Kumulativní aktualizace 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4,0

CPR - CRM Single Hotfix Template

BUG #: 100546 (Content Maintenance)BUG #: 6254 (CRM SE)

ÚVOD

Kumulativní aktualizace 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4,0 je k dispozici. Tento článek popisuje opravy hotfix a aktualizace zahrnuté v této kumulativní aktualizaci. Tato kumulativní aktualizace je dostupná pro všechny jazyky, které Microsoft Dynamics CRM 4,0 podporuje.

Další informace

Číslo buildu a názvy souborů pro tuto kumulativní aktualizaci

Číslo buildu balíčků kumulativních aktualizací pro server Microsoft Dynamics CRM 4,0 pro klienta Microsoft Dynamics CRM 4,0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook a e-mailový směrovač Microsoft Dynamics CRM 4,0 je 4.0.7333.1312. Názvy souborů pro 32 verze balíčků kumulativní aktualizace jsou následující:

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe

Názvy souborů pro 64 verze balíčků kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server a Microsoft Dynamics CRM 4,0 jsou následující:

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Informace o odebrání

Kumulativní aktualizaci 2 můžete odinstalovat. Měli byste však před instalací kumulativní aktualizace 2 zálohovat databáze.

Nejnovější aktualizace nápovědy k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

Kromě vylepšení funkcí a oprav v této kumulativní aktualizaci je k dispozici také samostatná aktualizace nápovědy k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 ve všech podporovaných jazycích. Doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizace nápovědy k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Poznámky k exportu a importu vlastního nastavení

Pokud exportujete přizpůsobení ze serveru, na kterém běží Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server, neimportujte vlastní nastavení do serveru Microsoft Dynamics CRM 4,0 v následujících situacích:

 • Na serveru, ze kterého vlastní nastavení exportujete, není nainstalována kumulativní aktualizace 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4,0. Server, na který vlastní nastavení importujete, však má nainstalovanou kumulativní aktualizaci 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 • Na serveru, ze kterého vlastní nastavení exportujete, je nainstalovaná kumulativní aktualizace 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4,0. Server, na který chcete importovat úpravy, však nemá nainstalovanou kumulativní aktualizaci 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Opravy hotfix a aktualizace, které je třeba povolit nebo nakonfigurovat ručně

Kumulativní aktualizace 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4,0 obsahuje následující opravy hotfix a aktualizace, které je třeba povolit nebo nakonfigurovat ručně. Pokud chcete povolit nebo nakonfigurovat tyto opravy hotfix na serveru, na kterém běží Microsoft CRM 4,0, postupujte podle pokynů v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

 • 954322 Chybová zpráva při importu některých přizpůsobení upgradované instalace Microsoft Dynamics CRM 4,0: "soubor nešlo nahrát nebo se import nezdařil"

 • 955452 Při odeslání e-mailové zprávy, která používá šablonu e-mailu k vykreslování dat s datovými kanály v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0, se nepoužívá čárový kanál.

 • 955745 Při pokusu o konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM 4,0 pro Outlook se zobrazí chybová zpráva: Tato implementace není součástí ověřených kryptografických algoritmů platformy Windows Platform FIPS.

 • 956527 Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook používá třikrát tolik paměti ve verzi 4,0 jako ve verzi 3,0.

 • 959248 Aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0 zpomaluje nepřípustné úrovně při zpracování e-mailových zpráv pomocí e-mailového směrovače aplikace Microsoft Dynamics CRM

 • 957871 Záznamy o úkolech rozšiřitelných pracovních postupů způsobují, že tabulka AsyncOperationBase v databázi MSCRM je v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 příliš velká.

 • 959549 Správci mohou neočekávaně zobrazit uživatele služby Active Directory, kteří nepatří do organizační jednotky správce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 948843 Při spuštění nebo úpravě pracovních postupů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 může dojít ke snížení výkonu

 • 950175 Outlook nemůžete používat očekávaným způsobem, dokud nenačtete všechny doplňky aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950542 Synchronní moduly plug-in nereagují na události aktivované v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953340 E-mailové zprávy od uživatele aplikace CRM do fronty nejsou doručeny v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954811 Spuštění aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0 Manager na serveru Microsoft Dynamics CRM 4,0 trvá dlouhou dobu

 • 954940 Chybová zpráva při pokusu o odstranění záznamu vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "došlo k chybě, obraťte se na správce."

Problémy vyřešené v kumulativní aktualizaci 2 pro Microsoft Dynamics CRM 4,0

Kumulativní aktualizace 2 je kumulativní oprava, která zahrnuje všechny opravy problémů popsaných v kumulativní aktualizaci 1. Další informace o kumulativní aktualizaci 1 a o problémech, které opravuje, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

952858 Je k dispozici kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics CRM 4,0Tato kumulativní aktualizace opravuje následující problémy:

 • 946745 Do nového systému v Microsoft Dynamics CRM nelze importovat vlastní nastavení entity.

 • 947762 Je možné, že se neočekávaně 4,0 aktivuje pracovní postup, který je definovaný k aktivaci při změně atributu Record.

 • 948987 Chybová zpráva při importu dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0 pomocí Průvodce importem dat nebo zahájení nové migrace dat pomocí Správce migrace dat: nespárovaný oddělovač dat: byl nalezen pouze jeden oddělovač.

 • 949069 Po importu některých přizpůsobení v Microsoft Dynamics CRM 4,0 jsou v některých formulářích zakázané atributy vyhledávání

 • 949202 Chybová zpráva při kliknutí na část grafu, aby se zobrazily některé tabulky dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "zpracování FilterExpression pro tabulku ' TABLE0 ' nelze provést.

 • 949652 Chybová zpráva při pokusu o import souboru CSV do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0: "zdrojová data nejsou v požadovaném formátu"

 • 949844 Asynchronní služba se neočekávaně zastaví nebo nemůžete spustit asynchronní službu po importu organizace z jiného nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950207 Chybová zpráva při pokusu o otevření aktivity kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: došlo k výjimce typu System. Web. HttpUnhandledException.

 • 950307 Offline proces přechodu nestáhne záznam uživatele do místní databáze MSDE v Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950372 Při spuštění Outlooku se zobrazí výzva k vložení uživatelského jména a hesla, nebo když kliknete na složku Microsoft Dynamics CRM v Outlooku, na počítači se systémem Windows Vista

 • 951432 Klienta Microsoft Dynamics CRM 4,0 pro Outlook s offline přístupem se znovu nedá přejít na jiné síťové připojení, když jste offline

 • 951909 Chybová zpráva při pokusu o import vlastního nastavení do jiného serveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Neplatná Předpona názvu"

 • 952148 Chybová zpráva při prvním pokusu o přechod do online režimu klienta Microsoft Dynamics CRM 3,0 pro aplikaci Outlook s klientem Microsoft Dynamics CRM 4,0 pro aplikaci Outlook s offline přístupem: došlo k neznámé chybě.

 • 952322 Pravidlo pracovního postupu nefunguje očekávaným způsobem při provádění pravidla pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 952658 Článek znalostní báze Knowledge Base nelze najít při hledání v tomto článku v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4,0 pro aplikaci Outlook

 • 952680 Chybová zpráva při pokusu o přidání řádku smlouvy ke smlouvě v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "požadovaný záznam nebyl nalezen nebo nemáte dostatečná oprávnění k jeho zobrazení"

 • 952852 Při spuštění FetchXML dotazu z aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0 Software Development Kit je vrácený počet nesprávný

 • 952855 Uživatel s licencí pro klientský přístup k režimu správy může v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 získat neočekávaně přístup k vlastním entitám.

 • 953033 Chybová zpráva při pokusu o import dat, která se týká atributu picklist v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "data analýzy transformace"

 • 953489 Při použití hromadné korespondence na možnost všechny záznamy na aktuální stránce nebo v případě možnosti všechny záznamy na všech stránkách v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 se nezobrazí žádné záznamy

 • 953586 Chybová zpráva při pokusu o spuštění asynchronní služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "výjimka při spuštění asynchronní služby: MSCRMAsyncService"

 • 953764 Filtr "Parent Download" u vlastní entity nefunguje podle očekávání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953887 Chybová zpráva při úpravě některých vlastností importovaného pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "záznam není dostupný."

