Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics AX pro litevština a Estonština (lt a ee) oblasti.

Přehled

Převody SEPA/ISO20022 v Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a AX 2012 R3


SEPA platební převod export plateb, které jsou určeny v AX 2012 R3 pomocí Application Integration Framework (AIF). Byly nalezeny další podrobnosti v článku na webu TechNet:

https://technet.microsoft.com/library/hh227461.aspx

Země konkrétní verzi souboru převodu úvěru generovat ve formuláři data zpracování plateb v poli hodnota pro Litvu, zadejte typ Estonsko "EE" "LT".

Tento formát může použít, pokud potřebujete vygenerovat SEPA platbu (platba v euro do země v oblasti SEPA).

Další informace lze najít v SEPA CT WhitepaperLitvy a Estonskaobecný formát platby platební převod ISO20022 je implementováno pomocí funkce formát platby. K dispozici jsou dva nové formáty plateb:

-LT Obecný ISO20022 CredTrans

-Obecný ISO20022 CredTrans é

Tyto formáty mohou použít, pokud potřebujete vygenerovat SEPA nebo Obecný ISO20022 platby.

Převody SEPA/ISO20022 v produktu Microsoft Dynamics AX 2009 SP1


Formát platby SEPA platební převod je implementováno pomocí funkci formátu platby. Devět exportních formátů souboru SEPA jsou již k dispozici: SEPA ISO20022 CredTrans XX bolest 001.001.03, kde XX-kód země z devíti podporovaných zemí. Další informace lze najít v SEPA CT Whitepaper

Formáty pro export SEPA ISO20022 CredTrans LT a SEPA ISO 20022 CredTrans é může také použít ke generování SEPA platbu (platba v euro do země v oblasti SEPA)

Také několik Obecný ISO20022 formáty specifické pro zemi jsou k dispozici pro generování zahraničních plateb: Obecný ISO20022 CredTrans XX, kde XX – kód země

Litvy a Estonskaobecný formát platby platební převod ISO20022 je implementováno pomocí funkce formát platby. K dispozici jsou dva nové formáty pro export:

-LT Obecný ISO20022 CredTrans

-Obecný ISO20022 CredTrans é

Tyto formáty mohou použít, pokud potřebujete vygenerovat SEPA nebo zahraniční platby Obecný ISO20022.

Instalační program

Před vytvořením ISO20022 a SEPA exportovat soubory, musíte vytvořit právní entity a bankovní účet informace v aplikaci Microsoft Dynamics AX.

Nastavit informace o právnické osobě

Nastavit informace o právnické osobě ISO20022/SEPA platby pomocí formuláři právnické osoby .

Pro právnickou osobu iniciování platby a právnickou osobu dlužníka, nastavit jméno, adresu právnické osoby (ujistěte se, kód země ISO nastavena na zemi právnické osoby).


Pro Litvu: Nastavení daňové registrační číslo

Pro Estonsko: Nastavit číslo TNG postupu

Nastavení bankovních účtů společnosti pro ISO20022/SEPA bezhotovostní platby

Zadejte informace o bankovním účtu pro právnické osoby pomocí formuláře Bankovní účty .

Měli byste poskytnout IBANs a kódy SWIFT (BIC) ISO20022/SEPA platby pro bankovní účet pro právnické osoby, která žádá o převod.

Nastavit dodavatele a bankovní účty dodavatele pro ISO20022/SEPA bezhotovostní platby

Formulář dodavatele nastavit informace o dodavateli ISO20022/SEPA platby.

Nastavit jméno, adresu (typu faktury nebo primární adresa, přesvědčte se, zda je nastaven kód ISO země země nebo oblasti z adresy dodavatele).


Pro Litvu: Nastavte kód organizace (faktury a dodávky kartě).


Bankovní účty dodavatele formulář slouží k nastavení informací o bankovních účtů dodavatelů.

Ujistěte se, adresa je nastavena pro bankovní účet dodavatele a kód země z adresy dodavatele bankovního účtu je nastavena v Parametry zahraničního obchodu, je přiřazena typu vlastnosti kartu a země země: EU, ESVO nebo třetí strany.

Pouze platby v EUR a bankovní účty v zemích s typ země/oblasti = domácí, EU nebo ESVO, které jsou identifikovány jako SEPA plateb, jiné platby, které jsou identifikovány jako zahraniční platby.


Pro bankovní účet dodavatele, který se používá pro ISO20022/SEPA platby by měla poskytnout IBANs a kódy SWIFT (BIC).

U zahraničních plateb (SEPA ISO20022) může poskytnout "číslo bankovního účtu" (karta Obecné) na bankovní účet dodavatele liší od IBAN.

Také u zahraničních plateb je můžete nastavit další data specifická pro jednotlivé země:

Pro Litvu

Identifikátor korespondenční banky: (bankovní účty dodavatele > karta Obecné > Identifikace skupiny korespondenční banky)

-Název korespondenční banky

-Adresa korespondenční banky

-Kód SWIFT korespondenční banky

-Korespondenční bankovní účet (Pokud vyplníte kód IBAN, budou exportovány do xml značky < IBAN > jinak vyvezl do xml značky < Othr > / < Id >)Identifikace zprostředkující banky (Bankovní účty dodavatele > karta Obecné > Identifikace skupiny zprostředkující banky

-Název zprostředkující banky

-Adresa zprostředkující banky

-Kód SWIFT zprostředkující banky

-Zprostředkující bankovní účet (Pokud vyplníte kód IBAN, budou exportovány do xml značky < IBAN > jinak vyvezl do xml značky < Othr > / < Id >)

Pro Estonsko

Identifikátor korespondenční banky: (bankovní účet dodavatele > karta Nastavení > Bankovní skupiny korespondence)

-Definovat korespondenční banky v oblasti bankovních a zvolené banky definovat:

o název korespondenční banky v poli Název

o Adresa korespondenční banky v poli Adresa

o kód SWIFT korespondenční banky v poli Kód SWIFT

-Definovat korespondenční bankovní účet v poli Účet kor (Pokud vyplníte kód IBAN, budou exportovány do xml značky < IBAN > jinak vyvezl do xml značky < Othr > / < Id >)Nastavit metodu platby pro ISO20022/SEPA LT nebo bezhotovostní EEPoužijte způsob platby – dodavatelé formuláře nastavit metodu platby. V poli Formát exportu vyberte

-Obecný ISO20022 CredTrans LT pro Litvu

-Obecný ISO20022 CredTrans EE pro Estonsko

pro export plateb SEPA nebo obecný formát ISO20022.


Pro Lotyšsko: V poli Pořadové číslo (karta Obecné) vyberte číselnou řadu pro platbu objednávky. Číslo dokladu se vygeneruje automaticky při spuštění funkce Generovat platby. Číslo dokladu je exportovat do xml značky < IntrId >.

Transakce

Vytvoření a zaúčtování faktur od dodavatelů v obvyklým způsobem.


Vytvoření a export plateb pomocí formátu SEPA platby v AX 2012 R2 a AX 2012 R3

Chcete-li vytvořit a exportovat platby dodavatele pomocí formuláře Deník plateb. Další informace naleznete v článku na webu TechNet https://technet.microsoft.com/library/hh227461.aspx a SEPA CT Whitepaper

Litvě nebo Estonsku, v dialogovém okně Generovat platby v poli země zadejte "LT" nebo "EE" při exportu souboru SEPA s litevština nebo estonské specifika.Vytvoření a export plateb pomocí formátu Obecný platby ISO20022 v AX 2009 SP1, AX 2012 R2 a AX 2012 R3 pro Litvu a Estonsko.

Chcete-li vytvořit a exportovat platby dodavatele pomocí formuláře Deník plateb.

1. klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > platby > Deník plateb. Vytvořte nebo vyberte deník

2. pro Litvu: na obecné kartě ve skupině informace o zahraničních platbách zadat výchozí hodnoty pro zahraniční platby:

Priorita platby: standardní, naléhavé nebo Express.

