Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tato chyba indikuje, že spouštěcí sektor je poškozen nebo nebyl nalezen.

Řešení

Pro vyřešení potíží s touto chybou spuštění Windows použijte následující metody.

Ikona informacePoznámka: K dokončení těchto kroků je třeba mít instalační disk systému Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista. Pokud tento disk nemáte k dispozici, obraťte se na výrobce počítače nebo na podporu společnosti Microsoft. Pokud nemáte k dispozici instalační disk a v počítači je jako předinstalovaná možnost obnovení k dispozici nástroj Oprava spouštění systému, vyzkoušejte metodu 4.

Metoda 1: Spuštění nástroje Oprava spouštění systému v prostředí Windows Recovery Environment (WinRE)

Chcete-li v prostředí Windows Recovery Environment (WinRE) spustit nástroj Oprava spouštění systému, postupujte takto:

 1. Vložte instalační disk systému Windows do diskové jednotky a spusťte počítač.

 2. Jakmile se zobrazí zpráva Press any key to boot from CD or DVD (Stisknutím libovolné klávesy spustíte počítač z disku CD nebo DVD), stiskněte libovolnou klávesu.
  Počítač nedetekuje média automaticky

  1. V průběhu procesu restartování si na obrazovce přečtěte veškeré pokyny vysvětlující postup při přerušení normálního spuštění a následném spuštění nástroje pro nastavení systému BIOS (Basic Input/Output System). Většina počítačů používá ke spuštění nastavení systému BIOS klávesu F2, F10, ESC nebo DEL.

  2. Vyhledejte v nástroji pro nastavení systému BIOS kartu označenou Pořadí spouštění, Možnosti spuštění nebo Spuštění. Postupujte podle pokynů na obrazovce, pomocí kláves se šipkami přejděte k položce Pořadí spuštění a potom stiskněte klávesu Enter.

  3. Ve spouštěcím seznamu vyhledejte disk CD, DVD nebo USB flash (může být označen jako vyměnitelné zařízení). Postupujte podle pokynů na obrazovce a pomocí kláves se šipkami přesuňte tuto jednotku tak, aby byla ve spouštěcím seznamu uvedena jako první. Stiskněte klávesu ENTER. Pořadí spouštění se nyní změní a bude nastaveno spuštění z disku CD, DVD nebo USB flash.

  4. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a ukončete nástroj pro nastavení systému BIOS. Vyberte Ano v okně pro potvrzení. Počítač bude restartován.

 3. Zvolte jazyk, čas, měnu a klávesnici nebo metodu zadávání a poté vyberte Další.

 4. Vyberte Opravit tento počítač.

 5. V dialogovém okně Možnosti obnovení systému vyberte jednotku instalace Windows a potom vyberte Další.

 6. V dialogovém okně Možnosti obnovení systému vyberte Opravit váš počítač.

 7. Vyberte operační systém, který chcete opravit, a poté vyberte Další.

 8. V dialogovém okně Možnosti obnovení systému vyberte Oprava spouštění systému.

Další informace o dialogovém okně Možnosti obnovení systému naleznete v tématu Jaké jsou možnosti obnovení systému v prostředí Windows?

Další informace o nástroji Oprava spouštění systému naleznete v tématu Nástroj Oprava spouštění systému: časté otázky.

Metoda 2: Nové sestavení konfiguračních dat spouštění (BCD) v prostředí WinRE (Windows Recovery Environment)

Chcete-li sestavit konfiguračních data spouštění (BCD) v prostředí WinRE (Windows Recovery Environment), postupujte takto:

 1. Vložte instalační disk systému Windows do diskové jednotky a spusťte počítač.

 2. Jakmile se zobrazí zpráva Press any key to boot from CD or DVD (Stisknutím libovolné klávesy spustíte počítač z disku CD nebo DVD), stiskněte libovolnou klávesu.
  Počítač nedetekuje média automaticky

  1. V průběhu procesu restartování si na obrazovce přečtěte veškeré pokyny vysvětlující postup při přerušení normálního spuštění a následném spuštění nástroje pro nastavení systému BIOS (Basic Input/Output System). Většina počítačů používá ke spuštění nastavení systému BIOS klávesu F2, F10, ESC nebo DEL.

  2. Vyhledejte v nástroji pro nastavení systému BIOS kartu označenou Pořadí spouštění, Možnosti spuštění nebo Spuštění. Postupujte podle pokynů na obrazovce, pomocí kláves se šipkami přejděte k položce Pořadí spuštění a potom stiskněte klávesu Enter.

  3. Ve spouštěcím seznamu vyhledejte disk CD, DVD nebo USB flash (může být označen jako vyměnitelné zařízení). Postupujte podle pokynů na obrazovce a pomocí kláves se šipkami přesuňte tuto jednotku tak, aby byla ve spouštěcím seznamu uvedena jako první. Stiskněte klávesu ENTER. Pořadí spouštění se nyní změní a bude nastaveno spuštění z disku CD, DVD nebo USB flash.

  4. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a ukončete nástroj pro nastavení systému BIOS. V okně pro potvrzení vyberte možnost Ano. Počítač bude restartován. Nechte počítač spustit běžným způsobem. Kontrola bude trvat několik minut a odebere veškerý malware, který případně nakazil váš počítač.

