Důležité: Tato oprava hotfix se vztahuje jenom na Windows 8 a Windows Server 2012. Zbývající informace v tomto článku se ale vztahují na Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 a Windows Server 2012.

Příznaky

Zvažte následující scénář:

 • Máte rozbočovač USB připojený k počítači se systémem Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 nebo Windows Server 2012.

 • Máte zařízení USB připojené k portu USB v rozbočovači.

 • Bezpečně odeberte zařízení USB z portu USB.

 • Znovu připojíte stejné zařízení USB nebo jiné zařízení USB ke stejnému portu USB v rozbočovači.

V tomto scénáři počítač nerozpozná zařízení USB.

Poznámka: Tento problém se týká rozbočovačů USB 2.0 a součástí USB 2.0 v rozbočovačích USB 3.0.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože po bezpečném odebrání zařízení z portu je port USB zakázaný.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte kumulativní aktualizaci Windows RT, Windows 8 a Windows Server 2012 2845533 nebo nainstalujte opravu hotfix popsanou v tomto článku.

Kromě toho musíte nastavit klíč registru, který je popsaný v části Informace o registru, abyste mohli povolit tuto kumulativní aktualizaci nebo opravu hotfix.

Informace o aktualizaci

Další informace o získání tohoto balíčku kumulativní aktualizace najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2845533 Kumulativní aktualizace pro Windows RT, Windows 8 a Windows Server 2012: červen 2013

Informace o opravě hotfix

Od Microsoftu je dostupná podporovaná oprava hotfix. Tato oprava hotfix je však určená k odstranění pouze problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu hotfix použijte jenom u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Hotfix Download Available". Pokud se tato část nezobrazí, odešlete žádost o opravu hotfix na oddělení služeb zákazníkům a podpoře společnosti Microsoft.

Poznámka: Pokud dojde k dalším problémům nebo pokud je potřeba vyřešit potíže, budete možná muset vytvořit samostatnou žádost o službu. Běžné náklady na podporu se budou vztahovat na další otázky a problémy podpory, které nemají nárok na tuto konkrétní opravu hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům a podpoře společnosti Microsoft nebo vytvoření samostatné žádosti o službu najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Kontaktujte podporu Microsoftu Poznámka: Ve formuláři "Hotfix Download Available" se zobrazí jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud jazyk nevidíte, je to proto, že oprava hotfix není pro tento jazyk dostupná.

Požadavky

Pokud chcete použít tuto opravu hotfix, musíte používat Windows 8 nebo Windows Server 2012.

Informace v registru

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které vám poví, jak upravit registr. Úprava registru nesprávným způsobem může způsobit vážné problémy. Proto vždy pečlivě zkontrolujte, jestli postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756 Zálohování a obnovení registru ve Windows
Důležité: Abyste tento problém vyřešili ve Windows 8.1, Windows Serveru 2012 R2, Windows 8 nebo Windows Serveru 2012, musíte použít následující změny registru.

Poznámka: Ve Windows 8 a Windows Serveru 2012 musíte před restartováním počítače (po použití této opravy hotfix) vytvořit klíč registru.

Pokud chcete povolit aktualizaci pro konkrétní zařízení, postupujte takto:

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, ukažte místo toho do pravého dolního rohu obrazovky a poté klikněte na položku Hledat.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte regedit a potom klepněte nebo klikněte na regedit.

  Ikona Oznámení Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce, zadejte heslo. Pokud se zobrazí výzva k zadání potvrzení, zadejte potvrzení.

 3. Vyhledejte a klepněte nebo klikněte na následující podklíč registru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags

 4. V nabídce Úpravy přejděte na Novýa potom klepněte nebo klikněte na Klávesu.

 5. Zadejte název nového klíče pomocí následujícího formátu:
  vvvvpppprrrr
  Poznámky

  1. "vvvv" představuje čtyřmístné šestnáctkové číslo identifikující ID dodavatele zařízení.

  2. "pppp" představuje čtyřmístné šestnáctkové číslo identifikující ID produktu zařízení.

  3. "rrrr" představuje čtyřmístné binární kódované desetinné číslo, které obsahuje číslo revize zařízení.

 6. V nabídce Úpravy přejděte na Novýa potom klepněte nebo klikněte na DWORD (32bitová) hodnota.

 7. Zadejte DisableOnSoftRemove.

 8. Stiskněte a podržte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na DisableOnSoftRemovea potom klepněte nebo klikněte na Změnit.

 9. Do pole Údaj hodnoty zadejte 0 a potom klepněte nebo klikněte na OK.

 10. Ukončete program Editor registru.

Pokud chcete povolit aktualizaci pro všechna zařízení USB, která jsou na počítači vyjmenovaná, postupujte takto:

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, ukažte místo toho do pravého dolního rohu obrazovky a poté klikněte na položku Hledat.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte regedit a potom klepněte nebo klikněte na regedit.

