Možnosti připojení mezi zařízením Bluetooth od Microsoftu a počítačem závisejí na vysílači Bluetooth.

 • Pokud vaše zařízení neobsahuje vysílač Bluetooth od Microsoftu, musíte zařízení spárovat pomocí vysílače integrovaného ve vašem počítači (od jiného výrobce než je Microsoft) a konfiguračního programu pro software Bluetooth.

 • Pokud vaše zařízení obsahuje vysílač Bluetooth od Microsoftu s tlačítkem First Connect, můžete pomocí tlačítka First Connect spustit Průvodce připojením od Microsoftu. Pomůže vám se spárováním Bluetooth.

 • Pokud vaše zařízení obsahuje vysílač Bluetooth od Microsoftu bez tlačítka First Connect, musíte tento vysílač zapojit a pak zařízení spárovat pomocí konfiguračního programu pro software Bluetooth ve svém počítači.

 • Pokud máte v počítači integrovaný vysílač Bluetooth od jiného výrobce než je Microsoft, můžete zařízení spárovat přímo s počítačem pomocí konfiguračního programu pro software Bluetooth ve svém počítači, ale bez použití vysílače Bluetooth od Microsoftu.

 • Poznámka: Tlačítko napájení na nových zařízeních Bluetooth (například Wedge Touch Mouse a Sculpt Touch Mouse) musí být stisknuto asi 5 sekund, aby se zahájilo párování s počítačem.

Použití klíče

Při párování myši s počítačem nemusíte klíč konfigurovat. Při párování klávesnice nebo numerické klávesnice s počítačem musíte ale klíč vždy nakonfigurovat. Způsob, jakým zadáte klíč, závisí na programu Bluetooth ve vašem počítači. Pokud si v programu Bluetooth můžete vybrat způsob vytvoření klíče, místo vytvoření vlastního klíče nebo nepoužití klíče nechejte program, aby vytvořil klíč za vás. Při zadávání klíče se na obrazovce nebude nic zobrazovat. Po zadání klíče musíte párování dokončit stisknutím klávesy Enter na klávesnici nebo numerické klávesnici.

Připojení zařízení pomocí vysílače Bluetooth od Microsoftu s tlačítkem First Connect

Některé modely zařízení Bluetooth obsahují vysílače s tlačítky, která usnadňují jejich spárování s počítačem.

 1. Zapojte vysílač Bluetooth od Microsoftu do portu USB.

 2. Stiskněte a podržte tlačítko Connect na vysílači USB po dobu pěti sekund. Zobrazí se Průvodce připojením od Microsoftu.

 3. Podle pokynů průvodce zařízení připojte. -nebo-

 4. Spusťte program IntelliType Pro.

 5. Ověřte, že jste vybrali klávesnici Bluetooth, která používá vysílač s tlačítkem First Connect.

 6. Klikněte na kartu Wireless (Bezdrátová síť) a klikněte na Connect (Připojit).

 7. Podle pokynů průvodce zařízení připojte.

Připojení zařízení Bluetooth bez tlačítka First Connect

Některá zařízení od Microsoftu nemají na vysílači tlačítko First Connect. Další informace o párování těchto zařízení s počítačem najdete v dokumentaci dodané s vaším programem Bluetooth.

Připojení zařízení bez vysílače Bluetooth od Microsoftu

Pokud máte v počítači integrovaný vysílač Bluetooth nebo externí vysílač Bluetooth pro rozhraní USB, možná ho půjde použít k připojení zařízení bez použití vysílače USB od Microsoftu.

Důležité informace: Pokud se připojíte pomocí vysílače Bluetooth od jiného výrobce než je Microsoft, nemusí některé pokročilé funkce aplikace Mouse and Keyboard Center fungovat. Aplikace Mouse and Keyboard Center je navržená tak, aby fungovala se softwarem Bluetooth od Microsoftu. Software Bluetooth od Toshiby ve většině případů funguje. Jiný software Bluetooth může fungovat, ale není podporovaný.

