Seznam kusovníků zákazníka se zobrazí nesprávné informace řádky platby v italské verzi Microsoft Dynamics NAV 2009

Šablona: CPR – Šablona pro Fiacx kód aplikace Navision

Chyba č: 216251 (Údržba obsahu)

Příznaky

Po instalaci nejnovější verze sestavy kusovníků odběratelů, pokud fakturu vyrovnat transakce související platby a poté zaúčtovat v italské verzi Microsoft Dynamics NAV 2009, sestava nezobrazuje platby. Zobrazí se pouze uzavřené faktury. Postupujte podle pokynů změny kódu sekce Chcete-li vyřešit tento problém. K tomuto problému dochází v následujících produktů:

 • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Pokud není tato oprava hotfix k volnému stahování (tj. v článku není uvedena veřejná adresa URL opravy hotfix), vyžaduje její distribuce technickým vedoucím, členem týmu a vedoucím přičemž následující předpoklady:

 • Opravu hotfix mohou získat zákazníci se vyskytla chyba, která je uvedena v části "Příznaky".

 • Musí sledovat zákazníci Chcete-li odeslat a dodat v další aktualizaci service Pack, až bude k dispozici (Pokud bude vydána aktualizace service pack).

Tato oprava hotfix Microsoft Dynamics NAV Service Pack není plánováno.

Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu. Nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Dynamics NAV odhlášeni systému. To zahrnuje služby Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

 • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.

 • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015

  objektu.

Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.

Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:

 1. Změňte kód sestavy kusovníků odběratelů (12117) takto:
  Existující kód 1

  ...DataItemTableView=SORTING(Cust. Ledger Entry No.,Entry Type,Posting Date)
  WHERE(Entry Type=CONST(Application));
  OnPreDataItem=BEGIN

  // Delete the following line.
  CustLedgEntry1.COPYFILTER("Posting Date", "Detailed Cust. Ledg. Entry"."Posting Date"); // IT0004
  // End of the deleted line.

  END;

  OnAfterGetRecord=BEGIN
  ...

  Změněný kód 1

  ...DataItemTableView=SORTING(Cust. Ledger Entry No.,Entry Type,Posting Date)
  WHERE(Entry Type=CONST(Application));
  OnPreDataItem=BEGIN

  // Add the following line.
  FindAppliedDtldCustLedgEntry(CustLedgEntry1."Entry No.");
  // End of the added line.

  END;

  OnAfterGetRecord=BEGIN
  ...

  Existující kód 2

  ...   {  END;

  OnAfterGetRecord=BEGIN

  // Delete the following lines.
  IF ("Entry No." = 0) OR ("Unapplied by Entry No." <> 0) OR
  ("Document Type" IN
  ["Document Type"::Payment,"Document Type"::Refund,"Document Type"::Dishonored,"Document Type"::" "])
  THEN
  ShowDetailedCustLedgerEntry := TRUE
  ELSE
  ShowDetailedCustLedgerEntry := FALSE;
  // IT0015.begin
  //VSTF275923 begin
  // VSTF305887.begin
  //IF PrintCustLedgEntry2 THEN
  IF PrintCustLedgEntry2 AND ("Document Type" <> "Document Type"::Payment) THEN
  CurrReport.SKIP;
  // VSTF305887.end
  //CurrReport.SKIP;
  //VSTF275923 end
  // IT0015.end
  CustLedgEntry3.GET("Applied Cust. Ledger Entry No.");
  CustLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
  // IT0004.begin
  ClosedByAmountLCY := "Amount (LCY)";
  TotalForCustomer += "Amount (LCY)";
  // IT0004.end
  TotalClosedByAmntLCY += "Amount (LCY)"; // IT0005
  // End of the deleted lines.

  END;

  DataItemLink=Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.);
  ...

