Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Příznaky

Pokud odinstalujete některý z následujících programů a pak v aplikaci Internet Explorer kliknete pravým tlačítkem myši na webovou stránku, zobrazí se místní nabídka s příkazem Odeslat do aplikace OneNote.

 • Microsoft OneNote 2010

 • Microsoft Office 2010

 • Microsoft OneNote 2013

 • Microsoft Office 2013


Pokud poté kliknete na položku Odeslat do aplikace OneNote, nic se nestane.

Poznámky

 • Neočekávejte zobrazení příkazu Odeslat do aplikace OneNote, pokud není aplikace OneNote nainstalována.

 • Tento problém může nastat i v případě, že odinstalujete aplikaci OneNote nebo systém Office 2010 nebo 2013 a pak aplikaci OneNote nebo systém Office 2010 či 2013 nainstalujete do nového umístění v počítači.

 • Je-li pomocí technologie Klikni a spusť nainstalována jiná než anglická jazyková verze systému Office 2013, místní nabídka není lokalizována.

Příčina

K těmto potížím dochází proto, že data příkazu Odeslat do aplikace OneNote zůstávají v registru i po odinstalaci aplikace OneNote 2010 nebo 2013, případně po odebrání a následné opětovné instalaci aplikace OneNote 2010 nebo 2013.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1

Odeberte aplikaci OneNote 2010 či 2013 nebo systém Office 2010 či 2013 a pak je znovu nainstalujte do původního umístění.


Metoda 2

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Upravte registr za účelem odebrání příkazu z místní nabídky aplikace Internet Explorer nebo příkaz v místní nabídce Internet Explorer přesměrujte do aktuálního umístění aplikace OneNote. Postupujte takto:

 1. Ukončete všechny spuštěné programy v počítači.

 2. Spusťte Editor registru. K tomu použijte některou z následujících metod, v závislosti na používané verzi systému Windows:

  • V systému Windows Vista nebo Windows 7 klikněte na tlačítko Start, do pole Spustit hledání zadejte příkaz regedit a pak stiskněte klávesu ENTER. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.

  • V systému Windows XP klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.

 3. Rozbalte následující podklíč registru:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\Send to OneNote

 4. Exportujte tento podklíč registru. Můžete také vytvořit záložní kopii hodnot v tomto podklíči registru. Při exportu podklíče a vytváření zálohy postupujte takto:

  1. Pravým tlačítkem myši klikněte na podklíč registru a pak klikněte na příkaz Exportovat.

  2. V seznamu Uložit do vyberte umístění, kam chcete položky registru uložit.

  3. Do pole Název souboru zadejte název souboru REG, který chcete exportovat, a klikněte na tlačítko Uložit.

 5. Odeberte nebo upravte příkaz Odeslat do aplikace OneNote. Chcete-li příkaz Odeslat do aplikace OneNote odebrat, postupujte takto:

  1. Klikněte na položku Odeslat do aplikace OneNote.

  2. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Odstranit. Zobrazí se dialogové okno Potvrdit odstranění klíče.

  3. Klikněte na tlačítko Ano.  Chcete-li příkaz Odeslat do aplikace OneNote upravit, postupujte takto:

  1. Klikněte na položku Odeslat do aplikace OneNote.

  2. V seznamu Název dvakrát klikněte na položku (Výchozí). Zobrazí se dialogové okno Upravit řetězec.

  3. Do pole Údaj hodnoty zadejte následující řetězec:

   res:// jednotka \ cesta \ONBttnIE.dll/105

   Poznámka: V tomto řetězci položka jednotka představuje číslo jednotky, na které je nainstalována aplikace OneNote, a položka cesta představuje úplnou cestu k souboru ONBttnIE.dll.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

 6. V nabídce Registr klikněte na příkaz Konec.

 7. Restartujte počítač.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×