Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Souhrn

Tato aktualizace zabezpečení řeší soukromě oznámenou chybu zabezpečení v systému Windows. V jak Zásady skupiny přijme a použije data připojení při připojení doméně systému na řadič domény, existuje chyba zabezpečení umožňující spuštění vzdáleného kódu. Útočník, který úspěšně zneužije tuto chybu zabezpečení by mohl převzít úplnou kontrolu nad ohroženým systémem. Útočník by pak instalovat programy, může zobrazit, změnit nebo odstranit data, nebo by mohl vytvořit nové účty s úplnými uživatelskými právy. Uživatelé, jejichž účty jsou konfigurovány tak, aby měly v systému méně uživatelských práv, mohou být méně ohroženi než uživatelé s uživatelskými právy správce.

Úvod

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS15-011. Další informace o tomto bulletinu zabezpečení:

Jak získat pomoc a podporu pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pomoc s instalací aktualizací:
Podpora služby Microsoft Update

Řešení zabezpečení pro odborníky v oblasti IT:
TechNet Security Troubleshooting a podpory

Chránit počítač se systémem Windows před viry a malwarem:
Centrum zabezpečení a antivirové řešení

Místní podpora pro vaši zemi:
Mezinárodní podpora

Další informace

Poznámka: Tato aktualizace zabezpečení obsahuje některé soubory, které jsou v aktualizaci zabezpečení 3031432. Prostudujte článek znalostní báze Knowledge Base 3031432 Další informace. Jedná se o známých problémech.


Chování podřízené balíček

Zákazníci, kteří tuto aktualizaci zabezpečení nainstalovat setkat známý problém, ve kterém je generována chyba 1108 v protokolu událostí zabezpečení namísto obvyklých 4688 auditování událostí. Chcete-li tento problém vyřešit, musí být nainstalována aktualizace 3004375 a tato aktualizace (3000483).

Poznámka: K tomuto problému došlo poprvé v aktualizaci zabezpečení 3023266 (MS15-001).

Pro zákazníky systému Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012

V systému Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 aktualizace 3004375 je nainstalována společně s aktualizací 3000483.

Pro zákazníky systému Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) a Microsoft Catalog

Aktualizace 3004375 je nainstalován automaticky a transparentně společně s aktualizací zabezpečení 3000483. Aktualizace 3004375 zobrazí samostatně v seznamu nainstalovaných aktualizací se zobrazí v položce Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. Instalace oba balíčky současně vyžaduje pouze jedním restartováním počítače.

Pro stažení zákazníky

Známý problém vyřešit, pokud stáhněte a nainstalujte tuto aktualizaci z Microsoft Download Center pro systém Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2012, můžete vybrat obě aktualizace 3000483 a aktualizace 3004375. Je třeba nainstalovat obě aktualizace řeší známé problémy.

Nastavení Zásady skupiny

Tato aktualizace zabezpečení vyžaduje následující kroky nutné k ochraně proti chybě zabezpečení popsané v bulletinu (MS15-011). Chcete-li povolit tuto funkci, musí správce systému použít následující nastavení Zásady skupiny kromě instalace aktualizace zabezpečení 3000483.


Služba Zásady skupiny v doméně počítače se systémem Windows se automaticky pokusí stáhnout aktualizace zabezpečení zásady z cesty Universal Naming Convention (UNC), které začínají \\ < Domain > \SYSVOL. Všechny skripty, které jsou konfigurovány pro spuštění v příslušné objekty Zásady skupiny (GPO), bude fungovat. Obvykle jsou uloženy v cesty UNC je s \\ < Domain > \NETLOGON.

Když aplikace provádět vstupně-výstupních požadavků, které obsahují jednotné pojmenování (UNC Convention) cesty, tyto žádosti jsou předány k více UNC Provider (MUP). MUP vybere UNC provider zpracovávat vstupně-výstupní požadavek a předá žádost vybraného zprostředkovatele UNC. Vybraného zprostředkovatele UNC zpracovává požadavek a předá výsledky zpět do aplikace, který vystavil žádost.

Pokud škodlivý stranou může nahradit falešným, manipulovat s nebo přesměrovat komunikaci mezi UNC provider a cílový server, může být schopen způsobit Zásady skupiny ke spuštění programů nebo skriptů s úmyslem nahradit nebo doplnit skripty, které jsou vybrány pouze správci systému škodlivý stranou.

Společnost Microsoft oznámila dostupnost UNC zesílený přístupu, nové funkce platformy Windows. Skutečnosti snižující závažnost rizika proti tomuto útoku a související útoky, tuto funkci poskytují zlepšuje ochranu a zpracování dat při počítače se systémem Windows přístup cesty UNC.

Při MUP obdrží požadavek vstupně-výstupní operace pro cestu UNC, který je konfigurován pro vyžadují zesílený přístup UNC, MUP bude považovat pouze UNC zprostředkovatelů, které podporují vlastnosti zabezpečení, které jsou požadovány podle konfigurace přístupu zesílený UNC.

Tento článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base je určen správcům systému na tuto novou funkci a jak lze nasadit ochranu systémů Windows.

Přístup pomocí Zásady skupiny Konfigurace UNC zesílený.

Funkci UNC zesílený přístup umožňuje určité servery nebo na "označit" sdílí informace informovat poskytovatele MUP a UNC požadavky na zabezpečení než výchozí zprostředkovatele UNC. Podporovány jsou zejména následující tři bezpečnostní vlastnosti:

 • RequireMutualAuthentication = < 0 | 1 > – Pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu 1 vybraného zprostředkovatele UNC vyžaduje, aby UNC provider může ověřit identitu vzdáleného serveru (kromě ověřování identity klienta na server) Chcete-li blokovat útoky umožňující vkládání falešného obsahu.

 • RequireIntegrity = < 0 | 1 > – Pokud je tato vlastnost nastavena na 1, MUP a vybraného zprostředkovatele UNC musí používat integrity zjistit kontroly v pořadí třetím stranám manipulovat s žádostí a odpovědí v průběhu jejího přenosu mezi klientem a serverem, chcete-li blokovat útoky zneužitím.

 • RequirePrivacy = < 0 | 1 > – Pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu 1, MUP a vybraného zprostředkovatele UNC musí používat šifrování tak, že pokud třetí strany komunikace mezi klientem a serverem, nemohou zobrazit citlivé informace, které jsou obsaženy ve sdělení.

Chcete-li povolit zesílený UNC přístup pomocí Zásady skupiny, postupujte takto:

 1. Spusťte konzolu pro správu Zásady skupiny.

 2. Ve stromu konzoly v doménové struktuře a doméně obsahující objekt Zásady skupiny (GPO), který chcete vytvořit nebo upravit, poklepejte na položku Zásady skupiny objektů.

  Název/domény doménové struktury/< Název_domény >

 3. (Volitelné) Objekty Zásady skupinyklepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko Nový.

 4. Zadejte požadovaný název pro nový objekt zásad skupiny.

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný objekt GPO a poté klepněte na tlačítko Upravit.

 6. V konzole modulu snap-in Editor objektů Zásady skupiny přejděte na následující cestě zásady:

  Šablony/síť/síťová poskytovatele konfigurace, správce počítače

 7. Nastavení Cesty UNC zesílený klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko Upravit.

 8. Klepněte na přepínač povoleno .

 9. V podokně Možnosti přejděte dolů a klepněte na tlačítko Zobrazit.

 10. Přidejte jeden nebo více konfiguračních položek. Chcete-li to provést, postupujte takto:

  1. Ve sloupci Název hodnoty zadejte cestu UNC, který chcete konfigurovat. Lze zadat cestu UNC v jednom z následujících formulářů:

   • \\ < Server > \ < sdílet > -položka konfigurace se vztahuje ke sdílené položce, která má zadaný název určeného serveru.

   • \\ * \ < Sdílet > -položka konfigurace se vztahuje ke sdílené složce, která má zadaný název na libovolném serveru.

   • \\ < server > \ * -položka konfigurace platí pro libovolnou sdílenou položku na zadaném serveru.

   • \\ < Server > - stejné jako \\ < Server > \ *

   Poznámka: Nutné zadat konkrétní název serveru nebo sdílené složky. Všechny zástupné cesty jako například \\ * a \\ * \ * nejsou podporovány.

  2. Ve sloupci hodnota zadejte název vlastnosti zabezpečení konfigurace (například zadejte RequireMutualAuthentication, RequireIntegritynebo RequirePrivacy) následuje rovnítko (=) a číslo 0 nebo 1.

