pierre a Miquelon

Tocantins, Brazílie

Tocantiny (běžný čas)

(UTC-03:00) Araguaina

Západní břeh a Gaza

Západní břeh (běžný čas)

(UTC + 02:00) Gaza, Hebron

Hovd, Mongolsko

Západní Mongolsko (běžný čas)

(UTC + 07:00) Hovd

Tomsk, Ruská federace

Tomsk (běžný čas)

(UTC + 07:00) Tomsk

Eucla, Austrálie

Austrálie střed W. běžný čas

(UTC + 08:45) Eucla

Ostrov lorda Howe, Austrálie

Lord Howe (běžný čas)

(UTC + 10:30) Ostrov lorda Howe

Bougainvillský ostrov

Bougainville (běžný čas)

(UTC + 11:00) Bougainvillský ostrov

Norfolský ostrov

Norfolk (běžný čas)

(UTC + 11:00) Norfolský ostrov

Chathamské ostrovy, Nový Zéland

Chathamské ostrovy (běžný čas)

(UTC + 12:45) Chathamské ostrovy

Tyto změny zlepšují použitelnost stávajících položek časového pásma v systému Windows.

Umístění

ID/Key

Staré zobrazované jméno

Nový zobrazovaný název

Maroko

Maroko (běžný čas)

UTC Casablanca

(UTC + 00:00) Casablanca

Spojené království

GMT (běžný čas)

UTC Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn

(UTC + 00:00) Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn

Island

Greenwich (běžný čas)

UTC Monrovia, Reykjavík

(UTC + 00:00) Monrovia, Reykjavík

Moldavsko

Východní Evropa (běžný čas)

(UTC + 02:00) E. Evropa

(UTC + 02:00) Kišiněv

Poznámka: Vzhledem k rozdílům v pravidlech letního času by měla být položka "(UTC + 02:00) Chisinau" použita pouze v Moldavsku. Na jiných místech, která používají Východoevropský čas, by mělo být časové pásmo nastaveno podle potřeby na jednu z následujících hodnot:

 • (UTC + 02:00) Athény, Bukurešť

 • (UTC + 02:00) Bejrút

 • (UTC + 02:00) Káhira

 • (UTC + 02:00) Damašku

 • (UTC + 02:00) Helsinky, Kyjev, Riga, Sofie, Tallinn, Vilnius

 • (UTC + 02:00) Istanbul

 • (UTC + 02:00) Tripoli

Kromě nedávno přidaných a revidovaných informací jsme zlepšují dosavadní přesnost dat ve 25 stávajících časových pásmech v systému Windows.

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

květen 2016 DST aktualizace pro Ázerbájdžán, Chile, Haiti a Maroko v systému Windows

 • Ázerbájdžánské Plánovaný přechod na DST v neděli, 27. března 2016, v Ázerbájdžánu je zrušen. Ázerbájdžán místo toho zůstane na UTC + 4 celý rok.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  DST konec

  Začátek letního

  Ázerbájdžán (běžný čas)

  (UTC + 04:00) Baku

  Not applicable

  Not applicable

 • Chile Chile se letos vrátí do standardního času. Hodiny budou nastaveny o hodinu o půlnoci v neděli, 15. května a v neděli 14.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  DST konec

  Začátek letního

  Velikonoční ostrov (běžný čas)

  (UTC-06:00) Velikonoční ostrov

  14. května 2016 v 22:00

  13. srpna 2016 v 22:00

  Tichomořská společnost (běžný čas)

  (UTC-04:00) Santiago

  15. května 2016 v 00:00

  14. srpna 2016 v 00:00

 • Haiti Haiti se v roce 2016 nebude řídit DST. Plánovaná změna času v neděli 13. března 2016 je zrušena.

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  DST konec

  Začátek letního

  Haiti (běžný čas)

  (UTC-05:00) Haiti

  Not applicable

  Not applicable

 • Maroko Období DST pro Maroko je pozastaveno během muslimského měsíce Ramadan (03:00 v neděli, 5. června 2016, 02:00 v neděli, 10. července 2016, v gregoriánském kalendáři).

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Začátek letního

  DST konec

  Maroko (běžný čas)

  UTC Casablanca

  27. března, 2016 v 02:00

  5. června 2016 v 03:00

  Poznámka: Nová časová pásma jsou Velikonočního ostrova a Haiti.

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

změny časových pásem pro Rusko v systému Windows

Nová časová pásma

 • Astrakhanská oblast & Uljanovskou oblast

  Klíč/ID časového pásma

  Astrakhan (běžný čas)

  Anglické zobrazované jméno

  (UTC + 04:00) Astrakhan, Uljanovsk

  Posun časového pásma (před přechodem)

  UTC+3

  Posun časového pásma (po přechodu)

  UTC+4

 • Altajská republika & Altai Krai

  Klíč/ID časového pásma

  Altai (běžný čas)

  Anglické zobrazované jméno

  (UTC + 07:00) Barnaul, Gorno-Altaysk

  Posun časového pásma (před přechodem)

  UTC+6

  Posun časového pásma (po přechodu)

  UTC+7

 • Zabajkalskij Krai

  Klíč/ID časového pásma

  Transbaikal (běžný čas)

  Anglické zobrazované jméno

  (UTC + 09:00) Chita

  Posun časového pásma (před přechodem)

  UTC+8

  Posun časového pásma (po přechodu)

  UTC+9

 • Sachalinská oblast

  Klíč/ID časového pásma

  Sachalin (běžný čas)

  Anglické zobrazované jméno

  (UTC + 11:00) Sachalin

  Posun časového pásma (před přechodem)

  UTC+10

  Posun časového pásma (po přechodu)

  UTC+11

Změny existujících časových pásem Tyto změny ovlivní pouze zobrazovaný název. Nebudou zavedeny žádné změny času.

Klíč/ID časového pásma

Staré zobrazované jméno

Nový zobrazovaný název

Kaliningrad (běžný čas)

(UTC + 02:00) Kaliningrad (RTZ 1)

(UTC + 02:00) Kaliningrad

Ruský (běžný čas)

(UTC + 03:00) Moskva, Sankt Petěrburg, Volgograd (RTZ 2)

(UTC + 03:00) Moskva, Sankt Petěrburg, Volgograd

Ruské časové pásmo 3

(UTC + 04:00) Izhevsk, Samara (RTZ 3)

(UTC + 04:00) Izhevsk, Samara

Ekaterinburg (běžný čas)

(UTC + 05:00) Ekaterinburg (RTZ 4)

(UTC + 05:00) Ekaterinburg

Severní Střední Asie (běžný čas)

(UTC + 06:00) Novosibirsk (RTZ 5)

(UTC + 06:00) Novosibirsk

Severní Asie (běžný čas)

(UTC + 07:00) Krasnojarsk (RTZ 6)

(UTC + 07:00) Krasnoyarsk

Východ severní Asie (běžný čas)

(UTC + 08:00) Irkutsk (RTZ 7)

(UTC + 08:00) Irkutsk

Jakutsk (běžný čas)

(UTC + 09:00) Jakutsk (RTZ 8)

(UTC + 09:00) Yakutsk

Vladivostok (běžný čas)

(UTC + 10:00) Vladivostok, Magadan (RTZ 9)

(UTC + 10:00) Vladivostok

Ruská časová zóna 10

(UTC + 11:00) Chokurdakh (RTZ 10)

(UTC + 11:00) Chokurdakh

Ruská časová zóna 11

(UTC + 12:00) Anadyr, Petropavlovsk-Kamčanskij (RTZ 11)

(UTC + 12:00) Anadyr, Petropavlovsk-Kamčanskij

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

prosinec 2015, kumulativní aktualizace časových pásem pro operační systémy Windows

 • Korejská lidová republika Korejská lidová republika vytvořila své vlastní časové pásmo. Nová Severní Korea (běžný čas) bude mít zobrazované jméno "(UTC + 08:30) Pchjongjang."