Poplatky zahraniční banky: odesílatele, příjemce sdílení

Informuje prostřednictvím dálnopisu políčko

Informovat o políčko telefon

MD měny

Můžete změnit výchozí hodnoty pro každý řádek platby na záložce platby, skupiny polí informace o zahraničních platbáchPro Estonsko: Na obecné kartě ve skupině informace o zahraničních platbách zadejte výchozí hodnoty pro zahraniční platby:

Priorita platby: standardní, naléhavé nebo Express

Poplatky zahraniční banky: odesílatele, příjemce sdílení

Můžete změnit výchozí hodnoty pro každý řádek platby na záložce platby, skupiny polí informace o zahraničních platbách

3. klepněte na tlačítko Řádky otevřete formulář Doklad deníku pro řádky deníku plateb.

4. klepněte na položku Návrh platby > Vytvořit návrh plateb.

5. ve formuláři Návrh platby dodavatele klepněte na tlačítko Vybrat.

6. ve formě VendPaymProposal zadejte kritéria pro získání kreditu SEPA platby. Pro metodu platby pole zadejte způsob platby, že používá jedno SEPA ISO20022 CredTrans formáty souborů v poli kritéria pro export a potom klepněte na tlačítko OK.

7. ve formuláři Návrh platby dodavatele klepněte na tlačítko OK.

8. ve formuláři Návrh platby dodavatele, který je zobrazen jako výsledek klepněte na tlačítko přenos.

9. v návrhu platby převod do deníku formuláře klepněte na tlačítko OK.

10. ve formuláři Doklad deníku klepněte na kartě Přehled vyberte řádek.

11. pro Litvuna kartě platby, můžete vyplnit pole, které jsou důležité pro zahájení platby:
Poznámka-poznámky platba úhrady nestrukturované informace předávané

Účel platby-kód typu 10 znaků ve strukturované věřitel referenční informace

Dokument – číslo platebního příkazu, který se předkládá v identifikaci platby Identificationà instrukce (InstrId). Číslo dokladu bude vygenerován automaticky (z číselné řady vybrané v poli Metoda platby formuláře sekvence), při spuštění funkce Generovat platby.

Datum – dokumentu datum platebního příkazu. Datum dokladu bude automaticky vygenerována s datem zpracování v dialogovém okně Generovat platby.Pro Estonsko: na platební kartu, můžete vyplnit pole, které jsou důležité pro zahájení platby:

Poznámka-poznámky platba úhrady nestrukturované informace předávané

ID platby – referenční ID typu 10 pro strukturované věřitel referenční informace

Dokument – číslo platebního příkazu, který se předkládá v identifikaci platby Identificationà instrukce (InstrId). Číslo dokladu bude vygenerován automaticky (s Id dokladu), při spuštění funkce Generovat platby.

Datum – dokumentu datum platebního příkazu. Datum dokladu bude automaticky vygenerována s datem zpracování v dialogovém okně Generovat platby.12. klepněte na možnost Funkce > Generovat platby.

-V Metoda platby pole, vyberte způsob platby: Obecný ISO20022 CredTrans LT pro Litvu a Obecný ISO20022 CredTrans EE pro Estonsko

- Nebo vyberte možnost formát exportu a poté vybrat příslušný formát pro export používat.

13. a v poli bankovní účet vyberte bankovní účet, na který bude platba provedena z.

14. klepněte na tlačítko dialogové okno. V dialogovém okně formuláře zadejte informace o souboru exportu. Následující tabulka obsahuje informace o každé pole.

Pole

Popis

Datum zpracování

Zadejte datum, kdy banka má zpracovat platby.

Informace k úhradě

Vyberte formát úhrady informace v závislosti na zemi nebo banky:

• Strukturované – vyberte tuto možnost, chcete-li exportovat informace strukturované dodavatele

• Strukturované – vyberte tuto možnost, chcete-li exportovat nestrukturované podrobnosti platby

• Výchozí – vyberte tuto možnost, chcete-li exportovat odkazu dodavatele strukturované a nestrukturované platby poznámky v závislosti v uvedené v řádku platby.

Dávkové účtování

Je potřeba žádost dávková rezervace:

• Neznámý – nejsou exportovány.

• Ne – dávková rezervace = FALSE

• Ano – dávková rezervace = TRUE

Název souboru

Zadejte nebo vyberte název souboru pro soubor ISO20022 XML. Použijte příponu souboru .xml. Název souboru se zobrazí také na doprovodnou sestavě.

Pro Litvu:

Platební příkaz

Zaškrtněte toto políčko pro tisk domácí platební příkaz nebo zahraniční platby objednávky výtisk.

Poznámka:. Pokud zaškrtnete toto políčko, všechny platby do dávkové úlohy Generovat platby musí být stejného typu – všechny domácí nebo všechny cizí.

Ovládací prvek sestavy

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li vytisknout sestavu, která obsahuje informace o platbě. Možnosti sestavy můžete určit klepnutím na tlačítko ovládacího prvku v sestavě.

Průvodka

Zaškrtněte toto políčko vytisknout poznámky účastníků. Možnosti sestavy můžete určit klepnutím na tlačítko Poznámky účastníků.

Avízo platby

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li vytisknout sestavy avízo platby. Možnosti sestavy můžete určit klepnutím na tlačítko avízo platby.

Číslo hlavního účtu odběratele

Zadejte číslo zákazníka nebo číslo hlavního účtu. Toto číslo se zobrazí na sestavě účastníků.

Pořadové číslo

Zadejte pořadové číslo pro identifikaci souboru. Pořadové číslo se zobrazí na sestavě účastníků.

Průvodní dopis na základě množství faktur

Zadejte hodnotu množství faktur, ze kterých se vytiskne sestava průvodní dopis.15. klepněte na tlačítko OK. Ve formuláři Generovat platby klepněte na tlačítko OK k vytvoření souboru plateb.Odeslat soubor převod úvěru bance

Při generování plateb, platby jsou uloženy do umístění, které zadáte v dialogovém okně formuláře nebo do umístění určeného ve výstupní port (pro SEPA platby v Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a AX 2012 R3 pouze). Dalším krokem je XML soubor odeslat do banky. Tento proces se liší banka od banky. Postupujte podle pokynů od banky k odesílání souborů do banky ke zpracování.
Řešení

Změny v opravě hotfix povolit tuto funkci.

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Je sekce "Hotfix stažení k dispozici" v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Pokud dochází problému stahování, instalaci opravy hotfix nebo jiné odborné dotazy, kontaktujte vašeho partnera nebo pokud zapsanou v plánu podpory přímo se společností Microsoft, můžete kontaktovat technickou podporu Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMůžete také kontaktovat technickou podporu pro aplikaci Microsoft Dynamics telefonicky pomocí těchto odkazů pro konkrétní telefonní čísla země. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Partneři

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsZákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmVe zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije pro jakékoli dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.


Informace o instalaci

Pokud máte vlastní nastavení pro jednu nebo více metod nebo tabulek ovlivněných touto opravou hotfix, je třeba použít tyto změny v testovacím prostředí před instalací opravy hotfix ve výrobním prostředí.
Další informace o instalaci této opravy hotfix klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

893082 jak nainstalovat opravy hotfix produktu Microsoft Dynamics AX

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

  • Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Aplikace Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix po restartování služby aplikačního objektového serveru (AOS).

