Souhrn

Při spuštění samostatné služby WSUS nebo správce System Center Configuration Manager integrovaného se službou WSUS můžou občas selhat synchronizace aktualizací softwaru, přičemž následné synchronizace můžou proběhnout úspěšně. Můžete se zobrazit jedna nebo více následujících chyb.

Položky v protokolu wsyncmgr.log (serverový protokol správce Configuration Manager), kterých byste si měli všímat:

MM/dd/YYYY HH:mm:ss PM Synchronizing WSUS server contoso1.contoso.com ...

MM/dd/YYYY HH:mm:ss PM sync: Starting WSUS synchronization

MM/dd/YYYY HH:mm:ss PM sync: WSUS synchronizing categories

MM/dd/YYYY HH:mm:ss PM sync: WSUS synchronizing updates

MM/dd/YYYY HH:mm:ss PM Caught exception: Microsoft.SystemsManagementServer.SoftwareUpdatesManagement.WsusSyncAction.WsysSyncFailedException: ImportUpdateError: ~~ at Microsoft.SystemsManagementServer.SoftwareUpdatesManagement.WsusSyncAction.WSyncAction.SyncWSUS(SyncMode syncMode)~~ at Microsoft.SystemsManagementServer.SoftwareUpdatesManagement.WsusSyncAction.WSyncAction.DoSync()

MM/dd/YYYY HH:mm:ss PM Sync done. Getting sync info...

MM/dd/YYYY HH:mm:ss PM Got sync info. NumSynced = 0

MM/dd/YYYY HH:mm:ss PM Sync failed: ImportUpdateError: . Source: Microsoft.SystemsManagementServer.SoftwareUpdatesManagement.WsusSyncAction.WSyncAction.SyncWSUS

MM/dd/YYYY HH:mm:ss PM STATMSG: ID=6703 SEV=E LEV=M SOURCE="SMS Server" COMP="SMS_WSUS_SYNC_MANAGER" SYS=CONTOSO1.CONTOSO.COM SITE=NEW PID=3196 TID=7588 GMTDATE=Day Mon dd HH:mm:ss.ssss YYYY ISTR0="Microsoft.SystemsManagementServer.SoftwareUpdatesManagement.WsusSyncAction.WSyncAction.SyncWSUS" ISTR1="ImportUpdateError: " ISTR2="" ISTR3="" ISTR4="" ISTR5="" ISTR6="" ISTR7="" ISTR8="" ISTR9="" NUMATTRS=0

MM/dd/YYYY HH:mm:ss PM Sync failed. Will retry in 60 minutes

 

Odpovídající položky z protokolu SoftwareDistribution.log:

YYYY-MM-dd HH:mm:ss.sss UTC Error WsusService.42 CatalogSyncAgentCore.GetAndSaveUpdateMetadata 2 update(s) could not be imported into the local db even with retry

YYYY-MM-dd HH:mm:ss.sss UTC Error WsusService.42 CatalogSyncAgentCore.GetAndSaveUpdateMetadata Bad Update Revision #0: b55a761f-98c3-4e8f-be39-9dcfd35ceefc/201

YYYY-MM-dd HH:mm:ss.sss UTC Error WsusService.42 CatalogSyncAgentCore.GetAndSaveUpdateMetadata Bad Update Revision #1: e0dd10bf-612b-4524-b382-9655a5ee7d6e/200

YYYY-MM-dd HH:mm:ss.sss UTC Info WsusService.42 CatalogSyncAgentCore.UpdateSyncResultAndGenerateReportingEvent CatalogSyncThreadProcess: report subscription One or more updates failed to import to local database.

YYYY-MM-dd HH:mm:ss.sss UTC Info WsusService.42 EventLogEventReporter.ReportEvent EventId=386,Type=Error,Category=Synchronization,Message=Synchronization failed. Reason: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Cannot insert the value NULL into column 'RevisionID', table '@AtLeastOneBundle'; column does not allow nulls. INSERT fails.

Error loading information from upd:BundledUpdates/upd:AtLeastOne/upd:UpdateIdentity for updateB55A761F-98C3-4E8F-BE39-9DCFD35CEEFC\201. Some update revisions in bundle information are not already present in the database.

Kontrola synchronizací v konzole WSUS zobrazí výsledky se stavem Succeeded a Failed:

WSUS Sync fails1

Synchronizace, která selhala, může být vypadat podobně jako následující příklad (poklikáním na zobrazené položky, které selhaly, otevřete zprávu o synchronizaci):

WSUS sync fails2

Příčina

Bude teprve určena.

Řešení

Synchronizace a import dříve nezdařených aktualizací definic by měl při následných synchronizacích aktualizací softwaru proběhnout úspěšně.

Další informace

Pokud se načtení historie synchronizací v konzole služby WSUS nezdaří nebo se vykresluje pomalu, podívejte se na informace v následujícím článku, pomocí kterých můžete tento problém vyřešit:


Clearing the Synchronization history in the WSUS console (Vymazání historie synchronizací v konzole služby WSUS)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×