Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Úvod

Tento článek obsahuje úplný popis změn obsažených v kumulativní aktualizaci 7 pro Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2.

Kumulativní aktualizace 7 pro Operations Manager 2007 R2 zahrnuje všechny předchozí kumulativní aktualizace pro Operations Manager 2007 R2 a zahrnuje všechny aktualizace pro různé platformy.

Problémy opravené v kumulativní aktualizaci 7

Kumulativní aktualizace 7 pro System Center Operations Manager 2007 R2 řeší následující problémy:

 • Konzola funguje špatně, když se role uživatelů používají k určení rozsahu přístupu k objektům.

 • Data dostupnosti se nezobrazují pro aktuální den, kdy se používá denní agregace.

 • Chování je nekonzistentní mezi některými zobrazeními ve webové konzole a konzole.

 • Soubory protokolu se při monitorování souboru protokolu Unicode nepřevádějí.

 • Opravili jsme několik problémů se zabezpečením.


Kumulativní aktualizace 7 pro System Center Operations Manager 2007 R2 řeší následující problémy napříč platformami:

 • Statistiky výkonu logického disku se neshromažďují pro některé typy svazků na počítačích platformy Solaris.

 • Některé síťové adaptéry v počítačích s operačním systémem HP-UX se nemusí zjistit.

 • Statistiky výkonu síťových adaptérů se neshromažďují pro síťové adaptéry HP-UX.

 • Agent Solaris 8 a 9 se po nestandardním vypnutí nemusí restartovat.


Jak získat a nainstalovat kumulativní aktualizaci 7 pro System Center Operations Manager 2007 R2

Stáhnout informace

Kumulativní aktualizace 7 pro System Center Operations Manager 2007 R2 je k dispozici ke stažení z webu Microsoft Download Center.

Ke stažení stáhněte balíček kumulativní aktualizace 7.


Informace o instalaci

Doporučené pořadí instalace

Doporučujeme nainstalovat tuto kumulativní aktualizaci v následujícím pořadí:

 1. Kořenový server pro správu (RMS)

 2. Databáze nástroje Operations Manager Ručně aktualizujte databázi Operations Manageru spuštěním zahrnutého souboru uložené procedury, který je popsán v následujících částech:

 3. Sady Management Pack, které jsou popsány v části Import sad Management Pack. Ručně naimportujte tyto sady Management Pack.

 4. Sekundární servery pro správu

 5. Servery brány

 6. Aktualizace agenta Nasaďte aktualizaci na agenty, kteří používali instalaci založenou na zjišťování.

 7. Počítače

  rolí konzoly Operations Console Poznámka: Při aktualizaci této role vyberte v dialogovém okně Aktualizace softwaru možnost Spustit aktualizaci serveru.

 8. Počítače s rolemi serveru webové konzoly

 9. Ručně instalovaní agenti. Nainstalujte aktualizaci agenta.

 10. Počítače s rolemi služby Audit Collection Services (ACS)


Poznámka: Po instalaci kumulativní aktualizace na počítače ACS, postupujte takto:

 1. Net stop adtserver.

 2. Spusťte DbUpgV6toV7.sql.

 3. Net start adtserver.


Pokyny ke spuštění DbUpgV6toV7.sql naleznete v části "Ruční operace, které musí být provedeny po aktualizaci kolekce služby ACS".

Poznámky k instalaci

Při aktualizaci komponenty pomocí úvodní obrazovky instalačního programu musíte dokončit tři instalační programy aktualizací. Při aktualizaci komponenty, jako je rms, se spustí každý instalační program a vyžaduje, abyste po dokončení aktualizace klikni na Dokončit. Potom se automaticky spustí další instalační program.

Postup instalace

Chcete-li extrahovat soubory, které jsou obsaženy v této aktualizaci, postupujte takto:

 1. Zkopírujte následující soubor do místní složky nebo do dostupné síťové sdílené složky:

  SystemCenterOperationsManager2007-R2CU7-KB2783850-X86-X64-IA64-ENU.MSI

 2. Spusťte tento soubor místně na každém příslušném počítači. Tento soubor například spusťte na kořenovém serveru pro správu (RMS).

