Oprava: Chyba Stop 0x9F nebo Bugcheck 0xFE v souboru Usbhub.sys dojde k asynchronní přenos probíhá pomocí zařízení USB v systému Windows 7 Service Pack 1 nebo Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Příznaky

Při asynchronní přenos je v průběhu se zařízením USB v systému Windows 7 Service Pack 1 nebo Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, USB Enhanced Host Controller přestane odpovídat, pokud nastane některá z následujících událostí:

 • Zařízení USB je odebrána neočekávaně (neohlášeného odebrání).

 • Ve stromové struktuře USB se aktivuje rebalance Plug and Play.

 • Spouštění systému klávesu.

 • Zařízení USB je řádně odstraněn.

Dojde-li k některé z těchto událostí, může zobrazit v souboru Usbhub.sys k chybě Stop 0x9F nebo chyba Stop Bugcheck 0xFE.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože USB Enhanced Host Controller by měl vydat přerušení zrušit čekající asynchronní přenos. Však nikdy odešle reagovat řadič přerušení a dojde k chybě Stop.

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je k dispozici z Microsoft Support. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Tuto opravu hotfix instalujte pouze do systémů, ve kterých dochází k potížím popsaným v tomto článku. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel Zákaznického servisu a podpory společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu podpory společnosti Microsoft, kde také můžete vytvořit samostatný požadavek na služby:

Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít pro systém Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 nainstalována.

Kromě toho musí mít aktualizace 2533552 a 2862330 nainstalované aktualizace. Další informace o aktualizaci 2533552 a 2862330 aktualizace, získáte v následujícím článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

aktualizaci, která brání "0xC0000034" chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 nebo systému Windows Embedded Standard 7 SP1 je k dispozici

MS13-081: Popis aktualizace zabezpečení pro ovladače USB: 8. října 2013

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix musíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádnou dříve vydanou opravu hotfix.

Angličtina (Spojené státy) verze této opravy hotfix nainstaluje soubory, jejichž atributy, které jsou uvedeny v následujících tabulkách. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Kalendářní data a časy těchto souborů v místním počítači jsou zobrazeny dle vašeho místního času a také podle aktuálního letního času (DST). Navíc data a časy se mohou změnit při provádění některých operací se soubory.

Informace o souboru a poznámky systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2Důležité: Opravy hotfix pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2 opravy hotfix jsou součástí stejných balíčků. Opravy hotfix na stránce žádost o opravu Hotfix jsou však uvedeny pod oběma operačními systémy. Chcete-li požádat o balíček oprav hotfix, který se vztahuje k jednomu nebo oboum operačním systémům, vyberte opravu hotfix, která je uvedena na stránce v části "Windows 7/Windows Server 2008 R2". Vždy se v článcích podívejte v části "Platí pro" na to, pro který operační systém je oprava hotfix určená.

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, SR_Level (RTM, SPn) a služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky.

  Verze

  Výrobek

  SR_Level

  Složka služby

  6.1.760
  1.
  18 xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760
  1.
  22 xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Větve GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k adrese rozšířených velmi důležité problémů. Větve LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav i opravy hotfix.

 • Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) instalované pro každé prostředí jsou uvedeny samostatně v části "Další informace o souborech pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2". MUM a MANIFEST soubory a soubory katalogu (CAT) přidružené zabezpečení, jsou velice důležité k udržení stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení, pro něž nejsou uvedeny atributy, jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Usbccgp.sys

