Sestava "Zákazník/zboží-prodej" a "Prodej zásob – zákazníka" sestavy zobrazit statistické údaje na základě zákazníkem plátce žádné. místo-pro zákazníka žádné. neočekávaně v produktu Microsoft Dynamics NAV

Šablona: CPR – Šablona pro opravu kódu aplikace Navision

Chyba č: 132684 (Údržba obsahu)Chyba #: 57596 (Vedbaek SE)

Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics NAV pro všechna národní prostředí.

Příznaky

Spuštění sestavy "Zákazník/zboží-prodej" nebo "Prodej zásob – zákazníka" sestavy v produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo v produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 service pack 1 (SP1). Však zjistíte, že sestava zobrazuje statistiky založený na určený plátce žádné. místo určené zákazníkovi žádné. neočekávaně.

Před verze NAV 2009-pro zákazníka žádné. byl přiřazen k poli Číslo původu. pole v tabulce Položka ocenění, pokud se položka týká prodeje. Z verze NAV 2009 plátce žádné. je přiřazen do pole číslo zdroje. pole. Pro zákazníka žádné. je přiřazeno číslo původu. pole v položce zboží.

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Pokud není tato oprava hotfix k volnému stahování (tj. v článku není uvedena veřejná adresa URL opravy hotfix), vyžaduje její distribuce technickým vedoucím, členem týmu a vedoucím přičemž následující předpoklady:

 • Opravu hotfix mohou získat zákazníci se vyskytla chyba, která je uvedena v části "Příznaky".

 • Musí sledovat zákazníci Chcete-li odeslat a dodat v další aktualizaci service Pack, až bude k dispozici (Pokud bude vydána aktualizace service pack).

Tato oprava hotfix aktualizaci service pack aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 není plánováno.

Pokud zákazník vybere zachovat předchozí návrh a přiřadit Zákazník-číslo. do pole číslo zdroje v položce ocenění je třeba zvážit to příště inovovaný zákaznická data. Změna v návrhu je unfortunate pro zákazníky, kteří aktivně používat jiný zákazník č vs pro plátce proč znovu obrácena pozornost a také zhodnoceny v budoucí verzi návrh změnit.

Pokud zákazník vybere implementovat změny kódu a shromáždění-na Ne zákazníka v položce ocenění, není opatřením navracení cla statistiku zákazníka. Následující příklad ukazuje nevýhodou provádění navržený kód změnit:

Základní údaje:

Zboží
Metoda ocenění: FIFO
Cena: 10
Volitelná účtovací skupiny
Zákazník:

 1. Č.: Společnost 1

 2. Č.: 1JIH

Číslo zákazníka: 1 Společnost

Pomocí následujících kroků:

 1. Nákupní objednávka:
  Dodavatel: 10000
  Nákupním řádku: Zboží; 1 jednotka; Nákupní cena; 11 CZK
  Zaúčtování příjemky.

 2. Prodejní objednávky:
  Zákazník-li: 1JIH
  Prodejní řádek: Zboží; Pořizovací cena 18;
  Zaúčtujte dodávku a fakturu.

 3. Poznámka: Statistika zákazníka (F9) u zákazníka společnost 1 a 1JIŽNÍ.

 4. Spusťte dávkovou úlohu "Adjustace nákladů u položek zboží".

 5. Stav položky ocenění: je další položku vytvořen a úpravu, uvede částka nákladů (skutečná) - 1,00 CZK

 6. Zpracování statistiky odběratele (F9):
  1-COMPANY:
  Prodej (CZK) = 18
  Původní náklady (LM) = 10
  Upravené náklady (LM) = 10
  Zákazník: 1JIH
  Zobrazeném upravené náklady (LM) = 1
  Měl by být součástí statistik plátce: Společnost 1.

 7. Sestava statistiky prodeje uvádí nesprávné adjustované náklady.

 8. Vytvořit další nákup s 1 jednotka; Pořizovací cena 13 LM, Účto příjmu.
  Vytvořte prodejní objednávku 1 jednotku s AH prodejce. Pořizovací cena = 20 účtovat dodávku a fakturu.
  Spusťte dávkovou úlohu "Adjustace nákladů u položek zboží".
  Sledování stavu zboží a hodnota položky.

 9. Prodejce – zpráva Komise pro prodejce AH nerozpozná kompletní základní náklady a poskytuje nesprávné zisku.Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou pomoci vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet postupy podle vašich konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Navision odhlášeni systému. To zahrnuje uživatele klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

 • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.

 • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015 objekt.Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.
Zákazník může udržovat předchozí návrh, který přiřazuje Zákazník-číslo. do pole číslo zdroje. pole ve verzi NAV 2009 implementací návrhu následující kód:

 1. Změňte kód ve funkci GetSourceNo procedura (22) následujícím způsobem:
  Existující kód

  ...  BEGIN
  IF ItemJnlLine."Invoice-to Source No." <>'' THEN
  EXIT(ItemJnlLine."Invoice-to Source No.");
  EXIT(ItemJnlLine."Source No.");
  END;
  ...

  Změněný kód

  ... BEGIN 
  EXIT(ItemJnlLine."Source No.");
  END;
  ...
 2. Změňte kód ve funkci InitValueEntry procedura (22) následujícím způsobem:
  Existující kód

  ...ELSE BEGIN
  ValueEntry."Document No." := "Invoice No.";
  ValueEntry."Source No." := "Invoice-to Source No.";
  ...

  Změněný kód

  ... ELSE BEGIN
  ValueEntry."Document No." := "Invoice No.";
  ...


Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 service pack 1 (SP1)

 • Microsoft Dynamics NAV 2009Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použití pro další aspekty.

Autor: hholmin
Zapisovatel: v-tinw
Odborný recenzent: hholmin
Redaktor:

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×