V aplikacích Microsoft Office můžete přidávat, kopírovat a odstraňovat textová pole. Textové pole umožňuje přidat text do libovolného místa v souboru. Můžete například přidat citace z vlastního textu nebo poznámky v textu, které upozorňují na důležité informace. V případě Wordu se podívejte na článek Přidání, zkopírování nebo odebrání textového pole ve Wordu.

Přidání textového pole

Pokud chcete zjistit, jak přidat textové pole, vyberte v rozevíracím seznamu aplikaci, kterou používáte.

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Textové pole.

  Tlačítko Textové pole ve skupině Text

 2. Klikněte do listu a potom tažením vytvořte textové pole požadované velikosti.

 3. Přidejte text kliknutím do pole a zadáním nebo vložením textu.

  Poznámky: 

  • Text v textovém poli naformátujete tak, že vyberete text a potom použijete možnosti formátování ve skupině Písmo na kartě Domů.

   Možnosti ve skupině Písmo

  • Klikněte na textové pole a po změně ukazatele myši na zkřížené šipky (Čtyřsměrná šipka) ho přetáhněte do nového umístění.

  • Můžete také změnit nebo odebrat ohraničení textového pole nebo obrazce.

Začátek stránky

 1. Klikněte do textu otevřené e-mailové zprávy.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Textové pole a potom na příkaz Nakreslit textové pole.

  Nabídka Textové pole ve skupině Text

 3. Kliknutím a přetažením v textu zprávy vytvořte textové pole požadované velikosti.

 4. Přidejte text kliknutím do pole a zadáním nebo vložením textu.

  Poznámky: 

  • Pokud chcete text v textovém poli naformátovat, vyberte text a potom použijte možnosti pro formátování ve skupině Základní text na kartě Zpráva.

   Možnosti ve skupině Základní text

  • Chcete-li textové pole přemístit, klikněte na ně. Jakmile se ukazatel myši změní na symbol Čtyřsměrná šipka, přetáhněte textové pole do nového umístění.

  • Obtékání textu okolo textového pole můžete nastavit kliknutím na Možnosti rozložení Tlačítko Možnosti rozložení a zvolením možnosti ze seznamu.

   Možnosti rozložení textového pole

  • Můžete také změnit nebo odebrat ohraničení textového pole nebo obrazce.

Začátek stránky

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Textové pole.

  Tlačítko Textové pole ve skupině Text

 2. Klikněte do prezentace a potom tažením nakreslete textové pole požadované velikosti.

 3. Přidejte text kliknutím do pole a zadáním nebo vložením textu.

Pokud nepoužíváte myš

 1. Stisknutím kombinace kláves ALT+V přejděte na kartu Vložení.

 2. Pomocí kláves se šipkami se přesuňte na tlačítko Textové pole.

 3. Stisknutím kláves CTRL+ENTER přidejte do snímku textové pole a potom zadejte text.

  Poznámky: 

  • Chcete-li text v textovém poli naformátovat, vyberte text a potom použijte možnosti pro formátování ve skupině Písmo na kartě Domů.

   Možnosti ve skupině Písmo

  • Chcete-li textové pole přemístit, klikněte na ně. Jakmile se ukazatel myši změní na symbol Čtyřsměrná šipka, přetáhněte textové pole do nového umístění.

  • Můžete také změnit nebo odebrat ohraničení textového pole nebo obrazce.

Začátek stránky

 1. V projektu s Ganttovým diagramem klikněte na kartu Formát a potom na Výkres.

 2. Klikněte na Textové pole a potom tažením v Ganttově diagramu vytvořte textové pole požadované velikosti.

 3. Přidejte text kliknutím do pole a zadáním nebo vložením textu.

  Poznámky: 

Zkopírování textového pole

 1. Klikněte na ohraničení požadovaného textového pole.

 2. Stiskněte Ctrl+C.

  Poznámka: Ukazatel myši se při označování nesmí nacházet uvnitř textového pole, ale na jeho okraji. Pokud kliknete dovnitř textového pole, stisknutím kláves Ctrl+C zkopírujete text v poli namísto vlastního pole.

