Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Přehled

Tato kumulativní aktualizace zahrnuje všechny opravy hotfix a regulační funkce vydané pro Microsoft Dynamics NAV 2018, včetně oprav hotfix a regulačních funkcí vydaných v předchozích kumulativních aktualizacích. Tato aktualizace přidává možnost propojit Dynamics NAV 2018 s Dynamics 365 for Sales (Dataverse nebo CRM Online) pomocítypu ověřování OAuth .

Tato kumulativní aktualizace nahrazuje dříve vydané kumulativní aktualizace. Vždy byste měli nainstalovat nejnovější kumulativní aktualizaci.

Po instalaci této opravy hotfix může být nutné aktualizovat licenci, abyste získali přístup k novým objektům, které jsou součástí této nebo předchozí kumulativní aktualizace. (To platí jenom pro licence zákazníků.)

Seznam kumulativních aktualizací vydaných pro Microsoft Dynamics NAV 2018 najdete v tématu vydané kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics NAV 2018. Kumulativní aktualizace jsou určené pro nové i stávající zákazníky, kteří mají spuštěnou aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2018.

Důležité:

Před instalací oprav hotfix nebo aktualizací doporučujeme kontaktovat svého partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, jestli je vaše prostředí kompatibilní s nainstalovanými opravami hotfix nebo aktualizacemi. Oprava hotfix nebo aktualizace může způsobit problémy s vzájemnou kompatibilitou s přizpůsobením a produkty třetích stran, které spolupracují s vaším řešením Microsoft Dynamics NAV.

Problémy, které jsou vyřešené v této kumulativní aktualizaci

V této kumulativní aktualizaci jsou vyřešené následující problémy.

Opravy hotfix platformy

ID

Název

396020

Konverzace databáze neprovádí pro databázi Dynamics NAV při použití azure SQL spravované instance.

398555

To může vést k uzamčení, když pole BLOB používají REPEATABLEREAD.

Opravy hotfix aplikací 

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

397446

Možnost filtrování součtů podle měny nefunguje v sestavách Sestavy starých pohledávek/závazků.

Finance

REP 120 REP 322

397544

Neočekávaný výsledek plánování po změně data dodávky

Výroba

COD 99000854

397769

Funkce Kopírovat dokument výrobní objednávky zkopíruje datum vytvoření.

Výroba

REP 99003802

400557

"Sledování položek definované pro zdrojový řádek XXX prod. Spotřeba YYYY je větší než množství, které jste zadali." Chybová zpráva při řešení vyskladnění.

Sklad

COD 6500

Opravy hotfix místních aplikací 

CZ– čeština

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

400316

Problém s návrhem sestavy řízení DPH pro oddíl A1 v české verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

COD 31100

ES – Španělsko 

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

395296

"El valor de ImporteTotal no coincide con el cumatio de BaseImponible, CuotaSoportada, CuotaRecargoEquivalencia..." Chybová zpráva se zobrazí v SII při účtování nákupní faktury s aktivovaným režimem hotovostní platby DPH v nastavení účtování DPH ve španělské verzi.

Finance

COD 10750 COD 10753

395353

Chybová zpráva "Si se ha seleccionado una única ClaveRegimenEspecialOTrascendencia y es igual a 01, no se pueden marcar la CausaExencion E2 y E3" se zobrazí v modulu SII, pokud ve španělské verzi vyjádřete osvobození od DPH.

Finance

COD 10750 COD 10753

397600

V nákupní faktuře s záporným řádem DPH, který není zdanitelný v SII, nefunguje funkce zahrnout a vyloučit pro záporné řádky ve španělské verzi očekávaným způsobem.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

COD 10750

399431

Zahrnutí ne zdanitelných položek do výkazů DPH ve španělské verzi

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

PAG 475 REP 12

IT – Itálie 

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

395111

Pokud se prodejní faktura vygeneruje ze sestavy kombinovaných dodávek nebo z možnosti Získat řádky dodávky, nákupní objednávka se neexportuje do souboru XML v italské verzi.

Finance

COD 12179 TAB 110 TAB 5990 COD 12184 TAB 12204

NA – Severní Amerika

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

394518

Při generování souboru Electronic Payment-IAT v severoamerické verzi se zobrazí chybová zpráva "Zadané číslo přenosu není platné".

Cash Management

COD 10090 COD 10097

NL – Nizozemsko 

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

395749

Při účtování platby z deníku bank/žirového deníku se celková částka platby zaúčtuje na účet G/L s tolerancí plateb v nizozemské verzi.

Cash Management

TAB 11401

397461

Platební soubor XML pro dodavatele ve formátu GBP se nevytápěl správně, značka používá ID místo IBAN v holandské verzi.

