Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Příznaky

Při provádění určitých operací nebo otevření určitých souborů dojde k chybě počítače nebo zablokování programů.

Řešení

Kontrola disku systému Windows 7

Někdy se stane, že se počítač zřetelně zpomalí nebo se programy při přístupu k určitým souborům „zablokují“. Důvodem těchto potíží mohou být chyby na jednotce pevného disku.

K odstranění těchto potíží můžete použít nástroj Kontrola disku v systému Windows 7. Nástroj Kontrola disku může identifikovat a automaticky odstranit chyby systému souborů a zajistit, aby i nadále bylo možné načítat a zapisovat data z pevného disku. Nástroj Kontrola disku v systému Windows 7 můžete použít nejen pro pevné disky, ale také pro vyměnitelná média, jako jsou paměťové karty nebo jednotky USB Flash.

Poznámka  Před spuštěním nástroje Kontrola disku ověřte, zda jsou ukončeny všechny spuštěné programy a zavřeny všechny soubory. 

1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu  Start systému Windows. 

Right-click the Start Windows icon.


2. V místní nabídce klikněte na příkaz Spustit Průzkumníka Windows.

In the shortcut menu, click Open Windows Explorer.

3. V navigačním podokně klikněte na složku  Počítač . Jednotky se zobrazí v pravém podokně. 

In the navigation pane, click Computer so that your drives appear in the right pane.

4. Pravým tlačítkem myši klikněte na jednotku, kterou chcete zkontrolovat.

Right-click the drive that you want to check.

5. Klikněte na položku Vlastnosti.

Click Properties.

6. Klikněte na kartu Nástroje.

Click the Tools tab.

7. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat.

Click the Check now button.

8. V okně Kontrola disku<název disku> zaškrtněte políčko Automaticky opravovat chyby.

Poznámka  Chcete-li provést podrobný test pevného disku, zaškrtněte políčko Vyhledat a pokusit se obnovit chybné sektory. Tuto kontrolu byste měli vždy provést v případě potvrzeného podezření na stávající chybu hardwaru. Nezapomeňte však, že tato operace může trvat dlouho. Při první rutinní kontrole proto doporučujeme nepoužívat tuto možnost.

In the Check Disk disk name window, select the Automatically fix file system errors check box.

9. Klepněte na tlačítko Spustit.

Click Start.

10. Pokud je jednotka, kterou chcete zkontrolovat, právě používána a je to vaše systémová jednotka, zobrazí se dialogové okno s upozorněním. V takovém případě klikněte na tlačítko Naplánovat kontrolu disku.

If the drive that you want to check is currently in use and it is your system drive, you will see a dialog box with a warning message. In this case, click Schedule disk check.

11. Ukončete všechny spuštěné programy a restartujte počítač. Kontrola se spustí automaticky před příštím spuštění systému Windows a po dokončení zobrazí výsledky.

Exit all open programs, and then restart your computer. The checking will start automatically before next Windows startup and display the results when completed.

12. Pokud nekontrolujete systémovou jednotku, není nutné počítač vypínat. Vybraná jednotka však také může být používána. V takovém případě se zobrazí zpráva. Po uložení všech souborů a ukončení všech spuštěných programů klikněte na tlačítko Vynutit odpojení.

If you are not checking the system drive, you do not have to turn off the computer. However, the selected drive may also be in use. In this case, you receive a message. After you have saved all files and close all open programs, click Force a dismount.

13. Kontrola začne okamžitě. Po jejím dokončení  se zobrazí výsledky. 

The checking starts immediately. After it is completed, the results will be displayed.
 

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×