Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

UserObjects argument spolu s argumentem transformace lze použijte k vytvoření nové proměnné z objektů v prostředí globální (nebo v jiných prostředích aktuální vyhledávací cestě).

Předpokládejme například, by chtěl odhad lineární model pomocí mzdových příjmů jako závislé proměnné a chcete zahrnout úrovni států na obyvatele výdaje na vzdělávání jako jeden z nezávisle proměnných. Definujeme pojmenovaný vektor obsahující tato data na úrovni států takto:

educExp < - c (Connecticut = 1795.57, Washington = 1170.46, Indiana = 1289.66)

Můžeme pak použít rxDataStepXdf přidat výdaje na obyvatele vzdělání jako novou proměnnou pomocí argumentu transformace předáním userObjects argumentu jako seznam s názvem educExp:

censusWorkers <-file.path(rxGetOption("sampleDataDir"), "censusWorkers.xdf") rxDataStepXdf (Vstupní_soubor = censusWorkers, Výstupní_soubor = "censusWorkersWithEduc", transformace = seznam (stateEducExpPC = educExp [odpovídat (stát, names(educExp))]), transformVars = "stav", userObjects=list(educExp=educExp))

Funkce rxGetInfoXdf odhalí přidána proměnná:

rxGetInfo("censusWorkersWithEduc.xdf",getVarInfo=TRUE) 

Tento příklad a další jsou součástí RevoScaleR User's Guide, otevřeli zaškrtnutím pomoc - R příručky (PDF) z nabídky Enterprise R revoluce.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×