Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tato aktualizace nahrazuje a nahrazuje aktualizaci 970653, která byla vydána v srpnu 2009. Tato aktualizace taky obsahuje další změny časového pásma, které se přihlásily k zákonům po vytvoření aktualizace 970653. Pokud jste už nainstalovali aktualizaci 970653, přečtěte si popis konkrétních změn časového pásma popsaných v tomto článku, abyste zjistili, jestli je potřeba tuto aktualizaci nasadit hned. Pokud nejsou systémy přímo ohroženy, můžete nasazení naplánovat u další dostupné příležitosti. Doporučujeme nasadit nejnovější aktualizaci časových pásem v systému Windows, která zajistí konzistenci databáze časových pásem ve všech systémech. Než použijete aktualizaci popsanou v tomto článku, uvědomte si možné problémy, které můžou mít vliv na Microsoft Outlook. Další informace o těchto problémech najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

931667 Jak adresovat změny letního času v 2007 pomocí nástroje aktualizace dat časového pásma pro aplikaci Microsoft Office Outlook Important

 • Pokud používáte Microsoft Exchange Server v prostředí informačních technologií (IT), musíte přijmout další opatření, která zajistí správné fungování serveru Exchange. Další informace o aktualizaci letního času v Exchangi najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  941018 Jak řešit letní čas pomocí nástroje Exchange Calendar Update Tool

 • Kumulativní aktualizace časových pásem obsahují jenom data, která se změnila pro konkrétní oblast nebo která byla přidaná pro zachování parity s jinými verzemi operačního systému. Proto pokud byl klíč časového pásma odstraněn, nemusí být po použití kumulativní aktualizace zóny obnoveny některé původní hodnoty. Nedoporučujeme odstraňovat žádné klíče registru, které souvisejí s časovými pásmy. Na počítači, který obsahuje neúplné klíče časového pásma, nejprve obnovte klíče časového pásma ze záložní zálohy. Potom použijte aktualizaci.

ÚVOD

Aktualizace, kterou tento článek popisuje změní data časového pásma tak, aby vyhovovala změnám letního času v několika zemích, jak je uvedeno v tomto článku. Tato aktualizace taky zahrnuje další změny týkající se LETNÍho času, změny související s časovým pásmem a změny, které se týkají nastavení. Některé z těchto změn se vyskytly po původním vydání produktů uvedených v části platí pro. Aktualizace, kterou tento článek popisuje, je kumulativní kumulativní aktualizace, která zahrnuje všechny změny, které byly dříve vydané ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base (KB) v článcích 928388, 929120, 933360, 942763, 951072, 955839 a 970653. Další informace o tom, jak můžou změny v letním čase ovlivnit jiné produkty společnosti Microsoft, najdete na následujícím webu společnosti Microsoft: http://support.Microsoft.com/gp/cp_dstdalšíinformace o tom, jak se změny letního času mohou projevit v jiných produktech společnosti Microsoft, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

914387 Konfigurace letního času pro operační systémy Microsoft Windows Poznámka: Při instalaci této aktualizace se může zobrazit tato zpráva:

Aktualizaci nejde nainstalovat, protože v systému už je nainstalovaná novější nebo stejná aktualizace časových pásem. Tato zpráva znamená, že jste již použili správnou aktualizaci nebo že tato aktualizace byla automaticky nainstalována aktualizací Windows nebo Microsoft Update. K aktualizaci softwaru operačního systému Windows se nevyžaduje žádná další akce.

Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web katalogu Microsoft Update .

Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Aktualizace z předchozí kumulativní aktualizace časových pásem v systému Windows

Od předchozí aktualizace časových pásem v systému Windows byly provedeny následující změny:

 • Argentina (běžný čas): Odebere letní čas pro 2010 a pozdější roky.

 • Střední Brazílie (běžný čas): Aktualizuje se dynamická tabulka letního času. Změní datum ukončení letního času pro 2010.

 • Východ USA (běžný čas): Aktualizuje se dynamická tabulka letního času. Změní datum ukončení letního času pro 2010.

