Konfigurace Teradata ODBC na platformě Linux

Souhrn

V tomto článku aktualizuje Linux pokyny od bodu 10.2 RevoScaleR Teradata Začínáme na účet pro změny v distribuci a balení klientských ovladačů Teradata 14.10 ODBC od zveřejnění příručky pro Teradata klienta.

Další informace

Zkontrolujte, zda unixODBC nebyla nainstalována prostřednictvím ot. / min. Má-li ji odeberte před pokusem o instalaci unixODBC 2.3.1.

# rpm -qa | grep unixODBCTo by mělo vrátit nothing; Pokud jsou uvedeny všechny balíčky, odeberte je pomocí yum:

# yum remove <package>Nainstalujte další balíčky požadovaných aktualizací nezbytných pro úspěšné sestavení a instalaci ovladačů:

# yum install ksh


# yum install gcc


# yum install make


Vytvořte odkaz na ksh, tak budou správně nainstalovat ot tdodbc:

# ln -s /bin/ksh /usr/bin/ksh


Sestavit a nainstalovat správce ovladačů unixODBC 2.3.1:

# mkdir ~/downloads


# cd ~/downloads


# wget ftp://ftp.unixodbc.org/pub/unixODBC/unixODBC-2.3.1.tar.gz


# tar -zxf unixODBC-2.3.1.tar.gz


# cd unixODBC-2.3.1Ve výchozím nastavení konfigurace bude způsobit instalace pod usr/local/unixodbc

# ./configure


# make


# make installInstalace ovladačů rozhraní Teradata ODBC

Získáte soubory:

# cd ~/downloads


# mkdir teradata_odbc


# cd teradata_odbcPřihlaste se k http://downloads.teradata.com/download/connectivity/odbc-driver/linux a stáhnout tdodbc__linux_indep.14.10.00.00 1.tar.gz do adresáře teradata_odbc.

# tar -zxf tdodbc__linux_indep.14.10.00.00-1.tar.gz


# tar -zxf tdicu__linux_indep.14.10.00.00-1.tar.gz 


# tar -zxf TeraGSS_linux_x64__linux_indep.14.10.00.06-1.tar.gz

Instalace RPMs:

# rpm -ihv tdicu/tdicu-14.10.00.00-1.noarch.rpm


# source /etc/profile


# rpm -ihv TeraGSS/TeraGSS_linux_x64-14.10.00.06-1.noarch.rpm 


# rpm -ihv tdodbc/tdodbc-14.10.00.00-1.noarch.rpm


Aktualizujte soubory ODBC ini. Chcete-li najít soubory ini zadejte:

# odbcinst -j


Úprava souboru odbcinst.ini (ovladače) a přidejte následující:

[Teradata]


Driver=/opt/teradata/client/14.10/odbc_64/lib/tdata.so


APILevel=CORE


ConnectFunctions=YYY


DriverODBCVer=3.51


SQLLevel=1


Upravit odbc.ini (DSN) a přidejte následující.  Změnit uživatelské jméno, heslo a databázi, případně jinak ponechejte prázdné:

[ODBC Data Sources]


TDDSN=tdata.so[ODBC]


InstallDir=/opt/teradata/client/14.10/odbc_64


Trace=0


TraceDll=/opt/teradata/client/14.10/odbc_64/lib/odbctrac.so


TraceFile=/usr/joe/odbcusr/trace.log


TraceAutoStop=0[TDDSN]


Driver=/opt/teradata/client/14.10/odbc_64/lib/tdata.so


Description=Teradata database


DBCName=<MachineName or ip>


LastUser=


Username=


Password=


Database=


Ověřte připojení Teradata pomocí isql:

# isql tddsn <username> <password>


+---------------------------------------+


| Connected!                            |


|                                       |


| sql-statement                         |


| help [tablename]                      |


| quit                                  |


|                                      |


+---------------------------------------+


SQL> select * from Database.Table;


SQL> quit; 


LD_LIBRARY_PATH k upravte tak, aby organizace R revoluce lze nalézt ovladač:

# export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$(odbc_config --lib-prefix)


# echo $LD_LIBRARY_PATH


Příklad v Enterprise revoluce R (DSNless). Podle potřeby upravte parametry TeradataConnString:

TeradataConnString <- "DRIVER=Teradata;DBCNAME=machinename;DATABASE=databasename;UID=username;PWD=password;"


rxOdbcDS <- RxOdbcData(sqlQuery = "SELECT * FROM db.table", connectionString = TeradataConnString)


rxImport(rxOdbcDS)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×