Příznaky

Pokud uživatel synchronizuje poštovní schránku pomocí zařízení iOS 6,1 nebo 6.1.1, jsou spotřebovány prostředky serveru Microsoft Exchange Server 2010 Client Access Server (CAS) a poštovní schránky (MBX), dojde k nadměrnému nárůstu protokolu, kdy může dojít k nadměrnému nárůstu obnovitelných položek a využití paměti a procesoru se může výrazně zvýšit.  Vliv na výkon serveru. Kromě toho se uživatelům sady Office 365 serveru Exchange online zobrazí v zařízení iOS 6,1 nebo 6.1.1 chybová zpráva podobná následující:

Nelze získat poštu

Připojení k serveru se nezdařilo.

Jediná možnost, která je uživatelům k dispozici, je OK. Další příznakymohou nastat následující další příznaky. Protokolování poštovní schránky EAS při kontrole protokolu poštovní schránky programu Exchange ActiveSync (EAS) se může zobrazit následující:RequestHeader : POST /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas?User=user1@contoso.com&DeviceId=ApplDMPFXZABDFHW&DeviceType=iPad&Cmd=MeetingResponse HTTP/1.1Connection: keep-aliveContent-Length: 55Content-Type: application/vnd.ms-sync.wbxmlAccept: */*Accept-Encoding: gzip, deflateAccept-Language: en-usAuthorization: ********Host: mail.contoso.comUser-Agent: Apple-iPad2C1/1002.141X-MS-PolicyKey: 2429156470MS-ASProtocolVersion: 14.1 RequestBody :<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><MeetingResponse xmlns="MeetingResponse:"> <Request> <UserResponse>1</UserResponse> <CollectionId>5</CollectionId> <RequestId>5:5</RequestId> <InstanceId>2013-02-06T22:00:00.000Z</InstanceId> </Request></MeetingResponse>MeetingResponseCommand_OnExecute_Exception : Microsoft.Exchange.Data.Storage.WrongObjectTypeException: The object was bound to a wrong object type. ObjectClass = IPM.Schedule.Meeting.Request, Intended Type =Microsoft.Exchange.Data.Storage.CalendarItem. at Microsoft.Exchange.Data.Storage.StoreObject.DownCastStoreObject[T]() at Microsoft.Exchange.Data.Storage.ItemBuilder.ItemBind[T](StoreSession session, StoreIdstoreId, Schema expectedSchema, MapiMessageCreator mapiMessageCreator, ItemBindOptionitemBindOption, ICollection`1 propertiesToLoad) at Microsoft.Exchange.Data.Storage.ItemBuilder.ItemBind[T](StoreSession session, StoreId id,Schema expectedSchema, ICollection`1 propertiesToLoad) at Microsoft.Exchange.Data.Storage.CalendarItem.Bind(StoreSession session, StoreId id) at Microsoft.Exchange.AirSync.MeetingResponseCommand.GetOccurenceId(StoreObjectIdmailboxRequestId, ExDateTime instanceId) at Microsoft.Exchange.AirSync.MeetingResponseCommand.ProcessCommand() at Microsoft.Exchange.AirSync.MeetingResponseCommand.OnExecute()AccessState : AllowedAccessStateReason : GlobalResponseHeader : HTTP/1.1 200 OKMS-Server-ActiveSync: 14.2ResponseBody : <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><MeetingResponse xmlns="MeetingResponse:"> <Result> <RequestId></RequestId> <Status>4</Status> </Result></MeetingResponse> Protokoly služby IISna serveru Exchange Server pouze pro provozy, následující text se neustále opakuje v souborech protokolu Internetové informační služby (IIS) v certifikačním úřadu.2013-02-06 23:41:59 192.168.137.11 POST /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas User=user1@contoso.com&DeviceId=ApplDMPFXZABDFHW&DeviceType=iPad&Cmd=Sync&Log=[truncated] 443 user1@exchlab.com 192.168.137.246 Apple-iPad2C1/1002.141 200 0 0 187 2013-02-06 23:41:59 192.168.137.11 POST /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas User=user1@contoso.com&DeviceId=ApplDMPFXZABDFHW&DeviceType=iPad&Cmd=MeetingResponse&Log=[... Error:WrongObjectTypeException …] 443 user1@exchlab.com 192.168.137.246 Apple-iPad2C1/1002.141 200 0 0 140 Poznámka:Chyba: chybná třída Typeexception nemusí být ve všech případech přítomna.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:Metoda 1nainstalujte následující kumulativní aktualizaci:

2803727 Popis kumulativní aktualizace 1 pro Exchange Server 2010 Service Pack 3Metoda 2 K vyřešení problému společnost Apple odesílá následující článek. iOS 6,1: nadměrný příjem aktivity serveru Exchange po přijetí výjimky do opakující se události kalendáře Společnost Apple také oznámila dostupnost iOS 6.1.2 , aby tento problém řešila.