6.1.7601.18337

76,288

10-Dec-2013

01:17

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.18337

258,560

10-Dec-2013

01:18

x86

Usbccgp.sys

6.1.7601.22535

76,288

10-Dec-2013

01:24

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.22535

258,560

10-Dec-2013

01:25

x86

Usbd.sys

6.1.7601.18337

6,016

10-Dec-2013

01:17

Není k dispozici

Usbehci.sys

6.1.7601.18337

46,592

10-Dec-2013

01:17

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.18337

258,560

10-Dec-2013

01:18

x86

Usbohci.sys

6.1.7601.18337

20 480

10-Dec-2013

01:17

x86

Usbport.sys

6.1.7601.18337

285,696

10-Dec-2013

01:18

x86

Usbuhci.sys

6.1.7601.18337

24,064

10-Dec-2013

01:17

x86

Usbd.sys

6.1.7601.22535

6,016

10-Dec-2013

01:24

Není k dispozici

Usbehci.sys

6.1.7601.22535

46,592

10-Dec-2013

01:24

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.22535

258,560

10-Dec-2013

01:25

x86

Usbohci.sys

6.1.7601.22535

20 480

10-Dec-2013

01:24

x86

Usbport.sys

6.1.7601.22535

285,696

10-Dec-2013

01:24

x86

Usbuhci.sys

6.1.7601.22535

24,576

10-Dec-2013

01:24

x86

Usbccgp.sys

6.1.7601.18337

76,288

10-Dec-2013

01:17

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.18337

258,560

10-Dec-2013

01:18

x86

Usbccgp.sys

6.1.7601.22535

76,288

10-Dec-2013

01:24

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.22535

258,560

10-Dec-2013

01:25

x86

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,226

10-Dec-2013

02:54

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,754

10-Dec-2013

02:56

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,276

10-Dec-2013

02:54

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,720

10-Dec-2013

02:57

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

25,244

10-Dec-2013

02:54

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,236

10-Dec-2013

01:58

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,234

10-Dec-2013

02:57

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,266

10-Dec-2013

02:54

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,684

10-Dec-2013

02:55

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,236

10-Dec-2013

02:56

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,450

10-Dec-2013

02:55

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,516

10-Dec-2013

02:56

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,186

10-Dec-2013

02:54

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,164

10-Dec-2013

02:56

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,236

10-Dec-2013

02:56

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,386

10-Dec-2013

02:56

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,950

10-Dec-2013

02:54

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,286

10-Dec-2013

02:54

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,244

10-Dec-2013

02:56

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

25,504

10-Dec-2013

02:56

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,270

10-Dec-2013

02:57

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,240

10-Dec-2013

02:55

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,172

10-Dec-2013

02:55

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,182

10-Dec-2013

02:56

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,226

10-Dec-2013

03:00

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,754

10-Dec-2013

03:02

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,276

10-Dec-2013

03:00

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,720

10-Dec-2013

03:05

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

25,244

10-Dec-2013

03:01

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,236

10-Dec-2013

02:04

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,234

10-Dec-2013

03:04

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,266

10-Dec-2013

03:00

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,684

10-Dec-2013

03:06

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,236

10-Dec-2013

03:00

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,450

10-Dec-2013

03:05

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,516

10-Dec-2013

03:07

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,186

10-Dec-2013

03:00

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,164

10-Dec-2013

03:02

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,236

10-Dec-2013

03:00

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,386

10-Dec-2013

03:04

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,950

10-Dec-2013

03:02

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,286

10-Dec-2013

03:04

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,244

10-Dec-2013

03:04

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

25,504

10-Dec-2013