   Poznámka: Může být přiřazena více vlastností pro jednu cestu UNC oddělením jednotlivých "< vlastnosti > = < hodnota >" pár pomocí čárku (,).

 11. Klepněte dvakrát na tlačítko OK a potom ukončete editor zásad skupiny.

 12. Pokud jste vytvořili nový objekt zásad skupiny, objekt zásad skupiny propojte jednu nebo více domén. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou doménu, klepněte na příkaz propojit existující objekt GPO, vyberte nově přidaný objekt GPO a klepněte na tlačítko OK.

 13. Test nový nebo aktualizovaný objekt zásad skupiny Přihlaste se k počítači, ke kterému se vztahuje objekt zásad skupiny a spusťte následující příkaz:

  gpupdate/force
  Jakékoli konfigurace, které budou chyby jsou uvedeny v následující cestě v prohlížeči událostí:

  Události Viewer\Applications a Logs\Microsoft\Windows\NetworkProvider\Operational služby

Příklady upřesňující konfigurace

Při více než jeden konfigurační položka se vztahuje k vstupně-výstupní požadavek na cestu UNC (například v důsledku použití zástupných položek), vlastnosti od nejvíce specifické cesty UNC mají přednost.

Zvažte například systému s následující konfigurací přístupu UNC zesílený aplikovat pomocí Zásady skupiny:

Název hodnoty

Hodnota

\\fileshare.contoso.com\*

RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=1

\\fileshare.contoso.com\public

RequireIntegrity=0

\\fileshare.contoso.com\secret

RequirePrivacy=1


V tomto scénáři všechny vlastnosti, které jsou určeny pro \\fileshare.contoso.com\* také použít sdílení "tajný". Vlastnost RequireIntegrity na "veřejné" sdílené položky by však přepsat konfiguraci RequireIntegrity pro \\fileshare.contoso.com\*. Účinné posílení UNC konfigurace pro sdílené složky v fileshare.contoso.com, které se nazývají veřejné, soukromé a tajný klíč, proto by vypadal takto:

Cesta UNC

Účinné posílení UNC konfigurace

\\fileshare.contoso.com\public

RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=0

\\fileshare.contoso.com\private

RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=1

\\fileshare.contoso.com\secret

RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=1, RequirePrivacy=1

Implementace serveru Message Block (SMB)

Vzájemné ověřování

SMB vzájemné ověřování sám neprovádí. Místo toho deleguje úkol vyjednávacích Security Support Provider je podporován Windows a vzdálený server. Pokud zprostředkovatel zabezpečení označuje, že vzájemné ověřování mezi klienta a serveru nebyla úspěšná, klient SMB zakáže přístup na cesty na serveru, které jsou nakonfigurovány vyžadovat vzájemné ověřování.

Poznámka: Vzájemné ověřování ve výchozí instalaci systému Windows je k dispozici jen v případě použití pověření domény služby Active Directory pomocí ověřování pomocí protokolu Kerberos. Ověřování NTLM nepodporuje vzájemné ověřování. Spuštění v systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2, uživatelé mohou nainstalovat zprostředkovatele sdílených služeb třetích stran, které jsou integrovány s NegoEx namísto použití ověřování NTLM nebo Kerberos.

Integrita

SMB je zajištěno integrity, je-li to vyžadováno zapnutím podepisování paketů SMB pro vstupně-výstupních požadavků na cesty, které jsou konfigurovány pomocí RequireIntegrity = 1. Nastavení RequireIntegrity = 0 na cestě nebude zakázání podepisování SMB Pokud je povoleno nastavení konfigurace RequireSecuritySignatures klient SMB a SMB server.

Poznámka: Připojení v1 SMB nepodporují povolení na základě požadavku na přihlašování SMB. Pokud klient SMB již má otevřené připojení v1 serveru SMB, která má otevřené soubory, které nevyžadují podepisování paketů SMB, bude klientovi nelze získat přístup k libovolné sdílené složky na tomto serveru, pro který je RequireIntegrity nastavena na 1, dokud se nezavřou všechny popisovače souborů na stejném serveru. Proto doporučujeme, aby všechny servery, které nepodporují protokolu SMBv2 nebo pozdější verze (například Windows Server 2003 R2 a dřívějších verzích) byla SMB server nakonfigurován tak, aby vždy požadovat podpisy zabezpečení, pokud se očekává, že výše zmíněné server hostitelem všechny sdílené položky, ke kterým budou mít klienti RequireIntegrity = 1 byl nakonfigurován. Další informace o způsobu konfigurace podepisování SMB na serveru SMB naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Přehled podepisování Server Message Block

Ochrana osobních údajů

SMB je zajištěno soukromí, je-li to vyžadováno zapnutím šifrování protokolu SMB pro vstupně-výstupních požadavků na cesty, které jsou konfigurovány pomocí RequirePrivacy = 1. Nastavení RequirePrivacy = 0 na cestě nesmí zakázat šifrování protokolu SMB při přístupu k sdílené položky SMB server je nakonfigurován požadovat šifrování protokolu SMB pro tuto položku sdílení.

Poznámka: Šifrování protokolu SMB je podporován pouze v systému Windows 8, Windows Server 2012 a novější verze klienta SMB a pak jen při komunikaci se servery podporující SMB šifrování (například Windows 8, Windows Server 2012 a novější verze). Pokud nakonfigurujete RequirePrivacy = 1 v klientech, kteří nepodporují šifrování protokolu SMB nebo cesty UNC, které jsou hostitelem serverů, které nepodporují šifrování protokolu SMB, máte konfiguraci, ve které bude klient SMB nelze získat přístup k zadané cestě.

Minimální doporučená konfigurace počítače doméně

Doporučujeme, aby všechny sdílené složky NETLOGON a SYSVOL nakonfigurovat, aby nevyžadovaly vzájemného ověřování a integritu z důvodu zabezpečení Zásady skupiny proti falšování a falšování útoky, které lze využít k dosažení vzdálené spuštění kódu.

Zesílený cesty UNC

Název hodnoty

Hodnota

\\*\NETLOGON

RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=1

\\*\SYSVOL

RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=1

Použitelnost v různých počítačích

Tato aktualizace zabezpečení je nabízena prostřednictvím webu Windows Update pouze na doméně počítače. DLC a WSUS Zákazníci by měli nainstalovat aktualizaci zabezpečení pouze na doméně počítače.

Windows Server 2003 SP2

Jsme se rozhodli, že provádění těchto změn v systému Windows Server 2003 SP2, musel by takové změny komplexní architektury, že by destabilizovat systém a způsobit problémy s kompatibilitou aplikací. Jsme i nadále doporučuje, aby zákazníci, kteří jsou zabezpečení upgradovat na naše nejnovější operační systémy udržet krok s bezpečnostními hrozbami a těžit z ochrany robustní, moderní operační systém.


Systém Windows Vista (všechny edice)Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software.

Názvy souborů aktualizace zabezpečení

Pro všechny podporované 32bitové edice systému Windows Vista:
Windows6.0-KB3000483-x86.msu

Pro všechny podporované edice systému Windows Vista s procesorem x64:
Windows6.0-KB3000483-x64.msu

Předpoklady

Je nutné nainstalovat opravu hotfix 2272153. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2272153 trvá čtyři minuty v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 otevřete dokument sady Microsoft Office 2003 ze sdílené síťové složky

Instalační přepínače

Naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 934307 Samoa

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace zabezpečení je nutné restartovat počítač.

Informace o odinstalaci

WUSA.exe nepodporuje odebrání aktualizací. Chcete-li odinstalovat aktualizaci nainstalovanou pomocí programu WUSA, klepněte na položku Ovládací panelya potom klepněte na příkaz zabezpečení. V části Windows Update Zobrazitnainstalované aktualizace a vyberte ze seznamu aktualizace.

Informace o souborech

Naleznete v části informace o souborech .

Ověření klíče registru

Poznámka: Klíč registru pro ověření přítomnosti této aktualizace neexistuje.

Windows Server 2008 (všechny edice)Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software.

Názvy souborů aktualizace zabezpečení

Pro všechny podporované 32bitové edice systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3000483-x86.msu

Pro všechny podporované edice x64 systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3000483-x64.msu

Pro všechny podporované edice s procesorem Itanium systému Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3000483-ia64.msu

Předpoklady

Je nutné nainstalovat opravu hotfix 2272153. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2272153 trvá čtyři minuty v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 otevřete dokument sady Microsoft Office 2003 ze sdílené síťové složky

Instalační přepínače

Naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 934307 Samoa

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace zabezpečení je nutné restartovat systém

Informace o odinstalaci

WUSA.exe nepodporuje odebrání aktualizací. Chcete-li odinstalovat aktualizaci nainstalovanou pomocí programu WUSA, klepněte na položku Ovládací panelya potom klepněte na příkaz zabezpečení. V části Windows Update Zobrazitnainstalované aktualizace a vyberte ze seznamu aktualizace.

