Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Přehled

Tato kumulativní aktualizace zahrnuje všechny opravy hotfix a regulační funkce vydané pro Microsoft Dynamics NAV 2017, včetně oprav hotfix a regulačních funkcí vydaných v předchozích kumulativních aktualizacích. Tato aktualizace přidává možnost propojit Dynamics NAV 2017 s Dynamics 365 for Sales (Dataverse nebo CRM Online) pomocítypu ověřování OAuth .

Tato kumulativní aktualizace nahrazuje dříve vydané kumulativní aktualizace. Vždy byste měli nainstalovat nejnovější kumulativní aktualizaci.

Po implementaci této opravy hotfix může být nutné aktualizovat licenci, aby se získal přístup k novým objektům, které jsou součástí této nebo předchozí kumulativní aktualizace (platí to jenom pro licence zákazníků).

Seznam kumulativních aktualizací vydaných pro Microsoft Dynamics NAV 2017 najdete v tématu vydané kumulativní aktualizace pro Microsoft Dynamics NAV 2017. Kumulativní aktualizace jsou určené pro nové i stávající zákazníky, kteří provozují Microsoft Dynamics NAV 2017.

Důležité:

Před instalací oprav hotfix nebo aktualizací doporučujeme kontaktovat svého partnera Microsoft Dynamics. Je důležité ověřit, jestli je vaše prostředí kompatibilní s nainstalovanými opravami hotfix nebo aktualizacemi. Oprava hotfix nebo aktualizace může způsobit problémy s vzájemnou kompatibilitou s přizpůsobením a produkty třetích stran, které pracují s vaším řešením Microsoft Dynamics NAV.

Problémy, které jsou vyřešené v této kumulativní aktualizaci

V této kumulativní aktualizaci jsou vyřešené následující problémy.

Opravy hotfix aplikací

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

390219

Při změně kódu dimenze 1 a kódu dimenze 2 ze zobrazení analýzy se hodnota dimenze v účetním plánu ne aktualizovaná.

Finance

TAB 363 TAB 84

390235

Chybová zpráva "Částka musí být kladná v poli Název šablony deníku řádků deníku" při pokusu o vydání připomenutí s řádkem zaokrouhlení faktury.

Finance

COD 395

394054

Nákupní faktura s normální DPH má jinou částku DPH než částka na nákupní faktuře s DPH s stornováním.

Finance

COD 90

394646

Částky jsou v porovnání zůstatku oříznuty.

Finance

REP 37

395263

"Příchozí dokument neexistuje. Identifikační pole a hodnoty: Při filtrování některých polí v seznamu Příchozí dokument se zobrazí chybová zpráva Číslo položky="X".

Finance

TAB 130

401107

Sestava Nákupní dobropis má jinou hodnotu než hodnota předchozího účtování v dičtech DPH a zkopírovat dokument.

Finance

TAB 37 TAB 39

402686

Splatný zůstatek (LM) zobrazuje různé částky při otevření karty dodavatele ze seznamu a z deníku plateb.

Finance

PAG 21 PAG 26

398202

Při nastavování služby Currency Exchange Rates Dojde k chybě klienta.

Finance

Vytvořil(a) Template Se Platform

396281

Tlačítko Získat se na kartě Dlouhodobý majetek zobrazí šedě, když je v knize odpisů vybrán fiskální rok 365 dnů.

Dlouhodobý majetek

TAB 5612

392135

Zákazník – souhrnná aging simp. sestava a Zákazník – souhrnné sestavy splatnosti zobrazují při filtrování na zůstatku splatné (LM) nesprávné výsledky >xxx.

Prodej

REP 105 REP 109

399550

Aktualizujte titulek pole Termín splatnosti na Datum splatnosti schválení v tabulce Položka schválení.

Prodej

TAB 454

396620

Chybová zpráva o chybějícím oprávnění při vytváření členské společnosti prostřednictvím asistovaného nastavení

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

TAB 743

402692

"V deníku intrastat musí být rovna "Ne". Batch" (Dávka) při pokusu o odstranění aktuálních vykázaných řádků v deníku Intrastat s vykazované pole nastavené na Ano.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

TAB 263

396431

"Tento dokument se neschová úplně. Když jsou prodejní objednávky zcela vyskladněné a částečně vyskladněné, změňte hodnotu v poli Doporučení k odeslání na Částečná.

Sklad

COD 5763

Opravy hotfix místních aplikací

BE – Belgie

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

392456

Ověřte, jestli dobropis odkazuje na prodejní fakturu provedenou v jednom roce před skutečným rokem při exportu výroční sestavy výpisu a výroční sestavy disku se seznamem v belgické verzi.

Prodej

COD 226 REP 11308 REP 11309

ES – Španělsko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

397598

V nákupní faktuře s záporným řádem DPH, který není zdanitelný v SII, nefunguje funkce zahrnutí a vyloučení očekávaným způsobem pro záporné řádky ve španělské verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

COD 10750

FR – Francie

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

397994

Dič. dič. existuje dvakrát v deníku Intrastat ve francouzské verzi.

Finance

COD 10821 PAG 311 REP 501 REP 594 TAB 263

402465

Hodnoty zůstatku nejsou správné v sestavě předvahového zůstatku pro příjmové účty, pokud předchozí účetní období není ve francouzské verzi zavřené.