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Začátek letního

  DST konec

  Severní Korea (běžný čas)

  (UTC + 08:30) Pchjongjangu

  Not applicable

  Not applicable

 • Krůta Turecko ukončí DST o dva týdny později než obvykle za 2015. Hodiny se vrátí o jednu hodinu zpět od 04:00 do 03:00 v neděli, 8. listopadu 2015. Toto časové pásmo bude dodržovat následující pravidla pro DST:

  • Počáteční datum: Poslední neděle v březnu 03:00 (hodiny se pohybují vpřed o jednu hodinu)

  • Koncové datum: druhá listopadová neděle v 04:00 (hodiny se pohybují o jednu hodinu dozadu)

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Začátek letního

  DST konec

  Turecko (běžný čas)

  (UTC + 02:00) Istanbul

  Poslední neděle v březnu 03:00:00.000

  Druhá neděle v listopadu 04:00:00.000

 • Fidži DST na Fidži začíná v neděli, 1. listopadu 2015 a trvá 11 týdnů. Hodiny budou nastaveny z 02:00 na 03:00 na 1. listopadu 2015 a v neděli, 17. ledna 02:00 se nastaví zpět z 03:00 na 2016. Toto časové pásmo bude dodržovat následující pravidla pro DST:

  • Počáteční datum: první listopadová neděle v 02:00 (hodiny se pohybují vpřed o jednu hodinu)

  • Koncové datum: třetí neděle v lednu v 03:00 (hodiny se pohybují o jednu hodinu dozadu)

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Začátek letního

  DST konec

  Fidži (běžný čas)

  (UTC + 12:00) Fidži

  První neděle v listopadu 02:00:00.000

  Třetí neděle v lednu 03:00:00.000

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

srpen 2015 kumulativní aktualizace časových pásem pro operační systémy Windows

 • Tichomořská společnost (běžný čas ) Za 2015 a kupředu bude Chile nadále v DST. (Žádná změna DST nebude dodržena.) Proto je časový posun Chile aktualizován na čas UTC-3:00 a zobrazovaný název časového pásma "Pacific SA Standard Time" je aktualizován na "(UTC-3:00) Santiago". ()

 • Írán (běžný čas ) Írán následuje perský kalendář. Tato kumulativní aktualizace opravuje data letního času pro "íránský standardní čas" v systému Windows pro roky 2015 až 2024. ()

 • Východní standardní čas (Mexiko)mexický stát Quintana Roo se přesunul od času UTC-6:00 do UTC-5:00 "(UTC-05:00) Chetumal." Toto časové pásmo je nově zavedeno a nebude sledovat DST. ()

 • Montevideo (běžný čas ) 30. června 2015 se Uruguayní vláda rozhodla zrušit dodržování letního času. Tato země se po celý rok nachází v časovém pásmu UTC-03:00.

 • Ulaanbaatar (běžný čas ) Mongolsko bude sledovat DST počínaje 2015. V Mongolsku začíná Poslední sobota v březnu roku 02:00 a končí poslední sobotu v září v roce 00:00. Budou dodržena následující pravidla DST. ()

  Název klíče časového pásma

  Zobrazované jméno

  Začátek letního

  DST konec

  Mongolsko (běžný čas)

  (UTC + 8:00) Ulánbátar

  Poslední sobota v březnu 02:00:00.000

  Poslední sobota v září na 00:00:00.000

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

prosinec 2014 kumulativní aktualizace časových pásem pro operační systémy Windows

 • Ruská časová pásma: Rusko oznámilo, že své stávající časové pásmo změní na 26. října 2014. Tato změna zahrnovala sedm aktualizovaných časových pásem, tři nová časová pásma a dvě existující časová pásma, která byla sloučena do jednoho. ()

 • Fidži (běžný čas): Fidži oznámilo, že nový časový rozvrh letního času (DST) bude zahájen 2. listopadu 2014 a končí 18. ledna 2015. Předchozí datum zahájení letního času v systému Windows pro časové pásmo Fidži bylo 26. ()

 • Kapverdy (běžný čas): Změnili jsme název časového pásma Kapverd (běžný čas) na Cabo (běžný čas). Zobrazovaný název tohoto časového pásma je nyní "(GMT-01:00) ostrovy Cabo Verde".

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

srpen 2014 kumulativní aktualizace časových pásem pro operační systémy Windows

 • Jordánsko (běžný čas): Pro 2014 a další, Jordánsko změnilo svůj DST start od posledního čtvrtka v březnu o půlnoci na poslední pátek v březnu v roce 01:00 a jeho DST end od posledního pátku v říjnu 01:00 na poslední pátek v říjnu o půlnoci.

 • Fidži (běžný čas ) Pouze 2014, Fidži změnilo svůj DST end od 19. ledna v 03:00 až 19. ledna v 02:00.

 • Paraguay (běžný čas): Pro 2014 a další, Paraguay změnila datum DST end od druhé neděle v dubnu do čtvrté neděle v březnu.

 • Turecko (běžný čas): Pouze za 2014, Turecko změnilo svůj čas zahájení DST od 30. března 03:00 do 03:00 31.

 • Tichomořská společnost (běžný čas): Pouze pro 2014 se čas začátku letního času mění z půlnoci na 23:00 v poslední sobotu v dubnu (26. dubna) a čas konce letního času se mění od první soboty v září (6. září) o půlnoci do první neděle v září (7. září) o půlnoci.

 • Egypt (běžný čas ) Pro 2014 Egypt nastavil DST čas startu do čtvrtka, 15. května, jednu minutu před půlnocí a jeho DST end do čtvrtka, 25. září, jednu minutu před půlnocí.

 • Řádkové ostrovy (běžný čas): Je přidáno nové časové pásmo pro ostrov Kiritimati (UTC + 14).

 • SA Tichomoří (běžný čas): Počínaje 10. listopadu 2013 se zobrazované jméno změnilo z "(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito" na "(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco." ().

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

prosinec 2013 kumulativní aktualizace časových pásem pro operační systémy Windows

 • Středoatlantický čas: V této aktualizaci se nepoužívá Středovýchodní časové pásmo.

 • Maroko (běžný čas): Maroko prodloužila 2013 DST konečné datum od 29. září 2013 do 27. října 2013. Počínaje rokem 2014, období letního DST začne v roce 02:00 Poslední neděli v březnu a skončí v 03:00 v poslední neděli v říjnu.

 • Libye (běžný čas): Libye neskončilo DST v roce 2013. Od 2014 zůstane v UTC + 2 a nebude mít DST.

 • Fidži (běžný čas): Fidži změnilo datum ukončení DST v 2014 od 26 do 19. ledna ().

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

říjen 2012 kumulativní aktualizace časových pásem pro operační systémy Windows

 • Východní Evropa (běžný čas): Zobrazovaný název tohoto časového pásma byl aktualizován na "(UTC + 2:00) E. Europe." od "(UTC + 2:00) Nicosia."

 • Azory (běžný čas): Změní čas zahájení v 2013 DST, který nastane poslední neděli v březnu na 12:00:00 dopoledne, a koncový čas, který se má objevit v 01:00:00 AM poslední neděli v říjnu.

 • Kavkaz/arménský standardní čas: Tato aktualizace umožňuje odebrat pravidlo DST pro časové pásmo (UTC + 4:00) Jerevan

 • Tichomořská společnost (běžný čas): Aktualizace mění datum začátku chilského 2012 DST na první sobotu v září 23:59:59.999 hod. a datum ukončení poslední soboty v dubnu 23:59:59.999 hod.

 • Maroko (běžný čas): Podle směru vlády Maroka bylo datum zahájení 2012 DST změněno na poslední neděli v dubnu a koncové datum na poslední neděli v září. Během doby Ramadan bude DST přerušen a od 20. července 19, 2012, se čas vrátí na standardní čas. Přechody odrážející začátek a konec Ramadan jsou a lze je nainstalovat pomocí řešení Fix it, které je k dispozici v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

 • Korekce historie Samoa: Samoa změny časových pásem byly zahrnuty do článku 2633952 znalostní báze Microsoft Knowledge Base . V důsledku této aktualizace byl celý 2011 kalendář aktualizován na (UTC + 13). Tato aktualizace obrátí kalendář 2011 na (UTC-11), zatímco 2012 a budoucí kalendáře budou nadále (UTC + 13). Korekce historie byla také zahrnuta do CU 2657025.

 • Korekce Historie Ruska: Změny v ruském časovém pásmu byly zahrnuty do článku 2570791 znalostní báze Microsoft Knowledge Base . V důsledku toho, že Rusko ruší DST a zůstávalo na trvalém "letním čase", byl celý 2011 kalendář aktualizován na letní čas. Tato aktualizace mění kalendář 2011 tak, aby zobrazil zimní čas před 27. března 2011, zatímco DST byl stále v platnosti. Korekce historie byla také zahrnuta do CU 2657025.

 • Čas Fidži: Vláda Fidži oznámila nová pravidla DST pro 2012 až 2013. DST začne v 2:00 dopoledne v neděli 21, 2012 a končí v 3:00 dopoledne v neděli 20. ledna 2013.

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

prosinec 2011 kumulativní aktualizace časových pásem pro operační systémy Windows

 • Kaliningrad (běžný čas): Jak již bylo ohlášeno v článku 2625508 znalostní báze Microsoft Knowledge Base, Bělorusko se rozhodlo přerušit letní čas od 2011 a zůstat na trvalém "letním čase". Tento článek navrhl, aby se uživatelé Přesouvám na "čas alternativního řešení" v Kaliningradu (standardní čas). Tato aktualizace systému Windows umožňuje přesun natrvalo zahrnutím Minsk do zobrazovaného jména pro Kaliningrad. Nový zobrazovaný název pro Kaliningrad je standardní čas "(UTC + 03:00) Kaliningrad, Minsk."

 • Východní Evropa (běžný čas): Zobrazovaný název tohoto časového pásma byl aktualizován na "(UTC + 2:00) Nicosia".