 • 953999 Aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0 nevrátí výsledky, pokud se pokusíte Exportovat výsledky do listu aplikace Excel po použití podmínky příštích X dnů v dotazu Rozšířené hledání.

 • 954227 Chybová zpráva při spuštění funkce vyhledávání duplicit v datových záznamech v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "objekt požadován"

 • 954313 Chybová zpráva při pokusu o přihlášení k webu Microsoft Dynamics CRM ze serveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "žádost IP adresa má jinou skupinu adres v síťové adrese".

 • 954322 Chybová zpráva při importu některých přizpůsobení upgradované instalace Microsoft Dynamics CRM 4,0: "soubor nešlo nahrát nebo se import nezdařil"

 • 954433 Zobrazí se chybová zpráva nebo nemůžete vybrat vyhledávací hodnotu na stránce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954592 Po vytvoření relace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 nepoužívají všechna mapování mezi vlastností vyhledávání vlastní entity a vlastnosti Customer pro zákazníky nesprávný kód typu objektu

 • 954640 Když otevřete formulář adresy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0, zobrazí se v nadřazeném poli Složka, která nemá název.

 • 954682 Pořadí karet není v očekávaném pořadí, pokud karty obsahují velké oddíly, které obsahují víceřádková pole v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954929 Nekvalitní výkon při změně uživatele z jedné organizační jednotky na jinou ve Správci nasazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955006 Uživatele nelze přidat z nadřazené domény do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955051 Při definování nového mapování dat, které se zaměřuje na entitu kontraktu v Microsoft Dynamics CRM 4,0, se nezobrazují všechny povinné atributy

 • 955055 Chybová zpráva při otevření dokumentu hromadné korespondence v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Mail_Merge_ [číslo] [1] je hlavní dokument hromadné korespondence. Word nemůže najít zdroj dat "

 • 955058 Při provádění některých změn konfigurace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 je výkon pomalý

 • 955061 Chybová zpráva při použití zasílané události s popiskem k načtení předmětu e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4,0 pro aplikaci Outlook: "Send () selhalo, HR = 80045f00"

 • 955064 Vytvořené aktivity nelze zobrazit ve formuláři Aktivita kampaně ve webovém klientovi Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 • 955206 Při pokusu o naplánování sestavy v Microsoft Dynamics CRM 4,0 se nevytvoří snímek sestavy

 • 955233 Při uložení role zabezpečení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 se zobrazí chybová zpráva

 • 955253 Chybová zpráva při pokusu o přidání účastníků do existující schůzky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nemáte dostatečná oprávnění k přístupu k objektu Microsoft Dynamics CRM nebo provedení požadované operace"

 • 955418 Poznámku nelze odstranit pomocí uživatele, pro kterého nemá role oprávnění k tisku v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955422 Chybová zpráva při pokusu o opětovné otevření uzavřené příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "1 není platným kódem stavu pro příležitost"

 • 955423 Chybová zpráva při sloučení dvou účtů, které se přidají do neaktivního marketingového seznamu v Microsoft Dynamics CRM 4,0: "sloučení se zrušilo, kontaktujte správce systému a zkuste to znovu."

 • 955469 Při pokusu o přiřazení instance entity jinému uživateli ve webovém klientovi Microsoft Dynamics CRM nebo v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4,0 pro Outlook se zobrazí chybová zpráva

 • 955482 Atribut "ActualStart" a atribut "actualend" entity ActivityPointer je nečekaně nastaven na hodnotu "Date Only" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955487 Při odeslání e-mailové zprávy pomocí šablony hromadné korespondence v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 dojde ke ztrátě čárových kanálů

 • 955574 Chybová zpráva při provádění hromadné korespondence v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Error 0x80041103d" entita neobsahující atribut s názvem = ' "

 • 955685 Uživatel, který má oprávnění role přiřadit v podřízené organizační jednotce, může neočekávaně přiřadit roli správce systému v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955750 Událost služby můžete nečekaně vytvořit, i když nemáte oprávnění k entitě služba v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955833 Chybová zpráva při pokusu změnit přihlašovací uživatelský účet na stránce zadat účet zabezpečení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Neplatný účet služby Microsoft CRM Services"

 • 955977 Záznam vlastní entity nelze otevřít, i když jste offline, i když máte oprávnění k otevření záznamu v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4,0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook

 • 955981 Chybová zpráva při pokusu o otevření vlastního zobrazení v kalendáři služeb v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "savedquery s ID = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e"

 • 956045 V poli vytvořeno dne a poslední datum změny v dialogovém okně Vlastnosti na webové stránce – vlastnosti se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 zobrazuje pouze krátký formát data.

 • 956079 Při vytvoření sestavy pomocí Průvodce sestavou v Microsoft Dynamics CRM 4,0 se pro související typ záznamu zobrazí jenom záznamy, které se změnily v posledních 30 dnech.

 • 956112 Chybové zprávy v protokolu aplikací na serveru Microsoft Dynamics CRM po odstranění rychlé kampaně: odstranění tabulky se nezdařilo = [Table_Name].

 • 956127 V exportovaném souboru vlastního nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 chybí některé atributy synchronizační entity aplikace Outlook

 • 956151 Chybová zpráva v kalendáři služeb aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0: Chyba Tvůrce dotazu

 • 956237 Pracovní postup zůstává ve stavu čekání po vytvoření pravidla pracovního postupu pro aktualizaci stavu příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956257 Datum zahájení fiskálního roku není v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 správné, pokud jste v časovém pásmu GMT + 12 nebo GMT + 13.

 • 956282 Chybová zpráva při použití sady SDK aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0 k vytvoření vlastního sestavení pracovního postupu: "klíč nemůže mít hodnotu NULL"

 • 956283 Chybová zpráva při pokusu upravit týdenní pracovní plán pro uživatele nebo vybavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "došlo k chybě a měli byste kontaktovat správce."

 • 956370 Po provedení akce Obnovit smlouvu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 není datum v poli Datum zahájení na řádku smlouvy nesprávné

 • 956445 Po odstranění záznamu ve webovém klientovi Microsoft Dynamics CRM 4,0 zůstane v databázi Microsoft Dynamics CRM záznam.

 • 956521 Při přeplánování aktivity služby pomocí tlačítka přeplánování v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 se změny neprojeví

 • 956537 Příloha, která je součástí šablony hromadné korespondence, se během procesu importu přizpůsobení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 ztratí

 • 956751 Pracovní postup se spouští dvakrát, i když nastavíte odpovídající pravidlo pracovního postupu tak, aby se spouštělo jenom v případě, že je stav aktivity dokončený v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956771 Po exportu šablony do nového prostředí Microsoft Dynamics CRM 4,0 je šablona hromadné korespondence neočekávaně přidružena k nesprávné vlastní entitě

 • 956852 Chybová zpráva při spuštění sestavy, která používá příkaz typu "StoredProcedure" v konektoru aplikace Microsoft Dynamics CRM pro službu SQL Server Reporting Services: spuštění dotazu se nezdařilo pro sadu dat "Test_MSCRM".

 • 956859 Panel nástrojů Microsoft Dynamics CRM je v Outlooku po ztrátě síťového připojení zakázán na méně než jednu minutu

 • 957031 Chybová zpráva při pokusu o spuštění aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0 po upgradu operačního systému na Windows Server 2008: "požadovaný čítač výkonu není vlastní čítač, musí být inicializován jako ReadOnly."

 • 957057 V Microsoft Dynamics CRM 4,0 nemůžete nastavit chování při odstraňování pro vlastní relaci mezi dvěma vlastními entitami.

 • 957086 Chybová zpráva při pokusu o změnu organizátora schůzky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Tento záznam nemůžete zrušit. Vlastník vybraného záznamu může přesouvat ostatní uživatele ze sdílené složky.

 • 957225 Microsoft Dynamics CRM 4,0 neočekávaně aktivuje pravidlo pracovního postupu při odeslání rychlé e-mailové aktivity kampaně

 • 957270 Událost, která nemá určený předmět, můžete nečekaně převádět, i když je v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 atribut Předmět entity pro schůzku nastaven na hodnotu Business.

