Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Použití čtečky obrazovky pro naplánování vysílání schůzky Skype

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty Microsoft 365 používají program pro čtení obrazovky, jako je Microsoft Předčítání, JAWS nebo NVDA. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte domovskou stránku podpory Microsoftu.

Pomocí klávesnice a Předčítání (integrovaná funkce čtečky obrazovky v systému Windows) můžete naplánovat schůzky Vysílání schůzky Skype nebo události pro až 10 000 online účastníků.

Pokud naplánujete schůzku v aplikaci Outlook a pozvete více než 250 osob, plánování se automaticky přepne na portál Vysílání schůzky Skype.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v tématu Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Vysílání schůzky Skype běží ve webovém prohlížeči, a proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkaz nebo z příkazu se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Upozorňujeme, že běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) nebo Ctrl+O (Otevřít) ovládají webový prohlížeč, ne Vysílání schůzky Skype.

V tomto tématu

Přihlášení k portálu pro vysílání schůzky Skype

Přihlaste k portálu pomocí svého pracovního nebo školního účtu.

 1. Přejděte v prohlížeči na portál pro vysílání schůzky Skype. Otevře se přihlašovací okno.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte své uživatelské jméno, a potom stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka: Pokud své uživatelské jméno nezaslechnete, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte výraz „Use another account, link“ (Použít jiný účet, odkaz), a potom stiskněte klávesu Enter. Zadejte uživatelské jméno, které chcete použít, a potom stiskněte klávesu Enter.

 3. Uslyšíte výraz „Password, editing“ (Heslo, úprava). Zadejte heslo a potom stiskněte klávesu Enter.

  Otevře se stránka portálu Vysílání schůzky Skype.

Naplánování schůzky

Zadejte datum a čas, informace o účastnících a typy jejich přístupu k vysílání.

 1. Na stránce portálu Vysílání schůzky Skype stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte výraz „New meeting button“ (Tlačítko Nová schůzka), a potom stiskněte klávesu Enter.

  Otevře se stránka Nastavení schůzky.

 2. Upravte následující podrobnosti o schůzce:

 3. Po nastavení schůzky i souvisejících podrobností stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte výraz „Create button“ (Tlačítko Vytvořit), a potom stiskněte klávesu Enter.

 4. Otevře se stránka se souhrnnými informacemi o schůzce. Postup odeslání pozvánky najdete v tématu Odeslání pozvánky.

Přidání předmětu, času a délky schůzky

Zadejte předmět schůzky a datum, čas a délku vysílání.

 1. Na stránce Nastavení schůzky opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte výraz „Meeting title, editing“ (Název schůzky, úprava), a zadejte předmět svého vysílání.

 2. Pokud budete chtít změnit čas a délku vysílání schůzky, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte výraz „Start date, <current month>“ (Počáteční datum, (aktuální měsíc)).

  Můžete změnit tahle nastavení:

  • Start month (Počáteční měsíc)

  • Start day of the month (První den měsíce)

  • Start year (Počáteční rok)

  • Start time hours (Hodiny zahájení)

  • Start time minutes (Minuty zahájení)

  • Meeting duration in hours (Délka schůzky v hodinách)

  K navigaci v nastavení používejte klávesu Tab nebo Shift+Tab, dokud neuslyšíte nastavení, které chcete upravit.

  Pokud budete chtít otevřít seznam možností nastavení, stiskněte klávesy Alt+Šipka dolů. Při pohybu v seznamu opakovaně stiskněte klávesy Caps Lock+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte požadovanou položku. Položku vyberete stisknutím kláves Caps Lock+Enter.

Přidání účastníků schůzky

Účastníky můžete přidat v roli členů týmu události, nebo jako účastníky.

Přidání členů týmu události

Členové týmu události se mohou události účastnit na pozici přednášejícího, režiséra, organizátora nebo moderátora. Zároveň budou mít nad celým vysíláním kontrolu.

 1. Na stránce Nastavení schůzky opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte výraz „Email or alias of each event member, Event team, editing“ (E-mail nebo přezdívka každého člena události, tým události, úprava).

 2. Zadejte jména, e-mailové adresy nebo korespondenční seznam členů týmu události. Údaje oddělujte čárkou.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte výraz „Check names, button“ (Tlačítko Kontrola jmen), a potom stiskněte klávesu Enter.

Přidání účastníků

Účastník může sledovat událost online, ale nemůže se jí účastnit jako přednášející nebo celé vysílání řídit. Přístup účastníků můžete definovat libovolnou z následujících kategorií:

 • Anonymní: Zúčastnit vysílání se může bez přihlášení kdokoli, kdo disponuje odkazem na vysílání.

