Kumulativní aktualizace 7 pro System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Oznámení pro uživatele, kteří nainstalovali kumulativní aktualizaci 7 starší než 21. srpna 2015

Jsme měli problém s kumulativní aktualizaci 7 ve kterém nebyly získávání bodů obnovení prošlé vyčištěna a vydání byla vyžádána zpět. (Kumulativní aktualizace byla vydána 28. července 2015.) Tento problém je nyní opraven s nové bity. Proto je-li nainstalovat nebo stáhnout kumulativní aktualizaci 7 před 21. srpna 2015 by měla stáhnout nejnovější kumulativní aktualizaci 7 bitů z odkazu, který je popsán v části "Stáhnout informace" a instalaci. Bity budou automaticky aktualizovat skript pruneshadowcopiesDpm2010.ps1 a opravit problém.

Úvod

Tento článek popisuje problémy opravené v kumulativní aktualizaci 7 pro Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM). Kromě toho tento článek obsahuje pokyny k instalaci pro kumulativní aktualizaci 7 pro System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

Poznámka: Stávající zákazníci produktu Data Protection Manager na platformě Windows Azure, měli upgradovat na nejnovější Azure Backup agent (verze 2.0.8719.0 nebo vyšší verze). Pokud není nainstalováno, online zálohování se nezdaří a bude fungovat žádná Data Protection Manager Windows Azure operace.

Funkce, které jsou přidány do této kumulativní aktualizace


 • Podpora pro operační systém Windows 10 klientů

  Po instalaci této aktualizace můžete začít chránit data v počítači klienta systému Windows 10. Nedojde ke změně uživatelského rozhraní nebo v situacích, které jsou podporovány. Proto můžete pokračovat v zálohování Windows 10 klientů pomocí DPM, přesně jako chráněné předchozí verze klienta systému Windows.

 • Možnost použití na jiný server DPM k obnovení z trezoru zálohování Azure

  Tato funkce umožňuje aplikace Azure Backup Vault jako centrální úložiště pro zálohování dat z různých serverů DPM. Více serverů DPM můžete zálohovat data na Azure. Tato aktualizace umožňuje libovolný server DPM, který je registrován na stejném trezoru obnovení dat z trezoru zálohování Azure.

  Předpoklad Tato funkce předpokládá, že jsou alespoň dva servery DPM 2012 R2 s kumulativní aktualizaci 7, jsou zapsána do trezoru zálohování Azure a některá data se mají zálohovat na cloud (Azure).

  Poznámka: Pokud tato funkce je testován na existujících zdrojích dat DPM, které jsou chráněny v cloudu (pomocí kumulativní aktualizace, která je starší než aktualizace kumulativní 7), je třeba počkat alespoň jeden den získat DPM ochrany skupiny související metadata, která je naplánována na odeslání do Azure. K tomu dochází při prvním průchodu noční práce.

  Chcete-li ověřit tuto funkci, postupujte takto:

  1. V konzole správce DPM serveru klepněte na kartu obnovení .

  2. Klepněte na tlačítko Přidat externí DPM.

   Click

  3. Zadejte pověření trezor (ke stažení z http://manage.windowsazure.com).

   Poznámka: Trezor pověření bude platné pouze dva dny. Je nutné stáhnout čerstvé trezor pověření v případě, že vyprší platnost pověření trezoru.

  4. V seznamu vyberte server DPM, jehož data se mají být vráceny.

  5. Zadejte přístupové heslo šifrování, který je přidružen k serveru DPM, který byl vybrán v seznamu a klepněte na tlačítko OK.

   Provide the encryption passphrase associated with the DPM server

  6. Při přidání externího serveru DPM je úspěšně dokončena, klepněte na tlačítko Zavřít.

   Click

  7. Požadovaná data obnovte procházením bodů obnovení.

  8. Klepněte na tlačítko Vymazat externí DPM se vraťte do místního DPM zobrazení dat pouze.

   Click

Problémy vyřešené v této kumulativní aktualizaci

Data Protection Manager (DPM)

 • Zkuste zálohování technologie Hyper-V virtuálních počítačů (VM), které obsahují repliku a aktivní virtuálních počítačů a virtuální počítač repliky jsou spravovány na stejný server System Center VMM. Dříve bylo žádný ovládací prvek vybrat mezi aktivní a replik virtuálních počítačů pro zálohování. Často příčinou selhání v závislosti na nastavení zálohování.

