Kumulativní aktualizace 14 pro Exchange Server 2016

Kumulativní aktualizace 14 pro Microsoft Exchange Server 2016 byla vydána 17. září 2019. Tato kumulativní aktualizace zahrnuje opravy pro problémy s nezabezpečením a všechny dříve vydané opravy problémů se zabezpečením a nezabezpečením. Tyto opravy budou také zahrnuty v pozdějších kumulativních aktualizacích pro Exchange Server 2016.

Tato aktualizace obsahuje také nové aktualizace letního času (DST) pro Exchange Server 2016. Další informace o DST naleznete v centru pro nápovědu a odbornou pomoc v letním čase.

Známé problémy v této kumulativní aktualizaci

 • V doménových strukturách služby Active Directory s více doménami, ve kterých je server Exchange instalován nebo byl dříve připraven pomocí možnosti /Preparedomain v instalačním programu, musí být tato akce dokončena po dokončení příkazu /PrepareAD pro tuto kumulativní aktualizaci a provedení změn do všech domén. Instalační program se pokusí spustit příkaz /PrepareAD během první instalace serveru. Instalace bude dokončena pouze v případě, že uživatel, který spustil instalační program, má příslušná oprávnění. Poznámky:

  1. Pokud provádíte inovaci ze kumulativní aktualizace 13 pro Exchange server 2016 na kumulativní aktualizaci 14 pro exchange Server 2016, není nutné spouštět parametr/PrepareAD nebo /preparedomain. Nejsou požadovány žádné další akce (prepareAD, prepareDomain nebo přiřazení oprávnění).

  2. Pokud jste někdy vynechali kumulativní aktualizaci (například provádíte upgrade z dřívější verze před kumulativní aktualizací 13 pro Exchange Server 2016) nebo se jedná o první instalaci serveru Exchange Server v rámci služby AD, je třeba o tomto známém oddílu problému dbát. a. o operaci/preparedomain v multidoméně: operace/preparedomain se automaticky spustí v doméně služby Active Directory, ve které je spuštěn příkaz /PrepareAD . Je však možné, že nebude možné aktualizovat jiné domény v doménové struktuře. Proto by měl správce domény spustit parametr/Preparedomain v jiných doménách doménové struktury. b. otázka oprávnění: Pokud je v instalačním programu spuštěno nastavení /PrepareAD , pokud uživatel, který iniciuje instalaci, není členem skupiny Schema Admins a Enterprise Admins, Kontrola připravenosti se nezdaří a zobrazí se následující chybové zprávy: schéma služby Active Directory nemá aktuální chybu. Chcete-li se vyhnout chybovým zprávám, musí se uživatel připojit ke skupinám Schema Admins a Enterprise Admins nebo jiný uživatel ve skupinách Schema Admins a Enterprise Admins ručně spustí pro tuto kumulativní aktualizaci parametr/PrepareAD . Potom může uživatel správce serveru Exchange spustit instalační program.

 • Rutina set-SendConnector nepracuje pro Exchange Server 2016 v hybridních scénářích s nainstalovaným okrajem serveru. Další informace viz KB 4523519.

 • Po instalaci kumulativní aktualizace 14 pro Exchange Server 2016 se událost Autodiscover ID 1. Další informace viz KB 4532190.

Problémy, které tato kumulativní aktualizace opravuje

Tato kumulativní aktualizace opravuje problémy, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

 • 4515255"X-InnerException: Microsoft. MAPI. MapiExceptionRpcServerTooBusy" při pokusu o použití poštovní schránky na serveru Exchange Server 2016

 • 4515254 V protokolech aplikací se často vyskytuje událost 1009 s opožděnou kopií databáze na serveru Exchange Server 2016

 • 4502159 Přidání nebo odebrání oprávnění poštovní schránky v EAC se nezabývá atributem msExchDelegateListLink serveru Exchange Server 2016

 • 4515276 Poštovní schránka přijímá schůzku jako "zdarma", pokud je na serveru Exchange Server 2016 nastaven delegát rezervace

 • 4515275 Povolit získání/obnovení-RecoverableItems pro práci se složkou Purges na serveru Exchange Server 2016

 • 4515274 Požadavek AutodiscoverV2 vrací koncový bod rozhraní API REST ne AutoDiscoverV1 koncový bod na serveru Exchange Server 2016.

