Sestava najít položky zboží (594) nefunguje podle očekávání pro položky, které používají nulové prodejní ceny ve francouzské verzi aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009

Šablona: CPR – Šablona pro opravu kódu aplikace Navision

Chyba č: 183486 (Údržba obsahu)

Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics NAV pro národní jazyk francouzština (fr).

Příznaky

Zadejte řádek prodejní objednávky pro položku do prodejní objednávky ve francouzské verzi aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 se předpokládá. Prodejní cena je nastaven na nulu pro položku. Potom zaúčtování faktury pro prodejní objednávku. V této situaci při zobrazení sestava najít položky zboží (594) z deníku Intrastat, odpovídající položky zboží je uvedena nesprávně se částka ceníku pro položku místo nula. Položky zboží navíc nesmí být hlášeny v sestavě najít položky zboží (594) pro položky, které používají nulové prodejní ceny.
K tomuto problému dochází v následujících produktů:

 • Francouzskou verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Francouzskou verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1


Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Pokud není tato oprava hotfix k volnému stahování (tj. v článku není uvedena veřejná adresa URL opravy hotfix), vyžaduje její distribuce technickým vedoucím, členem týmu a vedoucím přičemž následující předpoklady:

 • Opravu hotfix mohou získat zákazníci se vyskytla chyba, která je uvedena v části "Příznaky".

 • Musí sledovat zákazníci Chcete-li odeslat a dodat v další aktualizaci service Pack, až bude k dispozici (Pokud bude vydána aktualizace service pack).

Tato oprava hotfix oprava bude zahrnuta v aktualizaci Service Pack 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2013.Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou pomoci vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet postupy podle vašich konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Navision odhlášeni systému. To zahrnuje uživatele klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

 • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.

 • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015 objekt.Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.
Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:

 1. Změňte kód v části 2 číslo položky dat v sestavě najít položky zboží (594) takto:
  Existující kód 1

  ...// Delete the following line.
  IF (TotalAmt = 0) AND ("Entry Type" = "Entry Type"::Sale) THEN BEGIN

  IF Item."No." <> "Item No." THEN
  ...

  Změněný kód 1

  ...// Add the following line.
  IF (TotalAmt = 0) AND ("Entry Type" = "Entry Type"::Sale) AND (NOT SkipRecalcZeroAmounts) THEN BEGIN

  IF Item."No." <> "Item No." THEN
  ...

  Existující kód 2

  ...// Delete the following lines.
  InsertItemJnlLine;
  END;
  // End of the lines.
  ...

  Náhradní kód 2

  ...// Add the following lines.
  IF (TotalAmt = 0) AND SkipZeroAmounts THEN
  CurrReport.SKIP;
  // End of the lines.
  ...

  Existující kód 3

  ...IF (TotalAmt = 0) AND SkipZeroAmounts THEN
  CurrReport.SKIP;
  }
  ...

  Změněný kód 3

  ...IF (TotalAmt = 0) AND SkipZeroAmounts THEN
  CurrReport.SKIP;

  // Add the following lines.
  InsertItemJnlLine;
  END;
  // End of the lines.

  }
  ...
 2. Změňte kód v části formuláře žádosti v sestavě najít položky zboží (594) takto:
  Existující kód 1

  ...ToolTipML=ENU=This option will group entries with the same Tariff No, Country/Region Code, Item No, Cust.VAT Registration No. This feature substract items returns from shipments. This is required in the French Intrastat reporting. }
  }
  ...

  Změněný kód 1

  ...ToolTipML=ENU=This option will group entries with the same Tariff No, Country/Region Code, Item No, Cust.VAT Registration No. This feature substract items returns from shipments. This is required in the French Intrastat reporting. }

  // Add the following lines.
  { 1120002;CheckBox;0 ;2310 ;5060 ;440 ;ShowCaption=Yes;
  CaptionML=ENU=Skip recalulation for zero amounts;
  SourceExpr=SkipRecalcZeroAmounts }
  { 1120003;CheckBox;0 ;2860 ;5060 ;440 ;ShowCaption=Yes;
  CaptionML=ENU=Skip zero amounts;
  SourceExpr=SkipZeroAmounts }
  // End of the lines.

  }
  ...

  Existující kód 2

  ...{ 1120000;2;Field;
  CaptionML=ENU=Group Entries;
  ToolTipML=ENU=This option will group entries with the same Tariff No, Country/Region Code, Item No, Cust.VAT Registration No. This feature substract items returns from shipments. This is required in the French Intrastat reporting.;
  SourceExpr=GroupEntries }
  }
  ...

  Náhradní kód 2

  ...{ 1120000;2;Field;
  CaptionML=ENU=Group Entries;
  ToolTipML=ENU=This option will group entries with the same Tariff No, Country/Region Code, Item No, Cust.VAT Registration No. This feature substract items returns from shipments. This is required in the French Intrastat reporting.;
  SourceExpr=GroupEntries }

  // Add the following lines.
  { 1120001;1;Group ;
  CaptionML=ENU=Additional options;
  GroupType=Group }
  { 1120002;2;Field ;
  CaptionML=ENU=Skip recalculation for zero amounts;
  SourceExpr=SkipRecalcZeroAmounts }
  { 1120003;2;Field ;
  CaptionML=ENU=Skip zero amounts;
  SourceExpr=SkipZeroAmounts }
  // End of the lines.

  }
  ...
 3. Změňte kód v části globální proměnné v sestavě najít položky zboží (594) takto:
  Existující kód

  ...GroupEntries@1120001 : Boolean;
  ...

  Změněný kód

  ...GroupEntries@1120001 : Boolean;

  // Add the following lines.
  SkipRecalcZeroAmounts@1120002 : Boolean;
  SkipZeroAmounts@1120003 : Boolean;
  // End of the lines.
  ...


Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

 • Francouzskou verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Francouzskou verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Odkazy

VSTF DynamicsNAVSE: 343953

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použití pro další aspekty.

Autor: vagarcia
Zapisovatel: v-deni
Odborný recenzent: vagarcia; andregu
Redaktor:

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×