 • Egypt (běžný čas): Změní datum ukončení letního času pro 2009. Změní TZI pro 2010.

 • Gruzie (běžný čas): Změní zobrazovaný název a posun časového pásma z času UTC + 3 na čas UTC + 4.

 • Grónsko (běžný čas): Změní TZI pro 2010 pro operační systémy starší než Windows Vista.

 • Jeruzalém (standardní čas): Změní TZI pro 2010 pro operační systémy starší než Windows Vista.

 • Maroko (běžný čas): Změní TZI pro 2010 pro operační systémy starší než Windows Vista.

 • Sever střední Asie (běžný čas): Odebere "Almaty" z "(GMT + 06:00) Almaty, Novosibirsk" časové pásmo.

 • Východní Asie (běžný čas): Odebere "Ulaan Bataar" z časového pásma "(GMT + 08:00) Irkutsk, Ulaan Bataar".

 • Pákistán (standardní čas): Změní TZI pro 2010 pro operační systémy starší než Windows Vista.

 • Paraguay (standardní čas): Změní TZI pro 2010 pro operační systémy starší než Windows Vista.

 • Ulaanbaatar standardní čas: Vytvoří standardní časové pásmo Ulaanbaatar (GMT + 08:00) Ulaanbaatar.

 • Západní Austrálie (běžný čas): Odebere letní čas pro 2010 a pozdější roky.

Název podklíče registru

Zobrazované jméno

Název letního času

Standardní název

Začátek letního času

Konec letního času

Hodnota podklíče TZI

Argentina (běžný čas)

(UTC-03:00) Buenos Aires

Argentina (letní čas)

Argentina (běžný čas)

N/A

N/A

"TZI" = hex: B4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, C4, FF, 00, ml, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 a 00.

Střední Brazílie (běžný čas)

(GMT-04:00) Manaus

Střed Brazílie (letní čas)

Střední Brazílie (běžný čas)

třetí den funkce Oct 23:59:59.999 ODP.

třetí den v únoru 23:59:59.999 ODP.

"TZI" = hex: F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, C4, FF, FF, 00, 00, 00, 02, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 3, 3b, 00, 3b, 00, E7, 03, 00, 00, 3, 3, 6

E-mail. Jižní Amerika (běžný čas)

(GMT-03:00) Brazílie

E-mail. Jižní Amerika (letní čas)

E-mail. Jižní Amerika (běžný čas)

třetí den funkce Oct 23:59:59.999 ODP.

třetí den v únoru 23:59:59.999 ODP.

"TZI" = hex: B4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, C4, FF, FF, 00, 00, 00, 02, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 3, 3b, 00, 3b, 00, E7, 03, 00, 00, 3, 3, 6

Egypt (běžný čas)

(GMT + 02:00) Káhira0

Egypt (letní čas)

Egypt (běžný čas)

5. čt. dubna 23:59:59.999 ODP.

5. čt ze září 23:59:59.999 ODP.

"TZI" = hex: 88, FF, FF, FF, 00 00, 00, 00, C4, FF, FF, 00, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 00, 00, 17, 00, 3, 00, 3b, 00, E7, 00, 3, 00, 17, 00, 3

Gruzie (běžný čas)

(GMT + 04:00) Tbilisi

Gruzie (letní čas)

Gruzie (běžný čas)

N/A

N/A

"TZI" = hex: 10, FF, FF, FF, 00, 00, 00, 00, C4, FF, 00, ml, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 a 00.

Grónsko (běžný čas)

(GMT-03:00) Grónské

Grónsko (letní čas)

Grónsko (běžný čas)

Poslední sobota v březnu v 22:00:00.000

Poslední sobota v říjnu v 23:00:00.000

"TZI" = hex: B4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, C4, FF, 0a, FF, 00, 00, 3, 17, 6, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 3, 6, 00, 3, 00, 16, 00, 00

Jeruzalém (běžný čas)

(GMT + 02:00) Časové

Jeruzalém (letní čas)

Jeruzalém (běžný čas)

Poslední pátek ve verzi III. března 02:00:00

druhý slunce ze září 02:00:00

"TZI" = hex: 88, FF, FF, FF, 00 00, 00, 00, C4, 00, FF, FF, 00, 00, 9, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 3, 00, 00, 00

Maroko (běžný čas)

ČASEM Casablanca0

Maroko (letní čas)

Maroko (běžný čas)

N/A

N/A

"TZI" = šestnáctková: 00; 00; 00; 00; 00, 00, 00, C4, FF, 00, ml, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 a 00.