03:00

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,270

10-Dec-2013

03:05

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,240

10-Dec-2013

03:06

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,172

10-Dec-2013

03:02

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,182

10-Dec-2013

03:01

Není k dispozici

Usbd.sys

6.1.7601.18337

6,016

10-Dec-2013

01:17

Není k dispozici

Usbehci.sys

6.1.7601.18337

46,592

10-Dec-2013

01:17

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.18337

258,560

10-Dec-2013

01:18

x86

Usbohci.sys

6.1.7601.18337

20 480

10-Dec-2013

01:17

x86

Usbport.sys

6.1.7601.18337

285,696

10-Dec-2013

01:18

x86

Usbuhci.sys

6.1.7601.18337

24,064

10-Dec-2013

01:17

x86

Usbd.sys

6.1.7601.22535

6,016

10-Dec-2013

01:24

Není k dispozici

Usbehci.sys

6.1.7601.22535

46,592

10-Dec-2013

01:24

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.22535

258,560

10-Dec-2013

01:25

x86

Usbohci.sys

6.1.7601.22535

20 480

10-Dec-2013

01:24

x86

Usbport.sys

6.1.7601.22535

285,696

10-Dec-2013

01:24

x86

Usbuhci.sys

6.1.7601.22535

24,576

10-Dec-2013

01:24

x86

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Usbccgp.sys

6.1.7601.18337

99 840

10-Dec-2013

01:37

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.18337

343,040

10-Dec-2013

01:38

x64

Usbccgp.sys

6.1.7601.22535

99 840

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.22535

343,040

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbd.sys

6.1.7601.18337

7,808

10-Dec-2013

01:37

x64

Usbehci.sys

6.1.7601.18337

56,320

10-Dec-2013

01:37

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.18337

343,040

10-Dec-2013

01:38

x64

Usbohci.sys

6.1.7601.18337

25,600

10-Dec-2013

01:37

x64

Usbport.sys

6.1.7601.18337

326,656

10-Dec-2013

01:37

x64

Usbuhci.sys

6.1.7601.18337

30,720

10-Dec-2013

01:37

x64

Usbd.sys

6.1.7601.22535

7,808

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbehci.sys

6.1.7601.22535

56,320

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.22535

343,040

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbohci.sys

6.1.7601.22535

25,600

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbport.sys

6.1.7601.22535

327,168

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbuhci.sys

6.1.7601.22535

30,720

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbccgp.sys

6.1.7601.18337

99 840

10-Dec-2013

01:37

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.18337

343,040

10-Dec-2013

01:38

x64

Usbccgp.sys

6.1.7601.22535

99 840

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.22535

343,040

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,226

10-Dec-2013

03:47

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,754

10-Dec-2013

03:49

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,276

10-Dec-2013

03:47

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,720

10-Dec-2013

03:52

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

25,244

10-Dec-2013

03:48

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,236

10-Dec-2013

02:25

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,234

10-Dec-2013

03:52

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,266

10-Dec-2013

03:47

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,684

10-Dec-2013

03:51

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,236

10-Dec-2013

03:47

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,450

10-Dec-2013

03:50

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,516

10-Dec-2013

03:51

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,186

10-Dec-2013

03:51

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,164

10-Dec-2013

03:48

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,236

10-Dec-2013

03:47

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,386

10-Dec-2013

03:49

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,950

10-Dec-2013

03:49

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,286

10-Dec-2013

03:49

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,244

10-Dec-2013

03:48

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

25,504

10-Dec-2013

03:49

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,270

10-Dec-2013

03:50

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,240

10-Dec-2013

03:50

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,172

10-Dec-2013

03:49

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,182

10-Dec-2013

03:50

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,226

10-Dec-2013

03:55

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,754

10-Dec-2013

03:58

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,276

10-Dec-2013

03:57

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,720

10-Dec-2013