  Náhradní kód 2

  ...END;

  OnAfterGetRecord=BEGIN

  // Add the following lines.
  IF NOT TempDetailedCustLedgEntryApp.GET("Entry No.") THEN
  CurrReport.SKIP;
  CustLedgEntry3.GET("Cust. Ledger Entry No.");
  CustLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
  AppliedDocumentTypeText := FORMAT(CustLedgEntry3."Document Type");
  ClosedByAmountLCY := "Amount (LCY)";
  TotalForCustomer -= "Amount (LCY)";
  TotalClosedByAmntLCY -= "Amount (LCY)";
  // End of the added lines.

  END;

  DataItemLink=Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.);
  ...

  Existující kód 3

  ... SectionWidth=24450;
  SectionHeight=846;
  OnPreSection=BEGIN

  // Delete the following line.
  CurrReport.SHOWOUTPUT(ShowDetailedCustLedgerEntry)
  // End of the deleted line.

  END;

  }
  ...

  Změněný kód 3

  ...SectionWidth=24450;
  SectionHeight=846;
  OnPreSection=BEGIN

  // Add the following lines.
  IF ("Unapplied by Entry No." <> 0) THEN
  CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE);
  // End of the added lines.

  END;

  }
  ...

  Existující kód 4

  ...ForeColor=65535;
  SourceExpr="Document Type" = "Document Type"::Dishonored;
  DataSetFieldName=Document_Type_____Document_Type___Dishonored }

  // Delete the following lines.
  { 1130123;TextBox ;24000;0 ;150 ;423 ;Visible=No;
  SourceExpr=ShowDetailedCustLedgerEntry;
  DataSetFieldName=ShowDetailedCustLedgerEntry }
  // End of the deleted lines.

  }
  }
  { PROPERTIES
  ...

  Náhradní kód 4

  ... ForeColor=65535;
  SourceExpr="Document Type" = "Document Type"::Dishonored;
  DataSetFieldName=Document_Type_____Document_Type___Dishonored }
  }
  }
  { PROPERTIES
  ...
 2. Změňte kód v globální proměnné sestavy kusovníků odběratelů (12117) takto:
  Existující kód 1

  ...Text000@1130000 : TextConst 'ENU=Please specify the Ending Date';
  Text001@1130001 : TextConst 'ENU=The Bank Receipts Risk Period Value must not be blank in Sales Setup';
  SalesSetup@1130002 : Record 311;
  EndingDate@1130003 : Date;
  ExposureDate@1130004 : Date;
  OnlyOpened@1130005 : Boolean;
  ...

  Změněný kód 1

  ... Text000@1130000 : TextConst 'ENU=Please specify the Ending Date';
  Text001@1130001 : TextConst 'ENU=The Bank Receipts Risk Period Value must not be blank in Sales Setup';
  SalesSetup@1130002 : Record 311;

  // Add the following lines.
  CustLedgEntry3@1130130 : Record 21;
  TempDetailedCustLedgEntryApp@1130131 : TEMPORARY Record 379;
  // End of the added lines.

  EndingDate@1130003 : Date;
  ExposureDate@1130004 : Date;
  OnlyOpened@1130005 : Boolean;
  ...

  Existující kód 2

  ... TotExpAmntForCust@1130011 : Decimal;
  BalanceDue@1130012 : Decimal;
  NULL@1130013 : DateFormula;

  // Delete the following lines.
  CustLedgEntry3@1130130 : Record 21;
  PrintCustLedgEntry2@1130014 : Boolean;
  ShowDetailedCustLedgerEntry@1130015 : Boolean INDATASET;
  // End of the deleted lines.

  BEGIN
  {
  ...

