Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.ÚVOD

Kumulativní aktualizace 14 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 je teď k dispozici. Tento článek popisuje opravy hotfix a aktualizace, které jsou součástí této kumulativní aktualizace. Tato kumulativní aktualizace je dostupná pro všechny jazyky podporované aplikací Microsoft Dynamics CRM 2011.

Poznámka: Předchozí úvody k podpoře a funkcím najdete v jednotlivých článcích kumulativní aktualizace, které jsou uvedené v aktualizacích a opravách hotfix aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011.


Poznámka: Po kumulativní aktualizaci 14 už nejsou klíče registru DisableMapiCaching a AddressBookEnabledizedViewsEnabled platné. Tyto hodnoty bude potřeba změnit pomocí nástroje OrgDbOrgSettings. Vidíte prosím následující odkaz:

Nástroj OrgDBOrgSettings pro Microsoft Dynamics CRM 2011

Další informace

Číslo buildu a názvy souborů pro tuto kumulativní aktualizaci

Balíček kumulativní aktualizace

Číslo buildu

Název souboru (32bitové verze)

Název souboru (64bitové verze)

Microsoft Dynamics CRM 2011 Server

5.0. 9690.3557

Not applicable

CRM2011-Server-KB2849744-LangID-amd64.exe

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikace Microsoft Office Outlook

5.0. 9690.3557

CRM2011-Client-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-Client-KB2849744-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router

5.0. 9690.3557

CRM2011-Router-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-Router-KB2849744-LangID-amd64.exe

Jazyková sada pro Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.3557

CRM2011-Mui-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-Mui-KB2849744-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 Reporting Extensions

5.0. 9690.3557

Not applicable

CRM2011-Srs-KB2849744-LangID-amd64.exe

Informace o aktualizaci kumulativní aktualizace

Kumulativní aktualizace 14 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 je teď k dispozici pro místní zákazníky.

Tento soubor je dostupný ke stažení z webu Microsoft Download Center:Stáhnout stáhnout balíček
2849744.

Důležité: Databázi vytvořenou pomocí kumulativní aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 6 nebo novější verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 nemůžete importovat do nasazení kumulativní aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 5 nebo starší verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011.

Instalace služby Windows UpdatePousít Windows Update k automatické instalaci kumulativní aktualizace 14 pro Microsoft Dynamics CRM 2011. Tato kumulativní aktualizace bude dostupná v červenci 2013 na aktualizacích Windows.

Systém Windows můžete nakonfigurovat na automatickou instalaci doporučených aktualizací. Toto nastavení řeší nekritické problémy a pomáhá zdokonalit práci s počítačem. Pokud použijete toto nastavení, volitelné aktualizace se stahují ani nenainstalují automaticky.

Další informace o nastavení pro instalaci aktualizací Windows najdete na následujících webech Microsoftu:

Zapnutí nebo vypnutí automatických aktualizací

Změna způsobu instalace systému Windows nebo upozorní vás na aktualizace
Pokud chcete nainstalovat kumulativní aktualizaci 14 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 pomocí služby Windows Update, postupujte takto:

 1. Klikněte na Starta potom do vyhledávacího pole Start zadejte Aktualizovat.

 2. V seznamu výsledků klikněte na Windows Update.

 3. V navigačním podokně klikněte na Vyhledataktualizace a potom počkejte, než systém Windows vyhledá nejnovější aktualizace pro váš počítač.

 4. Pokud se zobrazí zpráva s upozorněním, že jsou k dispozici důležité aktualizace, nebo se zobrazí výzva ke kontrole důležitých aktualizací, zaškrtněte políčka u všech aktualizací, které chcete nainstalovat, a klikněte na OK. Kliknutím na libovolnou aktualizaci zobrazíte další informace.

 5. Klikněte na Instalovat aktualizace.

 6. Přečtěte si licenční podmínky, přijměte je a potom klikněte na Dokončit (pokud aktualizace vyžaduje tuto akci). Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce, zadejte ho. Pokud se zobrazí výzva, potvrďte, že podmínky přijímáte.