Alternativní řešení

Chcete-li tento problém obejít u zařízení, která nejsou aktualizována, nezpracovujte položky kalendáře, například žádosti o schůzku v systému iOS 6,1 nebo 6.1.1. Také ihned restartujte zařízení. Pokud problém přetrvává, můžete problém obejít pomocí jedné z následujících metod. Poznámka: Následující zástupná řešení byla změněna z původních doporučení. Konkrétně bylo odstraněno využití partnerství a navržené nastavení omezení pro aplikaci Exchange ActiveSync. Analýza zjistila, že nebyly dostatečné pro zachování výkonu serveru. Aktuální metody odrážejí nejlepší možnosti.

Metoda 1: použít přepis adresy URL k zablokování cmd = MeetingResponse

Bylo zjištěno řešení, které správcům umožňuje blokovat opakující se pokus MeetingResponse pomocí pravidla pro hraniční zařízení nebo modulu pro přepsání adresy URL 2,0 pro servery Internet Information Server 7 a 7,5, pro systémy Windows Server 2008 a windows Server 2008 R2. Podívejte se na následující článek na webu TechNet wiki online. Použití přepsání adresy URL k blokování určitých klientů z upozornění serveru Exchange: toto řešení nemusí fungovat v některých scénářích, kde se používá obvodové zařízení, například některé balíky zatížení sítě. Měli byste kontaktovat dodavatele a ověřit, zda řešení nelze implementovat na obvodové zařízení před změnou služby IIS. Jakmile je implementován přepis adresy URL, zařízení iOS 6.1 a 6.1.1 mohou synchronizovat a přijímat aktualizace. Avšak odpovědi na položky schůzky ze zařízení jsou serverem odmítnuty. Doporučujeme, aby uživatelé odpověděli na schůzky prostřednictvím aplikace Outlook Web App (OWA), Microsoft Outlook nebo jiného zařízení než iOS 6,1 nebo 6.1.1.

Metoda 2: bloky uživatelů bloků iOS 6,1 nebo 6.1.1

Uživatele systému iOS 6,1 a 6.1.1 lze blokovat pomocí funkce Povolit/blokovat a karanténu serveru Exchange Server 2010. Další informace o této funkci naleznete v následujícím příspěvku na blog týmu Exchange:

Řízení přístupu k zařízením ActiveSync serveru Exchange pomocí seznamu Povolit/blokovat/karanténaAktualizované informace o použití prostředí Exchange Management Shell pro Povolit/blokovat/karanténu najdete také na následujícím webu společnosti Microsoft:

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Další informace

Poradce při potížích s průvodcem aplikací ActiveSync pomocí aplikace Exchange Server pomáhá řešit následující problémy:

  • V zařízení nelze vytvořit profil.

  • Nelze se připojit k serveru.

  • Problémy s poštou

  • Problémy s kalendářním

  • Zpoždění při výkonu zařízení/CAS

K identifikaci tohoto problému ve vaší organizaci můžete použít také jednu z metod v této části. Office365 uživatelé serveru Exchange Online mohou používat pouze možnost protokolování poštovní schránky EAS a hledat opakované výskyty odpovědi stav 4, která je zaznamenána v části Příznaky.

Metoda 1: získání protokolování poštovní schránky EAS pro uživatele

Chcete-li získat protokoly poštovních schránek EAS, postupujte podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2461792 jak shromažďovat protokoly zařízení aplikace ActiveSync při řešení potíží s synchronizací mezi mobilními zařízeními a serverem Exchange Online

Metoda 2: sběr a analýza protokolů služby IIS

Zkontrolujte způsob opakování cmd = Sync a cmd = MeetingResponse, případně spárované s chybou: Chybná Objecttypeexceptionpro zařízení iOS 6,1 nebo 6.1.1. Nepřetržitý vzorek bude označovat, že uživatel zařízení zpracovává žádosti o schůzku ze zařízení a setkal se s chybou zařízení. Pomocí následujícího dotazu můžete také analyzovat analyzátorem protokolového studia :SELECT COUNT(*),MyDeviceId AS DeviceId,TheUserId AS UserId,MajAgent,MinAgentUSING EXTRACT_VALUE(cs-uri-query,'DeviceId') AS MyDeviceId,EXTRACT_VALUE(cs-uri-query,'User') AS TheUserId,TO_INT(SUBSTR(SUBSTR(cs(User-Agent),INDEX_OF (cs(User-Agent), '.'),4),1,3)) AS MinAgent,TO_INT(SUBSTR(SUBSTR(cs(User-Agent),INDEX_OF (cs(User-Agent), '/'),5),1,4)) AS MajAgentFROM '[LOGFILEPATH]' WHERE cs-uri-query LIKE '%MeetingResponse%' AND (MajAgent=1002 AND MinAgent<146)GROUP BY DeviceId,UserId,MajAgent,MinAgentORDER BY COUNT(*) DESC

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×