  Ikona Oznámení Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce, zadejte heslo. Pokud se zobrazí výzva k zadání potvrzení, zadejte potvrzení.

 3. Vyhledejte a klepněte nebo klikněte na následující podklíč registru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub

 4. V nabídce Úpravy přejděte na Novýa potom klepněte nebo klikněte na Klávesu.

 5. Zadejte HubG.

 6. V nabídce Úpravy přejděte na Novýa potom klepněte nebo klikněte na DWORD (32bitová) hodnota.

 7. Zadejte DisableOnSoftRemove.

 8. Stiskněte a podržte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na DisableOnSoftRemovea potom klepněte nebo klikněte na Změnit.

 9. Do pole Údaj hodnoty zadejte 0 a potom klepněte nebo klikněte na OK.

 10. Ukončete program Editor registru.

Poznámka: Pokud je hodnota položky registru DisableOnSoftRemove nastavená na hodnotu 0, systém při odebrání zařízení USB nic neproniká. Pokud je hodnota položky registru DisableOnSoftRemove nastavená na hodnotu 1, systém zakáže port, ze kterého je zařízení USB odebráno.

Požadavky na restartování

Po instalaci této opravy hotfix nebo změny registru je nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy Hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje dříve vydanou opravu hotfix.

Globální verze této opravy hotfix instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.

Poznámky k informacím o souboru ve Windows 8 a Windows Serveru 2012 Důležité opravy hotfix pro Windows 8 a opravy hotfix pro Windows Server 2012 jsou součástí stejných balíčků. Na stránce Žádost o opravu hotfix je ale uvedená jenom "Windows 8". Pokud chcete požádat o balíček oprav hotfix, který se vztahuje na jeden nebo oba operační systémy, vyberte opravu hotfix uvedenou v části Windows 8 na stránce. V článcích vždy zjistíte operační systém, pro který je daná oprava hotfix určena, v sekci Tato oprava hotfix je určena pro následující operační systém.

 • Soubory, které se vztahují na konkrétní produkt, milník (RTM, SPn) a větev služby (LDR, GDR), můžete identifikovat porovnáním čísel verzí souborů, jak je znázorněno v následující tabulce:

  Verze

  Produkt

  Verze

  Složka služby

  6.2.920 0,20 xxx

  Windows 8 a Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum), které jsou nainstalované pro každé prostředí, jsou uvedené samostatně v části Další informace o souborech pro Windows 8 a Windows Server 2012. Soubory MUM a MANIFEST a přidružené soubory katalogu zabezpečení (CAT) jsou velmi důležité pro zachování stavu aktualizovaných součástí. Soubory katalogu zabezpečení, pro něž nejsou uvedeny atributy, jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze Systému Windows 8 pro počítače s platformou x86

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Usbhub3.sys

6.2.9200.16603

361,728

3. května 2013

03:48

x86

Usbhub3.sys

6.2.9200.20707

361,728

3. května 2013

04:16

x86

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows 8 a Windows Server 2012

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Usbhub3.sys

6.2.9200.16603

446,208

3. května 2013

07:00

x64

Usbhub3.sys

6.2.9200.20707

446,208

3. května 2013

07:00

x64

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Další informace

Další informace o položce registru DisableOnSoftRemove a o účincích povolení nebo zakázání portu USB při měkkém odebrání najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2401954 Port USB zůstává aktivní pro zakázané nebo bezpečně odebrané zařízení USB
Další informace o terminologii aktualizací softwaru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft Další informace o tom, jak najít ID hardwaru pro konkrétní zařízení, najdete v položkách registru zařízení USB.

Další informace o souboru

Další informace o souboru pro Windows 8 a Windows Server 2012

Další soubory pro všechny podporované verze x86 windows 8

Název souboru

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

1,763

Datum (UTC)

3. května 2013

Čas (UTC)

15:04

Platform

Not applicable

Název souboru

X86_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16603_none_f2e110b11e2c8fc0.manifest

File version

Not applicable

File size

2,104

Datum (UTC)

3. května 2013

Čas (UTC)

03:54

Platform

Not applicable

Název souboru

X86_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20707_none_f36eaea4374694e6.manifest

File version

Not applicable

File size

2,104

Datum (UTC)

3. května 2013

Čas (UTC)

04:42

Platform

Not applicable

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systému Windows 8 a Windows Server 2012

Název souboru

Amd64_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16603_none_4effac34d68a00f6.manifest

File version

Not applicable

File size

2,108

Datum (UTC)

3. května 2013

Čas (UTC)

07:10

Platform

Not applicable

Název souboru

Amd64_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20707_none_4f8d4a27efa4061c.manifest

File version

Not applicable

File size

2,108

Datum (UTC)

3. května 2013

Čas (UTC)

07:05

Platform

Not applicable

Název souboru

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

1,989

Datum (UTC)

3. května 2013

Čas (UTC)

15:05

Platform

Not applicable

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×