ÚVOD

Tento článek popisuje aktualizace byla nahrazena novější aktualizací na 9 prosinci 2014. Doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizace zabezpečení pro systém Windows. Chcete-li nainstalovat nejnovější aktualizaci, přejděte na následující web společnosti Microsoft:

https://update.microsoft.com/microsoftupdate/Další informace o bulletinu zabezpečení MS14-066:

Jak získat pomoc a podporu pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pomoc s instalací aktualizací:
Podpora služby Microsoft Update

Řešení zabezpečení pro odborníky v oblasti IT:
TechNet Security Troubleshooting a podpory

Chránit počítač se systémem Windows před viry a malwarem:
Centrum zabezpečení a antivirové řešení

Místní podpora pro vaši zemi:
Mezinárodní podpora

Další informace

Prosince 2014 9 Microsoft znovu vydala komplexně řeší CVE-2014-6321 k odstranění problémů s zabezpečení aktualizace 2992611 MS14-066. Systém Windows Vista nebo Windows Server 2008 zákazníci, kteří nainstalovali aktualizace 2992611 před 9 prosince opětovnému nabízení měli znovu instalovat aktualizace.

Známé problémy v této aktualizaci zabezpečení

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

 • Známý problém 1Po instalaci této aktualizace zabezpečení (nebo aktualizaci 3000850), uživatelé domény, kteří se přihlásit k počítači klienta Windows 8.1 docházet k následujícím problémům:


  • Při pokusu o přidání nového účtu v systému Windows Live Mail 2012 není vytvořen nový účet a zobrazí se chybová zpráva podobná následující:


   Chyba 0x80090345

  • Při použití připojení RDP (Remote Desktop) nelze uložit hesla. Pokud dojde k problému, neobdržíte chybovou zprávu.

  • Zobrazí chybová zpráva podobná následující při otevření Správce pověření:


   Chyba 0x80090345

  • Aplikace Windows Explorer může přestat reagovat (zablokování) při šifrování souboru. Jakmile k problému dojde, zobrazí položky protokolu, které se podobají následující trasování Analyzátor výkonu Windows (WPA):


   Průzkumník, přičemž ~ 664 sekund pro šifrování souborů. TID #3376.
   To byl obsluhován LSASS TID č. 1488.
   Služba LSASS TID #3848 provádí volání sspCryptUnprotectData, která vede do GetMasterKey.
   GetMasterKey trvá ~ 664 sekund (TimesinceLast). SLUŽBA LSASS TID 3848. Můžeme strávit celou dobu čekání na 576 LSASS TID, který provádí příkazy ping DCLocator nalézt řadič domény.
   Šifrování souboru zpoždění/zablokování je také připadající stejnou změnu kódu, kde je požadována záloha.

  Chcete-li tento problém vyřešit, přidejte hodnotu DWORD s názvem ProtectionPolicy a hodnotou 1 do následujícího podklíče registru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11d1-8c7a-00c04fc297eb

  Když toto provedete, povolíte místní zálohování hlavního klíče vyžadována RWDC.

  Chcete-li to provést, postupujte takto:


  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.

  2. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč registru:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11d1-8c7a-00c04fc297eb

  3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.

  4. Jako název hodnoty DWORD zadejte ProtectionPolicy a stiskněte klávesu Enter.

  5. Klepněte pravým tlačítkem myši ProtectionPolicya potom klepněte na příkaz změnit.

  6. V poli Údaj hodnoty zadejte 1 a potom klepněte na tlačítko OK.

  7. Ukončete Editor registru a restartujte počítač.

 • Známý problém 2Někteří zákazníci vykázaly, že problém, který souvisí s přidáním následující nové šifrovací sada Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012:

  TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
  TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256Zákazníkům poskytovat lépe ovládat, zda se v krátké době používají tyto šifrovací sada, můžeme je odebrat ze seznamu výchozí příkaz cipher suite priority v registru. Zákazníci, kteří vlastní seznam prioritních látek jejich cipher suite by měli zkontrolovat seznam svých po instalaci této aktualizace, ujistěte se, že sekvence splňuje jejich očekávání.

  Odebrání tyto šifrovací sada nemá vliv na aktualizace zabezpečení, které jsou součástí této verze. Na 18 listopadu 2014 byl přidán nový balíček sekundární k vydání systému Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 k dosažení tohoto cíle. Tento nový balíček je aktualizace 3018238.


  Poznámka: aktualizace systému Windows, Windows Server Update Services (WSUS) a katalogu společnosti Microsoft

  Aktualizace 3018238, je nainstalována společně s aktualizací zabezpečení 2992611 automaticky a transparentně. 3018238 aktualizace zobrazí samostatně v seznamu nainstalovaných aktualizací se zobrazí v položce Přidat odebrat programy v Ovládacích panelech. Pokud již máte 2992611 nainstalována aktualizace zabezpečení, zjistíte, že aktualizace zabezpečení 2992611 bude nabídnuta znovu (pro systém Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2012 pouze) pomocí systému Windows Update nebo služby WSUS a ujistěte se, že aktualizace je nainstalována také 3018238. Instalace oba balíčky současně, bude vyžadovat pouze jedním restartováním počítače.

  Poznámka pro zákazníky Download Center

  Pokud jste stáhli a pak instalaci této aktualizace zabezpečení z Microsoft Download Center pro systém Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2012, doporučujeme, abyste znovu nainstalujte aktualizaci zabezpečení z webu služby Stažení softwaru. Klepnutím na tlačítko Stáhnout budete vyzváni k výběru aktualizací 2992611 a 3018238. Možnosti výběru bude vypadat například takto:
  Založených na Windows 2008 R2 nebo Windows Server 2012-počítače, které mají nainstalován 2992611 políčko pouze 3018238 a potom klepněte na tlačítko Další nainstalujte aktualizaci 3018238. Tato aktualizace bude vyžadovat restartování počítače.


  U počítačů systému Windows 2008 R2 nebo Windows Server 2012, že nemají 2992611 nainstalován, zaškrtněte obě políčka, pokud stahování 2992611 a 3018238. Chcete-li nainstalovat obě aktualizace do jednoho restartování, instalace 3018238, Ignorovat požadavek na restartování počítače a potom nainstalujte 2992611.

  Poznámka: Šifrovací sada, která byla odstraněna 3018238 může po Společenství má příležitost zajistit správné provádění ve všech scénářích zákazníka opět přidána do seznamu priority výchozí v budoucí verzi.


  Poznámky o aktualizaci zabezpečení 3011780 pro protokol Kerberos

  Aktualizace zabezpečení 3011780 (zabezpečení aktualizace oprava protokolu Kerberos, která byla vydána 18. listopadu 2014 a je popsána v bulletinu MS14-068) pravděpodobně nainstalován společně s aktualizací 3018238 a 2992611 současně pomocí distribuce metody popsané výše. Při použití této metody pouze jednoho restartování je vyžadováno.

 • Známý problém 3Připojeno k doméně počítače Windows 8.1 vyžadují přístup RWDC při jejich zálohování hlavního klíče rozhraní DPAPI.

  Příznak

  Připojeno k doméně počítače Windows 8.1 vyžadují přístup k řadiči domény pro čtení i zápis (RWDC) po jejich zálohování hlavního klíče Windows Data Protection API (DPAPI) po instalaci zabezpečení 2992611 aktualizace nebo aktualizace 3000850. Počítače se systémem Windows 8.1, který je umístěn v řadiči domény jen pro čtení (RODC)-uvedené servery zkušenosti chyby při zálohování klíče rozhraní DPAPI masker po instalaci těchto aktualizací.

  Po instalaci aktualizace zabezpečení 2992611 nebo aktualizace 3000850, chyb a operace, které mohou nastat patří, ale nejsou omezeny na následující:

  • Při pokusu o přidání nového účtu v systému Windows Live Mail 2012 není vytvořen nový účet a zobrazí se chybová zpráva podobná následující:

   Chyba 0x80090345

  • Při použití vzdáleného připojení ke vzdálené ploše nelze hesla uložit. Když nastane tento problém, neobdržíte chybovou zprávu.

  • Zobrazí chybová zpráva podobná následující při otevření Správce pověření:

   Chyba 0x80090345

  • Windows Explorer zablokuje při šifrování souboru. Když nastane tento problém, zobrazí položky protokolu, které se podobají následující trasování Analyzátor výkonu Windows (WPA):
     Explorer taking ~664 seconds to Encrypt a file. TID #3376. This is being serviced by LSASS TID #1488. LSASS TID#3848 is executing the sspCryptUnprotectData call which leads into GetMasterKey. GetMasterKey is taking ~664 seconds (TimesinceLast). LSASS TID 3848. We spend the whole time waiting on LSASS TID 576 which is performing DCLocator pings to find a DC. File Encryption delay/hang is also accounted by the same code change where the backup is required.


  Obvykle RODC jsou nasazeny v lokalitách, které nejsou jako ty, které obsahují RWDCs, jako jsou ty, ve kterých je vyžadováno oddělení rolí správce jako důvěryhodné. Proto má smysl, aby řadiče není držitelem veřejný nebo soukromý klíč místně.

