Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Úvod

Tento článek popisuje problémy opravené v kumulativní aktualizaci 2 pro Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager a Linux a Unix Monitoring Pack. Kromě toho tento článek obsahuje pokyny k instalaci kumulativní aktualizace 2 pro System Center 2012 R2 Operations Manager.

Problémy opravené v této kumulativní aktualizaci

Operations Manager

Problém 1

: Díky této kumulativní aktualizaci je výkon uložených procedur agregovaný robustnější oproti hodnotám mimo rozsah.

Problém 2

Přidání více regulárních výrazů (RegEx) do definice skupiny způsobí výjimku SQL při přidání nebo spuštění skupiny.

Problém 3

Webové aplikace selžou, pokud jsou monitorovány agentem System Center Operations Manager 2012 R2 APM.

Řídicí panely úrovně služby (SLO) problému 4

se někdy načtou za několik sekund a někdy jejich načtení trvá několik minut. Řídicí panel je navíc po načtení v některých případech prázdný.

Při pokusu o přepsání oboru v podokně vytváření dojde k chybovému ukončení konzoly Operations Manageru 5

.

Problém 6

: Konzola System Center Operations Manageru se pomalu načítá, pokud jste členem vlastní role operátora.

Problém 7

Tato kumulativní aktualizace obsahuje opravu pro problém řídicího panelu, který byl zaveden v kumulativní aktualizaci 1.

Problém 8

SQL Výjimky časového limitu pro data stavu (31552 událostí) nastanou při vytváření pracovních postupů Data Warehouse.

Problém 9

: Tato kumulativní aktualizace obsahuje opravu pro zdroj dat událostí.

Operations Manager – monitorování systém UNIX a Linuxu (aktualizace sady Management Pack)

Problém 1

: Všechny aplikační servery IBM WebSphere, které běží na počítačích s Linuxem nebo AIX, nejsou sadou Management Pack pro Javu edice Enterprise (JEE) automaticky zjištěny, pokud je v jednom profilu WebSphere definováno více aplikačních serverů.

Jak získat a nainstalovat kumulativní aktualizaci 2 pro System Center 2012

Balíčky aktualizací pro Operations Manager jsou k dispozici na webu Microsoft Update nebo ručním stažením.

Microsoft Update

Chcete-li získat a nainstalovat balíček aktualizace ze služby Microsoft Update, postupujte takto na počítači, který má nainstalovanou příslušnou součást System Center 2012 R2:

 1. Klepněte na tlačítko Start a poté na Ovládací panely.

 2. V Ovládací panely poklikáte na služba Windows Update.

 3. V okně služba Windows Update klepněte na tlačítko Vyhledat aktualizace z webu Microsoft Update Online.

 4. Klikněte na Tlačítko Důležité aktualizace jsou k dispozici.

 5. Vyberte balíček kumulativní aktualizace 2 a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Chcete-li nainstalovat balíček aktualizace, klikněte na tlačítko Nainstalovat aktualizace.

Ruční stažení balíčků aktualizací

Chcete-li ručně stáhnout balíčky aktualizací , přejděte na následující web katalogu služby Microsoft Update:

Ke stažení stáhnout balíček nástroje Operations Manager.

Známé problémy s touto kumulativní aktualizací

 • Po instalaci tohoto balíčku kumulativní aktualizace na všechny role na serveru, na kterém běží System Center Operations Manageru 2012 R2 (s výjimkou role Brána), se aktualizace nezobrazí v položce Přidat nebo odebrat programy v Ovládací panely.

 • Po instalaci tohoto balíčku kumulativní aktualizace se číslo verze konzoly nezmění.

 • Po instalaci tohoto balíčku kumulativní aktualizace do webové konzoly se v aplikaci Internet Explorer zobrazí následující chybová zpráva:

  Chyba serveru v aplikaci /OperationsManager


  Pokud chcete tento problém vyřešit, zavřete a restartujte Internet Explorer.

 • Agent se neaktualizuje, když v konzole Operations Manageru použijete zobrazení Čekající opravy. 

  Chcete-li tento problém vyřešit, nasaďte aktualizaci na agenty pomocí možnosti Opravit. Chcete-li to provést, rozbalte Správa zařízení v hierarchii správy, klepněte pravým tlačítkem myši agent spravované a potom klepněte na tlačítko Opravit opravit agenty.

 • Agent se při instalaci z počítače brány neaktualizuje.

  Chcete-li tento problém vyřešit, zkopírujte aktualizaci agenta ze serveru SCOM do počítače brány.