Ruční instalace Ruční instalace Ručně nainstalovat kumulativní aktualizaci 14 pro Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte podle těchto pokynů.

 1. Přejděte na tento web katalogu Microsoft Update:

  Katalog Microsoft Update

 2. Do vyhledávacího pole zadejte 2849744 a klikněte na Hledat.

 3. Kliknutím na Přidat přidáte aktualizaci do košíku.

 4. Klikněte na Stáhnout.

 5. Klikněte naProcházet, určete složku, do které chcete aktualizaci stáhnout, a klikněte na OK.

 6. Klikněte na Pokračovata potom kliknutím na Přijmout přijměte Licenční podmínky pro software společnosti Microsoft.

 7. Po stažení aktualizace do zadaného umístění klikněte na Zavřít.

Další informace o katalogu Microsoft Update zobrazíte kliknutím na následující číslo článku ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:

323166 Jak stahovat aktualizace, které zahrnují ovladače a opravy hotfix z katalogu systému Windows Update

Další informace o instalaci

 • Po instalaci této kumulativní aktualizace ukončete všechny stávající relace aplikace Microsoft Dynamics CRM a spusťte novou relaci aplikace Microsoft Dynamics CRM.

 • Když jazykovou sadu deprovisionte, vrátí se jazykové nastavení všech uživatelů aplikace Microsoft Dynamics CRM, kteří používají tento jazyk, k výchozímu nastavení jazyka. Proces obnovení zřízení ne aktualizuje nastavení jazyka uživatelů. Proto uživatelé při přihlášení k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 musí resetovat nastavení jazyka v části Osobní možnosti.

Předpoklady: Abyste mohli tuto kumulativní aktualizaci použít, musíte mít nainstalovanou kumulativní aktualizaci pro Microsoft Dynamics CRM 2011 6 (build 5.0.9690.1992) nebo novější verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011. Další informace o kumulativní aktualizaci 6 získáte kliknutím na následující číslo článku ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:

2600640 K dispozici je kumulativní aktualizace 6 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011. Informace o kompatibilitě zobrazíte kliknutím na následující číslo článku ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:

2669091 Seznam kompatibility aplikace Microsoft Dynamics CRM

Pokud se zobrazí výzva k restartování počítače, proveďte to po použití kumulativní aktualizace.

Informace o odebrání: Můžete odinstalovat kumulativní aktualizaci 14 ze serveru, na který je spuštěný Microsoft Dynamics CRM. Než ale odinstalujete kumulativní aktualizaci 14, zálohujte databáze. Další informace najdete na následujících webech Microsoft Developer Network (MSDN):

Vytvoření úplné zálohy databáze (SQL Serveru)

Obnovení zálohy databáze (SQL Server Management Studio)

Poznámka: Pokud použijete kromě kumulativní aktualizace 10v1 kumulativní aktualizaci 10v2 a potom odeberete kumulativní aktualizaci 10v2, nakonfigurujte Microsoft Dynamics CRM pro klienta Outlooku.


Kumulativní aktualizace 14 řeší následující problémy:

 • Lepší výkon při ukládání do mezipaměti uživatelů a týmů. Uživatel je například členem 15 000 týmů. Když se přihlásíte jako tento uživatel, trvá dlouho, než se do mezipaměti zavede všechna data. Pokud se přihlásíte jako jiný uživatel, zobrazí se stejný problém kvůli vymazání mezipaměti.

 • Možnost Zobrazit vybraná zobrazení nefunguje v řídicím panelu CRM.

 • Description field in activity views shows HTML style information.

 • Pole s popisem a poznámky se po kumulativní aktualizaci 12 nezobrazují správně v náhledu před tiskem.