  Jak potíže obejít

  Důležité: Pečlivě postupujte podle pokynů v této části. Při nesprávné úpravě registru může dojít k vážným problémům. Před tím, než jej změníte, zálohujte registr pro případ obnovení pro případ, že dojde k problémům.

  Ujistěte se, že Windows 8.1 doméně počítače nainstalujte aktualizace dotyčné jsou umístěny v RODC uvedené servery mají přístup k síti na řadič domény s možností zápisu. Jako dočasné řešení Windows 8.1 počítačů můžete nastavit následující klíč registru Chcete-li povolit místní zálohování hlavního klíče:

  Cesta v registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11 d 1-8c7a-00c04fc297eb
  Nastavení: ProtectionPolicy
  Typ: Hodnota DWORD
  Hodnoty: 1

 • Známý problém 4Po instalaci KB3042058 nebo jinou aktualizaci, která nahrazuje tuto aktualizaci, způsobí odebrání Nahrazené aktualizace KB2992611 na nabízena na webu Windows Update, přestože je již nainstalován KB2992611. K tomuto problému dochází, protože aktualizace KB3018238, (nainstalované s KB2992611), byla odebrána při odebrání Nahrazené aktualizace.

 

Windows Server 2003 (všechny edice) Reference Table

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software.

Názvy souborů aktualizace zabezpečení

Pro všechny podporované 32bitové edice systému Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2992611-x86-ENU.exe

INFORMACE O SOUBORU

Anglická (Spojené státy) verze této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy, které jsou uvedeny v následujících tabulkách. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Kalendářní data a časy těchto souborů v místním počítači jsou zobrazeny podle místního času a dle vašeho aktuálního letního času (DST). Navíc data a časy se mohou změnit při provádění některých operací se soubory.

 • Soubory týkající se konkrétního milníku (SPn) a složky služby (QFE, GDR) jsou označeny ve sloupcích "Požadavek na aktualizaci SP" a "Složka služby".

 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Složky služby QFE obsahují kromě veřejně vydaných oprav hotfix.

 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato aktualizace softwaru také nainstaluje příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBčíslo.cat), který je podepsaný digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze systému Windows Server 2003 x64

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Požadavek na aktualizaci SP

Složka služby

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

16-May-2014

03:14

x86

Žádný

Není k dispozici

Ksecdd.sys

5.2.3790.5014

136,192

01-Jun-2012

12:43

x86

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4587

146,944

11-Sep-2009

11:03

x86

SP

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.5462

154,624

14-Oct-2014

00:55

x86

SP

SP2QFE

Pro všechny podporované verze systému Windows Server 2003 x86

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Požadavek na aktualizaci SP

Složka služby

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

14-Oct-2014

02:04

x64

Žádný

Není k dispozici

Ksecdd.sys

5.2.3790.5014

192,000

14-Oct-2014

02:02

x64

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4587

265,216

14-Oct-2014

02:02

x64

SP

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.5462

265,216

14-Oct-2014

02:02

x64

SP

SP2QFE

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4587

146,944

14-Oct-2014

02:02

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.5462

154,624

14-Oct-2014

02:02

x86

SP

SP2QFE\WOW

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Požadavek na aktualizaci SP

Složka služby

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

14-Oct-2014

02:04

IA-64

Žádný

Není k dispozici

Ksecdd.sys

5.2.3790.5014

325,120

14-Oct-2014

02:02

IA-64

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4587

396,800

14-Oct-2014

02:02

IA-64

SP

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.5462

484,352

14-Oct-2014

02:02

IA-64

SP

SP2QFE

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4587

146,944

14-Oct-2014

02:02

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.5462

154,624

14-Oct-2014

02:02

x86

SP

SP2QFE\WOW


 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:

  Verze

  Výrobek

  Milník

  Složka služby

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Větve LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav i opravy hotfix.

Poznámka: Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) které jsou nainstalovány nejsou uvedeny.