 • 957299 Při kliknutí na nastavit vlastnosti v kroku Odeslat E-mail v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 designeru se zobrazí chybová zpráva

 • 957305 Při přidávání produktů na nabídky, objednávky nebo faktury vytvořené z příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 se zobrazí chybová zpráva

 • 957318 V kalendáři služeb v Microsoft Dynamics CRM 4,0 můžete zobrazit záznamy pro uživatele a zařízení, ke kterému nemáte přístup přes svoji roli zabezpečení.

 • 957377 Lokalizovaná zobrazení obsahují neplatný element layoutXML po upgradu norské verze Microsoft Dynamics CRM 3,0 na norskou verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957380 Atribut StatusCode nelze nastavit pomocí procesu CompoundCreate před vytvořením faktury v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957406 Chybová zpráva při pokusu o vytvoření události pomocí formuláře kontaktu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "aspoň jeden příjemce nemá e-mailovou adresu nebo je označený jako" Nepovolit e-mail "

 • 957421 Při synchronizaci Outlooku s klientem Microsoft Dynamics CRM 4,0 pro Outlook může dojít k chybovému ukončení Outlooku

 • 957589 Při pokusu o úpravu některých sloupců zobrazení entity pracovního postupu pomocí funkce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 se zobrazí chybová zpráva: v Microsoft Dynamics CRM se vyskytla chyba.

 • 957704 Při hledání některých uživatelů systému pomocí jejich příjmení ze vztahu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 se nezobrazí žádní uživatelé

 • 957788 Chybová zpráva při pokusu o otevření aktivity založené na entitě ActivityPointer ve vlastní sestavě v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "4200 není rozpoznaný typ objektu"

 • 957919 Pokud v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 znovu vytvoříte stejnou fakturu, zobrazí se vám nesprávná chybová zpráva

 • 957920 Po dokončení Průvodce vytvořením rychlé kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 není odeslána žádná e-mailová zpráva

 • 957960 Po odeslání e-mailové zprávy jinému uživateli Microsoft Dynamics CRM 4,0 pro Microsoft Office Outlook nemůžete přejít do online režimu

 • 957970 Karty mohou zmizet, když kliknete mezi kartami formulářů entity ve Microsoft Dynamics CRM 4,0 a na ploše

 • 957975 Aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0 zpracovává při spuštění pracovního postupu nesprávné desetinné číslo

 • 958003 Chybová zpráva při publikování importovaného pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: možnost automatický pracovní postup nelze publikovat, pokud nebyly zadány žádné parametry aktivace.

 • 958031 Chybová zpráva při přechodu do online režimu klienta Microsoft Dynamics CRM 4,0 pro aplikaci Outlook přes síť s nízkou nebo rychlou latencí: došlo k neznámé chybě.

 • 958072 Po upgradu z Microsoft Dynamics CRM 3,0 na Microsoft Dynamics CRM 4,0 nemůžete používat některé dotazy uživatelů, které se spouštějí u kontaktů, potenciálních zákazníků nebo účtů.

 • 958181 Chybová zpráva při importu organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "typ nebo název oboru názvů ' InvokeDotNetAssembly ' neexistuje v oboru názvů" Microsoft. CRM. Workflow ""

 • 958256 Po převedení zájemce na záznam klienta a na záznam kontaktu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 není pole nadřazený zákazník vyplněno.

 • 958280 Chybová zpráva při pokusu o uložení opakovaného týdenního plánu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "hodnota byla pro datový typu Int32 příliš velká nebo příliš malá."

 • 958287 Chybová zpráva při zobrazení formuláře aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: došlo k výjimce typu System. Web. HttpUnhandledException.

 • 958363 Některé uložené dotazy z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3,0 se nedají upgradovat na Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958487 Chybová zpráva, když správce hromadně přiřadí záznamy od jednoho uživatele jinému uživateli v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: publikování se dá zrušit jenom u publikovaných pracovních postupů a šablon pracovních postupů.

 • 958563 Obsah e-mailové zprávy se při zobrazení vlastností kroku, který odkazuje na e-mailovou zprávu v pracovním postupu Microsoft Dynamics CRM 4,0, nezobrazí.

 • 958791 Chybová zpráva při pokusu o přidání uživatele z důvěryhodné domény do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0: "došlo k chybě"

 • 958836 Chybová zpráva při spuštění vlastní sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0: "došlo k chybě"

 • 958902 Po přidání poznámek do formuláře entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 jsou karty zkrácené nebo neviditelné

 • 959208 Úloha vyhledávání duplicit nerozpozná všechny duplicity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959226 Chybová zpráva při importu organizace do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Změna parametrů sestavy nebo zdrojů dat na hodnoty, které jste zadali, není povolená"

 • 959394 Při poklikání na záznam v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 se otevře nesprávný záznam

 • 959572 Když převedete odpověď na kampaň v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0, nebude naplněno pole zdrojová kampaň u příležitosti.

 • 960249 Chybová zpráva při pokusu o spuštění funkce importu dat pro import některých dat v tradiční čínštině (CHT) aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0: "CrmSoapExtension zjištěno, že není k disCrmException"

 • 960286 K dispozici je nová aktualizace pro časové pásmo a letní čas v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 a v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4,0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook

Tato kumulativní aktualizace opravuje následující problémy, které nebyly dříve zdokumentovány v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

 • Pokud přidáváte uživatele z odchozí doménové struktury, zobrazí se tato chybová zpráva:

  AuthenticationException: Přihlašovací chyba: neznámé uživatelské jméno nebo špatné heslo.

 • Pokud jsou vytvořeny BulkDeleteIndependent_ tabulky a uživatelský účet dbo není vlastníkem těchto tabulek, zvětší se velikost databáze.

 • Pokud zadáte vlastní atributy pomocí hromadné korespondence, můžou aktivity vytvořené procesem hromadné korespondence ztratit hodnoty pro vlastní atributy.

 • Při synchronizaci Microsoft Office Outlooku s Microsoft Dynamics CRM 4,0 je přerušeno sledování odpovědí v Outlooku. K tomuto problému dochází v aplikacích Microsoft Office Outlook 2003 a Microsoft Office Outlook 2007.

 • Po instalaci aktualizace 959209 nemůžete publikovat pracovní postupy XAML. Další informace o aktualizaci 959209 najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  959209 Aktualizace .NET Framework 3,5 Service Pack 1 je k dispozici

 • Pokud používáte zosobnění v prostředí internetového nasazení (IFD), zobrazí se tato chybová zpráva:

  0x80040204 ověřování uživatele.

 • Když se pokusíte importovat mapování dat typu vztahu zákazníka, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Nenamapované požadované sloupce: 1

 • Když spustíte sestavu jako uživatele, který je zakázaný v jiné organizaci, zobrazí se tato chybová zpráva:

  Číslo chyby: chybová zpráva 0x80040225: zadaný uživatel je buď zakázán, nebo není členem žádné organizační jednotky.

 • Když přejdete offline do německé verze klienta Microsoft Dynamics CRM pro Outlook, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Chyba SQL 0x80044150Generic

 • Tabulky oznámení nemají užitečné indexy, které mohou zlepšit výkon.

 • Data související entity se nevrátí, když provedete dotaz rozšířeného hledání pro entity aktivity. Tady jsou příklady entit aktivit:

  • Entita pro schůzku

  • E-mailová entita

  • Entita Fax

  • Entita telefonního hovoru

 • Sestavy, které používají zobrazení FilteredActivityPointer, vracejí nesprávné hodnoty StatusCode.

 • U serializovatelných připojení nejsou obnovené úrovně izolace čtení potvrzené. Proto, když je transakce potvrzená, může dojít k tomu, že v Microsoft SQL serveru dojde ke zámkům.

 • Když kliknete na nastavit vlastnosti v pracovním postupu pro vlastní aktivitu pracovního postupu, statický text se odstraní.

 • Microsoft Dynamics CRM 4,0 nemůže načíst vlastní stránky, které odkazují na sestavení. K tomuto problému dochází, pokud jsou sestavení nasazená do následující složky:

  <crmwebroot>\ISV\<app>\bin

 • Když upravíte podmínku když v pracovním postupu v brazilské verzi Microsoft Dynamics CRM 4,0, změní se formát data z dd/mm/rrrr na mm/dd/rrrr. Tento problém nastane, když otevřete podmínku IF.

