Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Důležité Tato aktualizace nahrazuje a nahrazuje aktualizaci 981793, která byla vydána v květnu 2010. Tato aktualizace taky obsahuje další změny časového pásma, které se přihlásily k zákonům po vytvoření aktualizace 981793. Pokud jste už nainstalovali aktualizaci 981793, přečtěte si popis konkrétních změn časového pásma popsaných v tomto článku, abyste zjistili, jestli je potřeba tuto aktualizaci nasadit hned. Pokud nejsou systémy přímo ohroženy, můžete nasazení naplánovat u další dostupné příležitosti. Doporučujeme nasadit nejnovější aktualizaci časových pásem v systému Windows, která zajistí konzistenci databáze časových pásem ve všech systémech. Důležité

 • Než použijete aktualizaci popsanou v tomto článku, uvědomte si možné problémy, které můžou mít vliv na Microsoft Outlook. Další informace o těchto problémech najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  931667 Jak adresovat změny časového pásma pomocí nástroje aktualizace dat časového pásma pro aplikaci Microsoft Office Outlook

 • Pokud používáte Microsoft Exchange Server v prostředí informačních technologií (IT), musíte přijmout další opatření, která zajistí správné fungování serveru Exchange. Další informace o aktualizaci letního času v Exchangi najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  941018 Jak řešit letní čas pomocí nástroje Exchange Calendar Update Tool

 • Kumulativní aktualizace časových pásem obsahují jenom data, která se změnila pro konkrétní oblast nebo která byla přidaná pro zachování parity s jinými verzemi operačního systému. Pokud se tedy odstraní klíč časového pásma, některé původní hodnoty nemusí být po použití kumulativní aktualizace zóny obnoveny. Nedoporučujeme odstraňovat žádné klíče registru, které souvisejí s časovými pásmy. Na počítači, který obsahuje neúplné klíče časového pásma, nejprve obnovte klíče časového pásma ze záložní zálohy. Potom použijte aktualizaci.

ÚVOD

Aktualizace, kterou tento článek popisuje změní data časového pásma tak, aby vyhovovala změnám letního času v několika zemích. Tato aktualizace taky zahrnuje další změny týkající se LETNÍho času, změny související s časovým pásmem a změny, které se týkají nastavení. Některé z těchto změn se vyskytly po původním vydání produktů uvedených v části platí pro. Aktualizace, kterou tento článek popisuje, je kumulativní kumulativní aktualizace, která zahrnuje všechny změny, které byly dříve vydané ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base (KB) v článcích 928388, 929120, 933360, 942763, 951072, 955839, 970653, 976098 a 981793. Další informace o tom, jak můžou změny v letním čase ovlivnit ostatní produkty společnosti Microsoft, najdete na následujícím webu společnosti Microsoft: http://support.Microsoft.com/gp/cp_dstdalšíinformace o tom, jak se změny letního času týkají jiných produktů společnosti Microsoft, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

914387 Konfigurace letního času pro operační systémy Microsoft Windows Poznámka: Při instalaci této aktualizace se může zobrazit tato zpráva:

Aktualizaci nejde nainstalovat, protože v systému už je nainstalovaná novější nebo stejná aktualizace časových pásem. Tato zpráva znamená, že jste již použili správnou aktualizaci nebo že tato aktualizace byla automaticky nainstalována aktualizací Windows nebo Microsoft Update. Aktualizace operačního systému Windows nevyžaduje žádnou další akci.

Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web katalogu Microsoft Update . Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Aktualizace z předchozí kumulativní aktualizace časových pásem v systému Windows

Od předchozí aktualizace časových pásem v systému Windows byly provedeny následující změny:

 • Střední východ (běžný čas): Změna letního času.

 • Namibie (standardní čas): Zobrazí se změna názvu.

 • Východ USA – standardní čas: Změna letního času.