Informace o souborech

Globální verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Aximpactanalysis.exe

Není k dispozici

62,136

31-Oct-2014

21:04

x86

Axupdate.exe

Není k dispozici

62,120

31-Oct-2014

21:04

x86

Dynamicsax2012r3-kb3097121-syplabels.axmodel

6.3.3000.452

13,142,768

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4308011.axmodel

6.3.164.784

24,792

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4309332.axmodel

6.3.164.696

39,128

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4311164.axmodel

6.3.164.739

80,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4311167.axmodel

6.3.164.865

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4311373.axmodel

6.3.164.926

81,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4312758.axmodel

6.3.164.829

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4313209.axmodel

6.3.164.870

35,032

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4316197.axmodel

6.3.164.844

21,208

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4317434.axmodel

6.3.164.856

113,880

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4318420.axmodel

6.3.164.744

22,744

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4321180.axmodel

6.3.164.743

97,496

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4321243.axmodel

6.3.164.869

152,792

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4321598.axmodel

6.3.164.776

29,912

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4326891.axmodel

6.3.164.877

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4327038.axmodel

6.3.164.880

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4327065.axmodel

6.3.164.929

1,272,536

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4327104.axmodel

6.3.164.843

29,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4328634.axmodel

6.3.164.883

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4332639.axmodel

6.3.164.960

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4332773.axmodel

6.3.164.920

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4332801.axmodel

6.3.164.760

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4333709.axmodel

6.3.164.750

123,608

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4333719.axmodel

6.3.164.918

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4335796.axmodel

6.3.164.824

62,168

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4335981.axmodel

6.3.164.917

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4336487.axmodel

6.3.164.838

85,208

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4336741.axmodel

6.3.164.979

98,008

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4337045.axmodel

6.3.164.826

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4338823.axmodel

6.3.164.840

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4340078.axmodel

6.3.164.799

83,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4340538.axmodel

6.3.164.912

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4341202.axmodel

6.3.164.910

153,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4350544.axmodel

6.3.164.906

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4350684.axmodel

6.3.164.904

153,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4350787.axmodel

6.3.164.902

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4350830.axmodel

6.3.164.899

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4353217.axmodel

6.3.164.966

31,448

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4353295.axmodel

6.3.164.934

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4353589.axmodel

6.3.164.939

172,760

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4354809.axmodel

6.3.164.967

18,648

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4356568.axmodel

6.3.164.1043

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4360270.axmodel

6.3.164.1031

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4360819.axmodel

6.3.164.998

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4361149.axmodel

6.3.164.1328

185,048

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4361870.axmodel

6.3.164.1351

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4362549.axmodel

6.3.164.1034

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4362624.axmodel

6.3.164.1022

29,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4362734.axmodel

6.3.164.1019

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4362833.axmodel

6.3.164.1016

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4362853.axmodel

6.3.164.1018

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4362986.axmodel

6.3.164.1015

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4363082.axmodel

6.3.164.1027

21,720

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4363111.axmodel

6.3.164.1021

31,448

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4368516.axmodel

6.3.164.1075

39,640

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4368612.axmodel

6.3.164.1111

84,184

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4368725.axmodel

6.3.164.1056

153,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4368745.axmodel

6.3.164.1087

20,184

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4368857.axmodel

6.3.164.1088

109,784

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4369335.axmodel

6.3.164.1089

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4369618.axmodel

6.3.164.1273

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4369635.axmodel

6.3.164.1091

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4369729.axmodel

6.3.164.1077

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4370348.axmodel

6.3.164.1131

1,808,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4370508.axmodel

6.3.164.1097

39,640

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4371065.axmodel

6.3.164.1113

24,280

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4371254.axmodel

6.3.164.1115

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4371381.axmodel

6.3.164.1136

25,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4371427.axmodel

6.3.164.1137

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4371446.axmodel

6.3.164.1110

21,208

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4371447.axmodel

6.3.164.1138

107,224

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4374889.axmodel

6.3.164.1140

28,888

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4375485.axmodel

6.3.164.1141

85,720

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4375691.axmodel

6.3.164.1142

90,840

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4376636.axmodel

6.3.164.1164

52,440

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4377442.axmodel

6.3.164.1166

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4380245.axmodel

6.3.164.1196

27,864

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4382445.axmodel

6.3.164.1201

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4382581.axmodel

6.3.164.1199

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4385317.axmodel

6.3.164.1219

29,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4385326.axmodel

6.3.164.1220

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4386445.axmodel

6.3.164.1227

32,472

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4387743.axmodel

6.3.164.1233

80,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4395594.axmodel

6.3.164.1261

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4396219.axmodel

6.3.164.1265

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4398457.axmodel

6.3.164.1283

153,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4399239.axmodel

6.3.164.1284

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4400976.axmodel

6.3.164.1301

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4401632.axmodel

6.3.164.1310

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4401898.axmodel

6.3.164.1303

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4402188.axmodel

6.3.164.1309

131,800

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4407206.axmodel

6.3.164.1335

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4408716.axmodel

6.3.164.1342

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4409292.axmodel

6.3.164.1341

153,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4409722.axmodel

6.3.164.1343

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4409889.axmodel

6.3.164.1375

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4410004.axmodel

6.3.164.1347

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4410277.axmodel

6.3.164.1348

153,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4410284.axmodel

6.3.164.1349

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4410327.axmodel

6.3.164.1350

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4410831.axmodel

6.3.164.1366

26,328

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4410945.axmodel

6.3.164.1360

22,744

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4410998.axmodel

6.3.164.1374

34,008

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4411159.axmodel

6.3.164.1376

29,912

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4412413.axmodel

6.3.164.1373

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4412627.axmodel

6.3.164.1378

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4412723.axmodel

6.3.164.1379

103,640

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4414632.axmodel

6.3.164.1397

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4414760.axmodel

6.3.164.1399

22,232

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4415036.axmodel

6.3.164.1406

42,200

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4415225.axmodel

6.3.164.1405

24,280

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4415604.axmodel

6.3.164.1407

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4417503.axmodel

6.3.164.1418

39,640

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4418164.axmodel

6.3.164.1450

98,520

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4420407.axmodel

6.3.164.1454

72,920

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4420571.axmodel

6.3.164.1431

390,872

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4421551.axmodel

6.3.164.1441

98,520

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4423434.axmodel

6.3.164.1457

24,280

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4423649.axmodel

6.3.164.1462

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4423918.axmodel

6.3.164.1455

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4426063.axmodel

6.3.164.1460

49,880

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4426092.axmodel

6.3.164.1464

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4427604.axmodel

6.3.164.1481

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4428124.axmodel

6.3.164.1475

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4428322.axmodel

6.3.164.1479

83,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4428505.axmodel

6.3.164.1480

79,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4430824.axmodel

6.3.164.1493

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4430975.axmodel

6.3.164.1494

153,816

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4431802.axmodel

6.3.164.1500

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4432140.axmodel

6.3.164.1503

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4432148.axmodel

6.3.164.1502

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4432168.axmodel

6.3.164.1510

109,272

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4434120.axmodel

6.3.164.1523

22,232

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4435908.axmodel

6.3.164.1572

32,984

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4438053.axmodel

6.3.164.1538

20,184

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4439081.axmodel

6.3.164.1544

86,744

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4441572.axmodel

6.3.164.1553

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4441685.axmodel

6.3.164.1555

153,816

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4441761.axmodel

6.3.164.1560

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4441918.axmodel

6.3.164.1563

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4441990.axmodel

6.3.164.1564

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4442938.axmodel

6.3.164.1566

153,816

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4443210.axmodel

6.3.164.1568

133,336

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4444940.axmodel

6.3.164.1822

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4445524.axmodel

6.3.164.1587

153,816

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4447085.axmodel

6.3.164.1681

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4447747.axmodel

6.3.164.1623

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4447829.axmodel

6.3.164.1625

22,744

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4448105.axmodel

6.3.164.1632

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4448713.axmodel

6.3.164.1640