 1. Na počítači otevřete program Bluetooth. Program Bluetooth obvykle najdete buď v Ovládacích panelech, nebo v Nastavení.

 2. Stiskněte a podržte tlačítko pro připojení na spodní straně zařízení. Pokud je zařízení vybavené indikátorem baterie, bude indikovat zjistitelnost zařízení zeleným a červeným blikáním.

 3. V programu Bluetooth použijte možnost pro přidání nového zařízení. Přesný postup se pro různé programy a verze Bluetooth může mírně lišit.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 5. Pokud připojujete klávesnici a zobrazí se výzva ke konfiguraci klíče, nechejte program zvolit klíč za vás.

 6. Pokud připojujete myš a zobrazí se výzva k zadání klíče, vyberte možnost No passkey (Bez klíče). Myši Bluetooth od Microsoftu nebudou s náhodným klíčem fungovat.

Otevření programu Bluetooth

Existuje několik verzí programů Bluetooth, které vám pomohou připojit zařízení k bezdrátovému vysílači Bluetooth. Přečtěte si dokumentaci dodanou s počítačem nebo se obraťte na výrobce počítače pro informace o tom, jak program používat.

Hardware

Umístění softwaru Bluetooth

U některých počítačů s Windows 10

Klikněte na Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth.

U některých počítačů s Windows 8.1

Otevřete ovládací tlačítko > Nastavení > Změnit nastavení počítače > Počítač a zařízení > Bluetooth.

U některých počítačů s Windows 7

Klikněte na Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení Bluetooth.

U některých počítačů s Windows Vista

Klikněte na Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení Bluetooth.

U některých počítačů s Windows XP

Klikněte na Start > Ovládací panely > Tiskárny a hardware > Zařízení Bluetooth.

U některých počítačů Toshiba

Klikněte na Start > Všechny programy > Toshiba > Bluetooth > Nastavení Bluetooth.

Jiné počítače

Přečtěte si dokumentaci dodanou s počítačem nebo se obraťte na výrobce počítače.

Poznámka: Pokud váš počítač nedokáže rozpoznat vysílač Bluetooth, nebude software Bluetooth v nabídkách Windows dostupný.

Přepnutí mezi bezdrátovým režimem 2,4 GHz a bezdrátovým režimem Bluetooth

Pokud máte v počítači přijímač Bluetooth (interní nebo externí) a vaše zařízení podporuje bezdrátový režim 2,4 GHz i Bluetooth, můžete mezi těmito dvěma bezdrátovými režimy přepínat.
Díky technologii Bluetooth můžete dosáhnout optimálního výkonu až po 30 metrů (a až 10 metrů). Díky bezpečnostním funkcím, jako jsou šifrované signály a neustále se měnící frekvence, jsou zařízení Bluetooth lépe zabezpečená než většina běžných bezdrátových zařízení.

Změna z bezdrátového režimu 2,4 GHz na bezdrátový režim Bluetooth

 1. Na spodní straně zařízení sejměte kryt baterie a přesuňte přepínač do režimu Bluetooth.

 2. Na počítači otevřete program Bluetooth. Program Bluetooth obvykle najdete buď v Ovládacích panelech, nebo v aplikaci Nastavení.

 3. Pokud chcete zařízení znovu připojit k počítači, stiskněte a několik sekund podržte tlačítko pro připojení na spodní straně zařízení. Jakmile začne kontrolka v horní části zařízení blikat červeně a zeleně, další zařízení Bluetooth ho mohou po dobu 2 minut rozpoznat.

 4. Jakmile se myš objeví seznamu, vyberte ji a postupujte podle pokynů pro úspěšné připojení zařízení.

Změna z bezdrátového režimu Bluetooth na bezdrátový režim 2,4 GHz

 1. Zapojte bezdrátový vysílač USB do počítače.

 2. Na spodní straně zařízení sejměte kryt baterie a přesuňte přepínač do režimu 2,4 GHz. Vaše zařízení bude automaticky rozpoznáno.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×