Finance

REP 10803

IT – Itálie

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

395226

Srážková daň se po účtování faktury dodavatele s 0 srážkovou daní v italské verzi ne aktualizuje.

Finance

COD 12101

391326

Sestava Knihy odpisů neeklasuje nahromaděné znehodnocení reklasifikovaného dlouhodobého majetku v italské verzi.

Dlouhodobý majetek

REP 12119

403116

"Účet hlavní knihy neexistuje. Identifikační pole a hodnoty: Chybová zpráva Ne.='' při účtování prodejní zálohové faktury v italské verzi.

Prodej

COD 442 COD 444

NA – Severní Amerika

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

398202

Při nastavování služby Currency Exchange Rates Service v severoamerické verzi dojde k chybě klienta.

Finance

Vytvořil(a) Template Se Platform

393700

Při tisku 1099 NEC nebo 1099 MISC v severoamerické verzi se pole Federal Income Tax Withholding zobrazuje jako záporná částka.

Nákup

COD 10500 REP 10112 REP 10116 REP 10117

NL – Nizozemsko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

402200

Při přesouvání fokusu od položky hlavní položky, pro kterou je v nizozemské verzi nastavené id platí pro, se zobrazí chybová zpráva "Platí pro ID musí mít hodnotu".

Finance

PAG 11309 TAB 11307 TAB 179

396499

Soubor elektronického daňového prohlášení obsahuje na konci souboru v nizozemské verzi neočekávaný znak.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

REP 11405

400643

"Hodnota parametru PADSTR 3 je mimo povolený rozsah." Chybová zpráva při pokusu o vytvoření souboru deklarace systému Intrastat pro řádek dodávky bez zadaného typu transakce a vybrané protisoučtové strany v holandské verzi.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

REP 11413

402687

Znaménko sloupce Doplňkové jednotky je po nejnovějších aktualizacích funkcí systému Intrastat v nizozemské verzi v exportovaném souboru Intrastat nesprávné.

DPH/DPH/Daň z prodeje/Intrastat

REP 11413

NE – Norsko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

396003

Výchozí PSČ nefunguje ve SAF-T v norské verzi.

Finance

COD 10679 PAG 10690 TAB 10620

Regulační funkce

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

400016

Přidejte pole pro odkaz na platbu a způsob platby na stránku aktualizačního dokumentu pro zveřejněné dokumenty.

Finanční správa

COD 1405 COD 1409 COD 1412 PAG 1351 PAG 1355 PAG 1356 PAG 143 PAG 146 PAG 5977 PAG 5978

Místní regulační funkce

IT – Itálie

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

399516

V italské verzi používejte stejné číslo externího dokumentu v různých fiskálních letech.

Finanční správa

REP 412 COD 12104 COD 90 PAG 460 TAB 312

RU – Rusko

ID

Název

Funkční oblast

Změněné objekty

401526

Změna rozložení faktur v ruské verzi

Finanční správa

COD 12401 COD 14931 COD 14932 REP 12461

Řešení

Jak získat aktualizační soubory aplikace Microsoft Dynamics NAV

Tato aktualizace je dostupná pro ruční stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.

Kumulativní aktualizace CU 55 pro Microsoft Dynamics NAV 2017

Který balíček oprav hotfix ke stažení

Tato kumulativní aktualizace obsahuje více balíčků oprav hotfix. Vyberte a stáhněte si jeden z následujících balíčků v závislosti na verzi databáze Microsoft Dynamics NAV 2017 v zemi.

Země

Balíček oprav hotfix

AT – Rakousko

Stáhnout balíček CU 55 NAV 2017 AT

AU – Austrálie

Stažení balíčku AU CU 55 NAV 2017

BE – Belgie

Stažení balíčku CU 55 NAV 2017 BE

CH – Švýcarsko

Stažení balíčku CU 55 NAV 2017 CH

CZ– čeština

Stáhnout balíček CU 55 NAV 2017 CZ

DE – Německo

Stažení balíčku CU 55 NAV 2017 DE

DK – Dánsko

Stažení balíčku DK CU 55 NAV 2017

ES – Španělsko

Stažení balíčku CU 55 NAV 2017 ES

FI – Finsko

Stažení balíčku FI CU 55 NAV 2017

FR – Francie

Stáhnout balíček CU 55 NAV 2017 FR

IS – Island

Stažení balíčku CU 55 NAV 2017 IS

IT – Itálie

Stažení balíčku IT cu 55 NAV 2017

NA – Severní Amerika

Stažení balíčku CU 55 NAV 2017 NA

NL – Nizozemsko

Stažení balíčku CU 55 NAV 2017 NL

NE – Norsko

Stáhnout balíček CU 55 NAV 2017 NO

NZ – Nový Zéland

Stáhnout balíček CU 55 NAV 2017 NZ

RU – Rusko

Stažení balíčku CU 55 NAV 2017 RU

SE – Švédsko

Stáhnout balíček SE CU 55 NAV 2017

Velká Británie – Spojené království

Stažení balíčku PRO UK 55 NAV 2017

Všechny ostatní země

Stažení balíčku CU 55 NAV 2017 W1

Jak nainstalovat kumulativní aktualizaci Microsoft Dynamics NAV 2017

Podívejte se na článek Instalace kumulativní aktualizace Microsoft Dynamics NAV 2017.

Požadavky

Abyste nainstalovali tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovanou aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2017.

Více informací

Další informace o terminologii aktualizací softwarua aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2017

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×