Příznaky

Po instalaci KB2982157, pokud použijete funkci rozepsané DPH spolu s více než jeden partner, celkové součty zobrazí celková pro každého partnera bez resetuje na nulu v maďarské verzi Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. Postupujte podle pokynů změny kódu sekce Chcete-li vyřešit tento problém. K tomuto problému dochází v následujících produktů:

 • Maďarské verzi aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.

Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu. Nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Dynamics NAV odhlášeni systému. To zahrnuje služby Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:

 • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.

 • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015

  objektu.

Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.

Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:

 1. Změňte kód v sestavě Výkaz DPH rozpis (14522) takto:
  Existující kód

  ...PartnerId := PartnerBuffer."Partner ID";
  PartnerVatId := PartnerBuffer."VAT Registration No.";
  PartnerName := GetPartnerName(PartnerType,PartnerId);

  Buffer.RESET;
  SetBufferFilters(PartnerType,PartnerId,PartnerVatId);
  ...

  Změněný kód

  ...PartnerId := PartnerBuffer."Partner ID";
  PartnerVatId := PartnerBuffer."VAT Registration No.";
  PartnerName := GetPartnerName(PartnerType,PartnerId);

  // Add the following line.
  PartnerBufferIsSet := TRUE;
  // End of the added line.

  Buffer.RESET;
  SetBufferFilters(PartnerType,PartnerId,PartnerVatId);
  ...
 2. Změňte kód v globální proměnné v sestavě výkazu DPH rozpis (14522) takto:
  Existující kód 1

  ...VAR
  CompanyInfo@1170000002 : Record 79;
  Buffer@1170000007 : TEMPORARY Record 14550;
  PartnerBuffer@1170000008 : TEMPORARY Record 14551;
  PartnerName@1170000012 : Text[250];
  PartnerVatId@1170000013 : Text[30];
  ...

  Změněný kód 1

  ...VAR
  CompanyInfo@1170000002 : Record 79;
  Buffer@1170000007 : TEMPORARY Record 14550;

  // Add the following line.
  TempBuffer@1170000059 : TEMPORARY Record 14550;
  // End of the added line.

  PartnerBuffer@1170000008 : TEMPORARY Record 14551;
  PartnerName@1170000012 : Text[250];
  PartnerVatId@1170000013 : Text[30];
  ...

  Existující kód 2

  ...VatAmount6@1170000050 : Decimal;
  TotalOf1365Mline@1170000057 : TextConst 'ENU=Total of %1 line %2';
  TotalOf1365M@1170000058 : TextConst 'ENU=Total of %1';

  PROCEDURE SetBuffer@1170000000(VAR Buff@1170000000 : Record 14550;StartPeriod@1170000001 : Date;EndPeriod@1170000002 : Date;VATThresholdAmt@1170000003 : Decimal);
  BEGIN
  ...

  Náhradní kód 2

  ...VatAmount6@1170000050 : Decimal;
  TotalOf1365Mline@1170000057 : TextConst 'ENU=Total of %1 line %2';
  TotalOf1365M@1170000058 : TextConst 'ENU=Total of %1';

  // Add the following line.
  PartnerBufferIsSet@1170000056 : Boolean;
  // End of the added line.

  PROCEDURE SetBuffer@1170000000(VAR Buff@1170000000 : Record 14550;StartPeriod@1170000001 : Date;EndPeriod@1170000002 : Date;VATThresholdAmt@1170000003 : Decimal);
  BEGIN
  ...
 3. Změňte kód ve funkci CalcPartnerTotals v sestavě výkazu DPH rozpis (14522) takto:
  Existující kód

  ... LOCAL PROCEDURE CalcPartnerTotals@1170000006(VAR Buff@1170000003 : Record 14550;VAR NumInvoices@1170000001 : Integer;VAR VatBase@1170000002 : Decimal;VAR VatAmount@1170000004 : Decimal);
  BEGIN

  // Delete the following lines.
  NumInvoices := Buff.COUNT;
  IF Buff.FINDSET THEN
  REPEAT
  VatBase += ConvertToThousands(Buff."VAT Base");
  VatAmount += ConvertToThousands(Buff."VAT Amount");
  UNTIL Buff.NEXT = 0;
  END;

  LOCAL PROCEDURE CalcAllTotals@1170000015();
  // End of the deleted lines.
  ...

  Změněný kód

  ...LOCAL PROCEDURE CalcPartnerTotals@1170000006(VAR Buff@1170000003 : Record 14550;VAR NumInvoices@1170000001 : Integer;VAR VatBase@1170000002 : Decimal;VAR VatAmount@1170000004 : Decimal);
  BEGIN

  // Add the following lines.
  VatBase := 0;
  VatAmount := 0;
  NumInvoices := Buff.COUNT;
  IF Buff.FINDSET THEN BEGIN
  IF Buff."1365M" THEN BEGIN
  IF PartnerBufferIsSet THEN BEGIN
  Buff.CALCSUMS("VAT Base", "VAT Amount");
  VatBase := ConvertToThousands(Buff."VAT Base");
  VatAmount := ConvertToThousands(Buff."VAT Amount");
  END ELSE BEGIN
  REPEAT
  VatAmount += CalcPartnerSubTotal(Buff."VAT Registration No.");
  UNTIL Buff.NEXT = 0;
  END;
  END ELSE
  REPEAT
  VatBase += ConvertToThousands(Buff."VAT Base");
  VatAmount += ConvertToThousands(Buff."VAT Amount");
  UNTIL Buff.NEXT = 0;
  END;
  END;

  LOCAL PROCEDURE CalcPartnerSubTotal@1170000004(VATRegNo@1170000000 : Text[20]) VatAmount : Decimal;
  VAR
  Buffer2@1170000001 : Record 14550;
  EntryNo@1170000002 : Integer;
  BEGIN
  TempBuffer.RESET;
  TempBuffer.SETRANGE("VAT Registration No.",VATRegNo);
  IF NOT TempBuffer.FINDFIRST THEN BEGIN
  EntryNo := 0;
  TempBuffer.RESET;
  IF TempBuffer.FINDLAST THEN
  EntryNo := TempBuffer.EntryNo + 1;

  TempBuffer.INIT;
  TempBuffer.EntryNo := EntryNo;
  TempBuffer."VAT Registration No." := VATRegNo;
  TempBuffer.INSERT;

  Buffer2.RESET;
  Buffer2.SETRANGE("1365M-01");
  Buffer2.SETRANGE("1365M-01K");
  Buffer2.SETRANGE("1365M-02");
  Buffer2.SETRANGE("1365M-02K");
  Buffer2.SETRANGE("1365M",TRUE);
  Buffer2.SETRANGE("K-Correction Type");
  Buffer2.SETRANGE("VAT Registration No.",VATRegNo);
  IF Buffer2.FINDSET THEN
  REPEAT
  VatAmount += Buffer2."VAT Amount";
  UNTIL Buffer2.NEXT = 0;
  EXIT(ConvertToThousands(VatAmount));
  END;
  END;

  LOCAL PROCEDURE CalcAllTotals@1170000015();
  // End of the added lines.
  ...

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:

 • Maďarské verzi aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Kromě toho musí mít KB2982157 a MSDNAV2009R2ItemizedVAtHungary nainstalován.

Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použitípro další aspekty.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×