Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Úvod

Podle nařízení č. VA-55 "O schválení pravidel pro zpracování a odesílání datových daní invoice Registry", schválené vedoucí státní daňové kontroly pod Ministerstvem financí Litevské republiky v roce 2004, Duben 21 zpracování a předložení údajů o registru faktur s přidanou hodnotou je aktualizována tak, aby vytvořila podmínky pro osoby povinné k dani, aby e-way předložit údaje o vydaných a přijatých faktury pro daňový úřad ve standardizovaném formátu pro aplikaci i.SAF. Formát i.SAF musí odpovídat aktuálním technickým specifikacím a technickým požadavkům Standard of Accounting Data Files (FileVersion iSAF1.2).

Pro podporu formátu i.SAF verze 1.2 v Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (počáteční verze 7.3) byla doručována následující oprava hotfix společně se sadou konfigurací elektronických sestav a balíčkem datových entit, které nastavují funkce elektronických zpráv pro účely generování sestav i.SAF:

Verze Dynamics 365 for Finance and Operations

Odkaz na článek znalostní báze

7.3

https://support.microsoft.com/en-us/help/4091584

Další informace o funkci nastavení a jejím použití najdete v článku na odkazu v tabulce výše.

Tento článek věnovaný změnám ve funkci i.SAF pro Litvu na podporu potenciální nutnosti vytvořit korespondenci mezi kódy DPH v systému a výčtem kódů DPH poskytovaných standardem účetních datových souborů technické specifikace a technické požadavky, když společnost potřebuje nastavit kódy DPH v systému s další úrovní podrobností, než standard účetních datových souborů poskytuje.

Přehled

Podle standardu účetních datových souborů technické specifikace a technické požadavky KÓDY DPH uvedené ve zprávě i.SAF ve formátu XML musí splňovat výčtový seznam kódů DPH, který je uveden v tabulce 1 "TABULKA DPH" v "Tabulkách technické specifikace standardního účetního datového souboru". Společnost v Litvě ale může potřebovat nastavit kódy DPH v systému s další úrovní podrobností, než poskytuje Standard of Accounting Data Files. V tomto případě by hlášení i.SAF s kódy DPH ze systému nedodržovalo standard účetních datových souborů. Aby bylo možné stanovit korespondenci mezi kódy DPH v systému a výčtem kódů DPH poskytnutých standardem účetních datových souborů, musí být nainstalovány nové verze konfigurací elektronického vykazování( ER):

Název konfigurace

Typ konfigurace

Verze

Komunikační model faktur

Model

52

Mapování modelů i.SAF

Mapování modelu (export)

52.17

Formát i.SAF (LT)

Formát XML (export-import)

52.4

Důležitá poznámka! Po importu nových verzí konfigurací ER zkontrolujte, jestli je mapování modelu i.SAF označené jako Výchozí pro mapování modelu.

Nová verze formátu "i.SAF (LT)" (52.4) obsahuje parametry specifické pro aplikaci, kde uživatel musí definovat, které kódy DPH v systému (zde a dále "Kódy daně z prodeje systému"), které odpovídají hodnotám ze výčtového seznamu kódů DPH, které jsou uvedeny v tabulce 1 "TABULKA DPH" tabulky "Tabulky technické specifikace standardního účetního datového souboru" (zde a dále "Standardní kódy DPH").

Pokud chcete nastavit parametr specifický pro aplikaci, otevřete pracovní prostor Elektronické generování sestav, vyberte formát i.SAF (LT) a vyberte Konfigurace > Parametry specifické pro aplikaci > Nastavení v podokně akcí, vyberte na kartě Rychlé vyhledávání možnost ReportTaxCodesLookup pro nejnovější verzi formátu a na kartě Podmínky rychle definujte, které kódy STANDARDNÍ DPH musí odpovídat kódům daně z prodeje systému.

Například pokud máte v systému dva "kódy systémové DPH" (DPH1, DPH2), které musí být hlášeny v jednom "kódy STANDARDNÍ DPH" (PVM1), budete muset přidat následující řádky na rychlé kartě Podmínky:

Výsledek vyhledávání

Řádku

Daňový kód

PVM1

(hodnota musí být vybrána z předdefinovaného výčtového seznamu)

1

DPH 1

(Hodnota musí být vybrána ze seznamu hodnot, které jsou položkami v tabulce Kódy DPH.

PVM1

(hodnota musí být vybrána z předdefinovaného výčtového seznamu)

2

DPH 2

(Hodnota musí být vybrána ze seznamu hodnot, které jsou položkami v tabulce Kódy DPH.

Sloupec "Řádek" je čítač, který řídí pořadí provádění podmínek vyhledávacího pole.