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4448893.axmodel

6.3.164.1645

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4448906.axmodel

6.3.164.1643

153,816

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4449060.axmodel

6.3.164.1647

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4451512.axmodel

6.3.164.1659

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4451879.axmodel

6.3.164.1663

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4452391.axmodel

6.3.164.1666

35,544

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4452690.axmodel

6.3.164.1672

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4453475.axmodel

6.3.164.1707

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4453731.axmodel

6.3.164.1731

290,008

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4453848.axmodel

6.3.164.1755

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4455222.axmodel

6.3.164.1743

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4455868.axmodel

6.3.164.1747

40,152

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4455926.axmodel

6.3.164.1748

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4456209.axmodel

6.3.164.1753

23,768

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4456761.axmodel

6.3.164.1757

56,024

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4456995.axmodel

6.3.164.1842

122,584

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4457399.axmodel

6.3.164.1764

18,648

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4457533.axmodel

6.3.164.1768

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4458782.axmodel

6.3.164.1776

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4459129.axmodel

6.3.164.1787

21,208

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4459180.axmodel

6.3.164.1792

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4459310.axmodel

6.3.164.1798

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4459488.axmodel

6.3.164.1831

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4459601.axmodel

6.3.164.1815

22,232

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4459622.axmodel

6.3.164.1816

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4460732.axmodel

6.3.164.1828

25,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4461330.axmodel

6.3.164.1837

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4461898.axmodel

6.3.164.1851

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4461988.axmodel

6.3.164.1856

447,192

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4464944.axmodel

6.3.164.1878

26,840

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4466613.axmodel

6.3.164.1892

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4466894.axmodel

6.3.164.1899

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4467043.axmodel

6.3.164.1902

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4467052.axmodel

6.3.164.1903

50,904

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4467215.axmodel

6.3.164.1906

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4467344.axmodel

6.3.164.1912

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4470438.axmodel

6.3.164.1928

52,440

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4470991.axmodel

6.3.164.1938

50,904

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4470992.axmodel

6.3.164.1939

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4471102.axmodel

6.3.164.1941

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4471176.axmodel

6.3.164.1944

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4471445.axmodel

6.3.164.1952

20,184

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4471910.axmodel

6.3.164.1956

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4472213.axmodel

6.3.164.1958

21,208

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4472354.axmodel

6.3.164.2003

43,224

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4472978.axmodel

6.3.164.1990

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4473495.axmodel

6.3.164.2011

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4475836.axmodel

6.3.164.2010

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4478663.axmodel

6.3.164.2095

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4481768.axmodel

6.3.164.2032

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4481800.axmodel

6.3.164.2034

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4482896.axmodel

6.3.164.2056

28,888

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4483228.axmodel

6.3.164.2063

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4483244.axmodel

6.3.164.2064

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4483313.axmodel

6.3.164.2067

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4483525.axmodel

6.3.164.2071

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4483543.axmodel

6.3.164.2073

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4483549.axmodel

6.3.164.2075

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4483950.axmodel

6.3.164.2088

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4483964.axmodel

6.3.164.2093

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4483993.axmodel

6.3.164.2097

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4484128.axmodel

6.3.164.2100

18,648

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4484283.axmodel

6.3.164.2102

21,720

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4486801.axmodel

6.3.164.2109

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4486823.axmodel

6.3.164.2111

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4487037.axmodel

6.3.164.2113

28,376

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4487051.axmodel

6.3.164.2114

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4487108.axmodel

6.3.164.2116

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4487118.axmodel

6.3.164.2117

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4487260.axmodel

6.3.164.2120

22,232

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4489307.axmodel

6.3.164.2128

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4489386.axmodel

6.3.164.2130

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4489496.axmodel

6.3.164.2132

38,616

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4489630.axmodel

6.3.164.2135

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4489716.axmodel

6.3.164.2140

69,848

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4489737.axmodel

6.3.164.2141

22,232

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4489957.axmodel

6.3.164.2144

1,195,736

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4490586.axmodel

6.3.164.2153

32,984

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4490840.axmodel

6.3.164.2159

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4491282.axmodel

6.3.164.2161

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4491338.axmodel

6.3.164.2165

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4492048.axmodel

6.3.164.2171

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4492066.axmodel

6.3.164.2173

83,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4492173.axmodel

6.3.164.2175

30,424

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4493208.axmodel

6.3.164.2182

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4493795.axmodel

6.3.164.2192

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4494171.axmodel

6.3.164.2197

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4494433.axmodel

6.3.164.2200

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4494885.axmodel

6.3.164.2203

154,328

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4494937.axmodel

6.3.164.2204

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4495009.axmodel

6.3.164.2208

30,424

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4495371.axmodel

6.3.164.2252

33,496

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4495434.axmodel

6.3.164.2256

31,448

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4495622.axmodel

6.3.164.2258

22,744

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4495719.axmodel

6.3.164.2259

40,152

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4495973.axmodel

6.3.164.2224

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4496232.axmodel

6.3.164.2228

93,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4496354.axmodel

6.3.164.2230

135,384

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4498954.axmodel

6.3.164.2248

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4499182.axmodel

6.3.164.2261

68,312

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4499483.axmodel

6.3.164.2267

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4499605.axmodel

6.3.164.2268

22,232

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4499819.axmodel

6.3.164.2269

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4499953.axmodel

6.3.164.2270

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4500703.axmodel

6.3.164.2285

35,032

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4501477.axmodel

6.3.164.2294

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4502256.axmodel

6.3.164.2335

56,536

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4503434.axmodel

6.3.164.2314

27,864

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4507018.axmodel

6.3.164.2320

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4507110.axmodel

6.3.164.2321

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4507365.axmodel

6.3.164.2332

56,024

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4507371.axmodel

6.3.164.2364

83,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4507387.axmodel

6.3.164.2329

71,384

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4507945.axmodel

6.3.164.2338

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4508072.axmodel

6.3.164.2341

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4508232.axmodel

6.3.164.2386

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4508511.axmodel

6.3.164.2352

85,208

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4508695.axmodel

6.3.164.2366

29,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4510069.axmodel

6.3.164.2368

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4510289.axmodel

6.3.164.2370

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4510639.axmodel

6.3.164.2374

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4510845.axmodel

6.3.164.2376

21,208

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4510984.axmodel

6.3.164.2381

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4511871.axmodel

6.3.164.2389

40,664

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4512286.axmodel

6.3.164.2392

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4514136.axmodel

6.3.164.2405

161,496

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4514188.axmodel

6.3.164.2406

78,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4514539.axmodel

6.3.164.2408

154,328

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4514687.axmodel

6.3.164.2409

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4515606.axmodel

6.3.164.2410

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4517604.axmodel

6.3.164.2416

52,952

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4518815.axmodel

6.3.164.2429

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4519282.axmodel

6.3.164.2432

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4519494.axmodel

6.3.164.2434

26,840

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4519974.axmodel

6.3.164.2435

22,232

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4520154.axmodel

6.3.164.2436

54,488

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4522852.axmodel

6.3.164.2445

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4523046.axmodel

6.3.164.2450

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4523230.axmodel

6.3.164.2452

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4524288.axmodel

6.3.164.2466

154,328

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4524330.axmodel

6.3.164.2467

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4524720.axmodel

6.3.164.2470

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4525836.axmodel

6.3.164.2482

27,864

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4525839.axmodel

6.3.164.2483

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4526290.axmodel

6.3.164.2487

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4527428.axmodel

6.3.164.2493

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4528712.axmodel

6.3.164.2499

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4528790.axmodel

6.3.164.2501

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4528840.axmodel

6.3.164.2502

30,936

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4529286.axmodel

6.3.164.2507

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4529540.axmodel

6.3.164.2509

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4531095.axmodel

6.3.164.2516

46,296

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4531134.axmodel

6.3.164.2517

