Tento článek se týká Microsoft Dynamics NAV 2013 pro všechny země a pro všechna jazyková prostředí.

Přehled

Tato kumulativní aktualizace zahrnuje všechny opravy hotfix a regulativní funkce, které byly vydané pro Microsoft Dynamics NAV 2013, včetně oprav hotfix a regulativních funkcí, které byly vydané v předchozích kumulativních aktualizacích. Tato kumulativní aktualizace nahrazuje dříve vydané kumulativní aktualizace. Měli byste vždy nainstalovat nejnovější kumulativní aktualizaci. Seznam kumulativních aktualizací pro Microsoft Dynamics NAV 2013 najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2842257 Vydané kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics NAV 2013Úplný seznam všech oprav hotfix vydaných v kumulativních aktualizacích pro Microsoft Dynamics NAV 2013 najdete na následujících stránkách CustomerSource a PartnerSource:

CustomerSource

Přehled vydaných oprav hotfix pro aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2013

Přehled vydaných oprav hotfix Platform pro Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Přehled vydaných oprav hotfix pro aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2013

Přehled vydaných oprav hotfix Platform pro Microsoft Dynamics NAV 2013Kumulativní aktualizace jsou určené pro nové a stávající zákazníky, kteří používají Microsoft Dynamics NAV 2013.DůležitéPřed instalací oprav hotfix nebo aktualizací doporučujeme kontaktovat partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, že vaše prostředí je kompatibilní s nainstalovanými opravami hotfix a aktualizacemi. Oprava hotfix nebo aktualizace může způsobit problémy se spoluprací s přizpůsobením a produkty třetích stran, které fungují s řešením Microsoft Dynamics NAV.

Problémy vyřešené v této kumulativní aktualizaci

V této kumulativní aktualizaci jsou vyřešeny následující problémy:

Opravy hotfix pro platformy

KÓD

Název

2842335

Při importu souboru XML v Microsoft Dynamics NAV 2013 se zobrazuje chybová zpráva <> adresy

2841862

Nemůžete zadat záporné číslo, když za číslo v aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2013 přidáte znaménko minus

2841832

Při importu souboru XML, který obsahuje prázdnou hodnotu v Microsoft Dynamics NAV 2013, se neprovede aktivační událost OnAfterAssignField

2841406

Aktivační událost při přejmenování se na stránce s povolenou vlastností SourceTableTemporary v aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2013 nevolá očekávaným způsobem

2841405

Při spuštění pevné stránky rozložení v aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2013 se data nezobrazují správně

2838922

Nesprávná chybová zpráva při vytvoření instance webového serveru s názvem delším než 30 znaků v aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2013

2837749

Při přidání nebo odebrání sloupce na stránce seznamu v Microsoft Dynamics NAV 2013 se zobrazuje chybová zpráva "součást filtru nebyla nalezena na stránce"

2837165

Po selhání klienta systému Windows v aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2013 nejsou relace zrušeny

2837147

Proměnnou typu záznamu nelze předat do objektu XMLport v aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2013

2836619

Chybová zpráva "soubor s objektem se nedá použít v této verzi programu" při exportu objektu z aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 do složky, která již obsahuje objekty aplikace Microsoft Dynamics NAV 2013

2835227

"Stránka. RUNMODAL: = Action:: zavření příkazu "C/AL" lze zkompilovat neočekávaně v produktu Microsoft Dynamics NAV 2013

2828321

Obsah částí poznámek se obtížně čte kvůli tmavému modrému pozadí při spuštění klienta Microsoft Dynamics NAV 2013 systému Windows přes terminálový server, RDP nebo Citrix.

2827506

Při označování záznamů na OPAKOVAČI pomocí vlastnosti ShowAsTreeView povolené v aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2013 je vybrán nesprávný záznam

Opravy hotfix aplikací

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

2829080

Pracovní datum se po půlnoci nezmění, když je kód, který používá funkci WORKDATE, spouštěn z fronty úloh v Microsoft Dynamics NAV 2013

Dává

TRESKA 448

346490

V konfiguraci jsou nesprávné relace tabulek. Tabulka balíčku

Dává

KARTA 8613

346452

V kombinaci dimenzí a na stránkách kombinace hodnot dimenzí nefunguje název sloupce

Finančním

PAG 538 PAG 9252

345670

Indikátor průběhu nezobrazuje správně průběh při zaúčtování hlavního deníku

Finančním

TRESKA 13

345428

Při výběru sestavy v šablonách deníků nákladů, šablon deníku skladu nebo výběru sestavy cashflow se zobrazí chyba přetečení.