 • Při provádění rychlého hledání v Outlooku jsou sloupce zobrazené v zobrazení průsečíkem sloupců z předchozího zobrazení, které bylo zobrazeno v Outlooku, a definicí zobrazení Rychlé hledání. To se liší od toho, co vidíte při vyhledávání ve webovém klientovi. Po spuštění hledání se nezobrazují žádné sloupce, protože konkrétní sloupec není zahrnutý v zobrazení Rychlé hledání.

 • Token WRPC chybí, když používáte integraci SharePointu.

 • Přidání šablony pošty v CRM po kumulativní aktualizaci 12 způsobuje chyby.

 • K chybám Editoru formátovaný text dochází při vkládání obsahu při vytváření šablon hromadné korespondence v aplikaci CRM 2011 online.

 • Zobrazení Aktivity členů týmu zobrazuje nesprávné výsledky v aplikaci CRM pro klienta Outlooku.

 • Pokud entita nemá e-mailovou adresu, spustí se oznámení o chybě.

 • Složky Outlooku jsou filtrované jenom podle zabezpečení uživatele a nevezměte v úvahu zabezpečení týmu, ve které je uživatel součástí.

 • Připojení SQL CE v 32bitových verzích klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 pro Outlook se nevydaná.

 • Chyby paměti v 32bitovém CRM pro Outlook při práci offline

 • Šablony se použijí na distribuované e-mailové zprávy kampaně, i když nejsou vybrány.

 • Během importu dat dochází k výjimce formátování.

 • Sledování platformy konektoru rozšíření microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions se nezapisuje, když je nástroj SSRS na samostatném počítači od CRM.

 • Uvozovky se v článcích znalostní báze změní na jednoduché uvozovky.

 • Když je povolený overrideTrackInCrmBehaviour, nemůžete v klientovi Outlooku v aplikaci CRM sledování e-mailů zrušit.

 • Možnost Zobrazit ve vyhledávacím dialogovém okně jenom moje záznamy nezo zobrazení pouze záznamů

 • Když v klientovi Outlooku kliknete na Zobrazit existující záznam v CRM, nic se nestane.

 • Při odesílání přímých e-mailů v klientovi outlooku CRM, když jste offline, dochází k chybám.

 • Pole typu Součet měny zobrazuje nesprávný symbol měny.

 • Rychlé hledání v Outlooku zobrazí kritéria filtru nesprávně po instalaci kumulativní aktualizace 12.

 • Uživatel může publikovat články bez oprávnění k publikování článku.

 • Směrovač e-mailu přestane zpracovávat e-mailové zprávy, když se zobrazí zpráva, která nemá hodnotu pole Od.

 • Při tisku sestavy vytvořené v průvodci sestavou se zobrazí výzva k zadání papíru 8,3× 11".

 • Odstranění entity aktivační události System.Array.Copy vyvolá ArrayTypeMismatchException.

 • Atributy Base64 jsou vráceny jako atributy MemoAttributeMetadata, nikoli jako StringAttributeMetadata.

 • Při exportu výsledků rozšířeného hledání do Excelu se název excelového listu v kumulativní aktualizaci 12 nezobrazuje správně.

 • Pás karet aplikace Microsoft CRM zmizí v klientech Outlooku 2007.

 • Proces s podmínkou příjemce e-mailu selže, pokud je příjemce nevyřešený.

 • Karta Úkoly je při práci offline prázdná v dialogovém okně Synchronizace.

 • Aktualizace jednotlivých výskytů opakování schůzky přeruší opakování.

 • Když se pokusíte přidat e-mailovou aktivitu z klienta Outlooku, dojde k jeho chybě.

 • Chyba "Chyba v LoadSiteWideSettings" při spuštění Správce nasazení. .Kumulativní aktualizace 14 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM nemá žádné opravy hotfix ani aktualizace, které musíte povolit nebo nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 13 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM nemá žádné opravy hotfix ani aktualizace, které musíte povolit nebo nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 12 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizaci, kterou musíte povolit nebo nakonfigurovat ručně: Synchronizací soukromé vlastnosti z událostí Outlooku do aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 s kumulativní aktualizací


13,kumulativní aktualizace

11 pro Microsoft Dynamics CRM 2011 řeší problém. Tento problém musíte vyřešit ručně po instalaci kumulativní aktualizace 11 pro Microsoft Dynamics CRM 2011.