 3. Vyberte umístění a stisknutím Ctrl+V vložte textové pole.

Odstranění textového pole

 • Klikněte na ohraničení příslušného textového pole a stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámka: Ukazatel myši se při označování nesmí nacházet uvnitř textového pole, ale na jeho okraji. Pokud kliknete dovnitř textového pole, stisknutím klávesy DELETE odstraníte text v poli namísto vlastního pole.

Přidání textového pole

Pokud chcete zjistit, jak přidat textové pole, vyberte v rozevíracím seznamu aplikaci, kterou používáte.

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Textové pole.

  Skupina Text na kartě Vložení na pásu karet Excelu 2010

 2. Klikněte do listu a potom tažením nakreslete textové pole tak velké, jak chcete.

 3. Text přidáte tak, že do textového pole kliknete a potom zadáte nebo vložíte text.

  Poznámky: 

  • Text v textovém poli naformátujete tak, že vyberete text a potom použijete možnosti formátování ve skupině Písmo na kartě Domů.

   Skupina Písmo na kartě Domů na pásu karet aplikace Excel 2010

  • Chcete-li textové pole přemístit, klikněte na ně. Jakmile se ukazatel myši změní na symbol Čtyřsměrná šipka, přetáhněte textové pole do nového umístění.

  • Můžete také změnit nebo odebrat ohraničení textového pole nebo obrazce.

Začátek stránky

 1. Klikněte do textu otevřené e-mailové zprávy.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Textové pole a potom na příkaz Nakreslit textové pole.

  Nabídka Textové pole ve skupině Text

 3. Kliknutím a přetažením v textu zprávy vytvořte textové pole požadované velikosti.

 4. Přidejte text kliknutím do pole a zadáním nebo vložením textu.

  Poznámky: 

  • Pokud chcete text v textovém poli naformátovat, vyberte text a potom použijte možnosti pro formátování ve skupině Základní text na kartě Zpráva.

   Možnosti ve skupině Základní text

  • Chcete-li textové pole přemístit, klikněte na ně. Jakmile se ukazatel myši změní na symbol Čtyřsměrná šipka, přetáhněte textové pole do nového umístění.

  • Obtékání textu okolo textového pole můžete nastavit kliknutím na Možnosti rozložení Tlačítko Možnosti rozložení a zvolením možnosti ze seznamu.

   Možnosti rozložení textového pole

  • Můžete také změnit nebo odebrat ohraničení textového pole nebo obrazce.

Začátek stránky

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Textové pole.

  Skupina Text na kartě Vložení na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

 2. Klikněte do prezentace a potom tažením nakreslete textové pole požadované velikosti.

 3. Text přidáte tak, že do textového pole kliknete a potom zadáte nebo vložíte text.

  Poznámky: 

  • Text v textovém poli naformátujete tak, že vyberete text a potom použijete možnosti formátování ve skupině Písmo na kartě Domů.

   Skupina Písmo na kartě Domů na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

  • Chcete-li textové pole přemístit, klikněte na ně. Jakmile se ukazatel myši změní na symbol Čtyřsměrná šipka, přetáhněte textové pole do nového umístění.

  • Můžete také změnit nebo odebrat ohraničení textového pole nebo obrazce.

Začátek stránky

Zkopírování textového pole

 1. Klikněte na ohraničení požadovaného textového pole.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Tlačítko Kopírovat.

  Zajistěte, aby se ukazatel myši nenacházel uvnitř textového pole, ale přímo na jeho ohraničení. Pokud kurzor na okraji není, stisknutím klávesy copy zkopírujete text do textového pole, ne do textového pole.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit.

  Skupina Schránka na kartě Domů

Odstranění textového pole

 • Klikněte na ohraničení příslušného textového pole a stiskněte klávesu DELETE.

