Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Úvod

Tento článek popisuje problémy v aplikaci Microsoft System Center Data Protection Manager (DPM) 2010, které jsou opraveny v balíčku kumulativní opravy hotfix aplikace DPM 2010 verze 3.0.7707.0 s datem publikování z března 2011.

Poznámka: Chcete-li určit aktuálně nainstalovanou verzi, klepněte na ikonu Informace, která je umístěna v pravém horním rohu řádku hlavní nabídky v konzole správce APLIKACE DPM 2010 na serveru DPM.

Tato kumulativní oprava hotfix řeší následující problémy:

 • Když změníte porty používané službou Vzdálený přístup data Protection Manageru 2010, úlohy obnovení můžou selhat.

 • V některých klientských počítačích dojde systémový svazek k vyčerpání místa při vytváření místních stínových kopií a při nastavení úložiště stínové kopie na hodnotu NEVÁZANÉ.

 • Při pokusu o použití jednoho serveru Data Protection Manager 2010 k ochraně více než 1 000 klientských počítačů, zobrazí se upozornění, že nelze chránit více než 1 000 klientských počítačů pomocí Data Protection Manager 2010. Tato zpráva se zobrazí, i když data Protection Manager 2010 může chránit až 3 000 klientských počítačů.

 • Když se pokusíte použít jeden server Data Protection Manager 2010 k ochraně více než 1 000 klientských zdrojů dat, zobrazí se upozornění, že nemůžete chránit více než 1 000 zdrojů dat pomocí Data Protection Manageru 2010. Tato zpráva se zobrazí, i když Data Protection Manager 2010 dokáže chránit až 3 000 klientských zdrojů dat.

 • Data Protection Manager 2010 nepodporuje zálohování, obnovení nebo podrobné operace inventarizace produktu IBM System Storage TS2900 Tape Autoloader. Páska zůstane v jednotce po některé z těchto operací.

 • Při použití agenta replikace Data Protection Manager 2010 k ochraně terabajtového serveru 1.2 SQL, který obsahuje velké množství sekundárních datových souborů .ndf, dojde k chybě agenta replikace Data Protection Manager 2010.

 • Pokud nejste správcem klientského počítače, nemůžete na klientském počítači provést obnovení chráněných dat koncovým uživatelem.

 • Pokud existuje mnoho klientských počítačů, které aktivují operace zálohování klienta nebo obnovení klienta, příslušné úlohy se na serveru Data Protection Manageru 2010 neaktivují. Když server Data Protection Manager 2010 přejde do tohoto stavu, na serveru Data Protection Manager 2010 se neaktivují žádné operace zálohování klienta nebo obnovení klienta později.

 • Při pokusu o ochranu více než 300 klientských zdrojů dat na sekundárním serveru Data Protection Manageru 2010 dochází k nižšímu výkonu aplikace Data Protection Manager 2010.

 • Data Protection Manager 2010 nezachová bod obnovení pro zdroj dat klienta, který nebyl během doby uchovávání synchronizovaný.

 • Pokud je v seznamu SharePoint v databázi obsahu SharePoint mnoho položek seznamu, generování katalogu na úrovni položky SharePoint bude pro databázi obsahu SharePoint nepřetržitě neúspěšné.

Další informace

Informace o kumulativní opravě hotfix

Stáhnout informace

Následující soubor je k dispozici ke stažení z webu Microsoft Download Center.

System Center Data Protection Manager 2010, 64bitová edice

Ke stažení Stáhněte balíček 64bitové opravy hotfix System Center Data Protection Manager 2010.

Poznámka: Tento kumulativní balíček oprav hotfix platí pro všechny podporované jazykové verze System Center Data Protection Manager 2010.

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft od společnosti online služby společnost Microsoft zkontrolovala, zda tento soubor neobsahuje viry. Společnost Microsoft použila nejaktuálnější software pro detekci virů, který byl k dispozici k datu publikování souboru. Soubor je uložený na serverech s rozšířeným zabezpečením, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám souboru.

Požadavky

Následující seznam obsahuje požadavky na kumulativní balíček oprav hotfix:

 • Chcete-li nainstalovat na server Data Protection Manager 2010 se systémem Windows Server 2008 R2, musíte mít nainstalována následující opravu hotfix:

  2223201 Po rozšíření chráněného dynamického svazku na počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 se může protokolovat událost s ID 82 v systémovém protokolu.