Název klíče časového pásma

Zobrazované jméno

2010 letního času

konec letního času 2010

Podklíč TZI

Střední východ (běžný čas)

(UTC + 02:00) Beirut

Poslední sobota v březnu v 23:59:59.999

Poslední sobota v říjnu v 23:59:59.999

"TZI" = hex: 88, FF, FF, FF, 00 00, 00, 00, C4, FF, 0a, FF, 00, 00, 00, 17, 6, 3b, 00, 3b, 00, E7, 03, 00, 00, 3, 6, 06, 00, 00, 00, 17, 00, 00

Namibie (běžný čas)

(UTC + 01:00) Windhoek

1. neděle v dubnu v 02:00:00.000

1. neděle v září v 02:00:00.000

"TZI" = hex: 88, FF, FF, FF, 00 00, 00, 00, 3C, 00, 00, 00, 00, 00, 9, 1, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Východ USA – standardní čas

(UTC-05:00) Indiana (východ)

Druhá neděle v březnu v 02:00:00.000

První neděle v listopadu v 02:00:00.000

"TZI" = hex: 2C; 01; 00; 00; 00; 00, 00, 00, C4, 1, FF, 0b, 00, 00, 00, 3, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 3, 00

Informace o kumulativní aktualizaci

Windows XP

Požadavky

Abyste mohli nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít nainstalovaný jeden z následujících operačních systémů.

 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)

Chcete-li získat další informace, kliknutím na následující číslo článku zobrazíte tento článek ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Požadavky na restartování

Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka Kumulativní aktualizaci můžete nainstalovat i po instalaci některé z následujících dříve vydaných aktualizací. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:

981793 Kumulativní aktualizace časových pásem 2010 pro operační systémy Microsoft Windows

Windows Server 2003

Požadavky

Abyste mohli nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít nainstalovaný Windows Server 2003 SP2.Chcete-li získat další informace, kliknutím na následující číslo článku zobrazíte tento článek ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:

889100 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro Windows Server 2003

Požadavky na restartování

Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka Kumulativní aktualizaci můžete nainstalovat i po instalaci některé z následujících dříve vydaných aktualizací. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:

981793 Kumulativní aktualizace časových pásem 2010 pro operační systémy Microsoft Windows

Windows Vista nebo Windows Server 2008

Požadavky

Abyste mohli nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít nainstalované některé z následujících operačních systémů.

 • Windows Vista nebo Windows Server 2008 Service Pack 1

Požadavky na restartování

Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka Kumulativní aktualizaci můžete nainstalovat i po instalaci některé z následujících dříve vydaných aktualizací. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:

981793 Kumulativní aktualizace časových pásem 2010 pro operační systémy Microsoft Windows

Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2

Požadavky

K instalaci této aktualizace nejsou nutné žádné požadavky.

Požadavky na restartování

Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Poznámka Kumulativní aktualizaci můžete nainstalovat i po instalaci některé z následujících dříve vydaných aktualizací. Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:

981793 Kumulativní aktualizace časových pásem 2010 pro operační systémy Microsoft Windows

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru nainstaluje soubory s atributy uvedenými v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Kalendářní data a časy těchto souborů na místním počítači se zobrazují v místním čase a v současném snížení letního času. Data a čas se mohou při provádění určitých operací se soubory změnit.

Informace o souborech pro Windows XP a Windows Server 2003

 • Soubory, které se týkají konkrétní verze (RTM, SPn) a větví služby (QFE, GDR), jsou označeny ve sloupcích požadavek na aktualizaci SP a složka služby.

 • Větve služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Součástí služby QFE jsou kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.