 • Bahia (běžný čas[zobrazované jméno) (UTC-3:00) Salvador "]: Pro brazilský stát Bahia bylo vytvořeno nové časové pásmo.

 • Fidži (běžný čas) [zobrazovaný název "(UTC + 12:00) Fidži"]: Nastaví počáteční datum 2012 DST, které se má objevit ve čtvrté neděli v lednu.

 • Samoa (běžný čas): Změní časový posun pro Samoa standardní čas od (UTC-11) do (UTC + 13). V důsledku toho se zobrazovaný název časového pásma změní na "(UTC + 13:00) Samoa."

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

srpen 2011 kumulativní aktualizace časových pásem pro operační systémy Windows

 • Turecko (běžný čas ) Bylo vytvořeno nové časové pásmo systému Windows-Turecko (běžný čas). Zobrazované jméno je "(UTC + 2:00) Istanbul". Vláda Turecka rozhodla, že změní plán na 2011 DST, který začíná v pondělí březen 28 namísto neděle březen 27. "Istanbul" byl odebrán ze zobrazovaného názvu časového pásma "(UTC + 2:00) Athény, Bukurešť, Istanbul".

 • Egypt (běžný čas [zobrazovaný název) (UTC + 2:00) Káhira "] Egyptská vláda zrušila letní čas. Tato aktualizace umožňuje podporu systému Windows (UTC + 2:00) Káhira, takže již nebude mít podporu DST z 2011.

 • Pacific SA (standardní čas [zobrazovaný název) (UTC-4:00) Santiago "] Nastaví koncové datum v 2011 DST, které se má objevit v květnu, a počáteční datum, které se má objevit v srpnu.

 • Maroko (běžný čas) [zobrazovaný název "(UTC) Casablanca"] Nastaví koncové datum v 2011 DST, které se má objevit v červenci.

 • Fidži (běžný čas) [zobrazovaný název "(UTC + 12:00) Fidži"] Nastaví koncové datum v 2011 DST na první neděli v březnu.

 • Samoa (standardní čas [zobrazovaný název "UTC-11:00) Samoa"] Nastaví koncový čas 2011 DST, který se má objevit o hodinu později.

 • Kaliningrad (běžný čas [zobrazovaný název) (UTC + 3:00) Kaliningrad "] Je vytvořeno nové časové pásmo systému Windows. Toto časové pásmo nesleduje letní čas.

 • Newfoundland (běžný čas) [zobrazovaný název "(UTC-3:30) Newfoundland"] Počáteční a koncový čas DST byl aktualizován od 12:01 dopoledne do 2 dopoledne.

Kromě těchto změn, srpnová kumulativní aktualizace DST sníží podporu DST a reviduje posuny času UTC pro následující časová pásma:

 • Ruský (běžný čas)

 • Ekaterinburg (běžný čas)

 • N. střední Asie (běžný čas)

 • Severní Asie (běžný čas)

 • Východ severní Asie (běžný čas)

 • Jakutsk (běžný čas)

 • Vladivostok (běžný čas)

 • Magadan (běžný čas)

Před vydáním kumulativní aktualizace DST ze srpna 2011 vydala společnost Microsoft následující jednotlivé opravy hotfix v 2011. Tyto aktualizace jsou zahrnuty v nejnovější kumulativní aktualizaci a nemusí být explicitně nainstalovány.

 • 2543367:2011 DST změny pro Egypt, Chile a Maroko

 • 2523087:2011 DST změny pro Turecko

 • 2515337:2011 DST změny pro Fidži a samou

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

prosinec 2010 kumulativní aktualizace časových pásem pro operační systémy Windows

 • Magadan (běžný čas ) Vytvoří nové časové pásmo (UTC + 11:00) Magadan s podporou DST pro Magadan.Také odebere Magadan ze zobrazovaného názvu stávajícího časového pásma "(UTC + 11:00) Magadan, Solomonské ostrovy, Nová Kaledonie", která nepodporuje DST. Nový název existující časové zóny je "(UTC + 11:00) Šalamounovy ostrovy, Nová Kaledonie". Jedná se pouze o aktualizaci zobrazovaného názvu.

 • Namibie (běžný čas ) Změní zkreslení časového pásma od času UTC + 2:00 do UTC + 1:00. Změní datum zahájení a ukončení letního období tak, že DST začíná v září a končí v dubnu. Tyto změny se projeví počínaje roku 2011.

 • Egypt (běžný čas ) Nastaví datum začátku 2011 v měsíci dubnu a DST, které se má objevit v září. To se poskytuje na řešení případů, ve kterých 2010 oprava řešení dočasných změn v letním čase byla uplatněna pouze částečně.

Kromě těchto změn obsahuje kumulativní aktualizace pro období prosinec (DST) 2011 upravené datum zahájení a ukončení letního času pro následující časová pásma:

 • Izrael (běžný čas)

 • Maroko (běžný čas)

 • Tichomořská společnost (běžný čas)

 • Samoa (běžný čas)

 • Sýrie (běžný čas)

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

září 2010 kumulativní aktualizace časových pásem pro operační systémy Windows

 • Střední východ (běžný čas ) V září CU se opraví nejednoznačnost v čase přechodu DST do konce data. Byla to "Poslední neděle v říjnu v 00:00:00:000". Teď je to "Poslední sobota v říjnu na 23:59:59:999".

 • Východ USA (běžný čas ) Přidává podporu DST na 2006 a dále pro tuto časovou zónu, která má DisplayName "(UTC-5:00) Indiana (východ)". Poznámka: Tato změna neovlivňuje častěji používané časové pásmo "(UTC-5:00), východní USA a Kanada".

 • Namibie (běžný čas ) Změní zobrazované jméno na "(UTC + 1:00) Windhoek".

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

květen 2010 kumulativní aktualizace časových pásem pro operační systémy Windows

 • Paraguay (běžný čas ) Změní data DST pro 2010.

 • Fidži (běžný čas ) Změní data DST pro 2010.

 • Tichomořská společnost (běžný čas ) Změní data DST pro 2010.

 • Sýrie (běžný čas ) Vytvoří nové časové pásmo (UTC + 02:00) Damašek s DST pro Sýrii.

 • Kamčatka (běžný čas ) Odstraní samostatnou časovou zónu Kamčatka. Kamčatka je nyní obsluhována Magadan timezone.

 • Bangladéš (běžný čas ) Zruší DST.

 • Maroko (běžný čas ) Změní data DST pro 2010.

 • Paraguay (běžný čas ) Nastaví datum začátku letního dne v první sobotu v říjnu na 23:59:59.999 a DST koncové datum ve druhé sobotu v dubnu při 23:59:59.999.

 • Fidži (běžný čas ) Nastaví DST datum zahájení pro Fidži ve čtvrté neděli v říjnu 2010 v 02:00:00.000 a DST koncové datum poslední neděli v březnu 2010 v 03:00:00.000.

 • Tichomořská společnost (běžný čas ) Nastaví DST koncové datum pro Chile v první sobotu v dubnu, 2010 na 23:59:59.999.

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

únor 2010 kumulativní aktualizace časových pásem pro operační systémy Windows

 • Bangladéš (běžný čas ) Vytvoří standardní časové pásmo Bangladéše se zobrazním názvem "(GMT + 06:00) Dhaka". Zavádí DST.

 • Střední Asie (běžný čas ) Odebere "Dhaka" z časového pásma "(GMT + 06:00) Astana, Dhaka".

 • Střední Brazílie (běžný čas) Nahrazuje "Manaus" s "Cuiaba" pro časové pásmo "(GMT-04:00) Manaus".

 • Fidži (běžný čas ) Zavádí DST. Odebere "Marshallovy pole" z časového pásma "(GMT + 12:00) Fidži, Marshallovy pole".

 • Mauricius (běžný čas ) Odebere DST.

 • Tichomořský (Mexiko) (běžný čas) Odebere "Tijuana" z časového pásma "(GMT-08:00) Tijuana, Baja California".

 • Východní Standard (běžný čas ) Přidá "Fortaleza" do časového pásma "(GMT-03:00) Cayenne".

 • SA západní standardní čas Přidá "Manaus" k "(GMT-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan" časové pásmo.

 • Samoa (běžný čas ) Zavádí DST. Odebere "Midway Island" z časového pásma "(GMT-11:00) Midway Island, Samoa".

 • UTC + 12 Vytvoří obecné časové pásmo UTC + 12 bez DST.

 • UTC-11 Vytvoří obecné časové pásmo UTC-11 bez DST.

 • UTC-02 Vytvoří obecné časové pásmo UTC-02 bez DST.