Cash Management

REP 11000012

395386

Soubor elektronického daňového prohlášení obsahuje na konci souboru v nizozemské verzi neočekávaný znak.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

REP 11405

395640

Množství by měla být záporná, pokud jsou v sestavách Kontrolní seznam v nizozemské verzi provedeny opravy v sestavách Intrastat – Formulář a Intrastat – Kontrolní seznam.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

REP 501 REP 502

397093

Pole specifikace transakce by mělo být zaškrtnuté, pokud jsou v sestavách Kontrolní seznam v holandské verzi sestavy Intrastat – Formulář a Intrastat – Zásilky.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

REP 501 REP 502

397094

Pole Celková váha, statistická částka a Částka by měla být záporná, pokud existují opravy v sestavách Kontrolní seznam Intrastat – Formulář a Intrastat – v nizozemské verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

REP 501 REP 502

397911

Zásilky a příjmy by se měly odpovídajícím způsobem zobrazit v sestavách Kontrolní seznam v nizozemské verzi v sestavách Intrastat – Formulář a Intrastat – Kontrolní seznam.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

COD 11400 REP 501 REP 502 REP 11413

400819

Znaménko sloupce SpecialUnit je v exportovaném souboru Intrastat v holandské verzi nesprávné.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

REP 11413

Místní regulační funkce 

ES – Španělsko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

394236

Přidáním možnosti do nastavení SII můžete řídit export záporných čar ve španělské verzi.

Finanční správa

COD 10756 PAG 10751 TAB 10751

399175

Vylepšete funkčnost více kódů speciálního schématu SII ve španělské verzi.

Finanční správa

COD 10753 COD 10758 PAG 472 PAG 473 TAB 325

398896

Podpora vrácení peněz z DPH ve funkci SII ve španělské verzi

Finanční správa

COD 10750 COD 10752 COD 10753 COD 10756 COD 226 COD 227 TAB 10752 COD 10757

IT – Itálie

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

399293

Aktualizace certificazione unica v italské verzi

Finanční správa

COD 12132 COD 1752 PAG 12103 PAG 12112 PAG 12134 TAB 12134

NL – Nizozemsko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

399381

Vylepšete uživatelské prostředí v funkci Deník bank/žirového deníku v holandské verzi.

Finanční správa

COD 426 TAB 11401

NE – Norsko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

399940

Přidejte informace o měně do exportovaných položek hlavní položky ve SAF-T v norské verzi.

Finanční správa

COD 10673 PAG 10687 TAB 10632

Velká Británie – Spojené království

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

399233

Konfigurovatelné nastavení kontrolního seznamu Proteasu pro různé sestavy

Finanční správa

COD 10541 COD 1752 PAG 10537 PAG 1140 TAB 10536 TAB 10537 TAB 10538 COD 10530 COD 10532 COD 10536 COD 10537 COD 10538 MEN 1030 PAG 743 TAB 743

Řešení

Jak získat aktualizační soubory aplikace Microsoft Dynamics NAV

Tato aktualizace je dostupná pro ruční stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.

Kumulativní aktualizace CU 41 pro Microsoft Dynamics NAV 2018

Který balíček oprav hotfix ke stažení

Tato kumulativní aktualizace obsahuje více balíčků oprav hotfix. Vyberte a stáhněte si jeden z následujících balíčků v závislosti na verzi databáze Microsoft Dynamics NAV 2018 v zemi.

Země

Balíček oprav hotfix

AT – Rakousko

Stáhnout balíček CU 41 NAV 2018 AT

AU – Austrálie

Stažení balíčku AU PRO CU 41 NAV 2018

BE – Belgie

Stažení balíčku CU 41 NAV 2018 BE

CH – Švýcarsko

Stažení balíčku CU 41 NAV 2018 CH

CZ– čeština

Stažení balíčku CU 41 NAV 2018 CZ

DE – Německo

Stažení balíčku CU 41 NAV 2018 DE

DK – Dánsko

Stažení balíčku DK CU 41 NAV 2018

ES – Španělsko

Stažení balíčku CU 41 NAV 2018 ES

FI – Finsko

Stáhnout balíček CU 41 NAV 2018 FI

FR – Francie

Stažení balíčku CU 41 NAV 2018 FR

IS – Island

Stažení balíčku CU 41 NAV 2018 IS

IT – Itálie

Stažení balíčku IT cu 41 NAV 2018

NA – Severní Amerika

Stažení balíčku CU 41 NAV 2018 NA

NL – Nizozemsko

Stáhnout balíček CU 41 NAV 2018 NL

NE – Norsko

Stáhnout balíček CU 41 NAV 2018 NO

NZ – Nový Zéland

Stáhnout balíček CU 41 NAV 2018 NZ

RU – Rusko

Stáhnout balíček CU 41 NAV 2018 RU

SE – Švédsko

Stažení balíčku SE CU 41 NAV 2018

Velká Británie – Spojené království

Stažení balíčku CU 41 NAV 2018 pro Spojené království

Všechny ostatní země

Stažení balíčku CU 41 NAV 2018 W1

Jak nainstalovat kumulativní aktualizaci Microsoft Dynamics NAV 2018

Podívejte se na článek Jak nainstalovat kumulativní aktualizaci Microsoft Dynamics NAV 2018.

Požadavky

Abyste nainstalovali tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovanou aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2018.

Více informací

Další informace o terminologii aktualizací softwaru aaplikaci Microsoft Dynamics NAV 2018

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×