Pro všechny podporované verze systému Windows Vista a Windows Server 2008 x86

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

53,248

03-Dec-2014

03:56

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:57

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

04:52

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:53

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

03:32

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:33

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

69,632

03-Dec-2014

04:28

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:29

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

69,632

03-Dec-2014

03:22

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,776

03-Dec-2014

03:23

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

57,344

03-Dec-2014

01:38

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

8,704

03-Dec-2014

01:39

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65 536

03-Dec-2014

03:25

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:26

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

03:58

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:59

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

69,632

03-Dec-2014

04:01

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:02

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

53,248

03-Dec-2014

03:30

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:31

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65 536

03-Dec-2014

02:47

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

02:48

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65 536

03-Dec-2014

03:19

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:21

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

40,960

03-Dec-2014

03:07

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:08

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

40,960

03-Dec-2014

03:54

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:54

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

03:23

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:24

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65 536

03-Dec-2014

04:23

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:24

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65 536

03-Dec-2014

03:14

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:15

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

04:30

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:31

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65 536

03-Dec-2014

03:17

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:18

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

04:26

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,776

03-Dec-2014

04:27

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

03:28

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:30

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61,440

03-Dec-2014

03:34

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:35

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

28,672

03-Dec-2014

04:50

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:51

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

32 768

03-Dec-2014

04:20

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:20

Není k dispozici

Ksecdd.sys

6.0.6002.18643

440,704

04-Jun-2012

15:26

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.19214

1,259,008

10-Oct-2014

01:00

x86

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

03-Apr-2009

21:30

Není k dispozici

Lsass.exe

6.0.6002.18541

9,728

16-Nov-2011

14:12

x86

Secur32.dll

6.0.6002.18541

72,704

16-Nov-2011

16:23

x86

Ksecdd.sys

6.0.6002.23105

440,680

07-May-2014

23:47

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.23555

1,262,080

03-Dec-2014

01:36

x86

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

07-May-2014

23:48

Není k dispozici

Lsass.exe

6.0.6002.23555

9,728

03-Dec-2014

00:23

x86

Secur32.dll

6.0.6002.23555

72,704

03-Dec-2014

01:37

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

175,616

03-Dec-2014

01:37

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

218,624

10-Sep-2009

16:48

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

218,624

03-Dec-2014

01:37

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19247

278,528

03-Dec-2014

02:06

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23555

279,552

03-Dec-2014

01:37

x86

Pro všechny podporované verze systému Windows Vista a Windows Server 2008 x64

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

44,544

03-Dec-2014

04:38

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:39

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

50,688

03-Dec-2014

03:50

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:52

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

52,224

03-Dec-2014

03:19

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:20

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

59,904

03-Dec-2014

04:44

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:45

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

60,928

03-Dec-2014

04:17

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:19

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

49,664

03-Dec-2014

01:31

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

čísla 8 192

03-Dec-2014

01:32

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

55,808

03-Dec-2014

02:55

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

02:56

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

51,200

03-Dec-2014

03:20

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:22

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

59,392

03-Dec-2014

04:49

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:51

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

41,984

03-Dec-2014

03:18

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:19

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

55,808

03-Dec-2014

03:25

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:26

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

57,856

03-Dec-2014

04:52

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:53

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

30,208

03-Dec-2014

04:12

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:13

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

29,696

03-Dec-2014

04:37

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:38

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

50,688

03-Dec-2014

04:40

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:41

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

56,320

03-Dec-2014

03:23

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:24

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

54,784

03-Dec-2014

02:53

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

02:54

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

53,760

03-Dec-2014

02:51

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

02:53

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

56,320

03-Dec-2014

04:15

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:17

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

53,760

03-Dec-2014

04:57

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:58

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

51,712

03-Dec-2014

04:47

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:48

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

50,176

03-Dec-2014

04:55

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:56

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

20,992

03-Dec-2014

03:44

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:45

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

21,504

03-Dec-2014

03:14

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:15

Není k dispozici

Ksecdd.sys

6.0.6002.18643

516,480

04-Jun-2012

15:29

x64

Lsasrv.dll

6.0.6002.19214

1,689,600

10-Oct-2014

01:09

x64

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

03-Apr-2009

21:33

Není k dispozici

Lsass.exe

6.0.6002.18541

11,264

16-Nov-2011

14:34

x64

Secur32.dll

6.0.6002.18541

94,720

16-Nov-2011

16:42

x64

Ksecdd.sys

6.0.6002.23105

517,480

07-May-2014

23:47

x64

Lsasrv.dll

6.0.6002.23555

1,693,184

03-Dec-2014

01:30

x64

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

07-May-2014

23:48

Není k dispozici

Lsass.exe

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

00:45

x64

Secur32.dll

6.0.6002.23555

94,720

03-Dec-2014

01:30

x64

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

205,312

15-Jun-2009

15:13

x64

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

205,824

03-Dec-2014

01:31

x64

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

269,312

10-Sep-2009

17:09

x64

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

269,312

03-Dec-2014

01:30

x64

Schannel.dll

6.0.6002.19247

347,136

03-Dec-2014

01:51

x64

Schannel.dll

6.0.6002.23555

348,160

03-Dec-2014

01:30

x64

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

07-May-2014

23:44

Není k dispozici

Secur32.dll

6.0.6002.19214

77,312

10-Oct-2014

01:01

x86

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

07-May-2014

23:48

Není k dispozici

Secur32.dll

6.0.6002.23555

77,312

03-Dec-2014

01:37

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

175,616

03-Dec-2014

01:37

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

218,624

10-Sep-2009

16:48

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

218,624

03-Dec-2014

01:37

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19247

278,528

03-Dec-2014

02:06

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23555

279,552

03-Dec-2014

01:37

x86

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Vista a Windows Server 2008

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

59,904

03-Dec-2014

02:57

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

02:59

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

49,664

03-Dec-2014

01:12

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

čísla 8 192

03-Dec-2014

01:13

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

59,392

03-Dec-2014

03:37

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:38

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

30,208

03-Dec-2014

03:13

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:14

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

29,696

03-Dec-2014

03:55

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:56

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

20,992

03-Dec-2014

03:34

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

03:35

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

21,504

03-Dec-2014

04:13

Není k dispozici

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10,752

03-Dec-2014

04:14

Není k dispozici

Ksecdd.sys

6.0.6002.18643

1,029,504

04-Jun-2012

15:22

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.19214

3,260,416

10-Oct-2014

01:00

IA-64

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

03-Apr-2009

21:34

Není k dispozici

Lsass.exe

6.0.6002.18541

17,920

16-Nov-2011

14:10

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.18541

202,752

16-Nov-2011

16:08

IA-64

Ksecdd.sys

6.0.6002.23105

1,030,504

07-May-2014

23:46

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.23555

3,265,536

03-Dec-2014

01:09

IA-64

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

07-May-2014

23:47

Není k dispozici

Lsass.exe

6.0.6002.23555

17,920

03-Dec-2014

00:30

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.23555

202,752

03-Dec-2014

01:10

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

482,304

15-Jun-2009

14:41

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

483,328

03-Dec-2014

01:10

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

570,880

10-Sep-2009

20:27

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

570,368

03-Dec-2014

01:09

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.19247

810,496

03-Dec-2014

01:29

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.23555

812,032

03-Dec-2014

01:10

IA-64

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

07-May-2014

23:44

Není k dispozici

Secur32.dll

6.0.6002.19214

77,312

10-Oct-2014

01:01

x86

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

07-May-2014

23:48

Není k dispozici

Secur32.dll

6.0.6002.23555

77,312

03-Dec-2014

01:37

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

175,616

03-Dec-2014

01:37

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

218,624

10-Sep-2009

16:48

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

218,624

03-Dec-2014

01:37

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19247

278,528

03-Dec-2014

02:06

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23555

279,552

03-Dec-2014

01:37

x86


 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:

  Verze

  Výrobek

  Milník

  Složka služby

  6.1.7601. 18xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601. 22xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Větve LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav i opravy hotfix.

Poznámka: Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) které jsou nainstalovány nejsou uvedeny.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Složka služby

Ciphersuiteorder.admx

Není k dispozici

1,361

04-Jul-2013

12:19

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.admx

Není k dispozici

1,361

09-Jul-2013

06:24

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

45,056

19-Sep-2014

09:56

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

19-Sep-2014

09:56

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,320

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

57,344

19-Sep-2014

09:56

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

46,592

19-Sep-2014

09:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

19-Sep-2014

09:56

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,832

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

43,008

19-Sep-2014

09:56

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

55,296

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

34,304

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

33,280

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,176

19-Sep-2014

09:56

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,784

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53,248

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53,760

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,736

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

19-Sep-2014

09:56

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

26,624

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

27,136

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

45,056

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,224

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

57,856

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

47,104

19-Sep-2014

09:24

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,784

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,688

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,272

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

55,296

19-Sep-2014

10:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

34,304

19-Sep-2014

10:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

55,296

19-Sep-2014

10:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

53,248

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,736

19-Sep-2014

10:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,272

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,736

19-Sep-2014

10:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,688

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

26,624

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

27,136

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Cng.sys

6.1.7601.17919

369,848

04-Jul-2013

12:16

x86

Není k dispozici

Ksecdd.sys

6.1.7601.18606

67,520

19-Sep-2014

09:27

x86

Není k dispozici

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18606

136,632

19-Sep-2014

09:27

x86

Není k dispozici

Lsasrv.dll

6.1.7601.18606

1,059,840

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

04-Jul-2013

12:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsass.exe

6.1.7601.18606

22,528

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Secur32.dll

6.1.7601.18606

22,016

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

100,352

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Sspisrv.dll

6.1.7601.18606

15,872

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Cng.sys

6.1.7601.22076

369,848

09-Jul-2013

06:16

x86

Není k dispozici

Ksecdd.sys

6.1.7601.22814

67,512

19-Sep-2014

09:35

x86

Není k dispozici

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22814

136,640

19-Sep-2014

09:35

x86

Není k dispozici

Lsasrv.dll

6.1.7601.22814

1,062,400

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

09-Jul-2013

06:22

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsass.exe

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Secur32.dll

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

100,352

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Sspisrv.dll

6.1.7601.22814

15,872

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

243,200

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

151,552

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,464

19-Sep-2014

09:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

260,608

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

164,352

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

250,880

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,720

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

156,160

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

67,584

19-Sep-2014

09:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,216

19-Sep-2014

09:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

305,664

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

186,880

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

75,776

19-Sep-2014

09:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

09:24

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:24

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

293,376

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,256

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

184,320

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,632

19-Sep-2014

09:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

251,392

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,632

19-Sep-2014

09:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

213,504

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

135,680

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,976

19-Sep-2014

09:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

278,016

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

170,496

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

78,336

19-Sep-2014

09:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

279,040

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:15

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

167,424

19-Sep-2014

10:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72,192

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

10:15

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

10:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

09:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

09:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,952

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

153,088

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

09:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

266,240

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,256

19-Sep-2014

10:15

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

165,376

19-Sep-2014

10:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72,192

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

288 256

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

10:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

179,712

19-Sep-2014

10:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

292,352

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:15

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

10:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

70,144

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

285,696

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,792

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

09:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

281,088

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,720

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

162,816

19-Sep-2014

10:19

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

76,800

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

160,768

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,696

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

158,720

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

61,952

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

09:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

09:25

x86

Není k dispozici

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:26

x86

Není k dispozici

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:27

x86

Není k dispozici

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

221,184

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

221,184

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Credssp.dll

6.1.7601.18606

17,408

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

65 536

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

04-Jul-2013

12:24

Není k dispozici

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Credssp.dll

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

65 536

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

09-Jul-2013

06:39

Není k dispozici

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

172,032

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

172,032

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

550,912

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

551,424

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

259,584

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

260,096

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Schannel.dll

6.1.7601.18606

248,832

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Schannel.dll

6.1.7601.22814

248,832

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Pro všechny podporované verze systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Složka služby