03:59

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

25,244

10-Dec-2013

03:57

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,236

10-Dec-2013

02:32

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,234

10-Dec-2013

04:00

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,266

10-Dec-2013

03:56

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,684

10-Dec-2013

03:59

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,236

10-Dec-2013

03:57

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,450

10-Dec-2013

03:59

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,516

10-Dec-2013

04:01

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,186

10-Dec-2013

03:58

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,164

10-Dec-2013

04:00

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,236

10-Dec-2013

03:55

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,386

10-Dec-2013

03:58

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,950

10-Dec-2013

03:59

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,286

10-Dec-2013

03:58

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,244

10-Dec-2013

03:59

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

25,504

10-Dec-2013

04:00

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,270

10-Dec-2013

04:00

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

26,240

10-Dec-2013

04:00

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,172

10-Dec-2013

04:02

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,182

10-Dec-2013

03:59

Není k dispozici

Usbd.sys

6.1.7601.18337

7,808

10-Dec-2013

01:37

x64

Usbehci.sys

6.1.7601.18337

56,320

10-Dec-2013

01:37

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.18337

343,040

10-Dec-2013

01:38

x64

Usbohci.sys

6.1.7601.18337

25,600

10-Dec-2013

01:37

x64

Usbport.sys

6.1.7601.18337

326,656

10-Dec-2013

01:37

x64

Usbuhci.sys

6.1.7601.18337

30,720

10-Dec-2013

01:37

x64

Usbd.sys

6.1.7601.22535

7,808

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbehci.sys

6.1.7601.22535

56,320

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.22535

343,040

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbohci.sys

6.1.7601.22535

25,600

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbport.sys

6.1.7601.22535

327,168

10-Dec-2013

01:43

x64

Usbuhci.sys

6.1.7601.22535

30,720

10-Dec-2013

01:43

x64

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Usbccgp.sys

6.1.7601.18337

222,720

10-Dec-2013

01:05

IA-64

Usbhub.sys

6.1.7601.18337

973,312

10-Dec-2013

01:05

IA-64

Usbccgp.sys

6.1.7601.22535

222,720

10-Dec-2013

01:13

IA-64

Usbhub.sys

6.1.7601.22535

973,312

10-Dec-2013

01:14

IA-64

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,720

10-Dec-2013

03:13

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,236

10-Dec-2013

01:33

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,684

10-Dec-2013

03:09

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,186

10-Dec-2013

03:12

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,164

10-Dec-2013

03:12

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,172

10-Dec-2013

03:13

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,182

10-Dec-2013

03:09

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,720

10-Dec-2013

03:12

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,236

10-Dec-2013

01:42

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,684

10-Dec-2013

03:18

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,186

10-Dec-2013

03:17

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,164

10-Dec-2013

03:13

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,172

10-Dec-2013

03:14

Není k dispozici

Usbport.inf_loc

Není k dispozici

24,182

10-Dec-2013

03:13

Není k dispozici

Usbd.sys

6.1.7601.18337

12,032

10-Dec-2013

01:04

Není k dispozici

Usbehci.sys

6.1.7601.18337

143,360

10-Dec-2013

01:05

IA-64

Usbhub.sys

6.1.7601.18337

973,312

10-Dec-2013

01:05

IA-64

Usbohci.sys

6.1.7601.18337

64 000

10-Dec-2013

01:04

IA-64

Usbport.sys

6.1.7601.18337

650,752

10-Dec-2013

01:05

IA-64

Usbuhci.sys

6.1.7601.18337

86,016

10-Dec-2013

01:04

IA-64

Usbd.sys

6.1.7601.22535

12,032

10-Dec-2013

01:13

Není k dispozici

Usbehci.sys

6.1.7601.22535

143,872

10-Dec-2013

01:13

IA-64

Usbhub.sys

6.1.7601.22535

973,312

10-Dec-2013

01:14

IA-64

Usbohci.sys

6.1.7601.22535

64 000

10-Dec-2013

01:13

IA-64

Usbport.sys

6.1.7601.22535

651,264

10-Dec-2013

01:13

IA-64

Usbuhci.sys

6.1.7601.22535

86,016

10-Dec-2013

01:13

IA-64


Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Další informace o souborech pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Další soubory pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7