  Zajistěte, aby se ukazatel myši nenacházel uvnitř textového pole, ale přímo na jeho ohraničení. Pokud ukazatel myši nepřesunete na ohraničení, bude po stisknutí klávesy DELETE odstraněn text uvnitř textového pole, nikoli dané textové pole.

Přidání textového pole

Pokud chcete zjistit, jak přidat textové pole, vyberte v rozevíracím seznamu aplikaci, kterou používáte.

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Textové pole.

  Vzhled pásu karet Excelu

 2. Klikněte do listu a potom tažením nakreslete textové pole tak velké, jak chcete.

 3. Text přidáte tak, že do textového pole kliknete a potom zadáte nebo vložíte text.

  Poznámky: 

Začátek stránky

 1. V e-mailové zprávě klikněte na kartě Vložení ve skupině Text na tlačítko Textové pole a potom na příkaz Nakreslit textové pole.

  Obrázek pásu karet v Outlooku

 2. Klikněte do e-mailové zprávy a potom tažením nakreslete textové pole tak velké, jak chcete.

 3. Text přidáte tak, že do textového pole kliknete a potom zadáte nebo vložíte text.

  Poznámky: 

  • Text v textovém poli naformátujete pomocí možností formátování ve skupině Písmo na kartě Formátovat text.

   Obrázek pásu karet v Outlooku

  • Chcete-li textové pole přemístit, klikněte na ně. Jakmile se ukazatel myši změní na symbol Čtyřsměrná šipka, přetáhněte textové pole do nového umístění.

  • Můžete změnit nebo odebrat ohraničení z textového pole nebo obrazce nebo přidat k obrazci nebo textovému poli výplň nebo efekt.

  • Pokud jste nakreslili více textových polí, můžete je vzájemně propojit, aby text z jednoho pole pokračoval ve druhém. Klikněte na některé z textových polí a pak v části Nástroje textového pole na kartě Formát ve skupině Text klikněte na tlačítko Propojit.

   Nástroje textového pole, karta Formát

Začátek stránky

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Textové pole.

  PowerPoint Ribbon Image

 2. Klikněte do prezentace a potom tažením nakreslete textové pole požadované velikosti.

 3. Text přidáte tak, že do textového pole kliknete a potom zadáte nebo vložíte text.

  Poznámky: 

Začátek stránky

Zkopírování textového pole

 1. Klikněte na ohraničení požadovaného textového pole.

 2. Klikněte pravým tlačítkem a v nabídce vyberte Kopírovat.

  Zajistěte, aby se ukazatel myši nenacházel uvnitř textového pole, ale přímo na jeho ohraničení. Pokud kurzor na okraji není, stisknutím klávesy copy zkopírujete text do textového pole, ne do textového pole.

 3. Umístěte kurzor tam, kde chcete mít zkopírované textové pole, klikněte pravým tlačítkem a potom klikněte na Vložit.

  Skupina Schránka na kartě Domů

Odstranění textového pole

 • Klikněte na ohraničení příslušného textového pole a stiskněte klávesu DELETE.

  Zajistěte, aby se ukazatel myši nenacházel uvnitř textového pole, ale přímo na jeho ohraničení. Pokud ukazatel myši nepřesunete na ohraničení, bude po stisknutí klávesy DELETE odstraněn text uvnitř textového pole, nikoli dané textové pole.

 • Pokud chcete odstranit několik textových polí najednou, podržte stisknutou klávesu CTRL, klikněte postupně na ohraničení jednotlivých textových polí a potom stiskněte klávesu DELETE.

 • Pokud chcete textové pole odstranit, ale text obsažený v tomto poli chcete zachovat, vyberte text uvnitř textového pole a pomocí klávesové zkratky CTRL+C ho zkopírujte. Pak můžete textové pole odstranit a text ze schránky vložit na požadované místo.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×