 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato aktualizace softwaru nainstaluje taky příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBNumber. CAT), který je podepsaný digitálním podpisem Microsoftu.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows XP

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzchange.dll

5.1.2600.6002

16 896

23-Jun-2010

00:54

x86

Tzchange.exe

5.1.2600.6002

46 080

21-Jun-2010

14:46

x86

Tzchange.dll

5.1.2600.6002

16 896

23-Jun-2010

00:54

x86

Updspapi.dll

6.3.13.0

382 840

22-Feb-2010

14:23

x86

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Server 2003 a Windows XP Professional x64 Edition

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Složka služby

Tzchange.dll

5.2.3790.4731

22 016

22-Jun-2010

22:41

x64

Not Applicable

Tzchange.exe

5.2.3790.4731

60 928

22-Jun-2010

22:38

x64

Not Applicable

Tzchange.dll

5.2.3790.4731

22 016

22-Jun-2010

22:41

x64

Not Applicable

Updspapi.dll

6.3.4.1

462 128

22-Jun-2010

22:41

x64

Not Applicable

Wtzchange.exe

5.2.3790.4731

46 080

22-Jun-2010

22:38

x86

WOW

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2003

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzchange.dll

5.2.3790.4731

17 408

23-Jun-2010

00:56

x86

Tzchange.exe

5.2.3790.4731

46 080

22-Jun-2010

14:00

x86

Tzchange.dll

5.2.3790.4731

17 408

23-Jun-2010

00:56

x86

Updspapi.dll

6.3.4.1

379 184

16-Apr-2010

12:15

x86

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Složka služby

Tzchange.dll

5.2.3790.4731

37 888

22-Jun-2010

22:41

IA-64

Not Applicable

Tzchange.exe

5.2.3790.4731

91 648

22-Jun-2010

22:39

IA-64

Not Applicable

Tzchange.dll

5.2.3790.4731

37 888

22-Jun-2010

22:41

IA-64

Not Applicable

Updspapi.dll

6.3.4.1

655 152

22-Jun-2010

22:41

IA-64

Not Applicable

Wtzchange.exe

5.2.3790.4731

46 080

22-Jun-2010

22:39

x86

WOW

Informace o souborech pro Windows Vista a Windows Server 2008

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:

  Verze

  Produkt

  Verze

  Složka služby

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  DODATEČNÉ

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  DODATEČNÉ

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 a Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Aktualizace Service Pack 1 je integrovaná do prodejní verze Windows serveru 2008. Proto se soubory verze RTM týkají jenom systému Windows Vista. Soubory s milníky RTM mají 6.0.0000. xxxxxx : číslo verze

 • Větve služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Větve služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.

Pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Vista a Windows Server 2008