Vlastnosti souboru

Hodnota

Název souboru

X86_031e08260a101a3b3a2869a15b2f21e9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_f90bcff509e17eb8.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_06f276318298d4651f3589cf9e4119df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_375ba2a70743f79f.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_09f7f426a630032612018938e8c349f1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_9d52e7fddc5a538e.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_10f02114c72b7e865ddc4b3eadb6b6fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_49dd652908f98f8a.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_11da6af594f8d13bda557c9ab93b2e46_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_4c41001f3471e87a.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_1837a3e4f62ee79e40f96c8eab12267c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_4c37ac4115da0545.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_18678b0d8a2151a9c4ec2280caec9243_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_42b8d3db54d97527.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_1a321584f0bbacc0195f3180c4a53448_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_ce1535c7b0a4a52e.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_1dbfd1233f65b486805fa23a1f5c760b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_bd656e87e090235c.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_27887b5488b77ad3da0992a4db75b35c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_7e44109f38db3b5a.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_29ed2972bce0a1543c3179c7290bc11a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_752a999cdd609837.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_31cbc6f7e99136102a3ab7ef0cc63727_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_8758e812ea21d001.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_3bd1c396eb41a547df5d974d1a5cb5f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_d7ef3d921f74f9ca.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_3e0e0dba9d4f8fa1b8a51efc9b49e9ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_f1775bd8245f2bfc.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_3ed04a3220bca057b51f7fffc8f6027d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_5d4379d44fc31a91.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_47dec61301d2ddedbabd078dcd6d1f19_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_d482dcb47c7317e4.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_490f47044ffcdde3fda740f868be1551_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_7801c0039e6c3d60.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_5865d29e4526b7930eb5da4efd562c70_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_429068829b897abb.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_59e7cf650a7858831d5369349a518952_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_41a7fce143ceffb0.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_650bbe0955039e93b707422c1c3bef65_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_4d9472bb0fe1cb53.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_6ae9dbc3b354ac020a0099d0e5f766ec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_10a8dabdbf2d53b6.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_785651bb90651db15c3cb9dd07ab0fd7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_4c9722e717835bb0.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_7dc2220ef697963117d269e082fd9b08_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_f64fa8997207d449.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_882514d9fc3c741a605bfef7d84512ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_7fc89b3fc84a1a6c.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_8c2c89aa03cc047b9b4f68ad4718a3fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_350a8a2c13fae3bb.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_8cef92636b35df617082adc266c2e1bd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_49754fc6acca34c7.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_8d03b8fa827404f3d9e693c729ce4257_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_25620d062c367b4b.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_8f03a5d6b7d7f76008fc4650024e25fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_38480e5c4b7fea61.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_94aadadad1c61c7fd6be410b80812a8f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_26248659a8229f61.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_9eaea84b5fb5bca7031d4b018bfe3537_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_f553aa773052f04e.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_9fb1a9cd38d1e4e31f87afc5f975ac1b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_59def2dc6299aa6d.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_ac03bf42938446cb7d4f27b7880eb0fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_4d66d25680fe89da.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_ba0bde65e5ed21c10de799159b0fda6b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_18864b7374e6edfd.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_bb8bcb6ee738476819cc285eff97bf02_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_7d7793723a9cb010.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_bd706246b1d888c31c31cc8aa4887f70_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_281b3edad70e95fe.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_c64cc266093709a4234bea0f58e990bd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_840c422e3f85bc11.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_d222276ffefb3cc1b628d25130883c09_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_43ded6cd4eff559e.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_e1b26a2e04165cd8e7040d4abd65bda8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_cc20214819b77336.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_e23e1ce4d5900972063f4e690be6e9c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_32342822f5648dee.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_e9e614e191b76d0de0248cfaf81c7bb8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_42077e916b2d0618.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_eaded22a8e1eb04c7303e298e46c64d4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_89cba1b83b75480e.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_ee9ee902cf0114e3eed7b105b03c0959_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_68f2857571ea726f.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_0a10a8de1e72098d.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

3,508

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:29

Není k dispozici

Název souboru

X86_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_0a9846fb379173d0.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

3,508

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:33

Není k dispozici

Název souboru

X86_embedded-usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_1e59974b75a41fc0.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,066

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:33

Není k dispozici

Název souboru

X86_embedded-usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_1ee135688ec38a03.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,066

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:37

Není k dispozici

Název souboru

X86_f4d8071adc005d8249d2bc33665f4373_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_a467f935a83202f2.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_f9699c16b66e7f104a05f900872b16de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_2444912d737af2c7.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_fb660a700b8ac653c94c0cf80732efb7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_1cb12ed1f8642bd7.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_fbaa2c15a4edb06d64e7e8994faa3b05_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_fe229d043fe1b510.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_ffef4552b9924443cb6ead3c4c2974bc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_5c42a05c031e9614.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_fff6ca50af63e59ea0eccfbf99e34516_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_7a35067b45e11ed0.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