Více informací

V systému Windows jsou informace o časovém pásmu ukládány do dvou umístění v registru. První umístění je databáze časových pásem v následujícím podklíči registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Nt\currentversion\časová pásma Databáze časového pásma obsahuje konfigurační data pro všechna časová pásma v systému Windows. Systém Windows a jiné aplikace používají k výpočtu místních časů data. Druhé umístění informací o časovém pásmu je následující podklíč registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Řídicí sady systému Windows ukládají informace o konfiguraci systému, jako jsou ovladače a služby. Podklíč registru TimeZoneInformation v aktuální sadě ovládacích prvků obsahuje konfigurační data pro časové pásmo, které systém Windows aktuálně používá. Systém Windows zkopíruje tyto informace z databáze časových pásem, když je časové pásmo vybráno. Při změně informací o časovém pásmu je nutné aktualizovat obě místa v registru. Databáze musí být aktualizována, aby bylo zajištěno, že systém Windows a další aplikace budou mít k dispozici nejpřesnější informace o časovém pásmu. Dále je nutné znovu načíst podklíč registru TimeZoneInformation v aktuální sadě ovládacích prvků a ujistit se, že informace o časovém pásmu jsou stejné jako informace v databázi časového pásma. Doporučujeme aktualizovat mé databáze zóny jako první. Potom znovu načtěte klíč registru TimeZoneInformation . Tento postup vynutí, aby systém Windows přečetl aktualizované informace v databázi. Tyto dvě metody, které jsou vysvětleny v tomto článku, používají tento přístup.

Tento článek poskytuje následující metody aktualizace databáze časových pásem a načtení klíče registru TimeZoneInformation pro vynucení přečtení aktualizovaných informací v databázi v systému Windows.

Důležité Společnost Microsoft důrazně doporučuje používat systém Windows Update nebo stáhnout aktualizaci časového pásma ze serveru pro stahování společnosti Microsoft namísto ručního upravování registru. Ruční úpravy registru jsou riskantní a jsou náchylné k chybám. Tyto alternativní pokyny pro konfiguraci registru jsou poskytovány pouze pro starší účely.

Příprava: nastavení registru

Před provedením jakýchkoli změn nastavení časového pásma exportujte podklíče registru používané pro časová pásma systému Windows. V případě potřeby můžete podklíče registru pro časové pásmo obnovit do původního stavu.

Export podklíčů registru pro časová pásma systému Windows

Chcete-li exportovat podklíče registru používané pro časová pásma systému Windows, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita stiskněte klávesu ENTER.

 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Nt\currentversion\časová pásma

 3. V nabídce soubor klepněte na příkaz exportovat.

 4. Do pole název souboru zadejte text Originaltzdatabase. rega klepněte na tlačítko Uložit.

 5. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

 6. V nabídce soubor klepněte na příkaz exportovat.

 7. Do pole název souboru zadejte text Originaltzinfo. rega klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li importovat podklíče registru a obnovit výchozí hodnoty, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte Poznámkový bloka stiskněte klávesu ENTER.

 2. V nabídce soubor klepněte na příkaz otevřít.

 3. V seznamu souborů typu klepněte na položku všechny soubory.

 4. Vyhledejte uložený soubor Původaltzdatabase. reg a klepněte na tlačítko otevřít.

 5. Zkopírujte a vložte následující řádek na začátek souboru bezprostředně za řádek "Editor registru systému Windows verze 5,00": [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Nt\currentversion\časová pásma]Poznámka: znaménko minus na začátku názvu podklíče registru dojde k odstranění tohoto podklíče registru a všech jeho podklíčů. Proces importu potom použije zbytek souboru k opětovnému vytvoření podklíče registru a k jeho naplnění výchozími hodnotami.

 6. V nabídce soubor klepněte na příkaz Uložit.

 7. V poli Uložit jako zadejte klepněte na všechny soubory.

 8. Klepněte na položku Originaltzdatabase. rega pak klepněte na tlačítko Uložit.

 9. Po zobrazení výzvy k nahrazení souboru klepněte na tlačítko Ano .

 10. Opakujte předchozí kroky pro soubor Původaltzinfo. reg.

 11. Chcete-li importovat soubory registru, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmda stiskněte klávesu ENTER.

  2. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   Regedit /s OriginalTZDatabase.reg_Path

   Poznámka: V tomto příkazu <originaltzdatabase. reg _Path> představuje umístění souboru původaltzdatabase. reg.

  3. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   Regedit /s OriginalTZInfo.reg_Path

   Poznámka: v tomto příkazu <originaltzinfo. reg _path> představuje umístění souboru originaltzinfo. reg.

 12. Restartujte počítač.

Import podklíčů registru za účelem obnovení výchozích hodnot

Chcete-li importovat podklíče registru a obnovit výchozí hodnoty, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte Poznámkový bloka stiskněte klávesu ENTER.

 2. V nabídce soubor klepněte na příkaz otevřít.

 3. V seznamu souborů typu klepněte na položku všechny soubory.

 4. Vyhledejte umístění, kam jste uložili soubor Původaltzdatabase. reg, a klepněte na tlačítko otevřít.

 5. Zkopírujte a vložte následující řádek na začátek souboru bezprostředně za řádkem Editor registru systému Windows verze 5,00: [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Nt\currentversion\časová pásma]Poznámka: znaménko minus na začátku názvu podklíče registru dojde k odstranění tohoto podklíče registru a všech jeho podklíčů. Proces importu potom použije zbytek souboru k opětovnému vytvoření podklíče registru a k jeho naplnění výchozími hodnotami.

 6. V nabídce soubor klepněte na příkaz Uložit.

 7. V poli Uložit jako zadejte klepněte na všechny soubory.

 8. Klepněte na položku Originaltzdatabase. rega pak klepněte na tlačítko Uložit.

 9. Po zobrazení výzvy k nahrazení souboru klepněte na tlačítko Ano .

 10. Opakujte předchozí kroky pro soubor Původaltzinfo. reg.

 11. Chcete-li importovat soubory registru, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmda stiskněte klávesu ENTER.

  2. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   Regedit /s OriginalTZDatabase.reg_Path

   Poznámka: V tomto příkazu představuje originaltzdatabase. reg _Path umístění souboru původaltzdatabase. reg.

  3. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   Regedit /s OriginalTZInfo.reg_Path

   Poznámka: V tomto příkazu představuje originaltzinfo. reg _Path umístění souboru originaltzinfo. reg.

 12. Restartujte počítač.

Metoda 1: Změna nastavení časového pásma ve více počítačích připojených k síti

Chcete-li změnit nastavení časového pásma u více počítačů v síti, vytvořte a poté importujte soubor registru, který obsahuje všechny aktualizované změny v registru časových pásem. Poté pomocí zásad skupiny nebo jiného distribučního mechanismu zaveďte soubor registru do počítače. Postupujte podle následujících kroků.

Krok 1: použití Editoru registru k importu aktualizací časových pásem

Důležité Tato část, metoda nebo úloha obsahuje kroky, které vám řeknou, jak upravit registr. Při nesprávném úpravách registru však může dojít k vážným problémům. Proto se ujistěte, že jste pečlivě dodržli tyto kroky. Z důvodu přidané ochrany před úpravami registr zálohujte. Poté můžete registr obnovit v případě, že dojde k potížím. Nejprve vytvořte soubor registru. Metoda, kterou použijete k tomuto postupu, závisí na tom, zda máte anglické verze systému Windows nebo neanglické verze systému Windows. Jak vytvořit soubor registru pro anglické sestavení systému WindowsPoznámka : následující soubor registru časového pásma je používán pouze v anglických verzích systému Windows. Několik hodnot v podklíčích registru bylo lokalizován. Tyto kroky proto budou fungovat pouze v anglických verzích systému Windows. Chcete-li vytvořit soubor registru pro neanglické verze systému Windows, přejděte k částiVytvoření souboru registru pro neanglické verze systému Windows. Chcete-li pomocí Editoru registru vytvořit soubor registru obsahující aktualizace časových pásem pro anglická sestavení systému Windows, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz Poznámkový bloka klepněte na tlačítko OK.