 3. V okně System Center Operations Manager 2007 Software Update vyberte možnost aktualizace pro roli, která bude aktualizována.


Doporučené kroky pro instalaci této kumulativní aktualizace na clusterovaný kořenový server pro správu

Další informace o doporučených pokynech pro instalaci této kumulativní aktualizace na clusterovaný kořenový server pro správu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Postup použití opravy hotfix SCOM pro clusterovou službu RMS

Ruční operace, které je nutné provést po aktualizaci kořenového serveru pro správu a datového skladu

Spuštění skriptů SQL

Tato aktualizace obsahuje opravy, které je nutné použít ručně. Tyto opravy se použijí spuštěním souboru c:\program files (x86)\System Center 2007 R2 hotfix utility\KB2783850 \SQLUpdate\CU_DataWarehouse.sql v datovém skladu Operations Manageru (OperationsManagerD).W) a spuštěním c:\program files (x86)\System Center 2007 R2 hotfix utility\KB2783850\SQLUpdate\CU_Database.sql soubor databáze Operations Manager (OperationsManager). Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k počítači, který je hostitelem databáze nástroje Operations Manager 2007, pomocí uživatelského účtu, který má práva správce databázového systému (SA) k instanci databáze nástroje Operations Manager 2007. Pokud chcete provést vzdálenou aktualizaci databáze, přihlaste se k počítači, který je hostitelem SQL Server Management Studio, pomocí uživatelského účtu, který má příslušná práva přidružení zabezpečení k databázi nástroje Operations Manager 2007.

 2. Spusťte SQL Server Management Studio.

 3. V dialogovém okně Připojení k serveru se připojte k instanci SQL Server, která je hostitelem databáze nástroje Operations Manager. Výchozí název databáze je OperationsManager.

 4. Na panelu nástrojů klikněte na Nový dotaz.

 5. Na panelu nástrojů editoru SQL vyberte databázi Operations Manageru pomocí možnosti Dostupné databáze.

 6. V nabídce Soubor klikněte na Otevřít, přejděte do složky C:\program files (x86)\System Center 2007 R2 hotfix utility\KB2783850\SQLUpdate, vyberte soubor CU_Database.sql extrahovaný instalačním programem Windows (.msi soubor) a klikněte na Otevřít.

 7. Po načtení souboru na panelu nástrojů editoru SQL klikněte na Spustit.

 8. V podokně Zprávy zkontrolujte, jestli se příkazy Transact-SQL úspěšně spustily.

 9. Ukončete SQL Server Management Studio.

 10. Pro datový sklad Operations Manageru opakujte kroky 1 až 8. Připojte se však k instanci SQL Server, která je hostitelem datového skladu Operations Manageru, a spusťte soubor \SQLUpdate\CU_DataWarehouse.sql.
Ruční operace, které je nutné provést po aktualizaci kolekce služby ACS

Spuštění skriptů SQL

Tato aktualizace obsahuje opravy, které je nutné použít ručně. Tyto opravy se použijí spuštěním souboru %SystemDrive%\Windows\System32\Security\AdtServer\DbUpgV6toV7.sql v databázi služby ACS (OperationsManagerAC2). Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k počítači, který je hostitelem databáze služby ACS, pomocí uživatelského účtu, který má práva správce databázového systému (SA) k instanci databáze služby ACS. Pokud chcete provést vzdálenou aktualizaci databáze, přihlaste se k počítači, který je hostitelem SQL Server Management Studio, pomocí uživatelského účtu, který má příslušná práva přidružení zabezpečení k databázi služby ACS.

 2. Spusťte SQL Server Management Studio.

 3. V dialogovém okně Připojení k serveru se připojte k instanci SQL Server, která je hostitelem databáze služby ACS. Výchozí název databáze je OperationsManagerAC2.

