Oprava: Nelze získat přístup na web, který nepodporuje TLS verze 1.0, je-li povolit kontrolu HTTPS a nastavit HTTPSiClientProtocols

Příznaky

Jde o takovouto situaci:

 • V prostředí Microsoft Forefront Threat Management brány (TMG) 2010 můžete povolit kontrolu HTTPS.

 • Nastavte hodnotu HTTPSiClientProtocols Const SE_VPS_VALUE160. Tato hodnota je uvedena v článku 982876 znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

 • Pokus o přístup protokolu HTTPS webu, který nepodporuje TLS verze 1.0.

V tomto scénáři nelze získat přístup k webu.

Příčina

K problému dochází, protože TMG 2010 odešle klientovi zprávu "hello", která nabízí TLS. Vzhledem k tomu, že webový server nepodporuje protokol TLS, ovšem odmítne zprávu a ukončí připojení. V tomto případě klient obvykle přejde SSL verze 3.0. Nicméně TMG nespadá zpět na SSL verze 3.0 při zapnuté funkci Kontrola HTTPS.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte aktualizaci softwaru, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2517957 software Update 1 4 kumulativní pro Forefront Threat Management brány (TMG) 2010 Service Pack 1Chcete-li povolit tuto opravu, postupujte takto:

 1. Spusťte program Poznámkový blok.

 2. Zkopírujte a vložte následující skript do programu Poznámkový blok:

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.' THIS CODE IS MADE AVAILABLE AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. THE ENTIRE' RISK OF THE USE OR THE RESULTS FROM THE USE OF THIS CODE REMAINS WITH THE' USER. USE AND REDISTRIBUTION OF THIS CODE, WITH OR WITHOUT MODIFICATION, IS' HEREBY PERMITTED.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' This script disables the use of old client protocols like PCT and SSLv2''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"Const SE_VPS_NAME = "HTTPSiDontUseOldClientProtocols"Const SE_VPS_VALUE = TRUESub SetValue()  ' Create the root object.  Dim root  ' The FPCLib.FPC root object  Set root = CreateObject("FPC.Root")  'Declare the other objects that are needed.  Dim array    ' An FPCArray object  Dim VendorSets  ' An FPCVendorParametersSets collection  Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object  Set array = root.GetContainingArray  Set VendorSets = array.VendorParametersSets  On Error Resume Next  Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )  If Err.Number <> 0 Then    Err.Clear    ' Add the item.    Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )    CheckError    WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name  Else    WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)  End If  if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then    Err.Clear    VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE    If Err.Number <> 0 Then      CheckError    Else      VendorSets.Save false, true      CheckError      If Err.Number = 0 Then        WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"      End If    End If  Else    WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"  End IfEnd SubSub CheckError()  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description    Err.Clear  End IfEnd SubSetValue
 3. Uložte soubor programu Poznámkový blok pomocí přípony názvu souboru VBS. Například používáte následující název při uložení tohoto souboru:

  EnableHTTPSiDontUseOldClientProtocols.vbs

 4. Na příkazovém řádku spusťte skript. Například spuštění skriptu použijte následující syntaxi:

  cscript.exe EnableHTTPSiDontUseOldClientProtocols.vbs

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×