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzres.dll

6.0.6001.18497

2 048

22-Jun-2010

12:57

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.18410

19 456

23-Jan-2010

09:44

x86

Tzres.dll

6.0.6001.22717

2 048

22-Jun-2010

13:04

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.22717

19 456

22-Jun-2010

13:04

x86

Tzres.dll

6.0.6002.18276

2 048

22-Jun-2010

13:30

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.18192

19 456

23-Jan-2010

09:26

x86

Tzres.dll

6.0.6002.22429

2 048

22-Jun-2010

13:26

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.22429

19 456

22-Jun-2010

13:26

x86

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:50

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:52

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

15:08

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:50

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

14:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:42

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

15:08

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

32 768

22-Jun-2010

17:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:42

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

15:32

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

15:32

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

40 960

22-Jun-2010

17:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:42

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:42

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

15:32

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

15:32

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:09

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:25

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:09

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

14:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:09

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

14:55

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:09

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

14:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

32 768

22-Jun-2010

18:09

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:24

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

15:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

15:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

40 960

22-Jun-2010

17:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:10

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:25

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:24

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:24

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:24

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:52

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:24

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

15:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

15:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

16:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

16:03

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:08

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

16:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

32 768

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

16:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

16:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

40 960

22-Jun-2010

19:07

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:09

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

16:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

16:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:06

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

16:01

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

16:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:10

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

18:42

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

16:02

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

32 768

22-Jun-2010

19:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:06

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:10

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

16:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

16:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

40 960

22-Jun-2010

18:41

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

18:41

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:10

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:06

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:10

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:06

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:06

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:06

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:06

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

16:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

16:47

Not Applicable

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Vista a Windows Server 2008

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzres.dll

6.0.6001.18497

2 048

22-Jun-2010

13:27

x64

Tzupd.exe

6.0.6001.18410

20 992

23-Jan-2010

10:00

x64

Tzres.dll

6.0.6001.22717

2 048

22-Jun-2010

13:25

x64

Tzupd.exe

6.0.6001.22717

20 992

22-Jun-2010

13:25

x64

Tzres.dll

6.0.6002.18276

2 048

22-Jun-2010

13:39

x64

Tzupd.exe

6.0.6002.18192

20 992

23-Jan-2010

09:44

x64

Tzres.dll

6.0.6002.22429

2 048

22-Jun-2010

13:38

x64

Tzupd.exe

6.0.6002.22429

20 992

22-Jun-2010

13:38

x64

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 160

22-Jun-2010

18:43

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

29 184

22-Jun-2010

18:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

27 648

22-Jun-2010

18:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

26 624

22-Jun-2010

18:43

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

27 136

22-Jun-2010

15:44

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

27 648

22-Jun-2010

18:43

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

27 648

22-Jun-2010

15:44

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

18:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

26 112

22-Jun-2010

18:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

27 136

22-Jun-2010

18:43

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

25 600

22-Jun-2010

15:44

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

25 088

22-Jun-2010

18:43

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

18:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

26 624

22-Jun-2010

18:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

26 624

22-Jun-2010

18:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

18 944

22-Jun-2010

16:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

19 968

22-Jun-2010

16:02

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

29 696

22-Jun-2010

18:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

29 184

22-Jun-2010

18:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

27 136

22-Jun-2010

18:43

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

27 648

22-Jun-2010

18:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

18:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

18:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

27 136

22-Jun-2010

18:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

27 136

22-Jun-2010

18:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 160

22-Jun-2010

18:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 160

22-Jun-2010

18:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

29 184

22-Jun-2010

18:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

26 624

22-Jun-2010

18:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

27 648

22-Jun-2010

18:43

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

26 624

22-Jun-2010

18:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

27 136

22-Jun-2010

18:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

17 920

22-Jun-2010

16:02

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

18 432

22-Jun-2010

16:02

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 160

22-Jun-2010

18:26

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

29 184

22-Jun-2010

18:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

27 648

22-Jun-2010

18:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

26 624

22-Jun-2010

18:26

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

27 136

22-Jun-2010

15:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

27 648

22-Jun-2010

18:26

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

27 648

22-Jun-2010

15:18

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

18:21

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

26 112

22-Jun-2010

18:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

27 136

22-Jun-2010

18:26

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

25 600

22-Jun-2010

15:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

25 088

22-Jun-2010

18:26

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

18:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

26 624

22-Jun-2010

18:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

26 624

22-Jun-2010

18:21

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

18 944

22-Jun-2010

15:49

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

19 968

22-Jun-2010

15:41

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

29 696

22-Jun-2010

18:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

29 184

22-Jun-2010

18:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

27 136

22-Jun-2010

18:26

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

27 648

22-Jun-2010

18:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

18:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

18:21

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

18:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

27 136

22-Jun-2010

18:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

27 136

22-Jun-2010

18:21

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 160

22-Jun-2010

18:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 160

22-Jun-2010

18:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

29 184

22-Jun-2010

18:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

26 624

22-Jun-2010

18:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

27 648

22-Jun-2010

18:26

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

26 624

22-Jun-2010

18:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

27 136

22-Jun-2010

18:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

17 920

22-Jun-2010

15:41

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

18 432

22-Jun-2010

15:41

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 160

22-Jun-2010

20:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

29 184

22-Jun-2010

19:59

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

27 648

22-Jun-2010

20:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

26 624

22-Jun-2010

20:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

27 136

22-Jun-2010

16:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

27 648

22-Jun-2010

20:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

27 648

22-Jun-2010

16:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

19:11

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

26 112

22-Jun-2010

19:43

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

27 136

22-Jun-2010

20:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

25 600

22-Jun-2010

16:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

25 088

22-Jun-2010

20:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

19:59

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

26 624

22-Jun-2010

20:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

26 624

22-Jun-2010

19:11

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

18 944

22-Jun-2010

16:59

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

19 968

22-Jun-2010

16:59

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

29 696

22-Jun-2010

19:43

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

29 184

22-Jun-2010

19:43

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

27 136

22-Jun-2010

20:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

27 648

22-Jun-2010

20:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

20:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

19:11

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

20:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

27 136

22-Jun-2010

19:59

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

27 136

22-Jun-2010

19:11

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 160

22-Jun-2010

19:59

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 160

22-Jun-2010

19:59

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

29 184

22-Jun-2010

19:59

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

26 624

22-Jun-2010

20:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

27 648

22-Jun-2010

20:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

26 624

22-Jun-2010

20:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

27 136

22-Jun-2010

19:59

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

17 920

22-Jun-2010

16:59

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

18 432

22-Jun-2010

16:59

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 160

22-Jun-2010

19:49

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

29 184

22-Jun-2010

19:11

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

27 648

22-Jun-2010

19:55

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

26 624

22-Jun-2010

19:49

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

27 136

22-Jun-2010

16:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

27 648

22-Jun-2010

19:49

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

27 648

22-Jun-2010

16:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

20:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

26 112

22-Jun-2010

19:33

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

27 136

22-Jun-2010

19:49

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

25 600

22-Jun-2010

16:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

25 088

22-Jun-2010

19:49

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

19:11

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

26 624

22-Jun-2010

19:55

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

26 624

22-Jun-2010

20:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

18 944

22-Jun-2010

17:01

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

19 968

22-Jun-2010

17:01

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

29 696

22-Jun-2010

19:33

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

29 184

22-Jun-2010

19:33

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

27 136

22-Jun-2010

19:49

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

27 648

22-Jun-2010

19:55

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

19:55

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

20:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

19:55

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

27 136

22-Jun-2010

19:11

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

27 136

22-Jun-2010

20:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 160

22-Jun-2010

19:11

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 160

22-Jun-2010

19:11

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

29 184

22-Jun-2010

19:11

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

26 624

22-Jun-2010

19:55

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

27 648

22-Jun-2010

19:49

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

26 624

22-Jun-2010

19:55

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

27 136

22-Jun-2010

19:11

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

17 920

22-Jun-2010

17:01

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

18 432

22-Jun-2010

17:01

Not Applicable

Tzres.dll

6.0.6001.18497

2 048

22-Jun-2010

12:57

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.18410

19 456

23-Jan-2010

09:44

x86

Tzres.dll

6.0.6001.22717

2 048

22-Jun-2010

13:04

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.22717

19 456

22-Jun-2010

13:04

x86

Tzres.dll

6.0.6002.18276

2 048

22-Jun-2010

13:30

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.18192

19 456

23-Jan-2010

09:26

x86

Tzres.dll

6.0.6002.22429

2 048

22-Jun-2010

13:26

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.22429

19 456

22-Jun-2010

13:26

x86

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:50

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:52

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

15:08

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:50

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

14:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:42

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

15:08

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

32 768

22-Jun-2010

17:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:42

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

15:32

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

15:32

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

40 960

22-Jun-2010

17:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:42

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:42

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

17:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

15:32

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

15:32

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:09

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:25

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:09

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

14:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:09

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

14:55

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:09