 4. Na panelu nástrojů klikněte na Nový dotaz.

 5. Na panelu nástrojů editoru SQL vyberte databázi služby ACS pomocí možnosti Dostupné databáze.

 6. V nabídce Soubor klikněte na Otevřít, vyberte soubor %SystemDrive%\Windows\System32\Security\AdtServer\DbUpgV6toV7.sql nainstalovaný instalačním programem Windows (.msi soubor) a potom klikněte na Otevřít.

 7. Po načtení souboru na panelu nástrojů editoru SQL klikněte na Spustit.

 8. V podokně Zprávy zkontrolujte, jestli se příkazy Transact-SQL úspěšně spustily.

 9. Ukončete SQL Server Management Studio.Import sad Management Pack

Sady Management Pack, které jsou součástí složky ManagementPacks, musí být ručně importovány pomocí Průvodce importem sad Management Pack v konzole Operations Console.

Následující aktualizované sady Management Pack se nacházejí ve složce ManagementPacks instalace balíčku:

 • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library.mp

 • Microsoft.SystemCenter.WebApplication.Library.mp

 • Microsoft.SystemCenter.WSManagement.Library.mp


Aktualizace souboru Web.Config na počítačích s rolemi serveru webové konzoly

Chcete-li zajistit, aby ke všem souborům cookie vytvořeným webovou konzolou nebyl klientský jazyk CScript přístupný, přidejte do souboru Web.Config na serveru webové konzoly následující konfiguraci:

<httpCookies httpOnlyCookies="true"/>Pokud je ale webová konzola nakonfigurovaná tak, aby běžela pod sslem, přidejte do souboru Web.Config následující konfiguraci, abyste se ujistili, že jsou všechny soubory cookie šifrované:

<httpCookies httpOnlyCookies="true" requireSSL="true"/>Poznámka: Do souboru Web.Config musí být přidán pouze jeden z těchto řádků. Pokud chcete přidat jeden z těchto řádků, posuňte se v souboru Web.Config dolů, dokud se nezobrazí značka <system.web>, a potom přidejte příslušný nový řádek bezprostředně za řádek, který obsahuje <system.web>.

Aktualizované nástroje podpory, které jsou součástí této kumulativní aktualizace

Následující aktualizovaný soubor ve složce SupportTools podporuje upgrade ze služby Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services na SQL Server 2008 Reporting Services a ze služby SQL Server 2008 Reporting Services na SQL Server 2008 R2 Reporting Services:

SRSUpgradeTool.exeNote Místo souboru dodaného ve složce SupportTools distribučního média operations manageru 2007 R2 použijte odpovídající verzi platformy tohoto souboru.

Upřesňující pokyny k instalaci na příkazovém řádku

Instalační program (nástroj oprav hotfix), který je stažen z tohoto webu rozbalí spouštěcí aplikaci a nezbytné soubory MSP pro instalaci kumulativní aktualizace 7 pro System Center Operations Manager 2007 R2. Je lepší spustit nástroj opravy hotfix v každém počítači a nasadit kumulativní aktualizaci 7 pro System Center Operations Manager 2007 R2 pomocí rozhraní grafického uživatelského rozhraní, které je vyvoláno po spuštění nástroje pro opravu hotfix. Můžete se však vyhnout více instalací nástroje pro opravu hotfix zkopírováním rozbalené adresáře a souborů do příslušných počítačů. Tyto soubory jsou rozbalené do následujícího umístění nástrojem opravy hotfix:

\Program Files (x86)\System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2783850\Pokud se rozhodnete nainstalovat kumulativní aktualizaci 7 pro System Center Operations Manager 2007 R2 na příkazovém řádku, použijte následující příkaz:

SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB<#>-x86.msp /amd64msp:KB<#>-x64.msp /ia64msp:KB<#>-ia64.msp /x86locmsp:KB<#>-x86-<LOC>.msp /amd64locmsp:KB<#>-x64-<LOC>.msp /ia64locmsp:KB<#>-ia64-<LOC>.msp /UpdateAgent /Silent /norebootNote Pokud chcete nainstalovat kumulativní aktualizaci 7 pro System Center Operations Manager 2007 R2 pomocí rozhraní grafického uživatelského rozhraní. Nahraďte parametr ><LOC příslušným kódem jazyka pro aktualizaci, kterou jste stáhli. Nahraďte parametr <#> číslem článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base pro tuto kumulativní aktualizaci.