 • Chcete-li nainstalovat na server Data Protection Manager 2010 se systémem Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 Service Pack 2, musíte mít nainstalovánu následující opravu hotfix:

  2279787 Po rozšíření chráněného dynamického svazku v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 může být zaznamenána událost s ID 82 v systémovém protokolu

Pokyny k instalaci

Tento kumulativní balíček Data Protection Manageru 2010 se skládá ze tří samostatných aktualizací. Pokud chcete nainstalovat každou aktualizaci, postupujte takto:

 1. Nainstalujte kumulativní balíček na server, na kterém běží Data Protection Manager 2010. Uděláte to tak, že na serveru spustíte soubor DataProtectionManager2010-KB2465832.exe.

  Poznámka: Po instalaci tohoto kumulativního balíčku není nutné restartovat server Data Protection Manager.

 2. Aktualizujte vzdálenou instalaci Microsoft SQL Server, která je hostitelem databáze DPMDB. Podle potřeby to provedete spuštěním 32bitového nebo 64bitového souboru SqlPrep-KB2465832.msp v počítači, na kterém běží SQL Server.

  Poznámka: Tento krok není vyžadován, pokud používáte instanci SQL Server DPMDB na serveru Data Protection Manager 2010.

 3. V konzole správce aplikace DPM aktualizujte agenty ochrany. Použijte některou z následujících metod.

  Metoda 1: Aktualizace agentů ochrany z konzoly správce DPM

  1. Otevřete konzolu správce aplikace DPM.

  2. Klikněte na kartu Správa a potom klikněte na kartu Agenti .

  3. V seznamu Chráněný počítač vyberte počítač a v podokně akcí klikněte na tlačítko Aktualizovat.

  4. Klepněte na tlačítko Anoa klepněte na tlačítko
   Aktualizovat agenty.

  5. V dialogovém okně Zadat přihlašovací údaje a restartovat , které se zobrazí, zadejte své přihlašovací údaje, vyberte možnost Ručně restartovat vybrané servery později a potom klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Není nutné restartovat počítač aktualizovat agenta. Proto byla vybrána možnost Ručně restartovat vybrané servery později .

  Metoda 2: Aktualizace agentů ochrany na chráněných počítačích

  1. Získejte balíček agenta ochrany aktualizací z adresáře Data Protection Manager installation location\DPM\Agents\RA\3.0.7707.00 na serveru Data Protection Manager 2010.

   • Aktualizace založené na x86: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2465832.exe

   • Aktualizace založené na x64: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB22465832_AMD64.exe

   Poznámka: Balíček DPMAgentInstaller.exe platí pro všechny jazyky.

  2. Na každém chráněném počítači spusťte příslušný balíček DPMAgentInstaller.exe.

  3. Otevřete konzolu správce aplikace DPM na serveru Data Protection Manager 2010.

  4. Klikněte na kartu Správa a potom klikněte na kartu Agenti .

  5. Vyberte chráněné počítače a ověřte, zda je verze agenta uvedena jako 3.0.7707.00.

 4. Spusťte soubor DPMManagementShell2007-KB2465832.msp na všech počítačích, které slouží ke správě serveru Data Protection Manager 2010.

  Poznámka: Tento krok není vyžadován, pokud používáte prostředí Management Shell Data Protection Manager na serveru Data Protection Manager 2010.

Informace o restartování

Pokud je aplikace DPM Management Shell otevřena při instalaci balíčku kumulativní opravy hotfix, je nutné restartovat počítač. V opačném případě se restartování nevyžaduje.

Další informace o instalaci

Po restartování serveru použijte tyto metody k inicializaci balíčku oprav hotfix:

 • Pro vlastní porty DPMRA: Spusťte setAgentCfg.exe na serveru Data Protection Manager 2010 pomocí platného plně kvalifikovaného názvu domény produkčního serveru a čísla portu.

 • Pro knihovnu IBM a další: Přidejte následující klíč a hodnotu registru:

  Klíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\AgentDWORD: HODNOTA RSMCompatMode
  : 29 (desítková hodnota)

 • Správce klientského počítače musí nastavit jméno uživatelů bez oprávnění správce, kteří musí mít oprávnění k obnovení chráněných dat klientského počítače koncovým uživatelem. K tomu musí správce přidat následující klíč registru a hodnotu pro každého z těchto uživatelů bez oprávnění správce. Jedná se o jediný klíč, který obsahuje seznam uživatelů klienta oddělený čárkami. Tento klíč nemusíte přidávat samostatně pro každého uživatele bez oprávnění správce.  

  Klíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Agent\ClientProtectionREG_SZ: ClientOwners
  Value: Names of non-admin users. Měl by se jednat o seznam uživatelských jmen oddělených čárkami bez počátečních nebo koncových mezer, jako v následujícím příkladu: domain1\user1,domain1\user2,domain1\user3 (a tak dále).

