Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Příznaky

Pokud pomocí "Uložit jako Excel" export sestavy Předvaha v španělská verze systému Microsoft Dynamics NAV 2009 Role míru klienta (RTC), informace o záhlaví, Název společnosti, včetně filtrů není exportován. Však funguje správně v španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2013. Postupujte podle pokynů změny kódu sekce Chcete-li vyřešit tento problém. K tomuto problému dochází v následujících produktů:

 • Španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu. Nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Dynamics NAV odhlášeni systému. To zahrnuje služby Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

 • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.

 • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015

  objektu.

Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.

Chcete-li vyřešit tento problém, změňte kód sestavy Předvaha (6) takto:

...    <Value>=First(Fields!GLFilter.Value)</Value>
<Visibility>
<Hidden>true</Hidden>
</Visibility>

// Add the following line.
<Width>0.15002cm</Width>
// End of the added line.

<ZIndex>1</ZIndex>
</Textbox>
<Table Name="Table1">
<DataSetName>DataSet_Result</DataSetName>
<Details>
<TableRows>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
...
...
<PaddingRight>0.075cm</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value />
<ZIndex>35</ZIndex>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox19">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox19</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(Fields!No__of_Blank_Lines.Value>0,False,True)</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ColSpan>7</ColSpan>
...
...

<PaddingRight>0.075cm</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value />
<ZIndex>35</ZIndex>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox28">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox28</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(Fields!No__of_Blank_Lines.Value>1,False,True)</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ColSpan>7</ColSpan>

...
...
<PaddingRight>0.075cm</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value />
<ZIndex>35</ZIndex>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox37">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox37</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(Fields!No__of_Blank_Lines.Value>2,False,True)</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ColSpan>7</ColSpan>

...
...
<PaddingRight>0.075cm</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value />
<ZIndex>35</ZIndex>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox38">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox38</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(Fields!No__of_Blank_Lines.Value>3,False,True)</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ColSpan>7</ColSpan>
...
...
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value />
<ZIndex>35</ZIndex>
<rd:DefaultName>textbox44</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox46">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox46</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(Fields!No__of_Blank_Lines.Value>4,False,True)</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>
...
...
<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>0.075cm</PaddingLeft>
<PaddingRight>0.075cm</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value>=Code.BlankZero(Fields!BalanceType.Value)</Value>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox47">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox47</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(First(Fields!PrintToExcel.Value),True,IIF(First(Fields!PrintAmountsInAddCurrency.Value) Or (First(Fields!GLFilter.Value)<>"" And First(Fields!G_L_Account__Indentation.Value)<>First(Fields!G_L_Account___Account_Type_.Value)),True,False))</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>
...
...
<PaddingLeft>0.075cm</PaddingLeft>
<PaddingRight>0.075cm</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value>=Code.BlankZero(Fields!BalanceType.Value)</Value>
<rd:DefaultName>textbox20</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox48">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox48</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(First(Fields!PrintToExcel.Value),True,IIF(First(Fields!PrintAmountsInAddCurrency.Value),False,True))</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>
...
...
<Format>=Fields!TotalBalanceAtEndFormat.Value</Format>
<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
<Value>=Last(Fields!TotalBalanceAtEnd.Value)</Value>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox50">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox50</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(First(Fields!PrintToExcel.Value),True,iif(CountRows("Table1_Group1")=RowNumber("Table1_Group1"),False,True))</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
</TableRows>
</Details>
<Filters>
<Filter>
<FilterExpression>=Fields!G_L_Account___No__.Value</FilterExpression>
...
...
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value>=First(Fields!CurrReport_PAGENOCaption.Value)</Value>
<Visibility>
<Hidden>true</Hidden>
</Visibility>
<ZIndex>13</ZIndex>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox3">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox3</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.03125in</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox101">
<Style>
<BorderStyle>
...
...
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox32</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox4">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox4</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ColSpan>2</ColSpan>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox21">
<Style>
...
...

<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox7</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox5">
<CanGrow>true</CanGrow>
Value />
<rd:DefaultName>textbox5</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(Fields!PrintToExcel.Value,True,IIF(Not(Fields!AcumBalance.Value),False,True))</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ColSpan>7</ColSpan>

...
...
<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox1</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox6">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox6</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(Fields!PrintToExcel.Value,True,IIF(Not(Fields!AcumBalance.Value),False,True))</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>