 • 4515269 SentToMemberOf zobrazuje všechny typy příjemců, které nejsou distribučními skupinami při vytváření pravidla přenosu na serveru Exchange Server 2016.

 • 4515272 Pokud je server Exchange přidán do skupin s podřízenou doménou na serveru Exchange Server 2016, je zpráva blokována ve frontě SMTP na doručování do poštovní schránky

 • 4515271 Nelze převést přenesený vzdálený uživatelský poštovní schránku na sdílenou na serveru Exchange Server 2016.

 • 4515270 Submisionárelengthmonitor zobrazuje "System. ArgumentException: časový limit přechodu..." na serveru Exchange Server 2016

 • 4515267 K oznámení NDR dojde, když znovu odešlete zprávu z poštovní schránky pro zápis do deníku na serveru Exchange Server 2016.

 • 4515265 Odebrání blokování v místě nefunguje u poštovních schránek v různých doménách serveru Exchange Server 2016

 • 4515264 Požadavek FindPeople z Skype pro Business v Mac selže s "neplatnou specifikací obrazce" na serveru Exchange Server 2016

 • 4515263 Skrytí příkazu Validate-Mailflowprůnik Frontdoor serveru Exchange Server 2016

 • 4515262 Povolit odebrání mobilních zařízení po migraci na sadu Office 365 ze serveru Exchange Server 2016

 • 4515261 Nelze kopírovat výsledky hledání eDiscovery pro poštovní schránky s online archivy serveru Exchange v sadě Office 365 na serveru Exchange Server 2016

 • 4515273 Při použití SHA1Managed na serveru Exchange Server 2016 se nezdaří auditování poštovní schránky

 • 4515266 Nekonečná smyčka v opakování. Getnumberofročsmezi () s japonským kalendářem na serveru Exchange Server 2016

 • 4520319 Koncept odpovědi podepsané S/MIME se chová jako první zpráva v konverzaci na serveru Exchange Server 2016

 • 4515832 Popis aktualizace zabezpečení pro Microsoft Exchange Server 2019 a 2016:10. září 2019

Získejte kumulativní aktualizaci 14 pro Exchange Server 2016

Centrum pro stahování

Download Stáhnout kumulativní aktualizaci 14 pro Exchange Server 2016 (KB4514140)

Download Stáhněte si nyní Exchange Server 2016 CU14 um Language Pack.

Poznámky:

 • Balíček kumulativní aktualizace 14 lze použít ke spuštění nové instalace serveru Exchange Server 2016 nebo k upgradu existující instalace serveru Exchange Server 2016 na kumulativní aktualizaci 14.

 • Před instalací kumulativní aktualizace 14 není nutné instalovat žádné dříve vydané kumulativní aktualizace serveru Exchange Server 2016 nebo aktualizaci Service Pack.

Informace o kumulativní aktualizaci

Požadavky

Tato kumulativní aktualizace vyžaduje rozhraní Microsoft .NET Framework 4.7.2.

Komponenta používaná na serveru Exchange Server vyžaduje instalaci nové komponenty Visual C++ společně se serverem Exchange Server. Tento předpoklad lze stáhnout v redistribuovatelných balíčcích Visual C++ pro aplikaci Visual Studio 2013. Další informace viz KB 4295081.

Další informace o požadavcích na nastavení serveru Exchange Server 2016 naleznete v tématu Exchange 2016 předpoklady.

Požadavky na restartování

Po instalaci tohoto kumulativního balíčku aktualizace bude pravděpodobně nutné restartovat počítač.

Informace v registru

Po použití tohoto kumulativního balíčku aktualizace není nutné provádět žádné změny v registru.

Informace o odinstalaci

Po instalaci tohoto balíčku kumulativní aktualizace nelze balíček odinstalovat a vrátit se tak ke starší verzi serveru Exchange Server 2016. Pokud odinstalujete tento kumulativní aktualizační balíček, bude Exchange Server 2016 odebrán ze serveru.

Více informací

Další informace o nasazení serveru Exchange Server 2016 naleznete v poznámkách k verzi pro server exchange 2016. Další informace o koexistenci serveru Exchange Server 2016 a dřívějších verzích serveru Exchange Server ve stejném prostředí naleznete v části požadavky na systém exchange 2016. Další informace o jiných aktualizacích serveru Exchange naleznete v tématu aktualizace serveru Exchange Server: čísla sestavení a data vydání.

Odkazy

Informace o terminologii používané společností Microsoft k popisu aktualizací softwaru

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×