Spusťte například následující příkaz pro anglickou verzi kumulativní aktualizace 7 pro System Center Operations Manager 2007 R2:

SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB2783850-x86.msp /amd64msp:KB2783850-x64.msp /ia64msp:KB2783850-ia64.msp /x86locmsp:KB2783850-x86-ENU.msp /amd64locmsp:KB2783850-x64-ENU.msp /ia64locmsp:KB2783850-ia64-ENU.msp /UpdateAgent /Silent /noreboot

Upřesňující pokyny k instalaci pro ruční aktualizaci agentů

S kumulativní aktualizací 7 pro System Center Operations Manager 2007 R2 můžete agenty aktualizovat ručně bez kopírování celého obsahu balíčku. Pokud chcete nasadit aktualizace do agenta, postupujte takto:

 1. Nainstalujte nástroj opravy hotfix pomocí pokynů v části "Upřesnit pokyny k instalaci na příkazovém řádku". Soubory, které musíte mít k aktualizaci agenta, jsou ve výchozím nastavení v následujícím umístění:

  C:\Program Files (x86)\System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2783850

 2. Zkopírujte příslušné soubory MSP do libovolné složky (například C:\temp\CU7_Agent) na každém počítači, na kterém chcete agenta aktualizovat ručně.

 3. Na příkazovém řádku spusťte následující dva příkazy ze složky, která obsahuje aktualizační soubory. Tato složka je C:\temp\CU7_Agent, pokud budete postupovat podle tohoto návrhu. Například (architektura x64 a anglický jazyk):

  msiexec.exe /p "C:\temp\CU7_Agent\KB2783850-x64-Agent.msp" REBOOT="ReallySuppress"

  msiexec.exe /p "C:\temp\CU7_Agent\KB2783850-x64-ENU-Agent.msp" REBOOT="ReallySuppress"


Nainstalujte sady Management Pack pro Linux a systém UNIX a aktualizujte agenty Linuxu a systém UNIX.

Kumulativní aktualizace 7 pro System Center Operations Manager 2007 R2 obsahuje nové agenty a sady Management Pack pro všechny podporované operační systémy Linux a systém UNIX. Pokud chcete kumulativní aktualizaci 7 plně nainstalovat, postupujte podle těchto kroků a ujistěte se, že je monitorování počítačů s Linuxem a systém UNIX aktuální:

 1. Stáhněte a nainstalujte aktualizované sady Management Pack z následujícího webu společnosti Microsoft:

  System Center Operations Manager 2007 R2 Sady Management Pack pro monitorování napříč platformami

 2. Naimportujte aktualizovanou sadu Management Pack pro každou verzi Linuxu nebo systém UNIX, kterou monitorujete ve svém prostředí.

 3. Pomocí Průvodce zjišťováním operations manageru 2007 R2 můžete znovu vyhledat počítače s Linuxem a systém UNIX, které monitorujete. Po opětovné konfiguraci počítačů se agenti v těchto počítačích upgradují automaticky.


Tato aktualizace nainstaluje aktualizované agenty systém UNIX a Linuxu a tato aktualizace odebere starší agenty systém UNIX a Linuxu v následující složce:

Program Files\System Center Operations Manager 2007\AgentManagement\UnixAgentsAktualovaní agenti mají názvy souborů, které používají následující formát a číslo verze 318:

typ serveru scx-1.0.4-318.verze serveru.architektury.typ balíčkuPoznámky

 • Typ zástupného serveru představuje název serveru systém UNIX nebo linuxového produktu.

 • Verze zástupného serveru představuje číslo verze typu serveru.

 • Architektura zástupného symbolu představuje architekturu procesoru cílového počítače.