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4532347.axmodel

6.3.164.2529

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4533485.axmodel

6.3.164.2537

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4533618.axmodel

6.3.164.2539

32,472

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4537744.axmodel

6.3.164.2552

126,680

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4537928.axmodel

6.3.164.2553

24,280

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4537980.axmodel

6.3.164.2554

25,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4538421.axmodel

6.3.164.2557

22,232

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4539435.axmodel

6.3.164.2570

118,488

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4539539.axmodel

6.3.164.2571

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4539556.axmodel

6.3.164.2613

61,144

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4539557.axmodel

6.3.164.2620

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4539562.axmodel

6.3.164.2619

1,149,144

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4539566.axmodel

6.3.164.2626

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4539568.axmodel

6.3.164.2628

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4539569.axmodel

6.3.164.2629

29,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4540571.axmodel

6.3.164.2631

51,416

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4540574.axmodel

6.3.164.2638

58,584

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4541575.axmodel

6.3.164.2642

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4541577.axmodel

6.3.164.2645

421,592

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4542577.axmodel

6.3.164.2651

20,696

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4542580.axmodel

6.3.164.2655

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4542582.axmodel

6.3.164.2662

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4542586.axmodel

6.3.164.2669

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4542587.axmodel

6.3.164.2670

52,440

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4542589.axmodel

6.3.164.2674

133,336

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4542590.axmodel

6.3.164.2674

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4542595.axmodel

6.3.164.2687

82,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4542596.axmodel

6.3.164.2687

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4542604.axmodel

6.3.164.2700

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4542608.axmodel

6.3.164.2705

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4542611.axmodel

6.3.164.2709

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4542615.axmodel

6.3.164.2714

22,232

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4542616.axmodel

6.3.164.2715

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543614.axmodel

6.3.164.2723

21,720

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543619.axmodel

6.3.164.2740

91,864

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543620.axmodel

6.3.164.2735

24,792

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543621.axmodel

6.3.164.2736

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543624.axmodel

6.3.164.2741

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543631.axmodel

6.3.164.2748

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543634.axmodel

6.3.164.2751

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543635.axmodel

6.3.164.2752

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543637.axmodel

6.3.164.2756

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543645.axmodel

6.3.164.2768

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543652.axmodel

6.3.164.2773

22,232

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543654.axmodel

6.3.164.2775

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543658.axmodel

6.3.164.2778

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543662.axmodel

6.3.164.2781

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543668.axmodel

6.3.164.2788

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543670.axmodel

6.3.164.2790

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543671.axmodel

6.3.164.2791

26,328

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543672.axmodel

6.3.164.2792

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543674.axmodel

6.3.164.2794

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543676.axmodel

6.3.164.2796

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543677.axmodel

6.3.164.2797

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543681.axmodel

6.3.164.2808

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543683.axmodel

6.3.164.2810

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543689.axmodel

6.3.164.2860

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543690.axmodel

6.3.164.2818

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543691.axmodel

6.3.164.2820

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543694.axmodel

6.3.164.2823

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543695.axmodel

6.3.164.2824

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543704.axmodel

6.3.164.2838

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543705.axmodel

6.3.164.2839

20,184

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543706.axmodel

6.3.164.2841

28,376

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543717.axmodel

6.3.164.2854

23,256

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543718.axmodel

6.3.164.2855

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543719.axmodel

6.3.164.2872

53,976

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543720.axmodel

6.3.164.2872

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543722.axmodel

6.3.164.2858

83,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543729.axmodel

6.3.164.2868

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543730.axmodel

6.3.164.2869

32,984

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543731.axmodel

6.3.164.2869

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543732.axmodel

6.3.164.2870

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543737.axmodel

6.3.164.2877

63,192

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543739.axmodel

6.3.164.2879

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543740.axmodel

6.3.164.2881

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543743.axmodel

6.3.164.2883

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543746.axmodel

6.3.164.2886

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543751.axmodel

6.3.164.2896

65,752

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543752.axmodel

6.3.164.2897

51,416

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543753.axmodel

6.3.164.2898

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543755.axmodel

6.3.164.2900

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543757.axmodel

6.3.164.2902

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543760.axmodel

6.3.164.2905

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543767.axmodel

6.3.164.2912

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543769.axmodel

6.3.164.2914

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543775.axmodel

6.3.164.2923

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543776.axmodel

6.3.164.2924

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543777.axmodel

6.3.164.2925

46,808

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543778.axmodel

6.3.164.2926

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543781.axmodel

6.3.164.2929

25,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543783.axmodel

6.3.164.2930

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543789.axmodel

6.3.164.2937

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543790.axmodel

6.3.164.2938

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543799.axmodel

6.3.164.2949

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543808.axmodel

6.3.164.2958

438,488

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543810.axmodel

6.3.164.2960

27,352

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543817.axmodel

6.3.164.2969

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543823.axmodel

6.3.164.2976

42,200

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543831.axmodel

6.3.164.2988

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543836.axmodel

6.3.164.2996

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543843.axmodel

6.3.164.3005

1,156,824

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543844.axmodel

6.3.164.3006

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543846.axmodel

6.3.164.3008

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543849.axmodel

6.3.164.3012

25,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543855.axmodel

6.3.164.3020

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543857.axmodel

6.3.164.3339

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543859.axmodel

6.3.164.3024

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543877.axmodel

6.3.164.3045

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543884.axmodel

6.3.164.3051

29,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543885.axmodel

6.3.164.3051

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543887.axmodel

6.3.164.3053

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543888.axmodel

6.3.164.3054

18,648

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543893.axmodel

6.3.164.3058

21,720

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543894.axmodel

6.3.164.3059

21,720

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543896.axmodel

6.3.164.3062

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543899.axmodel

6.3.164.3065

20,184

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543901.axmodel

6.3.164.3067

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543905.axmodel

6.3.164.3071

21,208

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543909.axmodel

6.3.164.3076

154,328

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543911.axmodel

6.3.164.3078

18,648

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543912.axmodel

6.3.164.3079

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543914.axmodel

6.3.164.3082

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543917.axmodel

6.3.164.3092

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543925.axmodel

6.3.164.3103

79,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543926.axmodel

6.3.164.3105

26,328

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543927.axmodel

6.3.164.3106

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543928.axmodel

6.3.164.3107

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4543929.axmodel

6.3.164.3109

26,840

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544932.axmodel

6.3.164.3113

30,424

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544933.axmodel

6.3.164.3114

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544938.axmodel

6.3.164.3118

3,475,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544940.axmodel

6.3.164.3124

20,696

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544941.axmodel

6.3.164.3125

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544942.axmodel

6.3.164.3126

21,720

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544943.axmodel

6.3.164.3127

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544946.axmodel

6.3.164.3130

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544947.axmodel

6.3.164.3131

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544948.axmodel

6.3.164.3132

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544949.axmodel

6.3.164.3133

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544950.axmodel

6.3.164.3135

29,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544955.axmodel

6.3.164.3142

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544958.axmodel

6.3.164.3145

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544961.axmodel

6.3.164.3148

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544963.axmodel

6.3.164.3150

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544971.axmodel

6.3.164.3161

1,053,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544972.axmodel

6.3.164.3162

86,744

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544973.axmodel

6.3.164.3166

31,448

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544975.axmodel

6.3.164.3164

25,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544977.axmodel

6.3.164.3167

21,208

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544978.axmodel

6.3.164.3169

21,720

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544980.axmodel

6.3.164.3171

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544992.axmodel

6.3.164.3185

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4544999.axmodel

6.3.164.3195

24,792

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545000.axmodel

6.3.164.3196