Ve smíšeném prostředí Exchange 2003 a Exchange 2010 nefunguje Průvodce nasazením pravidla směrovače e-mailu

v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Kumulativní aktualizace 10 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 nemá žádné opravy hotfix ani aktualizace, které musíte povolit nebo nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 8 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizaci, kterou je nutné povolit nebo nakonfigurovat ručně:

2651621 Při použití kumulativní aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 se při použití funkce Najít dostupné časy vyskytnou žádné opravy hotfix ani aktualizace, které musíte povolit nebo nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 6 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizaci, kterou je nutné povolit nebo nakonfigurovat ručně:

2664150 Jak řídit růst tabulek PrincipalObjectAccess v CRM 2011To clean up the PrincipalObjectAccess table after you install Update Rollup 6, follow the steps in the following Microsoft Knowledge Base article:

2741514 Pomalý výkon při připnutí zobrazení v kumulativní aktualizaci Microsoft Dynamics CRMUpdate 5 pro microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žádné opravy hotfix ani aktualizace, které musíte nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 4 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žádné opravy hotfix ani aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žádné opravy hotfix ani aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizaci, kterou je nutné povolit nebo nakonfigurovat ručně:

2535245 Při provádění dotazů RetrieveMultiple u velkých datových sad v kumulativní aktualizaci Microsoft Dynamics CRM 2011Update 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 dochází ke snížení výkonu bez oprav hotfix ani aktualizací, které musíte nakonfigurovat ručně.


Pomocí oprav kritické funkce na vyžádání (COD) byly opraveny následující problémy:

 • Když přidáte příjemce do záznamu aktivity, záznam se neočekávaně sdílí se všemi příjemci.

 • Při vytváření telefonního hovoru není hodnota Od aktualizována předproudačním modulem plug-in.

 • Přetečení zásobníku v klientovi Outlooku aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 dojde na nulovém řádku.

 • Při importu textových dat se zobrazí chyba SecLib::CheckPrivilege.

 • Odpovědi a přeposlané zprávy sledovaných e-mailových zpráv se neočekávaně sledují v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.

 • Předpokládejme, že spustíte funkci Nastavit regarding u položky v klientovi Outlooku Microsoft Dynamics CRM 2011. Po zrušení průvodce Nastavit týkající se položky se neočekávaně sleduje.

 • Po importu spravovaného řešení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM se popisky ve formuláři pro řešení zobrazují nesprávné informace.

 • U některých záznamů v organizaci, která není výchozí, se operace importu dat nezdaří. Když se pokusíte exportovat historii chyb, zobrazí se chybová zpráva s oznámením, že záznam není dostupný.

 • Informace o jazyku WSDL (Web Service Definition Language) pro soubor Organization.svc se neočekávaně vrátí s vypnutým načtením SSL (Secure Sockets Layer).

 • Když v kroku odeslání e-mailu nebo vytvoření e-mailu v pracovním postupu změníte vlastnosti, dojde k chybě výjimky.

 • Během procesu BackgroundSendEmail dojde k chybě výjimky "Nikdy se do tohoto bodu nedosáhnou".

 • Po navržení nového času opakované události se opakovaná událost převede na nesousedející událost.

 • Když jsou splněné události v podmětu Čekat, podmínka se nespouštěla.

 • Když začnete sledovat kontakt, který byl dříve v Outlooku sledovaný, zobrazí se dialogové okno Duplicitní záznam.

 • Doplněk Zarafa pro Outlook v klientovi Outlooku Microsoft Dynamics CRM 2011 nefunguje.

Produkty jiných poskytovatelů, o kterých se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×