 • Zástupný typ balíčku představuje druh instalačního souboru.


Například následující formát názvu souboru pro agenta pro SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86):

scx-1.0.4-318-sles.10.x86.rpm Agenti, které jsou součástí systems Center Operations Manager 2007 R2 MultiPlatformní kumulativní aktualizace 5, mají číslo verze 277. Během instalace této aktualizace se odeberou všechny soubory agenta pro toto číslo verze.

Agenti, které jsou součástí Systems Center Operations Manager 2007 R2 multiplatformní kumulativní aktualizace 2 (oprava hotfix 979490) mají číslo verze 258. Během instalace této aktualizace se odeberou všechny soubory agenta pro toto číslo verze.

Agenti, kteří jsou součástí System Center Operations Manager 2007 R2 Multi Platform Agent Update (oprava hotfix 973583) mají číslo verze 252. Během instalace této aktualizace se odeberou všechny soubory agenta pro toto číslo verze.

Agenti, kteří jsou součástí původní verze nástroje System Center Operations Manager 2007 R2, mají číslo verze 248. Tyto soubory se během instalace neodebere. Tyto soubory jsou však nahrazeny 1 kilobajtovými soubory (KB). Máte možnost odebrat tyto soubory o 1 kB. Tyto soubory jsou následující:

 • scx-1.0.4-248.aix.5.ppc.lpp.gz

 • scx-1.0.4-248.aix.6.ppc.lpp.gz

 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv2.ia64.depot.Z

 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv2.parisc.depot.Z

 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv3.ia64.depot.Z

 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv3.parisc.depot.Z

 • scx-1.0.4-248.rhel.4.x64.rpm

 • scx-1.0.4-248.rhel.4.x86.rpm

 • scx-1.0.4-248.rhel.5.x64.rpm

 • scx-1.0.4-248.rhel.5.x86.rpm

 • scx-1.0.4-248.sles.10.x64.rpm

 • scx-1.0.4-248.sles.10.x86.rpm

 • scx-1.0.4-248.sles.9.x86.rpm

 • scx-1.0.4-248.solaris.10.sparc.pkg.Z

 • scx-1.0.4-248.solaris.10.x86.pkg.Z

 • scx-1.0.4-248.solaris.8.sparc.pkg.Z

 • scx-1.0.4-248.solaris.9.sparc.pkg.Z


Název souboru

Verze

Role serveru

Role agenta

Role brány

Role ACS

Role X-Plat

Access_Violation_-_Unsuccessful_Logon_Attempts.rdl

Not applicable

X

ActionsPane.ascx

Not applicable

X

AdtAgent.exe

6.1.7221.110

X

X

AdtServer.exe

6.1.7221.110

X

AdtSrvDll.dll

6.1.7221.110

X

AlertPropertypage5.ascx

Not applicable

X

AuditingMessages.dll

6.1.7221.110

X

Blank.aspx

Not applicable

X

DataViews.js

Not applicable

X

DetailsTypeAlert.aspx

Not applicable

X

DetailsTypePerformance.aspx

Not applicable

X

DetailsTypeTaskStatus.aspx

Not applicable

X

DisableForwarding.ps1

Not applicable

X

EnableForwarding.ps1

Not applicable

X

EventCommon.dll

6.1.7221.110

X

X

X

Forensic_ _All_Events_For_Specified_User.rdl

Not applicable

X

FormatTracing.cmd

Not applicable

X

X

X

HeaderControl.ascx

Not applicable

X

HealthExplorer.css

Not applicable

X

HealthExplorerView.ascx

Not applicable

X

HealthService.dll

6.1.7221.110

X

X

X

HealthServiceMessages.dll

6.1.7221.110

X

X

X

HealthServicePerformance.dll

6.1.7221.110

X

X

X

HealthServiceRuntime.dll

6.1.7221.110

X

X

X

HSLockdown.exe

6.1.7221.110

X

X

X

Login.aspx

Not applicable

X

MainStyles.css

Not applicable

X

Microsoft.EnterpriseManagement.DataWarehouse.DataAccess.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.DataWarehouse.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.Notification.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.WorkflowFoundation.dll