25,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545002.axmodel

6.3.164.3199

55,000

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545003.axmodel

6.3.164.3199

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545004.axmodel

6.3.164.3203

21,208

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545005.axmodel

6.3.164.3203

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545007.axmodel

6.3.164.3206

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545011.axmodel

6.3.164.3216

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545012.axmodel

6.3.164.3218

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545020.axmodel

6.3.164.3226

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545021.axmodel

6.3.164.3227

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545022.axmodel

6.3.164.3228

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545023.axmodel

6.3.164.3228

81,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545026.axmodel

6.3.164.3233

28,376

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545029.axmodel

6.3.164.3236

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545034.axmodel

6.3.164.3244

36,056

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545036.axmodel

6.3.164.3248

21,720

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545037.axmodel

6.3.164.3249

21,720

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545040.axmodel

6.3.164.3254

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545041.axmodel

6.3.164.3256

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545043.axmodel

6.3.164.3258

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545045.axmodel

6.3.164.3260

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545050.axmodel

6.3.164.3266

25,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545055.axmodel

6.3.164.3276

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545056.axmodel

6.3.164.3277

20,696

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4545057.axmodel

6.3.164.3279

31,960

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546053.axmodel

6.3.164.3281

25,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546055.axmodel

6.3.164.3285

49,368

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546061.axmodel

6.3.164.3297

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546063.axmodel

6.3.164.3301

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546064.axmodel

6.3.164.3301

1,064,664

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546065.axmodel

6.3.164.3304

20,184

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546066.axmodel

6.3.164.3307

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546078.axmodel

6.3.164.3327

37,592

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546082.axmodel

6.3.164.3331

26,328

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546083.axmodel

6.3.164.3332

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546090.axmodel

6.3.164.3343

20,696

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546094.axmodel

6.3.164.3351

154,328

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546095.axmodel

6.3.164.3352

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546098.axmodel

6.3.164.3356

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546102.axmodel

6.3.164.3361

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546104.axmodel

6.3.164.3363

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546108.axmodel

6.3.164.3367

154,328

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546111.axmodel

6.3.164.3370

24,792

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546112.axmodel

6.3.164.3372

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546113.axmodel

6.3.164.3371

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546114.axmodel

6.3.164.3373

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546116.axmodel

6.3.164.3376

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546117.axmodel

6.3.164.3377

35,544

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546118.axmodel

6.3.164.3377

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546120.axmodel

6.3.164.3379

35,544

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546122.axmodel

6.3.164.3381

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546124.axmodel

6.3.164.3383

154,840

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546127.axmodel

6.3.164.3384

31,960

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546132.axmodel

6.3.164.3390

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546138.axmodel

6.3.164.3400

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546140.axmodel

6.3.164.3405

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546141.axmodel

6.3.164.3406

22,744

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546142.axmodel

6.3.164.3408

84,184

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546144.axmodel

6.3.164.3412

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546145.axmodel

6.3.164.3413

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546151.axmodel

6.3.164.3422

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546154.axmodel

6.3.164.3428

26,328

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546156.axmodel

6.3.164.3430

30,424

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546161.axmodel

6.3.164.3435

20,184

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546162.axmodel

6.3.164.3436

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546168.axmodel

6.3.164.3443

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546169.axmodel

6.3.164.3444

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546170.axmodel

6.3.164.3445

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546173.axmodel

6.3.164.3449

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546176.axmodel

6.3.164.3453

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546180.axmodel

6.3.164.3457

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546181.axmodel

6.3.164.3458

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546184.axmodel

6.3.164.3462

154,840

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546187.axmodel

6.3.164.3464

22,744

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546188.axmodel

6.3.164.3464

24,280

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546193.axmodel

6.3.164.3471

154,840

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546196.axmodel

6.3.164.3473

154,840

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546198.axmodel

6.3.164.3479

43,736

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546201.axmodel

6.3.164.3483

23,256

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546203.axmodel

6.3.164.3486

52,952

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546205.axmodel

6.3.164.3490

154,840

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546206.axmodel

6.3.164.3490

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546209.axmodel

6.3.164.3495

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546210.axmodel

6.3.164.3498

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546215.axmodel

6.3.164.3508

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546216.axmodel

6.3.164.3512

49,368

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546218.axmodel

6.3.164.3515

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546220.axmodel

6.3.164.3517

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546222.axmodel

6.3.164.3522

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546233.axmodel

6.3.164.3535

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546235.axmodel

6.3.164.3537

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546237.axmodel

6.3.164.3539

21,208

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546238.axmodel

6.3.164.3540

87,256

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546239.axmodel

6.3.164.3562

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546244.axmodel

6.3.164.3552

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546247.axmodel

6.3.164.3555

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546250.axmodel

6.3.164.3558

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546253.axmodel

6.3.164.3563

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546254.axmodel

6.3.164.3564

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546255.axmodel

6.3.164.3565

84,184

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4546256.axmodel

6.3.164.3566

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547260.axmodel

6.3.164.3573

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547268.axmodel

6.3.164.3583

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547271.axmodel

6.3.164.3596

41,688

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547272.axmodel

6.3.164.3597

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547273.axmodel

6.3.164.3599

67,800

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547275.axmodel

6.3.164.3602

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547281.axmodel

6.3.164.3608

22,744

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547282.axmodel

6.3.164.3608

154,840

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547283.axmodel

6.3.164.3608

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547287.axmodel

6.3.164.3613

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547289.axmodel

6.3.164.3619

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547291.axmodel

6.3.164.3622

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547294.axmodel

6.3.164.3624

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547295.axmodel

6.3.164.3624

24,792

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547296.axmodel

6.3.164.3625

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547305.axmodel

6.3.164.3639

65,240

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547307.axmodel

6.3.164.3642

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547310.axmodel

6.3.164.3650

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547313.axmodel

6.3.164.3660

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547315.axmodel

6.3.164.3663

22,744

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547317.axmodel

6.3.164.3667

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547322.axmodel

6.3.164.3675

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547323.axmodel

6.3.164.3677

70,360

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547324.axmodel

6.3.164.3680

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547325.axmodel

6.3.164.3681

25,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547330.axmodel

6.3.1000.530

13,056,216

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547331.axmodel

6.3.1000.530

233,176

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547332.axmodel

6.3.1000.530

155,864

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547335.axmodel

6.3.1000.418

26,328

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547336.axmodel

6.3.1000.419

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547340.axmodel

6.3.1000.424

23,256

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547343.axmodel

6.3.1000.427

20,696

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547352.axmodel

6.3.1000.438

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547358.axmodel

6.3.1000.445

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547367.axmodel

6.3.1000.455

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547368.axmodel

6.3.1000.456

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547375.axmodel

6.3.1000.463

23,768

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547377.axmodel

6.3.1000.466

65,240

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547383.axmodel

6.3.1000.471

38,616

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547384.axmodel

6.3.1000.471

155,864

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547386.axmodel

6.3.1000.499

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547391.axmodel

6.3.1000.480

45,272

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547392.axmodel

6.3.1000.481

88,792

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547398.axmodel

6.3.1000.490

156,376

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547399.axmodel

6.3.1000.490

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547405.axmodel

6.3.1000.505

31,448

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547406.axmodel

6.3.1000.506

22,232

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547411.axmodel

6.3.1000.516

30,936

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547412.axmodel

6.3.1000.519

24,280

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547413.axmodel

6.3.1000.518

25,816

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547418.axmodel

6.3.1000.524

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547419.axmodel

6.3.1000.525

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547420.axmodel

6.3.1000.526

72,920

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547421.axmodel

6.3.1000.526

26,840