Ciphersuiteorder.admx

Není k dispozici

1,361

04-Jul-2013

12:26

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.admx

Není k dispozici

1,361

09-Jul-2013

06:30

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,320

19-Sep-2014

10:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

46,592

19-Sep-2014

08:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,832

19-Sep-2014

10:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

34,304

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

33,280

19-Sep-2014

10:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

26,624

19-Sep-2014

10:42

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

27,136

19-Sep-2014

10:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

47,104

19-Sep-2014

08:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

10:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

34,304

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

26,624

19-Sep-2014

10:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

27,136

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Cng.sys

6.1.7601.17919

789,024

04-Jul-2013

12:23

IA-64

Není k dispozici

Ksecdd.sys

6.1.7601.18606

179,640

19-Sep-2014

09:07

IA-64

Není k dispozici

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18606

316,856

19-Sep-2014

09:07

IA-64

Není k dispozici

Lsasrv.dll

6.1.7601.18606

2,695,168

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Není k dispozici

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

04-Jul-2013

12:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsass.exe

6.1.7601.18606

56,320

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Není k dispozici

Secur32.dll

6.1.7601.18606

48,640

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Není k dispozici

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

275,456

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Není k dispozici

Sspisrv.dll

6.1.7601.18606

46,080

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Není k dispozici

Cng.sys

6.1.7601.22076

789,024

09-Jul-2013

06:23

IA-64

Není k dispozici

Ksecdd.sys

6.1.7601.22814

179,640

19-Sep-2014

09:06

IA-64

Není k dispozici

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22814

316,856

19-Sep-2014

09:06

IA-64

Není k dispozici

Lsasrv.dll

6.1.7601.22814

2,699,264

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Není k dispozici

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

09-Jul-2013

06:28

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsass.exe

6.1.7601.22814

56,320

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Není k dispozici

Secur32.dll

6.1.7601.22814

48,640

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Není k dispozici

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

275,456

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Není k dispozici

Sspisrv.dll

6.1.7601.22814

46,080

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

10:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:42

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,216

19-Sep-2014

10:42

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

08:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

08:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

08:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

08:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

10:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

10:42

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

10:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

10:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

10:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

10:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

10:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

10:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

10:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

10:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

10:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

10:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

10:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

10:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

10:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:48

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

10:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

10:42

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

08:58

IA-64

Není k dispozici

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

145,408

19-Sep-2014

09:01

IA-64

Není k dispozici

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

08:59

IA-64

Není k dispozici

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

08:59

IA-64

Není k dispozici

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

552,448

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Není k dispozici

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

554,496

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Není k dispozici

Credssp.dll

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

09:03

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CDFAEEFFC6545D

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

188,416

19-Sep-2014

09:03

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CDFAEEFFC6545D

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

04-Jul-2013

12:32

Není k dispozici

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CDFAEEFFC6545D

Credssp.dll

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

09:02

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C64AC92018EDDA91

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

188,416

19-Sep-2014

09:03

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C64AC92018EDDA91

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

09-Jul-2013

06:41

Není k dispozici

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C64AC92018EDDA91

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

475,136

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Není k dispozici

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

475,136

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

1,525,760

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

1,527,296

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

647,680

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

650,240

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Není k dispozici

Schannel.dll

6.1.7601.18606

714,240

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Není k dispozici

Schannel.dll

6.1.7601.22814

714,240

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Není k dispozici

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

04-Jul-2013

12:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Secur32.dll

6.1.7601.18606

22,016

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

96,768

19-Sep-2014

09:22

x86

Není k dispozici

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

09-Jul-2013

06:22

Není k dispozici

Není k dispozici

Secur32.dll

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

96,768

19-Sep-2014

09:28

x86

Není k dispozici

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

172,032

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

172,032

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

550,912

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

551,424

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

259,584

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

260,096

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Schannel.dll

6.1.7601.18606

248,832

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Schannel.dll

6.1.7601.22814

248,832

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,216

19-Sep-2014

09:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

09:24

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:24

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

10:15

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

10:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

09:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

09:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

09:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

09:25

x86

Není k dispozici

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:26

x86

Není k dispozici

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:27

x86

Není k dispozici

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

221,184

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

221,184

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Credssp.dll

6.1.7601.18606

17,408

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

65 536

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

04-Jul-2013

12:24

Není k dispozici

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Credssp.dll

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

65 536

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

09-Jul-2013

06:39

Není k dispozici

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Složka služby

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,336

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16384

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

11:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,336

19-Sep-2014

09:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16384

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,848

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

11:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16384

19-Sep-2014

11:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

10,240

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

15,360

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

11:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

18,432

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

15,872

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,848

19-Sep-2014

11:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

čísla 8 192

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

čísla 8 192

19-Sep-2014

11:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll

6.1.7601.22814

463,872

19-Sep-2014

09:48

x64

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.admx

Není k dispozici

1,361

04-Jul-2013

12:20

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.admx

Není k dispozici

1,361

09-Jul-2013

06:32

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

45,056

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

11:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,320

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

57,344

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

46,592

19-Sep-2014

09:39

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

19-Sep-2014

11:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,832

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

43,008

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

55,296

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

34,304

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

33,280

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,176

19-Sep-2014

11:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,784

19-Sep-2014

11:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53,248

19-Sep-2014

11:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53,760

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,736

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

11:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

26,624

19-Sep-2014

11:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

27,136

19-Sep-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

45,056

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,224

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

57,856

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

47,104

19-Sep-2014

09:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,784

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,688

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,272

19-Sep-2014

11:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

55,296

19-Sep-2014

11:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

34,304

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

55,296

19-Sep-2014

11:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

53,248

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,736

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,272

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,736

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,688

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

11:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

26,624

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

27,136

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Cng.sys

6.1.7601.17919

458,712

04-Jul-2013

12:18

x64

Není k dispozici

Ksecdd.sys

6.1.7601.18606

95,672

19-Sep-2014

09:46

x64

Není k dispozici

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18606

155,064

19-Sep-2014

09:46

x64

Není k dispozici

Lsasrv.dll

6.1.7601.18606

1,461,248

19-Sep-2014

09:42

x64

Není k dispozici

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

04-Jul-2013

12:20

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsass.exe

6.1.7601.18606

31,232

19-Sep-2014

09:42

x64

Není k dispozici

Secur32.dll

6.1.7601.18606

28,160

19-Sep-2014

09:42

x64

Není k dispozici

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

136,192

19-Sep-2014

09:42

x64

Není k dispozici

Sspisrv.dll

6.1.7601.18606

29,184

19-Sep-2014

09:42

x64

Není k dispozici

Cng.sys

6.1.7601.22076

458,704

09-Jul-2013

06:26

x64

Není k dispozici

Ksecdd.sys

6.1.7601.22814

95,672

19-Sep-2014

09:51

x64

Není k dispozici

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22814

155,064

19-Sep-2014

09:51

x64

Není k dispozici

Lsasrv.dll

6.1.7601.22814

1,463,808

19-Sep-2014

09:48

x64

Není k dispozici

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

09-Jul-2013

06:30

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsass.exe

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

09:47

x64

Není k dispozici

Secur32.dll

6.1.7601.22814

28,160

19-Sep-2014

09:48

x64

Není k dispozici

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

136,192

19-Sep-2014

09:48

x64

Není k dispozici

Sspisrv.dll

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:48

x64

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

243,200

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

151,552

19-Sep-2014

11:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,464

19-Sep-2014

10:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

260,608

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

164,352

19-Sep-2014

11:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

250,880

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,720

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

156,160

19-Sep-2014

11:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

67,584

19-Sep-2014

10:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

11:15

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

11:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,216

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

305,664

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

186,880

19-Sep-2014

11:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

75,776

19-Sep-2014

10:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

09:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:42

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

293,376

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,256

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

184,320

19-Sep-2014

11:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,632

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

251,392

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

11:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,632

19-Sep-2014

10:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

11:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

10:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

213,504

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

135,680

19-Sep-2014

11:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,976

19-Sep-2014

10:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

278,016

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

11:15

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

170,496

19-Sep-2014

11:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

78,336

19-Sep-2014

10:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

279,040

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

11:15

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

167,424

19-Sep-2014

11:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72,192

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

11:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

10:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

11:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,952

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

153,088

19-Sep-2014

11:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

10:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

266,240

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,256

19-Sep-2014

11:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

165,376

19-Sep-2014

11:19

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72,192

19-Sep-2014

10:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

288 256

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

179,712

19-Sep-2014

11:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

292,352

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

11:15

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

11:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

70,144

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

285,696

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,792

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

11:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

281,088

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,720

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

162,816

19-Sep-2014

11:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

76,800

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

160,768

19-Sep-2014

11:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

11:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,696

19-Sep-2014

11:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

158,720

19-Sep-2014

11:19

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

61,952

19-Sep-2014

10:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

11:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

11:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

11:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

11:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

10:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

09:42

x64

Není k dispozici

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

64 000

19-Sep-2014

09:47

x64

Není k dispozici

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:44

x64

Není k dispozici

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:45

x64

Není k dispozici

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

309,760

19-Sep-2014

09:42

x64

Není k dispozici

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

309,760

19-Sep-2014

09:48

x64

Není k dispozici

Ocspisapi.dll

6.1.7601.22814

355,840

19-Sep-2014

09:48

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC-WEBPROXY_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_43504B2F496293B6

Ocspisapictrs.h

Není k dispozici

1,421

09-Jul-2013

06:42

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC-WEBPROXY_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_43504B2F496293B6

Ocspisapictrs.ini

Není k dispozici

2,636

09-Jul-2013

06:42

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC-WEBPROXY_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_43504B2F496293B6

