Souhrn

Aplikace Microsoft Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook 2007 a Outlook 2003 podporují soubory osobních složek (PST) a složek offline (OST) ve formátech ANSI (American National Standards Institute) i UNICODE. Tento článek popisuje, jak můžete použít následující čtyři položky registru k omezení velikosti souborů PST a OST:

 • položka registru MaxFileSize

 • položka registru WarnFileSize,

 • položka registru MaxLargeFileSize,

 • položka registru WarnLargeFileSize.

Poznámka Položky registru WarnLargeFileSize a WarnFileSize neumožňují aplikaci Outlook varování před dosažením limitu velikosti souboru.

položka registru MaxFileSize

Položka registru MaxFileSize určuje absolutní maximální velikost, které mohou soubory PST a OST dosáhnout. Po dosažení této maximální velikosti nepovolí aplikace Outlook další nárůst velikosti souboru.

položka registru WarnFileSize,

Položka registru WarnFileSize určuje maximální objem dat, které mohou soubory PST a OST obsahovat. Po dosažení tohoto maximálního objemu dat nelze do souborů PST a OST přidávat žádná další data. Fyzická velikost souboru se však může ještě zvýšit z důvodu interních procesů.

V následující tabulce jsou hodnoty položek registru MaxLargeFileSize a WarnLargeFileSize uvedeny pro soubor ve formátu UNICODE (nový velký formát) a hodnoty položek registru MaxFileSize a WarnFileSize pro soubor ve formátu ANSI (dřívější formát aplikace Microsoft Outlook). Hodnoty UNICODE jsou uvedeny v přírůstcích po megabajtech (MB), zatímco hodnoty ANSI v přírůstcích po bajtech.

Outlook 2016, 2013 a 2010

Název

Typ

Platný rozsah dat

Výchozí hodnota

MaxLargeFileSize

REG_DWORD

0x00000001 – 0x0000C800

0x0000C800 51 200 (50 GB)

WarnLargeFileSize

REG_DWORD

0x00000000 – 0x0000BE00

0x0000BE00 48 640 (47,5 GB)

MaxFileSize

REG_DWORD

0x001F4400 – 0x7C004400

0x7BB04400 2 075 149 312 (1,933 GB)

WarnFileSize

REG_DWORD

0x00042400 – 0x7C004400

0x74404400 1 950 368 768 (1,816 GB)

Aplikace Outlook 2007 a Outlook 2003

Název

Typ

Platný rozsah dat

Výchozí hodnota

MaxLargeFileSize

REG_DWORD

0x00000001 – 0x0000C800

0x00005000 20 480 (20 GB)

WarnLargeFileSize

REG_DWORD

0x00000000 – 0x0000BE00

0x00004C00 19 456 (19 GB)

MaxFileSize

REG_DWORD

0x001F4400 – 0x7C004400

0x7BB04400 2 075 149 312 (1,933 GB)

WarnFileSize

REG_DWORD

0x00042400 – 0x7C004400

0x74404400 1 950 368 768 (1,816 GB)

Verze systému Office

Zásady pro tyto položky registru jsou v Editoru registru umístěny v následující cestě.

Uživatelské předvolby pro tyto položky registru jsou v Editoru registru umístěny v následující cestě.

Outlook 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PST

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PST

Outlook 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PST

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PST

Outlook 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST

Outlook 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST

Outlook 2016

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\16.0\Outlook\PST

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\PST

Další informace

Při konfiguraci limitu velikosti souborů PST a OST postupujte následujícím způsobem.

Poznámka: Nastavení popsaná v tomto článku se týkají souborů OST i PST. Pokud upravíte tyto hodnoty registrů, mohou být ovlivněny soubory OST použité v režimu serveru Exchange s mezipamětí, ve funkci AutoArchive a v souborech PST. Pokud je aplikace Outlook nakonfigurována na stahování sdílených složek, obsah sdílených složek je uložen v místním souboru Offline Outlook Data (.ost). Pokud sdílené složky obsahují mnoho položek nebo velké přílohy, velikost souboru .ost může významně vzrůst. Navíc Outlook 2013 zavedl podporu pro schránky pracoviště. Pokud klient Outlook 2013 pracuje v prostředí Microsoft Exchange Server 2013/Microsoft SharePoint 2013 a má uděleno oprávnění pro schránku pracoviště, schránka pracoviště se automaticky přidá do profilu Outlook 2013. Pokud bylo povoleno stahování sdílených složek, obsah schránky pracoviště je synchronizován s místním souborem .ost. To může vést k tomu, že soubor .ost překročí nastavený limit. Další informace o nastavení stahování sdílených složek v aplikaci Outlook naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

982697 Ve výchozím nastavení se sdílené poštovní složky stahují v režimu mezipaměti v aplikaci Outlook 2010 a Outlook 2013
Důležité Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Úprava registru nesprávným způsobem může způsobit vážné problémy. Proto vždy pečlivě zkontrolujte, jestli postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz
  Spustit.

 2. Do pole Otevřít zadejte
  příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.

 3. V levém podokně rozbalte položku Tento počítač a pak položku HKEY_CURRENT_USER.

 4. Rozbalte položku Software a položku
  Zásady.

 5. Rozbalte položku Microsoft a položku
  Office.

 6. Rozbalte položku 11.0 pro Outlook 2003, 12.0 pro Outlook 2007 nebo 14.0 pro Outlook 2010, 15.0 pro Outlook 2013 nebo 16.0 pro Outlook 2016 a pak rozbalte položku Outlook.