  Po instalaci této aktualizace DPM vždy zálohovat virtuální počítač, který jste vybrali při vytvoří skupinu ochrany i v případě, že dojde převzetí služeb při selhání. Můžete mít například Host1\VM1 a Host2\VM1, kde Host2\VM1 je replikou Host1\VM1. Host2\VM1 zálohování, zatímco jej vytváří skupiny ochrany DPM zálohuje vždy Host2\VM1 tak, že vyberete.

 • Pokoušíte se vytvořit novou skupinu ochrany nebo změnit skupinu ochrany. Nicméně DPM někdy nezobrazí nejnovější strukturu složek na souborovém serveru.

 • Když otevřete kartu zotavení a pokusíte se získat všechny body obnovení pro zdroj dat pomocí možnosti Zobrazit všechny body obnovení , DPM nezobrazuje bodů obnovení online. Po instalaci této aktualizace DPM také uvedeny body obnovení online. Nicméně pokud máte mnoho bodů obnovení režimu online, může trvat nějakou dobu načíst a zobrazit všechny body obnovení.

 • Obnovení koncového uživatele/SSRT nemusí pracovat v některých případech pro zrcadlený databáze SQL.

 • Po instalaci kumulativní aktualizace DPM se zobrazí chyba.

 • Portál Azure má některá omezení pro řetězce název účtu úložiště a název úlohy importu. Tato ověření chyběly v DPM. Příčinou chyby při pokusu o první záložní kopii přenést do Azure v režimu offline pomocí funkce Azure import/export.

 • Nelze chránit databázi SQL na skupiny dostupnosti (AG), pokud jiný azit značky mají stejný název databáze.

 • V některých případech nejsou v centrální konzoly DPM synchronizovat výstrahy, které jsou vyřešeny v DPM.

 • Pokud pokusu o ochranu velký počet virtuálních počítačů v jedné skupině ochrany a máte povoleno podpůrná služba VMM, některé zálohy může selhat a zobrazí následující výjimce:

  System.TimeoutException

Poznámka: Pokud používáte Azure zálohy, nainstalujte nejnovější Povinné aktualizace pro agenta Azure zálohy před inovací na DPM kumulativní aktualizace 7.

Jak získat a nainstalovat kumulativní aktualizaci 7 pro System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Informace o stažení

Balíčky aktualizace pro nástroje Data Protection Manager jsou k dispozici z webu Microsoft Update nebo pomocí ruční stahování.

Web Microsoft Update

Chcete-li získat a nainstalovat balíček aktualizace z webu Microsoft Update, v počítači, který má nainstalována součást nástroje Data Protection Manager, postupujte takto:

 1. Přejděte na Starta vyberte Ovládací panely.

 2. Vyberte Windows Update > Kontrola Online aktualizace z webu Microsoft Update > důležité aktualizace jsou k dispozici.

 3. Vyberte balíček kumulativní aktualizace a potom klepněte na tlačítko OK > instalovat aktualizace.

Ruční stažení aktualizace balíčků

Chcete-li ručně stáhnout balíčky aktualizací z katalogu služby Microsoft Update, přejděte na následující web:

Download Stáhněte balíček aktualizace Data Protection Manager.

Tato aktualizace pro nástroje Data Protection Manager, postupujte takto:

 1. Před instalací této aktualizace, vytvořte záložní kopie databáze Data Protection Manager.

 2. Nainstalujte kumulativní balíček na serveru se systémem System Center 2012 R2 Data Protection Manager. Chcete-li to provést, spusťte na serveru Microsoft Update.

  Poznámka: Před instalací této aktualizace prostřednictvím služby Microsoft Update, zavřete konzolu Správce správce ochrany dat. Bude pravděpodobně nutné restartovat server nástroje Data Protection Manager po instalaci tohoto balíčku kumulativní aktualizace.