Přidejte všechny potřebné podmínky pro právní subjekt pro ty "kódy STANDARDNÍ DPH", které musí být hlášeny pro vaši právnickou entitu. Podle dokumentace je seznam kódů STANDARDNÍ DPH následující:

Kód STANDARDNÍ DPH

Popis

PVM1

Zboží a/nebo služby poskytované na území země (čl. 19 odst. 1 zákona Litevské republiky o dani z přidané hodnoty (dále jen "LVAT)")

PVM2

Zboží a/nebo služby poskytované na území země (čl. 19 odst. 3 LVAT)

PVM3

Zboží a/nebo služby poskytované na území země (čl. 19 odst. 4 odst. 5 LVAT)

PVM4

Případy, kdy kupující musí zadržet a zaplatit DPH ze zboží a služeb, které mu byly poskytnuty (článek 96 LVAT) Exp. dne 31. 3. 2016

PVM25

Případy, kdy kupující musí zadržet a zaplatit DPH ze zboží a služeb, které mu byly poskytnuty (článek 96 LVAT) Sazba 21 %

PVM26

Případy, kdy kupující musí zadržet a zaplatit DPH ze zboží a služeb, které mu byly poskytnuty (článek 96 LVAT) Sazba 9 %

PVM27

Případy, kdy kupující musí zadržet a zaplatit DPH ze zboží a služeb, které mu byly poskytnuty (článek 96 LVAT) Sazba 5 %

PVM5

Případy dodání zboží a služeb osvobozených od DPH (články 20–33 a 112 LVAT)

PVM6

Případy dodání zboží (služeb) pro soukromé použití plátce DPH (články 5 a 6 LVAT) Sazba 21 %

PVM7

Případy dodání zboží (služeb) pro soukromé použití plátce DPH (články 5 a 6 LVAT) Sazba 9 %

PVM8

Případy dodání zboží (služeb) pro soukromé použití plátce DPH (články 5 a 6 LVAT) Sazba 5 %

PVM28

Případy dodání zboží (služeb) pro soukromé použití plátce DPH (články 5 a 6 LVAT) Sazba 0 %

PVM29

Případy dodání zboží (služeb) pro soukromé použití plátce DPH (články 5 a 6 LVAT) Sazba -

PVM9

Výroba hmotných dlouhodobých aktiv sám plátcem DPH a podstatné zlepšení budovy (struktury) vlastněné nebo nevlastněné plátcem DPH (článek 6 LVAT) Sazba 21 %

PVM30

Výroba hmotných dlouhodobých aktiv sám plátcem DPH a podstatné zlepšení budovy (struktury) vlastněné nebo nevlastněné plátcem DPH (článek 6 LVAT) Sazba 9 %

PVM31

Výroba hmotných dlouhodobých aktiv samotným plátcem DPH a podstatné zlepšení budovy (struktury) vlastněné nebo nevlastované plátcem DPH (článek 6 LVAT) Sazba 5 %

PVM10

Případy, kdy je zdanění transakcí předmětem zvláštního daňového režimu (marže) (články 101–105, 106–110 LVAT) Exp.on 31-03-2016 Sazba 21, 9, 5, 0

PVM32

Případy, kdy transakce podléhají zvláštnímu daňovému režimu (marži) transakcím (oddíly II, III LVAT) Sazba 21 %

PVM33

Případy použití zvláštního daňového režimu (marže) na transakce (oddíly II, III LVAT) Sazba 0 %

PVM12

Vývoz zboží (článek 41 LVAT) Sazba 0 %

PVM13

Zboží dodané plátcům DPH v EU (čl. 49 odst. 1, odst. 4 LVAT) Sazba 0 %

PVM14

Ostatní transakce (články 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 odst. 2 a 3, 51, 52, 53(1), (5), (6) a (10) sazby LVAT) 0 %

PVM15

Zboží a/nebo služby poskytované mimo Litvu (případy, kdy DPH není zpoplatněna, protože dodání zboží a/nebo služeb se považuje za zboží, které proběhlo mimo Litvu a nepodléhá DPH v Litvě, ale DPH lze odečíst podle čl.

PVM34

Zboží a/nebo služby poskytované mimo Litvu (případy, kdy DPH není zpoplatněna, protože dodání zboží a/nebo poskytnutí služeb se považuje za uskutečněno mimo Litvu a DPH nelze odečíst podle ustanovení článku 58 LVAT) Sazba -

PVM16

Případy, kdy se má za to, že pořízení zboží z jiných členských států proběhlo na území země (články 41 a 122 LVAT) Sazba 21 %

PVM17

Případy, kdy se má za to, že pořízení zboží z jiných členských států proběhlo na území země (články 41 a 122 LVAT) Sazba 9 %

PVM18

Případy, kdy se má za to, že pořízení zboží z jiných členských států proběhlo na území země (články 41 a 122 LVAT) Sazba 5 %

PVM35

Případy, kdy se má za to, že pořízení zboží z jiných členských států proběhlo na území země (články 41 a 122 LVAT) Sazba 0 %

PVM36

Případy, kdy se má za to, že pořízení zboží z jiných členských států proběhlo na území země (články 41 a 122 LVAT) Sazba -

Souč_hod_19

Případy, kdy zboží nabyté plátcem DPH Litevské republiky, který je zprostředkovatelem (druhou stranou) v rámci trojcestného obchodování, bylo přímo vyvezeno z jednoho členského státu do jiného členského státu a poskytnuto plátci DPH tohoto jiného členského státu (čl. 122 odst. 3 sazby LVAT) -

