Úvod

Tento článek popisuje opravu hotfix, která umožňuje Microsoft BizTalk Server 2010 Accelerator pro HL7 (BTAHL7) podporu HL7 verze 2.5.1 (v2.5.1) zpráva zpracování.

Tato oprava hotfix obsahuje schémata a aktualizuje soubory motoru, které se používá k ověření, analýze a serializaci události pro zpracování zprávy HL7 v2.5.1 BTAHL7.

Tato oprava hotfix dále řeší několik problémů pro zpracování zprávy HL7, které jsou popsány v části "Další informace".

Další informace

Informace o opravě hotfixSpolečnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tento oddíl není uveden, odešlete požadavek na Microsoft Zákaznický servis a podporu k získání opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu navštivte následující web společnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalován BTAHL7 a je třeba použít opravu hotfix popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2564013 OPRAVA: je k dispozici oprava hotfix, která poskytuje další vlastnosti režim doručení minimální dolní Layer Protocol odesílat a přijímat adaptéry v BizTalk Accelerator pro HL7 v prostředí BizTalk Server 2010

Požadavek na restartování

Nemáte k restartování počítače po instalaci této opravy hotfix. Je však nutné restartovat služby BizTalk.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Globální verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

BizTalk Server 2010 akcelerátor pro HL7

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Microsoft.solutions.btahl7.ddvhelper.dll

3.9.546.2

18,792

01-Mar-2012

10:52

x86

Microsoft.solutions.btahl7.hl72fdasm.dll

3.9.546.2

102,760

01-Mar-2012

10:52

x86

Microsoft.solutions.btahl7.hl7wizard.dll

3.9.546.2

61,800

01-Mar-2012

10:52

x86

Microsoft.solutions.btahl7.mllp.dll

3.9.546.2

123,232

01-Mar-2012

10:52

x86

Microsoft.solutions.btahl7.pipelinecommon.dll

3.9.546.2

90,488

01-Mar-2012

10:52

x86

Microsoft.solutions.btahl7.pipelinemessagecore.dll

3.9.546.2

86,400

01-Mar-2012

10:52

x86

Microsoft.solutions.btahl7.shared.dll

3.9.546.2

94,568

01-Mar-2012

10:52

x86

Další informace

Problém 1


Při pokusu o použití BTAHL7 přijímat a zpracovat zprávu HL7 v2.5.1 fáze analýzy selže a zobrazí se chybová zpráva podobná následující:

Typ události: Chyba
Zdroj události: BizTalk akcelerátor pro HL7
Kategorie události: žádný
ID události: 4100
Datum: < datum >
Čas: < čas >
Uživatel: N/A
Počítač: < počítač >
Popis:
Chyba ověřování v záhlaví při analýze
Chyba: # 1
Id segmentu: MSH
Pořadové číslo: 1
Číslo pole: 7
Číslo chyby: 102
Popis chyby: Chyba datového typu
Systém kódování: HL7nnnn


Poznámka: Tento problém je způsoben pomocí MSH 7 datum a čas pole zprávy. Toto pole obsahuje hodnotu typ dat DateTime . Však tato hodnota je generována nesprávně jako hodnotu typu řetězec .

Problém 2
Snížení výkonu dochází při zpracování zpráv HL7 na přijímání umístění, který používá adaptér minimální protokolů nižší vrstvy (MLLP).

Po použití této opravy hotfix je k dispozici na stránce konfigurace MLLP vlastnosti přenosu nové nastavení "Použít přímé synchronní HL7 ACK". Nastavení zlepšuje výkon dvou způsobem přijímat portu & umístění, pokud jsou splněny následující podmínky:

 1. Příjem obousměrný port je port pro příjem a možnost "Použít přímé synchronní HL7 ACK" je nastavena na hodnotu "True" v konfigurace MLLP přijímat portu.

  Poznámka: Pokud je tato možnost povolena, jednosměrné port je port pro příjem je žádné zlepšení výkonu.

 2. BizTalk HL7 DASM slouží ke generování ACK.

  Poznámka: Lze toho dosáhnout pomocí výchozí BTAHL72XReceivePipeline nebo BTAHHL7. HL72fDasm, která je součástí BizTalk HL7 Accelerator.

  "Route ACK k odeslání potrubí na požadavek odpověď zobrazí port" strany zdroje musí být v aplikaci explorer konfigurace HL7 a typ potvrzení musí být nastaven na hodnotu, která není "Žádná."

  Uvědomte si, že v jiných scénářích kde není Potvrzení generovaných BizTalk HL7 DASM (například PĚT je dán navazujících systému a je uveden adaptér pro odesílání, které následně podána EPM a které zase směrována na přijímání port a také proti proudu systému nebo jiného disassembler slouží) je žádné zlepšení výkonu. HL7 ACK budou stále směrovány zpět do nadřazeného systému úspěšně.

  Tato změna umožňuje BizTalk přijímat další zprávy. Tento expedes na straně odesílání pro zpracování odeslat porty, které jsou přihlášeni na přijímání port. Také při změně možnost "Použít přímé synchronní HL7 ACK" po restartování hostitele instance zobrazíte pomocí změnit chování "BizTalk: Messaging: dokumenty přijaté/s" čítače sledování výkonu.

Problém 3
Další podporu pro následující kódy potvrzení je povolena obousměrná MLLP odeslat porty.

