Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Důležité Tento článek popisuje postupy oslabení nebo kompletního vypnutí funkce zabezpečení vašeho počítače. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifické potíže. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením daného řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně počítače.

Shrnutí

Tento článek uvádí běžné metody, pomocí nichž lze řešit potíže s příjmem nebo odesláním zprávy v aplikaci Outlook a Outlook Express.

Tyto metody vyzkoušejte, pokud dojde k následující chybě:

PoznámkaPokud potíže nevyřešíte běžnými metodami, můžete vyzkoušet další metody uvedené v tabulce.

Chybové zprávy a kódy chyb

Další metody

Nemohlo být vytvořeno žádné připojení, protože cílový počítač je aktivně odmítl.

Server nebyl nalezen. (Účet:název účtu, POPserver:'mail', číslo chyby: 0x800ccc0d).

Úkol 'název serveru - Odeslat a přijmout' ohlásil chybu (0x800ccc0f): Připojení k serveru bylo přerušeno. Pokud tento problém potrvá, obraťte se na správce serveru nebo poskytovatele internetových služeb. Odezva serveru: ? K:

Server neočekávaně ukončil připojení. Možnou příčinou jsou potíže se serverem, potíže se sítí nebo dlouhá doba nečinnosti. Účet. název účtu, Server: 'název serveru', Protokol: POP3, odpověď serveru: +OK, port: 110, zabezpečení (SSL): Ne, číslo chyby: 0x800ccc0f.

Úkol 'název SMTP serveru – odesílání a přijímání' ohlásil chybu (0x80042109): Aplikace Outlook se nemůže připojit k serveru odchozí elektronické pošty (SMTP). Pokud tento problém potrvá, obraťte se na správce serveru nebo poskytovatele internetových služeb.

Časový limit operace vypršel při čekání na odezvu z přijímacího serveru (POP) 0x8004210a.

Zvyšte nastavení časového limitu serveru.

Při komunikaci se serverem došlo k vypršení časového limitu 0x800ccc19.

Zvyšte nastavení časového limitu serveru.

Kódy chyb: 0x800ccc15; 0x80042108; 0x800ccc0e; 0x800ccc0b; 0x800ccc79; 0x800ccc67; 0x80040900; 0x800ccc81; 0x80040119; 0x80040600.

Kód chyby: 0x8007000c

Spusťte Nástroj pro opravu rozhraní MAPI.

Kód chyby: 0x800C013b

Znovu vytvořte soubor Sent Items.dbx.

Kód chyby: 0x8004210b

Ověřte e-mailové adresy SMTP v distribučním seznamu.


Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu nebo více z následujících metod: Po dokončení každé metody odešlete sami sobě testovací e-mailovou zprávu a ověřte, zda můžete odesílat a přijímat e-mailové zprávy, aniž by se zobrazila chybová zpráva. Pokud bude stále docházet k chybám, zkuste další metodu.

 

Podezřelé e-mailové zprávy mohou blokovat příjem chybových zpráv v aplikaci Outlook. Pokud máte jakékoli podezřelé e-mailové zprávy, odstraňte je pomocí jedné z následujících metod:

 • Přejděte do poštovní schránky pomocí aplikace pro e-mailové zprávy na poskytovatele internetových služeb. Poté příslušné e-mailové zprávy odstraňte.

 • Obraťte se na poskytovatele internetových služeb a požádejte jej o odstranění příslušných e-mailových zpráv.

 

Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení nedoporučujeme, ale poskytujeme tyto informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.

Nakonfigurujte software brány firewall tak, aby přístup k internetu měly následující soubory:

 • Outlook.exe (pro aplikaci Outlook)

 • Msimn.exe (pro aplikaci Outlook Express)

Ve výchozím nastavení slouží pro odchozí přístup port 25 a pro příchozí přístup port 110. Pokud si nejste jisti, které porty použít, obraťte se na poskytovatele internetových služeb nebo správce systému.

Další informace o programu McAfee Personal Firewall a Norton Personal Firewall (Symantec)

Pokyny pro konfiguraci McAfee Personal Firewall naleznete na webu McAfee.