 3. V konzole správce správce ochrany dat aktualizujte agenti ochrany. Chcete-li to provést, použijte jednu z následujících metod.

  Poznámka: Tento agent aktualizace kumulativní aktualizace vyžaduje restartování chráněné servery za účelem vytvoření nebo změna skupiny na ochranu.

  Metoda 1: Aktualizujte agenti ochrany v konzole správce správce ochrany dat

  1. Otevřete konzolu Správce správce ochrany dat.

  2. Vyberte možnost Správa > agenti.

  3. V seznamu Chráněné počítače vyberte počítač a potom vyberte aktualizace v podokně Akce .

  4. Klepněte na tlačítko Ano > aktualizovat agenty.  Metoda 2: Aktualizujte agenti ochrany v chráněné servery

  1. Získáte balíček aktualizace ochrany agent z následující adresáře na serveru System Center 2012 R2 Data Protection Manager:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1338.0

   Instalační balíčky jsou následující:

   • Aktualizace založené na x86: i386\1033\DPMProtectionAgent_KB3065246.msp

   • Aktualizace založené na x64: amd64\1033\DPMProtectionAgent_KB3065246_AMD64.msp  2. Spusťte příslušný balíček DPMProtectionAgent.msp na každé chráněné serveru založené na architektuře Agent.

  3. Otevřete konzolu Správce správce ochrany dat na serveru System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

  4. Vyberte možnost Správa > agenti. Chráněné serveru vyberte aktualizovat informace a potom ověřte, zda je číslo verze agenta 4.2.1338.0.
  Metoda 3: Aktualizujte agenti ochrany na serverech Windows Server 2003Instalace agenta systému Windows Server 2003 k ochraně serverů Windows Server 2003 pomocí kumulativní aktualizace 7 pro Data Protection Manager 2012 R2. Chcete-li to provést, postupujte takto:

  1. Nainstalujte Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable serverů Windows Server 2003, pokud již není nainstalována.   Poznámka: Pokud není nainstalován C++ redistributable se zobrazí následující chybová zpráva:

   Instalace nástroje Data Protection Manager

   Obrazovka spuštění instalace se nepodařilo načíst. Obraťte se na odbornou pomoc společnosti Microsoft.


  2. Zkopírujte instalační služby Agent webu Windows Server 2003 ze serveru DPM serveru Windows Server 2003 a potom nainstalujte agenta.

   • 64-bit:DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1338.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bit:DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1338.0\i386\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe  3. Spusťte následující příkaz příkazového řádku pro správu:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name


  4. Spusťte následující rutinu prostředí Windows PowerShell k navázání připojení k serveru DPM:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain


  5. Na serveru DPM vyberte možnost Aktualizovat dvakrát na agenta, který je připojen k řízení uživatelského rozhraní. Potom ověřte, že je inicializován stavu zdravotní služby.

