Pocházejí

Soumitra Sengupta MVP

OMEZENÍ OBSAHU ŘEŠENÍ KOMUNITY

SPOLEČNOST MICROSOFT CORPORATION A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÉ DODAVATELÉ NESOUVISEJÍ SE SVÝMI INFORMACEMI O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI A PŘESNOSTI INFORMACÍ A SOUVISEJÍCÍCH GRAFIK, KTERÉ TYTO INFORMACE OBSAHUJÍ. VŠECHNY TYTO INFORMACE A SOUVISEJÍCÍ OBRÁZKY JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. SPOLEČNOST MICROSOFT A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ DISCLAIM VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO INFORMACÍ A SOUVISEJÍCÍCH GRAFICKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, WORKMANLIKE ÚSILÍ, HLAVY A NEPORUŠENÍ PŘEDPISŮ. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI JAKÉKOLI ŠKODY, KTERÉ ZAHRNUJÍ, BEZ OMEZENÍ: ŠKODY ZA ZTRÁTU POUŽITÍ, DATA NEBO ZISKY, KTERÉ VZNIKLY JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM A KTERÉ SOUVISÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ A SOUVISEJÍCÍCH GRAFIK, KTERÉ TYTO INFORMACE A SOUVISEJÍCÍ GRAFICKÉ PRVKY OBSAHUJÍ, AŤ UŽ JSOU ZALOŽENÉ NA SMLOUVĚ, NESPLNĚNÉ, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT NEBO NĚKTERÝ Z JEJÍCH DODAVATELŮ UVĚDOMIL MOŽNOST ŠKOD

SHRNUTÍ

Účet hosta poskytuje přístup k počítači všem uživatelům, kteří nemají v počítači uživatelský účet. Ve výchozím nastavení nepotřebujete žádné heslo, ani nemůžete pro tento účet vytvořit žádné heslo. Jestli chcete nastavit heslo pro tento účet hosta, můžete to snadno udělat.

Rady 

Účet hosta poskytuje přístup k počítači všem uživatelům, kteří nemají v počítači uživatelský účet. Ve výchozím nastavení nepotřebujete žádné heslo, ani nemůžete pro tento účet vytvořit žádné heslo. Pokud chcete nastavit heslo pro tento účet hosta, postupujte takto:-1] Přihlaste se jako správce. 2] spusťte>spustit>typ "Command" (bez jakékoliv citace) >OK3] v okně DOS zadejte následující příkaz:- net user Guest *a stiskněte klávesu ENTER. 4] zadejte heslo. 5] heslo znovu zadejte. [Poznámka: Chcete-li odebrat heslo, které je třeba vložit stejným způsobem, stiskněte dvakrát klávesu ENTER, nebo otevřete ovládací panely>uživatelské účty>účtu hosta a odtud můžete heslo snadno změnit.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×