J. Střední Asie (běžný čas)

(GMT + 06:00) Novosibirsk

J. Střední Asie (letní čas)

J. Střední Asie (běžný čas)

5. března 02:00:00

5. října 03:00:00

"TZI" = hex: 98, Fe, FF, FF, 00, 00, 00, 00, C4, FF, 0a, 00, 00, 00, 00, 3, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Východní Asie (běžný čas)

(GMT + 08:00) Irkutsk

Východ severní Asie (letní čas)

Východní Asie (běžný čas)

5. března 02:00:00

5. října 03:00:00

"TZI" = hex: 20, Fe, FF, FF, 00, 00, 00, 00, C4, FF, 0a, 00, 00, 00, 00, 3, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Pákistán (běžný čas)

(GMT + 05:00) Islámábád, Karáčí

Pákistán (letní čas)

Pákistán (běžný čas)

N/A

N/A

"TZI" = hex: D4, Fe, FF, FF, 00, 00, 00, 00, C4, FF, 00, ml, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 a 00.

Paraguay (běžný čas)

(GMT-04:00) Asunción0

Paraguay (letní čas)

Paraguay (běžný čas)

třetí den funkce Oct 23:59:59.999 ODP.

2. den března 23:59:59.999 ODP.

"TZI" = hex: F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, C4, FF, FF,, 00, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 3, 6, 3b, 00, 3b, 00, E7, 00, 00, 00, 17, 3, 6

Ulaanbaatar běžný čas)

(GMT + 08:00) Ulaanbaatar

Ulaanbaatar (letní čas)

Ulaanbaatar běžný čas)

N/A

N/A

"TZI" = hex: 20, Fe, FF, FF, 00, 00, 00, 00, C4, FF, 00, ml, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 a 00.

Azit. Austrálie (běžný čas)

(GMT + 08:00) Perth

Azit. Austrálie (letní čas)

Azit. Austrálie (běžný čas)

N/A

N/A

"TZI" = hex: 20, Fe, FF, FF, 00, 00, 00, 00, C4, FF, 00, ml, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 a 00.

Windows XP

Požadavky

Abyste mohli nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít nainstalovaný jeden z následujících operačních systémů.

 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)

 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP  

Požadavky na restartování

Po instalaci této aktualizace není nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka Kumulativní aktualizaci můžete nainstalovat i po instalaci některé z následujících dříve vydaných aktualizací. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:

970653 Kumulativní aktualizace časových pásem ze srpna 2009 pro operační systémy Microsoft Windows  

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má atributy souboru (nebo novější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Data a časy pro tyto soubory jsou uvedené v koordinovaném světové formátu (UTC). Informace o souboru se převedou na místní čas. Pokud chcete najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas . Windows XP pro počítače s procesory x86

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzchange.dll

5.1.2600.5897

16 896

29-Oct-2009

02:03

x86

Tzchange.exe

5.1.2600.5897

46 080

28-Oct-2009

15:07

x86

Tzchange.dll

5.1.2600.5897

16 896

29-Oct-2009

02:03

x86

Updspapi.dll

6.3.13.0

382 840

26-May-2009

11:40

x86

Windows Server 2003

Požadavky

Abyste mohli nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít nainstalovaný Windows Server 2003 SP2.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

889100 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro Windows Server 2003  

Požadavky na restartování

Po instalaci této aktualizace není nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka Kumulativní aktualizaci můžete nainstalovat i po instalaci některé z následujících dříve vydaných aktualizací. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:

970653 Kumulativní aktualizace časových pásem ze srpna 2009 pro operační systémy Microsoft Windows  

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má atributy souboru (nebo novější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Data a časy pro tyto soubory jsou uvedené v koordinovaném světové formátu (UTC). Informace o souboru se převedou na místní čas. Pokud chcete najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas . Windows Server 2003, verze pro platformu x86

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzchange.dll

5.2.3790.4610

17 408

29-Oct-2009

10:04

x86

Tzchange.exe

5.2.3790.4610

46 080

27-Oct-2009

13:49

x86

Tzchange.dll

5.2.3790.4610

17 408

29-Oct-2009

10:04

x86

Updspapi.dll

6.3.4.1

379 184

01-Mar-2007

06:10

x86

Windows Server 2003, verze x64

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Složka služby

Tzchange.dll

5.2.3790.4610

20 992

29-Oct-2009

23:08

x64

Not Applicable

Tzchange.exe

5.2.3790.4610

60 928

29-Oct-2009

23:04

x64

Not Applicable

Tzchange.dll

5.2.3790.4610

20 992

29-Oct-2009

23:08

x64

Not Applicable

Updspapi.dll

6.3.4.1

462 128

29-Oct-2009

23:08

x64

Not Applicable

Wtzchange.exe

5.2.3790.4610

46 080

29-Oct-2009

23:04

x86

WOW

Windows Server 2003, verze pro procesory Itanium

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Složka služby

Tzchange.dll

5.2.3790.4610

37 888

29-Oct-2009

23:15

IA-64

Not Applicable

Tzchange.exe

5.2.3790.4610

91 648

29-Oct-2009

22:59

IA-64

Not Applicable

Tzchange.dll

5.2.3790.4610

37 888

29-Oct-2009

23:15

IA-64

Not Applicable

Updspapi.dll

6.3.4.1

655 152

29-Oct-2009

23:15

IA-64

Not Applicable

Wtzchange.exe

5.2.3790.4610

46 080

29-Oct-2009

22:59

x86

WOW

Windows Vista

Požadavky

Abyste mohli nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít v počítači nainstalovaný Windows Vista Service Pack 1 (SP1).Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

935791 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Vista  

Požadavky na restartování

Po instalaci této aktualizace není nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka Kumulativní aktualizaci můžete nainstalovat i po instalaci některé z následujících dříve vydaných aktualizací. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:

970653 Kumulativní aktualizace časových pásem ze srpna 2009 pro operační systémy Microsoft Windows  

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má atributy souboru (nebo novější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou převedeny na místní čas. Pokud chcete najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas .

Poznámky k informacím souboru pro Windows Vista a Windows Server 2008

Důležité Do stejných balíčků se zahrnují opravy hotfix systému Windows Vista a opravy hotfix pro systém Windows Server 2008. Na stránce požadavků na opravu hotfix jsou však uvedené pouze možnosti Windows Vista. Pokud chcete požádat o balíček oprav hotfix, který se týká jednoho nebo obou operačních systémů, vyberte opravu hotfix, která je uvedená v části Windows Vista na stránce. V článcích vždy zjistíte operační systém, pro který je daná oprava hotfix určena, v sekci Tato oprava hotfix je určena pro následující operační systém.

 • Soubory, které se týkají konkrétního produktu, SR_Level (RTM, SPn) a větev služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky.

  Verze

  Produkt

  SR_Level

  Složka služby

  6.0.600 0. 16xxx

  Windows Vista

  DODATEČNÉ

  GDR

  6.0.600 0. 20xxx

  Windows Vista

  DODATEČNÉ

  LDR

  6.0.600 1. 18xxx

  Windows Vista a Windows Server 2008

  SP1

  GDR

  6.0.600 1. 22xxx

  Windows Vista a Windows Server 2008

  SP1

  LDR

  6.0.600 2. 18xxx

  Windows Vista a Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600 2. 22xxx

  Windows Vista a Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Větve služby GDR obsahují pouze ty opravy, které byly široce vydány k řešení rozšířených a velmi důležitých problémů. Větve služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.