Soubory, které jsou aktualizovány v této kumulativní aktualizaci

Název souboru

Velikost

verze

msdpmPS.dll

78024

4.2.1338.0

Interf~1.dll|Interfaces.dll

20680

4.2.1338.0

Utils.dll

1249480

4.2.1338.0

NatUtl~1.dll|NativeUtils.dll

327880

4.2.1338.0

VmmHel~1.dll|VmmHelperServiceInterface.dll

16584

4.2.1338.0

VmmHel~3.dll|VmmHelperService.dll

25800

4.2.1338.0

nativeCH.dll|NativeConfigHelper.dll

387784

4.2.1338.0

DpmWri~1.exe|DpmWriter.exe

630472

4.2.1338.0

DpmBac~1.exe|DpmBackup.exe

369352

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

Intent~2.dll|IntentTranslator.dll

619208

4.2.1338.0

Intent~3.dll|IntentTE.dll

15560

4.2.1338.0

VmmHel~1.dll|VmmHelperServiceInterface.dll

16584

4.2.1338.0

VmmHel~2.dll|VmmHelperServiceClient.dll

25800

4.2.1338.0

Summar~1.dll|SummaryTE.dll

56520

4.2.1338.0

AlertH~1.dll|AlertHealthProvider.dll

143560

4.2.1338.0

CPWrap~1.dll|CPWrapper.dll

1104584

4.2.1338.0

CMTE.dll

186056

4.2.1338.0

MsdpmDll.dll

594120

4.2.1338.0

prm1.dll|Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2547912

4.2.1338.0

prm7.dll|Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

458440

4.2.1338.0

TERunt~1.dll|TERuntime.dll

111304

4.2.1338.0

AMCommon.dll

152264

4.2.1338.0

GARBAG~1.DLL|GarbageCollector.dll

56008

4.2.1338.0

Access~1.dll|AccessManager.dll

107720

4.2.1338.0

AMEngi~1.dll|AMEngineService.dll

94920

4.2.1338.0

AMSvc~1.exe|DPMAMService.exe

23752

4.2.1338.0

AutoH~1.dll|AutoHeal.dll

64200

4.2.1338.0

VSSREQ~1.DLL|VssRequestor.dll

323784

4.2.1338.0

VSSREQ~1.DLL|VssRequestor.dll

355528

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

202440

4.2.1338.0

WSSCW.exe|WSSCmdletsWrapper.exe

203464

4.2.1338.0

WSSCM.dll|WSSCmdlets.dll

182984

4.2.1338.0

WSS4CM.dll|WSS4Cmdlets.dll

166600

4.2.1338.0

VSSREQ~1.DLL|VssRequestor.dll

351432

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

179912

4.2.1338.0

SETUPU~2.DLL|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FILEWR~1.dll|FileWriterHelperPlugin.dll

598728

4.2.1338.0

EXCHAN~1.dll|ExchangeWriterHelperPlugin.dll

821960

4.2.1338.0

SQLWRI~1.dll|SQLWriterHelperPlugin.dll

988872

4.2.1338.0

SPSEAR~1.dll|SpSearchWriterHelperPlugin.dll

617160

4.2.1338.0

WSSWRI~1.dll|WSSWriterHelperPlugin.dll

787144

4.2.1338.0

DpmWRI~1.dll|DpmWriterHelperPlugin.dll

527048

4.2.1338.0

Filter~1.dll|DPMFSFilterWrapperDLL.dll

157384

4.2.1338.0

GenWRI~1.dll|GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

799944

4.2.1338.0

GenNVS~1.dll|GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

718024

4.2.1338.0

DsmFs.dll

966856

4.2.1338.0

DPMRA.exe

5673160

4.2.1338.0

HVhdHlpr.DLL|HypervVhdHelper.dll

83656

4.2.1338.0

HyperV~3.DLL|HypervVhdManager.dll

136392

4.2.1338.0

DpmoVh~1.DLL|DpmoVhdManager.dll

96456

4.2.1338.0

AgentP~1.dll|AgentProxy.dll

238280

4.2.1338.0

SETUPD~1.DLL|SetupDpmfltr.dll

114376

4.2.1338.0

SETUPU~3.DLL|SetupUtilv2_LA.dll

622792

4.2.1338.0

DPMLA ~ 1.EX E | DPMLA.exe

2542280

4.2.1338.0

Servic~1.dll|ServiceProxy.dll

375496

4.2.1338.0

CBEProxy.dll|CBEngineServiceProxy.dll

130760

4.2.1338.0

CBEProxW.dll|CloudEngineProxyWrapper.dll

46792

4.2.1338.0

EngSPW~1.dll|EngineServiceProxyWrapper.dll

168136

4.2.1338.0

objmod~1.dll|ObjectModel.dll

1313992

4.2.1338.0

enguic~1.dll|EngineUICommon.dll

533192

4.2.1338.0

UIComm~1.dll|UICommon.dll

102088

4.2.1338.0

omcmdl~1.dll|ObjectModelCmdlet.dll

411336

4.2.1338.0

filesy~1.dll|FileSystem.dll

73928

4.2.1338.0

exchan~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51912

4.2.1338.0

SQL.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

52424

4.2.1338.0

Shrp~1.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

65736

4.2.1338.0

gendat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.GenericDatasource.dll