Informace o souborech

Naleznete v části informace o souborech .

Ověření klíče registru

Poznámka: Klíč registru pro ověření přítomnosti této aktualizace neexistuje.

Windows 7 (všechny edice)Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software.

Název souboru aktualizace zabezpečení

Pro všechny podporované 32bitové edice systému Windows 7:
Windows6.1-KB3000483-x86.msu

Pro všechny podporované edice systému Windows 7 s x64 systémem:
Windows6.1-KB3000483-x64.msu

Instalační přepínače

Naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 934307 Samoa

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace zabezpečení je nutné restartovat počítač.

Informace o odinstalaci

Chcete-li odinstalovat aktualizaci nainstalovanou pomocí programu WUSA, použijte instalační přepínač/Uninstall . Nebo klepněte na položku Ovládací panely, klepněte na položku systém a zabezpečenía pak v části Windows Update, klepněte na tlačítko že zobrazit nainstalované aktualizacea vyberte ze seznamu aktualizace.

Informace o souborech

Naleznete v části informace o souborech .

Ověření klíče registru

Poznámka: Klíč registru pro ověření přítomnosti této aktualizace neexistuje.

Windows Server 2008 R2 (všechny edice)Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software.

Název souboru aktualizace zabezpečení

Pro všechny podporované edice systému Windows Server 2008 R2 x64:
Windows6.1-KB3000483-x64.msu

Pro všechny podporované edice s procesorem Itanium systému Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3000483-ia64.msu

Instalační přepínače

Naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 934307 Samoa

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace zabezpečení je nutné restartovat počítač.

Informace o odinstalaci

Chcete-li odinstalovat aktualizaci nainstalovanou pomocí programu WUSA, použijte instalační přepínač/Uninstall . Nebo klepněte na položku Ovládací panely, klepněte na položku systém a zabezpečenía pak v části Windows Update, klepněte na tlačítko že zobrazit nainstalované aktualizacea vyberte ze seznamu aktualizace.

Informace o souborech

Naleznete v části informace o souborech .

Ověření klíče registru

Poznámka: Klíč registru pro ověření přítomnosti této aktualizace neexistuje.

Windows 8 a Windows 8.1 (všechny edice)Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software.

Název souboru aktualizace zabezpečení

Pro všechny podporované 32bitové edice systému Windows 8:
Windows8-RT-KB3000483-x86.msu

Pro všechny podporované edice systému Windows 8 x64:
Windows8-RT-KB3000483-x64.msu

Pro všechny podporované 32bitové edice systému Windows 8.1:
Windows8.1-KB3000483-x86.msu

Pro všechny podporované edice systému Windows 8.1 x64:
Windows8.1-KB3000483-x64.msu

Instalační přepínače

Naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 934307 Samoa

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace zabezpečení je nutné restartovat počítač.

Informace o odinstalaci

Chcete-li odinstalovat aktualizaci nainstalovanou pomocí programu WUSA, použijte instalační přepínač/Uninstall . Nebo klepněte na položku Ovládací panely, klepněte na položku systém a zabezpečenía pak v části Windows Update, klepněte na tlačítko že zobrazit nainstalované aktualizacea vyberte ze seznamu aktualizace.

Informace o souborech

Naleznete v části informace o souborech .

Ověření klíče registru

Poznámka: Klíč registru pro ověření přítomnosti této aktualizace neexistuje.

Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2 (všechny edice)Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software.

Název souboru aktualizace zabezpečení

Pro všechny podporované edice systému Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3000483-x64.msu

Pro všechny podporované edice systému Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3000483-x64.msu

Instalační přepínače

Naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 934307 Samoa

Požadavek na restartování

Ano, je nutné restartovat počítač po instalaci této aktualizace zabezpečení.

Informace o odinstalaci

Chcete-li odinstalovat aktualizaci nainstalovanou pomocí programu WUSA, použijte instalační přepínač/Uninstall . Nebo klepněte na položku Ovládací panely, klepněte na položku systém a zabezpečenía pak v části Windows Update, klepněte na tlačítko že zobrazit nainstalované aktualizacea vyberte ze seznamu aktualizace.

Informace o souborech

Naleznete v části informace o souborech .

Ověření klíče registru

Poznámka: Klíč registru pro ověření přítomnosti této aktualizace neexistuje.

RT systému Windows a Windows RT 8.1 (všechny edice)Referenční tabulky

Následující tabulka obsahuje informace o aktualizaci zabezpečení pro tento software.

Nasazení

Tyto aktualizace jsou k dispozici prostřednictvím Webu Windows Update pouze.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace zabezpečení je nutné restartovat počítač.

Informace o odinstalaci

Klepněte na položku Ovládací panely, klepněte na položku systém a zabezpečení, klepněte na tlačítko Windows Updatea potom ve skupinovém rámečku Viz také, klepněte na možnost nainstalovat aktualizacea vyberte ze seznamu aktualizace.

Informace o souboru

Naleznete v části informace o souborech .


Další informace

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

 • Po instalaci této aktualizace zabezpečení a potom nakonfigurovat zásady zabezpečení v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008, může se zobrazit chybová zpráva podobná následující v systémovém protokolu:  ID události: 1058
  Název protokolu: systém
  Zdroj: Microsoft-Windows-GroupPolicy
  Úroveň: Chyba
  Uživatel: systém
  Popis:
  Zpracování Zásady skupiny se nezdařilo. Systém Windows se pokusil číst soubor \\ \SysVol\ < corp.domain.com > < corp.domain.com\Policies > \ {< PolicyGUID >} \gpt.ini z řadiče domény a nebyla úspěšná. Zásady skupiny nastavení se nepoužijí, dokud tato událost je vyřešen. Tento problém může být přechodné a může být způsobeno jedním nebo více z následujících akcí:
  a) název rozlišení nebo síťové připojení k řadiči aktuální domény.
  b) souboru čekací doba replikace služby (soubor vytvořený v jiném řadiči domény nereplikoval aktuální řadič domény).
  c) Klient systému souborů DFS (DFS) byla zakázána.

  Na kartě Podrobnosti zobrazí následující zpráva EventData:


  Kód chyby 5
  Vlastnost ErrorDescription přístup byl odepřen.  V protokolu Microsoft-Windows-GroupPolicy/Operational zobrazit chyby podobné následujícím:  ID události: 7017
  Název protokolu: Microsoft-Windows-GroupPolicy operativní
  Zdroj: Microsoft-Windows-GroupPolicy
  Úroveň: Chyba
  Uživatel: systém
  Podrobnosti:
  Systémová volání, pro přístup k zadanému souboru bylo dokončeno.
  \\<corp.domain.com>\SysVol\<corp.domain.com\Policies>\{<PolicyGUID>}\gpt.ini
  Volání se nezdařilo po 140 milisekund


  ID události: 7000
  Název protokolu: Microsoft-Windows-GroupPolicy operativní
  Zdroj: Microsoft-Windows-GroupPolicy
  Úroveň: Chyba
  Uživatel: systém
  Podrobnosti:
  Zpracování zásad při spuštění počítače se nezdařilo pro CORP\ < název_serveru$ > 2 s


  Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte následující aktualizaci na ohrožených počítačů se systémem Windows Vista a systémem Windows Server 2008.

  2272153 trvá čtyři minuty v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 otevřete dokument sady Microsoft Office 2003 ze sdílené síťové složky

Informace o souborech

Anglická (Spojené státy) verze této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy, které jsou uvedeny v následujících tabulkách. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Kalendářní data a časy těchto souborů v místním počítači jsou zobrazeny podle místního času a dle vašeho aktuálního letního času (DST). Navíc data a časy se mohou změnit při provádění některých operací se soubory.

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:

  Verze

  Výrobek

  Milník

  Složka služby

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Větve LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav i opravy hotfix.

Poznámka: Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) které jsou nainstalovány nejsou uvedeny.

