Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Více informací

Možnosti nástroje pro opravu

Nástroj pro opravu rozhraní .NET Framework se řídí čtyřstupňovým procesem:

 1. Pokusí se vyřešit potíže s nastavením.

 2. Použije opravy (vyžaduje souhlas uživatele).

 3. Pokusí se opravit všechny nainstalované verze rozhraní .NET Framework.

 4. Shromažďuje protokoly (vyžaduje souhlas uživatele).

Nástroj může provést jednu nebo více změn nainstalované verze rozhraní .NET Framework. Může například opravit stav Instalační služby systému Windows v počítači, resetovat volitelné seznamy řízení přístupu (DACL) v určitých složkách nebo vyřešit problémy související s neplatnou nebo poškozenou registrací aktualizací.

Offline podpora

Nástroj pro opravu rozhraní .NET Framework poskytuje možnost opravy verzí rozhraní .NET Framework, které jsou nainstalovány v počítači (krok 3 procesu v části Možnosti nástroje opravy). Nástroj vyžaduje, aby v době opravy byly k dispozici distribuovatelné soubory těchto verzí. Ve výchozím nastavení nástroj během opravy stáhne tyto balíčky z internetu. Pokud má váš počítač omezené nebo žádné připojení k internetu, měli byste k opravě použít offline režim. Chcete-li to provést, zadejte možnost /addsource společně s cestou ke složce, která obsahuje distribuovatelné soubory, jako v následujícím příkladu:

NetfxRepairTool.exe /addsource \\SHARE_PC\SHARE_FOLDER Pokud nástroj Pro opravu nenajde požadovaný distribuovatelný soubor v zadané složce, pokusí se soubor stáhnout z internetu. Nástroj pro opravu to nemůže provést, pokud požadovaný soubor nelze stáhnout. Následující tabulka uvádí distribuovatelné soubory rozhraní .NET Framework.

Verze a profil

Architektura

Název instalačního souboru

Adresu url

.NET Framework 4.8

x86, x64

NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2088631

.NET Framework 4.7.2

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=863265

.NET Framework 4.7.1

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=852104

.NET Framework 4.7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825302

.NET Framework 4.6.2

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=780600

.NET Framework 4.6.1

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=671743

.NET Framework 4.6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528232

.NET Framework 4.5.2

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=328855

.NET Framework 4.5.1

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332

.NET Framework 4.5

x86, x64

dotNetFx45_Full_x86_x64.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995

Profil klienta rozhraní .NET Framework 4

x86

dotNetFx40_Client_x86.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247966

Profil klienta rozhraní .NET Framework 4

x86, x64

dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247965

.NET Framework 4 – úplné

x86

dotNetFx40_Full_x86.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247964

.NET Framework 4 – úplné

x86, x64

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718

.NET Framework 3.5 SP1, .NET Framework 3.0 SP2, .NET Framework 2.0 SP2 (pokud je nainstalované rozhraní .NET Framework 3.0 a 3.5)

x86, x64

dotnetfx35.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762

Tichý a pasivní režim

Všechny funkce nástroje pro opravu lze automatizovat spuštěním nástroje v tichém nebo pasivním režimu. To má výhodu v tom, že ke spuštění nástroje není vyžadována žádná interakce uživatele. To je užitečné zejména ve velkých nasazeních, ve kterých můžou správci systému nakonfigurovat nástroj (prostřednictvím příkazového řádku) a také shromažďovat protokoly v určených umístěních.

Shromažďování dat

Nástroj pro opravu rozhraní .NET Framework kromě shromažďování diagnostických dat o instalaci shromažďuje informace o používání nástroje. Informace o použití se používají ke zlepšení kvality nástroje pro opravu rozhraní .NET Framework a instalační data se používají ke zlepšení nastavení rozhraní .NET Framework. Tyto informace se nepoužívají k marketingu ani neprodávají třetím stranám. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů nástroje Microsoft .NET Framework Repair Tool

Další informace o tom, jak stáhnout soubory podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online

Microsoft v tomto souboru zkontroloval viry. Společnost Microsoft použila nejnovější software pro detekci virů, který byl k datu publikování souboru k dispozici. Soubor je uložený na serverech s rozšířeným zabezpečením, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám souboru.