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10,240

19-Sep-2014

11:20

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_CS-CZ_702B8E18FEA5A1F4

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,960

19-Sep-2014

11:02

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_CS-CZ_702B8E18FEA5A1F4

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10,752

19-Sep-2014

11:21

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_DE-DE_0A91037BF6C1F28D

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,134

19-Sep-2014

11:02

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_DE-DE_0A91037BF6C1F28D

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

09:44

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_EN-US_B381D974E59FFE52

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,918

19-Sep-2014

09:42

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_EN-US_B381D974E59FFE52

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

11,264

19-Sep-2014

11:21

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ES-ES_B34D3658E5C6EFF7

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,210

19-Sep-2014

11:02

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ES-ES_B34D3658E5C6EFF7

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

11,776

19-Sep-2014

11:20

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_FR-FR_5604AC57D8990659

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,098

19-Sep-2014

11:02

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_FR-FR_5604AC57D8990659

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

11,264

19-Sep-2014

11:21

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_HU-HU_9D752C9FBCF8D575

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,028

19-Sep-2014

11:02

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_HU-HU_9D752C9FBCF8D575

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10,752

19-Sep-2014

11:22

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_IT-IT_402CA29EAFCAEBD7

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,140

19-Sep-2014

11:03

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_IT-IT_402CA29EAFCAEBD7

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

6,656

19-Sep-2014

11:20

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_JA-JP_E25221ABA2E5FDB2

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,642

19-Sep-2014

11:01

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_JA-JP_E25221ABA2E5FDB2

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

6,144

19-Sep-2014

11:20

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_KO-KR_85BBFE609556C4C8

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,576

19-Sep-2014

11:01

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_KO-KR_85BBFE609556C4C8

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10,752

19-Sep-2014

11:22

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NL-NL_6C8DCAD36EA7FA59

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,026

19-Sep-2014

11:03

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NL-NL_6C8DCAD36EA7FA59

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

12 288

19-Sep-2014

11:20

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PL-PL_B2CA255553CA680D

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,028

19-Sep-2014

11:02

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PL-PL_B2CA255553CA680D

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10,752

19-Sep-2014

11:21

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PT-BR_B51E0FF95253FBF1

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,188

19-Sep-2014

11:02

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PT-BR_B51E0FF95253FBF1

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

11,264

19-Sep-2014

11:20

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PT-PT_B5FFDF6551C36BCD

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,130

19-Sep-2014

11:01

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PT-PT_B5FFDF6551C36BCD

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10,240

19-Sep-2014

11:20

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_RU-RU_FCA2F12936A4F9F9

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,064

19-Sep-2014

11:02

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_RU-RU_FCA2F12936A4F9F9

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

11:21

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_SV-SE_989DDB9E2DCE0454

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,092

19-Sep-2014

11:02

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_SV-SE_989DDB9E2DCE0454

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

11:22

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_TR-TR_41AB25E51C8A0645

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,828

19-Sep-2014

11:03

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_TR-TR_41AB25E51C8A0645

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

5,120

19-Sep-2014

11:20

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ZH-CN_130843E2CCC1D864

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,158

19-Sep-2014

11:02

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ZH-CN_130843E2CCC1D864

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

5,120

19-Sep-2014

11:20

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ZH-TW_17048138CA32B4D4

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,460

19-Sep-2014

11:02

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ZH-TW_17048138CA32B4D4

Ocspsvc.exe

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

09:47

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_3BF0DDA89313FE37

Ocspsvcctrs.h

Není k dispozici

1,569

09-Jul-2013

06:42

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_3BF0DDA89313FE37

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,918

09-Jul-2013

06:42

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_3BF0DDA89313FE37

Credssp.dll

6.1.7601.18606

22,016

19-Sep-2014

09:42

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_21EAF27CB825BC97

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

86,528

19-Sep-2014

09:42

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_21EAF27CB825BC97

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

04-Jul-2013

12:25

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_21EAF27CB825BC97

Credssp.dll

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

09:48

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_2267C0ADD14D42CB

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

86,528

19-Sep-2014

09:48

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_2267C0ADD14D42CB

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

09-Jul-2013

06:41

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_2267C0ADD14D42CB

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

210,944

19-Sep-2014

09:42

x64

Není k dispozici

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

210,944

19-Sep-2014

09:48

x64

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

728,064

19-Sep-2014

09:42

x64

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

729,600

19-Sep-2014

09:48

x64

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

314,880

19-Sep-2014

09:42

x64

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

315,904

19-Sep-2014

09:48

x64

Není k dispozici

Schannel.dll

6.1.7601.18606

342,016

19-Sep-2014

09:42

x64

Není k dispozici

Schannel.dll

6.1.7601.22814

341,504

19-Sep-2014

09:48

x64

Není k dispozici

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

04-Jul-2013

12:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Secur32.dll

6.1.7601.18606

22,016

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

96,768

19-Sep-2014

09:22

x86

Není k dispozici

Lsasrv.mof

Není k dispozici

13,780

09-Jul-2013

06:22

Není k dispozici

Není k dispozici

Secur32.dll

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

96,768

19-Sep-2014

09:28

x86

Není k dispozici

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

172,032

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

172,032

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

550,912

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

551,424

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

259,584

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

260,096

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Schannel.dll

6.1.7601.18606

248,832

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Schannel.dll

6.1.7601.22814

248,832

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,336

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16384

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

10:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,336

19-Sep-2014

09:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16384

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,848

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16384

19-Sep-2014

10:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

10,240

19-Sep-2014

10:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

15,360

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

10:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

10:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

18,432

19-Sep-2014

10:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

15,872

19-Sep-2014

10:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,848

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

čísla 8 192

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

čísla 8 192

19-Sep-2014

10:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Certcli.dll

6.1.7601.22814

342,528

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

243,200

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

151,552

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,464

19-Sep-2014

09:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

260,608

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

164,352

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

250,880

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,720

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

156,160

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

67,584

19-Sep-2014

09:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,216

19-Sep-2014

09:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

305,664

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

186,880

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

75,776

19-Sep-2014

09:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

09:24

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:24

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

293,376

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,256

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

184,320

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,632

19-Sep-2014

09:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

251,392

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,632

19-Sep-2014

09:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

213,504

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

135,680

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,976

19-Sep-2014

09:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

278,016

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

170,496

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

78,336

19-Sep-2014

09:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

279,040

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:15

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

167,424

19-Sep-2014

10:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72,192

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

10:15

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

10:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

09:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

09:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,952

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

153,088

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

09:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

266,240

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32,256

19-Sep-2014

10:15

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

165,376

19-Sep-2014

10:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72,192

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

288 256

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

10:14

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

179,712

19-Sep-2014

10:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

292,352

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:15

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

10:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

70,144

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

285,696

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,792

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69,120

19-Sep-2014

09:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

281,088

19-Sep-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,720

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

162,816

19-Sep-2014

10:19

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

76,800

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

160,768

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,696

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

158,720

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

61,952

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

09:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

10:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

09:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

09:25

x86

Není k dispozici

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:26

x86

Není k dispozici

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:27

x86

Není k dispozici

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

221,184

19-Sep-2014

09:23

x86

Není k dispozici

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

221,184

19-Sep-2014

09:29

x86

Není k dispozici

Credssp.dll

6.1.7601.18606

17,408

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

65 536

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

04-Jul-2013

12:24

Není k dispozici

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Credssp.dll

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

65 536

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

09-Jul-2013

06:39

Není k dispozici

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195


 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:

  Verze

  Výrobek

  Milník

  Složka služby

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 a Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 xxx 0,20

  Windows 8 a Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Větve LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav i opravy hotfix.

Poznámka: Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) které jsou nainstalovány nejsou uvedeny.

