Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Přehled

Tato kumulativní aktualizace nahrazuje dříve vydané kumulativní aktualizace. Vždy byste měli nainstalovat nejnovější kumulativní aktualizaci. Tato aktualizace také opravuje ohrožení zabezpečení XSS. Další informace naleznete v tématu CVE-2021-36946.

Po instalaci této opravy hotfix může být nutné aktualizovat licenci, aby se získal přístup k novým objektům, které jsou součástí této nebo předchozí kumulativní aktualizace. (To platí jenom pro licence zákazníků.)

Seznam kumulativních aktualizací vydaných pro Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 najdete v článku o vydaných kumulativních aktualizacích pro Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019. Kumulativní aktualizace jsou určené pro nové i stávající zákazníky, kteří používají kumulativní aktualizace microsoft Dynamics vydané pro Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Poznámka:

Při upgradu na Business Central 2019 release wave 2 (verze 15) se podívejte na Dynamics 365 Business Central Upgrade Compatibility Matrix a zjistěte, které verze Business Central 15 jsou kompatibilní s touto kumulativní aktualizací.

Důležité

Před instalací oprav hotfix nebo aktualizací doporučujeme kontaktovat partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, zda je vaše prostředí kompatibilní s opravami hotfix nebo aktualizacemi, které budou nainstalovány. Oprava hotfix nebo aktualizace může způsobit problémy s interoperabilitou s přizpůsobením a produkty třetích stran, které spolupracují s vaším řešením Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Problémy vyřešené v této kumulativní aktualizaci

Následující problémy jsou vyřešeny v této kumulativní aktualizaci.

Opravy hotfix platformy

ID

Název

400778

V oblastech aplikací chybí poznámky a odkazy.

405642

Při přepínání společností v aplikaci pro iOS se vyžaduje přihlášení pokaždé.

401649

Aplikace Microsoft Dynamics NAV Universal pro iOS vyžaduje pokaždé přihlášení.

Opravy hotfix aplikace 

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

401360

Protokol změn porovnává změny od nesprávné společnosti.

Správu

COD 423

402197

Definice mapování polí by měla obsahovat data exch. Filtr def code řádku při odstranění

Cash Management

TAB 1224

397537

Upozornění na toleranci s platební slevou se při použití dokumentu Platí pro nezobrazuje. Zadejte -Ne. použije fakturu v období tolerance platební slevy.

Finance

TAB 81

399839

Záhlaví sloupce by se mělo přidat do filtru období při nastavování zkušebního zůstatku pro malé firmy.

Finance

PAG 1393

401994

Celková částka připomenutí není správná, pokud je jedna z faktur zpožděná po dobu kratší než období odkladu na první úrovni.

Finance

COD 392

403638

Pro pole v tabulce Položka nákladů se používá nesprávný titulek.

Finance

TAB 1104

403952

Chybové zprávy při použití DIČ EU Ověřovací služba.

Finance

COD 249 TAB 36 COD 11798 TAB 31000

405338

Při pokusu o vystavení prodejní faktury s cizí měnou se zobrazí chybová zpráva nekonzistence.

Finance

COD 80 COD 90 TAB 49

405400

Částka DPH v LM se může lišit před a po zaúčtování, pokud je faktura cizí měny zaúčtována z deníku.

Finance

TAB 81

406066

"Žádný Cust neexistuje. Položka registru v rámci filtru." Chybová zpráva při spuštění DPH - VIES prohlášení Disk po použití položek s povolenou funkci Upravit DPH pro platební sleva.

Finance

REP 88

401404

Při pokusu o úpravu knihy odpisů dlouhodobého majetku se zobrazí chybová zpráva s kódem knihy odpisů.

Dlouhodobý majetek

PAG 5600

401399

Data vypršení platnosti smlouvy na řádcích se po změně data vypršení platnosti servisní smlouvy v hlavičce nezmění.

Zásob

PAG 6050 PAG 6052

404454

"Délka řetězce je 22, ale musí být menší než nebo rovna 20 znakům." Chybová zpráva při nastavení číslo položky. Filtr v sestavě Upravit náklady – Položky položky

Zásob

REP 795

403460

Skutečné náklady není možné plně zaúčtovat na celkovou částku nákladů WIP po použití funkce výpočtu WIP.

Úlohy

COD 1000

400910

"Podrobný dodavatel Ledg. Položka již existuje. Identifikační pole a hodnoty: Entry No.='XXXX'", chybová zpráva při pokusu o zrušení použití položek.

Nákupní

REP 595 TAB 379 TAB 380

404869

Množství. Na faktuře je 0 po přijetí zboží při aktualizaci popisů v nastavení prodeje a nákupu.

Nákupní

PAG 459 PAG 460

403995

Datum dokladu se liší od zúčtovacího data v položkách DPH po zrušení platby pomocí faktury s platební slevou.

Prodejní

COD 12

404686

Pole Uzavřeno podle pole Číslo položky po uzavření a zaúčtování vyrovnání DPH nefunguje správně v položkách DPH.

DPH/ DPH / Kč

REP 20

402334

Řádek sledování na úrovni dodávky skladu se při registraci částečného vyskladnění neaktualizuje, pokud nevyplňuje množství. možnost Zpracovat je nastavená na úrovni vytvoření výběru.