 2. Zkopírujte následující informace registru a vložte je do souboru programu Poznámkový blok:

  • Windows Registry Editor Version 5.00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Afghanistan Standard Time] "TZI"=hex:f2,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+04:30) Kabul" "Dlt"="Afghanistan Daylight Time" "Std"="Afghanistan Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time] "TZI"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-09:00) Alaska" "Dlt"="Alaskan Daylight Time" "Std"="Alaskan Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arab Standard Time] "TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+03:00) Kuwait, Riyadh" "Dlt"="Arab Daylight Time" "Std"="Arab Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arabian Standard Time] "TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat" "Dlt"="Arabian Daylight Time" "Std"="Arabian Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arabic Standard Time] "TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+03:00) Baghdad" "Dlt"="Arabic Daylight Time" "Std"="Arabic Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arabic Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,01,00,01,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2009"=- "2010"=- "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Argentina Standard Time] "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-03:00) Buenos Aires" "Dlt"="Argentina Daylight Time" "Std"="Argentina Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Argentina Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0c,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2009"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2010"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007da [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time] "TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-04:00) Atlantic Time (Canada)" "Dlt"="Atlantic Daylight Time" "Std"="Atlantic Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\AUS Central Standard Time] "TZI"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+09:30) Darwin" "Dlt"="AUS Central Daylight Time" "Std"="AUS Central Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\AUS Eastern Standard Time] "TZI"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney" "Dlt"="AUS Eastern Daylight Time" "Std"="AUS Eastern Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\AUS Eastern Standard Time\Dynamic DST] "2007"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d7 "LastEntry"=dword:000007d8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azerbaijan Standard Time] "TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+04:00) Baku" "Dlt"="Azerbaijan Daylight Time" "Std"="Azerbaijan Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores Standard Time] "TZI"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-01:00) Azores" "Dlt"="Azores Daylight Time" "Std"="Azores Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Bahia Standard Time] "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,06,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "Display"="(UTC-03:00) Salvador" "Dlt"="Bahia Daylight Time" "Std"="Bahia Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Bahia Standard Time\Dynamic DST] "2010"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,06,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2012"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2013"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2014"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2015"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2016"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2017"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2018"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2019"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2020"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2021"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2022"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2023"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2024"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2025"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2026"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2027"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2028"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2029"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2030"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2031"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2032"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2033"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2034"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2035"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2036"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2037"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2038"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2039"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2040"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "FirstEntry"=dword:000007da "LastEntry"=dword:000007f8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Bangladesh Standard Time] "TZI"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+06:00) Dhaka" "Dlt"="Bangladesh Daylight Time" "Std"="Bangladesh Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Bangladesh Standard Time\Dynamic DST] "2008"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2009"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0c,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,00,00,00,00,00,00,06,00,05,00,03,00,17,00,00,00,00,00,00,00 "2010"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=- "2012"=- "2013"=- "2014"=- "2015"=- "2016"=- "2017"=- "2018"=- "2019"=- "2020"=- "FirstEntry"=dword:000007d8 "LastEntry"=dword:000007da [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Canada Central Standard Time] "TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-06:00) Saskatchewan" "Dlt"="Canada Central Daylight Time" "Std"="Canada Central Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Cape Verde Standard Time] "TZI"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-01:00) Cape Verde Is." "Dlt"="Cape Verde Daylight Time" "Std"="Cape Verde Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Cen. Australia Standard Time] "TZI"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+09:30) Adelaide" "Dlt"="Cen. Australia Daylight Time" "Std"="Cen. Australia Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Cen. Australia Standard Time\Dynamic DST] "2007"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d7 "LastEntry"=dword:000007d8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central America Standard Time] "TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-06:00) Central America" "Dlt"="Central America Daylight Time" "Std"="Central America Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Asia Standard Time] "TZI"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+06:00) Astana" "Dlt"="Central Asia Daylight Time" "Std"="Central Asia Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Brazilian Standard Time] "TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "Display"="(UTC-04:00) Cuiaba" "Dlt"="Central Brazilian Daylight Time" "Std"="Central Brazilian Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Brazilian Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2009"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2010"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2011"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2012"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2013"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2014"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2015"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2016"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2017"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2018"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2019"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2020"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2021"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2022"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2023"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2024"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2025"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2026"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2027"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2028"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2029"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2030"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2031"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2032"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2033"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2034"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2035"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2036"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2037"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2038"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2039"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2040"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007f8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Europe Standard Time] "TZI"=hex:c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague" "Dlt"="Central Europe Daylight Time" "Std"="Central Europe Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central European Standard Time] "TZI"=hex:c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb" "Dlt"="Central European Daylight Time" "Std"="Central European Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Pacific Standard Time] "TZI"=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+11:00) Solomon Is., New Caledonia" "Dlt"="Central Pacific Daylight Time" "Std"="Central Pacific Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time] "TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-06:00) Central Time (US & Canada)" "Dlt"="Central Daylight Time" "Std"="Central Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time (Mexico)] "TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey" "Dlt"="Central Daylight Time (Mexico)" "Std"="Central Standard Time (Mexico)" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\China Standard Time] "TZI"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi" "Dlt"="China Daylight Time" "Std"="China Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Dateline Standard Time] "TZI"=hex:d0,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-12:00) International Date Line West" "Dlt"="Dateline Daylight Time" "Std"="Dateline Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. Africa Standard Time] "TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+03:00) Nairobi" "Dlt"="E. Africa Daylight Time" "Std"="E. Africa Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. Australia Standard Time] "TZI"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+10:00) Brisbane" "Dlt"="E. Australia Daylight Time" "Std"="E. Australia Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. Europe Standard Time] "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+02:00) Nicosia" "Dlt"="E. Europe Daylight Time" "Std"="E. Europe Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. South America Standard Time] "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "Display"="(UTC-03:00) Brasilia" "Dlt"="E. South America Daylight Time" "Std"="E. South America Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. South America Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2009"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2010"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2011"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2012"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2013"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2014"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2015"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2016"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2017"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2018"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2019"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2020"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2021"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2022"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2023"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2024"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2025"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2026"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2027"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2028"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2029"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2030"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2031"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2032"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2033"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2034"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2035"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2036"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2037"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2038"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2039"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2040"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007f8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern Standard Time] "TZI"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)" "Dlt"="Eastern Daylight Time" "Std"="Eastern Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt Standard Time] "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+02:00) Cairo" "Dlt"="Egypt Daylight Time" "Std"="Egypt Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt Standard Time\Dynamic DST] "2005"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,05,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,05,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d5 "LastEntry"=dword:000007db [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Ekaterinburg Standard Time] "TZI"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+06:00) Ekaterinburg" "Dlt"="Ekaterinburg Daylight Time" "Std"="Ekaterinburg Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Ekaterinburg Standard Time\Dynamic DST] "2010"=hex:d4,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007da "LastEntry"=dword:000007db [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time] "TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+12:00) Fiji" "Dlt"="Fiji Daylight Time" "Std"="Fiji Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time\Dynamic DST] "2008"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2009"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2010"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2012"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2013"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d8 "LastEntry"=dword:000007dd [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\FLE Standard Time] "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius" "Dlt"="FLE Daylight Time" "Std"="FLE Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Georgian Standard Time] "TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+04:00) Tbilisi" "Dlt"="Georgian Daylight Time" "Std"="Georgian Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\GMT Standard Time] "TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,01,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London" "Dlt"="GMT Daylight Time" "Std"="GMT Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Greenland Standard Time] "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-03:00) Greenland" "Dlt"="Greenland Daylight Time" "Std"="Greenland Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Greenland Standard Time\Dynamic DST] "2008"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2009"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2010"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2012"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,04,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2013"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2014"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2015"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2016"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2017"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2018"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,04,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2019"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2020"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2021"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d8 "LastEntry"=dword:000007e5 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Greenwich Standard Time] "TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC) Monrovia, Reykjavik" "Dlt"="Greenwich Daylight Time" "Std"="Greenwich Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\GTB Standard Time] "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+02:00) Athens, Bucharest" "Dlt"="GTB Daylight Time" "Std"="GTB Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Hawaiian Standard Time] "TZI"=hex:58,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-10:00) Hawaii" "Dlt"="Hawaiian Daylight Time" "Std"="Hawaiian Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\India Standard Time] "TZI"=hex:b6,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi" "Dlt"="India Daylight Time" "Std"="India Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran Standard Time] "TZI"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,01,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "Display"="(UTC+03:30) Tehran" "Dlt"="Iran Daylight Time" "Std"="Iran Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran Standard Time\Dynamic DST] "2005"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,02,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2006"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,04,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2009"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,01,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "FirstEntry"=dword:000007d5 "LastEntry"=dword:000007d9 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time] "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+02:00) Jerusalem" "Dlt"="Jerusalem Daylight Time" "Std"="Jerusalem Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\Dynamic DST] "2004"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2005"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2013"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2014"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2015"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2016"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2017"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2018"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2019"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2020"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2021"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2022"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2023"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d4 "LastEntry"=dword:000007e7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jordan Standard Time] "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,05,00,05,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "Display"="(UTC+02:00) Amman" "Dlt"="Jordan Daylight