Informace o souborech

Anglická (USA) verze této kumulativní opravy hotfix používá instalační balíček microsoft Windows k instalaci kumulativní opravy hotfix. Data a časy těchto souborů jsou uvedeny v koordinovaném univerzálním čase (UTC) v následující tabulce. Při zobrazení informací o souboru se datum převede na místní čas. Pokud chcete zjistit rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu Časové pásmo v položce Datum a čas v Ovládací panely.

Název souboru

File version

Velikost souboru

Date

Time

Platform

AccessManager.dll

3.0.7707

70

1/6/2011

6:01

x64

ACM.dll

3.0.7707

54

1/6/2011

6:01

x64

AlertHealthProvider.dll

3.0.7707

106

1/6/2011

6:01

x64

AmServiceProxy.dll

3.0.7707

30

1/6/2011

6:01

x64

AMTE.dll

3.0.7707

258

1/6/2011

6:01

x64

AutoDeployment.dll

3.0.7707

5

1/6/2011

6:01

x64

ConfigClasses.xsd

NA

46

10/27/2010

16:53

-

AutoDeployment-UpdateProtection.ps1

NA

70

10/27/2010

16:53

-

AutoHeal.dll

3.0.7707

151

1/6/2011

6:01

x64

ClusterInquiry.dll

3.0.7707

169

1/6/2011

5:53

x64/x86

ClusterInquiryLH.dll

3.0.7707

3

1/6/2011

5:53

x64/x86

ConfigurationPage.dll

3.0.7707

850

1/6/2011

6:01

x64

CPWrapper.dll

3.0.7707

1121

1/6/2011

6:01

X64

DataProtectionWizard.dll

3.0.7707

1818

1/6/2011

6:01

x64

DPMac.exe

3.0.7707

1266

1/6/2011

5:53

x64/x86

DPMClientService.exe

3.0.7707

479

1/6/2011

5:53

x64/x86

DPMLA.exe

3.0.7707

1921

1/6/2011

5:53

x64

DPMRA.exe

3.0.7707

4165

1/6/2011

5:53

x64/x86

EngineUICommon.dll

3.0.7707

478

1/6/2011

6:01

x64/86

GroupingListViewControl.dll

3.0.7707

114

1/6/2011

6:01

x64

inspect.dll

3.0.7707

170

1/6/2011

6:01

x64

installagentpatch.exe

3.0.7707

108

1/6/2011

5:53

x64/x86

INTENTTRANSLATOR.dll

3.0.7707

354

1/6/2011

6:01

x64

launchpatch.exe

3.0.7707

23

1/6/2011

5:53

x64

Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

3.0.7707

634

1/6/2011

6:01

x64

Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.PrmCatalog.dll

3.0.7707

622

1/6/2011

6:01

x64

Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.PrmCatalogAccess.dll

3.0.7707

18

1/6/2011

6:01

x64

Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.PrmCommon.dll

3.0.7707

142

1/6/2011

6:01

x64

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

3.0.7707

62

1/6/2011

6:01

x64

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

3.0.7707

62

1/6/2011

6:01

x64

MSDPM.exe

3.0.7707

15

1/6/2011

6:01

x64

msdpmdll.dll

3.0.7707

433

1/6/2011

6:01

x64

msdpmPS.dll

3.0.7707

29

1/6/2011

5:53

x64/x86

Příkazy RACommands.xsd

NA

1006

12/9/2010

18:25

-

ObjectModel.dll

3.0.7707

294

1/6/2011

6:01

x64

objectmodelcmdlet.dll

3.0.7707

33

1/6/2011

6:01

x64

TaskDefinitions.xsd

NA

29

12/9/2010

18:25

-

ServiceProxy.dll

3.0.7707

295

1/6/2011

6:01

x64

setagentcfg.exe

3.0.7707

152

1/6/2011

5:53

X64

setupUtilv2.dll

3.0.7707

496

1/6/2011

5:53

X64/x86

StopProtectionOfStaleClients.ps1

NA

2

10/27/2010

16:54

-

StoragePoolManager.dll

3.0.7707

450

1/6/2011

6:01

x64

SummaryTE.dll

3.0.7707

54

1/6/2011

6:01

x64

TERuntime.dll

3.0.7707

118

1/6/2011

6:01

x64

UICommon.dll

3.0.7707

94

1/6/2011

6:01

x64

Utils.dll

3.0.7707

802

1/6/2011

6:01

x64/x86

WSS4Cmdlets.dll

3.0.7707

130

1/6/2011

6:01

x64/x86

WSSCmdlets.dll

3.0.7707

146

1/6/2011

6:01

X64/x86

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×