Finance/Warehouse

KARTA 1100 TAB 7309 TAB 856

346858

Příkaz množství (Base) nestačí k dokončení této akce. Množství v přihrádce je <> množství. <množství> jednotky nejsou k dispozici v obsahu přihrádky. Množství (základ) není dostačující k dokončení této akce "při zaúčtování prodejní objednávky s položkou sestavení se zobrazí chybová zpráva"

Účtov

TRESKA 900

346686

Při zavírání stránky došlo k jedné nebo více chybám. Tuto akci nemůžete provést, protože položky pro zboží <číslo zboží. > se při zavření sešitu aplikace v> <sešitu aplikace nezobrazují

Účtov

PAG 521

346509

Nesprávné položky rezervace se vytvoří na řádcích prodeje, když se používá Měrná jednotka odlišná od základní měrné jednotky.

Účtov

TRESKA OBECNÉ 99000792 – 99000830

346477

Sledování položek nemůže být úplně spárováno. Sériové číslo:, číslo šarže:, zbývající množství: <množství>. chybová zpráva při vložení řádku prodejní objednávky pro položku sestavení

Účtov

TRESKA 99000845

345154

Rezervace položky v příchozím převodních objednávkách se nezměnila tak, aby byla rezervována pro zásoby (položky zboží), když je objednávka transferu zaúčtována jako přijatá.

Účtov

TRESKA OBECNÉ 5704 – 99000830

346445

Když změníte číslo plátce, je pole Datum vytvoření prázdné. na kartě projektu

Příležitostí

KARTA 167

346394

Nemůžete změnit číslo kontaktu plátce. protože je k této úloze přidružená jedna nebo více položek, zobrazí se chybová zpráva při změně čísla kontaktu plátce. pro blokovanou úlohu

Příležitostí

KARTA 167

346329

Chybová zpráva o tom, že verze výrobního kusovníku neexistuje, když tisknete sestavu rozbalení množství kusovníku

Zpracovatelský

REP 99000753 REP 99000754, 99000756 COD 99000756

346288

Náklady na kapacitu se nerozpoznaly jako skutečné náklady ve statistice výrobní zakázky, dokud se nezaúčtuje výstupní množství.

Zpracovatelský

TRESKA 5896

346281

Problém s rezervací a uspořádáním na objednávku

Zpracovatelský

KARTA 99000853 COD 99000854

346116

"Délka řetězce je <délkou>, ale při otevření výrobní zakázky se zobrazí chybová zpráva, že je nutné, aby měl tento řetězec méně než 50 znaků. Stránka matice kusovníku na verzi

Zpracovatelský

PAG 9287 PAG 99000811 PAG 99000812

345861

Třeba podle data v položce dostupnost podle úrovně kusovníku nezobrazuje správná množství.

Zpracovatelský

TRESKA 5870

346354

"Vaše zadání <desetinné> není přijatelná hodnota pro hodnotu od. Při nastavování dotazníku může toto pole obsahovat maximálně 0 desetinných míst.

Standardizovan

KARTA 5088

346360

V části specifikace částky DPH v sestavě objednávka se nezobrazí informace o řádcích finančního účtu se záporným množstvím pro nákupní objednávky, které mají řádky pro zboží a řádky se záporným množstvím pro finanční účty.

Prodeje

REP 405

346168

Při spuštění sešitu požadavků se zobrazí chybová zpráva profil zásob neexistuje

Prodeje

TRESKA 99000854

346627

Když účtujete objednávku prodejní vratky nebo objednávku nákupní vratky, položky jsou nesprávně účtovány jako typ dokladu namísto vrácení.

Purchase/Sales

TRESKA OBECNÉ 80 – 90

346493

Dimenze použité na faktuře <číslo faktury >, číslo řádku Když zaúčtujete nákupní nebo prodejní doklad se standardním kódem nákupu nebo kódy standardního prodeje, zobrazí se chybová zpráva <číslo řádku > jsou neplatné.

Purchase/Sales

KARTA 172 175 COD 408

346185

Transakci nelze dokončit, protože při zaúčtování prodejní objednávky nebo nákupní objednávky s fakturační slevou způsobuje v tabulce Věcná položka nekonzistence.

Purchase/Sales

KARTA 37 V 39

345399

Sestavy souhrnu objednávek zákazníků a souhrnné objednávky dodavatele tisknou nesprávné hodnoty, když je vybraná možnost Zobrazit částky v LM.

Purchase/Sales

REP 107 REP 307

346120

Při změně rozšířených filtrů nejsou aktualizovány hodnoty polí na stránce prodejní ceny

Prodejce

PAG 7002 PAG 7004

345783

Nesprávná částka DPH při tisku archivované prodejní objednávky s více řádky

Prodejce

REP 216

346179

Při zaúčtování dodávky za servisní zakázku se odstraní ručně zadané slevy.