  Zkopírujte například kb2929891-amd64-Agent.msp z následujícího:

  \\SCOM Server\Program Files\System Center Operations Manager\Gateway\AgentManagement\amd64

  Potom zkopírujte soubor KB2929891-amd64-Agent.msp do následujícího umístění:

  \\SCOM Gateway\Program Files\System Center Operations Manager\Gateway\AgentManagement\amd64

  Nasaďte aktualizaci na agenty pomocí možnosti Opravit. Chcete-li to provést, rozbalte Správa zařízení v hierarchii správy, klepněte pravým tlačítkem myši agent spravované a potom klepněte na tlačítko Opravit opravit agenty.

 • Při pokusu o import Microsoft.SystemCenter.Visualization.Component.Library import selže z důvodu chybějící závislosti.

  Chcete-li tento problém vyřešit, znovu naimportujte Microsoft.SystemCenter.Visualization.Component.Library.

Poznámky k instalaci

 • Tento kumulativní balíček aktualizace je k dispozici na webu Microsoft Update v následujících jazycích:

  • Zjednodušená čínština (CHS)

  • Japonština (JPN)

  • Francouzština (FRA)

  • Němčina (DEU)

  • Ruština (RUS)

  • Italština (ITA)

  • Španělština (ESN)

  • Portugalština (Brazílie) (PTB)

  • Tradiční čínština (CHT)

  • Korejština (KOR)

  • Čeština (CSY)

  • Nizozemština (NLD)

  • Polština (POL)

  • Portugalština (Portugalsko) (PTG)

  • Švédština (SWE)

  • Turečtina (TUR)

  • Maďarština (HUN)

  • Angličtina (ENU)

  • Čínština Hongkong (HK)

 • Některé komponenty jsou jazykem neutrální a aktualizace pro tyto komponenty nejsou lokalizovány.

 • Tuto kumulativní aktualizaci musíte spustit jako správce.

 • Pokud nechcete restartovat počítač po instalaci aktualizace konzoly, zavřete konzolu před instalací aktualizace pro roli konzoly.

 • Chcete-li spustit novou instanci programu Microsoft Silverlight, vymažte mezipaměť prohlížeče v programu Silverlight a restartujte program Silverlight.

 • Neinstalujte tento kumulativní balíček aktualizace ihned po instalaci serveru System Center 2012 R2. V opačném případě není možné inicializovat stav Health Service.

 • Pokud je povoleno řízení uživatelských účtů, spusťte aktualizační soubory MSP z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními.

 • Abyste mohli tyto databáze aktualizovat, musíte mít oprávnění správce systému k instancím databáze provozní databáze a datového skladu.

 • Pokud chcete povolit opravy webové konzoly, přidejte do souboru %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config následující řádek:

  <machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionKey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"/>


  Poznámka: Přidejte řádek v části <system.web>, jak je popsáno v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  911722 Při přístupu k ASP.NET webových stránek s povolenou funkcí ViewState po upgradu z ASP.NET 1.1 na ASP.NET 2.0 se může zobrazit chybová zpráva

 • Oprava problému s vypršením časového limitu příkazů hromadného vkládání datových skladů popsaných v kumulativní aktualizaci 1 pro System Center 2012 R2 Operations Manager přidá klíč registru, který lze použít k nastavení hodnoty časového limitu (v sekundách) pro příkazy hromadného vkládání datového skladu. Toto jsou příkazy, které vkládají nová data do datového skladu.

  Poznámka: Tento klíč je nutné ručně přidat na libovolný server pro správu, na kterém chcete přepsat výchozí časový limit příkazu hromadné vložení.

  Umístění registru:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Operations Manager\3.0\Data Warehouse
  název DWORD: Hromadné vložení příkazu časového limitu sekund

  hodnota DWORD: 40

  Poznámka: Nastavte tuto hodnotu v sekundách. Například u 40sekundového časového limitu nastavte tuto hodnotu na 40.

Podporované pořadí instalace

Doporučujeme nainstalovat tento balíček kumulativní aktualizace pomocí následujících kroků v uvedeném pořadí:

 1. Nainstalujte balíček kumulativní aktualizace na následující serverovou infrastrukturu:

  • Server pro správu nebo servery pro správu

  • Servery brány

  • Počítače s rolemi serveru webové konzoly

  • Počítače s rolemi konzoly Operations Console

 2. Použití SQL skriptů (viz informace o instalaci)

 3. Ručně importujte sady Management Pack.

 4. Nainstalujte aktualizaci agenta na ručně nainstalované agenty nebo nasdílejte instalaci ze zobrazení Čeká na vyřízení v konzole Operations Console.


Poznámky

 • Pokud je povolená funkce Propojené mg/vrstvení, měli byste nejprve aktualizovat nejvyšší úroveň funkce Propojené mg/vrstvení.

