Podpora Internet Exploreru 11 skončila

Podpora pro Internet Explorer 11 skončila 15. června 2022. Pokud některý web, který navštívíte, potřebuje Internet Explorer 11, můžete ho znovu načíst v režimu Internet Exploreru v Microsoft Edge. Doporučujeme vám používat Microsoft Edge pro rychlejší, zabezpečenější a modernější procházení webu.

Začínáme s Microsoft Edge

Autor:

Yuval Sinay MVP

PRÁVNÍ OMEZENÍ OBSAHU KOMUNITNÍCH ŘEŠENÍ

SPOLEČNOST MICROSOFT CORPORATION A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO PŘESNOSTI INFORMACÍ A SOUVISEJÍCÍCH GRAFICKÝCH PRVKŮ, KTERÉ JSOU ZDE OBSAŽENY. VŠECHNY TYTO INFORMACE A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. SPOLEČNOST MICROSOFT A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ TÍMTO ZŘÍKAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO INFORMACÍ A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ÚSILÍ PRACUJÍCÍCH, TITULU A NEPORUŠENÍ. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLI ŠKODY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ŠKOD ZA ZTRÁTU POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ, VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT INFORMACE A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKU OBSAŽENÉ V TOMTO ČLÁNKU, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKCE, NEDBALOSTI, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT NEBO NĚKTERÝ Z JEJÍCH DODAVATELŮ BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST NÁHRADY ŠKODY.

PŘÍZNAKY

Při pokusu o připojení k webu pomocí aplikace Internet Explorer 6 nebo Internet Explorer 6 s aktualizací Service Pack 1 – může se otevřít s prázdnou stránkou místo webu.

ZPŮSOBIT

Během aktualizace systému se některé knihovny DLL nezaregistrovaly.

ROZLIŠENÍ

1. Přejděte na "Start" -> "Spustit" -> a zaregistrujte následující knihovny DLL pomocí příkazu regsvr32:
 
 
      regsvr32 scrrun.dll

      regsvr32 msxml.dll

      regsvr32 mshtml.dll

      regsvr32 shdocvw.dll

      regsvr32 browseui.dll

      regsvr32 msjava.dll
 
      regsvr32 urlmon.dll

      regsvr32 actxprxy.dll
 
Poznámka: Nejprve zkuste zaregistrovat urlmon.dll a actxprxy.dll a restartujte Internet Explorer.
 
2. Restartujte Internet Explorer.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×