Pro všechny podporované verze systému Windows 8 x86

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Složka služby

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,517

24-Sep-2014

01:26

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,532

24-Sep-2014

01:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,553

24-Sep-2014

00:08

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,718

24-Sep-2014

01:31

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,502

24-Sep-2014

00:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,544

24-Sep-2014

00:08

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,512

24-Sep-2014

01:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,534

24-Sep-2014

00:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,550

24-Sep-2014

01:36

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,557

24-Sep-2014

01:20

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,500

24-Sep-2014

00:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,503

24-Sep-2014

01:26

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,540

24-Sep-2014

02:03

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,529

24-Sep-2014

01:21

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,562

24-Sep-2014

01:50

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,560

24-Sep-2014

02:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,547

24-Sep-2014

02:04

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,603

24-Sep-2014

01:26

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,517

24-Sep-2014

02:21

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,514

24-Sep-2014

01:34

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,500

24-Sep-2014

02:03

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,488

24-Sep-2014

01:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,488

24-Sep-2014

02:05

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,517

24-Sep-2014

00:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,532

24-Sep-2014

01:36

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,553

24-Sep-2014

00:07

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,718

24-Sep-2014

01:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,502

24-Sep-2014

00:05

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,544

24-Sep-2014

00:05

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,512

24-Sep-2014

01:04

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,534

24-Sep-2014

00:05

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,550

24-Sep-2014

02:29

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,557

24-Sep-2014

01:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,500

24-Sep-2014

00:05

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,503

24-Sep-2014

01:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,540

24-Sep-2014

01:31

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,529

24-Sep-2014

01:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,562

24-Sep-2014

01:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,560

24-Sep-2014

01:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,547

24-Sep-2014

01:28

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,603

24-Sep-2014

01:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,517

24-Sep-2014

01:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,514

24-Sep-2014

01:21

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,500

24-Sep-2014

00:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,488

24-Sep-2014

01:24

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,488

24-Sep-2014

01:07

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.admx

Není k dispozici

1,361

02-Jun-2012

14:32

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.admx

Není k dispozici

1,361

02-Jun-2012

14:32

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

08:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

09:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

09:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,080

12-Apr-2014

07:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

48,128

12-Apr-2014

09:36

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

07:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

07:56

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:07

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:24

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

47,616

12-Apr-2014

07:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,448

12-Apr-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:07

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

09:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

09:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

28,160

12-Apr-2014

07:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

27,648

12-Apr-2014

09:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

09:42

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:26

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,592

12-Apr-2014

08:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

09:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

09:36

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

09:03

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,032

12-Apr-2014

08:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

08:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.17124

41,472

24-Sep-2014

01:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

08:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

09:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

42,496

12-Apr-2014

09:36

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

22,528

12-Apr-2014

09:26

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

08:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

09:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

08:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

08:20

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

10:34

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

09:23

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,080

12-Apr-2014

08:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

48,128

12-Apr-2014

09:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:32

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

08:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

08:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:40

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

47,616

12-Apr-2014

08:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,448

12-Apr-2014

09:27

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:51

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,544

12-Apr-2014

09:22

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

09:33

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

28,160

12-Apr-2014

08:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

27,648

12-Apr-2014

09:32

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:21

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:21

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

10:35

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,592

12-Apr-2014

09:35

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,544

12-Apr-2014

09:23

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

09:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,544

12-Apr-2014

10:28

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:39

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,032

12-Apr-2014

09:33

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:54

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21241

41,472

24-Sep-2014

01:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:26

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:22

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

09:37

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

42,496

12-Apr-2014

09:51

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

22,528

12-Apr-2014

09:22

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

09:37

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

09:22

Není k dispozici

Není k dispozici

Cng.sys

6.2.9200.16859

492,224

03-Mar-2014

23:07

x86

Není k dispozici

Ksecpkg.sys

6.2.9200.17124

156,480

23-Sep-2014

23:59

x86

Není k dispozici

Lsasrv.dll

6.2.9200.17124

1,025,536

23-Sep-2014

23:29

x86

Není k dispozici

Cng.sys

6.2.9200.20937

493,248

10-Feb-2014

23:10

x86

Není k dispozici

Ksecpkg.sys

6.2.9200.21241

156,480

24-Sep-2014

00:13

x86

Není k dispozici

Lsasrv.dll

6.2.9200.21241

1,033,216

23-Sep-2014

23:32

x86

Není k dispozici

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.17124

72,192

23-Sep-2014

23:30

x86

Není k dispozici

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.21241

72,192

23-Sep-2014

23:32

x86

Není k dispozici

Credssp.dll

6.2.9200.16891

17,408

12-Apr-2014

07:22

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17126_NONE_C0A602D872C473ED

Tspkg.dll

6.2.9200.16891

76,800

12-Apr-2014

07:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17126_NONE_C0A602D872C473ED