6.1.7221.110

X

X

X

Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Azure.dll

6.1.7221.110

X

X

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Console.psc1

Not applicable

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll-help.xml

Not applicable

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Format.ps1xml

Not applicable

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Functions.ps1

Not applicable

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.NonInteractiveStartup.ps1

Not applicable

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Startup.ps1

Not applicable

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Types.ps1xml

Not applicable

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Common.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.DataAbstractionLayer.CommonSetup.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.DataAbstractionLayer.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Web.ConsoleFramework.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Administration.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.resources.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Reporting.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.Common.dll

6.1.7221.110

X

X

X

Microsoft.Mom.ConfigServiceHost.exe

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.DataAccessLayer.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.DiscoveryDatabaseAccess.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.Modules.ClientMonitoring.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.Modules.DataTypes.dll

6.1.7221.110

X

X

X

Microsoft.Mom.RecorderBarBHO.dll

1.0.0.2

X

Microsoft.Mom.Sdk.ServiceDataLayer.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.Sdk.ServiceHost.exe

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.ServiceCommon.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.MOM.UI.Common.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.MOM.UI.Components.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.MOM.UI.Console.exe

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.UI.Wrappers.dll

6.1.7221.110

X

MicrosoftRSChart.dll

2.0.0.175

X

MicrosoftRSChartDesigner.dll

2.0.0.175

X

MobileWebConsole.dll

6.1.7221.110

X

MomADAdmin.exe

6.1.7221.110

X

MOMAgentInstaller.exe

6.1.7221.110

X

X

MOMAgentInstallerPS.dll

6.1.7221.110

X

X

MOMAgentManagement.dll

6.1.7221.110

X

X

MomBidLdr.dll

5.2.3790.1290

X

X

X

MOMConnector.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MomConnectorMessages.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MOMConnectorPerformance.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MomIISModules.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MOMModuleMsgs.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MOMModules.dll

6.1.7221.110

X

X

X

mommodules2.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MOMMsgs.dll

6.1.7221.110

X

MOMNetworkModules.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MOMPerfSnapshotHelper.exe

6.1.7221.110

X

X

X

MOMScriptAPI.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MOMSCXLogModules.dll

6.1.7000.277

X

MOMV3.SP2_7221_signed.cab

Not applicable

X

X

X

MomWsManModules.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MonitoringHost.exe

6.1.7221.110

X

X

X

MPConvert.exe

6.1.7221.110

X

MPExport.exe

6.1.7221.110

X

MPImport.exe

6.1.7221.110

X

MPVerify.exe

6.1.7221.110

X

OperationalDataReporting.exe

6.1.7221.110

X

OpsMgrVssWriterService.exe

6.1.7221.110

X

Planning_ _Logon_Counts_of_Privileged_Users.rdl

Not applicable

X

PrereqResource.dll

6.1.7221.0

X

RootWebConsole.dll

6.1.7221.110

X

RSSWebConsole.dll

6.1.7221.110

X

OboryFormulář.aspx

Not applicable

X

SCXAgents.dll

6.1.7000.295

X

scxcertconfig.exe

6.1.7000.277

X

SecureStorageBackup.exe

6.1.7221.110

X

SecureStorageSDK.dll

6.1.7221.110

X

StateSummary.ascx

Not applicable

X

TitleBar.js

Not applicable

X

TraceConfig.exe

6.1.7221.110

X

X

X

tracefmtsm.exe

6.1.7221.110

X

X

X

TraceLogSM.exe

6.1.7221.110

X

X

X

Usage_ _Privileged_logon.rdl

Not applicable

X

Usage_ _User_Logon.rdl

Not applicable

X

ViewTypeFavoritesOverview.aspx

Not applicable

X

ViewTypeOverview.aspx

Not applicable

X

Web.Config

Not applicable

WSSDiscovery.exe

6.1.7221.110

X

XPotřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×