PVM20

Služby získané od zahraničních zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) DPH na výstupu, z nichž je vypočítána kupujícím (čl. 95 odst. 2 LVAT) Sazba 21 %

PVM37

Služby získané od zahraničních zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) DPH na výstupu, z nichž je vypočítána kupujícím (čl. 95 odst. 2 LVAT) Sazba 5 %

PVM38

Služby získané od zahraničních zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) DPH na výstupu, z nichž kupující nevypočítává (čl. 95 odst. 1 odst. 3 LVAT) Sazba 0 %

PVM39

Služby získané od zahraničních zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) DPH na výstupu, z nichž kupující nevypočítává (čl. 95 odst. 1 odst. 2 sazby LVAT) -

PVM21

Služby získané od plátců DPH v EU, z nichž kupující vypočítá DPH na výstupu (čl. 95 odst. 2 LVAT) Sazba 21 %

PVM40

Služby získané od zahraničních zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) DPH na výstupu, z nichž je vypočítána kupujícím (čl. 95 odst. 2 LVAT) Sazba 5 %

PVM41

Služby získané od zahraničních zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) DPH na výstupu, ze které je vypočítána kupujícím (čl. 95 odst. 2 LVAT) Sazba 0 %

PVM42

Služby získané od zahraničních zemí (s výjimkou plátců DPH v EU) DPH na výstupu, z nichž je vypočítána kupujícím (čl. 95 odst. 2 sazby LVAT) -

PVM22

Případy, kdy kupující vypočítá a zaplatí DPH ze zboží nebo služeb dodaných zahraniční osobou povinnou k dani neusazenou na území země (s výjimkou případů PVM18, PVM19) (čl. 95 odst. 3, 4 a 5 LVAT) Exp. dne 31-03-2016 Sazba 21, 9, 5

PVM43

Případy, kdy kupující vypočítá a zaplatí DPH ze zboží nebo služeb dodaných zahraniční osobou povinnou k dani neusazenou na území země (s výjimkou případů PVM18, PVM19) (čl. 95 odst. 3, 4 a 5 sazby LVAT) 21 %

PVM44

Případy, kdy kupující vypočítá a zaplatí DPH ze zboží nebo služeb poskytovaných zahraniční osobou povinnou k dani neusazenou na území země (s výjimkou případů PVM18, PVM19) (čl. 95 odst. 3, 4 a 5 LVAT) sazba 9 %

PVM45

Případy, kdy kupující vypočítá a zaplatí DPH ze zboží nebo služeb dodaných zahraniční osobou povinnou k dani neusazenou na území země (s výjimkou případů PVM18, PVM19) (čl. 95 odst. 3, 4 a 5 LVAT) sazba 5 %

PVM46

Případy, kdy kupující vypočítá a zaplatí DPH ze zboží nebo služeb dodaných zahraniční osobou povinnou k dani neusazenou na území země (s výjimkou případů PVM18, PVM19) (čl. 95 odst. 3, 4 a 5 LVAT) sazba 0 %

PVM47

Případy, kdy kupující vypočítá a zaplatí DPH ze zboží nebo služeb dodaných zahraniční osobou povinnou k dani neusazenou na území země (s výjimkou případů PVM18, PVM19) (čl. 95 odst. 3, 4 a 5 sazby LVAT) -

PVM23

Vypočtená importní DPH Sazba 21, 9, 5

PVM24

Importovat DPH, jejíž započtení řídí STI. Sazba 21, 9, 5

PVM48

Zboží a/nebo služby získané mimo Litvu (včetně případů účtování DPH zahraniční země a dovozu zboží pro domácí spotřebu)) (případy, kdy se pořízení zboží a/nebo služeb považuje za zboží nebo služby provedené mimo Litevskou republiku a DPH na výstupu se neúčtuje, protože pořízení nepodléhá DPH v Litvě) Sazba -

PVM49

Případy, kdy se zemědělské produkty a služby kupují od zemědělců, kteří podléhají režimu kompenzační sazby DPH, Sazba 6 %

PVM100

Další případy

Důležitá poznámka! Je důležité přidat "PVM100", která musí shromažďovat data podle "jiných případů" jako poslední v seznamu (hodnota "Řádek" musí být poslední v tabulce).  Nastavte ho takto:

Výsledek vyhledávání

Řádku

Daňový kód

PVM100

Poslední v seznamu

*Není prázdné*

Toto nastavení znamená, že pro PVM100 se budou brát v úvahu všechny daňové transakce pro kód DPH, u kterých neexistuje žádné konkrétní nastavení (pro něj není definován žádný kód STANDARDNÍ DPH). Toto vyhledávací pole je povinné definovat na konci seznamu podmínek.

Po navázání veškeré potřebné korespondence změňte stav konfigurace parametrů specifických pro aplikaci na Dokončeno a uložte konfiguraci.

Informace o opravě hotfix

Pokyny ke stažení oprav najdete tady:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×