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4547423.axmodel

6.3.1000.528

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548435.axmodel

6.3.1000.571

128,728

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548436.axmodel

6.3.1000.571

22,232

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548437.axmodel

6.3.1000.651

21,208

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548438.axmodel

6.3.1000.651

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548453.axmodel

6.3.1000.598

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548458.axmodel

6.3.1000.607

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548461.axmodel

6.3.1000.615

23,256

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548467.axmodel

6.3.1000.629

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548475.axmodel

6.3.1000.650

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548478.axmodel

6.3.1000.652

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548483.axmodel

6.3.1000.666

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548486.axmodel

6.3.1000.669

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548489.axmodel

6.3.1000.673

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548493.axmodel

6.3.1000.683

18,648

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548509.axmodel

6.3.1000.698

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548513.axmodel

6.3.1000.702

51,928

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548515.axmodel

6.3.1000.704

63,192

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548520.axmodel

6.3.1000.709

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548526.axmodel

6.3.1000.715

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548535.axmodel

6.3.1000.730

169,688

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548536.axmodel

6.3.1000.730

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548538.axmodel

6.3.1000.735

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548539.axmodel

6.3.1000.736

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548540.axmodel

6.3.1000.736

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548545.axmodel

6.3.1000.741

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548546.axmodel

6.3.1000.742

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548547.axmodel

6.3.1000.748

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548549.axmodel

6.3.1000.751

22,232

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548551.axmodel

6.3.1000.752

156,376

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548555.axmodel

6.3.1000.755

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548556.axmodel

6.3.1000.756

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548559.axmodel

6.3.1000.761

18,648

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548578.axmodel

6.3.1000.788

3,982,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548579.axmodel

6.3.1000.788

156,376

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548580.axmodel

6.3.1000.788

46,808

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548592.axmodel

6.3.1000.804

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548595.axmodel

6.3.1000.809

66,776

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548597.axmodel

6.3.1000.811

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548600.axmodel

6.3.1000.814

66,776

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4548606.axmodel

6.3.1000.828

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4549606.axmodel

6.3.1000.832

156,376

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4549609.axmodel

6.3.1000.834

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4549612.axmodel

6.3.1000.837

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550626.axmodel

6.3.1000.855

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550631.axmodel

6.3.1000.863

156,376

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550646.axmodel

6.3.1000.879

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550647.axmodel

6.3.1000.880

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550648.axmodel

6.3.1000.881

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550649.axmodel

6.3.1000.882

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550652.axmodel

6.3.1000.886

156,376

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550678.axmodel

6.3.1000.919

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550680.axmodel

6.3.1000.972

46,296

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550683.axmodel

6.3.1000.931

50,392

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550685.axmodel

6.3.1000.933

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550692.axmodel

6.3.1000.946

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550693.axmodel

6.3.1000.947

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550696.axmodel

6.3.1000.954

59,608

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550702.axmodel

6.3.1000.966

31,448

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550704.axmodel

6.3.1000.970

459,480

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4550705.axmodel

6.3.1000.970

24,792

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551711.axmodel

6.3.1000.988

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551722.axmodel

6.3.1000.1002

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551727.axmodel

6.3.1000.1014

27,352

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551731.axmodel

6.3.1000.1021

508,120

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551732.axmodel

6.3.1000.1021

20,696

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551733.axmodel

6.3.1000.1021

157,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551736.axmodel

6.3.1000.1027

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551744.axmodel

6.3.1000.1040

34,520

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551753.axmodel

6.3.1000.1053

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551789.axmodel

6.3.1000.1108

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551792.axmodel

6.3.1000.1111

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551813.axmodel

6.3.1000.1139

28,376

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551819.axmodel

6.3.1000.1146

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551823.axmodel

6.3.1000.1157

1,397,976

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551824.axmodel

6.3.1000.1157

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551825.axmodel

6.3.1000.1158

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551830.axmodel

6.3.1000.1165

69,336

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551851.axmodel

6.3.1000.1201

45,272

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551862.axmodel

6.3.1000.1216

90,840

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551876.axmodel

6.3.1000.1233

22,744

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551878.axmodel

6.3.1000.1238

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551908.axmodel

6.3.1000.1281

38,104

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551920.axmodel

6.3.1000.1292

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4551926.axmodel

6.3.1000.1297

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4552930.axmodel

6.3.1000.1305

87,768

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4552936.axmodel

6.3.1000.1316

143,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4552937.axmodel

6.3.1000.1316

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4552941.axmodel

6.3.1000.1326

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4552952.axmodel

6.3.1000.1345

89,816

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4552958.axmodel

6.3.1000.1352

73,944

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4552962.axmodel

6.3.1000.1358

50,392

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553010.axmodel

6.3.1000.1422

66,264

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553015.axmodel

6.3.1000.1431

21,208

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553026.axmodel

6.3.1000.1444

18,648

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553032.axmodel

6.3.1000.1451

23,256

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553037.axmodel

6.3.1000.1457

97,496

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553038.axmodel

6.3.1000.1457

26,328

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553041.axmodel

6.3.1000.1462

68,824

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553042.axmodel

6.3.1000.1462

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553043.axmodel

6.3.1000.1464

20,696

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553045.axmodel

6.3.1000.1467

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553046.axmodel

6.3.1000.1468

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553056.axmodel

6.3.1000.1483

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553060.axmodel

6.3.1000.1487

30,936

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553066.axmodel

6.3.1000.1495

29,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553075.axmodel

6.3.1000.1506

157,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553110.axmodel

6.3.1000.1557

22,232

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553111.axmodel

6.3.1000.1558

18,136

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553112.axmodel

6.3.1000.1559

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553113.axmodel

6.3.1000.1561

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553117.axmodel

6.3.1000.1568

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553159.axmodel

6.3.1000.1627

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553165.axmodel

6.3.1000.1644

17,624

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553176.axmodel

6.3.1000.1708

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553186.axmodel

6.3.1000.1727

157,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553187.axmodel

6.3.1000.1727

37,080

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553189.axmodel

6.3.1000.1730

25,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553198.axmodel

6.3.1000.1739

2,885,848

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553199.axmodel

6.3.1000.1739

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553201.axmodel

6.3.1000.1740

157,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553210.axmodel

6.3.1000.1753

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4553213.axmodel

6.3.1000.1756

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4554225.axmodel

6.3.1000.1782

23,768

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4554231.axmodel

6.3.1000.1791

21,720

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555263.axmodel

6.3.1000.1895

712,920

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555264.axmodel

6.3.1000.1895

62,680

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555276.axmodel

6.3.1000.1894

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555277.axmodel

6.3.1000.1893

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555279.axmodel

6.3.1000.1862

34,520

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555293.axmodel

6.3.1000.1896

25,816

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555296.axmodel

6.3.1000.1904

32,984

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555297.axmodel

6.3.1000.1904

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555304.axmodel

6.3.1000.1922

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555305.axmodel

6.3.1000.1921

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555306.axmodel

6.3.1000.1923

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555307.axmodel

6.3.1000.1924

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555312.axmodel

6.3.1000.1932

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555322.axmodel

6.3.1000.1946

24,792

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555327.axmodel

6.3.1000.1952

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555334.axmodel

6.3.1000.1964

25,304

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555337.axmodel

6.3.1000.1969

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555370.axmodel

6.3.1000.1983

20,696

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555389.axmodel

6.3.1000.2102

64,216

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555393.axmodel

6.3.1000.2106

157,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4555394.axmodel

6.3.1000.2107

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4556401.axmodel

6.3.1000.2122

23,768

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4556406.axmodel

6.3.1000.2127

55,512

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4556411.axmodel

6.3.1000.2135

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4556430.axmodel

6.3.1000.2163

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4556434.axmodel

6.3.1000.2167

22,744

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4556437.axmodel

6.3.1000.2172

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4556444.axmodel

