Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Přehled

Tato kumulativní aktualizace zahrnuje všechny opravy hotfix a regulační funkce vydané pro Microsoft Dynamics NAV 2018, včetně oprav hotfix a regulačních funkcí vydaných v předchozích kumulativních aktualizacích.

Tato kumulativní aktualizace nahrazuje dříve vydané kumulativní aktualizace. Vždy byste měli nainstalovat nejnovější kumulativní aktualizaci.

Po instalaci této opravy hotfix může být nutné aktualizovat licenci, abyste získali přístup k novým objektům, které jsou součástí této nebo předchozí kumulativní aktualizace. (To platí jenom pro licence zákazníků.)

Seznam kumulativních aktualizací vydaných pro Microsoft Dynamics NAV 2018 najdete v tématu vydané kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics NAV 2018. Kumulativní aktualizace jsou určené pro nové i stávající zákazníky, kteří mají spuštěnou aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2018.

Důležité:

Před instalací oprav hotfix nebo aktualizací doporučujeme kontaktovat svého partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, jestli je vaše prostředí kompatibilní s nainstalovanými opravami hotfix nebo aktualizacemi. Oprava hotfix nebo aktualizace může způsobit problémy s vzájemnou kompatibilitou s přizpůsobením a produkty třetích stran, které spolupracují s vaším řešením Microsoft Dynamics NAV.

Problémy, které jsou vyřešené v této kumulativní aktualizaci

V této kumulativní aktualizaci jsou vyřešené následující problémy.

Opravy hotfix platformy

ID 

Název 

392954

Klient Windows nevrací paměť a nakonec přestane fungovat.

Opravy hotfix aplikací 

ID  

Název  

Funkční oblast  

Změněné objekty 

393824

Deník Deníku Intrastat neobsahuje některá pole ve výchozím zobrazení.

Finance

PAG 311 TAB 263 PAG 1 REP 11013 TAB 79 COD 11002 REP 11413

393048

"Záhlaví prodejní dodávky neexistuje. " se zobrazí, když použijete funkci Získat položky v deníku Intrastat.

Finance

TAB 263

390411

Položky dlouhodobého majetku můžete zaregistrovat s více desetinnými místy, než je uvedeno v přesnosti zaokrouhlení částky při použití funkce RapidStart nebo Edit v Excelu.

Dlouhodobý majetek

TAB 5621

393812

Protokolování e-mailů přestalo fungovat po změně v Exchange Online.

Integrace

COD 5064

389318

Faktura s předplatným s vybranými poli Ceny včetně DPH a komprimovat zálohu vede k rozdílům v položkách DPH na konečné faktuře.

Prodej

COD 80 COD 90

390147

Když vytvoříte prodejní objednávku s předplatnou, řádky se ne aktualizují správně, pokud změníte ceny, které zahrnují DPH.

Prodej

TAB 36 TAB 38

Opravy hotfix místních aplikací 

CH – Švýcarsko 

ID  

Název  

Funkční oblast  

Změněné objekty 

392473

V seznamu Prodejní nabídky se zobrazí nesprávná částka kvůli variantám nabídky ve švýcarské verzi.

Prodej

TAB 36

CZ– čeština 

ID  

Název  

Funkční oblast  

Změněné objekty 

391735

V české verzi se zobrazí chybová zpráva pro převody ve výpočtu deníku intrastat.

Finance

REP 594

DE – Německo

ID  

Název  

Funkční oblast  

Změněné objekty 

391771

Kontrola TESTFIELD neumožňuje zadat zemi/oblast původu pro zásilky na řádku deníku intrastat v německé verzi.

Finance

TAB 263

391778

ID DPH partnera je vždy stejné v deníkech společnosti Intrastat, i když se jedná o běžnou zásilku společnosti (kód místní země), zásilku soukromé osobě (QN) nebo obchod třetí strany (QV) v německé verzi.

Finance

TAB 263

391785

ID DPH partnera z řádku deníku Intrastat, který je účtenkou, se zapisuje do souboru XML Intrastat v německé verzi.