 • Soubory kumulativní aktualizace 2 mají číslo verze 10226.1015.

Pokyny k instalaci

Chcete-li stáhnout balíček kumulativní aktualizace a extrahovat soubory, které jsou obsaženy v tomto balíčku kumulativní aktualizace, postupujte takto:

 1. Stáhněte si balíčky aktualizací, které služba Microsoft Update poskytuje pro každý počítač. Služba Microsoft Update poskytuje příslušné aktualizace podle komponent nainstalovaných v každém počítači.

 2. Na každém počítači použijte příslušné soubory MSP.

  Poznámka: Soubory MSP jsou zahrnuty v balíčku kumulativní aktualizace. Použijte všechny soubory MSP, které se vztahují k určitému počítači. Pokud jsou například na serveru pro správu nainstalované role webové konzoly a konzoly, použijte soubory MSP na serveru pro správu. Použijte jeden soubor MSP na serveru pro každou konkrétní roli, kterou má server.

 3. Na databázovém serveru spusťte následující skript SQL pro databázi OperationsManagerDB:

  update_rollup_mom_db.sql


  Poznámka: Cesta ke skriptu je:

  %SystemDrive%\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Operations Manager\Server \SQL Script for Update Rollups\

 4. Na databázovém serveru spusťte následující skript SQL pro databázi OperationsManagerDWdatabase:

  UR_Datawarehouse.sql

 5. Importujte následující sady Management Pack:

  • Microsoft.SystemCenter. Poradce.mpb

  • Microsoft.SystemCenter. Poradce. Internal.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.TFSWISynchronization.mpb, který má následující závislost:

   • Microsoft.SystemCenter.AlertAttachment.mpb, který by měl být nainstalován z média SCOM 2012 R2 RTM

  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Component.Library.mpb


Přečtěte si , jak importovat sadu Management Pack z disku.

Poznámka: Sady Management Pack jsou součástí aktualizace součásti serveru v následující cestě:

%SystemDrive%\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Operations Manager\Server\Management Pack pro kumulativní aktualizace

Informace o odinstalaci

Pokud chcete odinstalovat aktualizaci, spusťte následující příkaz:

Msiexec /uninstall PatchCodeGuid /package RTMProductCodeGuid Poznámka: V tomto příkazu patchCodeGuid je zástupný symbol, který představuje jeden z následujících identifikátorů GUID.