 • AE

 • AR

 • CR

 • CEDalší informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

973909 OPRAVA: ID události 5812, 5743 a 5754 jsou zaznamenány při použití BizTalk 2009 akcelerátor pro HL7 (BTAHL7)

Problém 4
Pokud změníte pole XPN_0_0Surname v ORU ^ R01 schématu a pak pomocí schématu odeslat zprávu, která neobsahuje hodnotu v poli PID_6 , obdržíte chybovou zprávu ověření.

Při změně hodnota atributu minOccurs z 0 na 1 pro pole PID_6 a XPN_0_0_Surname v ORU ^ R01 schématu, očekáváte následující chování dochází:

 • Pokud příchozí zpráva ORU_R01 nemá hodnotu v poli PID_6 , zpráva je platný.

 • Pokud příchozí zpráva ORU_R01 má hodnotu ve všech dílčích polí PID_6 a XPN_0_0_Surname pole je k dispozici, zpráva je platný.

 • Pokud příchozí zpráva ORU_R01 má hodnotu ve všech dílčích polí PID_6 a příchozí zpráva ORU_R01 nemá žádnou hodnotu v poli XPN_0_0_Surname , zpráva není platná.

Poznámka: Toto očekávané chování splňuje federální pokyny.

Problém 5
Zpracování Potvrzení selže z důvodu neshody mezi schématu Typ zprávy , DocSpecType schéma a schéma SchemaStrongName . Když nastane tento problém, je zaznamenána chyba podobná následující v protokolu událostí motoru xlang/s:

Nezachycená (viz vnitřní výjimka níže) pozastavil instanci služby'< Service Instance Name >' .
Instance služby zůstane pozastaven, dokud administrativně bylo obnoveno nebo ukončena.
Pokud bylo obnoveno bude pokračovat z poslední trvalých stavu instance a může znovu vyvolat stejné Neočekávaná výjimka.
InstanceId: < Instance ID >
Název obrazce:
Číslo ShapeId:
Výjimka z: segment -1, průběh -1
Vnitřní výjimka: přijata neočekávaná zpráva typu "< typ zprávy >BTAHL7V2XCommon, verze = 1.0.0.0 Culture = neutral, PublicKeyToken = 6f98b98dc03f2db5' neodpovídá očekávanému typu"< typ zprávy >BTAHL7V2XCommon, verze = 1.0.0.0 Culture = neutral, PublicKeyToken = 6f98b98dc03f2db5'.

Typ výjimky: UnexpectedMessageTypeException
Zdroj: Microsoft.XLANGs.Engine
Cílový server: Zrušit _verifyPublisherSchema()

Problém 6
Hodnota atributu minOccurs je změněn z 0 na 1 v následující schémata splňovat federální pokyny:

<xs:complexType name="EI"><xs:element minOccurs="0" name="EI_2_UniversalId" type="ST_L199" />
<xs:element minOccurs="0" name="EI_3_UniversalIdType" type="ID_301" /><xs:complexType name="CX"><xs:element minOccurs="0" name="CX_3_AssigningAuthority">
<xs:element minOccurs="0" name="CX_4_IdentifierTypeCode" type="ID_203" />


Problém 7
Tato oprava hotfix umožňuje zpracovávat více připojení na stejný port MLLP adaptér minimální protokolů nižší vrstvy (MLLP).

Poinstalační pokyny

Po instalaci této opravy hotfix, postupujte takto:

 1. Na kartě prostředky aplikace v konzole pro správu serveru BizTalk odstraňte BTAHL7 V2X společný projekt.

  Poznámka: Pokud byl projekt nasazen, je nutné zrušit nasazení projektu dříve než to provést.

 2. Spustit Microsoft Visual Studio, klepněte na tlačítko Nový projekt BizTalk, klepněte na tlačítko BTAHL7 V2X společného projektua potom otevřete projekt společné BTAHL7 V2X .

 3. Na kartě prostředky aplikace v konzole pro správu serveru BizTalk odstraňte BTAHL7 V251 společný projekt.

  Poznámka: Pokud byl projekt nasazen, je nutné zrušit nasazení projektu dříve než to provést.

 4. Spusťte aplikaci Microsoft Visual Studio, klepněte na tlačítko nový BizTalk projektua potom klepněte na tlačítko BTAHL7 V251 společný projekt.

 5. Otevřete soubor Datatypes_251.xsd a poté změňte hodnota atributu minOccurs následující kód z 0 na 1:

  <xs: element minOccurs="0" name="XPN_0_0_Surname" type="ST_0" />
 6. BTAHL7 V251 společný projekt znovu nasadíte.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Odkazy

Další informace o HL7 v2 standardy zasílání zpráv, naleznete na následujícím webu sedmi úrovni zdraví:

Obecné informace o HL7 v2 standardy zasílání zprávDalší informace o verzích v2.x HL7, které jsou podporovány v BTAHL7 přejděte na následující web společnosti Microsoft:

Obecné informace o podporovaných verzích HL7 2.xInformace o aktualizacích service Pack a kumulativní aktualizace pro BizTalk Server klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

2555976 aktualizace Service pack a kumulativní aktualizace seznamu pro BizTalk Server
Další informace o opravách hotfix serveru BizTalk Server klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

2003907 informace o podpoře BizTalk služba oprav hotfix a aktualizací Service pack

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×