Finance

TAB 263

393844

Sestava De kontrolního seznamu Proteasu neprovede kontrolu země původu ani ID DPH partnera pro zásilky v německé verzi.

Finance

PAG 311 TAB 263 PAG 1 REP 11013 TAB 79 COD 11002 REP 11413

393851

V souboru XML Intrastat v německé verzi chybí kód země původu.

Finance

PAG 311 TAB 263 PAG 1 REP 11013 TAB 79 COD 11002 REP 11413

393857

Informace v řádcích deníku Proteasu se nezobrazují správně v sestavě DE kontrolního seznamu Protesau v německé verzi.

Finance

PAG 311 TAB 263 PAG 1 REP 11013 TAB 79 COD 11002 REP 11413

394381

Čísla řádků se neexportují do souboru XML elster VAT vzestupně v německé verzi.

Finance

REP 11016

ES – Španělsko 

ID  

Název  

Funkční oblast  

Změněné objekty                     

391658

Pole Mezní hodnota částky faktury by mělo být 100 000 000 a ne 100 na stránce Nastavení SII ve španělské verzi.

Finance

TAB 10751

391433

Chybová zpráva "Para ClaveRegimenEspecialOTrascendencia igual a 14 y única, la FechaOperacion es obligatoria y debe ser posterior a la FechaExpedicionFacturaEmisor" se zobrazí, pokud ve španělské verzi odešlete dobropis SII se speciálním klíčem 14.

Prodej

COD 10750

IT – Itálie 

ID  

Název  

Funkční oblast  

Změněné objekty 

388373

Když se pokusíte exportovat e-fakturu, zobrazí se chybová zpráva, pokud je fiskální kód v informacích o společnosti v italské verzi delší než 11 znaků.

Finance

COD 12179 COD 12184

391414

Nové možnosti pole Typ ne zdanitelného příjmu jsou v italské verzi.

Finance

PAG 12112 TAB 12116 PAG 12210 TAB 12210

391521

Pokud rozšířené řádky textu nebo standardního textu obsahují více než 60 znaků, značka <RiferimentoTesto souboru XML E-invoice se opakuje> soubor se odmítne v italské verzi.

Finance

COD 12179 COD 12184

391792

Pokud exportujete prodejní fakturu pro zahraničního zákazníka, neměl by se fiskální kód exportovat v italské verzi.

Finance

COD 12179 COD 12184

392701

Kódy fakturačního projektu a úhrady nejsou v souboru XML e-faktury pro prodejní faktury vydané s účty hlavní knihy v italské verzi vykazovány.

Finance

COD 12184

392708

Nesprávná proměnná přiřazení při exportu elektronických faktur v italské verzi

Finance

COD 12184

393031

Můžete odeslat e-fakturu pro zákazníka s pouze fiskálním kódem v italské verzi.

Prodej

COD 12179 COD 12184

394920

Neodpočitatelná DPH se nesprávně vypočítá, když použijete šablonu deferral v italské verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

COD 1004 COD 12

NL – Nizozemsko 

ID  

Název  

Funkční oblast  

Změněné objekty 

391295

Při účtování platby z deníku bank/žirového deníku se celková částka platby zaúčtuje na účet G/L s tolerancí plateb v nizozemské verzi.

Cash Management

TAB 11400

391764

ID DPH partnera je vždy stejné v deníkech systému Intrastat v nizozemské verzi.

Finance

TAB 263

391817

Země původu se zapisová do souboru intrastat s kódem země místo kódu země v nizozemské verzi.

Finance

REP 11413

393831

Prodejní dobropisy a dobropisy služeb nezíská id DPH partnera, pokud použijete akci Získat položky v deníku intrastat v nizozemské verzi.

Finance

PAG 311 TAB 263 PAG 1 REP 11013 TAB 79 COD 11002 REP 11413

393838

Různé kontroly typu transakce a specifikace transakce v deníkech systému Intrastat v nizozemské verzi

Finance

PAG 311 TAB 263 PAG 1 REP 11013 TAB 79 COD 11002 REP 11413

393048

"Záhlaví prodejní dodávky neexistuje. " se zobrazí chybová zpráva při použití funkce Získat položky v deníku Intrastat v holandské verzi.