Time" "Std"="Jordan Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jordan Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,05,00,05,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,05,00,05,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Kaliningrad Standard Time] "TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+03:00) Kaliningrad, Minsk" "Dlt"="Kaliningrad Daylight Time" "Std"="Kaliningrad Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Kaliningrad Standard Time\Dynamic DST] "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007da "LastEntry"=dword:000007db [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Kamchatka Standard Time] "TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+12:00) Petropavlovsk-Kamchatsky - Old" "Dlt"="Kamchatka Daylight Time" "Std"="Kamchatka Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Korea Standard Time] "TZI"=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+09:00) Seoul" "Dlt"="Korea Daylight Time" "Std"="Korea Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Magadan Standard Time] "TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+12:00) Magadan" "Dlt"="Magadan Daylight Time" "Std"="Magadan Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Magadan Standard Time\Dynamic DST] "2010"=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007da "LastEntry"=dword:000007db [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mauritius Standard Time] "TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+04:00) Port Louis" "Dlt"="Mauritius Daylight Time" "Std"="Mauritius Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mauritius Standard Time\Dynamic DST] "2007"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,02,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2009"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2010"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d7 "LastEntry"=dword:000007da [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mexico Standard Time] "TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey - Old" "Dlt"="Mexico Daylight Time" "Std"="Mexico Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mexico Standard Time 2] "TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan - Old" "Dlt"="Mexico Daylight Time 2" "Std"="Mexico Standard Time 2" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mid-Atlantic Standard Time] "TZI"=hex:78,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-02:00) Mid-Atlantic" "Dlt"="Mid-Atlantic Daylight Time" "Std"="Mid-Atlantic Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Middle East Standard Time] "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "Display"="(UTC+02:00) Beirut" "Dlt"="Middle East Daylight Time" "Std"="Middle East Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Middle East Standard Time\Dynamic DST] "2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2013"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2014"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2015"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2016"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2017"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2018"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2019"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2020"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2021"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "FirstEntry"=dword:000007d9 "LastEntry"=dword:000007e5 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Montevideo Standard Time] "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-03:00) Montevideo" "Dlt"="Montevideo Daylight Time" "Std"="Montevideo Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Montevideo Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time] "TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "Display"="(UTC) Casablanca" "Dlt"="Morocco Daylight Time" "Std"="Morocco Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time\Dynamic DST] "2007"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,00,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2009"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,00,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2010"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2011"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2012"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d7 "LastEntry"=dword:000007dc [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time] "TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-07:00) Mountain Time (US & Canada)" "Dlt"="Mountain Daylight Time" "Std"="Mountain Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time (Mexico)] "TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan" "Dlt"="Mountain Daylight Time (Mexico)" "Std"="Mountain Standard Time (Mexico)" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Myanmar Standard Time] "TZI"=hex:7a,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+06:30) Yangon (Rangoon)" "Dlt"="Myanmar Daylight Time" "Std"="Myanmar Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\N. Central Asia Standard Time] "TZI"=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+07:00) Novosibirsk" "Dlt"="N. Central Asia Daylight Time" "Std"="N. Central Asia Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\N. Central Asia Standard Time\Dynamic DST] "2010"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007da "LastEntry"=dword:000007db [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Namibia Standard Time] "TZI"=hex:c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+01:00) Windhoek" "Dlt"="Namibia Daylight Time" "Std"="Namibia Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Namibia Standard Time\Dynamic DST] "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,3c,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007da "LastEntry"=dword:000007db [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Nepal Standard Time] "TZI"=hex:a7,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+05:45) Kathmandu" "Dlt"="Nepal Daylight Time" "Std"="Nepal Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\New Zealand Standard Time] "TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+12:00) Auckland, Wellington" "Dlt"="New Zealand Daylight Time" "Std"="New Zealand Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\New Zealand Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland Standard Time] "TZI"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-03:30) Newfoundland" "Dlt"="Newfoundland Daylight Time" "Std"="Newfoundland Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00 "2007"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00 "2008"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00 "2009"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00 "2010"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00 "2011"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00 "2012"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007dc [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\North Asia East Standard Time] "TZI"=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+09:00) Irkutsk" "Dlt"="North Asia East Daylight Time" "Std"="North Asia East Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\North Asia East Standard Time\Dynamic DST] "2010"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007da "LastEntry"=dword:000007db [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\North Asia Standard Time] "TZI"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+08:00) Krasnoyarsk" "Dlt"="North Asia Daylight Time" "Std"="North Asia Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\North Asia Standard Time\Dynamic DST] "2010"=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007da "LastEntry"=dword:000007db [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time] "TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "Display"="(UTC-04:00) Santiago" "Dlt"="Pacific SA Daylight Time" "Std"="Pacific SA Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time\Dynamic DST] "2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2008"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2009"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2010"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2011"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2012"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "FirstEntry"=dword:000007d7 "LastEntry"=dword:000007dc [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific Standard Time] "TZI"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)" "Dlt"="Pacific Daylight Time" "Std"="Pacific Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific Standard Time (Mexico)] "TZI"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-08:00) Baja California" "Dlt"="Pacific Daylight Time (Mexico)" "Std"="Pacific Standard Time (Mexico)" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pakistan Standard Time] "TZI"=hex:d4,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+05:00) Islamabad, Karachi" "Dlt"="Pakistan Daylight Time" "Std"="Pakistan Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pakistan Standard Time\Dynamic DST] "2007"=hex:d4,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:d4,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,05,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2009"=hex:d4,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,02,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2010"=hex:d4,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d7 "LastEntry"=dword:000007da [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Paraguay Standard Time] "TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "Display"="(UTC-04:00) Asuncion" "Dlt"="Paraguay Daylight Time" "Std"="Paraguay Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Paraguay Standard Time\Dynamic DST] "2008"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2009"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2010"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2011"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2012"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2013"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2014"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2015"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2016"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2017"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,09,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2018"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2019"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2020"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2021"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "FirstEntry"=dword:000007d8 "LastEntry"=dword:000007e5 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Romance Standard Time] "TZI"=hex:c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris" "Dlt"="Romance Daylight Time" "Std"="Romance Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Russian Standard Time] "TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+04:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd" "Dlt"="Russian Daylight Time" "Std"="Russian Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Russian Standard Time\Dynamic DST] "2010"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007da "LastEntry"=dword:000007db [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\SA Eastern Standard Time] "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-03:00) Cayenne, Fortaleza" "Dlt"="SA Eastern Daylight Time" "Std"="SA Eastern Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\SA Pacific Standard Time] "TZI"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito" "Dlt"="SA Pacific Daylight Time" "Std"="SA Pacific Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\SA Western Standard Time] "TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan" "Dlt"="SA Western Daylight Time" "Std"="SA Western Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Samoa Standard Time] "TZI"=hex:f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+13:00) Samoa" "Dlt"="Samoa Daylight Time" "Std"="Samoa Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Samoa Standard Time\Dynamic DST] "2009"=hex:94,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2010"=hex:94,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,05,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2011"=hex:f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2012"=- "2013"=- "2014"=- "2015"=- "2016"=- "2017"=- "2018"=- "2019"=- "2020"=- "FirstEntry"=dword:000007d9 "LastEntry"=dword:000007db [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\SE Asia Standard Time] "TZI"=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta" "Dlt"="SE Asia Daylight Time" "Std"="SE Asia Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Singapore Standard Time] "TZI"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapore" "Dlt"="Malay Peninsula Daylight Time" "Std"="Malay Peninsula Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\South Africa Standard Time] "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+02:00) Harare, Pretoria" "Dlt"="South Africa Daylight Time" "Std"="South Africa Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Sri Lanka Standard Time] "TZI"=hex:b6,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+05:30) Sri Jayawardenepura" "Dlt"="Sri Lanka Daylight Time" "Std"="Sri Lanka Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Syria Standard Time] "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "Display"="(UTC+02:00) Damascus" "Dlt"="Syria Daylight Time" "Std"="Syria Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Syria Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,03,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,05,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,05,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2013"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2014"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2015"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2016"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2017"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007e1 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Taipei Standard Time] "TZI"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+08:00) Taipei" "Dlt"="Taipei Daylight Time" "Std"="Taipei Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tasmania Standard Time] "TZI"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+10:00) Hobart" "Dlt"="Tasmania Daylight Time" "Std"="Tasmania Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tasmania Standard Time\Dynamic DST] "2007"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d7 "LastEntry"=dword:000007d8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tokyo Standard Time] "TZI"=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo" "Dlt"="Tokyo Daylight Time" "Std"="Tokyo Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tonga Standard Time] "TZI"=hex:f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+13:00) Nuku'alofa" "Dlt"="Tonga Daylight Time" "Std"="Tonga Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time] "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+02:00) Istanbul" "Dlt"="Turkey Daylight Time" "Std"="Turkey Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST] "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00 "2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007da "LastEntry"=dword:000007dc [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Ulaanbaatar Standard Time] "TZI"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+08:00) Ulaanbaatar" "Dlt"="Ulaanbaatar Daylight Time" "Std"="Ulaanbaatar Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\US Eastern Standard Time] "TZI"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-05:00) Indiana (East)" "Dlt"="US Eastern Daylight Time" "Std"="US Eastern Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\US Eastern Standard Time\Dynamic DST] "2005"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2006"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d5 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\US Mountain Standard Time] "TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-07:00) Arizona" "Dlt"="US Mountain Daylight Time" "Std"="US Mountain Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\UTC] "TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC) Coordinated Universal Time" "Dlt"="Coordinated Universal Time" "Std"="Coordinated Universal Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\UTC+12] "TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+12:00) Coordinated Universal Time+12" "Dlt"="UTC+12" "Std"="UTC+12" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\UTC-02] "TZI"=hex:78,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-02:00) Coordinated Universal Time-02" "Dlt"="UTC-02" "Std"="UTC-02" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\UTC-11] "TZI"=hex:94,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-11:00) Coordinated Universal Time-11" "Dlt"="UTC-11" "Std"="UTC-11" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Venezuela Standard Time] "TZI"=hex:0e,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC-04:30) Caracas" "Dlt"="Venezuela Daylight Time" "Std"="Venezuela Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Venezuela Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:0e,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Vladivostok Standard Time] "TZI"=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+11:00) Vladivostok" "Dlt"="Vladivostok Daylight Time" "Std"="Vladivostok Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Vladivostok Standard Time\Dynamic DST] "2010"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007da "LastEntry"=dword:000007db [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Australia Standard Time] "TZI"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+08:00) Perth" "Dlt"="W. Australia Daylight Time" "Std"="W. Australia Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Australia Standard Time\Dynamic DST] "2005"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2006"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0c,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2009"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2010"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d5 "LastEntry"=dword:000007da [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Central Africa Standard Time] "TZI"=hex:c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+01:00) West Central Africa" "Dlt"="W. Central Africa Daylight Time" "Std"="W. Central Africa Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Europe Standard Time] "TZI"=hex:c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna" "Dlt"="W. Europe Daylight Time" "Std"="W. Europe Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\West Asia Standard Time] "TZI"=hex:d4,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+05:00) Tashkent" "Dlt"="West Asia Daylight Time" "Std"="West Asia Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\West Pacific Standard Time] "TZI"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+10:00) Guam, Port Moresby" "Dlt"="West Pacific Daylight Time" "Std"="West Pacific Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Yakutsk Standard Time] "TZI"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Display"="(UTC+10:00) Yakutsk" "Dlt"="Yakutsk Daylight Time" "Std"="Yakutsk Standard Time" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Yakutsk Standard Time\Dynamic DST] "2010"=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007da "LastEntry"=dword:000007db

