Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Shrnutí

 • Vylepšená logika binárního přepnutí HealthAgent

 • Vylepšené sdílené svazky clusteru se po aktualizaci Patch & Update (PnU) znovu vyvažují.

 • Používá se ADSI k načtení členů místní skupiny v HealthAgentu.

 • Přidali jsme chybějící záznamy, když virtuální počítače WASP nesynchronizují záznamy a zóny pomocí rutiny DNS během horizontálního navýšení kapacity a horizontálního navýšení kapacity.

 • Vylepšená spolehlivost služby úložiště během PnU.

Opravy zahrnuté v předchozích verzích oprav hotfix

 • Odebrání ověření kvóty veřejných IP adres, které způsobilo problém při vytváření interního nástroje pro vyrovnávání zatížení

 • Vyšší spolehlivost odstraňování virtuálních počítačů: Ujistěte se, že se odstraní nové virtuální počítače, které nebylo možné plně vytvořit nebo přidat do clusteru.

 • Zkontrolujte a vynuťte ochranu klíčů na sdílených svazcích clusteru.

 • Opravili jsme problém s odepřeným přístupem, který způsoboval selhání operací aktualizace a správy.

 • Opravili jsme whsFaultScanner, aby se znovu spustil, když se zaseknul, aby se uživatelům zajistilo správné vygenerování upozornění.

 • Opravili jsme chybu orchestrace, která bránila generování telemetrických událostí regenerace úložiště.

 • Opravili jsme problém, který ovlivnil spolehlivost stahování následných aktualizací.

 • Vylepšená schopnost diagnostikovat selhání na základě telemetrie orchestrátoru

 • Oprava konfliktu časování SRP při přesouvání účtů úložiště systému do interního předplatného systému během PnU 2005

 • Oprava chyby škálování časových jednotek v metrikách latence serveru

 • Restartováním virtuálních počítačů SQL zmírníte potenciální problém s přístupem k databázi, který má vliv na přístup k portálu.

 • Opravili jsme problém, kdy se obnovila konfigurace doby uchovávání odstraněných účtů úložiště.

 • Vyšší spolehlivost objektů blob úložiště a služby Table Service

 • Byl vyřešen problém v rutině PEP Send-AzureStackDiagnosticLog

 • Zvětšila se doba opravy HRP v případě selhání aktualizace.


Informace o opravě hotfix

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít verzi 1.2005.6.53 nebo novější.


Důležité Jak je uvedeno v poznámkách k verzi pro aktualizaci z roku 2005, ujistěte se, že odkazujete na kontrolní seznam aktivit aktualizace pro spuštění nástroje Test-AzureStack (se zadanými parametry) a vyřešte všechny nalezené provozní problémy, včetně všech upozornění a selhání. Zkontrolujte také aktivní výstrahy a vyřešte všechny, které vyžadují akci.

Informace o souborech

Stáhněte si následující soubory. Potom postupujte podle pokynů na stránce Použít aktualizace ve službě Azure Stack na webu Microsoft Learn a nainstalujte tuto aktualizaci do služby Azure Stack.


Stáhněte si soubor zip.


Stáhněte si soubor XML opravy hotfix.

Více informací

Prostředky pro aktualizaci služby Azure Stack Hub

Správa aktualizací ve službě Azure Stack – přehled

Použití aktualizací ve službě Azure Stack

Monitorování aktualizací ve službě Azure Stack pomocí privilegovaného koncového bodu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×