GUID kódu opravy

Komponenty

Architektura

Jazyk

{D6943F32-41C0-4252-B216-4EE6867F74FB}

Server

AMD64

EN

{1D38FCF3-DDB1-4810-B747-898E7FCCC57B}

Brána

AMD64

EN

{3FF0B1F5-9A92-4544-A311-6CCFE552BD0F}

WebConsole

AMD64

EN

{033805E7-9FBA-45A8-B9E0-DEF1395D0E63}

Konzoly

AMD64

EN

{4A2BA6B7-9A24-46FA-A379-1ABD74E576AB}

Konzoly

x86

EN

{83C29A4A-6E87-406D-8CA4-39DB119A7E1A}

Konzoly

AMD64

KN

{A7553AD8-96C6-4CD3-AD5F-11FD8E766D8A}

WebConsole

AMD64

KN

{A7A88A72-81A7-4EC9-A3B7-137618020AB0}

WebConsole

AMD64

CS

{18B56D26-EF0D-4133-968F-652786825011}

Konzoly

AMD64

CS

{D4532060-FF26-4C39-95FC-96FBA9BF0F25}

Konzoly

AMD64

DE

{3C973A09-F07D-4055-AA66-E8B4B85B08AD}

WebConsole

AMD64

DE

{41F2E7F1-2F50-420F-9AC3-623DD48B389A}

Konzoly

AMD64

ES

{86CE9CFF-F96E-49E6-A9C9-FDAFC8C790A6}

WebConsole

AMD64

ES

{23AA7A44-49E2-41AC-AF9F-8B75AE90B335}

Konzoly

AMD64

FR

{9798097B-6975-4220-9382-A4B988413F90}

WebConsole

AMD64

FR

{00D034AB-F474-4F53-94CA-F16217B75E9F}

Konzoly

AMD64

HU

{D65C9C9C-11DE-4D20-BB3A-1B545E7B1995}

WebConsole

AMD64

HU

{AFBE8487-17A8-40AA-B5FD-DB5250E9B772}

Konzoly

AMD64

IT

{31A731D6-C904-4F88-8A98-9E9B21CE47CB}

WebConsole

AMD64

IT

{F5191B2F-502A-4CDA-94A6-B4C35BB9329A}

Konzoly

AMD64

JA

{80F93EE4-FCF5-41AD-B52D-2072C2A42A1F}

WebConsole

AMD64

JA

{C71F7280-C722-4982-BB0A-3C79DAB0C2A6}

Konzoly

AMD64

KO

{83E806FA-F877-4D8C-9753-6A90FE6EB3FE}

WebConsole

AMD64

KO

{3D5BF82B-E13D-4722-937F-0367C08648C3}

Konzoly

AMD64

NL

{08E0CDB2-222F-4CDA-A6F7-5C3B165EF777}

WebConsole

AMD64

NL

{C6EAE5E6-FC17-4ED4-B129-EA12E206BC2A}

Konzoly

AMD64

PL

{D6C1E3CB-9D96-4130-A33A-38B5A3507808}

WebConsole

AMD64

PL

{679947AD-FB0E-4A01-9814-E105E54CB64F}

Konzoly

AMD64

PT-BR

{46DC0E95-F16F-4C23-B750-A96B90FC9502}

WebConsole

AMD64

PT-BR

{B6D45A74-C7C2-4ADB-B514-AE9C3FD54305}

Konzoly

AMD64

PT-PT

{326D1ECF-C4B9-491D-B52A-B63E2B7E85A7}

WebConsole

AMD64

PT-PT

{C08D1111-FC07-4CE3-9219-83746731B853}

Konzoly

AMD64

RU

{B928F187-E8D4-47F9-95E8-782888084594}

WebConsole

AMD64

RU

{0D384677-A886-4459-A127-FB0DED99C7DC}

Konzoly

AMD64

SV

{06F64EB1-72F7-4F81-9884-943D7E7ACDA1}

WebConsole

AMD64

SV

{9323412B-E39F-429B-832E-2907CD2F8555}

Konzoly

AMD64

TR

{D070EC49-3C4D-4D96-BE19-F1CC3833238B}

WebConsole

AMD64

TR

{D8CD67F9-8472-42D0-BAD0-8CB3FE967C2D}

Konzoly

AMD64

TW

{9788F058-AC4E-401A-9FB0-5F5ABE3C01DC}

WebConsole

AMD64

TW

{5AFDBE45-04A2-4452-B080-2C52D1E1FD5F}

Konzoly

AMD64

ZH-ZK

{A81948BF-8921-4592-9E2C-0B0E7EE8D483}

WebConsole

AMD64

ZH-ZK

{9D3F545B-17D2-49ED-B2FB-9F94B433A56B}

Konzoly

x86

KN

{6F1250F9-9C90-4119-B224-8AA1A46445D8}

Konzoly

x86

CS

{AF2AFAB8-BC35-4A8C-B7F7-D74A63918C0A}

Konzoly

x86

DE

{C335B747-FD7B-47C0-BAF4-13D600DDAB2A}

Konzoly

x86

ES

{DA80F1B4-8D89-41B8-B26B-CCC9BB5BCC5C}

Konzoly

x86

FR

{77C93CBD-4D8D-4ED1-8FD6-A47D84E35A18}

Konzoly

x86

HU

{E398E0BA-97E4-45A9-BBAA-50A51A6B4873}

Konzoly

x86

IT

{75E2D0B5-E784-4313-807E-F52A3E9141DC}

Konzoly

x86

JA

{83933DE3-23DF-4D07-9989-94AE2814AB90}

Konzoly

x86

KO

{BE0D247F-AA6F-43D4-938C-27418C43F2D7}

Konzoly

x86

NL

{C72D53EC-0F75-4128-A625-A6C3E941E0EC}

Konzoly

x86

PL

{DF0AB135-C705-42ED-9EF5-B56ACEC74D51}

Konzoly

x86

PT-BR

{8D9D2D8A-4A76-4CA1-8B5B-D247293E6201}

Konzoly

x86

PT-PT

{9292E0CC-065B-48A8-8C5B-4967C5BB008F}

Konzoly

x86

RU

{6401242C-6C79-44BF-B514-7B7B58CFEDFB}

Konzoly

x86

SV

{CCBA004B-55A3-48CB-B53D-76E58C2E9121}

Konzoly

x86

TR

{5FCACFCA-0FDA-435F-A49F-11026CFE2835}

Konzoly

x86

TW

{9C6FDBC9-478E-4EFC-9AC7-E24D9FF35459}

Konzoly

x86

ZH-HK


RTMProductCodeGuid je navíc zástupný symbol, který představuje jeden z následujících identifikátorů GUID.