Provozu

TRESKA 5988

2835265

Možnost publikovat není při zobrazení náhledu "výpočet a účtovat sestavu vyrovnání DPH v produktu Microsoft Dynamics NAV 2013

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

345007

"Filtr ' @ <číslo položky > * ' na číslo položky v případě, že je v tabulce obsahu přihrádky nastaven rychlý filtr na stránce se seznamem obsah přihrádky, zobrazí se chybová zpráva

Celní

KARTA 7302

Místní opravy hotfix pro aplikace

DE-Německo

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

346194

V německé verzi se v sestavě připomenutí vytiskne text začátek a konec připomenutí

Řízení hotovosti

REP 117

DK-Dánsko

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

345196

Různé problémy se sestavami v dánské verzi

Větší

REP 206, 207, 502, 1401, 5911, 5912, 13620

344181

Nesprávné písmo (Ariel) se používá v sestavách Prodej – faktura a prodej – dobropis v dánské verzi.

Prodejce

REP 206 REP 207

NA sever amerických

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

2804640

Opravy kódu pro některé sestavy Microsoft Dynamics NAV 2013, které zabraňují chybám kompilace v prohlížeči sestav 2012 při upgradu na novější verze aplikace Microsoft Dynamics NAV

Větší

REP 404 REP 412 REP 1401

346847

Chybová zpráva "Délka řetězce je <délkou>, ale při tisku staré sestavy závazky v Severní Americe se může stát, že bude obsahovat maximálně 20 znaků.

Řízení hotovosti

REP 10085

345126/346229

Celková dlužná částka (USD) zobrazuje částku v cizí měně místo částky USD při tisku starých pohledávek a starých vydaných účtů u faktur v cizí měně v Severní Americe.

Řízení hotovosti

REP 10040 REP 10085

342793

Na pásu karet na stránce deníku plateb v Severní Americe chybí akce Elektronická platba

Řízení hotovosti

PAG 256

344290

Součty MD a kredit chybí při tisku sestavy Podrobnosti/souhrn předvahy v Severní Americe

Finančním

REP 10021

343315

Při tisku sestavy účetního schématu v Severní Americe se nesprávně tisknou čísla řádků

Finančním

REP. 25

348518

Celková procentní hodnota sestavy na poslední stránce v seznamu splatné pohledávky a splatné sestavy závazků při posunu mezi stránkami v Severní Americe

Purchase/Sales

REP 10040 REP 10085

344587

Sestava prodejní faktura obsahuje zápatí na všech stránkách verze v Severní Americe.

Prodejce

REP 10074

342303

Chybová zpráva dělení nulou při účtování prodejní objednávky, která má zálohovou fakturu 100%, která byla stornována platebním dobropisem a znovu zaúčtována v Severní Americe

Prodejce

KARTA 37

342247

Při zaúčtování částečné dodávky a faktury pro prodejní objednávku s 100% záloha a DPH v Severní Americe se zobrazí chybová zpráva "částka musí být kladná v řádku fin. deníku"

Prodejce

KARTA 36 NA KARTĚ 37 REP 212 80 TRESKY OBECNÉ 442

342244

Nesprávná částka daně se zaúčtuje, když v záhlaví prodejní objednávky vyberete komprimovat zálohy a prodejní objednávka má víc prodejních řádků v Severní Americe.

Prodejce

KARTA 36 NA KARTĚ 37 REP 212 80 TRESKY OBECNÉ 442

346527

Kód zóny pole v řádku dodávka ze skladu tabulky obsahuje hodnotu (dodávku), která se nenašla v související tabulce (zóně), když na stránce dodávka ze skladu v Severní Americe vyberete všechny prodejní objednávky, protože na stránce je nastaven nesprávný filtr lokace.

Celní

TRESKA 5752

NL – Nizozemsko

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

341310

Při exportu dat z služby RapidStart Services export do šablony v holandské verzi se neexportují žádná data

Správce

TRESKA 8614

343307

"Částka musí být kladná v šabloně fin. deník řádků name = ' ABN ', list deníku = ' výchozí ', číslo řádku, = ' 1 '" chybová zpráva, která se zobrazí při zaúčtování deníku bankovního žira na nesprávný řádek číslo. v holandském znění

Řízení hotovosti

KARTA 11400

UK – Spojené království

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

2804640

Opravy kódu pro některé sestavy Microsoft Dynamics NAV 2013, které zabraňují chybám kompilace v prohlížeči sestav 2012 při upgradu na novější verze aplikace Microsoft Dynamics NAV

REP 36 REP 38 REP 1102

344584

Sestava avíza úhrad – v sestavě deníku se místo placené částky ve Spojeném království vytiskne celková částka využité faktury.