  Náhradní kód 2

  ... TotExpAmntForCust@1130011 : Decimal;
  BalanceDue@1130012 : Decimal;
  NULL@1130013 : DateFormula;

  // Add the following lines.
  PrintCustLedgEntry2@1130014 : Boolean;
  AppliedDocumentTypeText@1130132 : Text[30];

  LOCAL PROCEDURE FindAppliedDtldCustLedgEntry@1130007(CustLedgerEntryNo@1130000 : Integer);
  VAR
  DetailedCustLedgEntry@1130001 : Record 379;
  DetailedCustLedgEntryApplied@1130003 : Record 379;
  BEGIN
  TempDetailedCustLedgEntryApp.RESET;
  TempDetailedCustLedgEntryApp.DELETEALL;

  DetailedCustLedgEntry.SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",CustLedgerEntryNo);
  DetailedCustLedgEntry.SETRANGE("Entry Type",DetailedCustLedgEntry."Entry Type"::Application);
  DetailedCustLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,FALSE);

  DetailedCustLedgEntryApplied.SETRANGE(
  "Entry Type",DetailedCustLedgEntryApplied."Entry Type"::Application);

  IF DetailedCustLedgEntry.FINDSET THEN
  REPEAT
  DetailedCustLedgEntryApplied.SETRANGE(
  "Applied Cust. Ledger Entry No.",DetailedCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.");
  DetailedCustLedgEntryApplied.SETFILTER(
  "Cust. Ledger Entry No.",'<>%1',CustLedgerEntryNo);
  DetailedCustLedgEntryApplied.SETRANGE(
  "Customer No.",DetailedCustLedgEntry."Customer No.");
  DetailedCustLedgEntryApplied.SETRANGE(
  "Transaction No.",DetailedCustLedgEntry."Transaction No.");
  IF DetailedCustLedgEntryApplied.FINDSET THEN
  REPEAT
  TempDetailedCustLedgEntryApp := DetailedCustLedgEntryApplied;
  IF TempDetailedCustLedgEntryApp.INSERT THEN;
  UNTIL DetailedCustLedgEntryApplied.NEXT = 0;
  UNTIL DetailedCustLedgEntry.NEXT = 0;
  END;
  // End of the added lines.

  BEGIN
  {
  ...
 3. Změňte kód v sestavě seznam směnek účet dodavatele (12116) takto:
  Existující kód 1

  ... </TableRow>
  </TableRows>
  </Header>
  <Visibility>
  <Hidden>=IIF(Fields!ShowDetailedCustLedgerEntry.Value,TRUE,FALSE)</Hidden>
  </Visibility>
  </TableGroup>
  </TableGroups>
  <Top>2.22222cm</Top>
  ...

  Změněný kód 1

  ... </TableRow>
  </TableRows>
  </Header>

  // Delete the following lines.
  <Visibility>
  <Hidden>=IIF(Fields!ShowDetailedCustLedgerEntry.Value,TRUE,FALSE)</Hidden>
  </Visibility>
  // End of the deleted lines.

  </TableGroup>
  </TableGroups>
  <Top>2.22222cm</Top>
  ...

  Existující kód 2

  ...Field Name="Detailed_Cust__Ledg__Entry_Cust__Ledger_Entry_No_">
  <DataField>Detailed_Cust__Ledg__Entry_Cust__Ledger_Entry_No_</DataField>
  </Field>
  <Field Name="ShowDetailedCustLedgerEntry">
  <DataField>ShowDetailedCustomerLedgerEntry</DataField>
  </Field>
  </Fields>
  <Query>
  <CommandText />
  ...

  Náhradní kód 2

  ...<Field Name="Detailed_Cust__Ledg__Entry_Cust__Ledger_Entry_No_">
  <DataField>Detailed_Cust__Ledg__Entry_Cust__Ledger_Entry_No_</DataField>
  </Field>

  // Delete the following lines.
  <Field Name="ShowDetailedCustLedgerEntry">
  <DataField>ShowDetailedCustomerLedgerEntry</DataField>
  </Field>
  // End of the deleted lines.

  </Fields>
  <Query>
  <CommandText />
  ...

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

 • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Italskou verzi produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Odkazy

VSFT DynamicsNAVSE: 361352

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použitípro další aspekty.

Author: alessandro.vannini
Writer: v-luzo
Odborný recenzent: alessandro.vannini
Editor:

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×