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

14:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

32 768

22-Jun-2010

18:09

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:24

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

15:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

15:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

40 960

22-Jun-2010

17:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:10

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:25

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:24

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:24

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:24

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:52

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

18:24

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

17:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

15:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

15:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

16:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

16:03

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:08

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

16:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

32 768

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

16:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

16:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

40 960

22-Jun-2010

19:07

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:09

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:13

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

19:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

18:37

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

16:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

16:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:06

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

16:01

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

16:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:10

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

18:42

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

16:02

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

32 768

22-Jun-2010

19:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:06

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:10

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

16:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

16:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

40 960

22-Jun-2010

18:41

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

18:41

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:10

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:06

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:10

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:06

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:06

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:06

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:14

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

19:06

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

16:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

16:47

Not Applicable

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzres.dll

6.0.6001.18497

2 048

22-Jun-2010

13:08

IA-64

Tzupd.exe

6.0.6001.18410

37 888

23-Jan-2010

09:49

IA-64

Tzres.dll

6.0.6001.22717

2 048

22-Jun-2010

13:06

IA-64

Tzupd.exe

6.0.6001.22717

37 888

22-Jun-2010

13:06

IA-64

Tzres.dll

6.0.6002.18276

2 048

22-Jun-2010

13:28

IA-64

Tzupd.exe

6.0.6002.18192

37 888

23-Jan-2010

09:28

IA-64

Tzres.dll

6.0.6002.22429

2 048

22-Jun-2010

13:26

IA-64

Tzupd.exe

6.0.6002.22429

37 888

22-Jun-2010

13:26

IA-64

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

27 136

22-Jun-2010

14:58

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

27 648

22-Jun-2010

14:58

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

25 600

22-Jun-2010

14:58

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

18 944

22-Jun-2010

15:24

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

19 968

22-Jun-2010

15:18

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

17 920

22-Jun-2010

15:18

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

18 432

22-Jun-2010

15:18

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

27 136

22-Jun-2010

14:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

27 648

22-Jun-2010

14:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

25 600

22-Jun-2010

14:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

18 944

22-Jun-2010

15:21

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

19 968

22-Jun-2010

15:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

17 920

22-Jun-2010

15:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

18 432

22-Jun-2010

15:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

27 136

22-Jun-2010

15:41

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

27 648

22-Jun-2010

15:41

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

25 600

22-Jun-2010

15:41

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

18 944

22-Jun-2010

16:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

19 968

22-Jun-2010

16:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

17 920

22-Jun-2010

16:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

18 432

22-Jun-2010

16:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

27 136

22-Jun-2010

15:44

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

27 648

22-Jun-2010

15:44

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

25 600

22-Jun-2010

15:45

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

18 944

22-Jun-2010

16:34

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

19 968

22-Jun-2010

16:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

17 920

22-Jun-2010

16:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

18 432

22-Jun-2010

16:27

Not Applicable

Tzres.dll

6.0.6001.18497

2 048

22-Jun-2010

12:57

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.18410

19 456

23-Jan-2010

09:44

x86

Tzres.dll

6.0.6001.22717

2 048

22-Jun-2010

13:04

x86

Tzupd.exe

6.0.6001.22717

19 456

22-Jun-2010

13:04

x86

Tzres.dll

6.0.6002.18276

2 048

22-Jun-2010

13:30

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.18192

19 456

23-Jan-2010

09:26

x86

Tzres.dll

6.0.6002.22429

2 048

22-Jun-2010

13:26

x86

Tzupd.exe

6.0.6002.22429

19 456

22-Jun-2010

13:26

x86

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

15:08

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

14:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

36 864

22-Jun-2010

15:08

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

15:32

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

15:32

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

15:32

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.18497

28 672

22-Jun-2010

15:32

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

14:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

14:55

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

36 864

22-Jun-2010

14:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

15:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

15:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

15:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6001.22717

28 672

22-Jun-2010

15:19

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

16:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

16:03

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

36 864

22-Jun-2010

16:04

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

16:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

16:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

16:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.18276

28 672

22-Jun-2010

16:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

16:01

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

16:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

36 864

22-Jun-2010

16:02

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

16:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

16:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

16:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.0.6002.22429

28 672

22-Jun-2010

16:47

Not Applicable

Informace o souborech pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Důležité: Opravy hotfix pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2 jsou ve stejných balíčcích. Opravy hotfix na stránce požadavku na opravu hotfix jsou však uvedeny v sekcích obou operačních systémů. Chcete-li požádat o balíček opravy hotfix pro jeden nebo oba operační systémy, vyberte opravu hotfix uvedenou na této stránce v sekci pro systém Windows 7/Windows Server 2008 R2. V článcích vždy zjistíte operační systém, pro který je daná oprava hotfix určena, v sekci Tato oprava hotfix je určena pro následující operační systém.

Pro všechny podporované verze systému Windows 7 pro platformu x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzres.dll