Případně můžete software McAfee Personal Firewall odebrat a znovu nainstalovat. Touto přeinstalací zajistíte aplikaci Outlook and Outlook Express přístup k internetu, protože se při ní znovu vytvoří soubor podpisu programu, který je využíván bránou firewall.

Pokud používáte Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security nebo Norton SystemWorks od společnosti Symantec, kontaktujte podporu produktů Symantec pro pokyny k upgradu nebo rekonfiguraci, které by tyto potíže měly vyřešit.

Poznámka Následující metody jsou určeny pouze pro Outlook.

Chcete-li aplikaci Outlook spustit v nouzovém režimu, proveďte následující kroky podle nainstalovaného operačního systému.

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista

 1. Ve Windows 10 použijte pole Vyhledat v hlavním panelu. V systému Windows 8.1 nebo Windows 8 potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klikněte na Hledat. Pokud používáte myš, ukažte místo toho do pravého dolního rohu obrazovky a poté klikněte na položku Hledat. V systému Windows 7 a Windows Vista klikněte na Start.

 2. Do pole Vyhledat zadejte outlook.exe /safe.

 3. Stiskněte klávesu ENTER.

Windows Server 2003, Windows 2000 nebo Windows XP

 1. Klikněte na tlačítko Start.

 2. Klikněte na příkaz Spustit.

 3. Zadejte outlook.exe /safe.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud se zobrazí upozornění, že e-mailový profil je poškozený nebo jsou nainstalovány aplikace či doplňky jiného výrobce, způsobující konflikt, vytvořte nový e-mailový profil podle postupu v metodě 3.

Klikněte na složku Pošta k odeslání a zkontrolujte, zda ve složce Pošta k odeslání uvízly nějaké e-mailové zprávy. Pokud v ní nějaké uvíznuté zprávy jsou, odstraňte je takto:

 1. V Outlook klikněte na kartu Odeslat a přijmout a poté Pracovat offline.

  Poznámka Zabráníte tak aplikaci Outlook v pokusech odeslat všechny e-mailové zprávy.

 2. Vyberte možnost Pošta k odeslání. Nyní můžete provést jednu z následujících akcí:

  • Přesunutí zprávy: Zprávu přesuňte do složky Koncepty. Zprávu můžete do složky Koncepty přetáhnout, nebo na ni kliknout pravým tlačítkem, vybrat Přesunout, zvolit Další složka a ze seznamu vybrat možnost Koncepty.

   Poznámka Tímto způsobem lze velkou e-mailovou zprávu otevřít a odebrat, změnit její velikost, znovu přidat přílohy a pokusit se ji znovu odeslat.

  • Odstranění zprávy: Klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši a vyberte Odstranit.


  Důležité Pokud se zobrazí zpráva, že aplikace Outlook již zahájila přenášení zprávy, zavřete aplikaci Outlook a počkejte, až se akce dokončí. Pomocí Správce úloh systému Windows můžete zkontrolovat, zda se proces aplikace Outlook.exe dokončil. Znovu spusťte aplikaci Outlook a opakujte krok 2.

 3. Klikněte na kartu Odeslat a přijmout a poté kliknutím na Pracovat offline zrušte výběr této možnosti.

Další informace

Mezi produkty jiných výrobců, u kterých bylo prokázáno, že uvedené potíže způsobují, patří následující:

 • Marketscore (Netsetter) Internet Accelerator,

 • Net Nanny,

 • Panicware Pop-Up Stopper.


Pokud je soubor Mapi32.dll poškozen nebo nesprávný, můžete při odesílání nebo přijímání e-mailových zpráv v aplikaci Outlook obdržet následující chybovou zprávu:

Odesílání a přijímání hlásí chybu (0x8007000E): Nedostatek paměti nebo systémových prostředků. Zavřete některá okna nebo programy a akci opakujte.


Chcete-li tento problém vyřešit, spusťte nástroj pro opravu rozhraní MAPI (Fixmapi.exe). Soubor Fixmapi.exe je umístěn v jedné z následujících složek:

 • C:\Winnt\System32

 • C:\Windows\System32


Je-li soubor Sent Items.dbx poškozen, může se po odeslání zprávy v aplikaci Outlook Express zobrazit následující chybová zpráva:


Došlo k neznámé chybě. Protokol: SMTP, port: 0, zabezpečení (SSL): Ne, číslo chyby: 0x800C013B.