Komponenty

RTMProductCodeGuid

Server

{C92727BE-BD12-4140-96A6-276BA4F60AC1}

Konzola (AMD64)

{041C3416-87CE-4B02-918E-6FDC95F241D3}

Konzola (x86)

{175B7A24-E94B-46E5-A0FD-06B78AC82D17}

WebConsole (AMD64)

{B9853D74-E2A7-446C-851D-5B5374671D0B}

Brána

{1D02271D-B7F5-48E8-9050-7F28D2B254BB}

SCX-ACS (AMD64)

{46B40E96-9631-11E2-8D42-2CE76188709B}

SCX-ACS (x86)

{46B40E96-9631-11E2-8D42-2CE76188709B}

Pokyny k instalaci nástroje Operations Manager – monitorování systém UNIX a Linuxu (aktualizace sady Management Pack)

Pokud chcete nainstalovat aktualizované balíčky monitorování a agenty pro operační systémy systém UNIX a Linux, postupujte takto:

 1. Nainstalujte kumulativní aktualizaci 2 do prostředí operations manageru System Center 2012 R2.

 2. Aktualizované sady Management Pack pro System Center 2012 R2 si stáhněte z následujícího webu společnosti Microsoft:

  Sada System Center Monitoring Pack pro operační systémy systém UNIX a Linux

 3. Nainstalujte balíček aktualizace sady Management Pack, abyste extrahovali soubory sady Management Pack.

 4. Naimportujte aktualizovanou sadu Management Pack Microsoft.Unix.Library a sady Management Pack knihovny, které jsou relevantní pro platformy Linux nebo systém UNIX, které monitorujete ve svém prostředí.

 5. Naimportujte aktualizovanou sadu Management Pack pro každou verzi Linuxu nebo systém UNIX, kterou monitorujete ve svém prostředí.

 6. V podokně Správa konzoly Operations Console upgradujte každého agenta na nejnovější verzi pomocí rutiny Update-SCXAgent Windows PowerShell nebo Průvodce upgradem agenta systém UNIX/Linux.

Změněné soubory

File size

Verze

Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll

1 783 512 bajtů

7.1.10226.1015

Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.Components.dll

1 137 368 bajtů

7.1.10226.1015

Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll(Silverlight)

1 645 272 bajtů

7.1.10226.1015

Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.Components.dll(Silverlight)

830 168 bajtů

7.1.10226.1015

Microsoft.SystemCenter.Visualization.Component.Library.mpb

290 816 bajtů

--

Microsoft.SystemCenter.GTM.Tool.Widgets.dll

57 048 bajtů

7.1.10226.1015

Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll

2 513 608 bajtů

7.5.3079.6

Microsoft.Mom.UI.Components.dll

6 159 064 bajtů

7.1.10226.1015

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll

2 669 784 bajtů

7.1.10226.1015

HealthService.dll

2 772 664 bajtů

7.1.10195.0

HealthServiceMessages.dll

1 365 176 bajtů

7.1.10195.0

PerfMon.dll

2 036 920 bajtů

7.1.10195.0

PerfMon64.dll

3 336 888 bajtů

7.1.10195.0

PMonitor.default.config

983 048 bajtů

--

Monitor.xsd

76 344 bajtů

--

mommodules2.dll

248 504 bajtů

7.1.10195.0


Změněné soubory

File size

Verze

Microsoft.AIX.5.3.mpb

15 701 kB

7.5.1021.1

Microsoft.AIX.6.1.mpb

15,715 kB

7.5.1021.1

Microsoft.AIX.7.mpb

14,709 kB

7.5.1021.1

Microsoft.AIX.Library.mp

31 kB

7.5.1021.1

Microsoft.HPUX.11iv2.mpb

19,882 kB

7.5.1021.1

Microsoft.HPUX.11iv3.mpb

19,785 kB

7.5.1021.1

Microsoft.HPUX.Library.mp

31 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Linux.Library.mp

31 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Linux.RedHat.Library.mp

15 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Linux.RHEL.4.mpb

7,845 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Linux.RHEL.5.mpb

7,784 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Linux.RHEL.6.mpb

7,353 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Linux.SLES.9.mpb

3,783 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Linux.SLES.10.mpb

7,152 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Linux.SLES.11.mpb

4,684 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Linux.SUSE.Library.mp

15 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Linux.Universal.Library.mp

15 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Linux.Universal.Monitoring.mp

83 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Linux.UniversalD.1.mpb

14,056 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Linux.UniversalR.1.mpb

12,573 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Solaris.9.mpb

13,728 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Solaris.10.mpb

26,903 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Solaris.11.mpb

26,514 kB

7.5.1021.1

Microsoft.Solaris.Library.mp

22 kB

7.5.1021.1Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×