 • Když spustíte uložený dotaz z mřížky a pak kliknete na hromadnou korespondenci, data, která jsou součástí zdroje dat, se nefiltrují na základě filtrů pro uložený dotaz.

 • Modul plug-in nelze zaregistrovat u entity vytvoření CustomerOpportunityRole.

 • Po změně data nebo času schůzky nebo aktivity služby v Microsoft Dynamics CRM 4,0 se kalendář služeb okamžitě neaktualizuje.

 • Pracovní postupy typu zaznamenat změnu atributu jsou aktivovány při každém uložení účtu po spuštění pravidla vyhledávání duplicit.

Známý problém po instalaci kumulativní aktualizace 2

Při publikování pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4,0 po instalaci kumulativní aktualizace 2 se může zobrazit následující chybová zpráva:

Vybraný pracovní postup obsahuje chyby a nelze ho publikovat. Otevřete pracovní postup, odeberte chyby a zkuste to znovu.

Pokud je povoleno trasování platformy, může se zobrazit tato chybová zpráva:

Typ System. Globalization. CultureInfo není v konfiguračním souboru aplikace označen jako autorizovaný. kód kód_chyby:-2147201023

Tento problém vyřešíte tak, že otevřete soubor Web. config webu Microsoft CRM v textovém editoru, jako je třeba Poznámkový blok, a do oddílu authorizedTypes přidáte následující řádky:

…<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/></authorizedTypes>

More Information

The build number and the file names for this update rollup

The build number of the update rollup packages for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server, for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook, and for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router is 4.0.7333.1312.

The file names for the 32-bit versions of the update rollup packages are as follows:

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe

The file names for the 64-bit versions of the update rollup packages for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server and for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router are as follows:

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Removal information

You can uninstall Update Rollup 2. However, you should back up your databases before you install Update Rollup 2.

The latest updates to Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help

In addition to the functional improvements and fixes in this update rollup, a separate update to Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help is also available in all supported languages. We encourage you to install the latest updates to Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help.

Notes about exporting and importing customizations

If you export customizations from a server that is running Microsoft Dynamics CRM 4.0 server, do not import the customizations to the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server in the following scenarios:

 • The server from which you are exporting customizations does not have Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed. However, the server to which you are importing the customizations has Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed.

 • The server from which you are exporting customizations has Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed. However, the server to which you are importing the customizations does not have Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed.

Hotfixes and updates that you have to enable or configure manually

Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 contains the following hotfixes and updates that you have to enable or configure manually. To enable or configure these hotfixes on the server that is running Microsoft CRM 4.0, follow the instructions in the following Microsoft Knowledge Base articles:

 • 954322
  Error message when you import some customizations to an upgraded installation of Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Either the file could not be uploaded or Import failed"

 • 955452 Line feeds are not used when you send an e-mail message that uses an e-mail template to render data that has line feeds in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5487 (CRM SE)

 • 955745 Error message when you try to configure the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook: "This implementation is not part of the Windows Platform FIPS validated cryptographic algorithms"

  BUG #: 5529 (CRM SE)

 • 956527 The Microsoft Dynamics CRM client for Outlook consumes three times as much memory in version 4.0 as in version 3.0

  BUG #: 5648 (CRM SE)

 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 slows to unacceptable levels when you process e-mail messages by using the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

  BUG #: 6230 (CRM SE)

 • 957871 The Workflow Expansion Task records cause the AsyncOperationBase table in the MSCRM database to grow too large in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 959549 Administrators can unexpectedly view Active Directory users who do not belong to the administrator's organizational unit in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 948843

  You may experience slow performance when you run or edit workflows in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950175 You cannot use Outlook as expected until all Microsoft Dynamics CRM 4.0 add-ins are loaded

 • 950542 Synchronous plug-ins do not respond to the events that are triggered in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 953340 E-mail messages from a CRM user to a queue are not delivered in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager takes a long time to open on a Microsoft Dynamics CRM 4.0 server

 • 954940 Error message when you try to delete a custom entity record in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred, please contact your administrator"

  BUG #: 5404 (CRM SE)

The issues that are fixed in Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0

Update Rollup 2 is a cumulative fix that includes all the fixes for the issues that are documented in Update Rollup 1. For more information about Update Rollup 1 and about the issues that it fixes, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

952858 Update Rollup 1 is available for Microsoft Dynamics CRM 4.0

This update rollup fixes the following issues:

 • 946745 You cannot import the customization for an entity to a new system in Microsoft Dynamics CRM

  BUG #: 5824 (CRM SE)

 • 947762 A workflow that is defined to be triggered on a "Record attribute change" condition may be unexpectedly triggered even though the monitored attribute is not changed in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4207 (CRM SE)BUG #: 6557 (CRM SE)

 • 948987 Error message when you import data into Microsoft Dynamics CRM 4.0 by using the Data Import Wizard or start a new data migration by using Data Migration Manager: "Mismatched data delimiter: only one delimiter was found"

  BUG #: 4344 (CRM SE)

 • 949069 Multi-lookup attributes are disabled in some forms after you import some customizations in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4349 (CRM SE)

 • 949202 Error message when you click a section of a chart to view some data tables in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The processing of FilterExpression for table 'Table0' cannot be performed"

  BUG #: 4373 (CRM SE)

 • 949652 Error message when you try to import a CSV file into Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The source data is not in the required format"

  BUG #: 4444 (CRM SE)

 • 949844 The Async service stops unexpectedly or you cannot start the Async service after you import an organization from another Microsoft Dynamics CRM 4.0 deployment

  BUG #: 4481 (CRM SE)

 • 950207 Error message when you try to open a campaign activity in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown"

  BUG #: 4559 (CRM SE)

 • 950307 The go offline process does not download a user record to the local MSDE database in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4582 (CRM SE)

 • 950372 You are prompted to enter your user name and password multiple times when you start Outlook, or when you click a Microsoft Dynamics CRM folder in Outlook, on a Windows Vista-based computer

  BUG #: 4601 (CRM SE)

 • 951432 You cannot go online again in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook with Offline Access if you switch to a different network connection while you are offline

  BUG #: 4747 (CRM SE)

 • 951909 Error message when you try to import a customization to another Microsoft Dynamics CRM 4.0 server: "Invalid name prefix"

  BUG #: 4818 (CRM SE)

 • 952148 Error message the first time that you try to go online after you upgrade the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook to the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook with Offline Access: "An unidentified error occurred"

  BUG #: 4727 (CRM SE)

 • 952322 A workflow rule does not work as expected when you perform the workflow rule in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5331 (CRM SE)

 • 952658 You cannot find a Knowledge Base article when you search for this article in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook

  BUG #: 4938 (CRM SE)

 • 952680 Error message when you try to add a contract line to a contract in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The requested record was not found or you do not have sufficient permissions to view it"

  BUG #: 4954 (CRM SE)

 • 952852 The returned count is incorrect when you run a FetchXML query from the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Software Development Kit

  BUG #: 4995 (CRM SE)

 • 952855 A user who has the Administrative mode client access license can access custom entities unexpectedly in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4996 (CRM SE)

 • 953033 Error message when you try to import data that involves a picklist attribute in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Transform parse data"

  BUG #: 5055 (CRM SE)

 • 953489 No records are displayed when you perform a mail merge against the "All Records On Current Page" option or against the "All Records On All Pages" option in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5181 (CRM SE)

 • 953586 Error message when you try to start the Async service in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception while starting async service: MSCRMAsyncService"

  BUG #: 5190 (CRM SE)

 • 953764 The "Parent Downloaded" filter on a Custom entity does not work as expected in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5213 (CRM SE)

 • 953887 Error message when you try to edit some properties of an imported workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Record is unavailable"

  BUG #: 5227 (CRM SE)

 • 953999 Microsoft Dynamics CRM 4.0 does not return the results if you try to export the results to an Excel worksheet after you use the Next X Days condition in the Advance Find query

  BUG #: 5244 (CRM SE)

 • 954227 Error message when you run the Duplicate Detect function on data records in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Object required"