Pro všechny podporované verze systému Windows Vista a Windows Server 2008 x86

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Csrsrv.dll

6.0.6002.19279

49,152

09-Jan-2015

02:04

x86

Csrsrv.dll

6.0.6002.23588

49,152

09-Jan-2015

01:31

x86

Dfsc.sys

6.0.6002.19279

78,848

09-Jan-2015

00:17

x86

Dfsc.sys

6.0.6002.23588

78,848

09-Jan-2015

00:12

x86

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:49

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:48

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

49,152

09-Jan-2015

02:50

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:45

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:44

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:46

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:51

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:50

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

03:52

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:41

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:40

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:41

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:35

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:34

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

65 536

09-Jan-2015

02:36

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:36

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:36

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:37

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:05

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:05

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

02:06

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

03:46

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:45

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

03:46

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:37

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:36

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

02:38

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

03:20

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

03:48

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:48

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

65 536

09-Jan-2015

03:49

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:14

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:13

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

45,056

09-Jan-2015

04:15

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:41

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

03:41

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:13

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:39

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:39

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:40

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:12

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:11

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

36,864

09-Jan-2015

04:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

03:11

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:11

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

32 768

09-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:15

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:14

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:16

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:17

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:17

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:18

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

03:16

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:15

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

03:16

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:48

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:47

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:49

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:31

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:31

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:43

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:42

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:44

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:51

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:51

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:52

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:20

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:19

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:20

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:52

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:51

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

03:52

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:32

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:32

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

02:33

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:44

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:43

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

02:44

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:17

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:13

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:12

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

04:13

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:43

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:43

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

03:44

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:16

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:16

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:17

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,072

09-Jan-2015

04:39

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:38

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

28,672

09-Jan-2015

04:39

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,072

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

28,672

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:42

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:41

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

49,152

09-Jan-2015

03:42

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

02:49

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:49

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:50

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:59

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:59

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

04:00

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

02:27

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:27

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:28

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

04:02

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:01

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

65 536

09-Jan-2015

04:03

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

02:55

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:55

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

02:56

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

01:31

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

01:31

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

01:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:50

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:49

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

03:51

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

02:48

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:48

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

02:49

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:08

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:08

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

04:09

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

04:07

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:06

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

65 536

09-Jan-2015

04:08

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

04:03

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:02

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

45,056

09-Jan-2015

04:04

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:53

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:53

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

03:54

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:10

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:09

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

04:11

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:46

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:46

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

03:47

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

36,864

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

02:46

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:46

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

32 768

09-Jan-2015

02:47

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:04

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:03

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

04:05

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:48

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:47

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

03:48

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:57

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:56

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

03:57

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

02:54

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:53

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:55

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

02:52

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:51

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

02:52

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:44

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:44

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

03:45

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:41

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

03:41

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

02:58

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:57

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:58

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:32

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:32

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

04:33

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

02:47

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:47

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

02:48

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:30

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:30

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

04:31

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:53

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:52

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

03:53

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:54

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:54

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

03:55

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:20

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:31

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:31

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

04:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,072

09-Jan-2015

04:29

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:29

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

28,672

09-Jan-2015

04:30

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,072

09-Jan-2015

03:17

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:17

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

28,672

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici

Gpapi.dll

6.0.6002.19279

75,264

09-Jan-2015

02:04

x86

Gpsvc.dll

6.0.6002.19279

578,560

09-Jan-2015

02:04

x86

Gpapi.dll

6.0.6002.23588

75,264

09-Jan-2015

01:31

x86

Gpsvc.dll

6.0.6002.23588

579,072

09-Jan-2015

01:31

x86

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,043

09-Jan-2015

03:56

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,705

09-Jan-2015

02:46

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,057

09-Jan-2015

02:40

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

5,045

09-Jan-2015

02:42

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,639

09-Jan-2015

02:10

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,087

09-Jan-2015

03:51

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,917

09-Jan-2015

03:24

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,117

09-Jan-2015

03:54

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,309

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,991

09-Jan-2015

02:46

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,526

09-Jan-2015

04:17

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,928

09-Jan-2015

03:16

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,780

09-Jan-2015

03:45

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,861

09-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,029

09-Jan-2015

02:54

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,911

09-Jan-2015

02:37

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,948

09-Jan-2015

02:49

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

4,666

09-Jan-2015

04:25

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,731

09-Jan-2015

03:23

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,920

09-Jan-2015

03:49

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,536

09-Jan-2015

04:42

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,479

09-Jan-2015

03:43

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,043

09-Jan-2015

04:06

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,705

09-Jan-2015

02:32

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,057

09-Jan-2015

04:08

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

5,045

09-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,639

09-Jan-2015

01:36

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,087

09-Jan-2015

03:56

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,917

09-Jan-2015

04:14

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,117

09-Jan-2015

04:13

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,309

09-Jan-2015

04:16

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,991

09-Jan-2015

03:53

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,526

09-Jan-2015

03:44

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,928

09-Jan-2015

02:50

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,780

09-Jan-2015

03:53

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,861

09-Jan-2015

04:03

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,029

09-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,911

09-Jan-2015

02:57

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,948

09-Jan-2015

03:50

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

4,666

09-Jan-2015

03:03

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,731

09-Jan-2015

03:59

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,920

09-Jan-2015

03:26

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,536

09-Jan-2015

04:33

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,479

09-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Networkprovider.admx

Není k dispozici

1,472

31-Oct-2014

22:17

Není k dispozici

Networkprovider.admx

Není k dispozici

1,472

31-Oct-2014

22:17

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14,848

09-Jan-2015

03:56

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13 824

09-Jan-2015

02:46

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

02:40

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,872

09-Jan-2015

02:42

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

12,800

09-Jan-2015

02:10

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,872

09-Jan-2015

03:51

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13,312

09-Jan-2015

03:24

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,872

09-Jan-2015

03:54

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,872

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

16384

09-Jan-2015

02:46

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

9,728

09-Jan-2015

04:17

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

9,216

09-Jan-2015

03:16

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14,848

09-Jan-2015

03:45

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13 824

09-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,872

09-Jan-2015

02:54

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14,336

09-Jan-2015

02:37

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14,336

09-Jan-2015

02:49

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,872

09-Jan-2015

04:25

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

12,800

09-Jan-2015

03:23

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13 824

09-Jan-2015

03:49

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

7,680

09-Jan-2015

04:42

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

čísla 8 192

09-Jan-2015

03:43

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14,848

09-Jan-2015

04:05

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13 824

09-Jan-2015

02:32

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

04:08

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,872

09-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

12,800

09-Jan-2015

01:36

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,872

09-Jan-2015

03:56

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13,312

09-Jan-2015

04:14

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,872

09-Jan-2015

04:13

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,872

09-Jan-2015

04:16

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

16384

09-Jan-2015

03:53

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

9,728

09-Jan-2015

03:44

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

9,216

09-Jan-2015

02:50

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14,848

09-Jan-2015

03:53

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13 824

09-Jan-2015

04:03

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,872

09-Jan-2015

02:59

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14,336

09-Jan-2015

02:57

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14,336

09-Jan-2015

03:50

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,872

09-Jan-2015

03:03

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

12,800

09-Jan-2015

03:58

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13 824

09-Jan-2015

03:26

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

7,680

09-Jan-2015

04:33

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

čísla 8 192

09-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Mup.sys

6.0.6002.19279

82,880

09-Jan-2015

02:09

x86

Mup.sys

6.0.6002.23588

83,384

09-Jan-2015

01:39

x86

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.19279

3,604,408

09-Jan-2015

02:09

Není k dispozici

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19279

3,552,184

09-Jan-2015

02:09

Není k dispozici

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.23588

3,607,992

09-Jan-2015

01:39

Není k dispozici

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23588

3,556,280

09-Jan-2015

01:39

Není k dispozici

Rdbss.sys

6.0.6002.19279

225,792

09-Jan-2015

00:17

x86

Rdbss.sys

6.0.6002.23588

226,816

09-Jan-2015

00:13

x86

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.19279

217,088

09-Jan-2015

00:17

x86

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.23588

217,088

09-Jan-2015

00:13

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.19279

81,408

09-Jan-2015

00:17

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.23588

82,432

09-Jan-2015

00:13

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6002.19279

107,008

09-Jan-2015

00:17

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6002.23588

107,520

09-Jan-2015

00:13

x86

Smss.exe

6.0.6002.19279

64 000

09-Jan-2015

00:18

x86

Smss.exe

6.0.6002.23588

64,512

09-Jan-2015

00:13

x86

Pro všechny podporované verze systému Windows Vista a Windows Server 2008 x64

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Csrsrv.dll

6.0.6002.19279

85,504

09-Jan-2015

01:41

x64

Csrsrv.dll

6.0.6002.23588

85,504

09-Jan-2015

01:32

x64

Dfsc.sys

6.0.6002.19279

101,376

09-Jan-2015

00:28

x64

Dfsc.sys

6.0.6002.23588

101,376

09-Jan-2015

00:39

x64

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

02:48

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

02:47

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

39,936

09-Jan-2015

02:48

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:10