6.1.7600.16617

2 048

19-Jun-2010

06:15

x86

Tzupd.exe

6.1.7600.16518

40 448

02-Feb-2010

07:47

x86

Tzres.dll

6.1.7600.20738

2 048

19-Jun-2010

06:21

x86

Tzupd.exe

6.1.7600.20738

40 448

19-Jun-2010

06:23

x86

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 160

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

29 184

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

06:20

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

06:18

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 112

19-Jun-2010

07:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

25 600

19-Jun-2010

06:21

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

25 088

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

18 944

19-Jun-2010

07:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

19 968

19-Jun-2010

07:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

29 696

19-Jun-2010

07:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

29 184

19-Jun-2010

07:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

07:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 160

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 160

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

29 184

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

07:48

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

17 920

19-Jun-2010

07:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

18 432

19-Jun-2010

07:22

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 160

19-Jun-2010

08:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

29 184

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

08:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

06:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

08:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

06:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 112

19-Jun-2010

07:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

08:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

25 600

19-Jun-2010

06:26

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

25 088

19-Jun-2010

08:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

18 944

19-Jun-2010

07:21

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

19 968

19-Jun-2010

07:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

29 696

19-Jun-2010

07:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

29 184

19-Jun-2010

07:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

08:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

08:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

08:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

08:08

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 160

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 160

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

29 184

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

08:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

17 920

19-Jun-2010

07:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

18 432

19-Jun-2010

07:20

Not Applicable

Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzres.dll

6.1.7600.16617

2 048

19-Jun-2010

06:48

x64

Tzupd.exe

6.1.7600.16518

49 664

02-Feb-2010

08:39

x64

Tzres.dll

6.1.7600.20738

2 048

19-Jun-2010

06:49

x64

Tzupd.exe

6.1.7600.20738

49 664

19-Jun-2010

06:52

x64

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 160

19-Jun-2010

08:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

29 184

19-Jun-2010

08:20

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

08:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

08:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

06:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

08:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

06:40

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

08:22

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 112

19-Jun-2010

08:18

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

08:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

25 600

19-Jun-2010

06:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

25 088

19-Jun-2010

08:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

08:20

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

08:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

08:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

18 944

19-Jun-2010

07:55

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

19 968

19-Jun-2010

07:54

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

29 696

19-Jun-2010

08:18

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

29 184

19-Jun-2010

08:18

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

08:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

08:20

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

08:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

08:22

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

08:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

08:20

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

08:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 160

19-Jun-2010

08:20

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 160

19-Jun-2010

08:20

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

29 184

19-Jun-2010

08:20

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

08:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

08:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

08:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

08:20

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

17 920

19-Jun-2010

07:44

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

18 432

19-Jun-2010

07:54

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 160

19-Jun-2010

08:31

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

29 184

19-Jun-2010

08:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

08:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:31

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

06:44

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

08:31

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

06:43

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

08:31

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 112

19-Jun-2010

08:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

08:31

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

25 600

19-Jun-2010

06:54

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

25 088

19-Jun-2010

08:31

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

08:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

18 944

19-Jun-2010

07:50

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

19 968

19-Jun-2010

07:50

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

29 696

19-Jun-2010

08:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

29 184

19-Jun-2010

08:26

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

08:31

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

08:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

08:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

08:31

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

08:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

08:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

08:33

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 160

19-Jun-2010

08:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 160

19-Jun-2010

08:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

29 184

19-Jun-2010

08:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

08:29

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:38

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

08:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

17 920

19-Jun-2010

07:59

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

18 432

19-Jun-2010

07:50

Not Applicable

Tzres.dll

6.1.7600.16617

2 048

19-Jun-2010

06:15

x86

Tzres.dll

6.1.7600.20738

2 048

19-Jun-2010

06:21

x86

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 160

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

29 184

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

06:20

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

06:18

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 112

19-Jun-2010

07:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

25 600

19-Jun-2010

06:21

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

25 088

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

18 944

19-Jun-2010

07:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

19 968

19-Jun-2010

07:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

29 696

19-Jun-2010

07:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

29 184

19-Jun-2010

07:47

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

07:51

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 672

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

07:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 160

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

28 160

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

29 184

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

07:48

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

26 624

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

07:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

17 920

19-Jun-2010

07:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

18 432

19-Jun-2010

07:22

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 160

19-Jun-2010

08:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

29 184

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

08:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

06:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

08:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

06:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 112

19-Jun-2010

07:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

08:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

25 600

19-Jun-2010

06:26

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

25 088

19-Jun-2010

08:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

18 944

19-Jun-2010

07:21

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

19 968

19-Jun-2010

07:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

29 696

19-Jun-2010

07:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

29 184

19-Jun-2010

07:53

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

08:05

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

08:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

07:57

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 672

19-Jun-2010

08:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

08:08

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 160

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

28 160

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

29 184

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

08:00

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

26 624

19-Jun-2010

08:12

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

07:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

17 920

19-Jun-2010

07:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

18 432

19-Jun-2010

07:20

Not Applicable

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Tzres.dll

6.1.7600.16617

2 048

19-Jun-2010

05:42

IA-64

Tzupd.exe

6.1.7600.16518

78 848

02-Feb-2010

06:52

IA-64

Tzres.dll

6.1.7600.20738

2 048

19-Jun-2010

05:48

IA-64

Tzupd.exe

6.1.7600.20738

78 848

19-Jun-2010

05:51

IA-64

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

05:35

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

05:44

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

25 600

19-Jun-2010

05:46

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

18 944

19-Jun-2010

06:52

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

19 968

19-Jun-2010

06:44

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

17 920

19-Jun-2010

06:44

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

18 432

19-Jun-2010

06:52

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

05:49

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

05:50

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

25 600

19-Jun-2010

05:41

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

18 944

19-Jun-2010

06:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

19 968

19-Jun-2010

06:56

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

17 920

19-Jun-2010

06:55

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

18 432

19-Jun-2010

06:48

Not Applicable

Tzres.dll

6.1.7600.16617

2 048

19-Jun-2010

06:15

x86

Tzres.dll

6.1.7600.20738

2 048

19-Jun-2010

06:21

x86

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 136

19-Jun-2010

06:20

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

27 648

19-Jun-2010

06:18

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

25 600

19-Jun-2010

06:21

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

18 944

19-Jun-2010

07:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

19 968

19-Jun-2010

07:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

17 920

19-Jun-2010

07:23

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.16617

18 432

19-Jun-2010

07:22

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 136

19-Jun-2010

06:15

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

27 648

19-Jun-2010

06:27

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

25 600

19-Jun-2010

06:26

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

18 944

19-Jun-2010

07:21

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

19 968

19-Jun-2010

07:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

17 920

19-Jun-2010

07:30

Not Applicable

Tzres.dll.mui

6.1.7600.20738

18 432

19-Jun-2010

07:20

Not Applicable

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×