 3. V nabídce soubor klepněte na příkaz Uložit jako.

 4. Vyberte cíl a potom zadejte příkaz Tzupdate. reg do pole název souboru .

 5. V poli Uložit jako typ klepněte na položku všechny souborya pak klepněte na tlačítko Uložit.

Vytvoření souboru registru pro neanglické verze systému Windows Poznámka: Následující text registru neobsahuje informace o nových časových pásmech, jako například Venezuela (běžný čas) nebo arménský standardní čas. Některé podklíče registru v každém časovém pásmu jsou specifické pro dané národní prostředí. Proto jsme je do tohoto seznamu nezahrnuli. Další informace o přidání nového časového pásma pomocí souboru TZEdit. exe naleznete v části Metoda 2: Změna nastavení časového pásma v jednom počítači. Chcete-li pomocí Editoru registru vytvořit soubor registru obsahující aktualizace časových pásem pro neanglické verze systému Windows, postupujte takto:

 1. Použijte jeden klientský počítač jako směrný plán pro soubor registru, který chcete vytvořit nebo exportovat ve vašem prostředí. V tomto klientském počítači klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte Poznámkový bloka klepněte na tlačítko OK.

 2. Zkopírujte následující informace registru a vložte je do souboru programu Poznámkový blok:

  • Windows Registry Editor Version 5.0 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time] "TZI"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arabic Standard Time] "TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arabic Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,01,00,01,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2009"=- "2010"=- "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time] "TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\AUS Eastern Standard Time] "TZI"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\AUS Eastern Standard Time\Dynamic DST] "2007"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d7 "LastEntry"=dword:000007d8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Cen. Australia Standard Time] "TZI"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Cen. Australia Standard Time\Dynamic DST] "2007"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d7 "LastEntry"=dword:000007d8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time] "TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. South America Standard Time] "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. South America Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2009"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2010"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2011"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2012"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2013"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2014"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2015"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2016"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2017"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2018"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2019"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2020"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2021"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2022"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2023"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2024"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2025"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2026"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2027"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2028"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2029"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2030"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2031"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2032"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2033"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2034"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2035"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2036"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2037"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2038"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2039"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2040"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007f8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern Standard Time] "TZI"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt Standard Time] "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt Standard Time\Dynamic DST] "2005"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,05,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,05,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d5 "LastEntry"=dword:000007db [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Greenland Standard Time] "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Greenland Standard Time\Dynamic DST] "2008"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2009"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2010"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2012"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,04,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2013"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2014"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2015"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2016"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2017"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2018"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,04,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2019"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2020"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "2021"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d8 "LastEntry"=dword:000007e5 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran Standard Time] "TZI"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,01,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran Standard Time\Dynamic DST] "2005"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,02,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2006"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,04,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2009"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,01,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "FirstEntry"=dword:000007d5 "LastEntry"=dword:000007d9 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time] "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\Dynamic DST] "2004"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2005"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2013"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2014"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2015"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2016"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2017"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2018"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2019"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2020"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2021"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2022"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2023"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d4 "LastEntry"=dword:000007e7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time] "TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\New Zealand Standard Time] "TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\New Zealand Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007d8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland Standard Time] "TZI"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland Standard Time\Dynamic DST] "2006"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00 "2007"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00 "2008"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00 "2009"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00 "2010"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00 "2011"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00 "2012"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d6 "LastEntry"=dword:000007dc [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time] "TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time\Dynamic DST] "2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2008"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2009"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2010"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2011"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "2012"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03 "FirstEntry"=dword:000007d7 "LastEntry"=dword:000007dc [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tasmania Standard Time] "TZI"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tasmania Standard Time\Dynamic DST] "2007"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d7 "LastEntry"=dword:000007d8 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\US Eastern Standard Time] "TZI"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\US Eastern Standard Time\Dynamic DST] "2005"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2006"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d5 "LastEntry"=dword:000007d7 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Australia Standard Time] "TZI"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Australia Standard Time\Dynamic DST] "2005"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2006"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0c,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2007"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2008"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 "2009"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "2010"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "FirstEntry"=dword:000007d5 "LastEntry"=dword:000007da

 3. V nabídce soubor klepněte na příkaz Uložit jako.

 4. Vyberte cíl a do pole název souboru zadejte USonly_TZupdate. reg .

 5. V poli Uložit jako typ klepněte na položku všechny souborya pak klepněte na tlačítko Uložit.

 6. Poklepejte na USonly_TZupdate. reg. Po zobrazení výzvy ke sloučení změn klepněte na tlačítko Ano a aktualizujte registr.

 7. Chcete-li přidat další časová pásma nebo změnit nastavení letního času pro existující časová pásma, postupujte podle pokynů v části Metoda 2: Změna nastavení časového pásma v jednom počítači.

 8. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedita stiskněte klávesu ENTER.

 9. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Nt\currentversion\časová pásma

 10. V nabídce soubor klepněte na příkaz exportovat.

 11. Do pole název souboru zadejte příkaz tzupdate. rega klepněte na tlačítko Uložit.

Krok 2: použití skriptu pro opětovné načtení klíče registru TimeZoneInformation

Registr musí být aktualizován na dvou místech. Při importu souboru TZupdate. reg dojde také k aktualizaci databáze časového pásma v registru. Dále je nutné vytvořit skript, který aktualizuje klíč registruTimeZoneInformation v aktuální sadě ovládacích prvků. Tento skript můžete nasadit pomocí zásad skupiny nebo jiného mechanismu nasazení. Skript identifikuje aktuální časové pásmo klientského počítače a poté znovu načte klíč registru TimeZoneInformation s aktualizovanými informacemi z databáze časových pásem. Poté skript zapíše událost do protokolu aplikace klientského počítače, ve kterém byl skript spuštěn. Chcete-li vytvořit soubor skriptu, postupujte podle následujících kroků. Poznámka: Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez jakékoli záruky výslovně uvedené nebo předpokládané. To zahrnuje, ale není omezeno, předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že znáte programovací jazyk, který je demonstrován, a nástroje používané k vytváření a ladění procedur. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft vám mohou pomoci vysvětlit funkčnost postupu. Tyto příklady však nebudou měnit tak, aby poskytovaly další funkce nebo konstrukci procedur, které splňují vaše specifické požadavky.

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte Poznámkový bloka stiskněte klávesu ENTER.

 2. Zkopírujte následující kód a vložte jej do souboru programu Poznámkový blok.

 3. V nabídce soubor klepněte na příkaz Uložit jako.

 4. Vyberte cíl a do souboru BX zadejte názevrefreshTZinfo. vbs .

 5. V poli Uložit jako typ klepněte na položku všechny souborya pak klepněte na tlačítko Uložit.

Krok 3: nasazení souboru registru a skriptu pomocí zásad skupiny

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit spouštěcí skript, jak zkopírovat soubory do společného umístění v doméně a potom vytvořit objekt zásad skupiny (GPO). Objekt GPO přiřadí spouštěcí skript k oganizační jednotce (OU). V tomto příkladu je použito nasazení služby Active Directory společně s názvem ukázkové domény contoso.com.

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte Poznámkový bloka stiskněte klávesu ENTER.