...
...
<PaddingRight>0.075cm</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value>=First(Fields!Balance_at_DateCaption.Value)</Value>
<rd:DefaultName>textbox10</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox9">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox9</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(Fields!PrintToExcel.Value,True,IIF(Not(Fields!AcumBalance.Value),False,True))</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ColSpan>7</ColSpan>
...
...
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>0.075cm</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value />
<ZIndex>47</ZIndex>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox11">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox11</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(Fields!PrintToExcel.Value,True,IIF(Not(Fields!AcumBalance.Value),False,True))</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ColSpan>2</ColSpan>
...
...
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox16</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox14">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox14</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(Fields!PrintToExcel.Value,True,IIF(Fields!AcumBalance.Value,False,True))</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ColSpan>7</ColSpan>
...
...
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value />
<ZIndex>67</ZIndex>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox15">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox15</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(Fields!PrintToExcel.Value,True,IIF(Fields!AcumBalance.Value,False,True))</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>
...
...
<PaddingRight>0.075cm</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value>=First(Fields!Acum__Balance_at_DateCaption.Value)</Value>
<rd:DefaultName>textbox18</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Add the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox17">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox17</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the added lines.

</TableCells>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(Fields!PrintToExcel.Value,True,IIF(Fields!AcumBalance.Value,False,True))</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
</TableRows>
</Header>
<TableColumns>
<TableColumn>
<Width>1.575cm</Width>
...
...
</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>2.21887cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>2.21887cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>2.25cm</Width>
</TableColumn>

// Add the following lines.
<TableColumn>
<Width>0.31746cm</Width>
</TableColumn>
// End of the added lines.

</TableColumns>
<TableGroups>
<TableGroup>
<Grouping Name="Table1_Group1">
<GroupExpressions>
<GroupExpression>=1</GroupExpression>
</GroupExpressions>
</Grouping>
</TableGroup>
<TableGroup>
...
...
</TableGroup>
<TableGroup>
<Grouping Name="Table1_Group">
<GroupExpressions>
<GroupExpression>=Fields!G_L_Account_No_.Value</GroupExpression>
</GroupExpressions>
</Grouping>
</TableGroup>
</TableGroups>
<Top>0.846cm</Top>

// Add the following lines.
<Width>7.12706in</Width>
// End of the added lines.

</Table>
</ReportItems>
</Body>
<BottomMargin>2cm</BottomMargin>
<Code>Public Function BlankZero(ByVal Value As Decimal)
if Value = 0 then
Return ""
end if
Return Value
End Function
...
...
<Textbox Name="PageNumberTextBox">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>17.7cm</Left>
<Style>
<FontSize>7pt</FontSize>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>0.423cm</Top>
<Value>=Globals!PageNumber</Value>

// Add the following line.
<Width>0.45002cm</Width>
// End of the added line.

<ZIndex>7</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="UserIdTextBox">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>14.9cm</Left>
<Style>
<FontSize>7pt</FontSize>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>0.846cm</Top>
<Value>=User!UserID</Value>

// Add the following line.
<Width>3.25002cm</Width>
// End of the added line.

<ZIndex>6</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="ExecutionTimeTextBox">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>15cm</Left>
<Style>
<FontSize>7pt</FontSize>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value>=ReportItems!FORMAT_TODAY_0_4_.Value</Value>

// Add the following line.
<Width>3.15002cm</Width>
// End of the added line.

<ZIndex>5</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="STRSUBSTNO_Text000_PeriodText_1">
<Height>0.423cm</Height>
<Style>
<FontSize>7pt</FontSize>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>0.423cm</Top>
<Value>=ReportItems!STRSUBSTNO_Text000_PeriodText_.Value</Value>
...
...

<Style>
<Color>#ffff00</Color>
<FontSize>7pt</FontSize>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>1.269cm</Top>
<Value>=ReportItems!PeriodText.Value</Value>
<Visibility>
<Hidden>true</Hidden>
</Visibility>

// Add the following line.
<Width>0.15002cm</Width>
// End of the added line.

<ZIndex>2</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="Trial_BalanceCaption1">
<Height>0.423cm</Height>
<Style>
<FontSize>8pt</FontSize>
<FontWeight>700</FontWeight>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value>=ReportItems!Trial_BalanceCaption.Value</Value>

...
...
</Style>
<Top>0.423cm</Top>
<Value>=ReportItems!CurrReport_PAGENOCaption.Value</Value>
<Width>0.75cm</Width>
</Textbox>
</ReportItems>
</PageHeader>
<PageHeight>29.7cm</PageHeight>
<PageWidth>21cm</PageWidth>
<TopMargin>2cm</TopMargin>

// Add the following lines.
// <Width>18.15002cm</Width>
<Width>18.41794cm</Width>
// End of the added lines.

<rd:DrawGrid>true</rd:DrawGrid>
<rd:ReportID>97c2726a-a59d-4c8b-a9f6-9342c3a58452</rd:ReportID>
<rd:SnapToGrid>true</rd:SnapToGrid>
</Report>
END_OF_RDLDatA
}
}
...


Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

 • Španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Španělská verze Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použitípro další aspekty.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×