Skladu

COD 7307 TAB 5767

405935

Faktura za standardní prodej pro forma nevytiskne množství ani částky, pokud zákazníci používají WMS.

Skladu

REP 1302

406137

Výchozí bezpečnostní předstih by se neměl brát v úvahu u přímé zásilky.

Skladu

TAB 39

Opravy hotfix místní aplikace 

APAC

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

401235

Neplatné položky srážkové daně při zrušení použití položek ve verzi APAC

DPH/ DPH / Kč

COD 12

BE - Belgie

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

405688

Více aplikací pro CODA v belgické verzi.

Finance

2000041 TABULÁTORU

CH - Švýcarsko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

404809

Při pokusu o změnu data dodávky v prodejní objednávce s zálohami ve švýcarské verzi se zobrazí chybová zpráva "Dph účto skupiny zboží nemůžete změnit".

Finance

TAB 37 TAB 39

DE - Německo

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

403111

Pouze počáteční datum je předán filtr data na PAG 474 při PAG 474 je otevřen z části rozšíření ELSTER v německé verzi.

Finance

Rozšíření: Elster

ES - Španělsko 

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

402592

Chyba "Factura duplicada" v SII při účtování více faktur odeslaných do SII ve španělské verzi.

Finance

COD 10753 COD 231 COD 13

403106

Operace není deklarována v sestavě 349, ale je deklarována správně v SII z důvodu vnitrospolečnosti prodej pro francouzského zákazníka se španělskou adresou ve španělské verzi.

DPH/ DPH / Kč

REP 10710

403927

Zbývající nerealizovaný základ a zbývající nerealizovaná částka zůstanou otevřené v položkách DPH po uplatnění peněžitých plateb DPH pomocí nerealizovaného typu DPH jako procenta ve španělské verzi.

DPH/ DPH / Kč

COD 12

FI - Finsko 

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

400692

Bankovní reference není po importu ve finské verzi označena hodnotou 001.

Cash Management

REP 32000000

IT – Itálie

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

395832

Srážková daň se nevypočítá správně, pokud se vystaví faktura dodavatele pro nákupní fakturu částečně použitou v italské verzi.

Finance

TAB 12182 TAB 12185

404686

Pole Uzavřeno podle pole Číslo položky po uzavření a následném zúčtování DPH v italské verzi nefunguje správně v položkách DPH.

DPH/ DPH / Kč

REP 20

404191

Element CodiceFornitura neexportuje správnou hodnotu v souboru XML pro pravidelné platby DPH komunikace v italské verzi.

DPH/ DPH / Kč

REP 12150

MX - Mexiko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

403504

Typ operace není výchozí v nákupních dokumentech, jak je uvedeno v popisech v mexické verzi.

Finance

Rozšíření: MX_DIOT

NL - Nizozemsko 

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

405527

Výnosy pro země mimo EU jsou uvedené v prohlášení ICP v nizozemském znění.

Finance

REP 11404

Regulační funkce 

Místní zákonné funkce 

GB – Velká Británie

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

404260

Hlavičky prevence podvodů je možné zadat automaticky bez interakce s uživatelem v britské verzi.

Finanční správa

Rozšíření: UKMakingTaxDigital

IT – Itálie

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

404972

Číslo daňového úřadu by měla být rozšířena v italské verzi.

Finanční správa

COD 12130 COD 12183 COD 744 COD 9998 PAG 740 REP 12129 REP 12193 TAB 740 COD 12131

NE - Norsko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

405032

Vylepšení pro SAF-T v norské verzi.

Finanční správa

Rozšíření: NorwegianSAFT

Řešení

Jak získat soubory Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019

Tato aktualizace je k dispozici pro ruční stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.

Kumulativní aktualizace CU 26 pro místní aktualizaci Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019

Který balíček oprav hotfix ke stažení

Tato kumulativní aktualizace obsahuje více balíčků oprav hotfix. V závislosti na verzi vaší databáze Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 si vyberte a stáhněte jeden z následujících balíčků.

Země

Balíček oprav hotfix

AT - Rakousko

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT

AU – Austrálie

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AU

BE - Belgie

Stažení balíčku BE PRO Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CU 26

CH - Švýcarsko

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH

CZ– čeština

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CZ

DE - Německo

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE

DK – Dánsko

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK

ES - Španělsko

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES

FI - Finsko

Stažení balíčku FI PRO DYNAMICS 365 Business Central Spring 2019 CU 26

FR – Francie

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FR

GB – Velká Británie

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 GB

IS – Island

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS

IT – Itálie

Stažení balíčku IT pro CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

NA – Severní Amerika

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NA

NL - Nizozemsko

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL

NE - Norsko

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NO

NZ - Nový Zéland

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NZ

RU – Rusko

Stažení balíčku RU PRO Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CU 26

SE - Švédsko

Stažení balíčku SE Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CU 26

Všechny ostatní země

Stažení balíčku CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 W1

Postup instalace kumulativní aktualizace Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019

Přečtěte si, jak nainstalovat kumulativní aktualizaci Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovanou aplikaci Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Více informací

Další informace o terminologii aktualizací softwarua Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×