Poznámka Funkce shromažďování dat vytvoří komprimovaný soubor CAB protokolů instalace rozhraní .NET Framework. Jakmile nástroj zpracuje protokoly, vytvoří se soubor .cab s názvem FixDotNet*.cab nebo něco podobného a uloží se na plochu aktuálního uživatele (pokud běží v režimu uživatelského rozhraní) nebo do zadaného umístění. Když v průvodci kliknete na Dokončit , nástroj odešle .cab soubor, který obsahuje protokoly, společnosti Microsoft.

Soubor FixDotNet*.cab zůstane na vašem počítači (nebo v zadaném umístění) bez ohledu na to, jestli se rozhodnete odeslat data do Microsoftu.

Pokud používáte možnost /q, doporučujeme použít také možnost /logs k uložení protokolů do určitého umístění nebo do sdílené síťové složky pro podporu podnikových scénářů.

Pokud používáte možnost /q, doporučujeme použít také možnost /logs k uložení protokolů do určitého umístění nebo do sdílené síťové složky pro podporu podnikových scénářů.  


Historie verzí

Verze v1.4

Podporované jazyky: angličtina (USA)

Přidává podporu pro rozhraní .NET Framework 4.6.2 až .NET Framework 4.8.

Verze v1.3

Podporované jazyky: angličtina (USA)

Rozšiřuje podporu rozhraní .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4.6 a .NET Framework 4.6.1.

Verze v1.2

Podporované jazyky: angličtina (USA)

Pro nástroj je přidána podpora tichého režimu a pasivního režimu prostřednictvím příkazového řádku. Nástroj teď nevyžaduje spuštění pouze v režimu uživatelského rozhraní. Proto je možné úlohu automatizovat.

Nástroj teď podporuje rozhraní .NET Framework 4.5 a .NET Framework 4.5.1. Proto se pro tyto produkty platí také oprava a oprava.

Je přidán nový volitelný přepínač příkazového řádku, který umožňuje opravu konkrétních verzí rozhraní .NET Framework a současně přepsat opravu jiných nainstalovaných verzí.

Soubor protokolu vygenerovaný nástrojem pro opravu se teď dá volitelně uložit do uživatelem určeného umístění pomocí možnosti příkazového řádku. Tato nová možnost přepíše výchozí umístění, kterým je plocha aktuálního uživatele v režimu uživatelského rozhraní a složka %temp% v tichém nebo pasivním režimu.

Nová možnost umožňuje spustit nástroj pro opravu v režimu Pouze shromažďování protokolů bez použití jakýchkoli oprav nebo oprav. Tato možnost poskytuje flexibilitu pro shromažďování a zkoumání protokolů před použitím skutečných oprav.

Nově je přidána volitelná podpora, která vám umožní vyjádřit výslovný nesouhlas se shromažďováním dat v tichém nebo pasivním režimu.  

Vydání: v1.1

Podporované jazyky: angličtina (USA)
Verze v1.1 rozšiřuje podporu rozhraní .NET Framework 3.5 SP1 (to zahrnuje rozhraní .NET Framework 3.0 SP2 a .NET Framework 2.0 SP2). Verze v1.1 také přidává offline podporu pro počítače, které mají omezené nebo žádné připojení k internetu.

Vydání: v1.0

Podporované jazyky: angličtina (USA)
Verze v1.0 je první verzí nástroje, která měla podporu rozhraní .NET Framework 4 a jeho aktualizací.

Ovlivněné konfigurace

Pomocí nástroje pro opravu rozhraní .NET Framework můžete opravit problémy s nastavením pro následující konfigurace:

 • .NET Framework 4.8 v následujících operačních systémech:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.7.2 v následujících operačních systémech:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • Rozhraní .NET Framework 4.7.1 v následujících operačních systémech:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.6.1 v následujících operačních systémech:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.6 v následujících operačních systémech:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • Rozhraní .NET Framework 4.5.2 v následujících operačních systémech:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5.1 v následujících operačních systémech:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5 v následujících operačních systémech:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4 v následujících operačních systémech:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 3.5 SP1 v následujících operačních systémech:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×