Finance

TAB 263

394823

Další opravy systému Intrastat v nizozemské verzi

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

REP 11413

394974

"Typ transakce musí mít hodnotu v deníku Intrastat. Řádek." Zobrazí se chybová zpráva, pokud v nizozemské verzi spustíte sestavy Kontrolní seznam pro řádky dodávky, které nemají v nizozemské verzi žádné hodnoty typu transakce.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

COD 11400 REP 501 REP 502 REP 11413

Místní regulační funkce 

BE – Belgie

ID  

Název  

Funkční oblast  

Změněné objekty 

393190

Soubor domiciliation zprávy1 a zprávy 2 je v exportu SEPA inkasa (DD) v belgické verzi.

Finanční správa

COD 1231 TAB 1208 XML 1010 COD 1232

IT – Itálie 

ID  

Název  

Funkční oblast  

Změněné objekty 

394024

Další změny pro funkci elektronické fakturace pro italštinu.

Finanční správa

COD 12 COD 12182 PAG 741 REP 12195 TAB 741 TAB 81

394898

Změny v italské jedinečné certifikaci 2021

Finanční správa

COD 12132

NA – Severní Amerika

ID  

Název  

Funkční oblast  

Změněné objekty 

392320

Předsmět Zahrnout pole Daň s částečným dodacím a zálohovým dobropisem v severoamerické verzi.

Finanční správa

COD 398 COD 442 COD 80 TAB 36

Řešení

Jak získat aktualizační soubory aplikace Microsoft Dynamics NAV

Tato aktualizace je dostupná pro ruční stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.

Kumulativní aktualizace CU 40 pro Microsoft Dynamics NAV 2018

Který balíček oprav hotfix ke stažení

Tato kumulativní aktualizace obsahuje více balíčků oprav hotfix. Vyberte a stáhněte si jeden z následujících balíčků v závislosti na verzi databáze Microsoft Dynamics NAV 2018 v zemi.

Země

Balíček oprav hotfix

AT – Rakousko

Stažení balíčku CU 40 NAV 2018 AT

AU – Austrálie

Stažení balíčku AU CU 40 NAV 2018

BE – Belgie

Stažení balíčku CU 40 NAV 2018 BE

CH – Švýcarsko

Stažení balíčku CU 40 NAV 2018 CH

CZ– čeština

Stažení balíčku CU 40 NAV 2018 CZ

DE – Německo

Stažení balíčku CU 40 NAV 2018 DE

DK – Dánsko

Stažení balíčku DK CU 40 NAV 2018

ES – Španělsko

Stažení balíčku CU 40 NAV 2018 ES

FI – Finsko

Stažení balíčku FI cu 40 NAV 2018

FR – Francie

Stažení balíčku CU 40 NAV 2018 FR

IS – Island

Stažení balíčku CU 40 NAV 2018 IS

IT – Itálie

Stažení balíčku IT cu 40 NAV 2018

NA – Severní Amerika

Stažení balíčku CU 40 NAV 2018 NA

NL – Nizozemsko

Stažení balíčku CU 40 NAV 2018 NL

NE – Norsko

Stáhnout balíček CU 40 NAV 2018 NO

NZ – Nový Zéland

Stáhnout balíček CU 40 NAV 2018 NZ

RU – Rusko

Stažení balíčku CU 40 NAV 2018 RU

SE – Švédsko

Stažení balíčku CU 40 NAV 2018 SE

Velká Británie – Spojené království

Stažení balíčku PRO UK 40 NAV 2018

Všechny ostatní země

Stažení balíčku CU 40 NAV 2018 W1

Jak nainstalovat kumulativní aktualizaci Microsoft Dynamics NAV 2018

Podívejte se na článek Jak nainstalovat kumulativní aktualizaci Microsoft Dynamics NAV 2018.

Požadavky

Abyste nainstalovali tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovanou aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2018.

Více informací

Další informace o terminologii aktualizací softwaru aaplikaci Microsoft Dynamics NAV 2018

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×