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:09

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

49,152

09-Jan-2015

04:11

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

02:50

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

02:50

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

44,544

09-Jan-2015

02:51

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

03:59

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

03:59

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

46,592

09-Jan-2015

04:00

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:41

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

02:41

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

54,272

09-Jan-2015

02:42

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:54

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

02:53

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,760

09-Jan-2015

02:55

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

01:42

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

01:42

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

43,520

09-Jan-2015

01:43

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:21

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:20

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

51,712

09-Jan-2015

04:21

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:20

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:19

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

43,008

09-Jan-2015

04:21

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:11

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:10

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

44,032

09-Jan-2015

04:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:07

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:07

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

54,272

09-Jan-2015

04:08

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,072

09-Jan-2015

03:15

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

03:15

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

37,376

09-Jan-2015

03:16

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

03:59

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

03:58

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

44,032

09-Jan-2015

04:00

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

03:37

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

50,688

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:02

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:02

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

52,224

09-Jan-2015

04:03

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,072

09-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

26,112

09-Jan-2015

03:15

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,072

09-Jan-2015

04:44

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:44

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

24,064

09-Jan-2015

04:45

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

02:41

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

02:40

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

46,592

09-Jan-2015

02:42

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:02

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:01

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

46,080

09-Jan-2015

04:03

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

02:55

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

02:54

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

44,032

09-Jan-2015

02:56

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:47

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

02:46

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

48,640

09-Jan-2015

02:48

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:24

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:24

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

49,152

09-Jan-2015

04:25

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:05

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:04

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

50,176

09-Jan-2015

04:06

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:15

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:14

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

51,712

09-Jan-2015

04:16

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:47

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:46

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

49,664

09-Jan-2015

04:47

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

02:45

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

02:44

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

47,616

09-Jan-2015

02:45

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:14

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:13

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

47,616

09-Jan-2015

04:15

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:26

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:25

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

45,568

09-Jan-2015

04:27

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

02:44

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

02:43

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

45,056

09-Jan-2015

02:45

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

02:53

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

02:52

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

45,568

09-Jan-2015

02:53

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:23

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:22

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

41,984

09-Jan-2015

04:24

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:17

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:16

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

44,544

09-Jan-2015

04:18

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:12

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:10

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

47,616

09-Jan-2015

04:13

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:57

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

03:56

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

17,920

09-Jan-2015

03:57

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:35

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

03:35

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

18,432

09-Jan-2015

03:36

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

04:25

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:24

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

39,936

09-Jan-2015

04:25

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:28

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:27

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

49,152

09-Jan-2015

04:29

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

03:33

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

44,544

09-Jan-2015

03:34

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

04:29

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:28

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

46,592

09-Jan-2015

04:30

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

54,272

09-Jan-2015

03:41

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:28

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:27

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,760

09-Jan-2015

04:28

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

01:33

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

01:33

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

43,520

09-Jan-2015

01:34

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:42

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:41

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

51,712

09-Jan-2015

04:42

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

04:33

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:32

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

43,008

09-Jan-2015

04:34

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

04:33

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:32

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

44,032

09-Jan-2015

04:34

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:30

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

03:30

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

54,272

09-Jan-2015

03:31

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,072

09-Jan-2015

04:30

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:29

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

37,376

09-Jan-2015

04:30

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

04:36

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:35

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

44,032

09-Jan-2015

04:37

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

04:39

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:39

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

50,688

09-Jan-2015

04:40

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:24

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:23

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

52,224

09-Jan-2015

04:25

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,072

09-Jan-2015

05:04

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

05:04

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

26,112

09-Jan-2015

05:05

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,072

09-Jan-2015

05:29

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

05:28

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

24,064

09-Jan-2015

05:29

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

05:07

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

05:06

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

46,592

09-Jan-2015

05:08

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

03:17

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

46,080

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

05:05

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

05:04

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

44,032

09-Jan-2015

05:05

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

05:08

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

05:07

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

48,640

09-Jan-2015

05:09

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

49,152

09-Jan-2015

03:20

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:24

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

03:24

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

50,176

09-Jan-2015

03:25

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:28

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

03:27

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

51,712

09-Jan-2015

03:28

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

04:03

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:02

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

49,664

09-Jan-2015

04:04

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

05:31

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

05:30

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

47,616

09-Jan-2015

05:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

04:37

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:36

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

47,616

09-Jan-2015

04:38

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

03:37

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

03:36

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

45,568

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

03:27

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

03:26

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

45,056

09-Jan-2015

03:28

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

45,568

09-Jan-2015

03:23

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

04:38

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:37

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

41,984

09-Jan-2015

04:40

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

44,544

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

03:17

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

47,616

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:21

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:21

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

17,920

09-Jan-2015

04:22

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:00

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:00

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

18,432

09-Jan-2015

04:01

Není k dispozici

Gpapi.dll

6.0.6002.19279

84,480

09-Jan-2015

01:41

x64

Gpsvc.dll

6.0.6002.19279

721,920

09-Jan-2015

01:41

x64

Gpapi.dll

6.0.6002.23588

84,480

09-Jan-2015

01:32

x64

Gpsvc.dll

6.0.6002.23588

721,920

09-Jan-2015

01:32

x64

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,043

09-Jan-2015

02:56

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,705

09-Jan-2015

04:04

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,057

09-Jan-2015

02:47

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

5,045

09-Jan-2015

02:59

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,639

09-Jan-2015

01:46

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,087

09-Jan-2015

04:27

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,917

09-Jan-2015

04:17

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,117

09-Jan-2015

04:14

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,309

09-Jan-2015

03:42

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,991

09-Jan-2015

04:08

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,526

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,928

09-Jan-2015

04:48

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,780

09-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,861

09-Jan-2015

02:52

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,029

09-Jan-2015

04:29

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,911

09-Jan-2015

04:11

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,948

09-Jan-2015

04:21

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

4,666

09-Jan-2015

02:50

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,731

09-Jan-2015

02:58

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,920

09-Jan-2015

04:23

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,536

09-Jan-2015

04:01

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,479

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,043

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,705

09-Jan-2015

04:35

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,057

09-Jan-2015

03:46

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

5,045

09-Jan-2015

04:33

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,639

09-Jan-2015

01:38

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,087

09-Jan-2015

04:48

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,917

09-Jan-2015

04:38

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,117

09-Jan-2015

03:37

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,309

09-Jan-2015

04:46

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,991

09-Jan-2015

04:30

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,526

09-Jan-2015

05:09

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,928

09-Jan-2015

05:32

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,780

09-Jan-2015

05:10

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,861

09-Jan-2015

05:13

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,029

09-Jan-2015

03:25

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,911

09-Jan-2015

03:30

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,948

09-Jan-2015

03:34

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

4,666

09-Jan-2015

05:35

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,731

09-Jan-2015

03:28

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,920

09-Jan-2015

03:44

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,536

09-Jan-2015

04:26

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,479

09-Jan-2015

04:04

Není k dispozici

Networkprovider.admx

Není k dispozici

1,472

31-Oct-2014

22:17

Není k dispozici

Networkprovider.admx

Není k dispozici

1,472

31-Oct-2014

22:17

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14,336

09-Jan-2015

02:56

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13,312

09-Jan-2015

04:04

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14,848

09-Jan-2015

02:47

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

02:59

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

12 288

09-Jan-2015

01:46

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

04:27

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

12,800

09-Jan-2015

04:17

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

04:14

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

03:42

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,872

09-Jan-2015

04:08

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

9,216

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

8,704

09-Jan-2015

04:48

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14,336

09-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13,312

09-Jan-2015

02:52

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

04:29

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13 824

09-Jan-2015

04:11

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13 824

09-Jan-2015

04:21

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

02:50

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

12 288

09-Jan-2015

02:58

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13,312

09-Jan-2015

04:23

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

7,168

09-Jan-2015

04:01

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

7,680

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14,336

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13,312

09-Jan-2015

04:35

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14,848

09-Jan-2015

03:46

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

04:33

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

12 288

09-Jan-2015

01:38

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

04:48

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

12,800

09-Jan-2015

04:38

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

03:37

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

04:46

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,872

09-Jan-2015

04:30

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

9,216

09-Jan-2015

05:09

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

8,704

09-Jan-2015

05:32

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14,336

09-Jan-2015

05:10

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13,312

09-Jan-2015

05:13

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

03:25

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13 824

09-Jan-2015

03:30

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13 824

09-Jan-2015

03:33

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

05:35

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

12 288

09-Jan-2015

03:28

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13,312

09-Jan-2015

03:44

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

7,168

09-Jan-2015

04:26

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

7,680

09-Jan-2015

04:04

Není k dispozici

Mup.sys

6.0.6002.19279

97,208

09-Jan-2015

01:50

x64

Mup.sys

6.0.6002.23588

97,728

09-Jan-2015

01:40

x64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19279

4,692,416

09-Jan-2015

01:50

x64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23588

4,662,200

09-Jan-2015

01:40

x64

Rdbss.sys

6.0.6002.19279

288,768

09-Jan-2015

00:28

x64

Rdbss.sys

6.0.6002.23588

290,304

09-Jan-2015

00:39

x64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.19279

278,016

09-Jan-2015

00:28

x64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.23588

278,528

09-Jan-2015

00:39

x64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.19279

109,056

09-Jan-2015

00:28

x64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.23588

110,080

09-Jan-2015

00:39

x64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.19279

136,192

09-Jan-2015

00:28

x64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.23588

137,216

09-Jan-2015

00:39

x64

Smss.exe

6.0.6002.19279

75,264

09-Jan-2015

00:29

x64

Smss.exe

6.0.6002.23588