  BUG #: 5265 (CRM SE)BUG #: 6528 (CRM SE)

 • 954313 Error message when you try to log on to the Microsoft Dynamics CRM Web site from the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server: "Request IP Address has different address family from network address"

  BUG #: 5284 (CRM SE)

 • 954322 Error message when you import some customizations to an upgraded installation of Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Either the file could not be uploaded or Import failed"

  BUG #: 4613 (CRM SE)

 • 954433 You receive an error message or you cannot select the lookup value in the Advanced Find page in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5303 (CRM SE)BUG #: 6357 (CRM SE)

 • 954592 Any mappings between the Lookup property of a custom entity and the Customer property of a quote use an incorrect object type code after you create a relationship in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5328 (CRM SE)

 • 954640 A folder that does not have a name appears in the Parent field when you open the Address form in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5332 (CRM SE)

 • 954682 The tab sequence is not in the expected order if tabs contain large sections that include multi-row fields in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5358 (CRM SE)BUG #: 6553 (CRM SE)

 • 954929 Performance is poor when you change a user from one business unit to another in Deployment Manager in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4267 (CRM SE)

 • 955006 You cannot add a user from a parent domain to Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5410 (CRM SE)

 • 955051 Not all the required attributes are selected and displayed correctly when you define a new Data Map that targets the Contract entity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5049 (CRM SE)

 • 955055 Error message when you open a Mail Merge document in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Mail_Merge_[Number][1] is a mail merge main document. Word cannot find its data source"

  BUG #: 5342 (CRM SE)

 • 955058 Performance is slow when you perform some configuration changes in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5380 (CRM SE)

 • 955061 Error message when you use a Presend Callout event to retrieve the regarding object of an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook: "Send() failed, HR = 80045f00"

  BUG #: 3944 (CRM SE)

 • 955064 You cannot view created activities in the Campaign Activity form in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web client

  BUG #: 4525 (CRM SE)

 • 955206 A report snapshot is not created when you try to schedule a report in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5449 (CRM SE)

 • 955233 You receive an error message when you save a security role in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5457 (CRM SE)

 • 955253 Error message when you try to add attendees into an existing appointment in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "You do not have enough privileges to access the Microsoft Dynamics CRM object or perform the requested operation"

  BUG #: 5417 (CRM SE)

 • 955418 You cannot delete a note by using a user for which a role has no the Print permission in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5481 (CRM SE)

 • 955422 Error message when you try to reopen a closed opportunity in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "1 is not a valid status code on opportunity"

  BUG #: 5482 (CRM SE)

 • 955423 Error message when you merge two accounts that are added to an inactive marketing list in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The merge is cancelled, contact your systems administrator and try again"

  BUG #: 5471 (CRM SE)

 • 955469 You receive an error message when you try to assign an instance of an entity to another user in the Microsoft Dynamics CRM Web client or in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook

  BUG #: 5491 (CRM SE)

 • 955482 The "actualstart" attribute and the "actualend" attribute of the ActivityPointer entity are unexpectedly set to "Date Only" in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5493 (CRM SE)

 • 955487 The line feeds are lost when you send an e-mail message by using the mail merge template in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5496 (CRM SE)

 • 955574 Error message when you perform a mail merge in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error 0x80041103 'Contact' entity doesn't contain attribute with Name = ''"

  BUG #: 5503 (CRM SE)

 • 955685 A user who has the Assign Role privilege in a child business unit can unexpectedly assign the System Administrator role in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4040 (CRM SE)

 • 955750 You can unexpectedly create a service appointment even if you do not have the privileges of the Service entity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5533 (CRM SE)

 • 955833 Error message when you try to change a logon user account in the Specify Security Account page in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The Microsoft CRM services account is not valid"

  BUG #: 5534 (CRM SE)

 • 955977 You cannot open a custom entity record while you are offline even if you have permission to open the record in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook

  BUG #: 5547 (CRM SE)

 • 955981 Error message when you try to open a custom view in a service calendar in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "savedquery With Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e Does Not Exist"

  BUG #: 5551 (CRM SE)

 • 956045 Only the short date format is displayed in the "Created On" and "Last Modified On" fields in the "Properties Web page" dialog box of a record in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5562 (CRM SE)

 • 956079 Only records that were changed in the past 30 days are displayed for the related record type when you create a report by using the Report Wizard in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5570 (CRM SE)

 • 956112 Error messages in the Application log on the Microsoft Dynamics CRM server after you delete a quick campaign: "Deletion Service failed to clean up table=[Table_Name]"

  BUG #: 5573 (CRM SE)

 • 956127 Some Outlook Synchronization entity attributes are missing in an exported customizations file from Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5582 (CRM SE)

 • 956151 Error message in the Service Calendar in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Query Builder Error"

  BUG #: 5580 (CRM SE)

 • 956237 The workflow remains in a waiting state after you create a workflow rule to update the status of an opportunity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5592 (CRM SE)

 • 956257 The fiscal year start date is incorrect in Microsoft Dynamics CRM 4.0 if you are in a time zone of GMT+12 or GMT+13

  BUG #: 5589 (CRM SE)

 • 956282 Error message when you use the Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK to develop a Custom Workflow Activity assembly: "The Key cannot be NULL"

  BUG #: 5598 (CRM SE)

 • 956283 Error message when you try to edit a weekly working schedule for a user or for equipment in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred and you should contact your administrator"

  BUG #: 5597 (CRM SE)

 • 956370 The date in the Start Date field in a contract line is incorrect after you perform the Renew Contract action in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5609 (CRM SE)

 • 956445 A record remains in the Microsoft Dynamics CRM database after you delete the record in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web client

  BUG #: 5640 (CRM SE)

 • 956521 Changes are not reflected if you reschedule a service activity by using the "Reschedule" button in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5654 (CRM SE)

 • 956537 The attachment that is included in a mail merge template is lost during the customization import process in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5657 (CRM SE)

 • 956751 A workflow is triggered two times even though you set the corresponding workflow rule to run only when the activity status is Completed in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5682 (CRM SE)

 • 956771 A mail merge template is unexpectedly associated with an incorrect custom entity after you export the template into a new environment in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5685 (CRM SE)

 • 956852 Error message when you run a report that uses the "StoredProcedure" command type in the Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services: "Query execution failed for data set 'Test_MSCRM'"

  BUG #: 5692 (CRM SE)

 • 956859 The Microsoft Dynamics CRM toolbar is disabled in Outlook after you lose the network connection for less than one minute

  BUG #: 5696 (CRM SE)

 • 957031 Error message when you try to start Microsoft Dynamics CRM 4.0 after you upgrade the operating system to Windows Server 2008: "The requested Performance Counter is not a custom counter, it has to be initialized as ReadOnly"

  BUG #: 4866 (CRM SE)

 • 957057 You cannot set the Delete behavior to "Remove Link" or to "Restrict" for a custom relationship between two custom entities in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4207 (CRM SE)

 • 957086 Error message when you try to change an organizer of an appointment in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "You cannot unshare this record. The owner of the selected record is the only one allowed to move others from the share"

  BUG #: 5680 (CRM SE)

 • 957225 Microsoft Dynamics CRM 4.0 unexpectedly triggers a workflow rule when you send a quick campaign e-mail activity

  BUG #: 5744 (CRM SE)

 • 957270 You can unexpectedly promote an appointment that has no specified subject even though the Subject attribute of the Appointment entity is set to Business Required in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5749 (CRM SE)

 • 957299 You receive an error message when you click Set Properties on a Send E-mail step in Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workflow Designer

  BUG #: 5759 (CRM SE)

 • 957305 An unexpected error message occurs when you add products to the quotes, orders, or invoices that are created from an opportunity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5760 (CRM SE)

 • 957318 In the Service Calendar in Microsoft Dynamics CRM 4.0, you can view records for the users and for the equipment that you do not have access to through your security role

  BUG #: 5764 (CRM SE)

 • 957377 Localized views contain an invalid layoutXML element after you upgrade the Norwegian version of Microsoft Dynamics CRM 3.0 to the Norwegian version of Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5768 (CRM SE)

 • 957380 You cannot set the statuscode attribute by using the CompoundCreate process before you create the invoice in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5770 (CRM SE)