 3. Zvolte jazyk, čas, měnu a klávesnici nebo jinou metodu zadávání a poté vyberte Další.

 4. Vyberte Opravit váš počítač.

 5. Vyberte operační systém, který chcete opravit, a pak vyberte Další.

 6. V dialogovém okně Možnosti obnovení systému vyberte Příkazový řádek.

 7. Zadejte text Bootrec /RebuildBcd pak stiskněte klávesu ENTER.

Další informace o způsobu použití nástroje Bootrec.exe naleznete v článku Použití nástroje Bootrec.exe v prostředí Windows Recovery Environment k řešení problémů se spuštěním systému Windows.

Metoda 3: Spuštění nástroje Obnovení systému v prostředí Windows Recovery Environment (WinRE)

Alert iconDůležité: Tato metoda vyžaduje, aby byl v počítači povolen nástroj Obnovení systému.

Chcete-li v prostředí Windows Recovery Environment (WinRE) spustit nástroj Obnovení systému, postupujte takto:

 1. Vložte instalační disk systému Windows do diskové jednotky a spusťte počítač.

 2. Jakmile se zobrazí zpráva Press any key to boot from CD or DVD (Stisknutím libovolné klávesy spustíte počítač z disku CD nebo DVD), stiskněte libovolnou klávesu.
  Počítač nedetekuje média automaticky

  1. V průběhu procesu restartování si na obrazovce přečtěte veškeré pokyny vysvětlující postup při přerušení normálního spuštění a následném spuštění nástroje pro nastavení systému BIOS (Basic Input/Output System). Většina počítačů používá ke spuštění nastavení systému BIOS klávesu F2, F10, ESC nebo DEL.

  2. Vyhledejte v nástroji pro nastavení systému BIOS kartu označenou Pořadí spouštění, Možnosti spuštění nebo Spuštění. Postupujte podle pokynů na obrazovce, pomocí kláves se šipkami přejděte k položce Pořadí spuštění a potom stiskněte klávesu Enter.

  3. Ve spouštěcím seznamu vyhledejte disk CD, DVD nebo USB flash (může být označen jako vyměnitelné zařízení). Postupujte podle pokynů na obrazovce a pomocí kláves se šipkami přesuňte tuto jednotku tak, aby byla ve spouštěcím seznamu uvedena jako první. Stiskněte klávesu ENTER. Pořadí spouštění se nyní změní a bude nastaveno spuštění z disku CD, DVD nebo USB flash.

  4. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a ukončete nástroj pro nastavení systému BIOS. V okně pro potvrzení vyberte Ano.

 3. Zvolte jazyk, čas, měnu a klávesnici nebo metodu zadávání a poté vyberte Další.

 4. Vyberte možnost Opravit tento počítač.

 5. V dialogovém okně Možnosti obnovení systému vyberte jednotku instalace Windows a poté vyberte Další.

 6. V dialogovém okně Možnosti obnovení systému vyberte Obnovení systému.

 7. Postupujte podle pokynů průvodce obnovením systému a vyberte odpovídající bod obnovení.

 8. K obnovení systému vyberte Dokončit.

Další informace o použití nástroje Obnovení systému naleznete v tématu Nástroj Obnovení systému: časté otázky.

Metoda 4: Použití nástroje Oprava spouštění systému v počítači s předinstalovanou možností obnovení

Alert iconDůležité: Tato metoda je k dispozici pouze v případě, že ve vašem počítači je jako předinstalovaná možnost obnovení k dispozici nástroj Oprava spouštění systému.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk systému Windows a nástroj Oprava spouštění systému je předinstalovaná možnost obnovení, opravte spouštěcí soubory pomocí následujícího postupu:

 1. Vyjměte všechny diskety a disky CD a DVD z počítače a potom stisknutím tlačítka napájení restartujte počítač.

  • Pokud je v počítači nainstalovaný jediný operační systém, během restartování počítače stiskněte a podržte klávesu F8. Klávesu F8 je nutné stisknout předtím, než se objeví logo systému Windows. Pokud se objeví logo systému Windows, bude nutné akci opakovat. Počkejte, než se objeví přihlašovací obrazovka systému Windows, a potom znovu restartujte počítač.

  • Pokud je v počítači více operačních systémů, vyberte pomocí kláves se šipkami operační systém, který chcete opravit, a poté stiskněte klávesu F8.

 2. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění vyberte pomocí kláves se šipkami položku Opravit tento počítač a potom stiskněte klávesu Enter. (Pokud se možnost Opravit tento počítač nezobrazí, v počítači nejsou k dispozici předinstalované možnosti obnovení nebo je správce sítě vypnul.)

 3. Vyberte rozložení kláves a poté vyberte Další.

 4. Vyberte uživatelské jméno, zadejte heslo a poté vyberte OK.

 5. V nabídce Možnosti obnovení systému vyberte Oprava spouštění systému. Nástroj Oprava spouštění systému může při pokusu o vyřešení těchto potíží zobrazit výzvy k zadání možností a v případě potřeby může rovněž v průběhu oprav restartovat počítač.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×