75,776

09-Jan-2015

00:40

x64

Gpapi.dll

6.0.6002.19279

75,264

09-Jan-2015

02:04

x86

Gpapi.dll

6.0.6002.23588

75,264

09-Jan-2015

01:31

x86

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:49

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:48

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

49,152

09-Jan-2015

02:50

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:45

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:44

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:46

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:51

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:50

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

03:52

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:41

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:40

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:41

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:35

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:34

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

65 536

09-Jan-2015

02:36

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:36

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:36

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:37

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:05

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:05

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

02:06

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

03:46

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:45

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

03:46

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:37

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:36

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

02:38

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

03:20

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

03:48

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:48

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

65 536

09-Jan-2015

03:49

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:14

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:13

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

45,056

09-Jan-2015

04:15

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:41

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

03:41

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:13

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:39

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:39

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:40

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:12

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:11

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

36,864

09-Jan-2015

04:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

03:11

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:11

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

32 768

09-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:15

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:14

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:16

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:17

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:17

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:18

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

03:16

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:15

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

03:16

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:48

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:47

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:49

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:31

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:31

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:43

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:42

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:44

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:51

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:51

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:52

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:20

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:19

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:20

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:52

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:51

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

03:52

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:32

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:32

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

02:33

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:44

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:43

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

02:44

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:17

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:13

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:12

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

04:13

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:43

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:43

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

03:44

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

04:16

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:16

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:17

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,072

09-Jan-2015

04:39

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:38

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

28,672

09-Jan-2015

04:39

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,072

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

28,672

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:42

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:41

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

49,152

09-Jan-2015

03:42

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

02:49

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:49

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:50

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:59

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:59

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

04:00

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

02:27

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:27

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:28

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

04:02

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:01

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

65 536

09-Jan-2015

04:03

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

02:55

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:55

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

02:56

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

01:31

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

01:31

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

01:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:50

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:49

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

03:51

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

02:48

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:48

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

02:49

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:08

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:08

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

04:09

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

04:07

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:06

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

65 536

09-Jan-2015

04:08

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

04:03

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:02

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

45,056

09-Jan-2015

04:04

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:53

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:53

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

03:54

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:10

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:09

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

04:11

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:46

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:46

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

03:47

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

36,864

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

02:46

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:46

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

32 768

09-Jan-2015

02:47

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:04

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:03

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

04:05

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:48

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:47

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

03:48

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:57

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:56

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

03:57

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

02:54

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:53

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:55

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

02:52

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:51

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

02:52

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:44

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:44

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

03:45

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:41

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

03:41

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

02:58

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:57

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:58

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:32

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:32

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

04:33

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

02:47

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:47

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

02:48

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:30

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:30

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

04:31

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:53

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:52

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

03:53

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:54

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:54

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

03:55

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:20

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:31

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:31

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

04:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,072

09-Jan-2015

04:29

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:29

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

28,672

09-Jan-2015

04:30

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,072

09-Jan-2015

03:17

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:17

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

28,672

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Csrsrv.dll

6.0.6002.19279

145,408

09-Jan-2015

01:21

IA-64

Csrsrv.dll

6.0.6002.23588

148,480

09-Jan-2015

00:58

IA-64

Dfsc.sys

6.0.6002.19279

247,808

09-Jan-2015

00:12

IA-64

Dfsc.sys

6.0.6002.23588

247,296

09-Jan-2015

00:11

IA-64

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:43

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

03:42

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

54,272

09-Jan-2015

03:44

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

01:23

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

01:22

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

43,520

09-Jan-2015

01:24

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

03:41

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

54,272

09-Jan-2015

03:42

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,072

09-Jan-2015

04:00

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

04:00

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

26,112

09-Jan-2015

04:00

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,072

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

24,064

09-Jan-2015

03:20

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

17,920

09-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2 048

09-Jan-2015

03:37

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

18,432

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:38

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:37

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

54,272

09-Jan-2015

04:39

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

01:00

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

00:59

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

43,520

09-Jan-2015

01:01

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

04:40

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:39

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

54,272

09-Jan-2015

04:41

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,072

09-Jan-2015

04:34

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:34

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

26,112

09-Jan-2015

04:35

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,072

09-Jan-2015

04:17

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

04:16

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

24,064

09-Jan-2015

04:17

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:57

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

03:57

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

17,920

09-Jan-2015

03:58

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2 048

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

18,432

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Gpapi.dll

6.0.6002.19279

155,136

09-Jan-2015

01:21

IA-64

Gpsvc.dll

6.0.6002.19279

1,282,560

09-Jan-2015

01:21

IA-64

Gpapi.dll

6.0.6002.23588

155,136

09-Jan-2015

00:58

IA-64

Gpsvc.dll

6.0.6002.23588

1,286,144

09-Jan-2015

00:58

IA-64

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,057

09-Jan-2015

03:41

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,639

09-Jan-2015

01:21

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,117

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,526

09-Jan-2015

04:03

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,928

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,536

09-Jan-2015

02:59

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,479

09-Jan-2015

03:36

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,057

09-Jan-2015

04:36

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,639

09-Jan-2015

00:58

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,117

09-Jan-2015

04:38

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,526

09-Jan-2015

04:38

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,928

09-Jan-2015

04:15

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,536

09-Jan-2015

03:56

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,479

09-Jan-2015

03:37

Není k dispozici

Networkprovider.admx

Není k dispozici

1,472

31-Oct-2014

22:16

Není k dispozici

Networkprovider.admx

Není k dispozici

1,472

31-Oct-2014

22:15

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14,848

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

12 288

09-Jan-2015

01:21

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

9,216

09-Jan-2015

04:03

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

8,704

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

7,168

09-Jan-2015

02:59

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

7,680

09-Jan-2015

03:36

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14,848

09-Jan-2015

04:35

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

12 288

09-Jan-2015

00:58

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

04:38

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

9,216

09-Jan-2015

04:38

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

8,704

09-Jan-2015

04:15

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

7,168

09-Jan-2015

03:56

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

7,680

09-Jan-2015

03:37

Není k dispozici

Mup.sys

6.0.6002.19279

201,664

09-Jan-2015

01:35

IA-64

Mup.sys

6.0.6002.23588

202,168

09-Jan-2015

01:06

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19279

9,476,544

09-Jan-2015

01:35

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23588

9,462,712

09-Jan-2015

01:06

IA-64

Rdbss.sys

6.0.6002.19279

679,936

09-Jan-2015

00:12

IA-64

Rdbss.sys

6.0.6002.23588

683,008

09-Jan-2015

00:11

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.19279

669,184

09-Jan-2015

00:12

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.23588

670,208

09-Jan-2015

00:11

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.19279

270,336

09-Jan-2015

00:12

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.23588

272,384

09-Jan-2015

00:11

IA-64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.19279

323,072

09-Jan-2015

00:12

IA-64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.23588

325,632

09-Jan-2015

00:11

IA-64

Smss.exe

6.0.6002.19279

159,232

09-Jan-2015

00:13

IA-64

Smss.exe

6.0.6002.23588

159,232

09-Jan-2015

00:12

IA-64

Gpapi.dll

6.0.6002.19279

75,264

09-Jan-2015

02:04

x86

Gpapi.dll

6.0.6002.23588

75,264

09-Jan-2015

01:31

x86

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:35

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:34

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

65 536

09-Jan-2015

02:36

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4 096

09-Jan-2015

02:05

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

02:05

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,248

09-Jan-2015

02:06

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

03:48

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:48

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

65 536

09-Jan-2015

03:49

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

04:12

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:11

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

36,864

09-Jan-2015

04:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,584

09-Jan-2015

03:11

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:11

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

32 768

09-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,072

09-Jan-2015

04:39

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

04:38

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

28,672

09-Jan-2015

04:39

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3,072

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2,560

09-Jan-2015

03:38

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

28,672

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

04:02

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:01

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

65 536

09-Jan-2015

04:03

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4 096

09-Jan-2015

01:31

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

01:31

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,248

09-Jan-2015

01:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

04:07

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:06

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

65 536

09-Jan-2015

04:08

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:39

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

36,864

09-Jan-2015

03:40

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,584

09-Jan-2015

02:46

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

02:46

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

32 768

09-Jan-2015

02:47

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,072

09-Jan-2015

04:29

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

04:29

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

28,672

09-Jan-2015

04:30

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3,072

09-Jan-2015

03:17

Není k dispozici

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2,560

09-Jan-2015

03:17

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

28,672

09-Jan-2015

03:18

Není k dispozici


 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:

  Verze

  Výrobek

  Milník

  Složka služby

  6.1.7601. 18xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601. 22xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených závažných problémů. Větve LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav i opravy hotfix.

Poznámka: Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) které jsou nainstalovány nejsou uvedeny.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Appid-ppdlic.xrm-ms

Není k dispozici

3,013

07-Jan-2015

03:23

Není k dispozici

Appid.sys

6.1.7601.22736

50,688

07-Jul-2014

00:45

x86

Appidapi.dll

6.1.7601.22736

50,688

07-Jul-2014

01:40

x86

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

02:06

x86

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

97,792

12-Apr-2014

02:06

x86

Appidsvc.dll

6.1.7601.22736

29,696

07-Jul-2014

01:40

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

50,176

19-Aug-2014

02:48

x86

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22730

456,776

28-Jun-2014

00:22

x86

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

01:49

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

02:57

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:49

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:54

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

01:51

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:54

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

14-Jul-2009

01:46

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

01:11

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:33

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:49

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

14-Jul-2009

01:46

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:46

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

01:51

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:54

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

01:51

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:48

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

02:48

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

03:45

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

02:57

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:02

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

02:57

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:46

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

01:52

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:47

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

01:52

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:51

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:53

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

01:51

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

02:50

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

01:51

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:51

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:45

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,872

14-Jul-2009

01:53

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:02

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

02:52

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

01:43

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:47

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:02

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:56

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

01:49

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

02:57

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:49

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:54

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

01:51

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:54

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

14-Jul-2009

01:46

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

01:11

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:33

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:49

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

14-Jul-2009

01:46

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:46

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

01:51

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:54

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

01:51

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:48

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

02:48

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

03:45

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

02:57

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:02

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

02:57

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:46

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

01:52

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:47

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

01:52

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:51

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:53

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

01:51

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

02:50

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

01:51

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:51

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:45

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,872

14-Jul-2009

01:53

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:02

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

02:52

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

01:43

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:47

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:02

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:56

Není k dispozici

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22730

456,776

28-Jun-2014

00:22

x86

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

07-Jul-2014

02:24

Není k dispozici

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9,728

07-Jul-2014

01:35

Není k dispozici

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

07-Jul-2014

02:24

Není k dispozici

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

07-Jul-2014

02:25

Není k dispozici

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

11,264

07-Jul-2014

02:24

Není k dispozici

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

6,656

07-Jul-2014

02:24

Není k dispozici

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9,728

07-Jul-2014

02:21

Není k dispozici

Ci.dll

6.1.7601.22730

409,272

28-Jun-2014

00:22

x86

Driver.stl

Není k dispozici

4,186

26-Jun-2014

22:21

Není k dispozici

Csrsrv.dll

6.1.7601.18113

38,912

19-Mar-2013

04:48

x86

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

38,912

12-Apr-2014

02:06

x86

Dfsc.sys

6.1.7601.18711

81,408

07-Jan-2015

01:34

x86

Dfsc.sys

6.1.7601.22917

80,896

07-Jan-2015

01:39

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

50,176

19-Aug-2014

02:48

x86

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22917

456,776

07-Jan-2015

03:16

x86

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

12:50

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

02:57

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

20-Nov-2010

12:50

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:54

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,720

02-Apr-2010

04:13

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:54

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

36,736

20-Nov-2010

12:50

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,168

02-Apr-2010

04:09

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:33

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:10

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

12:50

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:46

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:10

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:54

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,200

20-Nov-2010

12:58

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:08

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

02:48

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,072

02-Apr-2010

05:06

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

02:57

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

29,568

20-Nov-2010

13:45

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

02:57

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

20-Nov-2010

12:49

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

07-Apr-2010

09:51

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:47

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,712

20-Nov-2010

12:59

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:51

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,200

20-Nov-2010

13:01

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,712

20-Nov-2010

12:59

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

02:50

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

12:58

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

20-Nov-2010

12:58

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:45

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

33,664

20-Nov-2010

13:01

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

13:45

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

02:52

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

12:45

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:47

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

13:46

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:56

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,720

02-Apr-2010

04:13

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:54

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,168

02-Apr-2010

04:09

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:33

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:10

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:53

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:10

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:54

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:08

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

02:48

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,072

02-Apr-2010

05:06

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

02:57

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

07-Apr-2010

09:51

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:47

Není k dispozici

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22917

456,776

07-Jan-2015

03:16

x86

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:32

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

40,448

07-Jan-2015

03:13

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4 096

14-Jul-2009

01:33

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

49,664

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:35

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

44,544

07-Jan-2015

03:15

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:41

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

47,104

07-Jan-2015

03:13

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4 096

14-Jul-2009

01:43

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

54,784

07-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4 096

14-Jul-2009

01:32

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

54,272

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:07

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

43,520

07-Jan-2015

02:39

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4 096

14-Jul-2009

01:35

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

51,712

07-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

02:32

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

43,008

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:39

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

44,544

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4 096

14-Jul-2009

01:36

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

54,272

07-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,072

14-Jul-2009

01:32

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

37,376

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

02:35

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

44,544

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:44

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

50,176

07-Jan-2015

03:13

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4 096

14-Jul-2009

01:42

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

52,736

07-Jan-2015

03:15

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,072

14-Jul-2009

03:10

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

26,624

07-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,072

14-Jul-2009

02:56

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

24,576

07-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:30

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

46,592

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:35

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

46,592

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:32

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

44,544

07-Jan-2015

03:13

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4 096

14-Jul-2009

01:38

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

49,152

07-Jan-2015

03:13

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:38

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

49,664

07-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.17514

4 096

20-Nov-2010

12:43

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

50,176

07-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4 096

14-Jul-2009

01:36

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

51,712

07-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:30

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

49,664

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:43

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

47,616

07-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:31

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

48,128

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

02:36

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

46,080

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:37

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

45,568

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:43

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

46,080

07-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:37

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

42,496

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:38

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

44,544

07-Jan-2015

03:15

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3,584

14-Jul-2009

01:37

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

47,616

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

02:50

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

17,920

07-Jan-2015

03:13

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

02:56

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

18,432

07-Jan-2015

03:14

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:25

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

40,960

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4 096

13-Feb-2013

12:56

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

50,688

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:23

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

45,568

07-Jan-2015

03:33

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:19

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

48,640

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4 096

13-Feb-2013

12:17

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

55,808

07-Jan-2015

03:33

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4 096

13-Feb-2013

12:52

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

55,296

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

11:20

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

44,544

07-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4 096

13-Feb-2013

12:16

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

53,248

07-Jan-2015

03:35

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:22

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

44,032

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:14

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

45,568

07-Jan-2015

03:33

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4 096

13-Feb-2013

12:30

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

55,808

07-Jan-2015

03:34

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,072

13-Feb-2013

12:19

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

38,400

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:24

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

45,568

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:20

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

51,712

07-Jan-2015

03:33

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4 096

13-Feb-2013

12:16

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

53,760

07-Jan-2015

03:34

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,072

13-Feb-2013

12:36

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

27,136

07-Jan-2015

03:34

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,072

13-Feb-2013

12:16

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

25,088

07-Jan-2015

03:33

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:25

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

47,616

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:31

