Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Příznaky

Připojíte-li mobilní počítač se systémem Windows Vista k určitým aktivním bodům sítě Wi-Fi, může docházet k náhodným problémům s připojením. Mezi tyto problémy připojení patří:

 • ztráta připojení k bezdrátové síti,

 • nízký výkon.

K těmto problémům dochází, když je počítač se systémem Windows Vista napájen z baterií.

Poznámka: Tyto problémy mohou nastat také při připojení mobilního počítače se systémem Windows Vista k bezdrátovému přístupovému bodu v prostředí malé kanceláře či domácnosti nebo v prostředí rozlehlé sítě.

Příčina

Tento problém nastává, pokud aktivní body sítě Wi-Fi používají bezdrátové přístupové body nebo směrovače, které nepodporují protokol snížené spotřeby standardu 802.11.

Problém nastává z důvodu funkcí pro snížení spotřeby, které jsou součástí systému Windows Vista. Výchozí plán napájení, který systém Windows Vista využívá pro mobilní počítače, je plán napájení Rovnováha. U předprodejních verzí systému Windows Vista platí pro mobilní počítače nakonfigurované pro použití plánu napájení Rovnováha následující skutečnosti:

 • Když je mobilní počítač připojen ke zdroji energie, bezdrátový síťový adaptér je nakonfigurován na režim Maximální výkon. Tím dojde k vypnutí režimu snížené spotřeby standardu 802.11.

 • Když je mobilní počítač napájen z baterií, bezdrátový síťový adaptér je nakonfigurován na režim Střední úspora energie. Ten využívá režim snížené spotřeby standardu 802.11.

Když chce bezdrátový síťový adaptér 802.11 s nastaveným režimem snížené spotřeby přejít do režimu spánku, oznámí svůj záměr bezdrátovému přístupovému bodu. Adaptér to provede tak, že nastaví možnost snížené spotřeby v paketech nebo rámcích 802.11, které odesílá do bezdrátového přístupového bodu. V tomto případě by měl dojít k následujícímu chování:

 1. Když bezdrátový přístupový bod přijme rámce, kde je nastavená možnost snížené spotřeby, zjistí, že síťový adaptér klienta, který rámce odeslal, chce přejít do režimu snížené spotřeby.

 2. Bezdrátový přístupový bod potom ukládá pakety určené pro daný síťový adaptér klienta do vyrovnávací paměti.

 3. Když se zapne rádiový přijímač a vysílač síťového adaptéru klienta, začne tento adaptér komunikovat s přístupovým bodem a načte pakety uložené ve vyrovnávací paměti.

Toto chování umožňuje, aby bezdrátový síťový adaptér snížil spotřebu a pravidelně a ve správný čas se probouzel, aby přijímal síťovou komunikaci z přístupového bodu.

Jestliže bezdrátový přístupový bod tuto funkci správně nepodporuje, pokračuje v odesílání paketů do síťového adaptéru klienta, přestože je rádiový přijímač síťového adaptéru klienta vypnutý. Dojde tak ke ztrátě paketů. V tomto případě se mohou příznaky, k nimž dochází, lišit v závislosti na fázi bezdrátového připojení, ve které dochází ke ztrátě paketů.

Jak potíže obejít

Tento problém můžete vyřešit pomocí některé z následujících metod, která je vhodná pro danou situaci.

Metoda 1: Připojení mobilního počítače ke zdroji energie

Připojíte-li mobilní počítač ke zdroji energie, systém Windows Vista přepne nastavení napájení bezdrátového síťového adaptéru ve výchozím plánu napájení z možnosti Střední úspora energie na možnost Maximální výkon. Tím dojde k vypnutí režimu snížené spotřeby standardu 802.11.

Metoda 2: Úprava výchozího plánu napájení snížené spotřeby

Upravte výchozí nastavení napájení pro bezdrátový síťový adaptér při napájení z baterie. Nakonfigurujte bezdrátový síťový adaptér tak, aby používal nastavení Maximální výkon, když je systém Windows Vista nakonfigurován pro používání plánu napájení Rovnováha nebo Úsporný režim. Postupujte následujícím způsobem:

 1. Klepněte na tlačítko Start , do pole Zahájit hledání zadejte text Možnosti napájení a potom klepněte na položku Možnosti napájení v seznamu Programy.

  Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.

 2. Pod vybraným plánem napájení klepněte na odkaz Změnit nastavení plánu. Je-li například vybrán plán napájení Rovnováha, klepněte na odkaz Změnit nastavení plánu pod plánem Rovnováha.

 3. Klepněte na odkaz Změnit pokročilé nastavení napájení.

 4. V dialogovém okně Možnosti napájení rozbalte položku Nastavení bezdrátového adaptéru a dále položku Režim snížené spotřeby.

 5. V seznamu, který se zobrazí u položky Baterie, klepněte na možnost Maximální výkon a potom klepněte na tlačítko OK.

Metoda 3: Použití plánu napájení Vysoký výkon

Používá-li počítač při připojení k bezdrátové síti jiný plán napájení než Vysoký výkon, ručně změňte režim na plán napájení Vysoký výkon. Postupujte následujícím způsobem:

 1. Klepněte na tlačítko Start , do pole Zahájit hledání zadejte text Možnosti napájení a potom klepněte na položku Možnosti napájení v seznamu Programy.

  Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.

  Poznámka: Také je možné klepnout pravým tlačítkem myši na ikonu baterie v oznamovací oblasti, čímž získáte přístup k příkazu Možnosti napájení.

 2. Klepněte na možnost Vysoký výkon.

Další informace

Abychom předešli tomuto problému, byla v prodejní verzi systému Windows Vista provedena úprava výchozího nastavení snížené spotřeby Baterie v možnosti Nastavení bezdrátového adaptéru. V prodejní verzi systému Windows Vista je výchozí nastavení snížené spotřeby Baterie nastaveno na možnost Maximální výkon. Tato změna má vliv na režim snížené spotřeby Rovnováha. Tato změna navíc ovlivňuje provozní dobu počítače při napájení z baterií. Zkracuje dobu provozu z baterie asi o dvě až devět procent provozní doby.

Poznámka: Tato změna se pravděpodobně neodrazí ve verzích OEM systému Windows Vista, které mohou být nainstalované v mobilních počítačích. Výrobci počítače mohou změnit výchozí nastavení napájení systému Windows Vista podle vlastních směrnic.

Ačkoli je pravděpodobnější, že se s tímto problémem setkáte u systému Windows Vista, může k němu dojít také při pokusu o připojení k aktivnímu bodu sítě Wi-Fi prostřednictvím počítače se systémem Microsoft Windows XP. V systému Windows XP je tento problém méně pravděpodobný, protože výchozí režim snížené spotřeby v systému Windows XP nezapíná režim snížené spotřeby standardu 802.11 bezdrátového síťového adaptéru. Setkáte-li se s tímto problémem v systému Windows XP, můžete upravit nastavení snížené spotřeby bezdrátového síťového adaptéru, aby k problému dále nedocházelo. Postupujte následujícím způsobem:

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz ncpa.cpl a klepněte na tlačítko OK.

 2. V dialogovém okně Síťová připojení klepněte pravým tlačítkem myši na bezdrátový síťový adaptér a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Klepněte na kartu Upřesnit a potom upravte nastavení řízení spotřeby. Klepněte například na položku Řízení spotřeby v seznamu Vlastnost, pomocí posuvníku Hodnota zvolte požadované nastavení řízení spotřeby a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Tato nastavení se mohou lišit v závislosti na výrobci bezdrátového síťového adaptéru.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×