 • 957406 Error message when you try to create an appointment by using the Contact form in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "At least one recipient does not have an e-mail address or is marked as "Do Not Allow" e-mail"

  BUG #: 5785 (CRM SE)

 • 957421 Outlook may crash when you synchronize Outlook with the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook

  BUG #: 5792 (CRM SE)

 • 957589 Error message when you try to edit some columns of the workflow entity views by using the Advanced Find feature in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft Dynamics CRM has encountered an error"

  BUG #: 5836 (CRM SE)

 • 957704 No users are found when you search for some system users by using their last names from a relationship in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5850 (CRM SE)BUG #: 6652 (CRM SE)

 • 957788 Error message when you try to open an activity that is based on an ActivityPointer entity in a custom report in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "4200 is not a recognized Object type"

  BUG #: 5497 (CRM SE)

 • 957919 You receive the incorrect error message when you create the same invoice again in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5889 (CRM SE)

 • 957920 No e-mail message is sent after you complete the Create Quick Campaign Wizard in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5892 (CRM SE)

 • 957960 You cannot go online after you send an e-mail message to another user in Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook

  BUG #: 5916 (CRM SE)

 • 957970 Tabs may disappear when you click between the tabs of some entity forms in Microsoft Dynamics CRM 4.0 and the desktop

  BUG #: 5928 (CRM SE)

 • 957975 Microsoft Dynamics CRM 4.0 processes a decimal value incorrectly when you run a workflow

  BUG #: 5934 (CRM SE)

 • 958003 Error message when you publish an imported workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Automatic workflow cannot be published if no activation parameters have been specified"

  BUG #: 5942 (CRM SE)

 • 958031 Error message when you go online in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook over a low-bandwidth network or a high-latency network: "An unknown error has occurred"

  BUG #: 5951 (CRM SE)

 • 958072 You cannot use some user queries that run against contacts, leads, or accounts after you upgrade from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5962 (CRM SE)

 • 958181 Error message when you import an organization in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The type or namespace name 'InvokeDotNetAssembly' does not exist in the namespace 'Microsoft.Crm.Workflow'"

  BUG #: 5999 (CRM SE)

 • 958256 The Parent Customer field is not populated on the contact record after you convert a lead to an account record and to a contact record in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6019 (CRM SE)

 • 958280 Error message when you try to save a recurring weekly schedule in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Value was either too large or too small for an Int32"

  BUG #: 4398 (CRM SE)

 • 958287 Error message when you view an activity form in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown"

  BUG #: 6025 (CRM SE)

 • 958363 You cannot upgrade some saved queries from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6052 (CRM SE)

 • 958487 Error message when the administrator bulk reassigns records from one user to another user in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Only published workflows and workflow templates can be unpublished"

  BUG #: 6076 (CRM SE)

 • 958563 The contents of the body of an e-mail message are not displayed when you view the properties for a step that refers to an e-mail message in a workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6096 (CRM SE)

 • 958791 Error message when you try to add a user from a trusted domain to Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred"

  BUG #: 6135 (CRM SE)

 • 958836 Error message when you run a custom report in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred"

  BUG #: 6145 (CRM SE)

 • 958902 The tabs are truncated or invisible when you add notes to an entity form in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6150 (CRM SE)

 • 959208 The duplicate detection job does not detect all duplicates in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6213 (CRM SE)

 • 959226 Error message when you import an organization into Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Changing the report parameters or data sources to the values you specified is not allowed"

  BUG #: 6216 (CRM SE)

 • 959394 An incorrect record is opened when you double-click a record in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6248 (CRM SE)

 • 959572 The "Source Campaign" field on an opportunity is not populated when you convert a campaign response in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4526 (CRM SE)

 • 960249 Error message when you try to run the Data Import function to import some data in the Traditional Chinese (CHT) version of Microsoft Dynamics CRM 4.0: "CrmSoapExtension detected non-CrmException"

  BUG #: 5602 (CRM SE)

 • 960286 A new update is available for the time zone and daylight saving time changes in Microsoft Dynamics CRM 4.0 and in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook

  BUG #: 6201 (CRM SE)

This update rollup fixes the following issues that were not previously documented in a Microsoft Knowledge Base article:

 • If you add users from an Outgoing forest trusted domain, you receive the following error message:

  AuthenticationException: Logon failure: unknown user name or bad password.

  BUG #: 6595 (CRM SE)

 • If BulkDeleteIndependent_ tables are created and if the dbo user account is not the owner of these tables, the database size increases. BUG #: 6089 (CRM SE)

 • If you enter custom attributes by using the Mail Merge process, the activities that are created by the Mail Merge process may lose the values for the custom attributes.BUG #: 6307 (CRM SE)

 • When you synchronize Microsoft Office Outlook with Microsoft Dynamics CRM 4.0, the attendee response tracking of an Outlook appointment is broken. This issue occurs in Microsoft Office Outlook 2003 and in Microsoft Office Outlook 2007. BUG #: 5283 (CRM SE)

 • After you apply update 959209, you cannot publish XAML workflows. For more information about update 959209, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

  959209 An update for the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 is available


  BUG #: 6681 (CRM SE)

 • When you use impersonation in an Internet-Facing Deployment (IFD) environment, you receive the following error message:

  0x80040204 Invalid user auth.

  BUG #: 6046 (CRM SE)

 • When you try to import a Data Map of the Customer Relationship type, you receive the following error message:

  Unmapped required columns: 1

  BUG #: 6106 (CRM SE)

 • When you run a report as a user who is disabled in another organization, you receive the following error message:

  Error Number: 0x80040225

  Error Message: The specified user is either disabled or is not a member of any business unit.

  BUG #: 5800 (CRM SE)

 • When you go offline in the German version of the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook, you receive the following error message:

  0x80044150

  Generic SQL error

  BUG #: 5274 (CRM SE)

 • Notification tables do not have useful indexes that can improve performance. BUG #: 5382 (CRM SE)

 • The related entity data is not returned when you perform an Advanced Find query for Activity entities. Examples of Activity entities are as follows:

  • The Appointment entity

  • The E-Mail entity

  • The Fax entity

  • The Phone call entity

  BUG #: 5292 (CRM SE)

 • Reports that use the FilteredActivityPointer view return incorrect statuscode values. BUG #: 5352 (CRM SE)

 • Serializable connections are not reset to the Read Committed isolation level. Therefore, when a transaction is committed, you may encounter locks in Microsoft SQL Server. BUG #: 6594 (CRM SE)

 • When you click Set Properties in a workflow on a custom workflow activity, static text is deleted. BUG #: 6257 (CRM SE)

 • Microsoft Dynamics CRM 4.0 cannot load custom pages that reference assemblies. This issue occurs if the assemblies are deployed to the following folder:

  <crmwebroot>\ISV\<app>\binBUG #: 6161 (CRM SE)

 • When you edit the IF condition in a workflow in the Brazilian version of Microsoft Dynamics CRM 4.0, the date format is changed from dd/mm/yyyy to mm/dd/yyyy. This issue occurs if you open the IF condition. BUG #: 6350 (CRM SE)

 • When you run a saved query from a grid and then you click Mail Merge, the data that is included in the data source is not filtered based on the filters for the saved query. BUG #: 6664 (CRM SE)

 • You cannot register a plug-in on the Create message for the CustomerOpportunityRole entity. BUG #: 4961 (CRM SE)

 • The service calendar is not updated immediately when you change the date or time of an appointment or of a service activity in Microsoft Dynamics CRM 4.0. BUG #: 4901 (CRM SE)

 • "Record attribute change" type workflows are fired every time that an account is saved after a duplicate detection rule has run. BUG #: 5217 (CRM SE)

Known issue after you install Update Rollup 2

When you publish a workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0 after you install Update Rollup 2, you may receive the following error message:

The selected workflow has errors and cannot be published. Please open the workflow, remove the errors and try again.