 • Aktualizace Service Pack 1 je integrovaná do prodejní verze Windows serveru 2008. Proto se soubory verze RTM týkají jenom systému Windows Vista. Soubory s milníky RTM mají 6.0.0000.číslo verze xxxxx .

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2008 a systému Windows Vista

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzres.dll

6.0.6000.16947

2 048

29-Oct-2009

07:59

x86

Tzupd.exe

6.0.6000.16947

18 944

29-Oct-2009

09:51

x86

Tzres.dll

6.0.6000.21150

2 048

29-Oct-2009

07:55

x86

Tzupd.exe

6.0.6000.21150

18 944

29-Oct-2009

09:36

x86

Tzres.dll

6.0.6001.18351

2 048

29-Oct-2009

09:41

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.18000

18 944

19-Jan-2008

07:33

x86

Tzres.dll

6.0.6001.22552

2 048

29-Oct-2009

09:44

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.22552

18 944

29-Oct-2009

09:44

x86

Tzres.dll

6.0.6002.18132

2 048

29-Oct-2009

09:17

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.18000

18 944

19-Jan-2008

07:33

x86

Tzres.dll

6.0.6002.22254

2 048

29-Oct-2009

09:26

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.22254

18 944

29-Oct-2009

09:26

x86

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Server 2008 a Windows Vista

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzres.dll

6.0.6000.16947

2 048

29-Oct-2009

08:02

x64

Tzupd.exe

6.0.6000.16947

20 992

29-Oct-2009

10:06

x64

Tzres.dll

6.0.6000.21150

2 048

29-Oct-2009

08:01

x64

Tzupd.exe

6.0.6000.21150

20 992

29-Oct-2009

10:06

x64

Tzres.dll

6.0.6001.18351

2 048

29-Oct-2009

10:00

x64

Tzupd.exe

6.0.6001.18000

20 992

19-Jan-2008

08:00

x64

Tzres.dll

6.0.6001.22552

2 048

29-Oct-2009

10:02

x64

Tzupd.exe

6.0.6001.22552

20 992

29-Oct-2009

10:02

x64

Tzres.dll

6.0.6002.18132

2 048

29-Oct-2009

09:36

x64

Tzupd.exe

6.0.6001.18000

20 992

19-Jan-2008

08:00

x64

Tzres.dll

6.0.6002.22254

2 048

29-Oct-2009

09:37

x64

Tzupd.exe

6.0.6002.22254

20 992

29-Oct-2009

09:37

x64

Tzres.dll

6.0.6000.16947

2 048

29-Oct-2009

07:59

x86

Tzupd.exe

6.0.6000.16947

18 944

29-Oct-2009

09:51

x86

Tzres.dll

6.0.6000.21150

2 048

29-Oct-2009

07:55

x86

Tzupd.exe

6.0.6000.21150

18 944

29-Oct-2009

09:36

x86

Tzres.dll

6.0.6001.18351

2 048

29-Oct-2009

09:41

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.18000

18 944

19-Jan-2008

07:33

x86

Tzres.dll

6.0.6001.22552

2 048

29-Oct-2009

09:44

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.22552

18 944

29-Oct-2009

09:44

x86

Tzres.dll

6.0.6002.18132

2 048

29-Oct-2009

09:17

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.18000

18 944

19-Jan-2008

07:33

x86

Tzres.dll

6.0.6002.22254

2 048

29-Oct-2009

09:26

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.22254

18 944

29-Oct-2009

09:26

x86

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzres.dll

6.0.6001.18351

2 048

29-Oct-2009

09:47

IA-64

Tzupd.exe

6.0.6001.18000

37 376

19-Jan-2008

08:23

IA-64

Tzres.dll

6.0.6001.22552

2 048

29-Oct-2009

09:38

IA-64

Tzupd.exe

6.0.6001.22552

37 376

29-Oct-2009

09:38

IA-64

Tzres.dll

6.0.6002.18132

2 048

29-Oct-2009

09:27

IA-64

Tzupd.exe

6.0.6001.18000

37 376

19-Jan-2008

08:23

IA-64

Tzres.dll

6.0.6002.22254

2 048

29-Oct-2009

09:28

IA-64

Tzupd.exe

6.0.6002.22254

37 376

29-Oct-2009

09:28

IA-64

Tzres.dll

6.0.6001.18351

2 048

29-Oct-2009

09:41

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.18000

18 944

19-Jan-2008

07:33

x86

Tzres.dll

6.0.6001.22552

2 048

29-Oct-2009

09:44

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.22552

18 944

29-Oct-2009

09:44

x86