 2. Zkopírujte následující kód a vložte jej do souboru programu Poznámkový blok.

  • Set objSh = CreateObject("WScript.Shell") 'Get the StandardName key of the current time zone szStandardName = objSh.RegRead("HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\StandardName") 'Enumerate the subkeys in the time zone database const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002 Set objReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv") szTzsKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" objReg.EnumKey HKEY_LOCAL_MACHINE, szTzsKeyPath, arrTzSubKeys 'Step through the time zones to find the matching Standard Name szTzKey = "<Unknown>" For Each subkey In arrTzSubKeys If (objSh.RegRead("HKLM\" & szTzsKeyPath & "\" & subkey & "\Std") = szStandardName) Then 'Found matching StandardName, now store this time zone key name szTzKey = subkey End If Next If szTzKey = "<Unknown>" Then 'Write entry to the Application event log stating that the update has failed to execute objSh.LogEvent 1, "DST 2007 Registry Update and Refresh failed to execute on this computer. Time zones failed to enumerate properly or matching time zone not found." Wscript.Quit 0 End If Dim process, processid, result, strUpdateCommand Set process = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2:Win32_process") 'Add time change privilege to the process object process.Security_.Privileges.AddAsString "SeSystemTimePrivilege",True strUpdateCommand = "control.exe timedate.cpl,,/Z" & szTzKey 'Launch control.exe to refresh time zone information using the TZ key name obtained above result = process.create(strUpdateCommand,Null,Null,processid) If result <> 0 Then objSh.LogEvent 1, "DST 2007 Registry Update and Refresh failed to execute on this computer. Unable to refresh the Timezone database." Wscript.Quit 0 End If 'Get current display name of refreshed time zone szCurrDispName = objSh.RegRead("HKLM\" & szTzsKeyPath & "\" & szTzKey & "\Display") 'Write entry to the Application event log stating that the update has executed objSh.LogEvent 4, "DST 2007 Registry Update and Refresh has been executed on this computer." & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10) & "Current time zone is: " & szCurrDispName & "."

    

 3. V nabídce soubor klepněte na příkaz Uložit jako.

 4. Vyberte cíl a do pole název souboru zadejte DST2007Update_Win2k. cmd .

 5. V poli Uložit jako typ klepněte na položku všechny souborya pak klepněte na tlačítko Uložit.

 6. Zkopírujte následující soubory do sdílené složky Netlogon řadiče domény, ve které je uložena role emulátoru primárního řadiče domény v doméně:

  • TZupdate.reg

  • refreshTZinfo.vbs

  • DST2007Update_Win2K.cmd

 7. Počkejte, dokud nedojde k replikaci služby Active Directory. Počkejte také na replikaci souborů a složek ve sdílené složce systémového svazku (SYSVOL) na řadiče domény v doméně.

 8. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz řízení AdminToolsa klepněte na tlačítko OK.

 9. Poklepejte na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.

 10. Vyberte organizační jednotku obsahující počítače, na které chcete použít tento skript. V tomto příkladu budeme používat organizační jednotku s názvem DST2007-W2K. Tento příklad také předpokládá, že tato organizační jednotka obsahuje všechny počítačové účty.

 11. Klepněte pravým tlačítkem myši na DST2007-W2K OU a potom klepněte na příkaz vlastnosti.

 12. Klepněte na kartu Zásady skupiny , klepněte na tlačítko Nová, zadejte položku aktualizace registru aaktualizovat a stiskněte klávesu ENTER.

 13. Klepněte na tlačítko Upravit. Spustí se nástroj Editor objektů Zásady skupiny.

 14. Rozbalte položku Konfigurace počítače, rozbalte položku nastavení systému Windowsa klepněte na položku skripty (spouštěcí či ukončovací).

 15. Poklepejte na položku po spuštěnía potom klepněte na tlačítko Přidat.

 16. Do pole název skriptu zadejte cestu UNC (Universal Naming Convention) souboru DST2007Update_Win2K. cmd, který je umístěn ve sdílené složce Netlogon. Zadejte například \\contoso.com\netlogon\dst2007update_win2k.cmd.

 17. Klepněte dvakrát na tlačítko OK .

Klientské počítače v rámci DST2007-W2K OU spustí spouštěcí skript při příštím spuštění.

Metoda 2: Změna nastavení časového pásma v jednom počítačiChcete-li změnit nastavení časového pásma v jednom počítači, použijte Editor časových pásem (Tzedit. exe). Tento nástroj umožňuje vytvářet a upravovat položky časového pásma pro nastavení data a času v Ovládacích panelech.

Důležité

Důrazně doporučujeme používat službu Microsoft Update nebo stáhnout aktualizaci časového pásma ze serveru pro stahování společnosti Microsoft, nikoli ručně upravovat registr. Ruční úpravy registru jsou nebezpečné a náchylné k chybám. Tyto alternativní pokyny pro konfiguraci jsou poskytovány pouze pro starší účely.

Poznámka: Chcete-li změnit informace v registru časových pásem pomocí editoru časových pásem, musíte mít místní pověření pro správu. V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor:

Tím, že se ujistily, že byly změny použity v klíči registru TimeZoneInformation , můžete ověřit, zda byla databáze časových pásem a aktuální sada ovládacích prvků správně aktualizována. Chcete-li ověřit, zda byly aktualizace časového pásma v počítači úspěšně použity, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: použití položky datum a čas v okně Ovládací panely

Pomocí položky Datum a čas v Ovládacích panelech můžete zajistit, aby pravidlo letního času platné v počítači odpovídalo počátečním datům a koncovým datům popsaným v nejnovější aktualizaci letního času. Tento příklad používá pacifický standardní čas. Následující podrobnosti konfigurace pro toto časové pásmo jsou zkopírovány z článku 931836.

Název podklíče registru

Zobrazované jméno

Letní název

Standardní název

Začátek letního

DST konec

Hodnota podklíče TZI

Tichomořský (běžný čas)

(GMT-08:00) Tichomořský čas (USA & Kanada)

Tichomoří (letní čas)

Tichomořský (běžný čas)

Druhá neděle v březnu 02:00:00

První neděle v listopadu 02:00:00

TZI = Hex: E0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, C4, FF, FF, FF, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0,03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 100, 300, 00, 00

 

Důležité

Před zahájením tohoto testu ukončete všechny spuštěné aplikace.

Chcete-li ověřit změny pomocí položky datum a čas v Ovládacích panelech, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz Control timedate. cpl,/Za stiskněte klávesu ENTER.

 2. Klepněte na kartu časové pásmo , zaškrtněte políčko (časové pásmo GMT-08:00 PACIFICKÝ čas (US & Kanada) a klepněte na tlačítko použít.

 3. Klepněte na kartu datum & čas .

 4. Nastavte datum a čas na jednu minutu před začátkem letního času. Například datum a čas změníte na 11. března 2007 v 01:59 (1:59 A. M).

 5. Počkejte minutku. Ověřte, zda se hodiny přesunou na 3:00 dopoledne místo na 2:00 dopoledne.

 6. Nastavte datum a čas na jednu minutu před koncem letního času. Například datum a čas změníte na 4. listopadu 2007 v 01:59 (1:59 A. M).

 7. Počkejte minutku. Ověřte, zda se hodiny přesunou na 1:00 dopoledne místo na 2:00 dopoledne.

 8. Nastavte datum a čas zpět na správné nastavení.

Metoda 2: použití protokolu událostí a nástroje EventCombMT

Metodu 1 můžete použít, pokud jste použili soubor registru a metody skriptu. Metoda 1 však není praktická v síťovém prostředí obsahujícím více počítačů.

Skript refreshTZinfo. vbs zapíše událost do protokolu aplikací počítače, ve kterém je skript spuštěn. V síťovém prostředí mohou správci určit, zda byly informace o časovém pásmu počítače úspěšně aktualizovány pomocí nástroje EventCombMT, který vyhledává konkrétní položky událostí.

V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor: Další informace o nástroji EventCombMT naleznete na serveru zabezpečení systému Windows 2000 Server. Při spuštění nástroje EventCombMT použijte následující parametry k vyhledání události generované skriptem jazyka Visual Basic.

Informace o událostech, pokud jsou informace o časovém pásmu úspěšně aktualizovány

Parametr

Hodnotu

Domény

<DomainName>

Protokolovat soubory k prohledání

Aplikace

Typy událostí

Informační

ID události

4

Zdroj

Wsh

Text

Dst

Informace o událostech v případě selhání aktualizace informací o časovém pásmu

Parametr

Hodnotu

Domény

<DomainName>

Protokolovat soubory k prohledání

Aplikace

Typy událostí

Chyba

ID události

1

Zdroj

Wsh

Text

Dst

Odkazy

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

informace o registru systému Windows pro pokročilé uživatele

jak přidat, změnit nebo odstranit podklíče a hodnoty registru pomocí souboru REG

co jsou sady ovládacích prvků? Co je CurrentControlSet?

Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze služeb online

Nastavení času a časového pásma počítače v systému Windows Vista

Micrsoft Windows

Nastavení časového pásma v sadě Microsoft Office

Nápověda a školení pro sadu Microsoft Office

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×