If platform tracing is enabled, you may see the following error message:

Type System.Globalization.CultureInfo is not marked as authorized in the application configuration file., ErrorCode: -2147201023

To resolve this issue, open the Microsoft CRM Web site Web.config file in a text editor such as Notepad, and then add the following lines to the authorizedTypes section:<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/>

</authorizedTypes>

Informace o kumulativní aktualizaci

V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor:Download Download the 959419 package now.Stáhnout balíček 959419 Datum vydání: 15. ledna 2009For Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory Microsoftu, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb onlineMicrosoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila nejnovější antivirový software, který byl k dispozici v den, kdy byl soubor publikován. Soubor je uložený na zabezpečených serverech se zabezpečením, které zabraňují neoprávněným změnám souboru.

Informace o instalaci

Nainstalujte tuto opravu hotfix do počítačů s komponentou serveru Microsoft Dynamics CRM 4,0 nebo klienta Microsoft Dynamics CRM pro součásti aplikace Microsoft Office Outlook.Po instalaci této opravy hotfix odstraňte dočasné soubory v aplikaci Windows Internet Explorer. Postupujte takto:

 1. Spusťte Windows Internet Explorer.

 2. Klikněte na nástrojea pak na Možnosti Internetu.

 3. V závislosti na používané verzi Internet Exploreru použijte jednu z těchto metod:

  • V aplikaci Windows Internet Explorer 7 klikněte v oblasti historie procházení na Odstranit , klikněte na Odstranit soubory v oblasti dočasné soubory Internetu a potom na Ano.

  • V aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 klikněte na Odstranit soubory v oblasti dočasné soubory Internetu a potom klikněte na OK.

Požadavky

Abyste mohli nainstalovat tuto kumulativní aktualizaci, musí být nainstalovaná aplikace Microsoft Dynamics CRM 4,0. Kumulativní aktualizace 1 není předpokladem.

Požadavky na restartování

Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o odebrání

Pokud chcete tuto opravu hotfix odebrat z počítače s Windows serverem 2003, Windows XP nebo Windows 2000, použijte ovládací panel Přidat nebo odebrat programy .

Informace o souborech

Anglická verze této kumulativní aktualizace má atributy souboru (nebo novější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou převedeny na místní čas. Pokud chcete najít rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas .

Server Microsoft Dynamics CRM 4,0

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Hash

Platform

IMG.lu.htc

04.00.7333.1312

50016

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

FORM.crm.htc

04.00.7333.1312

17897

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:44

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:49

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:49

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:44

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:49

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll

04.00.7333.1312

112480

13-Jan-2009

06:49

MD5: 9D2A80518E7933A85B21F7D37AB7A26FSHA1: E77766BF994F00D03B618538CC749C6886693513

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:49

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

04.00.7333.1312

1378152

13-Jan-2009

06:49

MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8

i386

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

04.00.7333.1312

1378152

13-Jan-2009

06:49

MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:49

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:49

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

MessageBody.htc

04.00.7333.1312

14391

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Encodedecode.js

04.00.7333.1312

10091

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:49

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:49

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:49

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Dlg_assignqueue.aspx

04.00.7333.1312

5202

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

04.00.7333.1312

149344

13-Jan-2009

06:49

MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D

i386

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

04.00.7333.1312

149344

13-Jan-2009

06:49

MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Personalsettings.aspx

04.00.7333.1312

68687

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Presence.htc

04.00.7333.1312

7430

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll

04.00.7333.1312

104288

13-Jan-2009

06:49

MD5: 867B077F23E8627AFAD25EBE9C164C1FSHA1: CE94DF4F29F620CC73F5A0651C7575524B07A029

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:49

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:49

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:49

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:49

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:49

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:49

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:49

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:49

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:49

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

FetchBuilder.js

04.00.7333.1312

10584

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Sdk.dll

04.00.7333.1312

169832

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96

i386

Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

04.00.7333.1312

137056

13-Jan-2009

06:49

MD5: 93EF68AC4EE91599E1F594E99AA299BESHA1: E285121E62C24C55125324E115B70FF11DA10533

i386

Slugsupport.js

04.00.7333.1312

56282

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

ConTrols.css.aspx

04.00.7333.1312

9874

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Slugsupport.htc

04.00.7333.1312

17554

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Entityform.aspx

04.00.7333.1312

7553

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

AppGrid_DefaultData.htc

04.00.7333.1312

21192

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Date.js

04.00.7333.1312

28323

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

SELECT.picklist.htc

04.00.7333.1312

8650

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Nav.htc

04.00.7333.1312

9924

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Grid.htc

04.00.7333.1312

22176

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

NotecTrl.htc

04.00.7333.1312

4114

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

TABLE.dtm.htc

04.00.7333.1312

18981

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Edit.aspx

04.00.7333.1312

44150

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Web.config

04.00.7333.1312

20411

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Podrobnosti o distribuci účtu. RDL

04.00.7333.1312

114298

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Přehled účtu Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

175240

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Přehled účtu. RDL

04.00.7333.1312

12351

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Přehled účtu Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

90093

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Přehled účtu. RDL

04.00.7333.1312

40681

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

ActivitiesDetail.rdl

04.00.7333.1312

162410

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Porovnání kampaní. RDL

04.00.7333.1312

81273

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Sub-Report Performance. RDL

04.00.7333.1312

146272

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detail úkolu kampaně. RDL

04.00.7333.1312

25224

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Souhrnná tabulka s podrobnostmi o velikosti. RDL

04.00.7333.1312

59735

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Souhrnná tabulka případů

04.00.7333.1312

93700

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Podrobnosti o stavu faktury. RDL

04.00.7333.1312

72816

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Podrobnosti o opomíjených účtech. RDL

04.00.7333.1312

89288

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Podrobná sestava opomíjených případů

04.00.7333.1312

105327

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Opomíjené případy. RDL

04.00.7333.1312

92453

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Produkty podle účtu. RDL

04.00.7333.1312

53835

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Produkty podle kontaktních details. RDL

04.00.7333.1312

239011

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Produkty podle kontaktů. RDL

04.00.7333.1312

54022

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Podrobnosti o prodejním kanálu RDL

04.00.7333.1312

127587

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Prodejní kanál. RDL

04.00.7333.1312

108485

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Podrobnosti o svazku aktivity služby. RDL

04.00.7333.1312

100792

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

CRMTemplate.dot

04.00.7333.1312

52343

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

CRMTemplate.dotm

04.00.7333.1312

29971

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Timesheet.js

04.00.7333.1312

35316

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.url.htc

04.00.7333.1312

5601

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.htc

04.00.7333.1312

3778

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.eml.htc

04.00.7333.1312

3754

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.num.htc

04.00.7333.1312

7728

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Duration.htc

04.00.7333.1312

11373

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Timeedit.htc

04.00.7333.1312

4511

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Filterentity.htc

04.00.7333.1312

19241

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Distribuce účtu. RDL

04.00.7333.1312

65376

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Activities.rdl

04.00.7333.1312

60211

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detail stavu aktivity kampaně. RDL

04.00.7333.1312

25361

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Stav aktivity kampaně Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

56898

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Stav aktivity kampaně. RDL

04.00.7333.1312

12815

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Informace o odhadovaných výnosech příležitosti kampaně

04.00.7333.1312

21418

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Podrobnosti o realizovaných výnosech kampaně v kampani

04.00.7333.1312

20548

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Sestava podrobností o výkonu kampaně. RDL

04.00.7333.1312

11450

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Výkonnost kampaně. RDL

04.00.7333.1312

12844

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Podrobnosti objednávky zařazené do kampaně. RDL

04.00.7333.1312

18786

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Podrobnosti odpovědi na kampaň. RDL

04.00.7333.1312

24190

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Podrobná analýza konkurence. RDL

04.00.7333.1312

78115

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Konkurence – výhra. RDL

04.00.7333.1312

48132

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Stav faktury. RDL

04.00.7333.1312

30586

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Faktura Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

101473

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Invoice.rdl

04.00.7333.1312

10969

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Efektivita zdroje dat. RDL

04.00.7333.1312

112073

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Opomíjené účty. RDL

04.00.7333.1312

34297

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Podrobná sestava opomíjených zájemců. RDL

04.00.7333.1312

68717

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Opomíjené zájemce. RDL

04.00.7333.1312

43000

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Order Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

104350

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Order.rdl

04.00.7333.1312

10976

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Podrobnosti produktů podle obchodního vztahu. RDL

04.00.7333.1312

241465

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Nabídka Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