649

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_cced17536cc20fb4.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

3,060

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:32

Není k dispozici

Název souboru

X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_cd74b57085e179f7.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

3,060

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:36

Není k dispozici

Název souboru

X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_bfb70fd061dd5d9b.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,144

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:29

Není k dispozici

Název souboru

X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_c03eaded7afcc7de.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,144

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:33

Není k dispozici

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Vlastnosti souboru

Hodnota

Název souboru

Amd64_00b35b5ffbf47d1e8c98fe6266d3953e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_d52ce6f038e5bc25.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_065cda6ee5e586891c8e84dde23d7022_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_43cd623ec779f180.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_07557047d7ec745b9b374700b0d07b48_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_59da2f7d2a623c0f.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_196f8191e54ebf907c358969ef8a5163_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_87fc81d37c6ed2ee.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_297036f623704448ffb85e4f12f205a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_26881c8a76fd976f.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_38c94d88d2ce8c04f92f1a20356e8587_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_a24c4f706730cf14.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_4b6b9b7cfa1aa6c4fafe398306440337_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_15ae62c0fd46ab3c.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_4d85e477542020791c28f745d26ae9bb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_5f57b5412d438d53.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_4e7e2f1f28b8eb5176c57859a91090e6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_26f6240b615a3795.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_535c6f8e6e60941d6a9b9a7ff23ccdb8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_decfe15f8d982a12.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_5367bf0900b1c7ac6ff1cd2db7836aaf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_b1d3a5deaf60501b.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_5d58e39ad9c814b5bda212101ddcc21c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_09963c16fb8719b5.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_610ce453cc1701e8fd482cc55bb9075d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_c6552b2d947c7249.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_619660fe900b78e0c8b466067c278f7f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_23def645eab1eb2d.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_671ef7ffffbc9b8fd0e6f6aa88799503_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_3a9259ffbd03a778.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_69863b75eab7203da941ed3751f121fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_ba2d422e7f6a40b5.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_7195ff49b781a7a46c7d38c712bbc313_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_d0b43364ad085433.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_7f60fec73aca5cad46cefdb6ed3d386a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_9082aa9c3b8bbe06.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_7fcb08ee3a1d7aab00ea5edb6c839062_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_64babb3d9067188a.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_80c81cac8a2981ea3081c2b90f401052_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_4e7c847872dc777f.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_80cb36486d2aea1fc5c865778620e4d4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_3bf2bbd253799828.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_873b744d9c75be402e00a28aab5dbcb8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_af4a2c09c1516635.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_93f1d40c3a7c797b25b7fd32bd5d8a46_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_8367d460cae8950e.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_9766f49f68b2b44f9fb6f555b9f56341_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_c10a78d9a41d5c2a.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_a38d7f57582129be91a756c50c3c6420_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_e0ad388303cef667.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_a419ab9b0c0e338a9c1be5769ed3a94e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_2622ff237415b733.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_a4c3f3fb34c9699d911526aaad4f19d9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_4d96c90e8bd21946.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_a4f3f337da8915ca806dd911625371d9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_ab5dda05ca8b1bc7.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_a60f2aec76547d880afc0130c3c7a3fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_575d19e540d91be8.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_b098fd22941f0140b51b8f8b9aea0131_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_e2312002ca18451b.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_b2b2560725cb544d204c779534093636_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_741463a61fa32996.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_b715aca168e4c357825e845515007e03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_82686952476d26b2.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_b75a9e5f57b7603f1e212531ebc3d761_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_08d6514c5cb97872.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_b80535962e6363d7fc2644f3f148dbeb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_6244c6d4a375480a.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_c0ad23100096c51158cb22df7daf767a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_db1ea115770848d5.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_c867eaa2fa40dfcb88a7a79de51db408_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_5ef65326cc7be384.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_cac163be675e1755bccecb42d80c085f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_76a0e936965279ab.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_d303956bdc4eab542d9be1f79ba9f2a7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_8dac6e3fd89246b2.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_d441bf3a70d70500ea834bbb95c4c794_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_deab6318efe6cb75.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_d59c19f75c9eb6f4cb2d9cfe644f97ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_7823ecde5f18960a.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_d9e9b7d140dbfd075e2662b42d6b2e5e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_5184d250ff644a14.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_def6d3300cccb0b416d7ab672a908824_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_466dfe523cd3320f.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_e08ac12b74adf2ef08c7021631c36c66_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_0e45dfc5400e42af.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_e207e8df6b3df5dfde52c4ef484a6a81_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_277b86a49954a865.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_e3dbca8f27d455667274513d959692e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_bec6070b1e9f352e.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_662f4461d6cf7ac3.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