 7. Klilkněte na PST a pak pravým tlačítkem na
  položku MaxFileSize v pravém podokně.

 8. Klepněte na příkaz Změnit a zadejte hodnotu do pole Data hodnot.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

 10. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku WarnFileSize a opakujte kroky 8 až 9.

 11. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku MaxLargeFileSize a opakujte kroky 8 až 9.

 12. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku WarnLargeFileSize a opakujte kroky 8 až 9.

Poznámka: Pravděpodobně bude nutné vytvořit hodnoty registru, pokud neexistují. Pokud hodnoty registru neexistují, vytvořte je pomocí následujícího postupu.

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz Regedit a pak klikněte na tlačítko OK.

 2. V levém podokně rozbalte následující klíč registru:

  Pro Outlook 2016

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\16.0\Outlook Pro Outlook 2013

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook
   
  Pro Outlook 2010

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook
   
  Pro Outlook 2007

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook
   
  Pro Outlook 2003

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook

 3. Klikněte pravým tlačítkem na položku Outlook, přejděte na příkaz Nový a klikněte na položku Klíč. (Snímek obrazovky pro tento krok je uveden níže.)
   Regedit - Outlook - New Key

 4. Zadejte název PST a pak stiskněte klávesu ENTER. (Snímek obrazovky pro tento krok je uveden níže.)
  Regedit - PST

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku PST, přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Hodnota DWORD. (Snímek obrazovky pro tento krok je uveden níže.)
  Regedit - New DWORD Value

 6. Zadejte název MaxFileSize a potom stiskněte dvakrát klávesu ENTER. (Snímek obrazovky pro tento krok je uveden níže.)
  Regedit - MaxFileSize

 7. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD vyberte v poli Údaj hodnoty možnost Desetinné číslo a pak klikněte na tlačítko OK.
  Poznámka: 1 GB = 1*1024*1024*1024 bajtů; 1 MB = 1*1024*1024 bajtů; 1 kB = 1*1024 bajtů. Příklad uvedený níže je pro 1 GB. (Snímek obrazovky pro tento krok je uveden níže.)
  Edit DWORD Value window

 8. Opakováním kroků 3 až 7 vytvořte další hodnotu DWORD s názvem WarnFileSize.

 9. Opakováním kroků 3 až 7 vytvořte další hodnotu DWORD s názvem MaxLargeFileSize.

 10. Opakováním kroků 3 až 7 vytvořte další hodnotu DWORD s názvem WarnLargeFileSize a potom zavřete registr.

  Poznámka: Chcete-li tyto klíče registru hromadně nasadit do počítačů¨koncových uživatelů, můžete použít nástroj ORK.

Chcete-li vytvoření registrů v počítačích koncových uživatelů automatizovat, použijte pro scénáře nasazení nástroj ORK.

Je doporučeno, aby rozdíl mezi hodnotami položek registru MaxFileSize a WarnFileSize a hodnotami položek registru MaxLargeFileSize a WarnLargeFileSize byl nejméně 5 procent (%), aby mohly probíhat interní procesy.

Pokud hodnota položky registru MaxFileSize překročí limit formátu ANSI 2 gigabajty (GB) u souborů PST nebo OST, bude hodnota ignorována a bude použit limit 2 GB zabraňující poškození souborů. Výchozí hodnota položky registru WarnFileSize je vypočítána na 95 % hodnoty položky registru MaxFileSize pro soubory ve formátu UNICODE a pro malé soubory ve formátu ANSI je 1 950 368 768 bajtů.

Poznámka: Limity pro formát UNICODE lze nastavit na hodnoty vyšší, než jsou uvedeny v tabulce. Toto nastavení však nedoporučujeme, protože by mohlo dojít ke snížení výkonu.

Jestliže soubory OST nebo PST dosáhnou limitu zadaného v položkách registru WarnFileSize nebo WarnLargeFileSize, je spuštěna funkce komprese, která se pokusí snížit velikost souboru na použitelnou úroveň. Pokud je dosaženo hodnoty limitu WarnFileSize nebo WarnLargeFileSize, nelze odeslat e-mail (za předpokladu, že odeslané e-maily se ukládají ve složce Odeslaná pošta) a nelze kopírovat nebo přesouvat položky v souboru. Je-li soubor PST archiv používaný funkcí AutoArchive, operace funkce AutoArchive se nezdaří. E-maily však lze odstraňovat nebo archivovat ze souboru PST nebo OST, který se aktuálně používá jako výchozí místo doručování.

Při dosažení maximálních hodnot velikosti souborů zadaných v registru může dojít k některým z následujících chyb:

 • Pokud se pokusíte přesunout položky do souboru .pst nebo .ost, které dosáhly limitu velikosti, zobrazí se následující zpráva:

  Položky nelze přesunout. Bylo dosaženo maximální velikosti souboru <cesta>\<název_souboru>.pst. Chcete-li omezit množství dat v tomto souboru, vyberte některé položky, které již nepotřebujete, a trvale je odstraňte.

 • Jestliže jsou e-maily doručeny do souboru PST nebo OST, který používá režim serveru Exchange s mezipamětí, a soubor dosáhnul limitu velikosti, je spuštěn Průvodce vyčištěním poštovní schránky.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×