108045

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Quote.rdl

04.00.7333.1312

10950

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Podrobnosti Historie prodeje RDL

04.00.7333.1312

117707

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Historie prodeje. RDL

04.00.7333.1312

30968

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Objem aktivity služby. RDL

04.00.7333.1312

63934

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Podrobnosti o nejlepších článcích znalostní báze RDL

04.00.7333.1312

87803

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Nejlepší články znalostní báze RDL

04.00.7333.1312

58638

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Souhrn uživatele. RDL

04.00.7333.1312

28958

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

P_GrantAccessBulkForCreate.sql

04.00.7333.1312

1906

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.ticker.htc

04.00.7333.1312

3322

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll

04.00.7333.1312

235360

13-Jan-2009

06:49

MD5: FEB178D5133D63857C5D4A526AFCDA71SHA1: 6A6A84861DD7F00474645851A0C6E97EDFD41715

i386

CrmAsyncService.exe

04.00.7333.1312

157536

13-Jan-2009

06:49

MD5: 2A2BDCCB56510BC6E2708716F76D1E44SHA1: 21A4927750AFCAEF21612F2EDBDDADA6964234C7

i386

Newimport.xml

04.00.7333.1312

3953798

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Action.js

04.00.7333.1312

44660

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Properties.aspx

04.00.7333.1312

6096

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Newimport.xml

04.00.7333.1312

3953798

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Notes.htc

04.00.7333.1312

21096

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Edit.aspx

04.00.7333.1312

105018

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Edit.aspx

04.00.7333.1312

2425

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Input.mny.htc

04.00.7333.1312

3571

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Global.css.aspx

04.00.7333.1312

6031

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:50

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:50

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Workflowstep.js

04.00.7333.1312

27784

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Fiscalsettings.aspx

04.00.7333.1312

8258

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:44

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:50

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Customizations.xsd

04.00.7333.1312

84564

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql

04.00.7333.1312

7043

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.sql

04.00.7333.1312

6438

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

AtTributemappings.aspx

04.00.7333.1312

36923

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Util.js

04.00.7333.1312

6873

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

ViewDuplicates.aspx

04.00.7333.1312

13027

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Customactivityform.aspx

04.00.7333.1312

3683

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Klient Microsoft Dynamics CRM 4,0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Hash

Platform

IMG.lu.htc

04.00.7333.1312

50016

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Personalsettings.aspx

04.00.7333.1312

68687

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Global.css.aspx

04.00.7333.1312

6031

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Timeedit.htc

04.00.7333.1312

4511

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

ConTrols.css.aspx

04.00.7333.1312

9874

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Properties.aspx

04.00.7333.1312

6096

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Dlg_assignqueue.aspx

04.00.7333.1312

5202

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

CRMABP32.dll

04.00.7333.1312

260960

13-Jan-2009

06:44

MD5: D8FB0B39807D9BF48C7967DD8A19DEEASHA1: 25DCB3100C5A112604CB904E0DF7A7EEB7CF0E73

i386

Crmaddin.dll

04.00.7333.1312

1032552

13-Jan-2009

06:44

MD5: CB049D49777D8E6C4459C8A04AF37EA1SHA1: 77EEE08E36B613C2E9B4258B61AB95C9AB331019

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:44

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll

04.00.7333.1312

198496

13-Jan-2009

06:44

MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:44

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:44

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Edit.aspx

04.00.7333.1312

2425

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Filterentity.htc

04.00.7333.1312

19241

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

CRMTemplate.dot

04.00.7333.1312

52343

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

CRMTemplate.dotm

04.00.7333.1312

29971

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

FORM.crm.htc

04.00.7333.1312

17897

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:44

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:44

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:44

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:44

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:44

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

MessageBody.htc

04.00.7333.1312

14391

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Encodedecode.js

04.00.7333.1312

10091

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:44

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:44

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll

04.00.7333.1312

128872

13-Jan-2009

06:44

MD5: 267263DAFEF5F75B78EC64A395B3B690SHA1: 60CE419BF8B047CCB8A1E57EAB023475808831CE

i386

Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe

04.00.7333.1312

104296

13-Jan-2009

06:44

MD5: A209915768FE3AD14578DC91A12C0537SHA1: FAE9D7786C43D6948C7417CF41AC2EE55536D58F

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

04.00.7333.1312

948072

13-Jan-2009

06:44

MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:44

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Presence.htc

04.00.7333.1312

7430

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:44

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.Sdk.dll

04.00.7333.1312

169832

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96

i386

Slugsupport.htc

04.00.7333.1312

17554

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

AppGrid_DefaulTdata.htc

04.00.7333.1312

21192

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Date.js

04.00.7333.1312

28323

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Grid.htc

04.00.7333.1312

22176

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

SELECT.picklist.htc

04.00.7333.1312

8650

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Nav.htc

04.00.7333.1312

9924

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

NotecTrl.htc

04.00.7333.1312

4114

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

TABLE.dtm.htc

04.00.7333.1312

18981

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Timesheet.js

04.00.7333.1312

35316

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.url.htc

04.00.7333.1312

5601

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.htc

04.00.7333.1312

3778

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.eml.htc

04.00.7333.1312

3754

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.num.htc

04.00.7333.1312

7728

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Duration.htc

04.00.7333.1312

11373

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

P_GrantAccessBulkForCreate.sql

04.00.7333.1312

1906

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.ticker.htc

04.00.7333.1312

3322

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:44

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Action.js

04.00.7333.1312

44660

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Notes.htc

04.00.7333.1312

21096

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Edit.aspx

04.00.7333.1312

105018

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll

04.00.7333.1312

198496

13-Jan-2009

06:44

MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA

i386

Input.mny.htc

04.00.7333.1312

3571

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:44

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:44

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Customizations.xsd

04.00.7333.1312

84564

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql

04.00.7333.1312

7043

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdouTdsc.sql

04.00.7333.1312

6438

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll

04.00.7333.1312

11616

13-Jan-2009

06:44

MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6

i386

Util.js

04.00.7333.1312

6873

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

ViewDuplicates.aspx

04.00.7333.1312

13027

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Směrovač Microsoft Dynamics CRM 4,0 Exchange

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Hash

Platform

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

04.00.7333.1312

153440

13-Jan-2009

06:48

MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603

i386

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

04.00.7333.1312

153440

13-Jan-2009

06:48

MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603

i386

Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe

04.00.7333.1312

51040

13-Jan-2009

06:48

MD5: 33EFA7E9D268CED0FEF4F5E85DCBD478SHA1: FD847DD406AD1DC65D5CC948B74528540C130CDA

i386

Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe

04.00.7333.1312

186216

13-Jan-2009

06:48

MD5: 8F00443172146F42470E5217E9C55117SHA1: 3DF68E2A3B01B641107697FCE5D6B1C55008B3BF

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Klient migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Hash

Platform

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

04.00.7333.1312

948072

13-Jan-2009

06:47

MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:47

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:47

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe

04.00.7333.1312

182112

13-Jan-2009

06:47

MD5: 0B7C619980589F7CE7631CBB2F94E113SHA1: 9362C983D849EA1E3AFBE84554798FC8C1BECAB9

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll

04.00.7333.1312

11616

13-Jan-2009

06:44

MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:47

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:47

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:47

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:47

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Konektor dat SRS

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Hash

Platform

Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe

04.00.7333.1312

104288

13-Jan-2009

07:06

MD5: 8487B206C4723CEC191ABDC8B90120E7SHA1: D906EE5E0227A2C31CA51274D5551005BBA364D4

i386

Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll

04.00.7333.1312

38752

13-Jan-2009

07:06

MD5: FC8D1349636A11C0D0C196BD9D594D76SHA1: 06148D7F8087B33212B5DD4EBFD8E0FA29049D7D

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Další informace o terminologii aktualizací softwaru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti MicrosoftDalší informace o programové opravě hotfix a terminologii balíčku aktualizace pro Microsoft Dynamics CRM najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

887283 Oprava hotfix softwaru Microsoft Business Solutions CRM a aktualizace pravidel pro vytváření názvů balíčků

Author: smitisha
Writer: lucylu
Tech Reviewer: mmaasjo
Editor: v-andmck

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×