Tzres.dll

6.0.6002.18132

2 048

29-Oct-2009

09:17

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.18000

18 944

19-Jan-2008

07:33

x86

Tzres.dll

6.0.6002.22254

2 048

29-Oct-2009

09:26

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.22254

18 944

29-Oct-2009

09:26

x86

Windows 7

Požadavky

K instalaci této aktualizace nejsou nutné žádné požadavky.

Požadavky na restartování

Po instalaci této aktualizace není nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka Kumulativní aktualizaci můžete nainstalovat i po instalaci některé z následujících dříve vydaných aktualizací. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:

970653 Kumulativní aktualizace časových pásem ze srpna 2009 pro operační systémy Microsoft Windows  

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má atributy souboru (nebo novější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou převedeny na místní čas. Pokud chcete najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas .

Poznámky k informacím o souborech pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Důležité: Opravy hotfix pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2 jsou ve stejných balíčcích. Opravy hotfix na stránce požadavku na opravu hotfix jsou však uvedeny v sekcích obou operačních systémů. Chcete-li požádat o balíček opravy hotfix pro jeden nebo oba operační systémy, vyberte opravu hotfix uvedenou na této stránce v sekci pro systém Windows 7/Windows Server 2008 R2. V článcích vždy zjistíte operační systém, pro který je daná oprava hotfix určena, v sekci Tato oprava hotfix je určena pro následující operační systém.

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:

  Verze

  Produkt

  Verze

  Složka služby

  6.1.760 0,16xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  DODATEČNÉ

  GDR

  6.1.760 0,20xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  DODATEČNÉ

  LDR

 • Větve služby GDR obsahují pouze ty opravy, které byly široce vydány k řešení rozšířených a velmi důležitých problémů. Větve služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.

 • Soubory MANIFESTů (. manifest) a soubory MUM (. mum), které jsou nainstalované pro každé prostředí, jsou uvedené samostatně v části Další informace o souborech pro windows Server 2008 R2 a Windows 7. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou pro udržení stavu aktualizovaných součástí velmi důležité. Soubory katalogu zabezpečení, pro něž nejsou uvedeny atributy, jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze systému Windows 7 pro platformu x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzres.dll

6.1.7600.16448

2 048

29-Oct-2009

07:22

x86

Tzres.dll

6.1.7600.20561

2 048

29-Oct-2009

07:21

x86

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzres.dll

6.1.7600.16448

2 048

29-Oct-2009

07:48

x64

Tzres.dll

6.1.7600.20561

2 048

29-Oct-2009

18:42

x64

Tzres.dll

6.1.7600.16448

2 048

29-Oct-2009

07:22

x86

Tzres.dll

6.1.7600.20561

2 048

29-Oct-2009

07:21

x86

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzres.dll

6.1.7600.16448

2 048

29-Oct-2009

06:31

IA-64

Tzres.dll

6.1.7600.20561

2 048

29-Oct-2009

06:23

IA-64

Tzres.dll

6.1.7600.16448

2 048

29-Oct-2009

07:22

x86

Tzres.dll

6.1.7600.20561

2 048

29-Oct-2009

07:21

x86

Další informace o souborech pro Windows Server 2008, Windows Vista, Windows server 2008 R2 a Windows 7 Seznam dalších souborů, které jsou k dispozici v těchto balíčcích, získáte kliknutím na následující odkaz:

KB976098 – další seznam souborů pro kumulativní aktualizaci časových pásem z prosince 2009  

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×