6.3.1000.2180

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557468.axmodel

6.3.1000.2218

157,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557507.axmodel

6.3.1000.2260

86,744

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557508.axmodel

6.3.1000.2261

20,696

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557517.axmodel

6.3.1000.2271

22,744

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557522.axmodel

6.3.1000.2276

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557525.axmodel

6.3.1000.2279

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557544.axmodel

6.3.1000.2297

90,840

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557545.axmodel

6.3.1000.2298

28,888

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557554.axmodel

6.3.1000.2306

30,424

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557556.axmodel

6.3.1000.2307

30,936

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557591.axmodel

6.3.1000.2349

77,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557605.axmodel

6.3.1000.2433

51,928

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557613.axmodel

6.3.1000.2446

128,728

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557614.axmodel

6.3.1000.2446

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557624.axmodel

6.3.1000.2458

87,256

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557626.axmodel

6.3.1000.2463

45,272

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557630.axmodel

6.3.1000.2470

30,424

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557631.axmodel

6.3.1000.2470

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557645.axmodel

6.3.1000.2487

32,472

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557646.axmodel

6.3.1000.2489

23,256

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557657.axmodel

6.3.1000.2513

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557663.axmodel

6.3.1000.2550

19,160

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557670.axmodel

6.3.1000.2564

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557678.axmodel

6.3.1000.2573

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557685.axmodel

6.3.1000.2585

87,256

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557705.axmodel

6.3.1000.2625

157,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557707.axmodel

6.3.1000.2628

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557708.axmodel

6.3.1000.2629

48,856

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4557718.axmodel

6.3.1000.2652

38,616

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4558726.axmodel

6.3.1000.2663

13,528

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4558755.axmodel

6.3.1000.2697

29,912

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4558807.axmodel

6.3.1000.2757

157,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4558815.axmodel

6.3.1000.2765

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4558816.axmodel

6.3.1000.2801

175,832

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4558817.axmodel

6.3.1000.2801

157,912

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4558818.axmodel

6.3.1000.2801

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4558822.axmodel

6.3.1000.2791

18,648

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560847.axmodel

6.3.1000.2837

26,840

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560856.axmodel

6.3.1000.2850

1,239,256

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560857.axmodel

6.3.1000.2850

55,512

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560858.axmodel

6.3.1000.2850

157,912

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560862.axmodel

6.3.1000.2868

400,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560863.axmodel

6.3.1000.2868

20,696

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560865.axmodel

6.3.1000.2870

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560867.axmodel

6.3.1000.2877

43,224

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560871.axmodel

6.3.2000.2892

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560886.axmodel

6.3.2000.2956

157,912

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560887.axmodel

6.3.2000.2956

15,064

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560888.axmodel

6.3.2000.2957

157,912

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560889.axmodel

6.3.2000.2957

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560894.axmodel

6.3.2000.2964

157,912

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560895.axmodel

6.3.2000.2965

198,872

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560896.axmodel

6.3.2000.2965

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560905.axmodel

6.3.2000.2976

157,912

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560907.axmodel

6.3.2000.2980

16,600

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560934.axmodel

6.3.2000.3030

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560935.axmodel

6.3.2000.3030

12,504

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560960.axmodel

6.3.2000.3068

66,264

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560961.axmodel

6.3.2000.3070

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560969.axmodel

6.3.2000.3082

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4560995.axmodel

6.3.2000.3113

18,648

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561001.axmodel

6.3.2000.3123

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561010.axmodel

6.3.2000.3136

102,104

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561035.axmodel

6.3.2000.3177

93,400

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561050.axmodel

6.3.2000.3226

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561055.axmodel

6.3.2000.3234

21,720

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561060.axmodel

6.3.2000.3240

30,936

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561063.axmodel

6.3.2000.3244

157,912

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561070.axmodel

6.3.2000.3253

24,280

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561075.axmodel

6.3.2000.3269

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561098.axmodel

6.3.2000.3313

107,736

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561106.axmodel

6.3.2000.3323

158,424

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561113.axmodel

6.3.2000.3334

158,424

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561120.axmodel

6.3.2000.3340

88,280

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561121.axmodel

6.3.2000.3341

16,088

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561124.axmodel

6.3.2000.3344

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561135.axmodel

6.3.2000.3355

27,864

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561146.axmodel

6.3.2000.3375

558,296

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561192.axmodel

6.3.2000.3423

88,280

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561235.axmodel

6.3.2000.3471

70,360

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561260.axmodel

6.3.2000.3572

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561289.axmodel

6.3.2000.3520

158,424

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561326.axmodel

6.3.2000.3552

98,520

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561329.axmodel

6.3.2000.3556

158,424

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561340.axmodel

6.3.2000.3585

1,129,176

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561341.axmodel

6.3.2000.3585

75,992

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561342.axmodel

6.3.2000.3585

158,424

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561360.axmodel

6.3.2000.3629

1,060,056

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561361.axmodel

6.3.2000.3629

14,040

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561377.axmodel

6.3.2000.3686

566,488

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561424.axmodel

6.3.2000.3766

14,552

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561425.axmodel

6.3.2000.3768

15,576

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4561426.axmodel

6.3.2000.3772

229,592

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4564017.axmodel

6.3.2000.4762

17,112

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4564167.axmodel

6.3.3000.304

19,672

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4565305.axmodel

6.3.3000.433

104,664

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4565306.axmodel

6.3.3000.433

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Dynamicsax2012r3_cl4565317.axmodel

6.3.3000.458

13,016

22-Nov-2015

05:26

Není k dispozici

Hotfixdependencygraph.dgml

Není k dispozici

359,013

22-Nov-2015

05:23

Není k dispozici

Hotfixinformation.xml

Není k dispozici

6,521,527

22-Nov-2015

05:23

Není k dispozici

Axsetupsp.exe

6.3.2000.4082

2,009,776

06-Oct-2015

18:52

x86

Axsetupsplib.dll

6.3.1000.2189

93,880

22-May-2015

13:02

x86

Axsetupui.exe

6.3.2000.4837

363,696

04-Nov-2015

05:48

x86

Axutillib.dll

6.3.164.564

978,608

26-Jun-2014

13:37

x86

Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll

6.3.164.3546

40,184

14-Oct-2014

17:33

x86

Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll

6.3.164.2384

45,800

12-Aug-2014

00:05

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.3.164.2384

44,264

12-Aug-2014

00:05

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

510,648

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

539,320

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

567,992

31-Oct-2014

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

486,072

31-Oct-2014

21:04

x86

Aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Aplikace Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Axupdate.exe

Není k dispozici

62,120

24-Nov-2015

15:55

x86

Kb3097121glp.xpo

Není k dispozici

59,646,611

24-Nov-2015

15:42

Není k dispozici

Metadata.xml

Není k dispozici

72

24-Nov-2015

15:42

Není k dispozici

Kb3097121glp.xpo

Není k dispozici

76,431,784

24-Nov-2015

15:45

Není k dispozici

Metadata.xml

Není k dispozici

72

24-Nov-2015

15:45

Není k dispozici

Kb3097121glp.xpo

Není k dispozici

5,501,552

24-Nov-2015

15:48

Není k dispozici

Metadata.xml

Není k dispozici

72

24-Nov-2015

15:48

Není k dispozici

Kb3097121glp.xpo

Není k dispozici

18,651,025

24-Nov-2015

15:50

Není k dispozici

Metadata.xml

Není k dispozici

72

24-Nov-2015

15:50

Není k dispozici

Kb3097121.xpo

Není k dispozici

100,955,152

24-Nov-2015

15:40

Není k dispozici

Metadata.xml

Není k dispozici

72

24-Nov-2015

15:40

Není k dispozici

Kb3097121.xpo

Není k dispozici

101,500,560

24-Nov-2015

15:46

Není k dispozici

Metadata.xml

Není k dispozici

72

24-Nov-2015

15:46

Není k dispozici

Kb3097121.xpo

Není k dispozici

98,157,228

24-Nov-2015

15:48

Není k dispozici

Metadata.xml

Není k dispozici

72

24-Nov-2015

15:48

Není k dispozici

Kb3097121.xpo

Není k dispozici

98,076,482

24-Nov-2015

15:38

Není k dispozici

Metadata.xml

Není k dispozici

72

24-Nov-2015

15:38

Není k dispozici

Kb3097121.xpo

Není k dispozici

99,282,549

24-Nov-2015

15:50

Není k dispozici

Metadata.xml

Není k dispozici

72

24-Nov-2015

15:50

Není k dispozici

Axsetupsp.exe

5.0.1100.45

1,637,040

24-Nov-2015

15:55

x86

Cabextractor.dll

Není k dispozici

19,632

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll

5.0.1600.3427

150,256

24-Nov-2015

15:55

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

539,328

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

17,336

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

24-Nov-2015

15:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

539,328

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

539,328

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1500.1212

16,320

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

543,424

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

17,848

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,824

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

535,232

24-Nov-2015

15:54

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

547,520

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

18,872

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

559,808

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

20,408

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

531,136

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

16,312

25-Sep-2015

06:49

x86

Axsetupsp.resources.dll

5.0.1100.40

527,040

24-Nov-2015

15:55

x86

Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll

5.0.1000.45

15,800

25-Sep-2015

06:49

x86

Cabextractor.dll

Není k dispozici

23,216

24-Nov-2015

15:55

x64

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace zde obsažené v je k dispozici jako-je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použití pro další aspekty.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×