Řízení hotovosti

REP 10531

341915

Skonto pro dobropisy nejsou zahrnuté v oznámeních o úhradě – deník a avízo úhrad-záznamy

Řízení hotovosti

REP 10531 REP 10532

346668

Název sloupce se zobrazí jako "ne" namísto zobrazení správného názvu finančního účtu, když na stránce rozpočtu ve Spojeném království zvolíte zobrazit název sloupce.

Finančním

PAG 113

346177

Když exportujete účetní schéma do Excelu, když je fiskální rok společnosti jiný než kalendářní rok ve Spojeném království, jsou částky od začátku roku nesprávné.

Finančním

PAG 490

344622

Věcné položky se nefiltrují správně, pokud je v účetních schématech v oblasti účetní schémata nastavena hodnota pravda.

Finančním

TRESKA 8

340159

Možnost celkové účty ve sloupci typ souhrnu v účetních schématech nefunguje ve Spojeném království.

Finančním

TRESKA 8

Právní funkce

Všechny země

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

344820

Klauzule DPH pro Microsoft Dynamics NAV 2013-W1

VAT/Sales Tax/Intrastat

KARTA 37 TAB 113 KARTA 115 TAB 290 KARTA 296 KARTA 298 KARTA KARTU 303 KARTA KARTU 305 KARTA 325 KARTA 5902 KARTA KARTU 5993 KARTA 5995

DK-Dánsko

KÓD

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

301285

Aktualizace profilů OIOUBL

Purchase/Sales/Service

KARTA 18, KARTA 36 TAB 112 KARTA 114 TAB 311 KARTA 5900 TAB KARTA 5992 KARTA 5994 TAB 13600 TAB 42 PAG 21 PAG 43 PAG 44 PAG 132 PAG 134 PAG 459 PAG 5900 PAG 5933 PAG 5935 PAG 5972 PAG 5978 PAG 13600 PAG 13602 13609

Poznámka Regulativní aktualizace 344820 a 301285 zahrnují nové objekty. Zákazníci, kteří implementují tyto aktualizace, proto potřebují stáhnout novou kopii licence. Můžou to udělat z CustomerSourceu, nebo si můžou nechat svůj partner stáhnout novou licenci pro jejich hlasové hovory. Partneři nemusí aktualizovat licenci. Další informace o tom, jak stáhnout aktualizovanou licenci na produkt Microsoft Dynamics NAV, najdete na následujících webových stránkách:

Řešení

Jak získat soubory aktualizací aplikace Microsoft Dynamics NAV

Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.

Kumulativní aktualizace kr 02 pro Microsoft Dynamics NAV 2013

Jaký balíček oprav hotfix stáhnout

Tato kumulativní aktualizace obsahuje více balíčků oprav hotfix. Vyberte a Stáhněte jeden z následujících balíčků v závislosti na verzi země vaší databáze Microsoft Dynamics NAV 2013:

Státě

Balíček oprav hotfix

DE-Německo

Stáhnout balíček KB2843305 DE

DK-Dánsko

Stáhnout balíček KB2843305 DK

NA sever amerických

Stáhnout balíček KB2843305 NA

NL – Nizozemsko

Stáhnout balíček KB2843305 NL

UK – Spojené království

Stáhnout balíček KB2843305 GB

Všechny ostatní země

Stáhnout balíček KB2843305 W1

Kumulativní opravy hotfix pro následující země nejsou součástí kumulativních aktualizací:

 • AT-Rakousko

 • AU – Austrálie

 • BE – Belgie

 • CH-Švýcarsko

 • ES – Španělsko

 • FI – Finsko

 • V Indii

 • IS-Island

 • Ne – Norsko

 • NZ – Nový Zéland

 • SE-Švédsko

Místní opravy hotfix pro tyto země najdete na následujících stránkách služby CustomerSource a PartnerSource:

CustomerSource

Přehled oprav hotfix pro místní aplikace, které nejsou součástí kumulativních aktualizací pro Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Přehled oprav hotfix pro místní aplikace, které nejsou součástí kumulativních aktualizací pro Microsoft Dynamics NAV 2013

Jak nainstalovat kumulativní aktualizaci aplikace Microsoft Dynamics NAV 2013

Další informace o tom, jak nainstalovat kumulativní aktualizaci, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2834770 Jak nainstalovat kumulativní aktualizaci aplikace Microsoft Dynamics NAV 2013

Požadavky

Abyste mohli nainstalovat tuto opravu hotfix, musí být nainstalovaná aplikace Microsoft Dynamics NAV 2013.

Další informace

Další informace o terminologii aktualizací softwaru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti MicrosoftDalší informace o produktu Microsoft Dynamics NAV 2013 najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×