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

47,616

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:26

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

45,568

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4 096

13-Feb-2013

12:18

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

50,176

07-Jan-2015

03:33

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:20

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

50,688

07-Jan-2015

03:34

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4 096

13-Feb-2013

12:22

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

51,712

07-Jan-2015

03:35

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4 096

13-Feb-2013

12:16

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

53,248

07-Jan-2015

03:33

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:28

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

51,200

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:22

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

48,640

07-Jan-2015

03:34

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:20

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

49,152

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:17

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

47,104

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

13:10

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

46,592

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:19

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

47,104

07-Jan-2015

03:34

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:28

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

43,008

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:19

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

45,568

07-Jan-2015

03:34

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3,584

13-Feb-2013

12:18

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

48,640

07-Jan-2015

03:32

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

2,560

13-Feb-2013

12:22

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

17,920

07-Jan-2015

03:33

Není k dispozici

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

2,560

13-Feb-2013

12:16

Není k dispozici

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

18,944

07-Jan-2015

03:34

Není k dispozici

Gpapi.dll

6.1.7600.16385

79,872

14-Jul-2009

01:15

x86

Gpsvc.dll

6.1.7601.18711

597,504

07-Jan-2015

02:44

x86

Gpapi.dll

6.1.7601.22917

79,872

07-Jan-2015

03:07

x86

Gpsvc.dll

6.1.7601.22917

604,160

07-Jan-2015

03:07

x86

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,045

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,707

07-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,059

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

5,047

07-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,639

07-Jan-2015

02:38

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,089

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,919

07-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,119

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,311

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,993

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,528

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,930

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,782

07-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,863

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,031

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,913

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,950

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

4,668

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,733

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,922

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,481

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,481

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,045

07-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,707

07-Jan-2015

03:20

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,059

07-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

5,047

07-Jan-2015

03:20

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,639

07-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,089

07-Jan-2015

03:23

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,919

07-Jan-2015

03:20

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,119

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,311

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,993

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,528

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,930

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,782

07-Jan-2015

03:20

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,863

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

3,031

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,913

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,950

07-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

4,668

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,733

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,922

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,481

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Networkprovider.adml

Není k dispozici

2,481

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Networkprovider.admx

Není k dispozici

1,472

31-Oct-2014

22:22

Není k dispozici

Networkprovider.admx

Není k dispozici

1,472

30-Oct-2014

22:23

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

14,848

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

13,312

07-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15,360

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15,872

07-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

12,800

07-Jan-2015

02:38

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15,872

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

12,800

07-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15,872

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15,872

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15,872

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

9,216

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

8,704

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

14,336

07-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

13 824

07-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15,872

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

14,336

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

14,336

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15,872

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

12,800

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

13,312

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

7,680

07-Jan-2015

03:02

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

7,680

07-Jan-2015

03:01

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

14,848

07-Jan-2015

03:20

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

13,312

07-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15,360

07-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15,872

07-Jan-2015

03:19

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

12,800

07-Jan-2015

03:00

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15,872

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

12,800

07-Jan-2015

03:20

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15,872

07-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15,872

07-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15,872

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

9,216

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

8,704

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

14,336

07-Jan-2015

03:20

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

13 824

07-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15,872

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

14,336

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

14,336

07-Jan-2015

03:20

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15,872

07-Jan-2015

03:22

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

12,800

07-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

13,312

07-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

7,680

07-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

7,680

07-Jan-2015

03:21

Není k dispozici

Mup.sys

6.1.7601.18711

89,528

07-Jan-2015

02:49

x86

Mup.sys

6.1.7601.22917

89,528

07-Jan-2015

03:12

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.18711

3,972,544

07-Jan-2015

02:49

Není k dispozici

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18711

3,917,240

07-Jan-2015

02:49

Není k dispozici

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22917

3,977,664

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22917

3,921,848

07-Jan-2015

03:12

Není k dispozici

Rdbss.sys

6.1.7601.18711

243,200

07-Jan-2015

01:34

x86

Rdbss.sys

6.1.7601.22917

247,296

07-Jan-2015

01:41

x86

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.18711

225,792

07-Jan-2015

01:35

x86

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.22917

226,304

07-Jan-2015

01:41

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.18711

98,304

07-Jan-2015

01:34

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.22917

98,304

07-Jan-2015

01:40

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7601.18711

124,416

07-Jan-2015

01:34

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7601.22917

124,416

07-Jan-2015

01:40

x86

Apisetschema.dll

6.1.7600.16385

6,656

14-Jul-2009

01:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.18113

69,632

19-Mar-2013

02:49

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:06

x86

Apisetschema.dll

6.1.7600.16385

12,648

02-Apr-2010

03:07

x86

Smss.exe

6.1.7601.18113

69,632

19-Mar-2013

02:49

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:06

x86

Rstrui.exe

6.1.7601.21988

262,656

05-May-2012

07:29

x86

Srclient.dll

6.1.7601.21988

43,008

05-May-2012

07:33

x86

Srcore.dll

6.1.7601.22780

400,896

19-Aug-2014

02:48

x86

Pro všechny podporované verze systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Appid-ppdlic.xrm-ms

Není k dispozici

3,013

07-Jan-2015

03:44

Není k dispozici

Appid.sys

6.1.7601.22736

62,464

07-Jul-2014

01:04

x64

Appidapi.dll

6.1.7601.22736

58,880

07-Jul-2014

02:06

x64

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

02:31

x64

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

148,480

12-Apr-2014

02:31

x64

Appidsvc.dll

6.1.7601.22736

34,304

07-Jul-2014

02:06

x64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

63,488

19-Aug-2014

03:05

x64

Winload.efi

6.1.7601.22917

693,176

07-Jan-2015

03:34

Není k dispozici

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

29-Oct-2014

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22917

617,384

07-Jan-2015

03:30

Není k dispozici

Winresume.exe

6.1.7601.22730

533,200

28-Jun-2014

00:21

x64

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:43

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:43

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

02:10

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

01:31

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

01:31

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:36

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:35

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:35

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

02:22

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

02:22

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:17

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:17

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

03:41

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

03:41

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:41

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:41

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:37

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:37

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:32

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:32

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:10

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

14-Jul-2009

02:10

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:36

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,856

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

02:03

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,240

14-Jul-2009

02:03

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:29

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:29

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,240

14-Jul-2009

03:17

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:35

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:35

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:43

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:43

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

02:10

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

01:31

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

01:31

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:36

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:35

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:35

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

02:22

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

02:22

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:17

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:17

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

03:41

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

03:41

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:06

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:41

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:41

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:37

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:37

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:32

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:32

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:10

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

14-Jul-2009

02:10

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:36

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:09

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,856

14-Jul-2009

02:00

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

02:03

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,240

14-Jul-2009

02:03

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:29

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:29

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,240

14-Jul-2009

03:17

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:35

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:35

Není k dispozici

Winload.efi

6.1.7601.22917

693,176

07-Jan-2015

03:34

Není k dispozici

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

29-Oct-2014

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22917

617,384

07-Jan-2015

03:30

Není k dispozici

Winresume.exe

6.1.7601.22730

533,200

28-Jun-2014

00:21

x64

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

07-Jul-2014

03:16

Není k dispozici

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9,728

07-Jul-2014

02:01

Není k dispozici

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

07-Jul-2014

03:15

Není k dispozici

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10,752

07-Jul-2014

03:16

Není k dispozici

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

11,264

07-Jul-2014

03:15

Není k dispozici

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

6,656

07-Jul-2014

03:14

Není k dispozici

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9,728

07-Jul-2014

03:15

Není k dispozici

Ci.dll

6.1.7601.22730

457,400

28-Jun-2014

00:21

x64

Driver.stl

Není k dispozici

4,186

26-Jun-2014

22:22

Není k dispozici

Csrsrv.dll

6.1.7601.18229

43,520

02-Aug-2013

02:12

x64

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

02:31

x64

Dfsc.sys

6.1.7601.18711

105,984

07-Jan-2015

01:48

x64

Dfsc.sys

6.1.7601.22917

105,472

07-Jan-2015

01:52

x64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

63,488

19-Aug-2014

03:05

x64

Winload.efi

6.1.7601.22917

693,176

07-Jan-2015

03:34

Není k dispozici

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

29-Oct-2014

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22917

571,320

07-Jan-2015

03:33

Není k dispozici

Winresume.exe

6.1.7601.22917

533,200

07-Jan-2015

03:30

x64

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:38

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

13:38

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:40

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

20-Nov-2010

13:40

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:43

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:43

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:22

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:22

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:40

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

36,736

20-Nov-2010

13:40

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:33

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,168

02-Apr-2010

04:22

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,160

02-Apr-2010

04:22

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

Není k dispozici

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

Není k dispozici

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

02-Apr-2010

04:22

Není k dispozici

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:22

Není k dispozici

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,1