Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics NAV ve všech zemích a všechna národní prostředí jazyka.

Příznaky

Přidat poplatek k nákupnímu dokladu v aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2009 se předpokládá. Potom změnit částku DPH v nákupní Statistika formuláře nebo stránky. Při otevření formuláře Statistika nebo stránku znovu, bude přepočítána hodnota.

K tomuto problému dochází v následujících produktů:

 • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

 • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou pomoci vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet postupy podle vašich konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Navision odhlášeni systému. To zahrnuje uživatele klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

 • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.

 • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015 objekt.


Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.
Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:

 1. Změňte kód v UpdateVATAmounts funkce v tabulce Prodejní řádek (37) takto:
  Existující kód 1

  ...END;

  LOCAL PROCEDURE UpdateVATAmounts@38();
  VAR
  SalesLine2@1000 : Record 37;
  TotalLineAmount@1005 : Decimal;
  TotalInvDiscAmount@1004 : Decimal;
  TotalAmount@1001 : Decimal;
  TotalAmountInclVAT@1002 : Decimal;
  TotalQuantityBase@1003 : Decimal;
  ...

  Změněný kód 1

  ...END;

  LOCAL PROCEDURE UpdateVATAmounts@38();
  VAR
  SalesLine2@1000 : Record 37;

  // Add the following line.
  CustPostingGr@1009 : Record 92;
  // End of the added line.

  TotalLineAmount@1005 : Decimal;
  TotalInvDiscAmount@1004 : Decimal;
  TotalAmount@1001 : Decimal;
  TotalAmountInclVAT@1002 : Decimal;
  TotalQuantityBase@1003 : Decimal;
  ...

  Existující kód 2

  ...SalesLine2.SETFILTER(Amount,'>%1',0)
  ELSE
  SalesLine2.SETFILTER(Amount,'<%1',0);
  SalesLine2.SETRANGE("VAT Identifier","VAT Identifier");
  SalesLine2.SETRANGE("Tax Group Code","Tax Group Code");

  IF "Line Amount" = "Inv. Discount Amount" THEN BEGIN
  Amount := 0;
  "VAT Base Amount" := 0;
  "Amount Including VAT" := 0;
  ...

  Náhradní kód 2

  ...SalesLine2.SETFILTER(Amount,'>%1',0)
  ELSE
  SalesLine2.SETFILTER(Amount,'<%1',0);
  SalesLine2.SETRANGE("VAT Identifier","VAT Identifier");
  SalesLine2.SETRANGE("Tax Group Code","Tax Group Code");

  // Add the following line.
  CustPostingGr.GET(SalesHeader."Customer Posting Group");
  // End of the added line.

  IF "Line Amount" = "Inv. Discount Amount" THEN BEGIN
  Amount := 0;
  "VAT Base Amount" := 0;
  "Amount Including VAT" := 0;
  ...

  Existující kód 3

  ...IF "Line Amount" = "Inv. Discount Amount" THEN BEGIN
  Amount := 0;
  "VAT Base Amount" := 0;
  "Amount Including VAT" := 0;

  // Delete the following line.
  IF "Line No." <> 0 THEN
  // End of the deleted line.

  IF MODIFY THEN
  IF SalesLine2.FINDLAST THEN BEGIN
  SalesLine2.UpdateAmounts;
  SalesLine2.MODIFY;
  END;
  ...

  Změněný kód 3

  ...IF "Line Amount" = "Inv. Discount Amount" THEN BEGIN
  Amount := 0;
  "VAT Base Amount" := 0;
  "Amount Including VAT" := 0;

  // Add the following line.
  IF ("Line No." <> 0) AND NOT ((Type = Type::"G/L Account") AND ("No." = CustPostingGr."Service Charge Acc.")) THEN
  // End of the added line.

  IF MODIFY THEN
  IF SalesLine2.FINDLAST THEN BEGIN
  SalesLine2.UpdateAmounts;
  SalesLine2.MODIFY;
  END;
  ...
 2. Změňte kód v UpdateVATAmounts funkce v tabulce Nákupní řádek (39) takto:
  Existující kód 1

  ...END;

  LOCAL PROCEDURE UpdateVATAmounts@38();
  VAR
  PurchLine2@1000 : Record 39;
  TotalLineAmount@1005 : Decimal;
  TotalInvDiscAmount@1004 : Decimal;
  TotalAmount@1001 : Decimal;
  TotalAmountInclVAT@1002 : Decimal;
  TotalQuantityBase@1003 : Decimal;
  ...

  Změněný kód 1

  ...END;

  LOCAL PROCEDURE UpdateVATAmounts@38();
  VAR
  PurchLine2@1000 : Record 39;

  // Add the following line.
  VendPostingGr@1009 : Record 93;
  // End of the added line.

  TotalLineAmount@1005 : Decimal;
  TotalInvDiscAmount@1004 : Decimal;
  TotalAmount@1001 : Decimal;
  TotalAmountInclVAT@1002 : Decimal;
  TotalQuantityBase@1003 : Decimal;
  ...

  Existující kód 2

  ...PurchLine2.SETFILTER(Amount,'>%1',0)
  ELSE
  PurchLine2.SETFILTER(Amount,'<%1',0);
  PurchLine2.SETRANGE("VAT Identifier","VAT Identifier");
  PurchLine2.SETRANGE("Tax Group Code","Tax Group Code");

  IF "Line Amount" = "Inv. Discount Amount" THEN BEGIN
  Amount := 0;
  "VAT Base Amount" := 0;
  "Amount Including VAT" := 0;
  ...

  Náhradní kód 2

  ...PurchLine2.SETFILTER(Amount,'>%1',0)
  ELSE
  PurchLine2.SETFILTER(Amount,'<%1',0);
  PurchLine2.SETRANGE("VAT Identifier","VAT Identifier");
  PurchLine2.SETRANGE("Tax Group Code","Tax Group Code");

  // Add the following line.
  VendPostingGr.GET(PurchHeader."Vendor Posting Group");
  // End of the added line.

  IF "Line Amount" = "Inv. Discount Amount" THEN BEGIN
  Amount := 0;
  "VAT Base Amount" := 0;
  "Amount Including VAT" := 0;
  ...

  Existující kód 3

  ...IF "Line Amount" = "Inv. Discount Amount" THEN BEGIN
  Amount := 0;
  "VAT Base Amount" := 0;
  "Amount Including VAT" := 0;

  // Delete the following line.
  IF "Line No." <> 0 THEN
  // End of the deleted line.

  IF MODIFY THEN
  IF PurchLine2.FINDLAST THEN BEGIN
  PurchLine2.UpdateAmounts;
  PurchLine2.MODIFY;
  END;
  ...

  Změněný kód 3

  ...IF "Line Amount" = "Inv. Discount Amount" THEN BEGIN
  Amount := 0;
  "VAT Base Amount" := 0;
  "Amount Including VAT" := 0;

  // Add the following line.
  IF ("Line No." <> 0) AND NOT ((Type = Type::"G/L Account") AND ("No." = VendPostingGr."Service Charge Acc.")) THEN
  // End of the added line.

  IF MODIFY THEN
  IF PurchLine2.FINDLAST THEN BEGIN
  PurchLine2.UpdateAmounts;
  PurchLine2.MODIFY;
  END;
  ...

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

 • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

 • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 R2Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použití pro další aspekty.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×