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

02-Jun-2012

14:33

Není k dispozici

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17126_NONE_C0A602D872C473ED

Credssp.dll

6.2.9200.21012

17,408

12-Apr-2014

07:31

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Tspkg.dll

6.2.9200.21012

76,800

12-Apr-2014

07:32

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

02-Jun-2012

14:33

Není k dispozici

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Wdigest.dll

6.2.9200.16891

178,688

12-Apr-2014

07:23

x86

Není k dispozici

Wdigest.dll

6.2.9200.21012

176,640

12-Apr-2014

07:32

x86

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.2.9200.16891

666,624

12-Apr-2014

07:22

x86

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.2.9200.21012

663,552

12-Apr-2014

07:31

x86

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.2.9200.16891

273,920

12-Apr-2014

07:23

x86

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.2.9200.21012

273,920

12-Apr-2014

07:31

x86

Není k dispozici

Schannel.dll

6.2.9200.17124

318,976

23-Sep-2014

23:30

x86

Není k dispozici

Schannel.dll

6.2.9200.21241

321,024

23-Sep-2014

23:33

x86

Není k dispozici

Shcore.dll

6.2.9200.17124

452,608

23-Sep-2014

23:30

x86

Není k dispozici

Shcore.dll

6.2.9200.21241

460,800

23-Sep-2014

23:33

x86

Není k dispozici

Lsm.dll

6.2.9200.16891

350,720

12-Apr-2014

07:23

x86

Není k dispozici

Workerdd.dll

6.2.9200.16384

12 288

26-Jul-2012

02:38

x86

Není k dispozici

Lsm.dll

6.2.9200.21012

350,720

12-Apr-2014

07:31

x86

Není k dispozici

Workerdd.dll

6.2.9200.16384

12 288

26-Jul-2012

02:38

x86

Není k dispozici

Usercpl.dll

6.2.9200.16891

961,536

12-Apr-2014

07:23

x86

Není k dispozici

Usercpl.ptxml

Není k dispozici

789

11-Oct-2012

00:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Usercpl.dll

6.2.9200.21012

961,536

12-Apr-2014

07:32

x86

Není k dispozici

Usercpl.ptxml

Není k dispozici

789

11-Oct-2012

00:42

Není k dispozici

Není k dispozici

Winlogon.exe

6.2.9200.16891

429,056

12-Apr-2014

07:24

x86

Není k dispozici

Winlogon.exe

6.2.9200.21012

429,056

12-Apr-2014

07:33

x86

Není k dispozici

Pro všechny podporované verze systému Windows 8 a Windows Server 2012 x64

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Složka služby

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,517

25-Sep-2014

06:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,532

25-Sep-2014

04:07

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,553

25-Sep-2014

03:07

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,718

25-Sep-2014

04:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,502

25-Sep-2014

03:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,544

25-Sep-2014

03:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,512

25-Sep-2014

04:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,534

25-Sep-2014

03:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,550

25-Sep-2014

04:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,557

25-Sep-2014

04:03

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,500

25-Sep-2014

03:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,503

25-Sep-2014

04:07

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,540

25-Sep-2014

04:08

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,529

25-Sep-2014

06:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,562

25-Sep-2014

09:36

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,560

25-Sep-2014

08:36

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,547

25-Sep-2014

04:03

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,603

25-Sep-2014

06:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,517

25-Sep-2014

09:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,514

25-Sep-2014

08:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,500

25-Sep-2014

06:23

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,488

25-Sep-2014

06:34

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,488

25-Sep-2014

07:35

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,517

24-Sep-2014

05:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,532

24-Sep-2014

05:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,553

24-Sep-2014

02:22

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,718

24-Sep-2014

03:51

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,502

24-Sep-2014

02:22

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,544

24-Sep-2014

02:23

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,512

24-Sep-2014

04:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,534

24-Sep-2014

02:21

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,550

24-Sep-2014

05:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,557

24-Sep-2014

04:02

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,500

24-Sep-2014

02:21

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,503

24-Sep-2014

05:49

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,540

24-Sep-2014

05:20

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,529

24-Sep-2014

04:54

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,562

24-Sep-2014

06:02

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,560

24-Sep-2014

04:38

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,547

24-Sep-2014

04:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,603

24-Sep-2014

04:48

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,517

24-Sep-2014

05:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,514

24-Sep-2014

03:50

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,500

24-Sep-2014

03:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,488

24-Sep-2014

03:50

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,488

24-Sep-2014

04:42

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.admx

Není k dispozici

1,361

02-Jun-2012

14:32

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.admx

Není k dispozici

1,361

02-Jun-2012

14:32

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

11:21

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

13:08

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,080

12-Apr-2014

09:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

48,128

12-Apr-2014

10:54

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

13:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

09:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

09:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

10:54

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

47,616

12-Apr-2014

09:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,448

12-Apr-2014

12:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

13:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

13:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

10:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

28,160

12-Apr-2014

09:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

27,648

12-Apr-2014

13:51

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

11:08

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

13:34

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,592

12-Apr-2014

10:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

10:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

11:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

10:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

13:28

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,032

12-Apr-2014

11:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

11:20

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

12:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.17124

41,472

25-Sep-2014

04:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

10:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

13:40

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

13:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

42,496

12-Apr-2014

11:21

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

22,528

12-Apr-2014

13:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

13:54

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

11:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:51

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:51

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

12:31

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

11:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,080

12-Apr-2014

09:52

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

48,128

12-Apr-2014

13:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

12:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

09:51

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

09:51

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

13:39

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

12:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

47,616

12-Apr-2014

09:52

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,448

12-Apr-2014

13:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

13:04

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,544

12-Apr-2014

13:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

12:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

28,160

12-Apr-2014

09:52

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

27,648

12-Apr-2014

11:39

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

12:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

12:38

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

12:10

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,592

12-Apr-2014

11:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,544

12-Apr-2014

11:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

11:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,544

12-Apr-2014

11:54

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

13:07

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,032

12-Apr-2014

11:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

11:48

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

12:20

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21241

41,472

24-Sep-2014

03:51

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

13:24

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

12:33

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

11:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

42,496

12-Apr-2014

11:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

22,528

12-Apr-2014

11:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

12:36

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

12:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Cng.sys

6.2.9200.16859

570,216

03-Mar-2014

23:07

x64

Není k dispozici

Ksecpkg.sys

6.2.9200.17124

171,840

25-Sep-2014

03:15

x64

Není k dispozici

Lsasrv.dll

6.2.9200.17124

1,281,536

24-Sep-2014

23:00

x64

Není k dispozici

Cng.sys

6.2.9200.20937

562,504

10-Feb-2014

23:11

x64

Není k dispozici

Ksecpkg.sys

6.2.9200.21241

171,840

24-Sep-2014

02:29

x64

Není k dispozici

Lsasrv.dll

6.2.9200.21241

1,280,000

23-Sep-2014

23:37

x64

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

273,408

12-Apr-2014

13:03

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

164,864

26-Jul-2012

07:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

07:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

264,192

12-Apr-2014

11:39

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

156,672

26-Jul-2012

07:31

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

69,632

26-Jul-2012

07:31

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

290,304

12-Apr-2014

09:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

160,256

26-Jul-2012

07:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

07:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

320,512

12-Apr-2014

11:39

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

187,392

26-Jul-2012

07:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

77,312

26-Jul-2012

07:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

258,560

12-Apr-2014

09:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

146,432

26-Jul-2012

04:48

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

04:48

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

308,736

12-Apr-2014

10:08

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

185,344

26-Jul-2012

05:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

05:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

264,704

12-Apr-2014

11:40

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

160,256

26-Jul-2012

05:05

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

05:05

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

325,632

12-Apr-2014

09:50

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

183,296

26-Jul-2012

05:05

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

05:05

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

291,840

12-Apr-2014

12:15

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

171,008

26-Jul-2012

07:49

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

79,872

26-Jul-2012

07:49

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

293,888

12-Apr-2014

11:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

168,448

26-Jul-2012

08:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

08:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

183,808

12-Apr-2014

09:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

110,592

26-Jul-2012

08:39

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44,544

26-Jul-2012

08:40

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

164,864

12-Apr-2014

11:36

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

101,376

26-Jul-2012

05:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44,032

26-Jul-2012

05:19

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,752

12-Apr-2014

12:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

153,600

26-Jul-2012

05:05

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68 096

26-Jul-2012

05:05

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

280,064

12-Apr-2014

13:05

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

166,400

26-Jul-2012

07:50

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

07:50

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

302,592

12-Apr-2014

11:52

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

180,224

26-Jul-2012

05:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,776

26-Jul-2012

05:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

306,176

12-Apr-2014

12:39

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

181,248

26-Jul-2012

07:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

08:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

300,544

12-Apr-2014

12:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

181,248

26-Jul-2012

08:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

70,656

26-Jul-2012

08:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

294,912

12-Apr-2014

12:28

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

163,328

26-Jul-2012

05:26

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

78,848

26-Jul-2012

05:26

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,752

12-Apr-2014

12:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

161,280

26-Jul-2012

07:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68 096

26-Jul-2012

07:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,240

12-Apr-2014

11:50

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

159,232

26-Jul-2012

05:40

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

63,488

26-Jul-2012

05:40

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

140,288

12-Apr-2014

12:07

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

87,040

26-Jul-2012

07:38

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

34,304

26-Jul-2012

07:38

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

143,872

12-Apr-2014

12:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

89,600

26-Jul-2012

07:28

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

07:29

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

143,872

12-Apr-2014

11:40

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

89,600

26-Jul-2012

05:19

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

05:19

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll

6.2.9200.21012

713,728

12-Apr-2014

07:02

x64

Není k dispozici

Msaudite.dll

6.2.9200.16384

146,432

26-Jul-2012

02:36

x64

Není k dispozici

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:36

x64

Není k dispozici

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.17124

86,528

24-Sep-2014

23:01

x64

Není k dispozici

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.21241

86,528

23-Sep-2014

23:37

x64

Není k dispozici

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

12:32

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_CS-CZ_6AF967DC71AACFF3

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,960

26-Jul-2012

05:07

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_CS-CZ_6AF967DC71AACFF3

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

10,752

12-Apr-2014

09:54

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_DE-DE_055EDD3F69C7208C

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,134

26-Jul-2012

08:00

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_DE-DE_055EDD3F69C7208C

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

09:53

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_EN-US_AE4FB33858A52C51

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,918

26-Jul-2012

04:43

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_EN-US_AE4FB33858A52C51

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

11,264

12-Apr-2014

09:53

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ES-ES_AE1B101C58CC1DF6

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,210

26-Jul-2012

07:59

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ES-ES_AE1B101C58CC1DF6

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

11,776

12-Apr-2014

09:53

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_FR-FR_50D2861B4B9E3458

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,098

26-Jul-2012

08:00

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_FR-FR_50D2861B4B9E3458

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

13:02

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_HU-HU_984306632FFE0374

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,028

26-Jul-2012

07:59

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_HU-HU_984306632FFE0374

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

10,752

12-Apr-2014

12:17

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_IT-IT_3AFA7C6222D019D6

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,140

26-Jul-2012

05:21

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_IT-IT_3AFA7C6222D019D6

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

6,656

12-Apr-2014

09:54

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_JA-JP_DD1FFB6F15EB2BB1

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,642

26-Jul-2012

08:11

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_JA-JP_DD1FFB6F15EB2BB1

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

6,144

12-Apr-2014

11:41

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_KO-KR_8089D824085BF2C7

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,576