27848

4.2.1338.0

hypdat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

51400

4.2.1338.0

clidat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

55496

4.2.1338.0

spdat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

42696

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

575176

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

734920

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

741576

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

690888

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

1041608

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

700104

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

837320

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

723656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

730824

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

688840

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

667848

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

728776

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

707272

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

659656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

680648

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

755912

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367304

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367304

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370376

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370376

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

368328

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367816

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370376

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367304

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

161480

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

160456

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

161480

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

160456

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

dpmac.exe

1499848

4.2.1338.0

NatUtl~1.dll|NativeUtils.dll

266952

4.2.1338.0

dsmfs.dll

803528

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

167112

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

149192

4.2.1338.0

dpmac.exe

1868488

4.2.1338.0

NatUtl~2.dll|NativeUtils.dll

327880

4.2.1338.0

dsmfs.dll

966856

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

202440

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

179912

4.2.1338.0

DLSUIL~1.DLL|DLSUILibrary.dll

163528

4.2.1338.0

Manage~1.DLL|ManagedContainer.dll

1578184

4.2.1338.0

Common~1.dll|CommonControls.dll

3821256

4.2.1338.0

DiskAl~1.dll|DiskAllocationControl.dll

128200

4.2.1338.0

WizUI~1.dll|WizardUI.dll

3693256

4.2.1338.0

Protec~1.dll|ProtectionView.dll

895688

4.2.1338.0

Monito~1.dll|MonitoringPage.dll

540872

4.2.1338.0

Recove~1.dll|RecoveryPage.dll

1849544

4.2.1338.0

dpmac.exe

1868488

4.2.1338.0

DpmSetup.dll

1800904

4.2.1338.0

Engine~1.dll|EngineUICommon.dll

533192

4.2.1338.0

EngSPW~1.dll|EngineServiceProxyWrapper.dll

168136

4.2.1338.0

common~1.dll|CommonControls.dll

3821256

4.2.1338.0

interf~1.dll|Interfaces.dll

20680

4.2.1338.0

Inspect.dll

177864

4.2.1338.0

native~1.dll|NativeConfigHelper.dll

387784

4.2.1338.0

Alerth~1.dll|AlertHealthProvider.dll

143560

4.2.1338.0

Utils.dll

1249480

4.2.1338.0

NatUtl~2.dll|NativeUtils.dll

327880

4.2.1338.0

SetAge~2.exe|SetAgentCfg.exe

147144

4.2.1338.0

AMCOMM~1.dll|AMCommon.dll

152264

4.2.1338.0

SetShr~.exe|SetSharedDpmDatabase.exe

70856

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

29896

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

33480

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

34504

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

32968

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

229064

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

37576

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

40648

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33480

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

33480

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

35528

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

30408

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

32968

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

33480

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33480

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

32456

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

30408

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

575176

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

734920

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

741576

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

690888

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

1041608

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

700104

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

837320

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

723656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

730824

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

688840

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

667848

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

728776

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

707272

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

659656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

680648

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

755912

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2163400

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

603336

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1386696

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2182344

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275656

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

611528

4.2.1338.0

o vres.dll| RecoveryPage.resources.dll

1402056

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2180296

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

610504

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1400008

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2176712

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608968

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1397448

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2220744

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

282312

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

624840

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1421000

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2181320

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

610504

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1397448

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2198216

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

276680

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

614600

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1403592

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2176200

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

609992

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1400008

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2181320

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

609480

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1396424

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2157256

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

604872

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1388232

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2177736

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

607944

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1394888

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2179784

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608968

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1394888

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2180296

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608968

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1397448

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2183880

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

609992

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1398472

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2170568

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274120

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

607944

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1393864

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2178760

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608456

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1394888

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2188488

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275656

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

611528

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1398984

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2157256

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

604872

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1388232

4.2.1338.0

DPMAg~.exe|DPMAgentInstaller_KB3065246_AMD64.exe

43193544

4.2.1338.0

DPMAg~.exe|DPMAgentInstaller_KB3065246.exe

36721352

4.2.1338.0

nullPs~1.dll|null_ps.dll

18632

4.2.1338.0

VnullP~1.dll|vssnullprovider.dll

73928

4.2.1338.0

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×