3,512

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:54

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_66b6e27eefeee506.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

3,512

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

03:05

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_embedded-usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_7a7832cf2e0190f6.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,070

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:58

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_embedded-usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_7affd0ec4720fb39.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,070

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

03:08

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_f7dbbe0e4ce4d38b5a6cfc9ebc9252a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_e45419ffd998ab1f.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_fb0723e1e87a11b6c6f75d12f78bb177_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_acd0c96c90f82757.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_fb254ff49d0219e6345c02fe1f346ed2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_23caab6627486944.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

653

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_290bb2d7251f80ea.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

3,064

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:57

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_299350f43e3eeb2d.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

3,064

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

03:08

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_1bd5ab541a3aced1.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,148

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:54

Není k dispozici

Název souboru

Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_1c5d4971335a3914.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,148

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

03:04

Není k dispozici

Další soubory pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2

Vlastnosti souboru

Hodnota

Název souboru

Ia64_0bb76852e7263ac0ec592f20bc15e3fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_785a2b644b0239d4.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

651

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_3a0a8bd5a05bd14b7bee8a05d4275cf1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_f9c8f60c92857e3e.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

651

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_3f9c373c43a362db97b17295b7c3a92b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_be8c8d4571a2b279.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

651

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_47deecfcc70408f1a27bda1db52c609f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_dd255a4676978595.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

651

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_55c94e0e31a1eba0e0943bc4b6310cd2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_d9683d0c7dcd849b.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

651

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_59f8bcf6da88bd42c297bc451b3747c8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_2a8742f2172aa555.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

651

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_6c7e79cfd4baed0dabc76104b6487a8f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_11fe85341ce3407c.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

651

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_9d0fc2054b1fb94531f743802cdf0078_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_a29444154e67ddf5.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

651

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_9e702899bd7cc4bc4a29d814566ad14a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_c89a1a7feb9e971a.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

651

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_b49025d4356d6afc2b4c8196feccf0ad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_fd6ab0c7379932ab.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

651

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_c948846659d51e0e3524b5ca062c7ede_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_f3890f355e0a288a.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

651

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_ccc53a8b5124ef9f3fca13f90df0d25c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_f24ed1ca927bac97.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

651

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_e3642d19e11dfbce3a9e2b8c25943771_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_25b3b4abaec1179d.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

651

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_f816d9cb224f65892cac7368d1d57376_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_a88f18e570423c12.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

651

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

13:13

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_cceebb496cc018b0.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

3,062

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:19

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_cd76596685df82f3.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

3,062

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:28

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18337_none_bfb8b3c661db6697.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,146

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:18

Není k dispozici

Název souboru

Ia64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22535_none_c04051e37afad0da.manifest

Verze souboru

Není k dispozici

Velikost souboru

6,146

Datum (čas UTC)

10-Dec-2013

Čas (UTC)

02:27

Není k dispozici


Odkazy

Naleznete společnost Microsoft používá k popisu aktualizací softwaru Další informace.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×