26-Jul-2012

05:20

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_KO-KR_8089D824085BF2C7

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

11:47

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NL-NL_675BA496E1AD2858

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,026

26-Jul-2012

07:36

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NL-NL_675BA496E1AD2858

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

11:47

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PL-PL_AD97FF18C6CF960C

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,028

26-Jul-2012

07:48

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PL-PL_AD97FF18C6CF960C

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

10,752

12-Apr-2014

11:44

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PT-BR_AFEBE9BCC55929F0

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,188

26-Jul-2012

05:30

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PT-BR_AFEBE9BCC55929F0

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

11:54

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PT-PT_B0CDB928C4C899CC

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,126

26-Jul-2012

05:08

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PT-PT_B0CDB928C4C899CC

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

10,240

12-Apr-2014

11:44

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_RU-RU_F770CAECA9AA27F8

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,064

26-Jul-2012

07:49

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_RU-RU_F770CAECA9AA27F8

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

13:25

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_SV-SE_936BB561A0D33253

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

3,092

26-Jul-2012

07:52

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_SV-SE_936BB561A0D33253

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

11:48

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_TR-TR_3C78FFA88F8F3444

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,828

26-Jul-2012

05:12

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_TR-TR_3C78FFA88F8F3444

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

5,120

12-Apr-2014

11:47

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-CN_0DD61DA63FC70663

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,464

26-Jul-2012

08:05

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-CN_0DD61DA63FC70663

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

5,120

12-Apr-2014

12:36

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-HK_0C81163440A278F3

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,480

26-Jul-2012

05:13

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-HK_0C81163440A278F3

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

5,120

12-Apr-2014

12:13

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-TW_11D25AFC3D37E2D3

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,460

26-Jul-2012

08:11

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-TW_11D25AFC3D37E2D3

Ocspsvc.exe

6.2.9200.21241

272,384

23-Sep-2014

23:38

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_36BEB76C06192C36

Ocspsvcctrs.h

Není k dispozici

1,569

02-Jun-2012

14:34

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_36BEB76C06192C36

Ocspsvcctrs.ini

Není k dispozici

2,918

02-Jun-2012

14:34

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_36BEB76C06192C36

Credssp.dll

6.2.9200.16891

20 480

12-Apr-2014

09:07

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_1CC59EA62B20FE7A

Tspkg.dll

6.2.9200.16891

94,720

12-Apr-2014

09:09

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_1CC59EA62B20FE7A

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

02-Jun-2012

14:33

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_1CC59EA62B20FE7A

Credssp.dll

6.2.9200.21012

20 480

12-Apr-2014

07:49

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_1D359A71445270CA

Tspkg.dll

6.2.9200.21012

94,720

12-Apr-2014

07:51

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_1D359A71445270CA

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

02-Jun-2012

14:33

Není k dispozici

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_1D359A71445270CA

Wdigest.dll

6.2.9200.16891

208,896

12-Apr-2014

09:09

x64

Není k dispozici

Wdigest.dll

6.2.9200.21012

208,896

12-Apr-2014

07:51

x64

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.2.9200.16891

827,904

12-Apr-2014

09:08

x64

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.2.9200.21012

826,880

12-Apr-2014

07:49

x64

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.2.9200.16891

318,464

12-Apr-2014

09:08

x64

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.2.9200.21012

317,440

12-Apr-2014

07:50

x64

Není k dispozici

Schannel.dll

6.2.9200.17124

414,208

24-Sep-2014

23:01

x64

Není k dispozici

Schannel.dll

6.2.9200.21241

408,064

23-Sep-2014

23:37

x64

Není k dispozici

Shcore.dll

6.2.9200.17124

588,288

24-Sep-2014

23:01

x64

Není k dispozici

Shcore.dll

6.2.9200.21241

590,848

23-Sep-2014

23:37

x64

Není k dispozici

Lsm.dll

6.2.9200.16931

439,808

29-May-2014

23:02

x64

Není k dispozici

Workerdd.dll

6.2.9200.16891

14,848

12-Apr-2014

06:58

x64

Není k dispozici

Lsm.dll

6.2.9200.21012

439,808

12-Apr-2014

07:49

x64

Není k dispozici

Workerdd.dll

6.2.9200.21012

14,848

12-Apr-2014

06:58

x64

Není k dispozici

Usercpl.dll

6.2.9200.16891

1,043,968

12-Apr-2014

09:09

x64

Není k dispozici

Usercpl.ptxml

Není k dispozici

789

11-Oct-2012

00:40

Není k dispozici

Není k dispozici

Usercpl.dll

6.2.9200.21012

1,043,968

12-Apr-2014

07:51

x64

Není k dispozici

Usercpl.ptxml

Není k dispozici

789

11-Oct-2012

00:40

Není k dispozici

Není k dispozici

Winlogon.exe

6.2.9200.16891

578,048

12-Apr-2014

09:10

x64

Není k dispozici

Winlogon.exe

6.2.9200.21012

578,048

12-Apr-2014

07:52

x64

Není k dispozici

Wdigest.dll

6.2.9200.16891

178,688

12-Apr-2014

07:23

x86

Není k dispozici

Wdigest.dll

6.2.9200.21012

176,640

12-Apr-2014

07:32

x86

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.2.9200.16891

666,624

12-Apr-2014

07:22

x86

Není k dispozici

Kerberos.dll

6.2.9200.21012

663,552

12-Apr-2014

07:31

x86

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.2.9200.16891

273,920

12-Apr-2014

07:23

x86

Není k dispozici

Msv1_0.dll

6.2.9200.21012

273,920

12-Apr-2014

07:31

x86

Není k dispozici

Schannel.dll

6.2.9200.17124

318,976

24-Sep-2014

23:29

x86

Není k dispozici

Schannel.dll

6.2.9200.21241

321,024

23-Sep-2014

23:33

x86

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

273,408

12-Apr-2014

09:32

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

164,864

26-Jul-2012

06:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

06:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

264,192

12-Apr-2014

09:27

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

156,672

26-Jul-2012

06:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

69,632

26-Jul-2012

06:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

290,304

12-Apr-2014

07:40

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

160,256

26-Jul-2012

05:27

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

05:28

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

320,512

12-Apr-2014

09:37

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

187,392

26-Jul-2012

04:44

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

77,312

26-Jul-2012

04:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

258,560

12-Apr-2014

07:39

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

146,432

26-Jul-2012

03:27

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

03:27

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

308,736

12-Apr-2014

07:37

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

185,344

26-Jul-2012

05:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

05:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

264,704

12-Apr-2014

09:49

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

160,256

26-Jul-2012

06:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

06:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

325,632

12-Apr-2014

07:38

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

183,296

26-Jul-2012

04:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

04:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

291,840

12-Apr-2014

09:22

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

171,008

26-Jul-2012

06:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

79,872

26-Jul-2012

06:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

293,888

12-Apr-2014

09:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

168,448

26-Jul-2012

04:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

04:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

183,808

12-Apr-2014

07:38

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

110,592

26-Jul-2012

06:34

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44,544

26-Jul-2012

06:34

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

164,864

12-Apr-2014

09:16

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

101,376

26-Jul-2012

04:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44,032

26-Jul-2012

04:48

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,752

12-Apr-2014

09:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

153,600

26-Jul-2012

06:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68 096

26-Jul-2012

06:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

280,064

12-Apr-2014

09:22

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

166,400

26-Jul-2012

06:37

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

06:37

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

302,592

12-Apr-2014

09:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

180,224

26-Jul-2012

05:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,776

26-Jul-2012

05:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

306,176

12-Apr-2014

09:52

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

181,248

26-Jul-2012

05:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

05:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

300,544

12-Apr-2014

10:22

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

181,248

26-Jul-2012

04:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

70,656

26-Jul-2012

04:48

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

294,912

12-Apr-2014

09:27

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

163,328

26-Jul-2012

04:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

78,848

26-Jul-2012

04:47

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,752

12-Apr-2014

10:04

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

161,280

26-Jul-2012

05:07

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68 096

26-Jul-2012

05:08

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,240

12-Apr-2014

09:36

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

159,232

26-Jul-2012

06:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

63,488

26-Jul-2012

06:43

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

140,288

12-Apr-2014

09:40

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

87,040

26-Jul-2012

06:38

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

34,304

26-Jul-2012

06:38

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

143,872

12-Apr-2014

10:30

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

89,600

26-Jul-2012

06:34

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

06:34

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

143,872

12-Apr-2014

09:34

Není k dispozici

Není k dispozici

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

89,600

26-Jul-2012

06:34

Není k dispozici

Není k dispozici

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

06:34

Není k dispozici

Není k dispozici

Adtschema.dll

6.2.9200.21012

713,728

12-Apr-2014

06:36

x86

Není k dispozici

Msaudite.dll

6.2.9200.16384

146,432

26-Jul-2012

02:47

x86

Není k dispozici

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:47

x86

Není k dispozici

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.17124

72,192

24-Sep-2014

23:29

x86

Není k dispozici

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.21241

72,192

23-Sep-2014

23:32

x86

Není k dispozici

Credssp.dll

6.2.9200.16891

17,408

12-Apr-2014

07:22

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_C0A7032272C38D44

Tspkg.dll

6.2.9200.16891

76,800

12-Apr-2014

07:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_C0A7032272C38D44

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

02-Jun-2012

14:33

Není k dispozici

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_C0A7032272C38D44

Credssp.dll

6.2.9200.21012

17,408

12-Apr-2014

07:31

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Tspkg.dll

6.2.9200.21012

76,800

12-Apr-2014

07:32

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Tspkg.mof

Není k dispozici

964

02-Jun-2012

14:33

Není k dispozici

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Shcore.dll

6.2.9200.17124

452,608

24-Sep-2014

23:30

x86

Není k dispozici

Shcore.dll

6.2.9200.21241

460,800

23-Sep-2014

23:33

x86

Není k dispozici

Usercpl.dll

6.2.9200.16891

961,536

12-Apr-2014

07:23

x86

Není k dispozici

Usercpl.ptxml

Není k dispozici

789

11-Oct-2012

00:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Usercpl.dll

6.2.9200.21012

961,536

12-Apr-2014

07:32

x86

Není k dispozici

Usercpl.ptxml

Není k dispozici

789

11-Oct-2012

00:42

Není k dispozici

Není k dispozici


Pro všechny podporované verze systému Windows 8.1 x86

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Složka služby

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,517

25-Sep-2014

06:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,532

25-Sep-2014

04:07

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,553

25-Sep-2014

03:07

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,718

25-Sep-2014

04:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,502

25-Sep-2014

03:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,544

25-Sep-2014

03:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,512

25-Sep-2014

04:01

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,534

25-Sep-2014

03:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,550

25-Sep-2014

04:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,557

25-Sep-2014

04:03

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,500

25-Sep-2014

03:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,503

25-Sep-2014

04:07

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,540

25-Sep-2014

04:08

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,529

25-Sep-2014

06:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,562

25-Sep-2014

09:36

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,560

25-Sep-2014

08:36

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,547

25-Sep-2014

04:03

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,603

25-Sep-2014

06:12

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,517

25-Sep-2014

09:25

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,514

25-Sep-2014

08:17

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,500

25-Sep-2014

06:23

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,488

25-Sep-2014

06:34

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,488

25-Sep-2014

07:35

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,517

24-Sep-2014

05:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,532

24-Sep-2014

05:00

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,553

24-Sep-2014

02:22

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,718

24-Sep-2014

03:51

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,502

24-Sep-2014

02:22

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,544

24-Sep-2014

02:23

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,512

24-Sep-2014

04:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,534

24-Sep-2014

02:21

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,550

24-Sep-2014

05:13

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,557

24-Sep-2014

04:02

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,500

24-Sep-2014

02:21

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,503

24-Sep-2014

05:49

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,540

24-Sep-2014

05:20

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,529

24-Sep-2014

04:54

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,562

24-Sep-2014

06:02

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,560

24-Sep-2014

04:38

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,547

24-Sep-2014

04:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,603

24-Sep-2014

04:48

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,517

24-Sep-2014

05:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,514

24-Sep-2014

03:50

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,500

24-Sep-2014

03:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,488

24-Sep-2014

03:50

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.adml

Není k dispozici

5,488

24-Sep-2014

04:42

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.admx

Není k dispozici

1,361

02-Jun-2012

14:32

Není k dispozici

Není k dispozici

Ciphersuiteorder.admx

Není k dispozici

1,361

02-Jun-2012

14:32

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

09:58

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

11:21

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

13:08

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,080

12-Apr-2014

09:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

48,128

12-Apr-2014

10:54

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

13:11

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

09:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

09:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

10:54

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

11:09

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

47,616

12-Apr-2014

09:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,448

12-Apr-2014

12:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

13:41

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

13:45

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

10:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

28,160

12-Apr-2014

09:55

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

27,648

12-Apr-2014

13:51

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

11:08

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

13:34

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

10:59

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,592

12-Apr-2014

10:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

10:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

11:06

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,544

12-Apr-2014

10:57

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

13:28

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,032

12-Apr-2014

11:18

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

11:20

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

12:46

Není k dispozici

Není k dispozici

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.17124