 • Celá firma: Vysílání se může účastnit kdokoli z vaší společnosti. Je vyžadováno přihlášení. Ve výchozím nastavení je označena tato kategorie.

 • Pouze na pozvánku: Zúčastnit vysílání se mohou pouze účastníci výslovně uvedení na pozvánce. Je vyžadováno přihlášení.

 1. Na stránce Nastavení schůzky opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte výraz „Selected“ (Vybráno) následovaný aktuálně vybranou nebo výchozí kategorií účastníka.

 2. Při výběru aktuálního typu účastníka opakovaně stiskněte klávesy Caps Lock+Šipka vpravo/vlevo, dokud neuslyšíte požadovanou položku. Položku vyberete stisknutím kláves Caps Lock+Enter.

 3. Pokud vyberete možnost Pouze na pozvánku, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte výraz „Attendees, editing, Email or alias of individual or distributing list“ (Účastníci, úprava. E-mail nebo přezdívka jednotlivce nebo hromadný seznam).

  Zadejte jména, e-mailové adresy nebo korespondenční seznam členů týmu události. Údaje oddělujte čárkou. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte výraz „Check names, button“ (Tlačítko Kontrola jmen), a potom stiskněte klávesu Enter.

Definování možnosti záznamu videa

Podle potřeby můžete z dostupného vysílání vytvořit záznam nebo video na vyžádání určené osobám, které se schůzky nemohly zúčastnit, nebo které se budou chtít k vysílání později vrátit.

 1. Na stránce Nastavení schůzky stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte výraz „Create a video recording for download, checkbox“ (Vytvoření záznamu videa ke stažení, zaškrtávací pole). Předčítání také ohlásí, jestli je pole označené, nebo ne. Změnu označení potvrdíte mezerníkem.

 2. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte výraz „Make video on demand available after the meeting“ (Zpřístupnění videa na vyžádání po ukončení schůzky). Předčítání také ohlásí, zda je pole označené, nebo ne. Změnu označení potvrdíte mezerníkem.

Povolení přepisu a překladu

Pokud budete chtít vysílání zpřístupnit většímu publiku, můžete povolit přepis vysílání a následný automatický překlad přepisu. Účastníci si v takovém případě mohou během vysílání zobrazit titulky ve vybraném jazyce.

Poznámka: U některých organizací může být dostupnost této funkce omezena.

 1. Na stránce Nastavení schůzky stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte výraz „Enable transcription and translation for auto-generating captions“ (Povolení přepisu a překladu pro automatické vytváření titulků). Předčítání také ohlásí, jestli je pole označené, nebo ne. Změnu označení potvrdíte mezerníkem.

 2. Otevře se seznam jazyků. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte výraz „Primary spoken language for the broadcast“ (Primární mluvený jazyk vysílání).

 3. Pokud budete chtít tento primární mluvený jazyk změnit, stiskněte klávesy Alt+Šipka dolů. Otevře se seznam možností. Opakovaně stiskněte klávesy Caps Lock+Šipka vlevo/vpravo, dokud neuslyšíte požadovaný jazyk. Nakonec stiskněte klávesy Caps Lock+Enter.

 4. Jazyky pro překlad můžete definovat opakovaným stisknutím kláves Caps Lock+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte první jazyk, ve kterém chcete nabídnout překlad.

 5. Jazyk vyberete stisknutím kláves Caps Lock+Šipka vlevo a poté stisknutím mezerníku. Tento postup opakujte u všech jazyků, ve kterých chcete přepis překládat.

  Poznámka: Jednu schůzku lze přeložit až do 6 jazyků.

Odeslání pozvánky

Po vytvoření můžete pozvánku jednoduše odeslat pomocí aplikace Outlook.

 1. Na stránce se souhrnnými informacemi o schůzce stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte výraz „Create Outlook invitation button“ (Tlačítko Vytvořit pozvánku pro Outlook), a potom stiskněte Enter.

 2. Uslyšíte výraz „Notification text, What do you want to do with BroadcastMeetings.ics?“ (Text oznámení. Co chcete dělat se souborem BroadcastMeetings.ics?). Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Pak stiskněte Enter.

 3. Uslyšíte výraz „Notification text, BroadcastMeetings.ics finished downloading“ (Text oznámení. Stahování souboru BroadcastMeetings.ics bylo dokončeno). Poté opakovaně stiskněte tlačítko Tab, dokud neuslyšíte výraz „Open button“ (Tlačítko Otevřít), a nakonec stiskněte klávesu Enter. Pozvánka se otevře v aplikaci Outlook a kurzor se přesune do hlavního textu zprávy.

 4. Pozvánku odešlete stisknutím kláves Alt+S v aplikaci Outlook.

Viz také

Klávesové zkratky pro Skype pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Naučte se navigovat ve Skypu pro firmy

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×