Chcete-li tento problém vyřešit, přejmenujte soubor Sent Items.dbx v e-mailových souborech aplikace Outlook Express. Postupujte takto:

 1. Klikněte na Start, najeďte na příkaz Hledat a pak klikněte na Soubory či složky.

 2. Do pole Název zadejte Odesláno Items.dbx.

 3. V poli Oblast hledání klikněte na primární pevný disk (obvykle jednotka C) a pak klikněte na Najít nyní.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na Sent Items.dbx a poté klikněte na příkaz Přejmenovat

 5. Napište Sent Items.old a klikněte na OK.

 6. Restartujte aplikaci Outlook Express. Touto akcí se automaticky vytvoří nový soubor Sent Items.dbx.


Je-li některá adresa SMTP v distribučním seznamu poškozená nebo nesprávně vytvořená, může dojít k chybě 0x8004210b. Měli byste zkontrolovat všechny e-mailové adresy v distribučním seznamu. Navíc můžete odeslat jednotlivé testovací emailové zprávy všem členům distribučního seznamu a určit tak nesprávné emailové adresy.

Pokud se spolu s kódem chyby zobrazí chybová zpráva o vypršení časového limitu, bude možné uvedené potíže odstranit nastavením vyšší hodnoty časového limitu v Outlook nebo Outlook Express. Chcete-li zvýšit nastavení časového limitu na serveru, použijte některou z následujících metod, podle nainstalované verze aplikace Outlook nebo Outlook Express.

Outlook 2010 a novější

 1. Spusťte Outlook.

 2. V nabídce Soubor klikněte na Informace.

 3. Klikněte na Nastavení účtu a v seznamu vyberte položku Nastavení účtu.

 4. Kliknutím vyberte cílový účet POP3 a pak klikněte na Změnit.

 5. Klikněte na tlačítko Další nastavení.

 6. Klepněte na kartu Rozšířené.

 7. Postupně zvyšujte hodnotu nastavení časového limitu, dokud potíže neodstraníte.

Aplikace Outlook 2007

 1. Spusťte aplikaci Outlook.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na Nastavení účtu.

 3. Kliknutím vyberte cílový účet POP3 a poté klikněte na Změnit.

 4. Klikněte na tlačítko Další nastavení.

 5. Klepněte na kartu Rozšířené.

 6. Postupně zvyšujte hodnotu nastavení časového limitu, dokud potíže neodstraníte.

Aplikace Outlook 2003 a Outlook 2002

 1. Spusťte aplikaci Outlook.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz E-mailové účty.

 3. Klikněte na Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty a poté klikněte na Další.

 4. Klikněte na svůj účet POP3 a poté klikněte na Změnit.

 5. Klikněte na tlačítko Další nastavení.

 6. Klepněte na kartu Rozšířené.

 7. Postupně zvyšujte hodnotu nastavení časového limitu, dokud potíže neodstraníte.

Aplikace Outlook 2000 v režimu Podniková nebo pracovní skupina (CW)

 1. Spusťte aplikaci Outlook.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na Služby.

 3. Na kartě Služby klikněte na Internet E-mail poté klikněte na Vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Rozšířené.

 5. Postupně zvyšujte hodnotu nastavení časového limitu, dokud potíže neodstraníte.

Aplikace Outlook 2000 v režimu Pouze pošta sítě Internet (IMO)

 1. Spusťte aplikaci Outlook.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na Účty.

 3. Vyberte cílový účet a klikněte na Vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Rozšířené.

 5. Postupně zvyšujte hodnotu nastavení časového limitu, dokud potíže neodstraníte.

Aplikace Outlook Express 6.0 a 5.x

 1. Spusťte aplikaci Outlook Express.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na Účty.

 3. Klikněte na kartu Pošta.

 4. Klikněte na váš účet POP3 a poté klikněte na Vlastnosti.

 5. Klepněte na kartu Rozšířené.

 6. Postupně zvyšujte hodnotu nastavení časového limitu, dokud potíže neodstraníte.


Společnost Microsoft vám usnadňuje získání odborné pomoci poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×